Brokkassen · ARGH!

12 svar
Senest opdateret 8 år siden · 5 bruger(e) deltager
8 år siden

Nu bliver jeg lige nødt til at have luft, for at jeg kan få alt det her ud af hovedet igen. Kender I det?
Nogle gange skal man lige brokke sig, for at kunne koncentrere sig om det væsentlige her i livet.

Jeg ved ikke hvorfor jeg gør det, for jeg bliver altid så sur, men under mit nyhedssurferi faldt jeg (bl.a.) over følgende ting, der "varmede mit urin".

1) Halal-slagtet kød. Nu har jeg generelt et anstrengt forhold til religion (PS. personligt er det katolicisme, men her er det så islam). Men det kan da ikke være rimeligt at jeg skal påduttes kød, som der er læst bønner over (og så er det jo også hele problemet med dyrevelfærden, men her er vi jo ikke selv for gode).
Nu var jeg ude og handle i dag, og jeg kunne ikke finde noget kyllingekød, der ikke var halal-slagtet. Jeg blev så tøsefornærmet jeg slet ikke købte kylling.

2) Ministerrokader. Alle regeringer gør det, så kom ikke med blå/røde diskussioner, men hvad skal det til for? De venter lige til de er sikret deres ministerpensioner, og så rykker de rundt, så flere af deres partifæller også kan få. OG deres børn.
Hvorfor er det at der bliver hældt penge ud på den slags, når der spares på så mange væsentlige ting?? Hvordan kan de forsvare det?

3) Igen politik. Selv med den nuværende regerings kønne ord om besparelser og reformer og kriser og hvad har vi, er det lykkedes dem at udvide staben af spindoktorer fra 18 til 25 med dertilhørende omkostninger.
Igen ... når nu alle vi andre skal spare og "nøjes", hvorfor i himlens navn kan de så poste penge ud på den måde? Og burde de ikke vende tilbage til at det var deres politik der var det vigtigste i stedet for spin?

ARGH!!

Puha, nu har jeg det meget bedre. Nu hvor jeg har fået luft, tror jeg vil gå udenfor i den skønne aften og lytte til fuglene et øjeblik. :-)

8 år siden
8 år siden

Jeg nøjes med at svare på nummer 1. Vi har her i gaden en udmærket halal-slagter som vi jævnligt handler hos. Og deres slagtning er vist lige så omsorgsfuld som hos alle andre slagtere. At de beder over dyret der skal slagtes er jo netop en påmindelse om at man skal have respekt for dyret, Jeg tænker naturligvis kun på halal-slagtning her i landet. Hvordan det foregår andre steder ved jeg ikke så meget om.

Kåemer

8 år siden
8 år siden
#2 Tula

Hej Kåemer

Er det det, de beder for, når de beder før og efter en slagtning?
Man kan jo selvfølgelig også bare nøjes med at spise grisekød, det bliver der jo nok næppe bedt over. ;-)

PS. Der var ingen fugle udenfor, men en masse græshopper eller cikader. :-)

8 år siden
8 år siden

Jeg nøjes så med at svare på de to sidste: Jeg er SÅ enig - det skal være til at være slut med, at man er sikret for evigt, bare fordi man har været minister i et år. Og det der med at familierne også er det, det er helt ude i hampen. Der er mennesker i det her land, der knap kan få skiftet deres ble, hvis ikke den vejer nok, og samtidig er der andre, der i den grad rager til sig. Og for at gøre det helt grinagtigt er det sidstnævnte, der sætter rammerne for førstnævntes vilkår. Det er ikke i orden. Overhovedet!

8 år siden
8 år siden

Tula #2

En bøn vender altid to veje, til Gud naturligvis, og indad til overvejelse og selvransagning. Naturligvis er der mange officielle bønner, som bare lires af, de findes i alle religioner, men den personlige påmindelse er alligevel en vigtig del af bønnen.

Kåemer

8 år siden
8 år siden

Kylling er halalslagtet. For sådan har man gjort til alle tider. Hugget halsen. Færdig. Forskellen er mumleriet i den ene ende af slagtehallen. Og det er jeg ret lige glad med med.
På Novo Nordisk står der vist også en og mumbo-jumbo'er over karrene med enzymer.
Så kan de også sælges i Amerika.
Halal tanken var fin i gamle dage, hvor man intet vidste om bedøvelse, eller endnu hurtigere måder at sætte hjernen i stå på.
Jeg er imod halal slagtning af dyr større end høns. Og jeg køber det ikke.
Jeg er også stærkt imod at halaltanken ikke kun betyder noget for køer og lam. Det betyder også at andre børn i børnehaven ikke må sidde med frikadeller i spisestuen, hvor halalbørn får deres mad. Hertil siger jeg fuck i højeste potens! Fyr de danskere, der har indført dette vanvid!
Et er at beskytte mindretal. Et andet at mindretal skal have magt over flertallet. Hvorfor skal vi finde os i det? Og hvorfor skal vi tillade danskere at kolportere en sådan udvikling?
Nej, lad forældrene selv give børne det mad med, som deres børn skal spise. Liberalt og retfærdigt! Hvis jeg havde børn i en dansk børnehave skulle sådan en halal-pædagog ikke forhindre mig i at give dem frikadeller med i madkassen!

Omkring bønnerne ved slagtning. Jeg respekterer at man i gamle dage sagde undskyld til Gud fordi man dræber hans skabelser. Idag bør man dog overveje hvilken gavn koen har af det!
Når alt om det er sagt, skal vi også huske, at vore danske dyr også har en del til gode, når talen er om dyrevelfærd. Det handler ikke kun om slagtemetoder, men også om hvordan dyret lever sit liv.

Ministerrokader. Naturligvis. Det gælder om at så mange fra partiet som muligt får ministerpension. De skal i hvert fald ikke nøjes med folkepension.
Men som de borgerlige foreslår, tjener det nok også til at skabe opmærksomhed om regeringen, så vælgerflugten måske kan dæmpes lidt.

8 år siden
8 år siden

dino #5
På hvilke offentlige skoler og andre offentlige institutioner er det forbudt at spise svinekød eller ikke halalslagtet kød i lokaler, hvor muslimer opholder sig?

Med venlig hilsen
Kattegat

8 år siden
8 år siden
#7 Tula

Der har jo netop været sager med børnehaver, der kun indkøbte halalslagtet kød og ikke serverede svinekød. Det synes jeg så også er forkert.
Hvis det er fordi børnehaverne har madordning, så må de pågældende der er stødt over det, give deres børn madpakker med den dag.

Jeg ved også godt at det ikke har nogen indflydelse på smagen overhovedet. Ej heller på slagtemetoden, når det drejer sig om kyllinger.
Men det er princippet. Jeg har religionsfrihed, og jeg vil ikke påduttes noget fra hverken JV, katolikkerne, muslimerne eller de kristne. Jeg vil leve mit liv uden religion, for det har aldrig ført noget godt med sig (tro ja, religion nej).
Nu har jeg så fundet ud af SuperBest forhandler Gråsten-kyllinger, der ikke er halalslagtet, så det må være dem, jeg støtter fremover.

Og angående ministre og spindoktorer. Vi burde i DK få indført et system lige som i Schweiz. Hvor 100.000 underskrifter automatisk giver ret til en folkeafstemning. Det er nærdemokrati.
Men det ville de aldrig turde.

8 år siden
8 år siden

Kattegat - prøv at læse denne:
http://ekstrablade...rticle2041767.ece

8 år siden
8 år siden

dino #8
Jeg har nu læst den pågældende artikel. Den omtaler en institutionsleder, der har fravalgt svinekød på en institution, hvilket jo både er dumt og stærkt diskriminerende.
Det må hun jo så stå på mål for overfor institutionens bestyrelse og vel i sidste ende ejeren - Københavns kommune.

Jeg ser dog ingen steder i artiklen, at det er forbudt nogen som helst at nyde svinekød på institutionen, som du antyder i dit indlæg.
Et sådan forbud ville i så fald, det var udstedt, også være direkte ulovligt. Det vidste du jo udmærket, da du skrev om det. - Så hvorfor denne kant?

Med venlig hilsen
Kattegat

8 år siden
8 år siden

Nej, det vidste jeg ikke. For der er snart intet, der kan undre mig angående folks falden på maven for fremmede kulturer, og foragt for deres egen.
Det har faktisk ladet sig høre, at danske børn ikke måtte spise svinekød ved et bord, hvor muslimske børn spiste halal. Det er næppe ulovligt. For børnehaverne har regler på egne vegne. En radikal politiker (junior) har med et smil udtalt, at han synes at børnehaverne absolut skal bestemme over sig selv. Hvad ville hans mening mon have været, hvis en børnehave havde forbudt okse og lammekød? Skulle børnehaverne så stadig have selvstyre?

Nogle synes at mene, at dansk kultur ikke eksisterer. Men det må skyldes, at de blot selv ikke har nogen.
Når man så hævder at dansk kultur eksisterer, plejer de at kræve en forklaring på hvad dansk kultur så er. Og lad mig dog så give et foreløbigt bud: Dansk kultur er uforpligtende glæde ved alt, hvad vi finder smukt og dejligt, fra Danmark og fra fremmede lande.

8 år siden
8 år siden

Dino #10
Til din orientering: Grundlovens § 70 og § 71 sikrer alle borgere i Danmark den personlige frihed samt religiøs og racemæssig ligestilling.
Til understøttelse af de to paragraffer i Grundloven er der vedtaget flere love og bekendtgørelser, som nærmere beskriver og definerer de to paragraffers formål.
Nedenfor har jeg citeret fra noget af det retsgrundlag vedtaget i Folketinget, som politi og domstole skal forfølge og dømme efter.

"Ifølge lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (racediskriminationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987, som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000, straffes den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder."

Jeg kan kun på den baggrund konkludere, at dine eksempler enten er frit opfundne eller dine eventuelle kilder løgnagtige.
Med en så klar lovtekst vægrer jeg mig hartad ved at tro, at ingen har reageret, hvis overgreb, som du her beskriver, virkelig har fundet sted.

I øvrigt vil jeg afholde mig fra at kommentere på din danske kulturopfattelse, da vi her nok skal måle afstanden mellem os i lysår frem for menneskealdre.

Med venlig hilsen
Kattegat

8 år siden
8 år siden

Kattegat, hvad hjælper grundlov og jeg ska gi dig ska je, hvis børnehaverne har ret til selv at lave regler, der tillader dem af efterkomme muslimske forældres ønsker om at der ikke kommer svinekød i deres børns nærhed?
Hvis der i vestegnens børnehaver kan gives eksempler på at der serveres eller tillades grisekød, så må jeg konkludere at problemet er mindre jeg har frygtet.
Det er ingenlunde løgnagtigt eller frit opfundet fra min side.
Men ideelt ville være en præcis undersøgelse af praksis i børnehaverne i omtalte områder.
Bevisførelsen ligger i konkret praksis. Ikke i grundlovens bogstav.

Men jeg tror jeg efterhånden har lært, hvor du har dine sympatier, og det ligger mit ambitionsniveau fjernt at søge forståelse og enighed med dig.
Du skal bestemt ikke føle dig forpligtet på den umulige opgave at overbevise mig om, at problemet ikke eksisterer eller er i forværring.

8 år siden

Besvar debattråd

Debatten ARGH! er startet 09/08-2013 21:22 af Tula og er placeret under Brokkassen.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

5Teater stykke
10 minutter siden · MariaMolgaard
3Troen og kirken
1 dag, 4 timer siden · MariaMolgaard
4004Dagens ord
3 dage siden · Engbo
21Lykke
5 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
5 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
6 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
10 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
10 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
12 dage siden · Mons1957
0Internationalt
25 dage siden · Savanti
492Kontraster
25 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 9 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 16 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 17 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 27 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 27 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 måned, 28 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 4 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 24 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 27 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
2 måneder, 29 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 19 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
3 måneder, 28 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 23 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 27 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 28 dage siden · Prem
2Navne
4 måneder, 28 dage siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 2 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 3 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 3 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 3 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 7 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 9 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 12 dage siden · Engbo

Brokkassen

0En molbohistorie?
1 år, 6 måneder siden · dino
4Vil I venligst lade være med.
1 år, 11 måneder siden · knudkp
24Digte
2 år siden · Kåemer
6Feisbuuk
2 år siden · Savanti
8Musik i film
2 år siden · dino
8Vejret.
3 år siden · Savanti
0illustrationer
3 år siden · kirstine12
8Jeg elsker jeres site, men lige det...
5 år siden · magicmagnus
4Hvad med nej?
5 år siden · Engbo
16Publicering vs. kommentar
5 år siden · Birkmand
9Jeg - en kværulant
6 år siden · Robert Kallehav...
11Når mobberen fralægger sig ansvaret
6 år siden · Fink
17Hvad skal vi med Halloween ...
6 år siden · peter_romer
1At sejre sig ihjel?
6 år siden · dino
5passende replikker
6 år siden · Lisa_F
3hvidevarers holdbarhed
7 år siden · Robert Kallehav...
63Hvorfor deltager du ikke i debatten...
7 år siden · Post Scriptum
51Kommentargivningens tab af mening
7 år siden · westendahl
2Bogklub eller bondefangeri?
7 år siden · Høeg
22Hvor er den gode fantasy blevet af!...
7 år siden · Bondekonen
4Øv
8 år siden · Kornblomst
3På vagt
8 år siden · Jon Vest
12ARGH!
8 år siden · dino