Religion, politik og samfund · Forfattere og etik

57 svar
Senest opdateret 6 år siden · 8 bruger(e) deltager
6 år siden

I en anden tråd strejfede vi ind på Dan Park og de problemer han er kommet i i forhold til de svenske myndigheder, Jeg kender i øvrigt ikke noget til Dan Park eller hans værk, men jeg har da forstået at det drejer sig om det etiske indhold i hans kunst.

I en anden debat om at bruge levende modeller i ens kunst, spurgte jeg en kendt forfatter, om der gjaldt andre etiske regler for forfattere end for andre mennesker. Noget irriteret svarede han at, nej selvfølgelig gjorde der ikke det.

Hvad mener I: gælder der andre etiske regler for forfattere og andre kunstnere, end for alle andre? Hvor går grænsen for, hvad man kan skrive om - sådan rent etisk?

Kåemer

6 år siden
6 år siden

En forfatter lægger ord ud i vort fælles rum. Som en ølkassetaler i en park,eller en politiker der lader sig interviewe overfor et publikum.
Forfatteren bidrager til noget der KAN skabe påvirkninger af samfundet, som en sten kastet i en sø kan skabe bølgeskvulp langt borte på søens anden bred.
En sådan påvirkning kan være god eller dårlig alt efter hvordan samfundets normer er. Etik er et samfunds smertetærskel. Et samfund kendetegnes ved at de normer som dets medlemmer har nok kan være forskellige på nogle punkter, men i det store og hele er normerne ret lig hinanden. Ellers kan man ikke kalde det et samfund, men et sammenrend af samfund der er i strid med hinanden.

Derfor er en forfatter også at ligne ved alle andre i samfundet. Alle samfundets medlemmer har en forpligtelse til at rette ind efter visse principper og på denne måde ligner alle hinanden. Der er lighed for loven, en lighed der må gælde alle der skal kaldes fuldgyldigt medlem af samfundet.
En forfatter skal hverken have større fordele eller større ulemper end andre.
Hvis en forfatter mødes med repressalier på grund af sin forfattervirksomhed, så har han overskredet sit samfunds smertetærskel, som hvis han havde været enhver anden som har udbredt synspunkter eller givet eksempler på personer der ytrer noget som det skønnes at han kan tages til indtægt for, som i samme grad kan støde samfundet. (Det skal ikke i sig selv være ulovligt at udgive en biografi om en kendt nazist. En sådan kan skrives uden i sig selv at være nazistisk propaganda til skade for jøder eller andre.)
I denne henseende bør der ikke være forskel på en forfatter eller noget andet medlem af samfundet.

Nu kan man spørge: Hvor stille spørgsmålet? Om der gælder andre etiske regler for forfattere end for andre? Er det fordi noget har efterladt det indtryk at forfattere mødes med strengere regler end andre?

Det ved jeg ikke. Men hvis der er sager hvor netop en forfatter søges stillet til ansvar for sine skrevne ytringer, så er det måske fordi en sådan forfatter har haft større gennemslagskraft end bageren på hjørnet der aldrig udbreder andet end et "godmorgen" til sine medborgere?
Hvis en forfatter har mange menneskers opmærksomhed, så risikerer han også at fornærme mange. Og vi må nok indrømme at nogle forfattere er ganske virtuose udi fornærmelsens kunst netop fordi det skrevne ord i hans pen kan føles så skarpt som sværdet i soldatens.

Et samfund som jeg bryder mig om at leve i vil skelne imellem det skarpe i forfatterens pen og klingen i stridsmandens hånd.
Der er og bør være forskel på verbale fornærmelser og begået fysisk overgreb. Ytringsfrihden står over handlefriheden.
Kunstneriske ytringer gennem tekst, maleri eller musik kan aldrig pådrage sig samme ansvar som den der griber til vold ved brug af næver, knive eller våben der benytter krudt.

Desværre er ikke alle enige heri! Nogle mener at retten til at slippe for at læse eller høre visse ord står over andres ret til at sige eller skrive disse ord. Og at man endog har ret til at gribe til voldsanvendelse overfor nogle som krænker denne ret.
Jeg deler ikke denne opfattelse. I min optik er ytringsfrihed en menneskeret.
Nogle forsøger at bruge netop menneskerettighederne (som internationalt anerkendt doktrin) til at underkue ytringsfriheden.
De har uret på et formelt logisk grundlag: For de forsvarer ikke det enkelte menneske, som netop er menneskerettighedserklæringens genstand. De forsvarer systemer, ideologier, religioner og politikker og bruger den (erklæringen) til at begrænse det enkelte menneskes rettigheder.
Lyt til deres falske tale. Sådan tale skal ikke forbydes fra FN's talerstole. For vi skal have ret til at ytre os. Men lyt og gendriv deres argumenter. Frihed og åbenhed er en god sag.
I Europa lod man sig kue til tavshed. Hitler sagde: "Nu har I forsøgt at lukke munden på os. I har forsøgt at få os forbudt. Nu har vi magten og vi retter nu forbuddet imod jer!" Det var da ærlig snak, omend utilsløret magtens sprog.
Derfor er det relevant at stille spørgsmålet: Er det mon bedre at tillade ens modstandere at ytre sig? Er åbenhed overfor dem et bedre våben imod dem end at spærre dem inde eller vise dem ud af landet?
Selv tror jeg at selv de værste ytringer kan accepteres. Faren ligger ikke i ordene. Kun i antallet af folk der mener dem.
Der kan være undtagelser, men det frie ord bør være den lysende fakkel.

Forfatteren er en vigtig del af et frit samfunds meningsdannelse.

6 år siden
6 år siden

For mig er såvel det stillede spørgsmål som det irriterende svar på spørgsmålet ret betegnende for, hvor løs ytringsfrihed er forankret i vores begrebsverden. Det det har en fin klang i skåltaler, og det ser flot ud på print i forfatninger og andre visionære forbindelser
Specielt er det godt at dunke andre oven i hovedet med, når de støder an mod vores egne etiske opfattelser af - "hvilke handle- og tænkemåder, der grundlæggende er rigtige og forkerte eller gode og dårlige: Altså moral."
Her er det så konflikten opstår. Ytringsfriheden er det medie, hvor al grokraft og dermed udvikling findes, og det gælder for dagligdagen og da ikke mindst kunstnerisk udfoldelse. Enhver form for begrænsning i form af; politisk indgriben, akademiske selvudnævnte tågehorn, eller overordnede etiske regelsæt, fremmer monokultur og skaber kun ufrugtbarhed.
Det stillede spørgsmål og svaret antyder slet dulgt et behov for censur og selvcensur i form af et overordnet og universelt gældende moralkodeks som eksempelvis; menneskerettighedserklæringen, bibelen, eller hvad som helst andet, der kan bruges til fremme af egne moralbegreber på bekostning af andres.
Ytringsfriheden tåler ikke andre begrænsninger i sit udtryk end kompromisløs afstandstagen fra den værste form for censur - volden.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Kattegat

Jeg forstår ikke hvad du er så vred over. Jeg kan da se at du ikke er meget for min ytringsfrihed. - Må vi så være her!!! (her skal man forestille sig at jeg slår i bordet)

Selvfølgelig har ytringsfriheden grænser. Etiske grænser. Lad os sige, at jeg udspionerede dig og fandt ud af alt om dit privatliv, var det så i orden hvis jeg lagde det ud her på Fyldepennen eller offentliggjorde det på andre måder?

Tove Ditlevsen skrev en gang, at man for hende kunne man godt afskaffe privatlivet, men det ville dog være betænkeligt generelt.

Der er jo stadig noget der hedder etik, som ikke er det samme som juridiske love - selvom lovene jo helst skulle bygge på etikken.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Jeg kan godt lide den behandling af ytringsfriheden der sker i Flemming Rose's "Tavshedens Tyranni."
Det handler kort sagt om at kun udsagn der direkte* fører til vold og skade bør forbydes ud over det almindelige injuriebegreb.

*Direkte er sådan noget som at råbe "brand!" i en fyldt teatersal.
Den slags bør ytringsfriheden ikke tillade.
Eller: "Der er gratis is herovre!" Hvorefter børn løber ud på en trafikkeret gade.

Selv har jeg aldrig forstået den modstilling man i vor tid giver enkeltpersoner og grupper.
Jeg mener at det personligt injurierende er værre end kritik af befolkningsgrupper.
En person kan tryne et individ med krænkelser og injurier. Men én person kan ikke tryne en gruppe på 100.000.

Jeg er personligt ligeglad med om en enkelt person udtaler at hvide er nogle svin og nogle tyveknægte. Selvom han hermed udtaler sig om mange millioner.
Men peger han på mig personligt og kalder mig et svin og en tyveknægt, så kunne jeg da godt blive sur.
Men der er nogle der tænker på en anden måde.

6 år siden
6 år siden

Kåemer #3
Jeg ved ikke, hvor du kan udlæse af mit indlæg, at jeg er vred på dig og ikke meget for din form for ytringsfrihed.
Selvfølgelig må du da være her, og slå du gerne vildt og inderligt i bordet. Det vil da kun glæde mig, hvis du føler trang til det. Så har jeg da rørt ved et par strenge i dit indre univers, og det er da ik' så ring' endda.
Tilbage til materien. Du må for min skyld ytre dig om, hvad som helst, og det må din forfatter bekendtskab også. Det skulle gerne fremgå helt klart og tydeligt af mit tidligere indlæg.
Derimod kan hverken du eller ham pådutte andre og herunder undertegnede det etiske regelsæt, som I åbenbart mener, man ikke kan overtræde.
Det er det du, med dit spørgsmål og han med sit svar tilkendegiver.
Her mener jeg og vil til min død fastholde, at I begge har bevæget sig ud på glidebanen og tilegner jer retten til at mene, hvad andre skal tænke og tro.
Her vil jeg gerne henvise til Ord-nets definition af begrebet etik: "hvilke handle- og tænkemåder, der grundlæggende er rigtige og forkerte eller gode og dårlige: Altså moral."
Ovenstående citat anbragte jeg med vilje indrammet i citationstegn i mit tidligere indlæg, som baggrund for min kritik af et generel etisk/moralsk styrende kodeks.
Fra mit eget ståsted er der kun en, der kan formulere, hvad jeg skal tro og mene: Jeg har levet for længe og set for mange moralske kvababbelser fra frelste guruer og andet godtfolk dækket ind under etik og moral betegnelser, til at kunne tage den slags hensyn.
Altså! - Tro, sig og skriv, hvad du ønsker og klæd mig gerne af til skindet, men forvent ikke, at jeg finder mig uimodsagt i det. Jeg vil gøre det samme med dig eller andre, hvis jeg evner og føler for det.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 57 indlæg
6 år siden

Jamen så er vi enige.

Der er en tredje mulighed: at det er af dybt personlige årsager.

Og mon ikke du burde regulere din nedvurdering af andre.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

#52 En noget forvrænget slutning om vores enighed, du der drager, men lad den bare stå uantastet tilbage med de faldne kommentarer.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Der er måske en lille uklarhed i formuleringen af spørgsmålet:
"Stilles der andre etiske krav til forfattere end andre?"
Svar: Det kommer måske an på hvem der spørger.

Menes der fra samfundets officielle side?
Eller fra visse "selvbestaltede" autoriteter? Fra privatpersoner?

Hvorfor spørges der med hensyn til forfattere?
Hvorledes er forfattere anderledes end skorstensfejere, bagere eller borgmestre?
Er det fordi litteratur eller andre skribentvirksomheder er ytringsfriheden i en højere potens end andres hverdagsytringer?

En forfatter, klummeskriver eller anden pennefører driver måske ytringsfriheden længere ud end de fleste andre?
Og således kommer forfatteren måske derud hvor ytringsfriheden vækker tanker om at den er gået for vidt?
"Ytringsfriheden er gået for vidt, når den netop rammer MIG!"
Sådan synes mange at tænke. Jeg ville nok sige: Ubehageligt mange!
De der søger ytringsfriheden begrænset er ofte egoister. For de holder sig ikke selv tilbage med fordømmelser, råben og skrigen.
Nogle fremturer med et retorisk kompromis der siger at man kan sige alt, blot ikke kritisere religion. En kvalmende retorik!
Jeg er ikke enig. Religionskritik er ikke bare en ret, men næsten en pligt. Fordi religioner kræver magt over andre mennesker. Og nogen der kræver magt over mennesker for magtens egen skyld skal ikke fredes for kritik. Religion er magtbegær. Bag en tilsyneladende underkastelse ligger håbet om at opnå fordele og fortrin. Og ønsket om styrke til at kue de der ikke har samme underkastelsestrang.

Kvalmende og afskyelig er religionernes forsøg på at spille sårbar overfor kritik og deres appel om at stå udenfor debat og kritik med henvisning til hellighed og ukrænkelighed. Sådanne forsøg er blot forklædte udgaver af velkendte diktaturers trang til at undertrykke folkenes frihed til at sige og tænke hvad de vil.
Kvalmende og afskyelige er personer der ellers har været eksponenter for frihed og liberale tanker når de stiller sig op i koret af folk der i udanske diktatoriske systemers navn vil underkue ytringsfriheden.

Der har gennem historien været en lang række forfattere der har insisteret på at skrive. Og når de heroisk har skrevet imod diktaturet i Spanien, Tyrkiet eller sydamerikanske lande, så hylder vi dem og insisterer på deres ret til at skrive.
Her er vi ikke i tvivl. De kæmper for frihed og demokrati.
I et land som Danmark bør vi også hylde skribenter der kæmper for at friheden ikke skal mistes. For det er jo lettere at forebygge end at helbrede. Mistes vi først friheden - skal der så gå tusind år førend vi får den igen?
Jeg tror at Eva Madsen sang om friheden der flyver. Jeg skal ikke drage hende ind i mine argumenter, men jeg er enig i at friheden skal flyve. Flyve højt og frit. Den skal ikke blive ved jorden og kun være en formel ret. Den skal udfoldes i praksis og være synlig.

6 år siden
6 år siden

Dino

"Hvorfor spørges der med hensyn til forfattere?"

Fordi dette er en forfatterside. Jeg har tidligere brugt udtrykket "at kaste runer" fra middelalderen, troen på at der er magi i det skrevne ord, langt større end det talte. Det er ikke uden grund at mange af oldtidens forfattere mente, at de var inspirerede af Gud, af engle, af muser. Og selvom vi i dag godt ved at forfatteriet er hårdt arbejde med pennen eller ved computeren, så hænger denne tiltro ved, og et udsagn har betydelig større magt end hvis det bare er talt.

Heldigvis har vi da i dag kritikere som kigger gennemborende i litteraturen og påviser fejl og unøjagtigheder, Men BOGEN står der stadig og gør sin virkning. Dette gælder selvfølgelig først og fremmest skønlitteraturen. Debatbøger er selvfølgelig stadig til debat.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Ytringsfrihed gælder os alle.
Men det er nok rigtigt at forfattere bedre end mange andre formår at udnytte den. De skal ikke underkastes strengere restriktioner end andre. Tværtimod: De skal bruge ytringsfriheden, nå ud i alle dens hjørner og kroge.
Lyt ikke til "hellige" folk der med henvisning til alliancer med påståede guder, der trods deres almindelige stormægtighed er urimeligt sarte når det kommer til kritik.
I virkeligheden er det sådanne mennesker der er sarte. De ræddes måske for mangt og meget i et senere liv. Men på denne side af døden ræddes de mest for det lille barn i "Kejserens nye klæder."

6 år siden
6 år siden
#57 Engbo

"Mistes vi først friheden - skal der så gå tusind år førend vi får den igen?
Jeg tror at Eva Madsen sang om friheden der flyver. Jeg skal ikke drage hende ind i mine argumenter, men jeg er enig i at friheden skal flyve. Flyve højt og frit. Den skal ikke blive ved jorden og kun være en formel ret. Den skal udfoldes i praksis og være synlig."

Men alligevel tak, dino, fordi du inviterede Eva Madsen med. Men med hendes indtrængende stemme høre jo altså også, at friheden gælder på jorden. "Jeg helst på jorden den så."

Symboler kan jo bruges både i højden og på det jævne. Det hun mener, er at friheden ikke bare skal gælde de få; men alle. Men hun ønsker den ikke bundet, som det også fremgår:
"Ofte man binder frihedens fugl,
for at få sangen til at for stumme;
men den kan ikke holdes i skjul.
Lad det tordne fra frihedens tromme
Oh frihed , oh frihed (...")

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Forfattere og etik er startet 07/10-2014 20:05 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 13 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage, 1 time siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 7 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
2 dage, 18 timer siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
19 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 20 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 26 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 26 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 27 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 14 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 16 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 19 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 28 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
5 måneder siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 14 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
5 måneder, 16 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
5 måneder, 18 dage siden · hermanøv
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
1Mangler kritik
6 måneder, 4 dage siden · Nicolas Jessen

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen