Religion, politik og samfund · Skal korstogene genetableres ?

30 svar
Senest opdateret 6 år siden · 9 bruger(e) deltager
6 år siden

De seneste 20-30 år har Islamisterne haft stor fremgang og pt. udvirker de uhyrligheder i Afrika, Mellemøsten og Østen. Alle frygter dem og de er svære at tøjle.

I min perifere omgangskreds har nogle under ophidsede former drøftet at Den Vestlige Verden burde geninføre Korstogene. Så kan Islamisterne få nogle bank og lære at respektere anderledes tænkende.

Det er så spørgsmålet om hvem der får bank ... ?

På tiden for de tidligere Korstog, var det ikke lutter lagkage, at være Korsridder. Islamisterne var værdige modstandere på kamppladsen, hvilket litteratur om emnet fortæller os. Tempelriddernes historie er noget broget, skiftende imellem stærk tilskyndelse og det modsatte, afhængigt af hvilken Pave og Biskop der herskede, og hvilke Konger der skulle medfinansere eventyret. Jan Guillou har skrevet om Arn, så der er stor sympati for hans ridderlighed og mod, men andre riddere blev lyst i band og henrettet.

Så at overføre den vestlige verdens magelighedskristne unge til et sådant raid, er nok håbløs af mange grunde og så må Islamisterne jo overtage jorden på deres facon - Gud bedre det, for hvem skal ellers stå imod ?

Ser man bort fra det babariske i forslaget og er man af natur pacifist, hvad skal vi i vesten så stille op ?

6 år siden
6 år siden

1. Bare til opklaring: Siger du, at "islamisterne" vil overtage jorden, hvis ikke der kommer et kristent korstog imod dem?

2. Hvordan er vi ikke allerede i gang med et form for korstog? Afghanistan og Irak er de to mest åbenlyse eksempler (som i øvrigt, igen-igen har vist, at Vestens direkte, militære magt så heller ikke er større igen og sjældent løser problemer på den lange bane).

6 år siden
6 år siden

Hvis man bærer et kors, fordi man tror på Gud, behøver man vel ikke at give nogen bank. Korstoget kan man føre med fred og kærlighed, hvis man egentlig vil.

Oplysning og uddannelse vil efter min opfattelse være sundt som forsvar mod ekstreme tekstfortolkere. Uddanelse er aktiv ændring selvom det umiddelbart ikke er lige så tilsynekommende som bygningen af et murstenshus eller nedrivningen af et sådant.

6 år siden
6 år siden

Før Islams opdukken var Palæstina, Fønikien og dele af Syrien jødisk/kristne områder.
Så kom den arabiske ekspansion og man erobrede disse områder.
Tempelordenen opstod fordi nogle ville gøre noget ved denne uret.
Det begyndte med "De Ni" og siden kom der flere til.
En fransk adelsmand mente at være berettiget til at blive konge af Jerusalem.
Så kom det første korstog. Man ville generobre området. For at skaffe ressourcer der var store og stærke nok lavede man en ideologisk kampagne, der kunne mobilisere tilstrækkeligt med soldater.
Det kan man kritisere på forskellig vis. Men hensigten var at generobre områder som araberne ikke havde nogen historisk adkomst til.
Det kan sammenlignes med Skåne,Halland og Blekinge.
Frederik den tredjes forgæves forsøg på generobring har måske også indeholdt generelle udsagn imod "svenskere." Men det har ikke været det væsentlige i sagen.
Men det lykkedes at få Palæstina tilbage og den franske adelsmand (Gottfried af Bouillon) blev indsat som konge af Jerusalem.
Araberne var dog kun trængt tilbage, ikke slåede. Og de kom igen. Jerusalem og Palæstina blev tabt og siden lykkedes det ikke europæerne at tage området tilbage.
Det er forståeligt, at når man har tabt en krig, taler man ikke pænt om sejrherrerne!
Korstogene var ikke et generelt forsøg på at udrydde arabere og muslimer.
Kristendommen har i dens doktriner haft den ambition at missionere over hele verden. Islam har den samme missiion. De såkaldte "ISIS" i Syrien og Irak o vore dage mener heller ikke at andre end muslimer har ret til at leve. De er blot konsekvente. Andre søger kompromisset. Og alt afhænger iøvrigt af den styrke man reelt råder over.

Det er evident at muslimer har forsøgt at erobre Europa. Osmannerne via Balkan. Berberne - som oprindeligt ikke var muslimer - erobrede Spanien. Men berberne blev islamiserede og Islam tog over. Via de to flanker Frankrig og Østrig forsøgte man at undertvinge Europa. Det mislykkedes som bekendt.

Vurderet med de store briller har indrykningen af muslimer i Europa intet med flygtninge at gøre. I det små, på enkelt persons niveau kan det godt være det. Men historien beskæftiger sig ikke med enkeltpersoner, med mindre det var konger og dronninger.
Når vi betragter middelalderen/folkevandringstiden efter romerrigets fald, kan vi konstatere hvad der skete af omkalfatringer af Europas grænser og folkelige og religiøse forskydninger.
Historien vil vise om det har været kristendommen der har ekspanderet i arabiske områder eller om det blev Islam der ekspanderede i Europa.
Èt er sikkert: Hvis Europas lande og folk havde stået sammen, havde Islam aldrig haft en chance.

Det er aldrig morsomt at udtale sig om disse ting!
For mange VIL kun se kritik af indvandringen som en stor dreng der banker løs på en lille og sagesløs.

At involvere begrebet korstog er at knytte et historisk, og moralsk ubehag til debatten.
Når man fra vestlig side vil hjælpe en befolkning der trues af udryddelse (eller at blive bortført som sexslaver, hvis de ser godt ud) så er det ikke et vestligt korstog imod Islam! Det er en nødvendig humanitær indsats, og man kan ikke være andet bekendt.

6 år siden
6 år siden

Jeg synes jo nok også ordet korstog er uheldigt valgt. Hvis vi skal kunne fast holde i det mindste illusionen om at "vi" er bedre end "dem", skal vi nok lade uhyrlighederne blive i middelalderen!

I nutiden drejer det sig i mine øjne mere om uddannelse, hvis vi skal have bugt med islamismen, her tænker jeg på fundamentalisterne.
Hvis man har et nogenlunde begreb om verden omkring sig er man nok knapt så tilbøjelig til at falde for fundamentalistisk propaganda af enhver art.

6 år siden
6 år siden

"Det er aldrig morsomt at udtale sig om disse ting!
For mange VIL kun se kritik af indvandringen som en stor dreng der banker løs på en lille og sagesløs." Dino

Jeg ser ikke sådan på det.
Jeg tænker på menneskerettigheder. Man kan finde det bekræftet i den flygtningepolitik, vi førte, da de fleste kom fra Sovjetu.

Eller Østeuropa i det hele taget. Alle de gode argumenter, kan du hente fra den tid. De blev udgivet især af den borgerlige presse og slige partier. Man kørte flygtninge i møde med forsyninger og gode ord.
Der blev ikke spurgt om grunden til flugt. De var bare velkomne under alle omstændigheder.

Jeg anderkender kritik af, at det har jeg skrevet før. Til gengæld er der ikke nogen, der bryder sig om at kommentere det. Det er så sørgeligt at man ikke vil indrømme, at flygtninge politikken mere er politisk end human.

Ja, argumentet nu om at kristendommen skal brede sig er jo rigtig: "Gå ud i alverden og gør alle folk til mine diciple." Men det bliver vist svært at påstå, at det var ment med væbnede angreb. Det er ikke kristendom.
Det er imperialistisk politik krydret med kristendom. Selv den ugudelige Hitler brugte argumentet.

6 år siden
6 år siden

#1.
1: Det er der nogle der mener. Personligt mener jeg det ikke.

2: Man kan godt karakterisere den Vestlige verdens krigssførelse mod Islamisterne, som korstog. Ingen forestiller sig vel, at de une kristne krigere skal tage sydpå på fyrrige gangere ?

6 år siden
6 år siden
#7 Tula

Nej, korstogene skal bestemt ikke genindføres, for ... og her får jeg nok på hattepulen ... al religion er af det onde.

Men hvad skal man gøre ... Det lader jo til at hver gang man vil tilføre den del af verden vestlige begreber som demokrati og vestlig humanitær tankegang, så er det alligevel islamisterne, der ender med magten.
Og så kan man spørge sig selv om, hvad det nytter? Kan den del af verden ikke fungere uden en diktator eller en diktatorisk religion?
Og dermed er modspørgsmålet ... hvorfor er det vi med vold og magt vil presse vestlig forkærlighed for demokrati ned over hovedet på dem? Det er jo selvklart fordi man rent humanitært ikke kan acceptere at de behandler mennesker (især kvinder) på den måde som de gør. Det kan man jo ikke bære at overvære.

Naser Khader sagde det så rigtigt; det islam har brug for, er en reformation. Lige som da Martin Luther gjorde op med kirkens magt, bør islam også reformeres,

6 år siden
6 år siden

Nu skal man da nok lige gøre sig klart, at de muslimske områder i Verden aldrig har opfattet korstogene som afsluttet. Det synspunkt er vel også en mere realistisk vurdering af de faktiske forhold.
Med imperialismens fremkomst og da ikke mindst i den nuværende ny imperialistiske kristne tidsånd, som behersker Verden af i dag, har man kun udskiftet; heste, sværd, lanser og brynjer med, tanks, raketter, fly og droner.
Hvad har man fra vestlige demokratier tilbudt de muslimske og andre såkaldt underudviklede regioner i Verden? Udover; undertrykkelse af menneskene, hvoraf en stor del er kvinder, udnyttelse af deres råstof resurser og samtidig udelukket dem fra vore egne markeder, hvis handelen ikke gik gennem vestlige handelshuse.
Vi siger, at vi ikke af humanitære grunde kan bære undertrykkelsen af især kvinder. Det er også en grim ting.
Til gengæld trives vi fint med demokratiske staters etniske udrensninger gennem vold og mord på såvel kvinder som børn. Bare det sker på bedste demokratiske vis og af demokratier.
Forstå det, hvem der vil og kan. Jeg gør det ikke.
Det gør muslimer og andre undertrykte udemokratiske folkeslag sikkert heller ikke.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Udenom al tvivl så er jeg overbevist om at vi vesterlændinge frygter den Islamitiske adfærd (bemærk venligst at jeg ikke beskriver Islam over én kam, men benytter Islamister fordi disse er synonymt med terror og undertrykkelse), fordi den er så uforsonlig og babarisk.

Jeg er enig i at Islam kunne trænge til en revolution, men intet tyder iøjeblikket på at det vil ske.

Hvor hurtigt vil Islamisterne invadere vesten ? Det ved jeg ikke, men jeg ved at de allerede har skabt parrallelsamfund i vestlige lande - også i Danmark - hvor de med demokratiske regler i hånden, fastholder deres ret til at være udemokratiske.

Jeg vil bare nødigt opleve et samfund, som for at beskytte sig mod rabiate, igennem særlovgivning gør livet ulideligt og uværdigt for alle os andre. Det er somom at de eneste der får noget ud af det, er djævelens advokater, som gør sig til ludere for petitessernes skyld.

6 år siden
6 år siden

Kære Robert Kallehave!
Kunne du ikke uddybe udtrykket "djævelens advokater".

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden
#11 Tula

Kattegat ...

Men så er vi jo faktisk enige, selv om du formulerede det bedre. :-)

Vesten har påduttet "dem", den vestlige demokratiske styreform (og udnyttet via sanktioner og andre spidsfindigheder), men det lader jo ikke til at de kan fungere med demokrati. Så hvad skal man gøre?
Skal man stiltiende se på?

6 år siden
6 år siden
#12

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

#10, Kattegat jeg har, som du nok har skønnet, ikke store tanker om advokater. De har en glimrende uddannelse, men man får det indtryk at de rigtigt hard-core går efter smuthullerne i loven istedet for at forfægte retfærdighed, og det er min påstand at de ikke er en startløn på 3.500,- kroner i timen værd.

Tilbage til 'Djævelens advokat'. I folkemunde er Djævelen synonymt med en Bagvasker og Forrædder. En advokat der skal forsvare sådan en ka'l, må tilsidesætte enhver anstændighed.

6 år siden
6 år siden

Der er bestemt tegn på at de mest rabiate "fundamentalister" netop er veluddannede, velintegrerede osv.
Det nytter ikke at fæste lid til kvalitativ forandring af folk med en religiøs overbevisning.
Det eneste man kan bygge på er den kvantitative begrænsning.
Siden terrorangrebene i London, har det været tydeligt at man fra selv "elite" udgaven af indvandreren kan forvente netop det allerværste.

Så uddannelse hjælper ikke!

Reformation? Sagde Naser Kadar?
Ja, det gjorde han vist.
Men - ikke for at ordkløve - men jeg er ikke enig.
Det der trænges er en renæssance, ikke en reformation.
Reformationen i Europa var egentlig fundamentalisme, ikke frigørelse rent religiøst. Men der fulgte hurtigt en politisk/økonomisk overrivelse af båndene til de katolske lande.

Men jeg tror desværre at der er mere på spil end religiøs "firkantethed." Der er også hele spørgsmålet om folkelig og national prestige.
Det er da skide rart at sætte dagsordenen i verden. At være dem der skaber tingene, udviklingen. Selv hvis de arabiske folk fik et afslappet forhold til religionen som vi andre har det (rigtig mange af os) tror jeg ikke at freden var sikret.
Tænk på vort forhold til Rusland. Der er uendelig meget som russerne kunne have fælles med os andre. Men både de og vi vil gerne sidde for bordenden. Og der er meget som vi beundrer russerne for, selvom en del af det stammer fra tiden før 1917.
Alligevel er der en næsten konstant spænding imellem Rusland og Europa. Trods det at religion ikke spiller den mindste rolle her. Tænk om religionen også var involveret i striden her!

I Ulster træder religiøse forskelle frem. (Ikke så meget mere, heldigvis.) Folk tilhørte omtrent samme etniske grupper. De talte omtrent samme sprog, de var alle kristne. Men deres kristendom var ikke helt den samme. De var fraktioner af den samme religion.
Der var det nationale spørgsmål: Skulle Ulster tilhøre Irland eller England? Ja - det var stridspunket! Men - folk delte sig op i det spørgsmål ud fra religionen. Var man katolik, var man irer, var man reformert var man englænder, i "ånden."
Og de sloges så blodet flød. Og de hadede hinanden.
Hvad skulle de dog have gjort om de også havde haft forskellig hudfarve? Havde talt vidt forskellige sprog og haft forskellig historie og tilmed haft uforeneligt forskellige religioner? Det tør man slet ikke tænke på!
Hvorfor gik det galt i Nordirland (Ulster)?
Fordi styrketforholdet nærmede sig balance!
I Irland er der nok også reformerte, og der er katolikker i England. De slås ikke! Hvorfor? Fordi styrkeforholdet ikke balancerer!

Hvad har vore politikere lært af den irske konflikt?
Har de lært at balance i styrkeforholdet "for enhver pris" må undgås, hvis man vil undgå åben kamp?
Jeg er ked af at sige det, men denne"balance" handler mest af alt om kvantitet. Og så alderen! Ti vrede unge mænd kan let styre hundrede tandløse gamlinge. Derfor betyder aldersforskellen på folkegrupperinger rigtig meget for styrkeforholdet. Fremtiden tilhører børnene. Dette indlysende faktum har mange tilsyneladende slet ikke tænkt på.

Hos nogle findes en stærk tro på at hvis blot folk får bolig, bil og velfærd som vil de blive som os andre. Så bliver de sekulære og folkekirkelige som vi andre. Det fungerer måske for nogle. Men hvor mange? Hvor mange ville ikke ved hemmelig afstemning omkring spørgsmålet: "Ville du ønske at islamisk lov fik større indflydelse på forholdene i Europa?" - sætte kryds ved "ja?"

Nogle få "terrorister" er ikke noget stort problem.
De laver bulder og brag, men vi kan grine ad dem.
Faren ligger hos de langt flere der umiddelbart intet gør, men mener det samme.

Nogle vil nok gerne lave "korstog."
Det er nok fordi de forbinder noget godt med ordet.
Men det er en dum idé!

Lær børn visdom. Fyld ikke deres hoveder med dumheder!
Et vigtigt bud er: "Tag ikke herren din guds navn forfændeligt!"

6 år siden
6 år siden

#6 (Robert Kallehave): #1.
1: Det er der nogle der mener. Personligt mener jeg det ikke.

2: Man kan godt karakterisere den Vestlige verdens krigssførelse mod Islamisterne, som korstog. Ingen forestiller sig vel, at de une kristne krigere skal tage sydpå på fyrrige gangere ?


Tak for opklaring :-)

6 år siden
6 år siden

Korstog har aldrig handlet om at Muslimske lande skulle gøres kristne. (Selvom man næppe havde haft noget imod det.)

De handlede om at jage muslimer ud af områder der ikke var deres.

Det ville være tilstrækkeligt at begrænse deres muligheder for at gøre kristne områder muslimske. Man kan jo se hvordan de begår udrensning på ikke-muslimske folk i deres magtområder. Alle steder hvor muslimer har haft magten har de undertrygt anderledes tænkende. Som minimum kræver de underkastelse.

I Irak er kristne og andre kommet i slem klemme, ikke kun på grund af ISIS' trang til at udrydde alt der er anderledes, men også fordi landet længe har haft strid imellem to muslimske fraktioner. Under Saddam havde sunierne magten. Nu har shiitterne magten og suni forsøger at erobre den tilbage.
Det er svært at lave demokrati i et sådant morads. Hvis de blot ville skele en smule til menneskerettighederne i sådanne lande, ville meget været vundet. Indtil videre interesserer disse rettigheder kun muslimer for så vidt som de i FN kan fortælle hvor lidt vi andre respekterer dem. De mener at Islam ukrænkelighed sorterer under menneskerettighedserklæringen. De hævder at religionskritik er imod menneskerettighederne! Et diktatorisk system er ikke et menneske der som sådant har rettigheder.
Det er naturligvis rene vrøvl.
Det er den slags der bidrager til at man også i vestlige lande begynder at sætte spørgsmålstegn ved dette setup af rettigheder. De blev lavet for at beskytte det enkelte menneske imod magten. Ikke for at beskytte magten imod det enkelte menneske.
Men nogle tænker på en anden måde.

At standse ISIS' folkemord er ikke et korstog imod den muslimske verden.
Det er at redde værgeløse menneskers liv.

6 år siden
6 år siden

Dagens mord på den Amerikanske journalist, beviser til fulde at der er noget galt i hovedet på de mennesker.

Desværre sidder der tusindvis af tilhængere verden over - og nok også herhjemme - og jubler over at de kan se hele det blodige mord på arabisk tv.

Hvordan dæmmer man op for noget sådant og hvor ser i dialogmuligheden ?

6 år siden
6 år siden
#18 Engbo

"Hvordan dæmmer man op for noget sådant og hvor ser i dialogmuligheden ?" Robert Kallehave

Det spørgsmål kunne være relevant mage gange i de konflikter, der har været i den arabiske verden. Men lige netop ISIS?

Nej, der høre dialog op.
Vi, Vesten, er medskyldige i den udvikling; men det giver altså ikke dem nogen som helst rettigheder.

Og det er ikke et korstog at stadse dem. Det kunne nok gøres på andre måder. For de får jo støtte fra andre arabiske lande.

6 år siden
6 år siden

Ind imellem har jeg lyst til at stryge ordet dialog fra ordbogen.
For det repræsenterer den evindeligt gentagne slaphed, der netop er skyld i problemet.
Der er ikke, og har aldrig været nogen dialog fra disse elementers side.
Dialog signalerer defensiv. Og de elsker når de har os i defensiven.

De ønsker tyranni. Og de nyder at man bliver bange for dem.
De elsker kniven og sværdet. For disse våben har de haft siden oldtiden. De er deres egne. Noget nyere end dem har de aldrig skabt.

6 år siden
6 år siden

På mange måder giver jeg dig ret Dino, men er Dialog eller forsøget på samme ikke netop det der adskiller os fra dem?
Hvis vi bare moser dem med det samme er vi så stort bedre?

6 år siden
6 år siden
#21 TulaFaktisk temmelig tankevækkende svar, kvinden her giver.

6 år siden
6 år siden

Til RunOfTheLitter
Jeg har længe ment at folkene i mellemøsten skulle have en chance for at indrette sig efter deres egne ønsker. Jeg var positiv for afsættelsen af Saddam. For så kunne demokratiet få en chance. Måske blev denne mulighed ikke udnyttet fuldt ud. Men chancen fik de!
ISIS er blot et eksempel på at nogle skejer totalt ud og massakrerer civile, mænd, kvinder og børn blot af religiøse årsager. Det er anstødeligt og unfair.
Man kan vel have dialog med et demokratisk Irak. Men ISIS er udenfor samtalens rækkevidde. At en del af deres medlemmer stammer fra Europas imigrationsmiljø, hvor de har haft alle muligheder for at lære sig dialogens gode sider, og trods det eccellerer i voldens mere perverterede grænseområder, viser hvor lidt det nytter at håndtere problemet på dialogens betingelser. Man kan ikke tale sig til fornuft med dem.
Ville du tale til en pitbull med rabies? Tror du det nytter?

6 år siden
6 år siden

Nej Isis er udenfor pædagogisk række vide, men vi bliver alligevel nød til at prøve inden vi så moser dem. Det er faktisk en ting vi sætter pris på i mange andre henseender.
Nu ved vi jo egentlig heller ikke om den her fyr kommer fra europas imigrationsmiljø, måske er han en rødmosset englænder?

Vi kan sagtens sige at vi gav iraks befolkning en chance da vi afsatte Saddam, men svar mig lige på en ting.

Hvornår har en revolution nogensinde ført noget godt med sig, hvis ikke den blev gennemført af landets egen befolkning?

6 år siden
6 år siden

#18 Engbo, du trækker en gammel mølædt filtret kanin op af hatten, når du giver vesten skylden for Islamisternes hadefulde adfærd på alle anderledestænkende. Nul respekt !

6 år siden
6 år siden

#21 ja et godt indlæg tula.

Konklusionen med at de fredssøgende majoriteter ikke har en pind indflydelse, kan udemærket stå alene.

Men hvorfra skal en mærkbar straffeaktion mod disse rabiate komme ? Og de kan jo ikke bekæmpes i åbent land, de er hykleriske hunde der gemmer sig i mængden.

6 år siden
6 år siden
#26 Engbo

#24 Jeg kan forstå, du kun har læst det halve af en sætning, Robert Kallehave.

Der er ikke noget som helst, der undskylder ISIS adfærd. Din mangel på respekt er nok ikke bare her. For vi er alle skyldige i når de ekstreme kræfter får magten.

Det var heller ikke de allieredes skyld, at nazisterne begik deres grusomheder. Men de allieredes hævn på Tyskland efter 1.Verdenskrig medvirkede til, at de rabiate kræfter fik magten i Tyskland. Den udvikling advarede den amerikanske forhandler allerede efter 1. Verdenskrig.

Men Frankrig og Tyskland ville have hævn. Hvis du så igen læser, at jeg holder med nazisterne. Ja, så må jeg kun konstatere, at jeg ikke forlanger mere af andre end evnerne rækker.

ISIS er jo topmålet af forbrydere; men du må da have bemærket, at siden Irak blev besejret, er der sket det modsatte af hensigten. Stammer og religioner har bekæmpet hinanden lige siden.
Det måtte jo selv Anders Fogh indrømme i en TV samtale. Engbo

6 år siden
6 år siden

ISIS er ud af "Hanbali" skolen og del af "Wahabi" bevægelsen. Det er den absolut mest fundamentalistiske del af de fire sunni skoler.
Oplysningerne stammer fra to sunnier i bekendtskabskredsen.

To lande i Verden har denne fundamentalistiske gren af islam som statsreligion - Saudi Arabien og Qatar.
De to lande er jo vores venner i forhold til NATO og meget afholdte samhandelspartnere.
Vi var i alle tilfælde ved at brække ryggen for at få feta eksporten i gang igen efter muhammedkrisen.

Så! - Hvorfor forargelsen nu, hvor deres meningsfæller viser deres grusomheder åbenlys på TV?

Skulle de have holdt dem skjult, ligesom vi helt åbenbart gør med de overgreb, vi gør os skyldige i?

Med venlig hilsen
Djævlens advokat
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Nej - Arla var ved at brække ryggen! Og svømmede over med at sådanne lande skam var humane demokratier.

6 år siden
6 år siden
6 år siden
6 år siden
#30 Engbo

Tak Kattegat. Den samtale kendte jeg ikke. Jeg må indrømme, at jeg er lidt enig med Anders Fogh i den sag. På venstrefløjen har jeg altid været en afviger i det spørgsmål. For jeg forstår ikke de stærke følelser med den krænkelse i forhold til hvad, der sker i den del af verden.
Den største krænkelse må da være at grusomme krige er ført, hvor muslimer slår hinanden ihjel - og lover evig salighed til de der dør i den kamp.

Det ligner jo religionskrigene i den kristne verden, hvor man fra begge sider bad Gud om sejr.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Skal korstogene genetableres ? er startet 16/08-2014 23:55 af Robert Kallehave og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 23 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage, 11 timer siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 17 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
3 dage siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
20 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 21 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 22 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 27 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 27 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 27 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 14 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 17 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 19 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 29 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
5 måneder siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 15 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
5 måneder, 16 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
5 måneder, 18 dage siden · hermanøv
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
1Mangler kritik
6 måneder, 4 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
6 måneder, 6 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
6 måneder, 6 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
6 måneder, 12 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
6 måneder, 14 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
6 måneder, 17 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
7 måneder, 1 dag siden · Wernn
33Din dag.
7 måneder, 4 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
7 måneder, 5 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
7 måneder, 14 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
7 måneder, 23 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
7 måneder, 25 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
7 måneder, 26 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
8 måneder siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
8 måneder, 5 dage siden · Wernn
8Meddelelse
8 måneder, 7 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
9 måneder, 2 dage siden · Emeli
11Metwo-two
9 måneder, 9 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
9 måneder, 10 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
9 måneder, 14 dage siden · Wernn

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 9 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 21 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 dag siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer