Religion, politik og samfund · Ord

41 svar
Senest opdateret 6 år siden · 5 bruger(e) deltager
7 år siden

Ord er nogle underlige tingester. De kan anvendes til de mest utrolige ting og have de mest forunderlige egenskaber.
De kan vække følelser i os, og for den talentfulde også formulere de selvsamme følelser. Såvel smukke som hæslige.
De formår at skabe en indre billedverden i vore hjerner, påvirke vore sanser, længsler, behov.
Ja! - Hele vort liv.
De formår at manipulere os. Få os til at købe, tro og ikke mindst mene. De er alle vegne, glæder, piner os og er en besættelse.

Se nu ordet besættelse. Et ord med utallige betydninger. Det kan eksempelvis bruges i stedet for den negative betegnelse KZ lejr. Ligesom man i stedet for det hæslige begreb etnisk udrensning kan bruge det hyggelige ord bosættelse.
Ja! - Jeg har endog set, at mord og terror mod børn er blevet beskrevet med ordet selvforsvar.

I sandhed. - Ord er fantastiske og vidunderlige til at beskrive smukke drømme og rene mareridt.
Det er udenfor enhver diskussion - desværre.

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden

Jeg kan nok ikke lige se at "besættelse" kan bruges for "KZ-lejr."
Selvom begge betegnelser med rette kan forbindes med samme geografiske, politiske, historiske situation.
Derimod husker jeg fra serien "Holocaust" hvordan en tysker opfandt betegnelsen: "Autonomt jødisk område" for et område hvor jøder var spærret inde og slet ikke var autonome.

I Orwells bog "1984" bruges megen plads på beskrivelse Stalin-styrets Nysprog, hvor man arbejdede på at reducere folks ordforråd til et hvor negative tanker og tale om styret ikke var definerede og dermed ikke kunne give mening. Det er lettere at styre et folk der ikke besidder et sprog hvor oppositionelle tanker kan formuleres.

Jeg er tilhænger af sprog med omfangsrige ordbøger.
Men det er ikke alene (åbenlyse) diktaturstater der søger at begrænse folks ordforråd. Der er også kedelige tendenser i vort eget samfund. Cammouffleret som lempelse af stavningens tyranni af hensyn til de sprogligt svagere skoleelever kan man frygte at ord kommer til at ligne hinanden ligesom forskellige sandslotte efter vandets og vindens påvirkning alle kommer til at ligne ens bunker af sand.
Den moderne teknologi baner også vejen for sproglige forenklinger. Næppe som udtryk for politisk rænkespil, men nok simpelthen på grund af det moderne menneskes behov for højt tempo i kommunikationen. Jeg tænker naturligvis på SMS sproget, hvor nogles meddelelser præges af de allerdristigste forkortelser.
Man forstår nok hensigten, men som medlem af et forum hvor sproglig fremstilling vurderes på sin nuancerigdom må jeg føle nogen skepsis. Og alligevel ikke! Jeg vil begrunde det således:
Blandt mennesker er der en ikke ubetydelig nonverbal kommunikation. Tvillinger synes at kunne enes om en masse ting uden at de hver for sig besidder noget for andre forståeligt sprog. To gode venner der kommunikerer via SMS må også have lov til at have deres måder et enes på. Når to venner ses, kan de også i deres ansigter mime en hel masse, ikke mindst hvis der er varme følelser involverede.

En god teknisk udvikling til gavn for de farthungrende mobilbrugere er de moderne programmer, hvor telefonen hele tiden har et højt "gætteberedskab" aktiveret. Det giver den fordel at selv længere ord, blot skal antydes. Så stiller telefonen et forslag, og hvis det er det ønskede ord, kan brugeren røre ved ordet, og så kommer ordet i sin fulde længde med i beskeden.
Dette er væsentligt, for nu vil meddelelsen ikke præges af "utilladelige" forkortelser, men fremstå som et velskrevet brev med acceptabel lix.
Det er et godt eksempel på at moderne teknologi imødekommer den sprogligt ambitiøse mobilbruger.

Nu kan man spørge sig... hvorfor skal vi absolut have lange ord? Vi ved jo hvordan visse grønlandske ord er "irriterende" lange, og hvad det end medfører af sproglige nuancer, så ser vi det ikke i vor egen verden som tegn på større avancement, selvom det ikke er min hensigt at sige noget negativt om grønlandsk. Kun må man påpege den objektive sammenhæng imellem sproglig udvikling og andre samfundsmæssige og teknologiske frembringelser. (Som i mange andre lande peger på visse sproglige forenklinger. Det vil sige at sproget rummer større og større mening i modsætning til information. Eks: I stedet for at sige: "daghvor allevoksnestimlersammeniskoleforatsættekrydsvedmanddegernevilhavetilhøvding" siger vi blot "Folketingsvalg." Så ved alle hvad vi mener, selvom ordet er meget kortere.)
Men for at besvare spørgsmålet, så vil jeg vende tilbage til udgangspunktet: Det er kun i oligarkiske systemers interesse at begrænse og forenkle sproget. For ingen diktator kan vide sig sikker når hvermand kender ordet "nej."

7 år siden
7 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden

Ord kan gå i mange forklædninger og have utallige ansigter.
Ordet besættelse kan ifølge synonymordbogen have flere betydninger, og ganske rigtig er KZ lejr ikke et af de svar, man finder. Alligevel bruges ordet flittigt alle vegne til beskrivelse af en lignende tilstand, som herskede i de såkaldte jødiske autonome områder under nazi regimet.
Et andet ord er demokrati. Et velkendt ord for vel sagtens de fleste danskere. Et begreb, som vi vil og skal værne om.
Ja! - Vi deltager gerne i krigshandlinger langt væk fra Danmark og ofrer vore unges førlighed og liv for indførelsen af vort højt besungne demokrati i lande, som vi betegner som slyngelstater.
Vi ser dog også ordet demokrati flittigt brugt til beskrivelsen af stater uden så meget som en forfatning.
Stater, som styres med en lovgivning, der på visse områder er fuldt og helt i overensstemmelse med de love, det hedengangne apartheid styre regerede Sydafrika efter.

Forstå det hvo, som kan.

Dog! - En mening med galskaben er der nok.

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden

Hvis særtilfældet "demokrati" skal behandles... (Det er jo blot ét enkelt ord blandt de mange.)
Mon ikke vi er vænnet til at betragte ordet "demokrati" som et såkaldt plusord?
Faktisk synes denne holdning at blive delt selv af diktaturer, der netop præges af aldeles udemokratisk styre. Mig bekendt er det kun den tyske nazisme og islamiske styrer der åbenlyst vedkender sig at demokrati er et onde.

Man kan sagtens bebrejde de vestlige lande at de forsøger at etablere demokrati i lande af visse typer.
Også Sydafrika før Mandelas frisættelse blev af mange fra demokratiske lande presset til forandringer. (Selvom der var en del hykleri involveret!)
Hvis diktaturer er helt låst fast i systemer, som befolkningen aldrig kan komme ud af, hvordan skal de så blive mere demokratiske?
Tjah, jeg ved det ikke.
Tusinder af amerikanere gav deres liv for at vi kunne slippe for tyranniet. Og leve under demokratisk styreform. Skulle de have ladet være med det? Skulle de have ladet være? Så vi siden havde skulle leve under diktatur og slavearbejde i arbejdslejre og kollektiver.
Og ja - der er også slavelignende forhold mange steder i vesten!

Men - vort demokrati skyldes ikke junigrundloven og 1849! For uden Amerika ville alt det være skrevet ud af historien for længe siden!
Vor frie forfatning stammer fra 5 maj 1945!
Og i 1980-erne kunne vi let have mistet den igen.
Hvorfor er det altid de andre der skal ofre livet?

7 år siden
7 år siden

Angående ordet krig. Så kan jeg fuldt og helt tilslutte mig ordene skrevet af Ernest Hemingway:
"Vi ved, at krig er en dårlig ting. Og dog er det somme tider nødvendigt at kæmpe. Men alligevel er krig en dårlig ting, og enhver der påstår det modsatte lyver. Men krig er en yderst kompliceret og svær ting at skrive sandfærdigt om."
Et entydig, forståelig klar konstatering af begrebet krig uden nogen form for litterære eller kunstnerisk politiske vedhæng.

Krige kan være nødvendige, men har historisk set aldrig været problemløsende.
Ej heller 2. Verdenskrig. Den skabte og skaber stadig enorme problemer rundt omkring i Verden, og ofrene er kolossale.
Her er ordenes brug dog meget forvirrende. USA vandt 2. verdenskrig. Det er en veldokumenteret historisk kendsgerning, medens det var USSR, der nedkæmpede Hitlers hære og tabte krigen.

Diktatur er også noget underligt noget, og ganske rigtig ynder diktatorer at iklæde sig demokratiet kåbe, men her bliver der også skelnet skarpt.
Der findes diktatorstater, der er onde, og som vi af al magt skal bekæmpe. Så er der de gode diktaturer. De skal med mindst lige så stor iver beskyttes og hjælpes.
Man skal virkelig kunne håndtere ord og begreber for at forstå Verden.

Angående apartheid blev det også afskaffet i Sydafrika efter mange og lange overvejelser, men vi glemte åbenbart i vores store glæde over denne sejr for humanismen, at apartheid stadig fungerer og udøves på lignende vis blandt vore nærmeste venner.
Det skal nu nok vise sig med tiden, at det er en anden slags apartheid. En af de gode former - måske.

Jeg må nok have fundet mig en ny synonym ordbog. Så jeg kan blive en smule opdateret.
Kan nogen anbefale mig en?

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden

"Så er der de gode diktaturer. "

Må vi få et par eksempler?

En stor del af 2. v. krig foregik på østfronten. Og heldigvis fik vesten eksporteret store mængder af militært materiel til Russerne. At Stalin havde afskaffet store dele af sit officerskorps må så stå for hans egen regning.
Det blev nok dyrt for russerne at de var allierede med Nazityskland i starten.
Heldigvis mente de Moskvaloyale DKP'ere at Nazisterne slet ikke var så reaktionære endda. Så længe ikkeangrebspagten bestod.

Et andet plaster på det russiske sår var at de fik lov at indsætte marionetregeringer i Baltikum, Polen, DDR, Tjekkoslovakiet, Ungarn og Bulgarien. Det rettede jo lidt op på skaderne.

7 år siden
7 år siden

De gode diktaturer må vel pr. definition være diktaturer og diktatorer, vi sætter pris på ved at være i stue sammen med. Støtter op omkring på forskellig vis og undlader at fordømme fra vestlig side.
En gennemgang af UN resolutioner mod og for autokratiske lande, styreformer og deres statsoverhoveder er uendelig.
Her er det interessant at følge Vestens og speciel Danmarks stemmeafgivelse i forbindelse med vedtagelsen af disse støtteerklæringer og fordømmelser.
Her skal man virkelig gå linedans mellem ordenes værdiladninger og betydning.

Angående ikke angrebstraktaten mellem Tyskland og USSR, tjente den vel samme formål for USSR som Lend Lease aftalen gjorde for USA.
Et dogme Eisenhower gennem John Foster Dulles senere formulerede i Domino effekten - eller med en anden anvendelse af ord.
Krig er noget man skal undgå at udkæmpe på eget territorium og helst med andre nationaliteters soldater.

Et andet ord eller begreb er dobbelt standard, hvad betyder mon det?

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden

Jeg har svært ved at se det positive i diktatur. For andre kunne jo mene noget andet!
Dog tror jeg på det rationelle, at acceptere en decentral opdeling af verden.
Det vil sige, at hvis folk i et område i lang tid har tegnet billedet, så bør disse i fællesskab have betydelig indflydelse på forholdene der.
Derfor bør danskerne bestemme i Danmark, svenskerne i Sverige osv.

7 år siden
7 år siden

Nazisterne har aldrig gået ind for socialisme eller de kommunistske partier. Det var Hitlers Grundlag, som du, dino, kan læse om. Kommunisterne har naturligvis aldrig gået ind for nazismen.

Hvis du gider søge sandheden, så hjalp kommunister tyske flygtninge enten de var kommunister eller jøder, allerede før krigen. Der er nok at kritisere - også angående kommunister; men de skadefro løgnehistorier om de, der ofrede livet/ eller resikerede det for at redde jøder og andre forfulgte siger mere om sprederen end om de ofre han håner.

Der faldt 380.000 amerikanske soldader under 2.Verdenskrig. der faldt 20-milioner sovjetiske soldater pluds de mange kommunister og frihedskæmpere i alle lande alle lande.
Jeg føler ingen grund til at håne deres minde. Det kan jeg også trygt overlade til andre - som det fremgår.

7 år siden
7 år siden

Nej, man skal ikke håne tab af menneskeliv.
Men skal ret være ret, kunne mange liv østpå have været skånet, tror jeg. For manges død skyldtes det sovjettiske styre.

7 år siden
7 år siden
#11 Engbo

Ja, jeg ved det dino. Havde vi bare beholdt Zarens Rusland, så havde de knækket Hitlers magt på 17 dage.

Vi har faktisk en hel del litteratur såvel skøn- som direkte historie, der fortæller om det enestående styre og deres krige.
Vi er uenige om meget dino; men vi har dog det tilfælles, at over 20.000.000 menneskeliv er så svært at forholde sig til.
Da krigslykken var bekræftet overgav mange sig hurtigt på vest fronten; men ind til sovjet stod i Berlin blev der kæmpet intensivt fra både tysk og sovjetisk side - med meget store tab af vore medmennesker på begge sider. De der ikke forstår, at svaret på den ulykkelige krig er at søge at undgå lignende i stedet for at falde i samme hadpropaganda, som var betingelserne for, at f fredelige mennesker til at gribe til våben.

Det vigtigste mål efter krigen burde være gensidig nedrustning og opbygning af udvikling mod sult og fattigdom - bevidst som våbenkapløbet. Det er ikke tilfældet i dag.

Den manglende politiske interesse fører til at levebrødspolitikere i fred og ro kan pleje deres personlige begær.

Det billede har altid været der; men nu er det bare udviklet. Man har opdaget at folket kan snydes langt hen ad vejen. Sandheden er som Snowden, langflygtig.
Lad os snakke om fodbold.

7 år siden
7 år siden

I dekaderne efter krigen klarede Warzawapagten sig glimrende hvad oprustning angår. Og hele østblokkens arsenal var offensivt orienteret.
Ikke alene i absolutte tal var Østblokken godt med, men det militære budget udgjorde en større del af bruttonationalproduktet der end i vesten.
Det vidner om et system hvor militarismen og krigsberedtheden var karakteristisk.
Samtidig var der i vesten stærke politiske kræfter i aktivitet for at få sænket det militære beredskab! Ikke mindst i DK var det tilfældet. Store anstrengelser blev i DK udfoldet for at få os ud af NATO og svækket vores forsvarsvilje og evne.
Hvis der i øst havde været sådanne bevægelser, ville KGB/GRU have gjort kort proces!

7 år siden
7 år siden
#13 Engbo

En væsentlig årsag til socialismens sammen brud var det konstante miletære pres fra Vesten. Det sidder jeg skam ikke og finder på. Det var den kapitalistiske verdens taktik.

Sovjet foreslog altid gensidig nedrustning - forbud mod A-våben. "Det er bare fordi de ikke har a-våben selv," sagde "vore" talsmænd.

Så fik de også a-våben og gentog forslaget om forbud.
Jo, jo Men dumme det er de nu alligevel.

Vi skal nok finde på noget nyt for at støtte vore nådig herre -. Vi i vesten arbejder ikke for fred og velstand. Vi sløser meget store beløb væk, der kunne være brugt i kampen mod fattigdom og for udvikling.

NATO har ikke bare højtudviklede våben. Men også psykologisk krigsførelse - og som det fremgår, det virker, fjendskab og bagtale har bestemt den ønskede virkning.

7 år siden
7 år siden

Siden krigen indførte Kreml taktikken: Tal om fred, men sæt fuld skub på oprustningen.
En gennemgang at østblokkens våben og deres placering, militærets træning, officerernes uddannelse og tankegang peger på angrebskrig.
For eksempel lavede man langs grænserne mod vest (Finland, DDR osv.) enorme depoter af brændstof og ammunition. Sådanne opbygninger ville være tåbelige i tilfælde af vestligt angreb! De ville straks falde i vestens hænder. Men til en angrebskrig ville de være uundværlige og meningsfulde.
De omfattende fredsbevægelser i DK m.m. var startet og styret fra Kreml.
De handlede ikke om fred men om svækkelse af forsvarviljen herhjemme.

7 år siden
7 år siden
#15 Engbo

Ja, vel dino. Jeg kender jo tankegangen. Jeg husker f.eks da jeg i 1954 skulle stille i Ålborg for at aftjene min værnepligt. Undervejs så jeg avisoverskrifterne: Dien Ben Puh er faldet - og det var så senere jeg fik nyheden helt på plads.
Det franske efterretningsvæsen havde raporteret at partisanene kørte deres angrebs våben frem med trillebører. Efterretningsofficererne var ved at dø af grin over de tåbelige Vietconger. Men der var ikke noget at grine af, da nederlaget ramte. Eksemplet blev brugt på en anden måde i min fantastiske rekrut uddannelse. De truer os og hele vor frie verden.

Jeg behøver vel ikke at fortælle dig, dino, at der gik år før selv allieredes talsmænd måtte indrømme, at vietnamkrigens mål og årsag var bygget på en fantastisk løgn. Så mange amerikanere og selvfølgelig endnu flere vietnamesere måtte - og må stadig ofre liv for det vanvid.
Jeg ved, at man skal tage det roligt; men ellers er det oprørende at ligegyldigheden er så stor med det vanvid, vi lægger navn til og selv den udstødte arbejdsløse og nedværdige klynger sig til de løgnere og folkebedragere , der "taler med bløde læber om frihed og demokrati - alle de, der selv er sluppet..." Sovjetu og den socialistiske verden havde ingen angrebsplaner. Det fremgår tydeligt for de, der sætter sig ind i historien. Beviset var jo også uenigheden med Maos Kina. da han jo mente, at vi burde føre krig mod den kapitalistiske verden.

Senere, da ideen ikke slog igennem opfordrede han Vesten til en a- krig mod Sovjet.

Venlig hilsen og jeg husker jo nok, da jeg beskyldte dig for altid at holde med de kapitalistiske magthavere. Hvordan kunne jeg dog finde på det?
Undskyld fra Engbo

7 år siden
7 år siden

Tak,Engbo, - jeg læser faktisk på det! Men måske læser vi ikke helt de samme ting?
Jeg kan sige at jeg selv har været rød engang. Det mener jeg er en fordel. For det tilføjer den dimension at jeg har prøvet at tage fejl. Og at lære at se alt med en smule skepsis. Og at ikke hverken vesten eller østen er det rene paradis.
Jeg ser det som et faktum at intet i øst har stået for nedrustning i egne rækker. Derimod var man i øst ivrige angående opmuntring til vesten om at nedruste. Og inddrage 5'te kolonnen DKP i "fredsaktiviteter." Eller lave gensidig nedrustning på våbentyper, der ville efterlade øst med en overlegenhed.
Jeg husker selv hvor ensidig man var i Danmark: Sovjet havde opstillet SS20 A-våben raketter langs grænsen til vest. Da så USA fulgte op med noget lignende (Pershing raketter) var der ingen ende på forargelsen i de danske fredsbevægelser, selvom de amerikanske raketter var sat op som forsvar. Også Gorbatjov har indrømmet at de russiske A-raketter langs vestgrænsen var noget de aldrig skulle have gjort. Det var en aggressiv og offensiv opstilling.

7 år siden
7 år siden
#17 Engbo

Ja, selv tak dino. Der er meget få, der går ind i debatten om de vigtige emner. Det lader man politikerne om. Jeg har ofte prøvet at spørge, når folk fortæller, hvad de stemte på: Så går du ind for NATO og EU, krigen i Irak og Afghanistan.

Men det har langt de fleste slet ikke tænkt på. Når men får en rigtig venskabelig diskussion går det op for en at langt de fleste undgår at tænke på, at de har stemt på partier, der støttede - endda medvirkede krigen mod Irak, Afghanistan osv.

Nogle kæmpede for fred langt tid før Sovjet blev til. Nogle kæmper stadig for fred - også nu Sovjet ikke eksisterer mere.

Årsagen til der blev dannet kommunistiske partier var jo netop, at Socialdemkratiet ændrede sin holdning, som de tyske S udtrykte det: Hvis Tyskland bliver angrebet vil vi støtte kejseren - og Frankrigs S,er bedyrede, at så ville de også støtte Frankrig - en gensidig aftale om retten til at slå hinanden i stedet for international solidaritet. Se så på problemet bare i den tid vi har debateret. Nogle har skrevet om Irak: "Hvad for en krig? Nu er der jo fred."

Nogle citerede Biblen "Øje for øje" og tilføjede - gør verden blind. Det kunne det godt tyde på, for de der skrev om, at nu var der fred og demokratiet udviklede sig, skriver ikke mere. De der påstod at hjemmeværn et ikke registrerede danske statsborgeres virke, skriver ikke mere efter en dokumentation for det modsatte kom frem.

Vi burde jo alle søge sandheden i vore debatter. Det skulle da gerne være en berigelse for alle.
Det er ikke let.
Den store demonstration i 1986 krævede nedrustning i øst og vest - og krigstilhængerne svarede: Hvor for siger i kun i Vest? - og det jo det du, dino gentager.

7 år siden
7 år siden

Helsinki aftalen indeholdt løfter om gensidig nedrustning, alligevel øgede såvel Frankrig som USA sammen med England sin atomslagstyrke efterfølgende.
For USA's vedkommende med udbygningen af atomubåde og oprettelsen af baser med atomvåben bærende mellem distance raketter i England.

Det medførte, at USSR valgte at modernisere deres mellemdistance forsvar.

Selv ordet forsvar kan fortolkes på mange måder.

USA øger deres atombevæbning, så man kan begrænse sit forsvar til Centraleuropa og det vestlige USSR, og USSR gør det samme over for NATO.

Hvad er forskellen?

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden

80-erne var en farlig tid for os!
Der var stor konventionel overlegenhed i øst og på kerneområdet var Europa underlegent også. (Især hvis USA evt kunne holdes ude af en total krig.)
Man skal også huske at militærvæsenet i øst var en yderst magtfuld instans, når man sammenligner med de europæiske lande. Man var ikke i nærheden af det vi andre kalder demokratisk kontrol.
Og der var ikke antydning af nedrustning i østblokken!

Specielt var skandinavien præget af sloganet: "Norden som atomvåbenfri zone."
Det var ligeledes en farlig tendens. Selvom det lyder trygt og rart. Fordi et nukleart afrustet skandinavien (samt Finland) ville være yderst sårbart for et angreb med konventionelle våben. (I de store strategiske sammenhænge indgik stor brug af kernevåben i angrebsplanerne, men disse handlede om en total krig med hele Europa, ikke kun Norden.)
Pointen er at Norden kunne angribes separat uden at resten af Vesten ville svare igen. (Pga truslen om den totale krig.)
Hvis Norges kyst var atombevæbnet ville det være meget farligere for Sovjet at angribe.

Vi kanfægte i luften ud fra sympatier for det ene eller det andet.
Men en analyse af blokkenes våbensystemer, kvalitativt, kvantitativt og geografisk er det der skal til før man kan komme sandheden rigtig nær.

Så er der de politiske forhold. Her har Vesten en objektiv grund til at angribe! Nemlig et klart ønske om udvidelse af markederne, også til de østlige lande. Men - ærlig talt - hvor meget marked er der i et atomødelagt østen? Ville reformer ikke være mere givende? Det tror jeg selv. Og det har vi nok også fået at se i de senere årtiers praksis.

Desværre har vi nu konflikten med Rusland og Ukraine. Det kunne være dejligt om det kunne falde til ro, så vest og øst igen kunne mødes i gensidigt givende samhandel og turisme m.m.

7 år siden
7 år siden

Dino! - Du har som Hemingway ret. Sandheden er det første, der går fløjten, når krig og propaganda står på, men så må vi jo forsøge at finde den i de historiske kilder.
Det er svært, da historien ikke er skrevet af de som døde og er derfor heller ikke sandfærdig.

I forbindelse med din og Engbos diskussion kan en historisk kendsgerning dog fastslås.

Churchill ville fortsætte krigen og invadere USSR. Kun folkestemningen i USA afværgede det.

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden
#21 Engbo

"Desværre har vi nu konflikten med Rusland og Ukraine. Det kunne være dejligt om det kunne falde til ro, så vest og øst igen kunne mødes i gensidigt givende samhandel og turisme m.m." -skriver dino.

Jeg er helt enig. Men det er jo ikke den politik, vi driver. Det er tankevækkende at vore fredelige, demokratiske ledere støtter oprører, der tilsidesætter alle demokratiske regler.

Vi støtter metoder, vi absolut ville fordømme, hvis det var blandt os i EU og NATO.

Hvor når vil det officielle Danmark støtte voldelige oprører i Tyskland eller Sverige?
Undskyld redaktion, jeg har skrevet det før - og det må jo være irrelevant, når andre ikke behandler problemet? Offentligheden har jo fået besked om , at konflikten begyndte, da russerne overtog Krim.
Ja, "sig de ORD du ved, der altid er ny..."

7 år siden
7 år siden

Jamen Engbo - jeg tror at vores uenighed handler om spørgsmålet: "Hvem er det der er oprørerer?"
Mange i Vesten synes at Ukraine har en legitim ret til selvstændighed. Og den blev umiddelbart etableret ved et oprør imod quislingestyret, der ville have tættere forhold til Rusland, som altid havde været årsag til Ukraines ufrihed.
De der er på Ruslands side i spørgsmålet mener atUkraine tilhører Rusland på sammje måde som fyn tilhører Danmark.
Selv ville jeg hellere sammenligne Ukraine med Holsten. Et andet folk, et andet sprog og derfor udstyret med ret til selvstændighed. (Indlemningen i Tyskland ufortalt.)
De der er oprørerer idag er det østboende mindretal, der insisterer på tilknytningen til Russerne. De respekterer ikke Ukraines grænser.
De vil da svare til et dansk mindretal i Holsten, der ikke ønsker Holstensk selvstændighed. (Igen ser jeg bort fra Tyskland.) og som går til væbnet kamp for bevarelse af dansk overherredømme.

Min egen holdning er at det store Sovjetunionen blev etableret ved klassisk erobringskrig, og det er derfor et gode at alle disse erobrede lande får deres selvstændighed, så de sammen med Rusland kan etablere gunstige handelsrelationer mellem frie selvstændige lande.

7 år siden
7 år siden
#23 Engbo

Dino
Din sammenligning passer bare ikke. Det passer ikke selv om vore medier stort set udelukker andre holdninger. Der var en lovlig regering - indsat ved valg, der tre gange er godkendt af internationale observatører. Man forhandlede med den regerings repræsentanter om samarbejde eller medlemskab til EU.

Det er da ikke frie forhandlinger, når vi siger, vi anderkender jeres ret, når bare I gør som vi siger. Men da man forlod forhandlingerne, var Ukraine pludselig et fjendtlig land, hvor man godt måtte smide med sten og besætte offentlige bygninger.

Mener du godt nok, dino, at man må det samme i Danmark? Så er vi dybt uenige, så jeg vil råde til, at man ikke fordriver statsministeren og vælter kongelige statuer. Jeg er enig i det, vi ofte får at vide: her afgøres tingene demokratisk. Det er bare så sørgeligt, at de der siger det mener noget andet.
Jeg bemærkede da vi så en gammel dame blive væltet omkuld af nazister, fordi hun lagde blomster på en Lenin statue - jamen skrev du, der er heller ingen der har gjort så meget skade på Ukraine som Lenin.
Forestil dig det modsatte, som i hvertfald ikke kommer med min gode vilje, at man behandler de som hylder dronningen på samme måde. - og kommentere på samme måde.
Jeg står af, når man bruger lignende metoder - og soger ikke som vore medier, dino og etablerede politikere: "I har vor støtte."
Puh - ha.(fodnote)

7 år siden
7 år siden

Ja, Lenin og senere Stalin var tæt på at udrydde Ukraine, med deres perverterede kampagne imod "kulakkerne" og ved deres uduelige landbrugspolitik skabte hungersnød i det Ukrainske agerland. Tvangskollektiviseringen var et skrivebordsprojekt totalt blottet for moralsk lødighed.
Lenin selv indrømmede forbrydelserne, men håbede at historien ville frikende ham.

7 år siden
7 år siden

Det er jo underteksten det som det hele går på.
Hvad er din undertekst?

7 år siden
7 år siden
#26 Engbo

#24 Ja, så forstår jeg bedre, dino.
Du har overbevist mig om, at den gamle dame med blomsterne fortjente at blive væltet omkuld.

Det er jo ved gentagelser man lærer.

Kiev blev næsten udslettet de første dage i krigen af de tyske styrker. Jeg ved ikke om du har læst eller set filmen "Regnbuen," som netop handlede om de tyske tropper i Ukraine .?
Med denne bagrund er det skønt, når man får den chance som jeg at besøge KIev. Så skøn en by. Kiev var (måske er) som en stor park. 60 % af byen var faktisk park i 1975.

Om morgenen blev gaderne skyllet af vandvogne. Duften forstærkede den grønne glæde. Det kollektiv jeg har besøgt, virkede nu som en god løsning for landbruget. Du kan let bilde mig ind, at der var problemer med kollektiviseringen. Både i øst og vest bliver de gode hensigter jo ofte borte med blæsten.

Men lige som den lange vej for at ophæve slaveriet i USA, så ved jeg nok, på hvad side jeg står i det spil både i USA og Ukraine. Ingen nedsættende bemærkninger, for det fremgår jo også, på hvad side eksemplet dino står ...med venlig hilsen Engbo

7 år siden
7 år siden

Hvorfor skulle jeg mene at en gammel dame skulle væltes omkuld? Det er lige så lidt min stil som din!

"Kiev blev næsten udslettet de første dage i krigen af de tyske styrker."

Det var da en skam! Ingen ros til tyskerne fra min side!

Ja, jeg står på den side at Ukraine bør være et frit og selvstændigt land. Som lande nu kan være selvstændige. Vi andre står jo heller ikke helt alene!

7 år siden
7 år siden
#28 Engbo

"Hvorfor skulle jeg mene at en gammel dame skulle væltes omkuld? Det er lige så lidt min stil som din!"

Nej, dino; men det var jo det du skrev som svar to gange. Jeg har ingen krav; men jeg håber at mange tager stilling til det, der foregår.

Putin advarede mod borgerkrig. Hver dag bliver mange slået ihjel. Vor NATO chef Anders Fogh Rasmussen siger: "Noncen." Denne hellige skrift kunne godt bruges som mindesmærke over de døde - de døde der blev ofre for vores ligegyldige følgesvende til den had politik, der efter erfaring fremkalder krige og gode investeringsmuligheder for våben salg.
Den opdeling i øst vest tilhængere vi ser har ikke sin rod i befolkningen. Det er bevidst dyrkelse af fjendskab, som vi bør forholde os til. Vi --der skal ta'vare på mennesket varmen...

7 år siden
7 år siden

Engbo, er du venlig at vise hvor jeg har skrevet at gamle damer skal væltes omkuld?
Du skriver, Engbo:
"Den opdeling i øst vest tilhængere vi ser har ikke sin rod i befolkningen. Det er bevidst dyrkelse af fjendskab,"

Vil det sige at du, som mange i vesten, mener, at det ikke er ukrainsk befolkning der står bag separatistisk våbenbrug i det østlige ukraine? Er det da russiske lejesvende, der har fået russiske våben stillet til rådighed?

Eller skulle det mon være agenter fra NATO der forklædte som russisk talende russere skyder løs med russiske våben for at tilsmudse de russiske fredsduer?

7 år siden
7 år siden
#30 Engbo

Nej, jeg skrev om den gamle dame, der blev væltet omkuld, da hun ville lægge blomster ved en Lenin statue. så svarede du med, at Lenin da også havde gjort så meget skade. Nej, jeg mistænker dig ikke for at kunne ønske eller skade nogen på den måde. Men så synes jeg da også det hører med, at man ikke vil støtter de, der udfører slige handlinger - og det er bare et eksempel - mange kunne nævnes.

7 år siden
7 år siden

OK, Engbo - jeg giver mig! Men det var ikke sådan ment!

Hun skal have lov at lægge blomster hvor hun vil uden at blive chikaneret på nogen måde.

7 år siden
6 år siden
#32 Engbo

#31 Nej jeg mistænker dig slet ikke for slige handlinger - og selvfølgelig skal jeg ikke antyde det. Engbo

6 år siden
6 år siden

Det er fristende her at genlæse denne debats første oplæg.
Ord har det med at blive hængende gennem generationer, århundreder.
Det er som om man kan forlænge fortiden ved at gentage den tids store ord, slogans, slagord, bønner.
Selv har jeg ofte varme følelser for tidligere tiders ord. Når man læser noget af en forfatter, født for hundrede eller endnu flere år siden, kan man imponeres af den indsigt der var i folk dengang. Trods det at de ikke kendte telefonen, fjernsynet eller vognen der kører uden heste. Selv i det gamle Rom kunne der tales med dybde og klogskab. Ser man i Cæsars bog "Gallerkrigen," vil man undres over at en sådan barbar kunne besidde sådan åndskraft.
Hvordan er det muligt?
Adolf Hitler, Vladimir Lenin og Josef Stalin skrev faktisk bøger!
Måske skulle man holde op med at imponeres af ord og sprog. Måske skal man bare acceptere at sprog ejes af både Gud og Djævelen.

6 år siden
6 år siden
#34 Engbo

"Måske skal man bare acceptere at sprog ejes af både Gud og Djævelen." Ja, helt bestemt dino.

Det er derfor en luksus at kan omtale og arbejde med de ord fra det onde og gode - bare for at lære; men uden forpligtelse.

Men med emnet er det nu fristende at tage Kaj munks "Ordet" med. - og ydmygt spørge, hvad mener I om det og den. Vi behandlede emnet på en skole jeg deltog i. Jeg påstod, at "Ordet" var via den sindssyge Johannes en præsts forsvar for sin dagligdag eller virke.

- så latterligt der at stå og prædike i sin uniform eller fodermester klædning. Johannes stod og prædike ude i kornmarken - eller han satte lys op i vinduet for at lyse for dem der ude i mørket.

Men da den højt elskede svigerinde døde, og da barnet viste tillid, da fik ordet betydning. Den moderne læge og den usikre præst kunne ikke hjælpe.

Men den sindssyge så pludselig folk ind i øjnene og han kaldte den døde tilbage. Min lære afviste min teori - og slog bare fast, at forfatteren bare ville understregeords betydning: blive dygtig til Dansk.

Jeg ser ikke rigtig forskellen; men holder nu fast i Kaj Munks forsvar af sin præstegerning. Jeg synes også det er i overensstemmelse med hans liv og død. Men jeg kunne da godt ydmygt ønske andres mening.

6 år siden
6 år siden

Jeg har ikke læst selve skuespillet, kun set filmen af Th. Dreyer. Den er jeg til gengæld glad for trods dens "fejl."
Dens værste fejl er pigen der spiller med til sidst. Hun virker helt forkert. Idag er man blevet bedre til at instruere børn.

Jeg opfatter filmen lidt som Babettes gæstebud!
Man beder og beder, men når så Gud endelig kommer til dem - så genkender man ham ikke. Så er det bare en sindssyg, som man næsten ville ønske var død! (Ja! faderen siger det direkte, så slemt føles Johannes' sindssyge!)
Og Munk har en pointe: Hvis nu virkelig Jesus kom tilbage - altså det der er hele kristendommens pointe! - så vil man ikke kende ham eller anerkende ham.
Men Johannes beviser sin berettigelse: Selv efter at han er blevet rask, siger han: (Frit) "Hvorfor tager I ikke konsekvensen af jeres tro? Er jeres tro kun tomme ord? I taler jo i kirken om at Jesus kan gøre den døde levende! Vis dog nu at I tror det!"
Og Johannes siger: "Hvis det er muligt, så giv mig ordet. Ordet, der kan gøre den døde levende!"

Lægen (videnskaben) og den intellektuelle præst sidder magtesløse og ydmygede og ser til at miraklet sker.
Måske havde Johannes i tide kunnet bede barnet om at overleve den svære fødsel. Men han har på det tidspunkt ikke fået sit "gok i nødden." Men lægen ... han kunne kun slå ihjel! Han måtte dræbe barnet, men reddede ikke moderen.
Man aner nok hvor Kaj Munks sympati ligger!

I Babettes gæstebud sker noget lignende. De troende taler om Gud hele tiden. Men da Gud kommer for at bo hos dem ser de det ikke. Babette udretter en masse små mirakler i dagligdagen, der gør livet lettere og bedre for de andre. Den ældre general bliver ved den franske middag vidne til det store mirakel. Men han får ingen forklaring, og han beder ikke om den. Han er tilfreds med miraklet, med at det der var umuligt alligevel kunne ske.

I Munks "Ordet" vil lægen nok senere forklare det med at kvinden trods alt ikke var helt død. Kun ligget i koma og er bevaret ved at ligge i den kolde stue. (Skindød, som man kaldte det.)
De troende behøver ingen forklaring. Hun var død, men ordet (og Gud bag det) gjorde hende levende.

6 år siden
6 år siden
#36 Engbo

Det var da noget af en anmeldelse, dino. Den må jeg hellere klippe ud.

Jeg er lidt ,mod min egen vilje, dybt involveret i dette spil. Jeg så filmen første gang i 1954 eller - 55. Det var da jeg var kommando soldat i Tyskland.

Jeg havde set den da min kammerat og gode ven så den aftenen efter. Da han kom hjem på stuen, var han meget oprørt og ville have mig til at forstå, at der altså "var noget mellem himmel og jord."

Jeg bebrejdede mig selv, at jeg ofte kom i heftig diskussion med kammeraterne, så jeg nøjedes med at konstatere, at sådan var det nok. Men han var ikke tilfreds.
Han hidsede sig op, nu skulle jeg altså forstå - jeg kunne ikke blive ved med min ugudelighed. Han var lige ved at ryge i hovedet på mig. Heldigvis kom andre hjem på stuen og fik ham dæmpet ned. Jeg bryder/brød mig ikke om slagsmål; men jeg ville heller ikke ydmyges. Jeg tror aldrig han opdagede min søde hævn.

Jeg fastholder man skal ikke bare læse, se film og skuespil. Man skal medleve.

6 år siden
6 år siden

Når han nu selv er blevet påvirket/overbevist om "mere mellem himmel og jord" - så skal du da også! Du skal gennemgå den samme rystelse som han gennemgik!

Vi skal være glade for at leve et sted hvor man selv bestemmer om man vil tro det som ikke kan bevises.

Men det er da en cadeau (Hedder det ikke sådan?) til Munk og Dreyer at de kan lave noget som gør indtryk.

6 år siden
6 år siden
#38 Engbo

Dreyr var en stor indstruktør. Jeg er glad for, at jeg har set både filmen om Jean d.Arch og Vredens dag - begge om den afskyelige henrettelse på bålet. De var begge svære at få ud af kroppen igen.

Godt ting er ændret; men alligevel går også ting igen. Det var ordet fra den kristne kirke. "Råd" der fulgte begivenhederne nøje, og vurderede om hun nu skulle brændes eller ej.

Selv præsterne forstod ikke egne prædikener. "De dage skal komme, da i slår ihjel og mener at gøre mig en dyrkelse." Det var jo bare remser for dem. Ting er ændret; men mange ting går også igen.

Skriften er ikke andet end remser for de fleste. Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden
#39

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

"Selv præsterne forstod ikke egne prædikener. "De dage skal komme, da i slår ihjel og mener at gøre mig en dyrkelse." Det var jo bare remser for dem. Ting er ændret; men mange ting går også igen."

Jeg vil nu nok mene, Engbo, at lige netop denne "remse" slår klart igennem. Historien har vist at religioner har den virkning at folk dræber andre i Guds navn og til sammes ære!
Remsen siger at Jesus tager afstand fra den tanke at det skulle kunne glæde ham at mennesker dræber andre. Men hvor mange gange er der ikke slået ihjel med henvisning til dyrkelse af den rette tro?

Men et langt stykke er jeg enig: Mange prækdikener handler om at man absolut skal gøre de gamle bibeltekster meningsfulde for os idag. Noget helt andet er så når man ser teksterne i sig selv som hellige. Det vil sige at man ikke behøver forholde sig til indholdet, det er selve teksten hvis (op)læsning er et ritual, hvor man for eksempel rejser sig op.

Jeg har nogen sympati for nadveren! Nogle tager afstand fra den ud fra "kannibalismemotivet." Altså det med at spise oblaten som symbol på Jesu legeme. Men det er noget pjat! Det handler om kærlighedsmåltidet. Spis og drik - og vær sammen - med hinanden og med mig.
Nogle kan ikke lide kvindelige præster. Jeg gætter at nadveren har en del med den sag at gøre. For det med at knæle for en kvinde og drikke af bægeret let kan ses som en erotisk metafor. I hvert fald hvis man er "en gammel gris." Men hvad så hvis der var noget erotisk over det? Hvad kunne det gøre? Hvad skal man med denne forkrampede erotikforskrækkelse? Jeg er imod kønsapartheid. Også i kirken.
Jeg husker en nadver (Jeg har kun deltaget i få) En ung, sikkert katolsk, kvinde (i en reformert kirke) knælede, lukkede øjnene og foldede hænderne i et knugende greb. Organisten spillede stille og smukt, en veluddannet sangerinde sange stille til. Præsten var en kvinde. Det var meget stemningsfuldt og yndigt!
Kannibalisme? - Ævl!

6 år siden
6 år siden
#41 Engbo

Vel. Skulle nadveren reformeres, så de kvindelige præster optrådte i lårkort og syndernes tilgivelse ville serveres med en god dansk snaps, så ville jeg da overveje mit syn på medlemskabet!

Men så ville jeg nok blive betragtet som "en gammel gris."

Men sådan i alvor, så har jeg dog truffet kvindelige præster, der var helt enig med mit syn ang. krig og fred. I øvrigt har præsterne ændret sig, siden jeg udmeldte mig. De fleste er venstreorienterede til forskel fra fortiden. Men det er stadig værd at huske, at før kristendommen blev stats anderkendt, bredte den sig.Der blev flere og flere på trods af, at man slog så mange ihjel som mulig.
Nu må kristne godt slå hinanden ihjel bare det er for
statens skyld.
Fred være med Eder ...Engbo

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Ord er startet 16/07-2014 10:36 af Kattegat og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 13 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage, 1 time siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 7 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
2 dage, 18 timer siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
19 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 20 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 26 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 26 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 27 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 14 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 16 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 19 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 28 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
4 måneder, 29 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 14 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
5 måneder, 16 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
5 måneder, 18 dage siden · hermanøv
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
1Mangler kritik
6 måneder, 4 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
6 måneder, 6 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
6 måneder, 6 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
6 måneder, 12 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
6 måneder, 14 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
6 måneder, 16 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
7 måneder, 1 dag siden · Wernn
33Din dag.
7 måneder, 4 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
7 måneder, 5 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
7 måneder, 14 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
7 måneder, 23 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
7 måneder, 25 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
7 måneder, 26 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
8 måneder siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
8 måneder, 5 dage siden · Wernn
8Meddelelse
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
9 måneder, 2 dage siden · Emeli
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
9 måneder, 9 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
9 måneder, 21 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
11Hvem er du?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
64Lykken
9 måneder, 23 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
9 måneder, 27 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
9 måneder, 28 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
10 måneder, 6 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
10 måneder, 11 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
10 måneder, 19 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
10 måneder, 20 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
2Musik fænomen.
10 måneder, 21 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
10 måneder, 24 dage siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
10 måneder, 24 dage siden · melberg
8Spansk
10 måneder, 25 dage siden · Savanti
4Dans
11 måneder siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
11 måneder, 1 dag siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
11 måneder, 4 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
11 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
11 måneder, 9 dage siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
11 måneder, 12 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
10Noget teknisk
11 måneder, 23 dage siden · mariebeck
3Lidt snak om Fyldepennen
11 måneder, 28 dage siden · Prem
0Kringsat
1 år siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
1 år siden · Engbo
3Droner
1 år siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
1 år siden · Anita A
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
1 år, 1 måned siden · knudkp
31Hvad mener i?
1 år, 1 måned siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
1 år, 1 måned siden · Kafkaesque
2Royalty
1 år, 1 måned siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
1 år, 1 måned siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
1 år, 2 måneder siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
1 år, 2 måneder siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
1 år, 2 måneder siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
1 år, 2 måneder siden · Savanti
2Klima krigeren.
1 år, 2 måneder siden · Savanti
17Din dag
1 år, 3 måneder siden · Inghard
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 år, 3 måneder siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
1 år, 3 måneder siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
1 år, 3 måneder siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
1HJÆÆLP
1 år, 4 måneder siden · Morten Vesterga...

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino
11Normal
4 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 år siden · Engbo
58Udvisning
4 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
4 år siden · Kåemer
5Finansloven
4 år siden · Kattegat
5Et eventyr
4 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
4 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
4 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
4 år siden · Fink
3Målsætninger
4 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
4 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
4 år siden · Kåemer
53Mærkedag
4 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
4 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
4 år siden · Villain
6Journalistik eller?
4 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
4 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
4 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
5 år siden · Engbo
17Homofobi
5 år siden · dino
0Hjemmehjælp
5 år siden · Kåemer
13Grundlov
5 år siden · Engbo
8Danmark Frit
5 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
5 år siden · Fink
46I krig igen?
5 år siden · Engbo
23Skattesnyd
5 år siden · Engbo
20Afsløringer
5 år siden · Engbo
8Burka
5 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
5 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
5 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
5 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
5 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
5 år siden · Engbo
15Moral
5 år siden · dino
94Holdningsændring
5 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
5 år siden · Engbo
16ungdom idag
5 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
5 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
5 år siden · dino
2Faderstyre
5 år siden · dino
9En sort liste
5 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
5 år siden · Engbo
18Hæderlighed
5 år siden · maryanna
9Cannabis
5 år siden · dino
64Ikke mere EU
5 år siden · Kåemer
60Terror
5 år siden · dino
33Spørgsmål til religionerne
5 år siden · Engbo