Helbred · GMO-dyrket foder !

20 svar
Senest opdateret 4 år siden · 8 bruger(e) deltager
5 år siden

Jeg er rystet og faktisk også lidt bange !

Tirsdag den 1/4 så jeg på DR1 udsendelsen med Bitz & Frisk om GMO-dyrket soya til foderbrug. Det blev i udsendelsen skønnet, at tilfældene af spontan abort og stigning i kræft (og Leukæmi) var mangedoblet i de samfund hvor omkring der sprøjtedes intensivt med Glyfosat (nemmest omtalt som Roundupp).

Der blev endvidere i udsendelsen plæderet for at forskellige sygdomme i grisebesætninger var i overtal, i forhold til besætninger uden GMO-foder.

Ligeledes blev der stillet spørgsmål ved, hvordan den fødevare vi indtager, fra dyr (her især svin og kyllinger) fodret med GMO, påvirker mennesker.

Jeg havde det underligt efter udsendelsen. Værterne Bitz & Frisk underspillede tydeligvis deres udsagns følger og overlod det til seerne at drage deres egne slutninger.

I min hustand indkøber vi meget økologisk mad, men vi er ikke konsekvente og jeg er nu mere bange for følgerne af at handle med pengepungen, end tidligere.

... i almindelighed kan man sikre sig mod GMO-påvirket mad, ved at spise økologisk.

5 år siden
5 år siden

Vi køber også økologisk uden at være særlig konsekvente, og ellers bruger vi almindelig sund fornuft når vi køber madvarer. Men at gå rundt og være nervøs ... nej, det nytter ikke noget. Så ender det med at selve bekymringen tager livet af os, eller i hvert fald gør det surt.

Og ved du hvad, Robert, verdens undergang er lige for hånden, ved du nok, så hvad pokker!

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Tjae Kåemer, om 'verdens undergang' er lige om hjørnet er nok ikke færdigtfortalt, og jeg tvivler. Men at gå over for rødt i myldretiden, er vel at nedkalde ens lokale undergang, forholdsvist med det vúns ;-)

5 år siden
5 år siden

Jeg så også et eller andet dr program om GMO soya for et stykke tid siden. Her fremlagde en kyllingefarmer (æg), hvor meget han havde sparet på at bruge øko soya frem for GMO som jo har den fordel, at det kan tåle at blive oversprøjtet med round up mens alle andre planter ætses væk.

Nå, men øko soya er selvfølgelig dyrere, men alligevel var fordelene og besparelserne til at føle på: Kyllingerne kunne lægge i længere tid, de havde ikke konstant diarre så der blev samtidig sparet penge på at vaske æggene OG mængden af antibiotika var kraftigt nedsat - endnu en besparelse. Det kunne altså ikke betale sig for ham IKKE at skrotte GMO soyaen!

En svinefarmer fortalte om flere levendefødte pattegrise, markant lavere antibiotikaforbrug, langt mindre stress (som viser sig ved diarre) og ikke formindskede organer, som han så før han skiftede til Øko soya. Her også bestemt en pengemæssig besparelse.

5 år siden
5 år siden

Der synes at være en frygt for at hvis maden er gmo, så ender ens egen organisme med også at blive gmo.

Jeg kan ikke afgøre sagen, men blot indskyde at overstående påstand ikke er indlysende.

Bliver modificerede gener som man spiser optaget uforbrændte i kroppen og går ind i cellerne så ens egne gener forandres?

Kan hele gener (delmængder af dna) passere tarm-blod-barrieren?

5 år siden
5 år siden

Man har især i USA, Tyskland og Frankrig konstateret total udryddelse af honningbier i områder med GMO monokulturer og kulturer som sprøjtes med for bier ikke dødelige doser af insektmidler.
Frankrig har indtil videre stoppet tilladelserne for den slags afgrøder og har efter 2 års stop oplevet en normaliseret tilstand hos bi familierne.
Uden bier ingen mad, så det giver da stof til eftertanke.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Det er nok et eksempel på en teknologi hvor der "umiddelbart ikke burde kunne ske noget." Men hvor tingene er mere komplicerede end man lige havde troet.
Genetisk diversitet er nok en gave til os alle. Tænk på junglen i amazonas.

Det ovenfor nævnte eksempel med bierne synes dog at rumme flere problemstillinger?

5 år siden
5 år siden

#6 jeg sætter lige navne på nogle af de historiske eksempler:
DDT, kviksølv, asbest, blybensin, organiske opløsningsmidler, kølemidler.

Det fælles er, at trangen til at synes at "der umiddelbart ikke burde ske noget" er tæt koblet til producentens behov for at tjene penge og brugerens håb om måske at blive bare en lille smule lykkeligere.

Nyere kandidater til samlingen:

Impulseret Gigaherts stråling.
GMO.
Nanopartikler.
Plantegifte.

Jeg har haf anledning til at kigge lidt på processen:

Første trin: Det er kun svagtpissere og latterlige landsbytosser, der ikke synes det er godt.
Andet trin: Det er kun patalogiske løgnere og maskinstormere, der er imod det. For vi har bevist at det er ufarligt.
Tredie trin: De lig, der ligger foran os, er døde af noget andet. Og de der kommer med ligene kvæles økonomisk.
Fjerde trin: Producenterne begynder at tabe retssager, som ofrene anlægger. Forsikringsselskaberne bliver betænkelige.
Femte trin: Internationale organisationer anbefaler begrænsninger og regeringer begynder at overveje forbud.

Det mest interessante er at for de historiske eksempler tog det tæt på 40 år at gennemkøre de 5 trin :-(

5 år siden
5 år siden

Der er sket mange spændende udviklinger i undersøgelser om vores mad og dens betydning for vores kroppe. Selv går jeg udenom GMO efter en laboratorieøvelse på HF.

En spændende artikel har givet helt nyt syn på sagen:

"Vores allerførste tanke var, at der måtte være sket en fejl, for det gængse paradigme er, at makromolekyler som proteiner og dna fra fødevarer ikke kan trænge ind i blodbanen. Men da vi efterprøvede resultaterne med blodprøver fra andre studier, fik vi samme resultat. Længere stykker af dna fra den føde, vi indtager, kan simpelthen findes i en blodprøve efterfølgende," siger Zoltan Szallasi i en pressemeddelelse."
http://ing.dk/arti...nneskeblod-164624

Hvis DNA fra vores mad går ind i vores blod, så gør genmodificeret DNA i hvert fald også!

5 år siden
5 år siden

http://www.information.dk/513987

Blot en lille parantes til debatten.

5 år siden
4 år siden

Er nok lidt forsent til festen, og jeg beklager det lange indlæg.

Artiklen HTHS referere til, er intet bevis for at GMO er farligt eller på anden måde skadeligt, den fortæller blot, at makromolekyler, som proteiner og stumper af DNA, kan trænge ind i blodet, hvilket man ikke troede, var muligt førhen. De små stykker af DNA, der svømmer rundt i blodet, er uskadelige. DNA har behov for at være til stede i cellen, og være inkorporeret i cellens eget DNA for generne kan komme til udtryk. Hvem siger, at de DNA stumper der er i blodet ikke koder for kræft eller indeholde andre skadelige gensekvenser? Eukaryoteceller, som os mennesker og alle andre dyr, planter og protister, har ikke naturligt mulighed for selv at indsætte disse DNA stykker ind i eget DNA, men kræver hjælp ude fra i form af gensplejsning. For bakterier er det dog en anden sag, da de er i stand til at inkorporerer DNA fra andre bakterier ved hjælp af en proces der hedder horisontal genoverførelse, mere specifikt transformation; hvor en donor bakterie frigiver en DNA sekvens (f.eks. resistens overfor et lægemiddel) ud i miljøet. En acceptor bakterier kommer forbi DNA sekvensen, og lader det passer gennem cellemembranen, og inkorporerer det i sit genom. Men som sagt, er eukaryoter ikke naturligt i stand til dette, og det frie DNA i vores blod er harmløse, da gensekvenserne ikke vil kunne blive udtrykt.

Det her minder lidt om frygt for det ukendt, en frygt ernæret af medierne. Hvis jeg spurgte, ville I så være i stand til at fortælle hvad GMO er, hvordan processen foregår, og hvilken betydning GMO ville have?

GMO betyder genmodificeret organisme. Organismer bliver modificeret ved, at der bliver fortaget kunstige forandringer af organismens eget DNA, eller der bliver overført nye gener fra insekter, mennesker, andre dyr og planter. Disse modifikationer kan give afgrøderne nogle nye egenskaber, og derved fremstille en ny art, som blandt andet indebærer: resistens over for forskellige pesticider, produktion af toksiner til naturlig bekæmpelse af naturlige fjender, modstå tørke, vokse på jordbunde som de naturligt ikke ville være i stand til, øge udbyttet af afgrøder, længere holdbarhed og hurtigere vækst.

Hvis man genmodificere afgrøder til at være resistente over for sygdomme, og selv kunne bekæmpe sine naturlige fjender (ofte insekter, bakterier og svampe), ville det ikke være nødvendigt med så ekstensiv sprøjtning af pesticider.

At genmodificere organismer, er ikke meget anderledes end hvad vi har gjort de sidste 15.000 år med kunstig selektion. Vi har udvalgt de kører der giver den højeste mælkeproduktion til at føre deres gener videre, vi har udvalgt får med en høj uldproduktion til det samme. Stenfrie frugter, som vindruer, bananer og vandmeloner, er genetisk modificeret, for disse findes ikke naturligt, men som mutanter, der ikke ville kunne overleve uden menneskelig indgriben. Vilde bananer er fyldt med frø, og er nærmest uspiselige.http://cwh.ucsc.ed...the%20Banana.html afsnit 2

Man kan sige, at nutidens genmodificering af organismer er en hurtigere, og mere hands on tilgang til kunstig selektion, og giver hurtigere resultater.

GM mad er ikke noget at være bekymret for i sig selv, det blot en teknik. Der er dog en mulighed for, at visse gener kan være, eller agere, som allergener, og man kan derved, som allergiker, komme til at indtage dette ubevidst (men der er vist nogle regler for at man skal have dokumentation for at maden ikke indeholder allergener, som de under normale omstændigheder ikke ville have). Der er også muligheden for at generne man indsætter, kan være utilsigtet kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende, men hvad er i dag ikke kræftfremkaldende (rødt kød, akrylamider fra grillet kød) eller hormonforstyrrende (bisphenol A i hård plastisk)?

Der vil dog være den reelle mulighed, at GM afgrøder kan sprede sig til naturlige miljøer og blande sig med de vilde planter, og på den måde forstyrre millioner af års evolution, og har potentialet til at ødelægge økosystemer, hvilket ikke er ønskeligt, og man arbejder med forskellige metoder til at undgå netop dette. Derudover er der mulighed for, at der kan opstå nye virusser, der kan blive skadelige og farlige for både planter, dyr og mennesker, eftersom virusser blander sit eget DNA med værtscellens DNA.

Med en øget befolkningstilvækst, der ikke ser ud til at sætte farten ned, kan GM afgrøder være med til at opretholde verdens population, da man kan som nævnt tidligere, kan forbedre afgrøderne og gøre dem mere næringsrige, og formentligt få et større udbytte på mindre arealer. Alternativet til GMO dyrkede afgrøder er at fælde regnskov for at gøre plads til mere landbrug, men det vil ikke være en god ting af flere årsager.

Det skal dog ikke være ensbetydende med, at vi ikke skal holde øje med GMO, og blive ved med at undersøge det, men personligt er jeg mere bekymret for pesticider og bilos, end GMO.

Supplerende:http://www.iflscie...os-safe-livestock
http://www.iflscie...troversies-gmos-0

4 år siden
4 år siden

Jeg skal ikke spise brød med eksperter! Så dette er en ren lægmandstænkning.

Vi har altid spist mad der indeholder andre organismers DNA.
Hvad der sker under vores metabolisme er indviklet og mangeartet.
Noget nedbrydes og bliver til simple ting der kan bruges i simple processer som energiomsætning. Andre ting indgår i opbygningen af vort eget væv. Derfor skal vi have proteiner, som vi åbenbart ikke kan opbygge selv af smådele.
Andet vi kan få brug for er hjælpestoffer til vigtige processer, vitaminer, enzymer og den slags.

Hvis vi anvender komplicerede molekyler til indbygning i vore egne organer og muskler, så må anvendeligheden bero på at disse elementer udviser en vis grad af compatibilitet med vore egne molekyler eller i det mindste ikke er skadelige.
Mange ting er skadelige, for eksempel kan vi møde mange slags gifte, lige fra simple grundstoffer (som klor) til komplicerede slangegifte og den slags.
Nogle gifte virker på den måde at de kan være kræftfremkaldende. Hvis det er tilfældet betyder det at disse gifte får adgang til vort DNA, eller medvirker til at der dannes nye stoffer som har denne kedelige egenskab at kunne få adgang til DNA ændringer som giver kodning der er kræftlignende.

Vi er normalt godt rustet til at undgå gifte. Ikke mindst fordi gifte tit har en umiddelbar virkning.
Det vi dog særlig frygter er stoffer der ikke har en umiddelbart skadelig virkning, men som virker i det skjulte indtil de springer ud som kræftfremkaldende.
Det er typisk nye stoffer fra den kemiske industri. (Mon ikke dioxin er et eksempel?)
Derfor bør vi også være på vagt over for genmodificerede stoffer alene af den grund at de er nye.
Nye DNA kombinationer - hvori kunne de være skadelige? Ved umiddelbar giftighed? Næppe, da DNA baserne allerede hver for sig er velkendte. Men kunne nye DNA strenge ikke komme i kontakt med cellernes DNA, når nu andre kræftfremkaldende stoffer kan? Og kunne disse nye DNA stykker indbygges i cellerne på en sådan måde at cellernes egenskaber herfra bliver anderledes? Kunne det nye DNA måske kode for syntese af helt nye proteiner som er skadelige?

Det mest simple svar er vel at det ved man ikke med sikkerhed. (Med mindre altså at man lige netop ved det!)
Der er dog indikationer. Planterne med modificerede gener har man sikkert studeret og fundet ganske harmløse.

Det vigtige spørgsmål som jeg ikke kan svare på er: Er det en normal ting at DNA i de ting vi spiser påvirker vore celler? Eller nedbrydes det spiste DNA i metabolismen?

Intuitivt ville jeg sige at sandsynligheden for at GMO skulle være skadeligt er lille hvis de planter det findes i iøvrigt er spiselige. Man kunne sige, at hvis hensigten med GMO er at begrænse egenskaber ved kosten som kendes som langt værre, så har man da en god sag.
Et nemt eksempel er fattige lande hvor der er sult, fordi afgrøden ikke kan holde sig. Her kunne GMO gøre maden mere holdbar, så man kan spise den gennem længere tid.
Jovist - det er let at finde grunde til GMO.
Hvis vi kan klare os uden GMO så må vi vel bare indse at vi har det godt.

Vi kender argumentet at DNA til alle tider har forandret sig. Ja, men over lang tid. Den moderne industri er meget utålmodig. Vi kan måske få fremstillet noget nyt som vi ikke kan nå at tilpasse os.
Jeg synes dog at argumentet imod GMO generelt ligner argumentet imod antibiotika. Vi skal ikke svine med det, vi skal være vågne og føre kontrol, men brugt med fornuft kan der være meget godt ved det.
Vi skal dog huske at vi mennesker selv uden GMO kan skabe store ændringer i populationers DNA! Vi kan indføre kaniner i australien, vi kan rovfiske torsken og dermed give plads til nye arter, som ellers kun har levet i små tal osv. osv.
Vi førte kartoflen til Europa. Men hvad nu hvis vi i stedet for lavede GMO på rødbeden så den blev til en kartoffel - ville denne kartoffel så ikke være lige så sund som den vi kender?
Jo, sikkert.

Men igen - ting går som regel galt der hvor vi netop tror at vi har forstået det - men alligevel har overset noget! :-)

Rigtig meget handler om cost-benefit. Også GMO. Hvor går så grænsen? Vi må tænke os om. Det frie valg er en god ting. Og jeg er med på at der skal stå GMO på deklarationen, så vi kan vælge noget andet, hvis vi hellere vil have det.
Hvad nu hvis der på farsen står: Kan indeholde penicillinrester. Ville vi så ikke være tilbøjelige til at vælge noget andet?

Det handler nok om penge ved GMO som ved penicillin. Kortsigtede profithensyn kan give problemer. Pengene har dog den kvalitet at de kan tilføre en vis fornuft. Vi ved at der i menneskelegemet opretholdes homeostase ved en række af feedbackmekanismer. Disse opretholder en "fornuft" i vore kroppe. Legemet har en indre økonomi. Og det har samfundet også.

4 år siden
4 år siden

Dino: "Jeg skal ikke spise brød med eksperter!"
Det er da præcis det man skal, ellers lære man ikke noget, og af den årsag føler jeg mig nødsaget til at adressere dit indlæg.

"Derfor skal vi have proteiner, som vi åbenbart ikke kan opbygge selv af smådele. Andet vi kan få brug for er hjælpestoffer til vigtige processer, vitaminer, enzymer og den slags."

Vi kan selv danne proteiner, ved hjælp af proteinsyntesen.
Enzymer er ikke et hjælpestof, men et proteinmolekyle, der katalysere biokemiske reaktion uden selv at blive forbrugt.
Højerestående dyr har igennem deres evolution mistet evnen til selv at fremstille vitaminer, da det er for indviklet en proces at skulle lave enzymer til, og er nemmere at indtage det med føden.

"Hvis vi anvender komplicerede molekyler til indbygning i vore egne organer og muskler, så må anvendeligheden bero på at disse elementer udviser en vis grad af compatibilitet med vore egne molekyler eller i det mindste ikke er skadelige."

Metabolismen sørger for, at det vi indtager, bliver kompatibelt med hvad det skal bruges til. Når vi spiser, nedbryder vi vævet til dets mindste bestanddele (proteiner, fedtmolekyler, kulhydrater, aminosyrer, mm.), og disse bestanddele går da gennem en eller anden form for anabolsk metabolisme, og bliver derved inkorporeret i vores celler. Opbygningen af proteiner, kulhydrater, fedtmolekyler og aminosyrer er ens på tværs af taksonomiske grupper.

"Mange ting er skadelige, for eksempel kan vi møde mange slags gifte, lige fra simple grundstoffer (som klor) til komplicerede slangegifte og den slags."

GMO, er ikke det samme som en gift.

"Nogle gifte virker på den måde at de kan være kræftfremkaldende. Hvis det er tilfældet betyder det at disse gifte får adgang til vort DNA,"

Det er sandt at kræftfremkaldende stoffer kan få adgang til DNA'et. Kræft er en genmutation i en celles DNA, der forårsager at cellen ikke udviser hvad der kaldes apoptose, eller programmeret celledød, som gør at cellen, enten ved beskadigelse, eller efter et vist antal celledelinger, dør. Det som kræftfremkaldende stoffer da gør, er at forhindre cellen i at slå sig selv ihjel, så cellen derved kan dele sig uhæmmet, og udvikle sig til en kræftknude.

"eller medvirker til at der dannes nye stoffer som har denne kedelige egenskab at kunne få adgang til DNA ændringer som giver kodning der er kræftlignende."

Når stoffer indtages, kan de i sig selv være harmløse, men nogle af de mellemprodukter der dannes, når de metaboliseres kan være skadelige. Men GMO og stoffer er ikke det samme. Skal der tales om stoffer, er pesticider emnet der skal frem på bordet.

"Ikke mindst fordi gifte tit har en umiddelbar virkning."

Gifte har ikke altid en umiddelbar virkning. Gifte er et vidt begreb der inkludere en masse forskellige stoffer, f.eks. kviksølv, kræftfremkaldende stoffer, hormonforstyrrende stoffer, oxygen (ilt), de mere gængse slangegifte, mm. Gifte = stoffer.
"Alle stoffer er giftige. Der findes ikke et stof som ikke er giftigt. Dosis af et stof afgør giftigheden" (Paracelus, tysk læge, 1493-1541)

"Derfor bør vi også være på vagt over for genmodificerede stoffer alene af den grund at de er nye."

Stoffer kan ikke genmodificeres, da de ikke har et genom.

"Nye DNA kombinationer - hvori kunne de være skadelige? Ved umiddelbar giftighed? Næppe, da DNA baserne allerede hver for sig er velkendte. Men kunne nye DNA strenge ikke komme i kontakt med cellernes DNA, når nu andre kræftfremkaldende stoffer kan? Og kunne disse nye DNA stykker indbygges i cellerne på en sådan måge at cellernes egenskaber herfra bliver anderledes? Kunne det nye DNA måske kode for syntese af helt nye proteiner som er skadelige?"

DNA sekvenser, eller gensekvenser, kan kun være skadelige, hvis de kommer til udtryk, og de kan kun komme til udtryk hvis de er inkorporeret i cellens eget DNA. Som nævnt i mit forrige indlæg, er eukaryoter, som os mennesker, andre dyr og planter, ikke naturligt i stand til dette, det er fysisk umuligt for os at inkorporere fremmet DNA i vores eget på naturligvis. Det bliver nødt til at blive gjort kunstigt i et laboratorium. Det vil svare lidt til at ligge en VHS oven på en videoafspiller og forvente at kunne se filmen. Men som jeg også nævnte, så er bakterier i stand til dette, og de ville netop kunne inkorporer DNA sekvenserne i deres eget genom.

"Det vigtige spørgsmål som jeg ikke kan svare på er: Er det en normal ting at DNA i de ting vi spiser påvirker vore celler? Eller nedbrydes det spiste DNA i metabolismen?"

DNA'et burde blive nedbrudt til sine mindste bestanddele (nukleotider) ved hjælp af nedbrydningsenzymer i spyttet og saltsyren i maven, og derefter transporteret ud i blodbanerne via tarmkanalen, for da at blive båret hen til cellerne, der derefter metabolisere disse bestanddele. Det lader dog til at der ikke altid sker en komplet nedbrydning, og at nogle enkelte DNA stumper slipper ud i blodet. Men celler er yderst specialiseret i hvad de føre ind i cellen. Celler har forskellige pore i membranen, som kun lukker små molekyler og ioner ind. Der kan dog også ske en direkte passering af cellemembranen, men igen er det kun små molekyler og ioner der lukkes ind. Det er yderst usandsynligt med markomolekyler som DNA, de er simpelthen for store til at kunne komme gennem cellemembranen.

"Man kunne sige, at hvis hensigten med GMO er at begrænse egenskaber ved kosten som kendes som langt værre, så har man da en god sag."

Det er ikke kun at begrænse egenskaber, men også at forbedre egenskaber.

"Vi kender argumentet at DNA til alle tider har forandret sig. Ja, men over lang tid. Den moderne industri er meget utålmodig. Vi kan måske få fremstillet noget nyt som vi ikke kan nå at tilpasse os."

Det er meget muligt, at ændring af DNA har foregået over en lang tidsskala, men det ændre ikke ved at GMO ikke er meget anderledes end kunstig selektion, det er blot en hurtigere udgave og mere hands on. GMO betyder som sagt genmodificeret organisme, og man genmodificerer også organismer ved kunstig selektion. Der er ingen forskel om det bliver gjort gennem langsom selektion eller i et laboratorium.
GMO har en reel mulighed for at være en trussel mod naturlige økosystemer, men der arbejdes ligeså meget på at undgå, at GMO får økologiske konsekvenser, som der arbejdes på GMO selv. Det er ikke nogens hensigt at ødelægge naturen mere end hvad vi allerede har gjort, men blot at forbedre vores afgrøder. Men det behøver ikke nødvendigvis at være negative konsekvenser for vilde planter. Det er vigtigt at huske at økologiske konsekvenser indebærer både positive og negative konsekvenser.
Den moderne industri er utålmodig, men dette bliver ligeledes gjort i desperation. Befolkningstilvæksten er en eksponentiel vækstkurve, og hvis ikke den snart aftager eller helt stopper, vil der ikke være føde nok til hele verdens befolkning. GMO er en måde at sikre, at hele verden vil have mad, ved netop at forbedre den. GMO vil være en realitet og vi bliver på et tidspunkt nødt til at accepterer det, hvis ikke befolkningstilvæksten stopper.

"Vi skal dog huske at vi mennesker selv uden GMO kan skabe store ændringer i populationers DNA! Vi kan indføre kaniner i australien, vi kan rovfiske torsken og dermed give plads til nye arter, som ellers kun har levet i små tal osv. osv."

Det der henvises til her er invasive arter, der ændre på et økosystems samfundsstruktur, og trofiskkaskade, ændring på et trofisk niveau i fødekæden påvirker et andet. Invasive arter går ind og besætter en økologisk niche, der allerede kan være optaget, og hvis den introducerede art er mere konkurrence stærk end den hjemmehørende art, vil den hjemmehørende art blive udkonkurreret. En invasiv art kan dog også forårsage en trofiskkaskade hvis det f.eks. er et rovdyr, og er yderst succesfuld. Dette kan gøre at arter på niveauet under vil se en ophobning i antal, og niveauet under det, vil se et fald i antallet, osv. Det samme gør sig gældende når vi overfisker. Men dette vil ikke forårsage ændringer i populationers DNA, som der gøres ved GMO eller kunstig selektion. Dertil refereres der til hybridisering eller crossbreedning, som ved hundens indførelse i Australien, hvor de blandende sig med dingoerne.

"Det frie valg er en god ting. Og jeg er med på at der skal stå GMO på deklarationen, så vi kan vælge noget andet, hvis vi hellere vil have det."

Det er fint nok, at der kommer en deklaration på GMO produkter, men det vil være en intetsigende deklaration. Det eneste deklarationen ville fortælle er, at der har været svær videnskab indover fremstillingen af dette produkt. Det vil ikke sige noget om hvad der er blevet gjort ved produktet; er det blevet gjort mere næringsrigt, fået længere holdbarhed, er det blevet modificeret til at vokse hurtigere, hvilke modificeringer er der blevet foretaget? Vi ved det ikke alene ud fra GMO deklarationen, medmindre der følger en forklaring med.

"Hvad nu hvis der på farsen står: Kan indeholde penicillinrester. Ville vi så ikke være tilbøjelige til at vælge noget andet?"

Penicillin er et lægemiddel, og skal kun tages hvis nødvendigt. GMO er en teknik til at foretage ændringer i genomet. Penicillin kan give multiresistente bakterier. GMO højst usandsynligt, det er i hvert fald ikke blevet dokumenteret. Glyphosphat resistens har dog vist sig at spredes til vilde ukrudtsplanter man forsøger at bekæmpe (positiv konsekvens for ukrudtet, negativ konsekvens for landbruget). Det skal dog nævnes, at glyphosphat resistens hos ukrudt ikke nødvendigvis skyldes GMO, da afgrøder og ukrudt ligger taksonomisk for langt væk fra hinanden til at kunne krydse deres gener, men kan være forårsaget ved en naturlig tilpasning til brug af herbicider, hvor det ukrudt der kunne overleve at blive sprøjtet med glyphosphat, har ført deres gener videre og derved blevet resistent ved en naturlig tilpasningsproces.

"Vi ved at der i menneskelegemet opretholdes homeostase ved en række af feedbackmekanismer. Disse opretholder en "fornuft" i vore kroppe."

Ja, men der er så mange andre stoffer i vores hverdagsprodukter som kan ødelægge eller forskubbe homeostasen (bisphenol A i plastflasker, pesticider, mm.). GMO er ikke noget at bekymre sig for på dette område, for det har ingen dokumenteret effekt på vores feedbackmekanismer, da det ikke er det samme som xenobiotika (menneskeskabte kemikalier).

Afsluttende bemærkning
I stedet for at lade sig styre af uvidenhed og den frygt der kommer der af, ville det klart være at foretrække hvis lægfolk tog sig tid til at sætte sig ind i videnskaben bag, så de kunne drage fornuftige konklusioner baseret på viden og fakta. Uvidenhed er videnskabens banemand! Jeg vil derfor opfordre alle til at sætte sig ind i tingene, og hvis der er noget man ikke forstår, så spørg nogen som har en vis kendskab til området. Vi lever trods alt i oplysningens og informationens æra.

4 år siden
4 år siden

Mange tak for dette lange indlæg med oplysninger og berigtigelser.

Nogle få bemærkninger: Da jeg kaldte enzymer for hjælpestoffer, var det i betydningen katalysator, som man nok kan kalde en "hjælp" til at sænke aktionspotentialet. Men jeg kan godt se at hjælpestof nok mere bruges om reaktanter, der forbruges ved processen.

Når jeg kalder GMO for muligt giftigt mener jeg det som noget der fremkalder (eventuelle) uønskede og skadelige processer, der på bundlinjen er analoge med forgiftninger. Men igen er det måske ikke et ordvalg som fagfolk ville bruge.

Du skriver: " Men dette vil ikke forårsage ændringer i populationers DNA,"
Rigtigt, men forekomsten af konkrete DNA strenge ændrer sig jo. DNA'et i et hus ændrer sig jo også hvis beboeren uforsigtigt lader ti tusind rotter bosætte sig i det, selvom han ikke ændrer rotternes DNA. Ubehaget er det samme.

Omkring det at skaffe sig viden, bragte "Ingeniøren" for nogen tid siden en lille artikel om det "skæbnesvangre" netop heri. For lægmænd googler sig ofte til halve sandheder, der skaber tvivl om for eksempel lægers autoritet. Man stoler ikke længere på lægen, for på nettet har man læst at ...
Og derfor vil nogle måske ikke have vaccineret deres børn imod mæslinger o. l.
Så det at gøre sig klogere kan være et tveægget sværd. Men alt ialt tror jeg også på nytten af at folk lader sig oplyse, ved selv at erhverve sig viden og således kunne tage kritisk stilling til ting og ikke blot lade sig belære af autoriteter og slå sig til tåls med disses version af sandheden.
Sjovt nok udsiger artiklen at halve sandheder er videnskabens banemand! Som om total uvidenhed havde været bedre. (Idet man i så fald vil underkaste sig videnskaben.)
Måske mener nogle videnskabsfolk at hvis man ikke har skaffet sig fuldt akademisk pensum på et område, skal man ikke blande sig i det.

Jeg tør imidlertid mene, at hvis GMO kan gøre noget godt - idet sådanne goder uundgåeligt sker ved interaktion med omgivelsernes kemiske miljø, så kan GMO principielt også forårsage dårlige ting.
Nu kan man så hertil indvende: Kan GMO overhovedet tænkes at gøre andet end det som der var hensigten med den? Jeg gætter på at mange vil sige ja til dette spørgsmål. Og derfor forholde sig til sagen med nogen forsigtighed. Skydevåben er jo heller ikke farlige.

4 år siden
4 år siden

Jeg syntes at i (Aastrup og Dino) indgående drøfter emnet på et højt akademisk niveau, og det er jeres ret, omend i formentlig taber nogle af os meddebatører alene pga. indlæggenes længde.

Hver generation har sine kæpheste og sin 'falden på halen' for videnskaben. Sund skepsis skader ingen, det skulle da lige være dem der forsøger at profitere på udvikling af diverse mirakelmidler, herunder ikke mindst nævnt nutidens GMO.

Til alle tider har man forsøgt at profitere på menneskets naturlige magelighed og autoritetstro. I to kender helt sikkert til eksempler herpå, der endog har været fatale - intet nævnt, intet glemt. ... og dog: hvis nu det om 20 år viser sig at udviklingen af stenfri druer, medfører forøget kræftrisiko i bugspytkirtlen, så har vi da haft glæde af disse druer så længe. Men hva' så ? Hvem andre end os selv kan vi give skylden, fordi vi atter er blevet taget ved næsen af videnskaben ?

Og generationer efter os vil gøre samme erfaring. Vil jeg så forblive i stenalderen, før hjulet blev opfundet ? Gerne for mig, for naturens egen udvikling laver nu ikke de store skader, i rette mængder.

Mvh/Robert

4 år siden
4 år siden

Videnskabsmænd har ofte vist sig at være mindst lige så dumme som lægmanden.

4 år siden
4 år siden

Blot et partsindlæg, til nysgerrige. Artiklen er lang, men almindeligvis valid.
http://videnskab.d...eder-om-forskning

Mvh/Robert

4 år siden
4 år siden

Dino: At kalde GMO for en gift, vil ikke være den rette formulering. Men, jeg vil dog indskyde, at DNA-sekvenserne der bliver indsat i afgrøders genom, ville kunne komme til at kode for noget der ville gøre afgrøderne i stand til at producerer nogle stoffer, der ville kunne agerer som gifte for os mennesker. Dette ville også kunne ske, selv om formålet er at gøre afgrøderne mere næringsrige. Man kan ikke altid forudsige hvad der vil ske, og det er derfor det kræver hårde test, for netop at undgå at det sker. Det hænder at noget slipper igennem, og der vil altid være den mulighed, at noget ikke opdages med det samme. Men fordi der er en svipser hist og her, er ikke ensbetydende med at man behøver at gå i panik og frygte GMO. Jeg mener, at den første person der fik penicillin døde, men det forhindrede os ikke i at vider udvikle og forbedre det, og det vil være det samme med GMO.

"Rigtigt, men forekomsten af konkrete DNA strenge ændrer sig jo. DNA'et i et hus ændrer sig jo også hvis beboeren uforsigtigt lader ti tusind rotter bosætte sig i det, selvom han ikke ændrer rotternes DNA. Ubehaget er det samme."

Jeg tror ikke jeg forstår hvad du mener med dette, for når jeg tænker på ændringer i DNA'et, tænker jeg på de mutationer der sker i genomet når populationer bliver isoleret, for ændrede miljøforhold, og når arter blander gener med nære slægtninge og skaber hybrider.

"Måske mener nogle videnskabsfolk at hvis man ikke har skaffet sig fuldt akademisk pensum på et område, skal man ikke blande sig i det."

Jeg har aldrig tænkt over om nogle videnskabsfolk tænker sådan. Personligt har jeg det sådan, at lægfolk gerne må være med til at diskuterer på videnskabelige områder og blande sig i det, de har muligheden for at se det fra et andet perspektiv, og måske få stille et spørgsmål der får videnskabsmanden/kvinden til at stoppe op og tænke en ekstra gang. Jeg vil dog sige, at det ville være bedst hvis de laver noget researche på området først, og kommer ind i diskussionen med et åbent sind, og er parat til at blive klogere på området. Og for både videnskabsfolk og lægfolk, skal begge parter være parat til at ændre standpunkt, hvis de finder ud af at de tager fejl. Det er svært, men det kan lade sig gøre.

"Nu kan man så hertil indvende: Kan GMO overhovedet tænkes at gøre andet end det som der var hensigten med den? Jeg gætter på at mange vil sige ja til dette spørgsmål. Og derfor forholde sig til sagen med nogen forsigtighed. Skydevåben er jo heller ikke farlige."

Forsigtighed er altid godt, og er en del af menneskets natur, men man skal heller ikke fordømme noget på forhånd, bare fordi man ikke har kendskab til det. GMO er som skydevåben, det ikke GMO der er farligt, det er hvordan det anvendes. GMO ville sagtens kunne anvendes til at lave biologiske våben, ingen tvivl om det. Derfor bør der også være skarp overvågning med, hvordan GMO anvendes. Men det skal ikke forhindre os i at anvende det, hvor det er anvendeligt.

Robert Kallehave: "Jeg syntes at i (Aastrup og Dino) indgående drøfter emnet på et højt akademisk niveau, og det er jeres ret, omend i formentlig taber nogle af os meddebatører alene pga. indlæggenes længde."

Jeg beklager meget, men biokemi er ikke det nemmeste at forklare simpelt. Hvis der er nogen ting i mit indlæg du gerne vil have forklaret, eller ikke forstår, skal du være velkommen til at spørge. For det ville også hjælpe mig med at lære at forklare videnskab bedre, og samtidig selv få en bedre forståelse for det.

"Sund skepsis skader ingen, det skulle da lige være dem der forsøger at profitere på udvikling af diverse mirakelmidler, herunder ikke mindst nævnt nutidens GMO."

Der vil altid være personer, der vil forsøge at profitere og monopoliserer videnskaben. F.eks. er der Monsanto (tror nok de hedder det) i USA, der tager patent på GM afgrøder og sagsøger landmænd der er så uheldige at få deres afgrøder krydsbestøvet med Monsantos GM afgrøder. Sådanne ting er selvfølgelig ikke en god ting, og det bør man også få gjort op med på en eller anden måde, selv om nok ikke kommer til at ske.

"hvis nu det om 20 år viser sig at udviklingen af stenfri druer, medfører forøget kræftrisiko i bugspytkirtlen, så har vi da haft glæde af disse druer så længe. Men hva' så ? Hvem andre end os selv kan vi give skylden, fordi vi atter er blevet taget ved næsen af videnskaben ?"

Jeg vil ikke sige at videnskaben har taget nogen ved næsen, men blot at den ikke vidste bedre på da værende tidspunkt. Videnskaben er i konstant udvikling, og lære hele tiden. Engang troede man at DDT var et mirakelmiddel og var uskadeligt for mennesker og miljø og kun påvirkede hvirvelløse dyr. Tog videnskaben nogen ved næsen? Næ, vi vidste bare ikke bedre. Hvis stenfri vindruer om 20 år viser sig at være kræftfremkaldende, vil videnskaben blot sige "Så er vi blevet så klogere, er der noget vi kan gøre ved problemet?", ligesom det har sagt de sidste 100 år.

Kritisk tænkning er altid en god ting, og det burde være en del af skoleskemaet. Det var også en af grundene til at det tog mig omkring 3-4 timer at skrive mit forrige indlæg, da jeg var nødt til at dobbelt tjekke om der var hold i det jeg skrev.

4 år siden
4 år siden

Omvendt kan man sige, at nogle videnskabsmænd blander sig meget negativt i udviklingen, så man/jeg får det indtryk, at de siger: "Yes, her kan jeg sætte mit fingeraftryk i Danmarkshistorien".

Det har blandt andet medført at Danmark iøjeblikket nok har EU's dårligste korn, fordi der ikke må gødskes tilstrækkeligt. Markerne står flotte og veltilplantede, men næsten totalt ribbet for energistoffer, så det ofte afvises af kornkøberne. Og sådan misforstået nidkærhed overfor en teoretisk forskning og bureaukratisk holdning, kan være ligeså slem som dem der forsker i GMO-produktion.

Mvh/Robert

4 år siden
4 år siden

Aastrup - hvis man indtager en kemisk substans der forårsager at ens sundhed undergraves, så kan man da kalde det en forgiftning.
Om gen-forskere, der interesserer sig for DNA-ændring, og toksikologer der interesserer sig for slangebid, har forskellig sprogbrug kan godt være, men jeg har valgt her at benytte termen "forgiftning."
Det tror jeg er forståeligt for lægmænd.

Og den med rotterne:
Hvis man skal leve med rotter, er det så ikke ligegyldigt om rotterne har naturligt DNA eller om det er en muteret version?
Men hvis de naturlige rotter med ét dukker op, så er der jo sket en ændring. Husets DNA-miljø er blevet ændret. Også selv om rotterne er af den gode gamle slags. Og bærer på det DNA som rotter altid har gjort.

4 år siden
4 år siden

ad. #17 Aastrup.

Kære engagerede debatør!

Når du spørger om jeg vil konkretisere mine udtalelser om dit (og Dino's) lange indlæg, så bliver jeg lidt ordflov. Det der skal siges, skal jo siges, når man har noget på hjerte, sådan som i begge har.

Udtrykkenes akademiske niveau kan formentlig godt ændres lidt hen imod noget nemmere forståeligt, når vi som her på pennen taler til et bredt publikum. Det behøver præcisionen ikke at lide under. Blandt andet Tor Nørretranders er kendt for sin evne til at forklare komplicerede emner med forståelige udtryk.

Omkring det med de lange indlæg, så tror jeg at du hen ad vejen vil blive præsenteret for, at skriftligt materiale skal være så kort at det gør ondt.

Når man er forfatter, så vil de fleste opleve at skrive af hjertet derudaf, og så kommer redigeringskravet: Skær en trediedel eller halvdelen væk ! Det er hårdt arbejde.

Tekst der læses på en skærm, opfører sig anderledes overfor øjnene, end tekst der læses i en bog. Så man skal være opmærksom på at skærmtekst skal bestå af mange kortere afsnit, end tilsvarende i bøger.

Formentligt ved du godt alt om det jeg har skrevet her og så må du bare bære over med en gammel mand, med Altheimers Light :-)

Med venlig hilsen og i god hensigt/Robert

4 år siden

Besvar debattråd

Debatten GMO-dyrket foder ! er startet 03/04-2014 21:47 af Robert Kallehave og er placeret under Helbred.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

23SAS
3 timer, 57 minutter siden · Jack the Rapper...
209Hvad betyder én menneskehed for dig...
7 timer, 26 minutter siden · Morpheus
3225Dagens ord
1 dag, 7 timer siden · Mette-Maj Ronja
1HJÆÆLP
1 dag, 10 timer siden · Morten Vesterga...
373Kontraster
7 dage siden · Savanti
0Google Docs oversætter til engelsk!
7 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
9 dage siden · dino
379Gud
12 dage siden · Wernn
31Forfatteri og ensomhed
13 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
13 dage siden · Wernn
0Yousee.
15 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
16 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
16 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
21 dage siden · Morpheus
27Hvad mener i?
21 dage siden · Wernn
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
22 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
22 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
26 dage siden · Savanti
1Skriveklub
26 dage siden · Wernn
1Det blå EU
29 dage siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
29 dage siden · hermanøv
3Synonymer
1 måned, 1 dag siden · Engbo
16Din dag
1 måned, 2 dage siden · Regina
11Så udkommer min digtsamling
1 måned, 3 dage siden · Fink
5Verdens økonomi
1 måned, 4 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
1 måned, 4 dage siden · Wernn
32Ligheder
1 måned, 8 dage siden · Savanti
0En molbohistorie?
1 måned, 12 dage siden · dino
4som der
1 måned, 13 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
1 måned, 13 dage siden · Savanti
16Kunst og digte
1 måned, 14 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
1 måned, 20 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
1 måned, 21 dage siden · dino
117Statsborgerskab
1 måned, 24 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
1 måned, 24 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
1 måned, 27 dage siden · dino
7Hvor pænt/positivt er dette afslag?
2 måneder, 3 dage siden · peter_romer
3Fatter du det?
2 måneder, 4 dage siden · Wernn
7Redigering
2 måneder, 6 dage siden · NAHansen
65Demokrati
2 måneder, 9 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
2 måneder, 10 dage siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
2 måneder, 15 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
2 måneder, 15 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
2 måneder, 15 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 16 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
2 måneder, 16 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 måneder, 16 dage siden · Wernn
2Hærværk
2 måneder, 19 dage siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
2 måneder, 22 dage siden · Eddie
109Homofobi
2 måneder, 22 dage siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
2 måneder, 26 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
3 måneder, 2 dage siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
3 måneder, 2 dage siden · Engbo
11El-biler
3 måneder, 3 dage siden · dino
8En lille opgave
3 måneder, 3 dage siden · dino
1Brug af navne i bøger?
3 måneder, 4 dage siden · Eddie
3Er der en vinkender tilstede?
3 måneder, 9 dage siden · ordkløver6
6Er E-sport sport?
3 måneder, 12 dage siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
3 måneder, 14 dage siden · Eddie
29Sentimentalitet
3 måneder, 16 dage siden · Wernn
5Pengetroen
3 måneder, 16 dage siden · Wernn
19Lykke
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
3 måneder, 22 dage siden · Wernn
2Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
3 måneder, 27 dage siden · Jes B
1Det store intet
4 måneder siden · dino
106Dagens Vits
4 måneder, 2 dage siden · Savanti
5Bøger om at skrive
4 måneder, 14 dage siden · neran
16Køn
4 måneder, 18 dage siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
4 måneder, 20 dage siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
4 måneder, 21 dage siden · dino
0Skrivegruppe Midtjylland
4 måneder, 25 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
4 måneder, 27 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
4 måneder, 27 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
5 måneder siden · Engbo
6Lige margener?
5 måneder, 1 dag siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
5 måneder, 2 dage siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
5 måneder, 4 dage siden · NAHansen
0Internet
5 måneder, 4 dage siden · Savanti
1Margit Sandemo
5 måneder, 13 dage siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
5 måneder, 15 dage siden · dino
6Jalousi
5 måneder, 15 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
5 måneder, 16 dage siden · Fink
19Mere end almindelig klangfuld
5 måneder, 27 dage siden · dino
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
6 måneder, 4 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
6 måneder, 7 dage siden · knudkp
30Kristendom
6 måneder, 10 dage siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
6 måneder, 12 dage siden · knudkp
1En god slutning
6 måneder, 13 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
6 måneder, 15 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
6 måneder, 16 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
6 måneder, 21 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
6 måneder, 23 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
6 måneder, 23 dage siden · NAHansen
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
6 måneder, 26 dage siden · Savanti
6Samtykke
6 måneder, 27 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
6 måneder, 27 dage siden · dino
2Har du osse været ude for det?
6 måneder, 27 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
6 måneder, 27 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
6 måneder, 29 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
6 måneder, 29 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
6 måneder, 29 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
7 måneder, 4 dage siden · knudkp
1To Liv
7 måneder, 9 dage siden · Engbo
10Danmark
7 måneder, 20 dage siden · dino
16Chettoer
7 måneder, 24 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
7 måneder, 26 dage siden · Engbo
74På'n igen.
8 måneder, 7 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
8 måneder, 9 dage siden · Machula T.
3Sonateform
8 måneder, 12 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
8 måneder, 12 dage siden · Muhkovending
9Humor .
8 måneder, 18 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
8 måneder, 21 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
8 måneder, 22 dage siden · Kattegat

Helbred

0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
6 måneder, 26 dage siden · Savanti
18Hormonforstyrrende stoffer.
8 måneder, 24 dage siden · Stinapige
7Helbred opdatering.
11 måneder, 8 dage siden · Savanti
11Sofies 5-trins selvværds-kursus
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
4lagt op til debat
1 år, 6 måneder siden · Savanti
11Skepticismens tidsalder
1 år, 8 måneder siden · Robert Kallehav...
3smerter når jeg læser
2 år siden · cronio
6Rent vand
2 år siden · dino
4Mary Shelley og tarmfloraen
3 år siden · dino
8Sovepiller
3 år siden · dino
5Blodets iltprocent ?
4 år siden · Mons1957
8Stok
4 år siden · MortenM
20GMO-dyrket foder !
4 år siden · Robert Kallehav...
29Hvorfor ryger man?
4 år siden · CCDK
6Medicin(misbrug) ...
5 år siden · Robert Kallehav...
5Om p-pillekomplikationer, fortsat:
5 år siden · Jubas
7Hvad kan der være galt?
5 år siden · Talan
22D- vitamin/ vitaminer
6 år siden · Ajardo
6Piskesmældsskade ?
6 år siden · Engbo
21Kalder alle sports- og sundhedsidio...
7 år siden · Vicky
11? til p-piller
7 år siden · Lbn55
37Større risiko for uro på øverste et...
7 år siden · Nena
13Hvor er det dog klamt efterhånden!
7 år siden · dino
4Er der nogen som ved det?
7 år siden · Tasma
5Hvorfor lactose i medicinen?
7 år siden · Graziellen
3røntgen og skanning ?
7 år siden · minat
11Posttraumatisk stres ?
7 år siden · Engbo