Religion, politik og samfund · Våben køb

22 svar
Senest opdateret 6 år siden · 5 bruger(e) deltager
7 år siden

Der er ikke ret mange, der ved, at Danmark er i færd med at købe nye kampfly. Det passer selvfølgelig heller ikke så godt ind i forståelsen med alle de nedskæringer vi skal lære at forstå. Der er tale om et beløb på30 milliarder kr. Det er et tal så svimlende, så det er svært at forstå. Der for har Matias Jensen på modkraft lavet en sammenligning - forsøgt at bevise hvordan pengene i stede 0for kunne være brugt - og vise lidt om, hvad sådan en størrelse er. Jeg er sikke på, at de viste eksempler ville være en bedre sikkerhedspolitik - og bedre værn om frihed og fred.

Her citatet:

"- Give samtlige studerende i USA en gratis uddannelse i et år. 60 milliarder.
- Udrydde brugen af drivgasser, og forny forskning i at beskytte ozon-laget. 50 milliarder.
- Skaffe rent drikkevand til alle på jorden. I ti år. 10 milliarder.
- Betale for skov-oprettelse over hele kloden, og derved have nok træ til brænde, byggeri, erosionsbekæmpelse og tilstrækkelig CO2-fjerning til at sløve global opvarmning. 70 milliarder.
- Sløve, stoppe og omvende global opvarmning med ny forskning, uddannelse, og andre metoder. 240 milliarder.
- Give alle mennesker på jorden husly i 10 år. 210 milliarder.
- Stoppe og forebygge syreregn på hele kloden. 80 milliarder.
- Bygge 10 millioner klasseværelser i over 10 lande, og skaffe uddannelse."

Jeg ved godt at mange helst vil undlade stillingtagen til den virkelighed - og det er da også, hvad de herskende ønsker.
Demokrati? Ja selvfølgelig, bare folk ikke blander sig. Venligst Engbo

7 år siden
7 år siden

Engbo! - Jeg er helt enig. Det er det rene vanvid og vil gerne diskutere det.
Dog er dine tal i mine øjne stærkt problematiske som udgangspunkt.

Prøv selv at kontrollere de danske udgifter til vores uddannelsessystem og sammenhold dem med de 60 mia., du nævner i dit indlæg.

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden

Som nævnt, Kattegat, så er tallene jo et citat - og rigtigt: man bør selv undersøge før man videre giver. Jeg var da også i tvivl om prisen for fly var korrekt.

Nogen tror vel, at man/jeg finder ting at sætte på mine politiske modstandere. Men jeg vil nu ønske, at det ikke var sandt med den handel. Men kunne en debat - helst også fra andre, komme ud af det, så ville det være godt, for jeg har indtryk af, at den slags aftaler helst skal dyses ned.

Hvis vore ledere er demokratisk indstillet, så ville de jo spørge folket til råds - i det mindste lægge op til en debat, før de handler - og det tror jeg slet ikke er tilfældet. Venligst Engbo

7 år siden
7 år siden

Lederne har næppe megen indflydelse - de tænker på deres egen fremtid. Og i denne del af verden styres denne af den amerikanske del af "monsterkapitalen"

At blande demokrati- som vi ideelt forstår det - ind i denne process vil aktørene ikke synes er fornuftigt, og derfor undgår de det.

7 år siden
7 år siden

#2 uanset om vore politikere umiddelbart er demokratisk indstillet, så rækker det ikke til at spørge 'folket', for folket er jo lunefuldt og ustyrligt.
Mvh Kalle.

7 år siden
7 år siden

Selvfølgelig går vore ledere ind for folkestyre. MEN folket er jo bare et problem for levebrødspolitikerne. Vi er som aldrig før i de økonomiske magthaveres bånd.

Vi er så begejstrede, når de østtyske folk stormer Stasis arkiver. Vi er glade, når de ekstreme i Ukraine smider de valgte leder ud. Men vi er artige over for vore egne udbyttere.

Nå lidt medlidenhed kan jeg nu også have. Tænk at måtte stå og forklare, hvorfor vi må reducere sengepladser på hospitalerne - og så samtidig være en del af den proces, der køber ubrugelige våben. Bare det er dyrt nok, så er de etablede politikere tifredse.

7 år siden
7 år siden

Jo, der er da mange der ved det! :-)

Jeg er skeptisk med disse kampfly.
Man kunne få svenske fly til en maget lavere pris. Og jeg gætter på at de er gode nok. Og hvorfor ikke handle med naboen?

Men det er så den ene ting!
Den anden er: Hvordan skal Danmark prioritere sit forsvarsbudget?
Skal der lægges så stor vægt på at flyve rundt i fremmede ørkener?
Eller skal man forstærke det indre danske forsvar? Give større bevillinger til hjemmeværnet? Det behøver jo ikke være 30 mia!
Jeg tror at der snart kan blive bruge for en gevaldig afstivning af vor interne sikkerhed.

7 år siden
7 år siden

Det meste af Europa og ikke mindst de mindre lande har siden anden verdenskrig været amerikanske protektorater.
Vi må derfor i alle væsentlige forhold, som vasalstater historisk set altid har været tvunget til, opfylde de krav, USA stiller til os på de områder. De mener, tjener fastholdelsen af de interesser, ekspansionsplaner og imperiedrømme USA til enhver tid må have.
Udenrigs- og forsvarspolitik er for USA sådanne vigtige områder.
Den har danske politikkere kun meget lidt og i det væsentlige ingen indflydelse på omfanget eller udøvelsen af.
Det er de faktiske forhold i Jernindustrien.
Det viser de historiske kendsgerninger af ikke mindst dansk udenrigs- og forsvarspolitik siden "Den store Krig" med alt ønskelig tydelighed.

Jeg vil godt vove et vædemål om syv stegte rødspætter med salt på halen om, at når det nuværende tågeslør om alternative fly og fremtidens danske forsvar engang letter. Så vil vi blive præsenteret for en amerikansk Joint Strike Fighter fly eskadre.
Bemandet med amerikansk uddannet personale, og hvor vi udover flykøbet og personaleuddannelsen har medfinansieret udviklingsomkostningerne såvel med penge som viden. Hertil kan så tillægges de fremtidige driftsomkostninger og reservedels indkøb fra USA.

Vi kan i bedste fald håbe, at projektet bliver forældet. Inden vi skal punge mere ud til opretholdelsen af amerikansk våbenindustri og krige end det, vi hidtil har medvirket til.
Lur mig dog: Så vil der dukke andre og ligeså belastende krav op. Betale vores tribut til Herremanden skal vi under alle omstændigheder.

Med venlig hilsen
Kattegat.

7 år siden
7 år siden

#7 jeg er enig med kattegat. Og vil tilføje den vinkel, at skulle det vise sig at Danmark køber svenskernes SAAB, så er det fordi Amerikanerne vil have førtehåndsviden om flyets brugbarhed.

7 år siden
7 år siden

Kallehave - den virker lidt langt ude? Jeg tror sagtens USA kan skaffe viden om SAAB hvis de vil, også uden at DK køber dem.
Nej de vil hellere sælge deres egne. Joint Strike Fighter er ligesom Apple og Google - en industriel kultur man gerne vil pådutte andre.
Jeg kan tænke mig at en sådan flyvemaskine er umulig at bruge imod USA, hvis det var man ville. (Bogstaveligt ment.)
Men jeg er for SAAB, hvis der skal købes jetjagere.
Og for genetablering af de små danske ubåde og øget bevilling til det interne forsvar.
Siden vi meldte os ind i NATO har der i DK været en kæmpe lobby der har arbejdet for at DK's forsvarsevne og ditto vilje blev undergravet.

7 år siden
7 år siden

#9 selvfølgeligt finder USA ud af andre producentlandes flytyper, men at få flyenes flyerfaring er noget andet.

Hvis man har haft lidt med produktion at gøre i ens arbejdsliv, så ved man at man ind imellem skal købe konkurrenternes hyldevarer for at sublimere ens eget produkt.

... og det er rigtigt, at i Danmark hiver de politiske retninger ofte i hver sin retning, hvorfor man skal gå stille med dørene hvis en bevilling til et tvivlsomt produkt, til 30 mia. kroner skal luskes igennem - modkøb eller ej.

7 år siden
7 år siden

... nå, nu er det så blevet bekræftet at SAAB er ude af tilbudsrunden.

En skam.

7 år siden
6 år siden

http://ing.dk/arti...af-kampfly-134395

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Jeg er nok lidt skeptisk med hensyn til at skulle ligne en afsløring at allianceforholdet spiller en vigtig rolle - for det var ganske let at gennemskue!
Der kan sagtens ligge noget i det med at "være medlem af samme golfklub."
Dog tror jeg det også handler om at se NATO som en sammenhængende "maskine."
I en (eksttremt) alvorlig situation forbavser det mig ikke hvis USA gerne kender våbensystemerne i alliancelandene, og luftforsvaret spiller en vigtig rolle her.
Der er nok så meget computerteknik i maskinerne at fuld kompatibilitet kan give operative fordele.
For eksempel kan man tænke sig at jagerne har overvågningsudstyr hvis signaler kan samles til et sammenhængene billede, fordi de taler samme sprog osv.
Så ja, jeg tror på fordele ved at alliancepartnerne har lignende våbensystemer.
Men ikke desto mindre kunne svenskerne nyde godt af at vi handlede med dem osv. Vi i skandinavien bør støtte hinanden. Det kan der være brug for også.

6 år siden
6 år siden
#14 Engbo

Jeg synes nu det er sørgeligt, at partierne ikke har en selvstændig mening - undtagen Enhedslisten. Prøv at opsøge de radikale, f.eks Bertel Dalgård og Jørgen Jørgensen fra debatten om Atlanterhavspagten og senere kritik af vor underdanighed over for USA.

Nu er man total underdanig over for NATO og EU. Argumentet er jo, at det er fordi det er demokratiske lande - og derfor taler man ikke i mod. Jeg er ked af, at demokrati bliver oversat til underdanighed over for de herskende økonomiske og militære magter. Danmark og Norden har erfaringer og forudsætninger for at arbejde for fred og udvikling - i stedet for at støtte våbenkapløbet.
Ord? ja, engang betød liberalisme frihed. Nu betyder det frihed for de økonomiske stærke. Det samme med sandheden. En gang betød det et ja for et ja og nej for nej. Nu betyder det: Hvis det er i overensstemmelse med de økonomiske stærke.

6 år siden
6 år siden

Danmark er tredje niveau deltager i Joint Strike Fighter projektet og har indtil videre postet 1 mia. i udviklingsomkostningerne, og vi gør det stadig løbende over forsvarsbudgettet.
Angående den fulde kompatibilitet. Så kan det oplyses, at USA nægter at udlevere kildekoderne over flyenes software til deres samarbejdspartnere.
Dertil kan tilføjes, at chefen for udviklingskonglomeratet for nylig meddelte, at der ikke ville blive tilbudt modkøbsaftaler til andre end første niveau deltagerne og her kun på lavteknologiske områder.
Så vi kan roligt konstatere, at Danmarks reelle beslutningstagere på det forsvars- og udenrigspolitiske område vil fastholde deres førerposition også i fremtiden.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Det er ikke utænkeligt at hvis en F35 faldt i fjendtlige hænder kunne man fra USA sørge for at den ikke kan flyve. Heri er der jo noget ganske smart.

Danmarks sikkerhed er vigtig.
Men det er dumt at tro at Nato løser alle problemer hvad sikkerhed angår.
Den største fare er ikke mere østblokken. Den er reduceret til den næststørste fare.
Den største fare ligger i bid for bid overtagelse af mindre (men gradvist voksende) områder ved fremmed kulturer der tager magten indefra. Og her hjælper F35 ikke stort.

6 år siden
6 år siden
#17 Engbo

NATO og EU sørger for at ødelægge tilværelsen for mange mennesker.

Når vi bringer andre mennesker ud i den håbløshed, er vi med til at svække - også - vor egn sikker hed. Det er helt bestemt erfaringer fra fortidens krige - med 1.Verdenskrig som et udråbstegn!
Tænk med al den viden vi har og så påstår nogen, at uhyret er et lille lam.

6 år siden
6 år siden

Den vigtigste erfaring fra 1. Verdenskrig er at store drenge der længe har ligget lade hen skal vogte sig for at lade ubetydelige fornærmelser give anledning til voldsomme slagsmål. Det kunne lignes ved hormonpumpede muskelfyre i et motionscenter der er kommet så meget i overskud, at de trænger til et godt slagsmål.
For sådan begyndte 1. verdenskrig.
Der var ingen grund til at tronfølgerdrabet i Sarajevo skulle starte en verdenskrig. Den kage var allerede bagt. Der manglede bare en lille dreng der uden tilladelse hapsede marcipanrosen i midten.

Mit indtryk er at Putin keder sig. Han morer sig med at udæske.
Vi skal ikke begynde et Hitlersk felttog bare for sjov skyld eller for at give ham en begmand. For alt i verden ikke!

Jeg synes selv at vi skal gøre mere for at få Rusland ind i varmen. For vi og russerne har en masse kultur at være fælles om.
Men man kan godt argumentere imod den tanke!
For nogle ville sige at det svarer til at håbe at hvis man gør sig gode venner med Hitler, så bliver han nok en venlig og fredelig mand. Sådan gik det jo ikke.
Chamberlains lektie blev dyr!
Jeg gentager: "man kan godt argumentere imod den tanke..."
Jeg siger ikke at det er mit eget standpunkt. Men jeg tror at man må tage det i betragtning.

Nato har ikke skyld i russernes problemer!

6 år siden
6 år siden
#19 Engbo

"Nato har ikke skyld i russernes problemer!" Jo dino - og det var meget bevidst.

Men NATO var ikke alene om skylden. Mange i den sovjetiske ledelse svigtede deres pligter. Der var mange grunde til at kritisere kommunisterne og Sovjet.

Men for de kapitalistiske ledere i vesten var det for de gode ting de bekæmpede Sovjet. Det kan tydeligt bevises.

For den daglige kritik om hvor forfærdelig sovjetborgere havde det - børn og sindslidende, forstummede da Sovjet brød sammen og der virkelig var problemer.

Nogle kan nok huske Leif Davidsens daglige, tårefyldte rapporter. Nu er hans ture til Moskva bare fornøjelsesture. Selv om problemerne er meget værre.

De nuværende problemer drejer sig heller ikke om hvordan folk har det; men bare om ny landvinding for EU og NATO.
Det er kapitalismens Internationale
Vågn til kamp for profitten!

6 år siden
6 år siden

Når russerne annekterer og siden dominerer østeuropa, altså optræder som et herrefolk, så må man give dem selv skylden for deres elendigheder.
Ikke Nato.

6 år siden
6 år siden

Der er mange historiske analyser og modstridende betragtninger af baggrunden for udbruddet af 1. Verdenskrig. Mordet i Sarajevo tillægges i den forbindelse ikke anden betydning end som den udløsende faktor efter en længerevarende nationalistisk oprustningsfase og imperiedrømme.
I modsætning til tidligere historiske analyser, hvor Tyskland ensidig blev tillagt al skylden, er moderne historieforskning mere tilbøjelig til at placere en stor del af ansvaret for 1. Verdenskrig hos englænderne. Med baggrund i den stupide udenrigspolitik landet stod for op til krigsudbruddet.

Ligegyldig, hvem der så end har skylden, så medførte 1. Verdenskrig store omvæltninger i Europa og Verden med.
Tre kejserriger forsvandt, masserne vågnede og gjorde oprør, nye demokratier og diktaturer opstod, imperielande blev sat under pres, og USA forlangte og fik lederskabet i den nye verdensorden.
En ny verdensorden, der førte os direkte ind i 2. Verdenskrig.

Rusland og russerne ville det da være rart at kunne lune sig ved for Europa i fremtiden. Det er den nation i Europa med det største; menneskelige, råstof- og energirige potentiale i vores umiddelbare nærhed.
Vi overser bare den kendsgerning, at denne store nation mod øst fuldstændig er i stand til at klare sig igennem uden et USA domineret Vesteuropa, medens det modsatte ikke er tilfældet.

Man kan da godt sammenligne Putin med Hitler, hvilket nogen sikkert også gør.
Jeg vil nu hellere drage sammenligninger mellem Putin og samtlige efterkrigspræsidenter i USA. Forskellene mellem deres optræden rundt omkring i Verden adskiller sig på ingen måde fra Putins opførsel.

Det være skrevet uden jeg har nogen større interesse i at beskæftige mig synderligt med fremdragelse af sammenlignelige eksempler, men vil da være rede til det på opfordring.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Vigtigt er hvordan vi konkret i Europa skal forholde os til spørgsmålet.
Man er i færd med at tage skridt til forhold som russerne må opfatte som chikane. Og den beslutning om fasthed eller slaphed ligner ganske godt den der skulle tages i trediverne, selvom der også var forskelle. (Fasthed ville have involveret en tidlig krig inden tyskerne blev for stærke, for Tyskland havde allerede besluttet sig for væbnet ekspansion.)
Man må håbe at vore beslutningstagere har troværdige analyser til rådighed.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Våben køb er startet 10/07-2014 14:07 af Engbo og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 14 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage, 1 time siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 7 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
2 dage, 18 timer siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
19 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 20 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 26 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 26 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 27 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 14 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 16 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 19 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 28 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
5 måneder siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 14 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
5 måneder, 16 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
5 måneder, 18 dage siden · hermanøv
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
1Mangler kritik
6 måneder, 4 dage siden · Nicolas Jessen

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen