Hyggekrogen · Relationer i Verdensrummet

20 svar
Senest opdateret 7 år siden · 5 bruger(e) deltager
7 år siden

Inspireret af debatten om astrologi har jeg fået lyst til at lave en ny debat, for ikke at forplumre den anden.
Jeg kom til at nævne Maria Orsic i den forrige.
Hun er ganske spændende, og jeg vil gerne fortælle lidt om hende.
Hun skal være en virkelig person, men hendes gøren og laden er så eventyrlig at man kan fristes til at mene at hun må være opfundet af fantasifulde drømmere.
Hun er delvist knyttet til Nikola Tesla, og han er i hvert fald virkelig!
Ligesom Tesla stammer Maria fra Kroatien og hun skal have kende Marskal Tito.

Som ung pige faldt hun i trancer. Hun lå bevidstløs og da hun vågnede op var hendes hoved fyldt af tankebilleder af enorme "dimensioner."
Hun havde "mødt" fremmede og de havde lært hende en masse tekst, som Maria havde et klart billede af.
Hun begyndte at skrive ned. Lange beretninger, men på et sprog hun umuligt kunne kende. Selv bogstaverne var helt ukendelige for en europæer.
Teksterne kom til sprogeksperter, og det viste sig at være sprog fra Babylons gamle dage, assyrernes og fønikernes tidlige tider.
Maria kunne ikke selv læse teksten, men eksperter fik den oversat. Og hvad kunne disse tekster så fortælle? Eksperterne kunne nok oversætte, men heller ikke de forstod hvad det handlede om.
Det var tekniske beskrivelser af hvordan man bygger flyvende maskiner med langt højere specifikationer end nogen maskine hidtil kendt af mennesker. Begrebet "flyvende tallerken" stammer fra Maria Orsic.
Hun sagde at fremmede fra stjernebilledet "Tyren" - lokaliteten "Aldebaran" stod bag. De ville forklare hende hvordan man bygger et fartøj der gør det muligt at flyve så langt ud i rummet at de kunne møde deres eget "moderskib."

Hvorfor var teksterne skrevet på så gamle sprog?
Det er faktisk let at gætte! Fordi det var det sprog fra menneskenes verden som de allerede kendte. De kendte ikke moderne tysk eller kroatisk!
Hvordan kunne de fremmede kende til disse gamle sprog? Fordi de havde været her dengang sprogene var aktuelle. Det er den simple og logiske forklaring.

Faktisk mente Maria at disse folk "Annunaki" stod bag menneskenes opdukken i det hele taget.
De fleste tror på at livet er skabt af en gud. Andre at guder intet har at sige, men at livet simpelthen er organiseret materie, som er varieret alt efter omgivelsernes muligheder. Altså evolution.
Maria Orsics forklaring på menneskene er faktisk en slags mellemting.
Sagen er at menneskenes bevidsthed og kolossale hjernekapacitet (øh ... hos nogle større end andre!) repræsenterer en spring i udviklingen, og en hjælpende hånd fra avancerede gæster udefra kunne måske have spillet en rolle?

Også en forfatter som Arthur C. CLarke har været inde på at intelligensvæsener udefra har påvirket evolutionen. I fortællingen "2001 en space odysse" lærer de fremmede de primitive mennesker at spise kød, da de er truet med udryddelse på grund af sult. De lærer at dræbe dyr og spise dem. Da disse tidlige mennesker således har lært at overleve, vil de også brede sig og kvantiteten slår da om i kvalitet. Men trods assistancen, stadig evolutionært.

Traditionelle evolutionister mener at menneskenes eksistens skyldes en geologisk tilfældighed. Landskabet øst for "Great Rift Valley" i Østafrika hævede sig! Herved ændredes vegetationen. Aberne vestfor kunne forblive i deres jungle og derfor forblev de aber. De, der blev fanget øst for, måtte nu overleve på savanne og steppe. De måtte lære at løbe hurtigere og organisere sig på anden måde. Social intelligens er undervurderet i vort moderne samfund. Som Richard Attenborough har påvist er der en klar sammenhæng imellem abers hjernestørrelse og kompleksiteten af deres samfundsstrukturer.

Maria Orsica "Annunakiteori" kan man grine af eller ikke. Men den repræsenterer en mellemvej og er således en moderation imellem to yderpunkter: Den rene evolution eller kreation.
I mange andre af livets spørgsmål værdsætter vi mellemvejen. Men mange vil nok afvise Marias teori. Ikke mindst kreationisterne, for Maria hævdede at Annunaki absolut ikke var guder!

Maria lavede en loge for kvinder da hun var på et universitet i Berlin.
De var en gruppe unge kvinder med fælles følelse for det esoteriske og hvad det nu kaldes.
De kunne ikke følge anvisningerne selv og bygge et rumskib. De fik hjælp af mange eksperter, men det lykkedes ikke at holde den opdukkede nazisme borte. SS fik fat i tingene, og det siges at Verner von braun og brødrene Horton har fulgt efter de teorier som Maria Orsic skulle have fået overleveret. Hortons flyvemaskiner er næsten kopieret direkte af USA i deres Stealthmaskiner. (Måske ikke direkte teknologisk, men designmæssigt umiskendeligt.)

Tro det eller lad være! :-)
Men romantisk er det. Ikke mindst fordi disse kvinder så mere end almindeligt godt ud.
Og det kan få enhver (mand) til at miste fodfæste og sund fornuft!

Så hvad er spørgsmålet? Er der kontakt imellem Jorden og nogle udefra?
Selv mener jeg at der ikke er noget principielt til hinder for at fremmede kan have besøgt Jorden.
Men der er meget der skal overkommes!
Afstand
Levetid for de rejsende
Tolerance for vort klima og atmosfære
osv.

Gå på Google og find Maria, Traute og de andre.

7 år siden
7 år siden

Ja, hvorfor ikke? Uanset hvor mange logiske, naturlige, videnskabelige, religiøse forklaringer der er på verdens og menneskehedens oprindelse der findes og vil blive fundet, vil det vedblive med at være et mysterium, så det er et temperamentsspørgsmål hvilken forklaring man vælger.

Bare man så ikke bruger denne "eneste rigtige" forklaring til at slå andre i hovedet med.

Et lille spørgsmål: Eksisterer Maria Orsics oprindelige papirer stadig?

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Jeg siger som Kåemer "Hvorfor ikke ?"

Det er blot et mysterium for mig, at kontakten er ophørt. Ikke kontakten med sensitive mennesker, der får kontakt via drømme, trance eller lignende, men rigtig kontakt som disse væsener jo åbenbart har haft med mennesker tidligere.

(Bibelen omtaler i begyndelsen, at der var en livlig kontakt mellem engle og mennesker, og at denne kontakt i visse tilfælde medførte afkom. Det sidste vi dér hører til dem, er ved Vandfloden).

7 år siden
7 år siden

Lafayette fremviser ikke Marias papirer. Og al hans dokumentation er en samling af tekster, billeder og en masse som sammenlagt tegner et billede.
Den klokkerene videnskabelige dokumentation kan jeg ikke se af hans bøger. Men indicierne er rigtig mange.

Det må være svært at finde tilstrækkeligt materiale. For eftersigende overtog SS og Himmler sagerne i militært øjemed. Hverken Himmler eller Hitler var glade for Orsics oprettede "Alldeutsche Gesellschaft für Metaphysik." De brød sig ikke om hemmelige selskaber. (Hvilket kan forekomme mærkeligt, da der er rigtig meget i nazismen som man kunne kalde metafysik. Men måske var det hemmeligheder omkring personer man ikke ville have. Intet måtte holdes hemmeligt for dem selv.
Det er usikkert om Himmler fik slået damerne ihjel. Eller om der skete noget andet (som yderligere ville forstærke myten.)

Også Bibelen har tekster der virker mærkeligt. For eksempel Daniels og Ezekiels bøger. Der er en del der der kan friste ufo-venner til at se sig bekræftede.

7 år siden
7 år siden

Nåja, det kan da godt være, at disse papirer er blevet ofre for nazisterne. Men så står vi altså der med håret ned ad nakken og kan frit vælge om vi vil tro eller ej. Eller mene at det er en myte, som med Mormons bog, som oprindelig blev skrevet på guldplader, som så på mystisk vis forsvandt, således at mormonsamfundet er blevet efterladt i den kedelige situation, at de oprindelige skrifters eksistens ikke kan bevises.

Det er rigtigt, at manuskripterne til Bibelens bøger heller ikke eksisterer, men det er dog lettere forklarligt da det er flere tusind år siden de blev skrevet, og intet, absolut intet skriftligt fra den tid er bevaret, undtaget det der er hugget i sten og prentet på lertavler.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Det er vel vilkårene i mangt og meget.

Der er forskel på Marias ting og Bibelen.
Hendes er ikke en religion.
Jeg synes hendes eksistens er ganske overbevisende sandsynliggjort.
Mange kendte personer skal have kendt hende:
Eva peron, Leni Riefenstahl, Charles Lindbergh, Henry Ford, Tito, Tesla og mange andre.
Ved tekniske møder om Marias sager var en lang række betydelige personer, som jeg ikke vil citere her, da listen er meget lang. Men ud over videnskabsmænd var der Arnold Schønberg, Rudolf Steiner, alfred Rosenberg.
Vigtigst for hende var nestoren, fysikeren Winfried Otto Schumann.

Ikke alt bevis hviler på Marias originale tekster og tegninger.
Hvis hendes ting har ført til praksis og evidens for denne, så må der være noget om det.

7 år siden
7 år siden

Ja, selvfølgelig har Maria Orsic eksisteret og også hendes medarbejdere og det er da også sikkert at hun har troet og lært hvad hun gjorde. Men det betyder da ikke nødvendigvis at det var sandt ... eller usandt for den sags skyld. Man har vel lov til at være skeptisk, når der ingen beviser findes.

Og hvis det hun lærte ikke er religion, hvad er det da? Er Bibelen religion?

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Forfatteren citerer hende for at sige at hun ikke er religiøs, vegetar, seksuelt indifferent (sin skønhed til trods.)

Religion handler vel om gudsdyrkelse? At menneskene skylder respekt og underkastelse i forhold til nogen med magt over liv og død. Og magt til at afgøre hvad der er rigtigt og forkert. Og at der ikke er andet sikkert og vist end troen på det.
Bibelen er ikke religion i sig selv. Den er en samling af tekster der beskriver de forhold der er bindeledet imellem mennesker og en tiltroet gud.
Om teksterne er skrevet på en guds diktat er et trosspørgsmål.

Skepsis overfor disse flyvende tallerkener og Anunnaki som om ikke skabere af menneskene så bidragydere til deres opblomstring - er nødvendig.
Man må altid være skeptisk når noget ellers vil forrykke verdensbilledet.

Der er et omfangsrigt billedmateriale, men vi ved hvordan falsknerier er mulige.
Den teknologi der skulle have været anvendt i de såkaldte "Vril" og "Haunebu" luftfartøjer er ikke indlysende. Der er ikke tale om forbrændingsmotorer. Selv hvis man kunne skabe en gravitationsophævende teknologi mangler man stadig at gøre rede for ikke mindst manøvredygtigheden, for der er stadig tale om masse i bevægelse. Ikke mindst her er jeg skeptisk. Loven om impulsbevarelse og de newtonske love burde stadig gælde. (Og ville være belastende, om ikke rumvæsenerne gav mirakuløse løsninger på disse problemer også.)

Et spøjst bidrag til konspirationen er påstanden, at Nelson Rockefeller efter krigen spenderede store summer på at opspore og tilintetgøre dokumenter og artefakter fra en sådan teknologi. Fordi han selv er i oljebranchen og derfor ikke ønsker en flyteknologi der klarer sig uden fossile energikilder.
For så sige man jo: Nå - det er derfor at papirerne er bortkommet!

På YouTube ses også et billede i denne sammenhæng der viser en stor betonkonstruktion der udgør en rundkreds. Denne skulle så gættes at være en del af produktionsapparatet til sådanne flyvende tallerkener.
Men jeg tror snarere der er tale om fundamentet til en ødelagt gasbeholder. Men for dem der absolut vil tro ...

Om der findes beviser? Det kan godt være. Spørgsmålet er om det der findes ER beviser! Det minder om evolutionsteorien. Mange hævder også at den ikke er bevist. Det mener jeg dog at den er. Men man kan ikke bevise noget overfor folk der vil tro noget andet.
Det er som beviset på Afrikas eksistens. Jeg har aldrig set det. Jeg må nøjes med at tro på de mange indicier.

7 år siden
7 år siden

Egentlig synes jeg rigtig godt om disse, i grunden spirituelle, overvejelser.

Og jeg vil tilføje, at det er en gigantisk verden der kigges ind i. Fuld af svindel, originale iagtagelser, chokerende, men oversete nyskabelser. OG empirisk videnskab!!!

Øh- tror han han er en autoritet? - næh, jeg har bare rodet med det siden 1955. Og jeg har selvfølgeligt mine foretrukne kilder. Men jeg vil hellere sige, at føler du dig tiltrukket af disse temaer, så brug din sunde fornuft og undersøg, undersøg, undersøg. - Uden fordomme. Så vil du finde overraskende ting som du selv kan prøve af.

7 år siden
7 år siden

Du har ret Grosvenor: undersøg uden fordom, brug din sunde fornuft.

Et problem som jeg ind imellem funderer over, er at dem jeg opfatter som fulde af sund fornuft ofte kan være fulde af fordom.

Hvad er vægtloddet på sund fornuft og hvornår er fordom sund fornuft ?

7 år siden
7 år siden

#9 kallehave
Du har ret sikkert selv adgang til din SUNDE fornuft.

I dine sko ville jeg stole på den og lade de andre om deres ;-)

Nåh, men til menesker der starter med at sige til noget du siger/skriver 'Det tror jeg ikke på' /'det kan man ikke sige'

Da har det tit moret mig at sige: 'jamen det gør jeg'/'joh, det gik da meget godt'.

Så, skiftes der enten emne eller der kommer en sjov og spændende meningsudveksling ;-)

7 år siden
7 år siden

#10 Grosvenor, tak for din replik.

Med mindre mennesker vil være statiske, så er vi det normalt ikke, men man kan jo være mere tung i røveren end andre indimellem.

Jeg skulle være medlem af JV. indtil jeg blev omkring 55, førend jeg afgørende slog mig på organisationens kirketugt og det er jo noget absurd, min såkaldte fornuft taget i betragtning.

7 år siden
7 år siden

Nu skal man aldrig afvise noget, blot fordi det ikke passer ind i ens eget verdens billede, men når det så er sagt minder Orsic historien mest af alt om area 51 og lignende røver historier.
Var det ikke også hende der havde meget langt hår, fordi hun mente det virkede som en kosmisk antenne til at kommunikere med rumvæsnerne? Det jeg mener er please???!!:)

Der udover mener jeg bestemt at der er liv andre steder i universet, sandsynligvis også intelligent liv.
Men kontakt, nej det tror jeg aldrig er sket, og jeg tror faktisk heller ikke det nogensinde kommer til at ske!
Det synes måske som et voldsomt postulat at komme med, aldrig nogensinde er trods alt lang tid:)
Mit argument er baseret på problematikken, tid og afstand, som nødvendigvis er et temmeligt vægtigt argument imod nærkontakt af nogen grad.
At overkomme disse forhindringer vil i mine øjne krævet en uhyggelig højt udviklet teknologi.
Vores teknologi udvikler sig hele tide, og det har stort set altid været sådan, men hvorfor gør den det?
I mine øjne må det være fordi vi ikke er tilfredse med det vi har, kan man opnå det ene kan man vel også opnå det næste.
Som jeg ser det er det netop her den grimme bagside af medaljen kommer i spil. Så længe udviklingen fortsætter er der altid nogen som har mindre end andre og så længe der er nogen der har mindre, eller dårligere vilkår end andre kan vi ikke skabe fred i verden.
Det er i mine øje den lige vej imod den dag hvor en civilisation tilintetgør sig selv.
Mit argument imod nærkontakt er dermed at jeg tror enhver civilisation går til grunde længe inden teknologien rækker til at overstige de mest basale forhindringer.

7 år siden
7 år siden

Langt hår som antenne?
Ja, det virker helt absurd.
Måske har hun spurgt sig selv: "Hvorfor mig? Hvad gør mig mere modtagelig? Kan jeg gøre noget for at øge modtageligheden?"
Om ikke andet er det spektakulære udseende en vej til opmærksomhed og smiger. Omkring 1920, hvor Maria "dukkede op" var kort hår på mode.

Ved en sådan historie skal man også huske at tilhængere kan lægge mere til! Mange har stærke ønsker om at give fortællingen en stærk profil. Det sker så ved at inddrage "Atlantis" og jeg ved ikke hvad.
Men umiddelbart handler det om at Maria vågner op og kan overlevere højteknologiske beskrivelser og formler.

Skepsis er nødvendig. Men for dem der kan lide tanken om UFO'er og fremmede udefra er det let at blive varm på historien. Og de kønne unge damer.

Der er mange fortilfælde, hvor nogle falder om og oplever guddommelig inspiration. Jeg tænker på den temporale epilepsi. (Kaldes den vist.)
Dostojevskij kendte den og han fortæller om den guddommelige harmoni og ubeskrivelige følelse af indsigt. Og han omtaler nogen der fik profetiske syner. (Om engle der talte til dem.) Sådan var det vist også med Maria. Hun kaldte dem bare ikke engle og gav ikke fænomenet religiøse betegnelser.
Forskere siges at have konstrueret et elektrisk stimulerende udstyr der kan fremkalde religiøse oplevelser hos forsøgspersoner.

Jeg har ikke stødt på ordet epilepsi i forbindelse med Maria Orsic.
Men man må for egen regning tænke tanken.

PS: Prøv at læse (den korte) "Daniels Bog" i Bibelen.

7 år siden
7 år siden

Igen vil jeg mene skepsis absolut er en nyttig ting.
Måske er der lagt til og trukket fra under vejs, men den gode Maria Orsic skulle have beskrevet avanceret teknik på et oldtidssprog. Javel ja:)
Det skulle da undre mig hvis Babylonerne i det hele taget havde ord der kunne bruges til at beskrive hvordan man bygger en flyvende tallerken, men jeg er heller ikke så stærk ud i oldtidssprog må jeg indrømme:)
Folk som hævder at havde modtaget en eller anden form for guddommelig indsigt er jo ikke noget særsyn. Nogen er bare mere troværdige end andre.
Tager jeg fejl eller hævder Daniels bog blot at veganere er klogere og smukkere end andre? Det kunne jo lige så godt være fra et hvilket som helst udgave af Femina:)

7 år siden
7 år siden

Dino

Jeg har skam læst Daniels Bog - mange gange. Det er blandt andet ud fra den at Jehovas Vidner hævder at Guds rige blev oprettet i 1914. Guds Rige har altså hundredeårs jubilæum i år uden at særlig mange har opdaget det.

RuntOfTheLitter

Tag nu og læs Daniels bog. Det kan gøres på en times tid eller mindre. Hvor har du dog fra, at den skulle have noget med veganere at gøre?

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Kåemer
ha ja jeg synes jo nok den var meget kort, men det er trods alt det den starter med:)
jeg læser lige resten når jeg får tid:):)

7 år siden
7 år siden

Jeg føler mig slet ikke på sikker grund her. Nu har jeg fået læst Daniels Bog og hvordan den kom ind i denne debat forstår jeg overhovedet ikke?
Dino og Kåemer forklaring plz?
Hvad har den lige med Orsic eller 1914 at gøre, tilgiv mig min åbenlyse underlegenhed i intelligens.
Jeg synes mere det ligner noget fra Johannes Åbenbaring end noget med rumvæsner eller et Gudsrige der pludselig opstår i 1914.
Udvid venligst min indskrænkede horisont.

7 år siden
7 år siden

Daniels bog beskriver episoder der for det velvillige gemyt kan tolkes som møder med personer i astronauters dragter og manøvrer med køretøjer der kan give associationer til vor tids teknologiske frembringelser. Jeg skal se nærmere efter hvor.

Det der kan relatere til Orsic og co. er at Maximilian de la Fayettes bøger om hende trækker tråde tilbage til de epoker, hvor Bibelens tekster stammer - eller er overleveret fra. De epoker hvor Jorden på mytens betingelser kan have have haft besøg af "fremmede."

7 år siden
7 år siden

RuntOfTheLitter (sikke nu et navn!)

Din horisont er slet ikke indskrænket. Det hele er faktisk meget mystifistisk. Det gælder Maria Orsics skrifter, Daniels bog og andre skrifter: Man kan ikke sådan lige forklare hvordan alt dette hænger sammen.

Hvorfor Jehovas Vidner mener at Guds rige blev oprettet i 1914 må du gå ind på deres hjemmeside eller spørge dem hvis du træffer dem. Men kort fortalt er det historien i Daniels bog om kong Nebukadnesar som er sindssyg i "syv tider", syv år, som JV omregner til 2520 år, som begynder i 607 f. Kr. og ender i 1914. - Og hvis du synes det er ubegribeligt, så er det netop det det er.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Ezekiel kap. 1

Daniel kap. 7

7 år siden

Besvar debattråd

Debatten Relationer i Verdensrummet er startet 09/08-2014 15:20 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Hyggekrogen.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4001Dagens ord
7 timer, 27 minutter siden · Engbo
21Lykke
1 dag, 7 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 7 timer siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
2 dage, 14 timer siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
7 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
7 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
8 dage siden · Mons1957
0Internationalt
21 dage siden · Savanti
492Kontraster
21 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 5 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 12 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 13 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 23 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 23 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 måned, 24 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 23 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
2 måneder, 25 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 15 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
3 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 19 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 23 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 24 dage siden · Prem
2Navne
4 måneder, 24 dage siden · Engbo
74Ligheder
4 måneder, 26 dage siden · Prem
20Komplimenter
4 måneder, 26 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
4 måneder, 28 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
4 måneder, 29 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
4 måneder, 29 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 3 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 5 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
5 måneder, 19 dage siden · Aurelian
2opbygning
5 måneder, 19 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
5 måneder, 22 dage siden · mlsj
7Kalle er død
5 måneder, 22 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
5 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
5 måneder, 26 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
5 måneder, 26 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
5 måneder, 28 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 1 dag siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 3 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 3 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 8 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
6 måneder, 11 dage siden · dino
2jeg søger feedback
6 måneder, 17 dage siden · Ormstunge
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
6 måneder, 21 dage siden · hermanøv
137Virus
6 måneder, 29 dage siden · dino
1Mangler kritik
7 måneder, 7 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
7 måneder, 9 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
7 måneder, 9 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
7 måneder, 15 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
7 måneder, 19 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
8 måneder, 1 dag siden · Wernn
50Liv andre steder?
8 måneder, 4 dage siden · Wernn
33Din dag.
8 måneder, 7 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
8 måneder, 17 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 20 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 23 dage siden · Wernn

Hyggekrogen

4superhelt vs superskurk?
2 dage, 14 timer siden · Engbo
2Efterlysning af serie
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 24 dage siden · Prem
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 5 dage siden · Prem
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
0Finding Forrester
8 måneder, 26 dage siden · Kafkaesque
11Hvem er du?
10 måneder, 25 dage siden · Prem
33Hvem er du? Personality
11 måneder, 9 dage siden · Wernn
3Det filosofiske hjørne.
11 måneder, 23 dage siden · Savanti
2Musik fænomen.
11 måneder, 24 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
11 måneder, 27 dage siden · dino
4Dans
1 år, 3 dage siden · dino
3Lidt snak om Fyldepennen
1 år, 1 måned siden · Prem
17Din dag
1 år, 4 måneder siden · Inghard
20Det kimer nu til vinterfest
1 år, 8 måneder siden · dino
8En lille opgave
1 år, 8 måneder siden · dino
29Sentimentalitet
1 år, 8 måneder siden · Wernn
19Mere end almindelig klangfuld
1 år, 11 måneder siden · dino
3Caruso
2 år siden · Mons1957
12Glædelig Jul!
2 år siden · Babyangel85
1Et værs/rim gives bort.../en tjener...
2 år siden · dino
1En pause af den sødere slags.
2 år siden · Kåemer
22Mænds skønhed
3 år siden · Kåemer
3Ørehængere
3 år siden · Engbo
2Musik og maleri
3 år siden · dino
8Glædeligt jul og godt nytår!
3 år siden · Engbo
17Musik man kan lide, men ikke ved hv...
3 år siden · Kåemer
8Filmen over alle
3 år siden · dino
10Spørge Jørgen
3 år siden · Kattegat
0Belphegor, Louvre og Canterville.
3 år siden · dino
15Pop
4 år siden · Kåemer
4Nu er det på tide med lidt sjov!
4 år siden · dino
11Inspirationsleg
4 år siden · polina s
15Hvad hører I af musik, når I skrive...
4 år siden · Dusty
2White noise
4 år siden · dino
3Godt nytår.
4 år siden · Bondekonen
10Julehilsen
4 år siden · Elo A
5Skam
4 år siden · Kåemer
33Julehygge i november
4 år siden · altanen
4Kirsten Ankerstjerne 1950-2016
4 år siden · Tula
9Ord der smager af noget
4 år siden · Rue De Solei
46Spøgelser
4 år siden · Miss-Leth
54Nej, hvor skønt
5 år siden · dino
20Nicht diese Töne!
5 år siden · dino
16Glædelig jul!
5 år siden · Saxbeck
2Talent
5 år siden · Jacob k
8Notesbøger
6 år siden · FlemmingHansen
25Ordleg
6 år siden · Pia Hansen
10Ny dansk sang - I skjul
6 år siden · frejasdixie
16Samlergen.
6 år siden · dino
19Gætteleg– Hvilket land kommer julet...
6 år siden · Lisa_F
13Glæde
6 år siden · Engbo
38Vittigheder
6 år siden · FictionAddictio...
3Hvis nogen skulle føle sig bagud,
6 år siden · dino
2Mon dét nu også passer?!
6 år siden · Kattegat
4Vrøvl!
6 år siden · Birkmand
21Vild med dans?
6 år siden · dino
18De kalder det hammerklaveret.
6 år siden · Babyangel85
9Bud På Bandnavn
6 år siden · smukkehjerte
113Juleleg
6 år siden · Charly
2Godt TV - om godt og skidt
6 år siden · dino
10Nytårshilsen
6 år siden · Bondekonen
20GLÆDELIG JUL!
6 år siden · trudi
12Hvem er du?
6 år siden · MariaMolgaard
4Hvad er klokken når du skriver digt...
6 år siden · Charly
6For Sale, Baby shoes, Never Worn
6 år siden · Babyangel85
2HJEM - Ny dansk sang
6 år siden · frejasdixie