Religion, politik og samfund · Er vi kristne?

20 svar
Senest opdateret 6 år siden · 8 bruger(e) deltager
7 år siden

Ja, er Danmark et kristent land? Det var der ingen tvivl om for et par generationer siden. Eller kan et land overhovedet være kristent?

Nå, men tiden er gået, og meget er ændret. Til det bedre eller værre? Religionen er blevet mere mangfoldig. Vi har fået islam tæt ind på livet.

Hvad vil det egentlig sige at være kristen - i dag eller i det hele taget?

Kåemer

7 år siden
7 år siden

"Hvad vil det egentlig sige at være kristen - i dag eller i det hele taget?"
Kåemer

Jo, hvis vi taler om overbevisning, så er kristendommen jo stadig det at man skal behandler andre, som man selv ønsker at blive behandlet. Dialektisk, betyder kærlighedsbuddet solidaritet - og først og fremmest med de, der har behov for hjælp - og de udstødte i det hele taget.

Når det er budskabet om fred - jo så mener jeg har den overbevisning - så dialektisk er det at være kommunist.
Kristendommen havde sin oprindelse i jødedommen; men vendte sig også i mod samme. Det samme fremgår af Marx skrifter med eksemplet Hegel som udgangspunkt; men vendte sig på samme måde i mod. "I har hørt, der er sagt til de gamle: Du skal hade dine fjender og elske dine venner; men jeg siger jer: Elsk dine fjender ..." Med ønsket om fred og en god debat her om...Engbo

7 år siden
7 år siden

Buddet om at behandle andre som man ønsker selv at blive behandlet findes vist i alle de store religioner, og da også i almindelig verdslig etik, så det er vist ikke specielt kristent.

Men det er så en ting, hvad der er kristent, men er VI kristne?

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Pr definition betyder det at være kristen at tro på den kristne gud, at tro på tredillingen af det guddommelige, og at tro på (od det er det vigtigste) at jesus kristus var guds søn på jord.

Budskabet om fred og kærlighed er smukt, men ikke noget særligt for kristendommen. Islam, hinduismen og budismen har også et stærkt freds og kærlighedsbudskab. Og ateister kan også gå ind for fred og kærlighed.

De fleste i Danmark er, tror jeg, agnostikere, det vil sige at de tror på en eller anden form for gud, håber måske endda at han/hun/den findes, men ikke tør sige det med sikkerhed, og faktisk tvivler lidt på det. Jeg tror ikke at mange i Danmark tager bibelen for pålydende og tror at jesus bogstaveligtalt steg op fra de døde, gik på vandet, vækkede de døde til live og forvandlede vand til vin.

Men jeg kan tage fejl :-)

7 år siden
7 år siden

Allerførst til udsagnet "behandl andre som du selv vil behandles"; det princip går under navnet "den gyldne regel" og er ældre end de religioner mange tilbeder i dag. Det har været med os hele tiden.

Hvorvidt vi i Danmark er kristne eller ej, er et godt spørgsmål. Jeg tror de fleste etniske danskere er såkaldte "kulturkristne". Det er et begreb som Richard Dawkins, den berømte og kontroversielle britiske biolog og ateist, også bruger om sig selv. Hans forståelse af kulturkristendom er at vi lever i et samfund med traditioner og værdier der har sit ophav i kristendommen (men også i det hedenske), uden at vi i dagligdagen praktiserer kristendommen. Det vil sige, de fleste vil nok betvivle eksistensen af en gud, eller fornægte videnskab med bibelcitater, selvom de hver juleaften synger salmer.

Jeg er selv ateist, men opfatter mig selv som kulturkristen. På samme måde mener jeg også man kan opdele de ikke-etniske danskere. Mange, hvis ikke de fleste, er nok også kulturmuslimer, mens andre er praktiserende muslimer. Derfor mener jeg også at tørklædet kan være et tegn på kulturislam, men ikke nødvendigvis streng rettroenhed.

7 år siden
7 år siden

At andre også går ind for kærlighedsbuddet, kan jeg ikke se gør en forskel, når det er holdningen, det drejer sig om; men OK spørgsmålet fra Kåemer er jo om danskerne er kristne. Når den katolske kirke eller lutheranske eller Jehovads vidner siger de er kristne. Ja, så er det jo navnet på noget - og så er Danmark jo et kristent land. Katolikker er kristne, lutheranere og JV lige så. Ud fra den skabelon, er det jo let at svare - lige som en mand der hedder Gudmund, selv om han bander og svovler. - og så er der ingen behov for debat.

Men er det troen på sagen at forandre verden ud fra kristne principper, så er der grund til debat. Jesus siger, at den der har gjort noget i mod en af mine mindste små. Det har han også gjort mod ham.
Det gælder både ondt og godt.
Men enten man forestiller sig en gud, eller man bare bruger det som symbol, så er troen på en bogstavelig - uden holdning til medmennesket til ingen nytte - altså, det er min mening. Engbo

7 år siden
7 år siden

Det danske folk er i mangt og meget præget af kristendommen.
Man må beslutte, hvad der skal være sandhedskriterium for den foreslåede påstand. (Om "vi er kristne.")
Skal alle i Danmark være kristne for at man kan sige, at danskerne er kristne?
I så fald er vi ikke.
Men man kan let svare på dette spørgsmål: Hvilken religion kan om nogen beskrive danskerne? Svaret herpå er kristendommen.
Jeg finder det ikke ønskværdigt at andre religioner skal komme til magten. Vi har haft vores middelalder. Der er ingen grund til at indføre den igen.

7 år siden
7 år siden
#7

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden

Det er historisk set enestående, at et folk kan være religiøst eller lade være. Man kan gå"helhjertet" til kirke, eller halvhjertet. Man kan gå til nadver som ateist for at få et godt glas vin. Man kan nyde arkitekturen, musikken køligheden (Når det er hedt udenfor), man kan møde andre mennesker osv osv.
Jeg ser absolut ingen grund til at en religion skal være som at side spændt fast i en skruestik, som det er for nogle. (mange!)
Tvangsritualer, paranoia (om at blive overvåget konstant og presset til korrekt adfærd under trusler om evig, gruelig tortur - hvad skal vi dog med sådan noget?

7 år siden
7 år siden

Når der altid er så mange ting, der ikke har noget med emnet at gøre, burde Kåemer så ikke skrive om, hvordan et tænkt folk i et tænkt land er, for at kalde det kaldes kristent? Engbo

7 år siden
7 år siden

Sagen er jo, at man må skelne imellem at være det man kalder kulturkristen og personlig kristen. Strengt taget er det at være kristen en personlig sag mellem den enkelte og Gud, men da landet jo traditionelt har været domineret af den kristne kirke, så må vi jo sige, at vi lever i en kristen kultur.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

#7 (Hawer): Det er et stor spørgsmål.
At være ''Kristen'' betyder helt tilbage i ordets grundform, at være Kristi efterligner. Altså at efterligne Jesus.
Der bliver sagt i bibelen at for at være kristen skal man følge lige i hans fodspor.
Så man kan sige at dem der lever 100 % efter biblen, tror på Gud, Jesus og den fremtid biblen lover, er kristne.
Når man kigger ud i det danske land, ser man desværre ikke mange mennesker der er kristne. Vi er blevet et multikulturelt samfund og som følge heraf også multireligiøst.
Vi er blevet tilbøjelige til at lukke øjnene for det der er sandt. Man kan ikke være kristen hvis man er morder, tyv, løgner, soldat, homoseksuel osv. Det er i direkte modstrid med det at være kristen.
Kirken i dag tillader alle disse for at behage folk og for ikke at uddø.
Danmark er i dag en cocktail af mange forskellige religioner og trossamfund.
Så et land som Danmark burde ikke kalde sig kristent.
- Citat slut.

En af mange sjove præcise ting er Første Timotheusbrev 3 kap. 4 vers 1-5(De sidste tiders frafald): "Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til villedende ånder og dæmoners lærdomme -"

Man kan da diskutere hvad tidens villedende ånder og dæmoners lærdomme er for en slags. Dog, som min mormor siger, er det vigtigt aldrig at dømme nogen. Vi er jo selv blevet tilgivede i følge bibelen.

"- som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden."

Uden at være alt for konspiratorisk, er min opfattelse af vores nuværende regering ikke har noget til overs for kristendom. Et kristent land forstår jeg som to ting. Enten at et stykke jord er kristent eller at alle mennesker i et land er kristne. Det at være kristen er en individuel udvikling og vækst. Man kan ikke sammenligne sit kald med andres. Det er ægtheden der spiller ind. Det føles for mig som om at alt spirituelt kommer under et tag hvor ingen religion, af staten, får lov til at spire deres egne frø. I hvert fald i Danmark.

"For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn."

Den almindelige dansker vil i høj grad være forarget over at høre sidste del af citatet som så meget andet af bibelen. Vi sætter i for høj grad vores lid til menneskeskabte fænomener trods det faktum at vi ikke engang helt faktisk og konkret kan kortlægge og forklare en tanke.

Jeg er meget enig i det citerede indlæg.

7 år siden
7 år siden

#8 (dino):
"Tvangsritualer, paranoia (om at blive overvåget konstant og presset til korrekt adfærd under trusler om evig, gruelig tortur - hvad skal vi dog med sådan noget?"
- Citat slut.

Det er der simpelthen ikke noget af i kristendommen. Frygt ej for "tvangsritualer" eller "tortur". Jehovas vidner har tvang men de har også lavet en meget subjektiv skør fortolkninng af Bibelen. Der er et helt specifikt vers i Bibelen der fik mig til at tage den seriøst og begynde at læse den. Det vers kan findes i det nye testamente i romerbrevet kapitel 3 vers 10: "Der er ingen retfærdig, ikke en eneste."

Indtil at jeg opdagede dette vers, troede jeg at det at være kristen var at være et spejlbillede af dem der kalder sig kristne. Ikke at de ikke er det, det er ikke pointen. Pointen er at kristendom i sin kerne er en personlig ting. Det rette fællesskab kan dog styrke denne personlige ting. Jesus ændrer sig ikke pga. menneskers gerninger.

I forbindelse med citatet fra romerbrevet 3:10, vil jeg gerne citere fra Johannesevangeliet kap. 8 vers 7: "Da de blev ved med at spørge ham(Jesus), rettede han sig op og sagde til dem: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende."

Grunden til at jeg bruger vers 7 er for at understrege at man ikke kan opnå andet end troen på Jesus. Man kan ikke blive fejlfri. Det var derfor at Gud sendte Jesus så mennesket kunne slå ham ihjel og dermed opfylde profesierne. En "idiotsikring". Jeg opfordrer til at læse denne lignelse om Kvinden der blev grebet i ægteskabsbrud(Johannesevangeliet kap. 8 vers 1-11).

7 år siden
7 år siden

Der er religioner (og kristendommen kan ikke sige sig fri heller) der truer med et liv i helvede, hvor man skal kastes i flammer til evig tid. Det er en trussel om turtur. For man kan slippe hvis man underkaster sig religionens bud betingelsesløst.
Selvom der i kristendommen kan gives amnesti. (tilgivelse.)
Tvangsritualerne og paranoiaen handler om at man føler sig overvåget. Alt hvad man gør bliver iagttaget og husket. Øjne der ser alt iagttager en hele tiden. Man kan ikke gemme sig for dem. På dommens dag skal man så stå til regnskab. Overnaturlige væsener har skabt en og hersker over ens liv og død. Dagligt skal man gøre forskellige ritualer. Man skal lægge sig ned på knæ og mumle remser, iføre sig særlige klædninger og andre ting. Det er tvunget på den måde at man rammes af frygt, hvis man glemmer det.
En psykiater, der aldrig har hørt om religion - hvad tror du, han ville kalde sådan noget?
Om ikke paranoia og tvangsritualer?

7 år siden
7 år siden
#14 Engbo

Men det er jo også der for, dino, at vi skal stryge, dino, den religiøse overtro. Troen har først sin berettigelse, når vi lærer at abstraktere, erkende at det er mennesker, der har sat navn og navne på en filosofi og en holdning. Jeg er helt enig i, at hvis helveds trusler var bogstavelige, så var også kristendommen både noget sludder og en brutalitet.

Men sandheden findes, når vi tager det som en holdning. Det er da en ond gud, der siger, at menneskets ulydighed straffes i både tredje og fjerde led. Men virkeligheden er jo, at børn fødes på grund forfædrenes udskejelser.
Hvis en Gud har bestemt Sodomas eller Berlins ødelæggelse; men det tyske folks jubel over bomberne i London, Warsjava osv, blev til ruindynger og dynger af lig fra de der jublede.

Jesus græd, fordi folket havde troet at han var den konge, der sejrigt skulle slå romerne. Mange store helte kunne nok lære af den dom," der skal ikke lades sten på sten tilbage..._"

Om Jesus har eksisteret eller var en tænkt person, som man ville berige historien med, er ret ligegyldigt i den analyse;_" Men man kunne godt forestille sig en slig person i den nuværende historiske periode - også tudbrøle over den ligegyldighed med, hvad vi pådutter andre folk.

Jeg husker en morgen på arbejdet, da den første krig mod Irak brød ud En af mine arbejdskammerater brølede højlydt og begejstret: "Nu får de, de satans forbandede arabere. Det har de trængt til længe."
Jo, er man ikke troende, så kan man godt alligevel høre en gråd fra de ydmyges steder. En gråd over at så oplyst et folk, som vi ikke evner at forestille sig krigens gru, når en massiv hær af bombemaskiner og misiler sættes i gang.
Et hulk er berettiget...Engbo

7 år siden
7 år siden
#15

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden
#16 Engbo

Ja, Hawer, hvis Gud er det begreb, som man har personificeret som kærlighed, så er det bare OK. Men hvis det er fordi du tager "Skriften" bogstaveligt, så holder din teori ikke et øjeblik.

Du kan jo prøve at læse skriften om den mand, der forbrød sig mod helligdagsloven. Han samlede brænde til et bål på en sabat, så han kunne lave mad.
Moses var i tvivl om , hvad han skulle gøre, da loven ikke sagde noget klart om den forbrydelse. Så Moses rådførte sig med Gud, der var meget principfast: "Før ham uden for byen og lad ham blive stenet til døde," var den præcise kærlighedserklæring.

Jeg ved nu ikke om det er et udtryk for en kærlig Gud?
Husk det er bare et eksempel. Påstået utroskab havde samme kokonsekvenser - trods at de etablerede store navne fra Det Gamle Testamente frit kunne bruge deres slaver - således også kvinder, som det fremgår af historien om Abraham og hans hustru og tjenestepige. Omvendt blev David benådet da han havde taget Urias hustru - barnet måtte bøde for forlystelsen/forbrydelsen: Men han var jo også konge og ikke èn, der havde behov for at tænde et bål, når han var sulten.

Lige så længe skriften/Bibelen er hellig, formår religiøse kun at knæle og folde hænderne. De er ukritiske - og går der med glip af at betragte Bibelen som andet litteratur, som man kan lære af og være kritisk over for.
Kun på den måde kan man søge vejen og sandheden, som nu er skjult for de ortodokse.
Venligst Engbo.

7 år siden
7 år siden

Så kunne Moses statuere et eksempel, der ville hjælpe ham til at bevare magten. Han har nok siddet afsides og besluttet, at den hårde vej nok ville spare ham for meget besvær siden hen.

Der er oplagte ligheder imellem Moses og Muhammed.
Begge er de undtagelsen fra reglen om at Gud kun er noget man kan bede til. Ikke direkte konferere med.
Moses har nok eksisteret. Men i videnskabelig forstand, kan man ikke være sikker. For han nævnes kun i én kilde. Det blev sagt i TV. (Og så må det jo passe.)
Moses steg ned fra bjerget og havde en fuld teologi med sig. Et helt system til at indrette samfundet efter.
Regler for slagtning af dyr, håndtering af madvarer. Mange sunde principper blev udviklet her.
Dyr skulle slagtes af byens klogeste mand. Ikke noget barbari med bare at slå dyret ihjel på tilfældige måder.
På sådanne områder ligner Islam et dejavu.

7 år siden
7 år siden

Vi er vel kristne i den forstand, at vi er formet af et kristent livssyn, leveregler, tolerance og tradition. Og selvom jeg vel nærmest er agnostiker snarere end ateist, så er jeg trods alt glad for dét. Der er mange - rigtig mange - gode ting i den gode bog, men det er dæleme også en masse gammeldags skidt.

Tror jeg på Jesus? Absolut. Han har levet og er en historisk person. Var han Guds søn? Tja, næppe. Faktisk tror jeg at min novelle:http://www.fyldepe...nyeste-testamente er noget tættere på virkeligheden end bibelen. ADVARSEL: Læs den ikke, hvis ikke du kan tåle gigantiske mængder af blasfemi. Omvendt er det jo kun blasfemi, fordi den siger noget andet en bibelen gør, så i virkeligheden afhænger det vel mest af dit forhold til biblens tekst. Fra mit perspektiv er det en sandsynlig historie.

For at svare på spørgsmålet: er vi kristne? Nej, ikke i religiøs forstand. Slet ikke faktisk. Men i kulturel forstand? Absolut? Og det er jeg som sagt glad for.

Storyman

7 år siden
6 år siden
#19 Engbo

Det er 4 måneder og 11 dage siden afklaringen af denne debat fandt sted. Nu er det jo snart jul og kirkerne og stuerne vil fyldes med evangeliet og sangen om fred kom til jord.

Så er det da på tide at få bekræftet denne debat, der i det væsentligste konkluderede, at det med freden ikke var noget særligt. Det må jo bare være de dumme hyrder, der forstod det sådan.

Det er da også vigtigt at få bekræftet, Det Store Bud i Loven, bare er lig med så eget andet. Jesus må jo være gok?
Og som så mange andre sindslidende, handikappede krigsveteraner osv, græd han fordi mennesker opfattede ham modsat: "De der slår ihjel og mener at gøre mig en dyrkelse."
Glædelig jul og slap bare af. Det betyder jo ikke så meget.

6 år siden
6 år siden
#20 Engbo

Der var jo en historie om Den Fattige Enke, der gav alt hvad hun ejede.
OG bemærkningen om den, der giver skal højre hånd ikke vide hvad venstre gør.

Hørte I om canadieren, der blev ringet op? Han blev fortalt, at han havde vundet 40.000.000. dollar. Han reagerede omgående og sendte alle pengene til Kræftens Bekæmpelse (tror jeg det var.) Så talte han ikke mere der om-

Når han så alligevel gjorde, var det fordi spille firmaet overtalte ham til at fortælle det. De ville selvfølgelig gerne bruge nyheden for at lokke folk til at spille.

Han begrundede sin tavshed og beslutning med, at han havde tjent godt i sit firma og ikke manglede noget. Børnene var også hjulpet godt i vej. Så han havde ikke brug for penge.
Eksemplarisk?
...Spørger Engbo

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Er vi kristne? er startet 04/08-2013 12:19 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3634Dagens ord
2 timer, 36 minutter siden · leviP
24Big Brother Is Watching You!
3 timer, 1 minut siden · Engbo
23Dagens Had
13 timer siden · Prem
77Læserbreve
13 timer siden · Kåemer
0Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 dage, 5 timer siden · Anniina
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
3 dage siden · Wernn
8Meddelelse
4 dage siden · Engbo
19Hvad hedder det modsatte
5 dage siden · Wernn
128Virus
6 dage siden · Engbo
7skrive start hjælp
19 dage siden · den tomme
105Skyder de; fordi, der er krig?
22 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
23 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
1 måned siden · Emeli
2Hvad hedder det når
1 måned, 3 dage siden · Engbo
446Kontraster
1 måned, 5 dage siden · Engbo
11Metwo-two
1 måned, 6 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
1 måned, 7 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
1 måned, 11 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
1 måned, 11 dage siden · Wernn
11668
1 måned, 12 dage siden · Wernn
26JULEN
1 måned, 18 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
1 måned, 19 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
1 måned, 20 dage siden · Prem
11Hvem er du?
1 måned, 20 dage siden · Prem
13Dagens anekdote
1 måned, 20 dage siden · Prem
64Lykken
1 måned, 21 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
1 måned, 25 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
1 måned, 26 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
2 måneder, 4 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
2 måneder, 9 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
2 måneder, 17 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
2 måneder, 18 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
2 måneder, 18 dage siden · dino
2Musik fænomen.
2 måneder, 19 dage siden · julia97hansen
12Nicht diese Töne...noch eimal.
2 måneder, 22 dage siden · dino
0Betalæsere søges til fantasy roman
2 måneder, 22 dage siden · melberg
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
2 måneder, 22 dage siden · melberg
8Spansk
2 måneder, 23 dage siden · Savanti
4Dans
2 måneder, 28 dage siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
2 måneder, 29 dage siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
3 måneder, 2 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
3 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
3 måneder, 7 dage siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
3 måneder, 9 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
3 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Soul & neosoul - musikinspiration
3 måneder, 15 dage siden · Prem
54Ligheder
3 måneder, 17 dage siden · Engbo
10Noget teknisk
3 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
3 måneder, 22 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
3 måneder, 23 dage siden · Savanti
3Lidt snak om Fyldepennen
3 måneder, 25 dage siden · Prem
0Kringsat
3 måneder, 28 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
4 måneder, 4 dage siden · Engbo
3Droner
4 måneder, 5 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
4 måneder, 12 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 1 dag siden · Nordigarden
52Treenigheden
5 måneder, 3 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
5 måneder, 5 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
5 måneder, 10 dage siden · Jack the Rapper...

Religion, politik og samfund

24Big Brother Is Watching You!
3 timer, 1 minut siden · Engbo
128Virus
6 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
22 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
23 dage siden · Engbo
11Metwo-two
1 måned, 6 dage siden · dino
11668
1 måned, 12 dage siden · Wernn
26JULEN
1 måned, 18 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
2 måneder, 18 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
3 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Kringsat
3 måneder, 28 dage siden · Engbo
52Treenigheden
5 måneder, 3 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
7 måneder, 29 dage siden · Wernn
27SAS
8 måneder siden · Morpheus
379Gud
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
8 måneder, 23 dage siden · dino
4Nytårstalen
9 måneder, 22 dage siden · dino
117Statsborgerskab
9 måneder, 25 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
9 måneder, 28 dage siden · dino
65Demokrati
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
10 måneder, 16 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
10 måneder, 17 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
10 måneder, 17 dage siden · Wernn
109Homofobi
10 måneder, 23 dage siden · leviP
5Pengetroen
11 måneder, 17 dage siden · Wernn
19Lykke
11 måneder, 22 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
11 måneder, 23 dage siden · Wernn
1Det store intet
1 år siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 1 måned siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 2 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 2 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 3 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 4 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 6 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 7 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 8 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 8 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 8 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 8 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 8 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 8 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 9 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 10 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 11 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino
31Spare på DR?
2 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo