Det danske sprog · Neger

24 svar
Senest opdateret 7 år siden · 10 bruger(e) deltager
7 år siden

I Sverige er Pipi Langstrømpe blevet anklaget for at være racist - nåja, rettere sagt hendes skaber Astrid Lindgreen - fordi Pipis far er negerkonge. Tendensen findes også i Danmark. Kan man bedømme fortidens litteratur ud fra nutidens idealer - og fordomme?

Kåemer

7 år siden
7 år siden
#1

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden

Er vi da bedre i Danmark?

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Det er mange år siden at "Elefantens vuggevise" blev ændret så lille Jumbo ikke længere brugte en neger som rangle.

Et er at efterredigere, noget andet er at retsforfølge nogen for noget der hverken var forkert eller forbudt på det tidspunkt det udkom. Det er vanvid, og bør ikke kunne ske...

7 år siden
7 år siden

Der er kommet censur i børnesangene.
Jeg husker fra bogen "De små synger" at ældre udgaver havde sangen: "I niggerland bananen gror"
Den er forlængst luget ud.
Men i min barndom kunne der gå måneder og år imellem at man så en person der var mørkere fitnesscentrenes unge damer idag.
Så dengang var forargelsen ikke stor.
Skal man være ærlig så er ovennævnte sang også noget appellerende til det mindre høflige grin. Så man kan godt forså at den er kasseret.
En anden børnesang er ellers skrevet med de allermest elskværdige hensigter: "Sorte Sam i Afrika, lyse svenske Lina, mætte Jens på Danmarks jord og magre Ming i Kina."
Der er ikke den allermindste racistisk bagtanke i dette værk!
Alligevel ville nogle (svenskere?) nok kunne føle sig krænket over den.

Kim Larsen optrådte med sangen "Elefantens Vuggevise." Og den har tydeligvis sat ham i forlegenhed. Han valgte at synge: "I morgen får du en negerdukkedreng..." I stedet for den priginale: "...en niggerdreng." Mest simpelt havde været at sige: "I morgen får du en lille dreng." Det havde været sangbart og enkelt.
Det er da også langt ude at en elefant får et barn som legetøj! Hvad har digteren dog haft i hovedet??! (Uanset hvilken farve drengen end har haft!)

7 år siden
7 år siden

Ja, jeg synes også det er fint nok, at man renser lidt ud i de nedladende vendinger og sange, især det der med "nigger," der jo i USA er den nedladende betegnelse for racen. Når jeg i jazzhistoriske fremstillinger har læst citater af koncertanmeldelser, hvor sorte musikere har været på scenen, så har jeg ofte krummet tæer over omtalen af dem. Ja, dino har jo ret, det var på et tidspunkt hvor man ikke så ret mange med mere eller mindre mørk hudfarve.
Som sådan er det meget godt, at man er bevidst om ikke at bruge nedladende vendinger. Også på andre områder har man jo i tidens løb ændret betegnelserne, f. eks. fra rullestol til kørestol eller fra åndssvag til evnesvag til retarderet til udviklingshæmmet.
Jeg kan så godt synes det er tåbeligt at anklage Astrid Lindgreen for noget, som jeg formoder hun ikke har ment noget ondt med. Hvis en nutidig børnebogsforfatter skrev det samme, ville jeg udtrykke mig lidt kraftigere. Adskillige ældre børnebøger og børnesange indeholder visse omtaler af fremmede racer, som muligvis ikke har været ondt ment, som nok for en nærmere analyse må siges at være noget nedladende. Et er at vi renser lidt ud i det, noget helt andet er ligefrem at begynde at anklage forfatterne.

7 år siden
7 år siden

Måske vi i stedet for hellig forargelse over vore naboers tilgang til racisme begrebet, og andre i vore øjne mærkværdigheder broderfolket giver sig af med, skulle kikke en smule indad.
Vi lever i en historieløs tid, hvor tidligere tiders adfærd ikke kun er glemt. Den er simpelthen ikke eksisterende.
Alle vesterlændinge/kristne - inklusive Astrid Lindgren og alle generationer før hende - var og er stadig i stort omfang racister.
Det er først med de senere års videnskabelige landvindinger, nogle modvilligt har erkendt, at vore gener i sin grundsubstans er fælles arvegodt for hele menneskeheden.
Racisme er i modsætning til nationalisme nøje forbundet med kristendommen og kolonialisme, og dets stupide slange hoved dukker ustandselig op overalt mellem os. Derfor er lugejernet et ganske anvendeligt redskab.
Jeg kan dårligt tro, at hverken Astrid Lindgren eller andre progressive fortidige forfattere vil rotere i deres grave, fordi vi laver tilretninger i deres værker baseret på ny viden og holdninger.
Så! - Kik indad og bare lidt tilbage i tiden. Med tilbage i tiden mener jeg ikke engang. - Mands minde.

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden
#7

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden

Vi kender racismen fra ikke mindst engelsk kolonialisme. Ikke at andre kolonimagter var bedre, men som førende nation var England også langt fremme udi en videnskabeliggørelse af verdens opdeling i racer.
Man etablerede frenologien, måling af kranier, ud fra den tro at intelligens havde en del med hovedstørrelse at gøre. Derfor var mænd også i almindelighed klogere end kvinder!
Idag tror vi på at kvantitet og kvalitet ikke altid følges ad.
Og de hvide var naturligvis de bedst begavede og mest værdige af alle.
Idag ved vi at alle racer er så tæt på hinanden, at man blandt tilfældigt udvalgt personer af forskellige racer ikke forud kan vide hvem af dem der er bedst begavet. Det kan være den sorte, gule, røde eller hvide - hvem som helst.

Jeg tvivler dog på at racismen i bund og grund er begyndt for så kort tid siden. Jeg tror den må være mange årtusinder gammel. For det er svært at forvente at en gruppe mennesker ikke skulle nære skepsis overfor nogle andre der ser væsentlig anderledes ud.
Når sprog, beklædning, madvaner og meget andet får folk til at leve adskilt, kan nok også hudfarve og hårstruktur være en barriere der kræver en aktiv stillingtagen for ikke stå samværet i vejen.
At være 100% neutral i henseende til racemæssig indifferens kræver et bevidst arbejde med sig selv. For den antagelse at et anderledes udseende kan være tegn på at der også er andre forskelle, som potentielt kan blive stridsæbler, modbevises ikke automatisk. Det er vel stadig en kendsgerning at forskelligt udseende kan tyde på kurturelle forskelle, og sådanne kan føre til sammenstød, hvis man ikke er oplyst i detaljer.
Det er ikke altid let at blive farveblind på kommando. Men når vi har en politik der har ført til forekomst af blandede kulturer på et lille område, så må vi alle gøre et forsøg. Det må gælde såvel native folk som tilrejsende.
Man kan bare ikke forvente at alt vil lykkes fra dag ét.

Jeg kan anbefale romanen "Den bemalede fugl" af Jerzy Kosinski. Han beskriver hvordan nogen af ondskab fanger en fugl, maler den i spraglede farver og slipper den løs. Når den søger sine egne, hakker de den ihjel, fordi den ser anderledes ud. Men det er muligvis blot en myte han beskriver. Under alle omstændigheder er det en metafor for det han selv blev udsat for som jødisk dreng i Polen under krigen.
(Kosinski kendes nok bedst for bogen der blev til filmen "Velkommen Mr. Chance." med Peter Sellers.)

7 år siden
7 år siden

Jeg synes det er noget værre vrøvl, når man vil begynde at rydde ud i det der er upassende i ældre litteratur. Når det gælder Dan Park synes jeg det er helt i orden at han kommer i klammeri med retsvæsnet, for han er nutidig, og hvis man vil være provokerende kan man vel ikke blive fornærmet over at nogen bliver provokeret. Ældre tiders forfattere skrev i deres egen tids ånd. Der er naturligvis ting man ikke kan holde ud at læse i dag, så må man lade det ligge, men man kan ikke begynde at rette i det. Jeg begyndte for ikke længe siden at genlæse den britiske forfatter Kaptajn Marryats bøger, som jeg slugte med begejstring da jeg var dreng. Nu kunne jeg ikke holde dem ud. De stank af racisme på hver eneste side. Jeg havde hans samlede værker, de røg ud. Men han skrev under devisen: "rule britania ...! Og det kunne jeg jo dårligt bebrejde ham.

For nylig så jeg Karen Blixens "Den afrikanske farm" blive anklaget for racisme. Hvordan læser den slags mennesker? Da jeg dengang i begyndelsen af 60'erne læste den væltede den mig omkuld, og den satte varige spor i min menneskeopfattelse. I al anden litteratur fra tiden bliver afrikanerne set på som om de lige er kommet ned fra træerne, men hos hende er de levende individuelle mennesker som man aldrig glemmer.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

"Afrikas mørke Folk, der som Børn er saa tidligt udviklede, syntes i den Tid hvori jeg derude kendte dem at være standset i Udviklingen paa forskellige Alderstrin. De indfødte Stammer i Højlandene, som arbejdede for mig paa Farmen, Kikuyus og Kawirondos, var som smaa Børn langt forud for jævnaldrende hvide Børn, men de standsede brat op aandeligt, paa et Standpunkt der omtrent svarer til et niaarigt europæisk Barns. Somalis kom noget videre, de naaede, og bevarede derefter bestandig, en Mentalitet som vore Drenges mellem tretten og seksten Aar".

Karen Blixen: Den afrikanske farm.

Karen Blixen var et produkt af sin samtid, og ovenstående citat vil med nutidens øjne utvivlsomt ikke kunne betragtes som andet end racistisk.
Jeg har intet ønske om desavouere damens sikkert udmærkede menneskelige egenskaber, men hun skelnede som alle hvide kolonialister mellem os og dem.

Med venlig hilsen
Kattegat

7 år siden
7 år siden

Kattegat

Selvfølgelig skelnede hun mellem os og dem. Det var jo kendsgerninger, sådan var systemet. De hvide - for nu at bruge dette udtryk - var jo kommet til Afrika for at tjene penge, og det system var Karen Blixen jo en del af. At hun så kom til at sætte penge til i stedet for, er en anden sag. Selvfølgelig var de indfødte "som børn" i forhold til den britiske kultur, som Karen Blixen jo repræsenterede, til gengæld var de hvide "som børn" i forhold til den afrikanske kultur. "Den afrikanske farm" fortæller mange eksempler på hvilke dumheder der bliver begået fra europæernes side.

Da bogen skulle udkomme i England ville forlaget at visse afsnit skulle udelades, f. eks. "Kitosh' historie", men det nægtede hun.

F.eks. fortæller hun om de store afrikanske stammedanse. En del af de hvide klagede over, at nogle af dansene var uanstændige, og de blev forbudt. Karen Blixen protesterede og mente ikke man var kompetente at dømme om det., og ved dansene sad de gamle bedstemødre og så på og de syntes det var udmærket.

Kåemer

7 år siden
7 år siden
#12

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden

Sabbath

Nå, nå nå, små slaw! - lad os nu lige komme ned på jorden.

Du skriver: "Mener du virkelig i fuldt alvor, at kunsten ikke må provokere?" - Jovist må den det, det er en af dens vigtigste funktioner. Men er man provokerende, så er der jo nogen der bliver provokeret. Det må vel være hensigten.

Jeg kender i øvrigt kun Dan Parks sag ganske overfladisk. Jeg ved ikke engang om det er malerier eller hvad det er. Jeg ved heller ikke om hans sag ville være blevet behandlet anderledes i Danmark. Jeg ved bare at racismen i alle dens former let sniger sig ind over alt.

Det jeg skrev om Dan Park var, at han og hans kunst er nutidig - så meget ved jeg da - og derfor kan bedømmes ud fra vor tids kriterier, men det kan man ikke med ældre kunst. Det er den ældre kunst som tråden her handler om.

I min barndom var der ingen racister i Danmark. Jo der var antisemitter - ikke så få endda, men ingen negerhadere, efter som her ikke var nogen negre. Og jeg bruger her ordet neger, for det var hvad vi gjorde dengang, uden at der var noget som helst nedsættende i det. Det nedsættende er først kommet ind langt senere. Vores opfattelse af sorte mennesker var meget stereotyp, og blev ikke korrigeret af nogen virkelighed. Som sagt, for mit vedkommende først da jeg læste "Den afrikanske farm"

Kort efter besættelsen så jeg en sort mand på gaden. Jeg har været ti-elleve år, og jeg var forbløffet. Jeg kunne jo ikke gå og stirre på ham, så jeg gik over på det andet fortov og fulgte efter ham et langt stykke. Da jeg kom hjem sagde jeg til min mor: "Mor, jeg har set en neger!"

Kåemer

7 år siden
7 år siden
#14 Engbo

Ja, det er sandt. I min barndom sagde vi neger om denne race og mente ikke noget nedsættende med det. Sådan lærte vi det i skolen - og sådan sagde man også om det folk, der blev undertrykt.

Jeg kan heller ikke se, at det at være udviklingshæmmet, skulle være mere humant end åndsvagt. det er da helt åndsvagt.
Men selvfølgelig må vi indrette os, når nu det er vedtaget og bliver brugt sådan.

Jo, vist må kunst være provokerende, og vi må leve med, at kunst også er kamp. Men nazismen er udenfor .De skal bare bekæmpes. Deres kunst stinker af frygtlige forbrydelser.

7 år siden
7 år siden

Talte engang med en neger der sagde "jeg er da en neger". Ja og jeg er hvid, for sådan vil evolutionen det. Problemet er at det er en helt anden gruppe mennesker med en anden religion der har sat dagsorden for hvad vi må sige og gøre. At vi retter os ind er et udtryk for konflikt skyhed og nu skal vil hele til tænke os om, når vi skal tale politisk korrekt. Jeg er ikke farveforskrækket og en stor tilhænger af verdens forskellige folkeslag og kulturer. Det var bare nemmere engang. Poul

7 år siden
7 år siden

Karen Blixen har nok beskrevet hvad hun så og oplevede gennem samværet med folkene på egnen. Jeg tror ikke at hun siger noget dårligt om dem imod bedre vidende! De har virkelig forekommet hende at være sådan ud fra de definitioner hun har kendt.

Hun må nok tage fejl i den henseende at afrikanerne kom først, og de har jo klaret sig der i årtusinder. Altså må de også være voksne og kan tage vare på deres børn.

Karen har nok iagttaget hvordan de overfor hende ikke tager ansvar, men reagerer adækvat på belønning og bebrejdelse, på samme måde som hun forbandt med børn.
Det kunne muligvis være stammehierarkiet der er årsagen? Måske var man ubetinget lydig overfor høvdingen? Og ser hende som en sådan?
Karen kan have afdækket sådanne sociale strukturer. Og for så vidt som hendes iagttagelser var rigtige (hvad jeg ikke hævder at de var) så fortjener de ikke betegnelsen "racisme."

7 år siden
7 år siden

Det gør mig bedrøvet hvis Astrid Lindgren skal omtales som racist.
Jeg holder meget af hende. Karolinska Sjukhus har en børne sektion, der kaldes officielt Astrid Lindgrens Sjukhus. Det kan nok skyldes at hun måske har ydet en stor donation?
"Børnene i Bulderby" har en plads i mit hjerte. Vore børnebørn kan se filmene igen og igen. Det specielle er at børnene næsten ikke har legetøj. Langt det meste foregår i fantasien.
Småland har ikke altid været lykkeligt. Det var ikke tilfældigt at rigtig mange udvandrede engang. Idag er ødegårde romantiske. Men de er udtryk for tragedier.

Den grænseoverskridende Pippi er helt vidunderlig! Kvinde, stærk, selvstændig, kreativ og godhjertet. Hvad kan man ønske sig mere?
Men skal det til - så - kald hendes far NGO leder i Afrika. Hellere det end at lægge Astrid for had!

7 år siden
7 år siden

Når et udtryk bliver nedsættende, så er det ofte fordi det af folk med en nedladende holdning siger det i et nedladende tonefald, det kan så også have gjort ordet neger nedladende, hvis en racist siger det i et bestemt tonefald, på samme måde med åndssvag. I dette forum af skrivende mennesker skal vi jo nok huske på, at når ordene er mundtlige, så taler tonefald og kropssprog med.

7 år siden
7 år siden
#19

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden
#20 Engbo

#19 Selvfølgelig forsvarer du ikke racisme. Men problemet kan jo godt være anderledes. En lille pige spørger sin mor i supermarkedet: "Mor, hvorfor er den mand sort?"
Moderen: "Det er fordi han er neger." Hvorefter mandens veninde vender sig om; Du skal aldeles ikke kalde ham neger. Er du racist?" - og helt sikkert, det var den dame ikke , som jeg kender.
Hun vidste bare ikke, at det var vedtaget, at ordet neger, var racistisk.

7 år siden
7 år siden

Engbo

Det var en meget dum dame, jeg mener den mørke mands veninde. Det er sådan nogen som hende der har fået ordet neger til at få en dårlig klang.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Jeg tror det handler om at i en tid hvor de hvide (grisefarvede) groft undertrykte de mørkere fandt på visse betegnelser for dem.
Hvis man i vor tid endnu bruger disse betegnelser, så virker det stødende.
Og det kan man godt forstå.

Så hvis man kalder folk for "niggere" så svarer det til at man ved mødet med en ung tysker straks hejler med højre arm. Og det ville de unge tyskere nok heller ikke være glade for.

Så derfor - lad os i omgangen med folk kalde dem noget som de selv ville ønske sig at kaldes.

7 år siden
7 år siden
#23 Lisa_F

#17 (dino): Det gør mig bedrøvet hvis Astrid Lindgren skal omtales som racist.
Jeg holder meget af hende. Karolinska Sjukhus har en børne sektion, der kaldes officielt Astrid Lindgrens Sjukhus. Det kan nok skyldes at hun måske har ydet en stor donation?
"Børnene i Bulderby" har en plads i mit hjerte. Vore børnebørn kan se filmene igen og igen. Det specielle er at børnene næsten ikke har legetøj. Langt det meste foregår i fantasien.
Småland har ikke altid været lykkeligt. Det var ikke tilfældigt at rigtig mange udvandrede engang. Idag er ødegårde romantiske. Men de er udtryk for tragedier.

Den grænseoverskridende Pippi er helt vidunderlig! Kvinde, stærk, selvstændig, kreativ og godhjertet. Hvad kan man ønske sig mere?
Men skal det til - så - kald hendes far NGO leder i Afrika. Hellere det end at lægge Astrid for had!


Ja, det lyder som begyndelsen til en loesning. Saa har vi bare problemet tilbage, at hun anvender vold overfor politi- og andre -embedsmaend, bestrider sit underhold med indsmuglede guldmoenter, som hendes yderst krimminelle far har tilegnet sig gennem pirateri. Og desuden spiser hun usund mad. Jeg tror vi har en lang vej, foer vi faar hende resocialiseret, men jeg synes, vi skal se optimistisk paa det.

7 år siden
7 år siden

Hvis det skal være acceptabelt at opstille et kommunistisk program hvor der sker omfattende forskydninger i penges og ejendommes placering, en helt masse nye love bliver skrevet og store kulturelle og politiske ændringer vil ske - så tror jeg det mangefold overgår de barnlige revolutioner der sker hos Pippi, og hos Pippi er det endda kun for sjov! Her flyder der intet blod!
At Pippi skulle være samfundsnedbrydende er da i virkeligheden et borgerligt argument. Men det er ikke fra højre kritikken imod hende stammer. Pippi vender sig imod korrektheden, kontrollen og formynderiet. Hun er en liberal anarkist. (Men en godhjertet af slagsen.)
Må vi så bede om en smule humor, skæg og ballade! Det er da totalt harmløst. Undtagen hos humorforladte "progressive!"

Pippe gør kål på betjentene Kling og Klang. Det har de da rigtig godt af! Politiets Gøg og gokke. (For øvrigt gør hun dem jo ikke fortræd! Hvis man tror det har man ikke fulgt ordentlig med!) Det er dem der vil arrestere hende og spærre hende inde på et børnehjem blot fordi hun er anderledes.
Altså - Når man tænker på hvordan de autonome drømmer om at øve vold imod "strissersvinene - facisterne - kapitalens lakejer!"

Det er netop de venstreorienterede der er imod Pippi. For hun er sig egen. Hun lader sig ikke ensrette.
Vor herre bevares, siger jeg!
Pippi længe leve!

7 år siden

Besvar debattråd

Debatten Neger er startet 06/10-2014 08:54 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Det danske sprog.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

19Menneskerettighederne
4 timer, 41 minutter siden · Morpheus
4092Dagens ord
1 dag, 10 timer siden · Engbo
0Musik
1 dag, 15 timer siden · Savanti
0ups
5 dage siden · Savanti
8Troen og kirken
7 dage siden · Engbo
0Musisk oplevelse
13 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
14 dage siden · MariaMolgaard
10Kunsten i fokus
14 dage siden · Nicolas Jessen
0En ulykke sker aldrig alene
14 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
15 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
22 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
24 dage siden · Engbo
5Hvordan skriver man en musical?
26 dage siden · Miss-Leth
2Valg af forlag til digtsamling
27 dage siden · Michael But
151Hvad er du taknemmelig for i dag?
27 dage siden · Michael But
4Din søndag min søndag
27 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
1 måned, 4 dage siden · JesperSB
94Ligheder
1 måned, 6 dage siden · Savanti
497Kontraster
1 måned, 6 dage siden · Engbo
0Alexander Woods musiker
1 måned, 9 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
1 måned, 12 dage siden · dino
1Feedback søges til min novellepodca...
1 måned, 23 dage siden · Henrik German Q...
8Hvordan har du det
1 måned, 25 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
1 måned, 29 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
2 måneder, 12 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
2 måneder, 12 dage siden · Den Lianer Gois...
12Hvad inspirerer dig
2 måneder, 17 dage siden · ClPollux
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
2 måneder, 21 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
2 måneder, 21 dage siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
2 måneder, 23 dage siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
3 måneder siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
3 måneder, 3 dage siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
3 måneder, 3 dage siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
3 måneder, 6 dage siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
3 måneder, 8 dage siden · Blækhuset
8Freddy - drengen fra skoven
3 måneder, 8 dage siden · Pia Hansen
0Lejlighed insperation vintage art
3 måneder, 16 dage siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
3 måneder, 16 dage siden · Engbo
0Hvad skal du i aften du lyst til at...
3 måneder, 17 dage siden · MariaMolgaard
1Internationalt
3 måneder, 18 dage siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
3 måneder, 18 dage siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
3 måneder, 29 dage siden · Anniina
11Transgender
4 måneder siden · Inghard
22Lykke
4 måneder, 1 dag siden · Engbo
2Søger læsere!
4 måneder, 2 dage siden · Dahlenborg
6Teater stykke
4 måneder, 10 dage siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
2Skrive-software?
4 måneder, 23 dage siden · Mons1957
75Bibelen
5 måneder, 28 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
6 måneder, 8 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
6 måneder, 8 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
6 måneder, 9 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
6 måneder, 15 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
7 måneder, 5 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
7 måneder, 8 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
7 måneder, 10 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
8 måneder siden · JesperSB
1Copyright af navn
8 måneder, 10 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
9 måneder, 4 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
9 måneder, 8 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
9 måneder, 9 dage siden · Prem
2Navne
9 måneder, 9 dage siden · Engbo
20Komplimenter
9 måneder, 11 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
9 måneder, 13 dage siden · K.B. Assenholm

Det danske sprog

4092Dagens ord
1 dag, 10 timer siden · Engbo
94Ligheder
1 måned, 6 dage siden · Savanti
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
3 måneder, 8 dage siden · Blækhuset
18Forstyrrende elementer i læsning
1 år, 4 måneder siden · JohannesB
3Synonymer
1 år, 10 måneder siden · Engbo
4som der
1 år, 11 måneder siden · dino
1Hvad betyder
2 år siden · dino
9Humor .
2 år siden · Engbo
9Komma
2 år siden · Dyppepennen
7Moderne fraser og vendinger.
3 år siden · Rimon Waad Herm...
2Smil
3 år siden · Mitmit
1Velvalgte ord
3 år siden · Engbo
3Brug af ordet 'dog'
3 år siden · Theplayer1978
2Valg af stedord
3 år siden · DenFrieNukleoti...
1Stavefejl -.-' (suk)
3 år siden · dino
17Bandeord
3 år siden · Engbo
0drilsk beskrivelse
3 år siden · DenFrieNukleoti...
3Underlig sætning
3 år siden · DenFrieNukleoti...
8Min moders stemme
3 år siden · Engbo
21Ligger-lægger
4 år siden · solvejgh
6Beskrivelse af lyde...
4 år siden · amandastorgaard
5ABC
4 år siden · dino
7Redigering.... tekstpandex
4 år siden · dino
8Forskellen mellem at udskyde og at ...
4 år siden · Kattegat
7Den Lyriske Genres Væsenstræk
4 år siden · Morpho
6To pun or not to pun?
4 år siden · DenFrieNukleoti...
16De og du
4 år siden · Polo
2Bedste
4 år siden · dino
8Ords placering
4 år siden · heksemutter
8Et par dage...
4 år siden · smukkehjerte
17Boom
5 år siden · Fink
5datid problemet
5 år siden · Willow Gram
4Sammenblanding af forskellige tider
6 år siden · JamesLei
7Et par timer - hvor lang tid er det...
6 år siden · Didi
7Du kan sagtens
6 år siden · Fink
2Kriminalkommisær
6 år siden · Stine Mai
1Hjælp en studerende
6 år siden · dino
9Det engelsk sprog
6 år siden · dino
7Hen ... i vejret?
6 år siden · dino
2Må en hovedpersons opfattelse præge...
6 år siden · Benjaminrk
40at bande
7 år siden · Lisa_F
15Fortællertype spørgsmål: alvidende ...
7 år siden · Benjaminrk
3Spørgsmål om brug af førdatid i fla...
7 år siden · Benjaminrk
29Ords alder?
7 år siden · dino
27W-ord?
7 år siden · PRESMA
6Sætninger som slutter på i hvert fa...
7 år siden · Benjaminrk
24Neger
7 år siden · dino
8Dæmring
7 år siden · Post Scriptum
6Viral?
7 år siden · Ragn A Rock
7Anførelsestegn i word
7 år siden · Tawhilla
3Problem vs. udfordring
7 år siden · dino
8Fodbold-nutid? Politi-nutid? Har de...
7 år siden · Septimus
9Minotaur/Minotaurus
7 år siden · Camra
13Fortrydelse i flertal?
7 år siden · PRESMA
8Opdeling af ord - HJÆLP!!!
7 år siden · Pia Hansen
5Hjælp til helsætninger/ledsætninger...
7 år siden · Life
5Inddeling i afsnit
7 år siden · Madambond
3Korrekt anvisning af tanker?
7 år siden · Madambond
4Struktur?
7 år siden · SuneSorento
4Ligge lunt i svinget
7 år siden · Kåemer
2Nogensinde/nogen sinde
7 år siden · Post Scriptum
1Rejsebeskrivelse - nutid eller dati...
7 år siden · Kåemer
2Igennem/gennem
7 år siden · Babyangel85
8Hvad betyder konjunktiv egentlig?
7 år siden · Skønno