Religion, politik og samfund · Poul Madsens juleønske

30 svar
Senest opdateret 7 år siden · 5 bruger(e) deltager
7 år siden

Selv ganske store emner der optager såvel trykte som elektroniske medier kan cirkulere i ugevis uden at afspejles her på Fyldepennen. Ét emne kan jeg dog ikke længere lade ude af vort beskedne fokus: Det er emnet om Lars Løkke Rasmussens genvordigheder omkring sin troværdighed.
Det er ikke nødvendigt at opridse hovedproblemet, for det er bestemt alle bekendt.
Man kan spørge sig: Hvad har han gjort galt?
Har han stjålet af Venstres partikasse?
Pengene til kampagnetøj - tog han dem selv? Bad han om dem? Mente partiet at dets frontfigur burde se lidt bedre ud i offentlighedens søgelys?
Rejsen til Mallorca for familien? Stjal han dem? Bad han om dem? Blev de bevilget på lovlig vis?
Han røget på hoteller, hvor efterhånden alle værelser er forbeholdt ikkerygere? Har partiet indvilliget i at gøre rent efter ham? Var han et kvaj, når han ikke gad gå ned på fortovet for at ryge ligesom jævnere folk? Eller er det meget værre end som så?
Har han selvangivet korrekt, når partiet har bevilliget penge?
Særlig skattespørgsmålet er vigtigt at kunne besvare adækvat. For vi har skattepligt!

Andre partier har undladt at blande sig. Nok tænker de: Hvorfor skubbe til et læs, når det alligevel vælter helt af sig selv?
Helle Thorning Schmidt var for nogen tid siden (i politik og dagspresse for æoner siden!) involveret i en skattesag. Hun havde en restance på mere end ½ million. Den ville hun ikke betale, da hun mente sagen var forældet.
Så var der sagen om Stephen Kinnochs skat efter ophold i Danmark. Den Slap de ud af. Ikke fordi de ikke burde betale skat, men fordi reglerne pludselig blev ændret af en embedsmand, som tidligere var fagforeningsmand og erklæret socialdemokrat.
OK. Men her var Venstrefolk så usmarte at blande sig. Og da de ikke opnåede hvad de ville, røg en del af aben tilbage på dem selv!

Årsagen til dette indlæg kommer fra "Presselogen" d. d. hvor Bo Lidegaard (Chefredaktør på Ekstrabladets søsteravis Politiken og broder til udenrigsministeren.)
Lidegaard fremfører et modargument til manges forsvar for Lars Løkke Rasmussen. Dette argument lyder omtrent således: "Selv om Lars har visse problemer og rod i privatøkonomien, så er han en af landets dygtigste politikere."
Med andre ord, mange mener at en person kan tilgives for visse fejl, når blot han er strålende god på andre områder.
Lars er nok lidt som Filmfiguren: "Inspector Morse." Genial detektiv, men drukkenbolt, der lader underordnede betale for fadbamserne.
Her mener Lidegaard, at sådan kan man ikke forholde sig til en politiker. Man er ikke en glimrende politiker på trods af visse skæverter i privaten. Det er tværtimod retlinethed, ulastelighed, udadlelighed (find selv på flere.) i privaten, der er forudsætningen for at en politiker kan være et godt statsministeremne.

Og så er det at denne interessante vinkel kommer frem i lyset og giver anledning til visse tanker!
Man må spørge om dette Lidegaard'ske kriterium kan bruges i almindelighed, eller om det kun er Venstrefolk der må underkastes en sådan moralsk dom?
Lad os se lidt på markante politikere fra det nuværende regeringsbærende parti:
Statsminister Thorvald Stauning! Denne politiske kæmpe. Han måtte bæres hjem engang, sanseløs af beruselse. Kostede det ham noget i vor agtelse? Nej, det er kun charmerende at vore politikere ikke er fejlfri guder, men almindelige mennesker, som vi kan spejle os i!
Statsminister Viggo Kampmann! Han var så fuld at han faldt ned fra barstolen og måtte indlægges på sygehus.
Statsminister Jens Otto Krag! Damer og alkohol i større mængder. Men ved hans begravelse fik man indtryk af seklers største politiske personlighed.
Hertil (af blandet politisk tilhørsforhold) et antal damegramsere, konebankere og fyldebøtter. Jovist, det er en køn forsamling vi lader lede os.
Så jeg er bange for at Lidegaards Kriterium bliver svært at leve op til. Ihvert fald hvis man afprøver det mange andre steder end Græsted og omegn.

Hvad med afgivne politiske løfter før valgdagen, som vendes på hovedet dagen efter?
Villy Søvndal: "Vi vil reducere billetpriserne på offentlig trafik med 40 % Efter valget: Priserne steg.
Hvad med øvrige politiske løfter?
Hvordan har de det med Lidegaards Kriterium?

Selv er jeg ikke meget i tvivl om at det er formiddagspressen der indædt har forsøgt at undgå at Lars Løkke Rasmussen igen skal gives plads på taburetten.
Siden Anders Fogh Rasmussen afviste at lade sig interviewe af Ekstrabladet, har denne avis med Poul Madsen i spidsen forsøge at svine Lars Løkke Rasmussen så meget til som muligt.
"Sandheden skal da frem - det er der vel ikke noget galt i?"
Enig! Men min kritik handler da om at man er så politisk selektiv med hvilke sandheder, der skal finde vej til forsiderne og sendetiden.

Venstre må selv finde ud af hvem der skal være formand. Men de har et problem: Anders Fogh Rasmussen har været der. Han kan ikke trækkes tilbage, forynges og genbruges. Kristian Jensen? Statsministeremne? Hmmmm!

7 år siden
7 år siden

Jeg mener bestemt en politiker bør bedømmes på sin dygtighed som politiker i steder for alt mere eller mindre privat, men på den anden side så plages mange lande af korrupte politikere der tænker mest på at skrabe til sig. Så er det nærmest en dyd at vi har i landet bliver nærmest hysteriske over for alt der bare lugter af korruption. Jeg tror ikke at Lars Løkke er korrupt, og heller ikke det der ligner, og det tror jeg ingen dansk politiker er, men vi vil altså ikke have det, og så kan det godt være det går lidt, eller ikke så lidt over gevind sommetider.

Man kan jo også spørge, hvordan en intelligent mand og erfaren politiker kan undgå at vide, at et så uortodoks pengeforbrug kan ende galt. Der er jo skræmmende eksempler nok.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Ja, det er svært at være uenig.
Men hvordan er det med hans pengeforbrug?

Hvilke penge bruger regeringen?
Man taler om at han flyver på første klasse. (Med fuld opbakning i angivne regler.)
Hvordan flyver regeringen? Typisk lejer man et fly, så man ikke skal flyve sammen mad andre. Hvad koster det?
Statsministeren og hendes mand var på en rejse til Grønland. Pris: ca 1 mio.kr.
Og det er vel legitimt at landets førstemand (Kinnoch) kom med uden at betale regningen selv og uden at blive beskattet af den senere.

Og som jeg nævnte i en anden debat, har en borgmester brugt sin telefon for 250.000 i tyrkiet. Skal han betale selv?

Jeg tror faktisk ikke at L. Rasmussen har brugt så mange penge når det kommer til stykket.
Der er gået selvsving i den. Og der er blevet pustet til folks moralske kvababbelse. Og så kan jo alting ske.
Man vil have en formand der er "ren."
Og hvis det kan sikre Venstre taburetterne så værsgo'
Men jeg har min tvivl.

For mig handler det ikke om Venstres formand.
Det handler om hvordan Danmark skal styres. Og det er jo et holdningsspørgsmål.
Er jeg ombord på et skib i havsnød, så lader jeg den bedste styrmand betjene roret. Ikke ham der er renest og pænest hjemme i privaten!
Men nogle tænker på en anden måde.

7 år siden
7 år siden

Det er vel ikke nødvendigt, at sammenligne med andre (danske) politikeres dumheder. Hvad der er dumt er vel dumt uanset hvor dumme andre har været. Forresten er Lars Løkke vist ikke anklaget for noget ulovligt, kun for noget dumt. Og dømmekraft er vel en væsentlig egenskab for en politiker.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Jeg er ikke enig med jer. LL kan måske tages til nåde på tirsdag, men det kan sandelig ikke nytte noget, at man ikke stiller krav til folk...også LL.

Hvis man ikke kan stille krav til LL eller andre politikere, så kan man heller ikke stille krav til mig eller nogen anden borger. Så den er nødt til atr være på plads. Der bliver i mit tilfælde stillet krav om, at jeg skal arbejde for samfundet for min fleksløn, hvilket er aldeles rimeligt, så langt så godt. Jeg får som alle andre påbud om, at arbejde og være mådeholden, hvilket jeg så er, og i øvrigt overholde loven. Det samme må gælde LL.

Jeg har selv arbejdet for Danske Handicaporganisationer, og den måde der blev afholdt møde på, når jeg repræsenterede dem i beskæftigelsesrådet, kunne godt være gjort mere ydmyg. Den slags kan sagtens gøres for mindre.

Til gengæld vil også jeg nævne, at den røde side ikke er meget bedre - kan nogen huske den forband... ministerbilsparade ved sidste ministerrokade? Den var som en flødeskumskage, der giver brækfornemmelser.

Hvis politikken er ude af fokus, så er der kun en ting at gøre: Glem blær og blålys, tøj og ministerbilsparade de 50/100 meter...og snak politik!

Nogle mennesker lider af meglomani, og jeg gider bare ikke stemme på dem, men I ved jo også, at selv om LL skulle opføre sig ordentligt og blive mere ydmyg, så stemmer jeg bare aldrig venstre. Det har ikke noget med ham at gøre, men min politiske overbevisning.

7 år siden
7 år siden

Camra

Hvem har dog sagt, at man ikke skal stille krav til politikere? Faktisk er jeg fuldstændig enig med dig i hvert eneste ord.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Jeg ville heller ikke stemme på Venstre selv om de stillede en hæderlig mand i spidsen i stedet for Lars Løkke.

Men til forskel på Dinos forsvar, ser jeg nu også problemet fra andre venstremænds side. Vel er nogle rigtige glubske kapitalister, der har stor økonomisk magt i samfundet; men en del er jo også hårdt arbejdende folk - og dyrkere af en hel anden kultur end den, der foregår i de grådige kredse. Skulle et flertal give LL ret, så han kan forsætte, så har partiet et virkeligt, stort problem. Der vil kun være flere nederlag og afsløringer tilbage.

Så glemmer jeg jo ikke, at jeg er blevet sat på plads, fordi jeg påstod bl.a. om dino, at han altid forsvarede de økonomiske stærke og højre orienterede. Det skulle han nok selv bestemme om han mente. - og det må jeg da indrømme - og skal nok lade være med at påstå det igen på grund af denne debat.

Jeg forstår udmærket - også Løkke, for havde han været medlem af Enhedslisten havde han ikke haft de muligheder, for at blive Mor Danmarks fortabte søn.

Dino har nævnt mange navne. Jeg vil så fortælle, at hele Enhedslisten må bidrage med de beløb, der er udbetalt - ud over sit fags normale løn.
Find selv navnene.
Men et eksempel er da Søren Søndergård, der må overleve efter de regler - og da EU parlementarikerne fik et urimelig stor ekstra tilskud på grund af deres hårde arbejde - sendte han straks de 100.000 til Folkebevægelsen.

Bare for at nævne en af de, der ikke bliver beundret for at snyde alle de dumme. Venlig hilsen

7 år siden
7 år siden

Igen: Det er da godt at politikere er dygtige; men det drejer sig vel også om, hvad, man bruger den dygtighed til?
For fælleskabet eller for den i forvejen rige?

7 år siden
7 år siden

Løkke er helt sikkert en anden slags person end forgængeren Anders.
Denne var nok sværere at skandalisere end Lars. (Ellers havde man jo nok gjort det!)

Lars stod for ikke længe siden med 34% af stemmerne! Eller noget i den retning. Det har han sat over styr ved sjusk. Forhåbentlig ikke fusk!
Helle Thorning sagde også om sig selv, at hun var en sjusker, ikke en fusker.
Lars burde have indset, hvordan jante slår til. Og Ekstrabladet. Og holdt stien renere. Men det ligger ikke rigtig til ham at tænke på sådan noget. Nu lærer han det nok, men måske for sent.

Venstre har opført sig underligt. De tordner imod deres egen leder! Bare fordi Ekstrabladet gør det! De render i hælene på den avis! Hvorfor står de ikke sammen om at erklære økonomien omkring Lars som noget de har helt styr på, og så holder kritikken internt?! Men nogen synes at have sladret om visse ting. Og så lader de deres egen smålighed og purisme tegne billedet, så Lars selv i sit eget parti fremstår som en grisebasse, der er helt utroværdig.
Hvis Støjbergs og Hjort Frederiksens umiddelbare og totale opbakning havde tegnet billedet og alle sluttet op, så kunne folk have indset at der intet er gjort galt. Det hele er bare avissladder uden betydning.
Så tror jeg at man havde redet stormen af. Der havde ingen storm været.
Men når man SELV - alle vegne i partiet - hyler med i koret, så er der næppe nogen vej tilbage. "Bønder!" har man lyst til at sige. (Jeg stammer selv fra landbofolket, så det er ikke racisme.)

Jeg nægter at stemme ud fra hvad Poul Madsen dikterer.
Jeg ser faren ved at radikale og røde igen skal sidde fire år med magten.
Og derfor må jeg kritisere Lars Rasmussen for hans sjusk.
Bortset fra Coridon! Han kunne for min skyld godt fortsætte som finansminister, i en blå regering. En solid fyr!

Venstres valgresultat var ikke det bedste forleden dag.
Socialdemokraterne gik tilbage som sædvanligt. Men det bliver som sædvanlige udråbt som en sejr.

7 år siden
7 år siden

Dino "Bortset fra Coridon! Han kunne for min skyld godt fortsætte som finansminister, i en blå regering. En solid fyr!"

Jeg tror det var i TV serien Krøniken, at denne sætning faldt i Frimurelogen:
"Jamen det gør da ikke så meget, vi har en socialistisk regering, bare de føre borgerlig politik." Jeg synes nu tolerancen kan udvides rigtig meget. Et af de store jagtbytte er da SF Socialistisk Folke Parti, som ændrede sig totalt fra freds kamp til krigspolitik - fra social udvikling til fredning og styrkelse af kapital magt.

Med undtagelse af Enhedslisten har samtlige partier svigtet det, de stod for oprindeligt.
Misforstå ikke.
Jeg mener ikke den politiske kamp er håbløs. På trods af højredrejningen er nogen ting anderledes. Problemet for Løkke og lignende tilfælde er jo fordi folk ikke bare beundrer snyderne længere. Når VU Venstres Ungdom holdt møder tidligere, var de store prangende biler lige så vigtige som gode taler. Sådan er det ikke helt mere. Man bliver ikke bare beundret for sin indbildskhed. Venligst Engbo

7 år siden
7 år siden

Der er et udtryk der siger: "Follow the money!"
Det vil sige: Hvem profiterer af sagen?
Hvem bliver mest glade for Lars Rasmussens afgang?
Kredsene i Thisted, Skanderborg osv?
Jeg tror det bliver den nuværende regering.
For kaos i Venstre er det der kan vende et ellers håbløst Folketingsvalg til en attraktiv affære. Altså set fra nuværende regerings side.

Jeg nævnte bl. a. J. O. Krag i første indlæg.
Hvis han havde skullet leve op til de "værdier" man i venstrekredsene lægger så stor vægt på, så var han aldrig blevet statsminister!

7 år siden
7 år siden

Det er nok rigtigt at man ikke nødvendigvis skal sammenligne med andre politikere, som jeg gjorde i toppen af tråden. Man kan og bør stille konkrete krav til hver enkelt. Og altså også Lars Løkke R.

Men vælgerne svinger hid og did. Og de skal hele tiden tage stilling til også andre politikeres korrekthed.
Men hvis man skal benytte Lidegaards Kriterium - at politisk duelighed må baseres på indre korrekthed - generelt, så er det bare morsomt at se på andre politikere gennem historien, og naturligvis også idag.
Vigtigst er for mig at se lovlydighed, og det tilkommer ikke mig at vurdere, om alt er fejlfrit i Løkkes selvangivelse.

Det ligner dog et tegn på at samfundsmaskineriet kører ganske godt, når man kan fokusere på den slags (rygning, tøj osv.) værdimålere. Man skulle ellers tro at politisk gennemskagskraft var langt vigtigere.
Det andet kan ligne fnidder og bagateller.
Det kan jo ikke nytte at et land ledes af folk der nok er korrekte ud fra den slags kriterier, hvis de som ledere og politikere er uden talent.
Havde cæsar sure tæer?
Fik Napoleon malet sit køkken for sorte penge?
Hvis de herrers lederegenskaber blev beklikket af sådanne ukorrektheder, så havde verden set anderledes ud idag.

Vort system er folkestyret, parlamentarismen. Kun de kongelige er undtagelsen fra reglen om alles lighed.

Før Ekstrabladet gik amok i søgen efter fejl ved Lars Løkke, var der mange der kritiserede Helle Th. Schmidt. Hun var ikke socialdemokrat. Hvordan vidste man det? Jo, der var mange tegn! Hendes håndtaske var ikke en arbejderkones! Hendes tøjsmag og udseende vidnede om at hun havde mere fokus på sin pæne fremtræden end på sin politik.
Her var også jante på spil!
Men det var også irrelevante indvendinger imod hende.
Jeg synes da heller ikke at hun virker særlig socialistisk! Forstået sådan, at hvis socialismen gennemsyrede hele samfundet, så tror jeg hun ville flytte til et andet land.
Men relevant er hendes politiske håndværk. Det bør være afgørende.

Jeg mener at det er OK at sammenligne politikere. For hvis man afvisere at stemme på Lars Løkke, må man jo finde grunde til at stemme på nogle andre. Derfor bliver sammenligning uundgåeligt.

Støjbergs stjerne er i stigning. Hun er et mønstereksempel på loyalitet og fasthed. I hvert fald indtil vi ser andet.
At putte sig og tale anonymt er egenskaber som jeg ikke estimerer særlig højt!

7 år siden
7 år siden

"Havde cæsar sure tæer?
Fik Napoleon malet sit køkken for sorte penge?
Hvis de herrers lederegenskaber blev beklikket af sådanne ukorrektheder, så havde verden set anderledes ud idag.".

Sådan udtrykte du dig, Dino. Et spørgsmål til det: Er vi derhenne, hvor ministerbilsparaden er nødvendig?

Jeg mener ikke, at ministerbilsparade er politisk håndværk. Det er alt andet end det.

"Støjbergs stjerne er i stigning. Hun er et mønstereksempel på loyalitet og fasthed. I hvert fald indtil vi ser andet.
At putte sig og tale anonymt er egenskaber som jeg ikke estimerer særlig højt!".

Dette er også et citat fra dig, Dino. Og jeg kan faktisk godt opfatte Ingers venstreværdier som lødige og troværdige - bortset fra at jeg personligt har andre værdier.

Men Inger var selv en af de første til at bede om ro og udbede sig hemmelig tavshed om Venstres holdning til LL...indtil mødet på tirsdag. Det er ret beset også en slags anonymitet. Kun toppen fra Christiansborg måtte udtale sig. Der er selv en Inger fej og lukket, men hun fik ikke just sin vilje.

Vi er mange der ikke er Jante, selv om Jante-kortet hurtigt bliver trukket. Vi er almindelige folk, der søger andre værdier og siger fra, når vi mener, at mindre kan gøre det - fordi vi ved fra vores hverdag, at mindre gør det udmærket. Vi insisterer på, at alle kan lære mådehold i en krisetid. Det har ikke en bønne med Jante eller misundelse at gøre.

7 år siden
7 år siden

Som du kan huske, Camra! :-)

Jeg er faktisk selv tilhænger af ro om sådan noget, så sagerne ikke forstærkes af indre uro.
Inger er jo ikke anonym, hvis hun selv maner til ro i lejren.

Vi skal også huske at politik ikke kun er formalia.
For politikerne er det vigtigt at sikre sig indflydelse.
Når Inger tror på Lars, er det da vigtigt for hende at fremme den udvikling hvor han bakkes op.
Politikere er også taktikere.

Det har en bønne med jante at gøre hvis man fokuserer på noget der kvantitativt ikke overgår det som mange andre flotter sig med.
Og ikke mindst hvis det er Lars's egne der bliver hans største modstandere.
Jeg tror folks forargelse er temmelig selektiv.
Og mediernes indsats ditto.

7 år siden
7 år siden

Skal jeg forstå det på den måde, at hvis man interesserer sig for værdien af de basale ting, så går man ind for Janteloven?

Hvis man ser værdien af en køkkenhave med diverse afgrøder og mener, at det skal prises...er man så tilhænger af Janteloven?

For mig er det ikke lig med, at jeg ikke skal tro, at jeg er noget, når jeg priser de basale byggesten i livet! En god nats søvn, sundhed, sund mad, arbejde som betaler hvad jeg har brug for, en god lejlighed i socialt boligbyggeri...

Mit argument med Inger går ud på, at hun mener, at de anonyme skal stå frem og blotlægge deres identitet (og jeg kan sagtens være enig med hende), men hun ønsker ikke debatten blotlagt. Sådan gik det nu ikke.

Vi andre kunne, hvis det stod til hende bare holdes hen i uvidenhed, og så bare få resultatet at vide, når LL enten er blevet taget til nåde eller forkastet. Det er vel også fint nok, at Venstre vil holde på formerne, men det gør ikke debatten forkert, og det gør det bestemt ikke rigtigt at forhindre den for de Venstrefolk, som ikke støtter LL.

7 år siden
7 år siden

Nej da, Camra! :-)
Det var da heller ikke det jeg ønskede at sige.

Jeg mener mere noget med at man ikke lader sine politiske præferencer føre til væsentlig forskelsbehandling. Noget med proportioner.
Jeg tror ikke at Løkke er et væsentlig større fråsehoved end andre store navne i politik. (For slet ikke at inddrage andre lande i snakken.) Blot har Ekstrabladet sat skarpt fokus på det i hans tilfælde. Næppe fordi man synes at beløbene i sig selv er særligt høje, men fordi man har den dagsorden at Lars (for alt i verden) ikke skal være vores næste statsminister.

Og derfor appellerer man til smålighed og jantelov.

Jeg kunne ikke forbavses hvis andre ledere havde fråset lige så meget eller mere. Det har bare ikke omtalte avis's interesse.

Nu taler man i det jyske venstre om partiets traditionelle værdier. De kan ikke rigtig identificere sig med denne "Københavnske Djøf-flothed."
Problemet er bare at der i DK står andet på spil end dyder der går 150 år tilbage. For dengang var samfundets modsætninger af en anden karakter. Det er andre problemer samfundet har i dag.

7 år siden
7 år siden

Af en anden karakter i dag...LL bruger 150.000 på tøj...Det er lidt under min årsløn på 15.000/16.000 om måneden efter skat.

Det er da nok en forskel som nok var ca. den samme for 200 år siden. Men nu gætter jeg bare. ;O)

7 år siden
7 år siden
#17 Engbo

Det var en stor dag, da efterlønnen blev afskaffet - og det ar dygtige ministre og forligspartnere, der forringede dagpengesystemet.

Det oprøres X ikke over; en når man kritisere en mand for umådeholdenhed, så er det vel nok synd.
En fhv. minister får 1,5 millioner i pension - og dertil en masse godtgørelse. Jeg ved godt at kloge folk siger: nu ikke al den lighed. Men behøver uligheden da at være så stor?
Behøver den at være så stor, fordi han kan ødelægge andres livsudfoldelse og være dygtig til at hjælpe de rige med at blive endnu rigere?

Jeg synes, at den slags som LL skal lære at være taknemlig for at kan leve en ordentlig tilværelse - som vi andre, der får højeste Folkepension.
Det vil jeg tilbyde ham, hvis altså han vil sige pænt tak.

7 år siden
7 år siden

Når jeg forsvarer Lars, skyldes det bestemt også mine politiske synspunkter. Det skyldes ikke kun "at jeg går ind for frådseri."
Nok så meget handler det om at få visse partier ned fra taburetterne.
Nogle arbejder målrettet på at få afskaffet DK som en på kristent grundlag baseret nationalstat.
Jeg er ikke så kristen at det gør noget. Men jeg mener at vi er bedst tjent med denne model mindst 100 år endnu.
Og derfor ærgrer rodet i Venstre mig. De stod til at sikre solidt blåt flertal.

7 år siden
7 år siden
#19 Engbo

Syng med dino: "Rigdom si'r de er for de rige. Bibelen har noget andet at sige.
Fattig på jorden vandred'Guds søn. Hented slet ikke fra dem sin løn.
Bønder og tømre jyske knejte
Nu skal vi sejre i grevens fejde.

Kirkens sorte skadesværme,
skal sig for pigernes latter beskærmes,
spraglende herremandshaner på stand,
møde skal nu den jyske mand.
Bønder og..."
Skipper Clemens Morgensang er nu et godt svar, til de der ser kristendommen som et system, der kan sætte folket på plads. Og som sørger for at den rige mand tilraner sig den fattige Lasarus eneste lam. Jo, jeg er enig.
Jeg er heller ikke så kristen. Det skulle da lige være af overbevisning. Som er modsat systemernes , der står til rådighed, når magthaverne har brug for det. Hitler aftalte med de tyske kirker en rigskirke, der legimenterede jøde udrydelse og krig. "Gud er med dig," stod der på soldaternes bælte, når de var ude for at skyde deres kristne brødre i England Frankrig osv.
Jeg tror ikke Jesus - tænkt person eller bogstavelig - holdt med systemerne i at bruge ham som anbefaler. Tvært i mod han græd på oliebjerget, da folkene ville gøre ham til en part i nationernes kamp mod hinanden.
Mon han ikke også hulker lidt over systemernes krigsførelse i dag?

Men Mammon er meget mere tolerant. Bare du holder med de krigsførende, så må man gerne kalde sig kristen, jøde eller muslim. Venlist Engbo

7 år siden
7 år siden

Dino, så blander du jo tingene sammen. Er LL sit suttetæppe?

Ved godt, at det er provokerende. Men betænk, at jeg er ræverød, og selv med sådanne holdninger ser jeg på Venstre og tænker, at deres politik altid vil overleve. Du skal få at se. Verden skal jo handle og bruge liberale idéer. Det falder og står ikke med LL.

7 år siden
7 år siden
#21 Engbo

En gang var Venstre sådan nogen, man foragtede fra overklassens stole. De højre orienterede og kongelige betragtede venstre bevægelsen, der blev til Venstre på samme måde som samme ophøjede ser på kommunister og socialister i dag.

Det var ikke bare tilbage til Skipper Klemen og bone oprørende. Det var også i Grundlovens første 50 år, at Venstre var Venstre. Det er så sørgeligt med den linie, at når menneskets livsvilkår forbedres, så hopper man over til undertrykkene - og finder nye at undertrykke.

Men der er jo ikke andet at gøre en forsætte den kamp på trods af de, der svigtede og svigter. Vi må berige os med den drøm "al stort, som som var - og gå mod det ukjente, fravrist det svar!"

7 år siden
7 år siden

Engbo - jeg tvivler ikke på rigtigheden af dine historiske betragtninger.
Men det handler aktuelt om noget andet. Venstre har forandret sig fordi samfundet også har.
Venstre er et moderne socialliberalt parti. (Hvor socialdemokratiet kan kaldes liberalsocialistisk.)
Venstre er nok lidt mere EU venligt end jeg. Men deres EU venlighed har et pragmatisk præg, og det finder jeg tiltalende. Jeg har en smule sympati for Elleman-Jensens sikkerhedsbetragtninger, selvom der sandelig også er ulemper forbundet med den ekstreme udvidelse mod øst. Men fra en sikkerhedsvinkel er det genialt. (Hele Warzawapagten minus Rusland (røde, hvide og kaukasiske/asiatiske) er hapset af EU.)

De radikale, derimod, synes at være hjemsøgt af gamle Georg Brandes' ånd: Det rigtige, det kloge, det moderne - det findes nede i Europa. Ikke herhjemme hos de stråtækte huse, de vadmelsklædte bønder og brændevinsdrikkere, kristent missionske og uuddannede småkårsfolk.

Camra: "Dino, så blander du jo tingene sammen. Er LL sit suttetæppe?" Kan du forklare den for mig?

7 år siden
7 år siden
#23 Engbo

Tak dino. Vi ser så ens på den objektive historie. Forskellen er så bare, at du glæder dig over, at holdninger ændres til fordel for en udvikling.

Der har vi så en række eksempler - fra min side bekræftet, at jeg har ret; - men du får ret.
Der er mange politiske begivenheder, der bekræfter, at sådan er det. Aksel Larsen brød med DKP og kunne nu sole sig i, at han var den gode kommunist, der bare ikke kunne påduttes Sovjet. Han stod for fred og total afrustning af Danmark.

Nu er det så afsløret, han var CIA agent, hvilket forargede SF toppen, da de fik det at vide om salige Aksel Larsen.
Hvorfor dog? det totale fredsparti fik en toppost, hvor CIA jo da er en naturlig partner.
De blev krigsførende.

De utallige ofre for imperialismen fra Østfronten, frihedsbevægelsen i Danmark mv - Vietnam, Iran og Afghanistan. Det er in, at svigte det man stod for.
Som Jeppe Åkjær beskrev det i Jens Langkniv, så kom de fredsløse til ære, da det var brug for dem, da tyske landsknægteknægte plyndrede landet. Men da de røvere var fordrevet og tingene normale igen.
Så blev de fredsløse atter fredsløs - og moderen, der var sluppet for at blive brændt som heks kunne nu sættes på bålet igen.
Det er in at glemme sine rødder.

7 år siden
7 år siden

Engbo - enhver revolutioner ser da dyden i at kunne bryde med sine rødder! Adel til borger - borger til arbejder - arbejder til revolutionær socialist.
Forandring kan ikke være dig fremmed!
Eller er også du blevet konservativ?
Og mener at tingene skal forblive som de var?
(Hvad det så lige har med Lars Løkke at gøre.)

7 år siden
7 år siden
#25 Engbo

På et pænt spørgsmål vil jeg da svare pænt.
Nej, jeg ønsker ikke tingene skal forblive som de er. Jeg vil ikke have rødder i stedet for friske grene. Men friske grene er afhængig af rødderne.

Som vi har gjort op(ikke grundigt nok) med slaveri og herremandsvælde, bør vi også gøre op med de nuværende magthavere.

Jo, det har noget med Løkke at gøre. Løkke er et godt eksempel på de, der har svigtet deres rødder.

Venstre har udviklet sig fra kamp mod højre og kongemagt til at blive en del af samme.

Sidste: Løkke forsætter og et større antal vælgere foretrækker Thuesen Dahl som statsminister. Oh Danmark

7 år siden
7 år siden
#26

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden

Som Sabbath siger:

"Du har ret, alting sejler efterhånden. De gamle værdier og dyder smuldrer."

Utrolig så enige vi er. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv.

7 år siden
7 år siden
#28 Engbo

Tak. Jeg kan da kun glæde mig over den enighed. Vi bliver ofte påduttet modsætninger, der er langt fra den måde vi tænker på.

Vi kan opnå store ting, når vi rydder problemerne af vejen, og udnytter de muligheder, der faktisk er.

Fællesskab i stedet for at bekrige hinanden. Men jeg håber, der er andre, der bedre egnede til at være en pryd for demokratiet - end lige mig.

Men jeg er nu alligevel glad for dine pæne ord Sabbath. Og for at blive allieret med kloge dino.

7 år siden
7 år siden

Så er der bare mig, som skylder Dino svar på et spørgsmål om, hvad jeg mener med LL som suttetæppe.

Dino, jeg mener såmænd bare, at hvis LL i var blevet taget til nåde, så havde du stadig ikke haft nøde at være nervøs for Venstre.

Jeg tror simpelthen bare, at de kommer på fode igen med eller uden LL. Så LL behøver du ikke begræde. Men jeg heller ikke helt fanget, om du er til højskolefløjen eller Christiansborgfløjen.

7 år siden
7 år siden

Tak for uddybelsen, Camra. Jeg frygter dog at anstrengelsen ikke helt sikrer det ønskede resultat: At jeg fuldt ud forstår meningen.
Det skal du nu ikke bebrejdes!

Hvad "Venstrefløjene" angår, dedikerer jeg mig ikke helt til nogen af dem, men da jeg hidtil mest har været nervøs for at partiet ikke kunne stille en værdig afløser for Lars på benene, (Jeg hører for mit indre øre nogles højlydte fnisen her!) bør jeg vel logisk hælde mest til Christiansborgsiden, hvor han hidtil nok har mærket sin stærkeste tilslutning.
Jeg skal dog nævne at jeg ikke er venstremand. Men da Lars har været valgperiodens bedste bud på en alternativ statsminister, har affæren med hans mulige detronisering unægteligt ærgret mig en del.
Jeg ser det politiske landskab med sådanne øjne at jeg anser et blåforskudt regeringsskifte for vigtigere end statsministeremnets absolutte score på den "jutlandiske dydsskala."
Denne nok ikke voldsomt fromme tankegang kendes fra andre situationer, hvor man udtaler at "målet helliger midlet," noget der også gennem tiderne har vundet fremme i den røde venstrefløjs revolutionære tænkning.

7 år siden

Besvar debattråd

Debatten Poul Madsens juleønske er startet 01/06-2014 11:40 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 13 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 6 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
2 dage, 17 timer siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
19 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 20 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 26 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 26 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 27 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 13 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 16 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 19 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 28 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
4 måneder, 29 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 14 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
5 måneder, 16 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
5 måneder, 18 dage siden · hermanøv
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
1Mangler kritik
6 måneder, 4 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
6 måneder, 6 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
6 måneder, 6 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
6 måneder, 12 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
6 måneder, 14 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
6 måneder, 16 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
7 måneder, 1 dag siden · Wernn
33Din dag.
7 måneder, 4 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
7 måneder, 5 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
7 måneder, 14 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
7 måneder, 23 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
7 måneder, 25 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
7 måneder, 26 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
8 måneder siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
8 måneder, 5 dage siden · Wernn
8Meddelelse
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
9 måneder, 2 dage siden · Emeli
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
9 måneder, 9 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
9 måneder, 21 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
11Hvem er du?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
64Lykken
9 måneder, 23 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
9 måneder, 27 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
9 måneder, 28 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
10 måneder, 6 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
10 måneder, 11 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
10 måneder, 19 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
10 måneder, 20 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
2Musik fænomen.
10 måneder, 21 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
10 måneder, 24 dage siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
10 måneder, 24 dage siden · melberg
8Spansk
10 måneder, 25 dage siden · Savanti
4Dans
11 måneder siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
11 måneder, 1 dag siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
11 måneder, 4 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
11 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
11 måneder, 9 dage siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
11 måneder, 12 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
10Noget teknisk
11 måneder, 23 dage siden · mariebeck
3Lidt snak om Fyldepennen
11 måneder, 28 dage siden · Prem
0Kringsat
1 år siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
1 år siden · Engbo
3Droner
1 år siden · JohannesB

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino
11Normal
4 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 år siden · Engbo
58Udvisning
4 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
4 år siden · Kåemer
5Finansloven
4 år siden · Kattegat
5Et eventyr
4 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
4 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
4 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
4 år siden · Fink
3Målsætninger
4 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
4 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
4 år siden · Kåemer
53Mærkedag
4 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
4 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
4 år siden · Villain
6Journalistik eller?
4 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
4 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
4 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
5 år siden · Engbo
17Homofobi
5 år siden · dino
0Hjemmehjælp
5 år siden · Kåemer
13Grundlov
5 år siden · Engbo
8Danmark Frit
5 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
5 år siden · Fink
46I krig igen?
5 år siden · Engbo
23Skattesnyd
5 år siden · Engbo
20Afsløringer
5 år siden · Engbo
8Burka
5 år siden · dino