Religion, politik og samfund · 50 ideer der ændrede verden.

29 svar
Senest opdateret 5 år siden · 12 bruger(e) deltager
6 år siden

Der bliver iøjeblikket, i kulturelle kredse især, kredset om hvilke ideer der i verden har størst betydning/værdi.

Jeg vil gerne lægge ud med at nævne:

"Ytringsfrihed".

Hvis det ønskes, så vil jeg gerne senere begrunde mit valg, men iøjeblikket er jeg ikke mentalt skruet ordentligt nok sammen.

6 år siden
6 år siden

Ja, hvis det er idéer, så må det være demokrati - som jo hænger sammen med ytringsfrihed.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Størst betydning? Religion, på både godt og ondt...

6 år siden
6 år siden

Ja, når blot man ikke ytrer sig så stærkt at andres trommehinder springer.

Nogle kan ikke lide vor opfattelse af ytringsfriheden. De forsøger i FN at fremme den tolkning af menneskerettighederne at religioner ikke må kritiseres offentligt. (Yes - her er vi igen. Men emnet er vigtigt.)
Det vil sige at ens kulturelle system skal ses som et "menneske med rettigheder." Det giver naturligvis ikke mening!
Det vil sige at hvis ens baggrund er det oligarkiske diktatur, så må det ikke kritiseres. Som om dette diktatur i sig selv var et individ der skulle beskyttes af konventionen!? Denne eksisterer for menneskers skyld, ikke systemers eller religioners.
Selv Jehovas Vidner måtte i så fald ikke kritiseres, og jeg skal da love for at det ellers er noget der ofte sker!
Men jeg kan garantere at der findes mange i Danmark der gladeligt kritiserer Jehovas Vidner, men samtidig fuldstændig freder arabernes religion. Selvom sidstnævnte er langt mere rabiat på væsentlige punkter, som for øvrigt overlapper menneskerettighederne.

Så ja, ytringsfriheden er højt på min dagsorden også.
Men så er der jo forsamlingsfriheden, som heller ikke skal kimses af.

6 år siden
6 år siden

Undskyld, men jeg havde en tilføjelse. Denne må så tilføjes som et ekstra indlæg:
I vor forfatning står der også noget om religionsfrihed. Den er jeg med på. Som et rent defensivt fænomen. Men jeg er ikke tilhænger af den helt ahistoriske model. Vi har en folkekirke der er statsligt priviligeret. Andre har ret til at have andre religioner. Selvom det strider imod et af de ti bud.
Men hvis nogle bruger deres religionsfrihed på den måde at de lægger økonomisk eller socialt pres på andre, så skal de begrænses heri.
Hvad mener jeg hermed? Jeg mener at hvis en mand ringer til en skoleinspektør og beder ham stoppe undervisningen i Darwins lære fordi hans søn tilhører en religion hvor Darwin og hans tilhængere er dømt til helvede, så skal denne mand sættes på plads!
Og ligeledes med frikadeller som forbydes i en børnehave fordi et par børn ikke skal have dem. Så må de selv medbringe deres mad!
Men mange danskere som selv er uden kultur tror at alle danskere så også er uden kultur og at det derfor kan være lige gyldigt med sådan noget.
Jeg er ikke religiøs, men tilhænger af Folkekirken.
Vores religionsfrihed inkluderer nemlig også retten til slet ikke at være religiøs. Og denne ret er i bedre hænder med Folkekirken som statsligt monopol end med visse andre statslige religioner.
Der er nemlig noget man bør lægge sig på sinde: Hvis vi afskaffer Folkekirken, så får vi ikke mindre religion, som nogle socio-radikale politikere og lægmænd tror. Så kommer der flere sekter med mere og mere rabiat indhold.
Hvordan tror man at sundhedsbehandling ville blive hvis vi afskaffede hospitalerne? Der ville komme dyre betalingsklinikker til de velhavende og et sammenrend af healing, åndemaning, exorcisme, homøopati, mudderbadning, halleluja og jeg skal komme efter dig. Vi har et sundhedsvæsen til at varetage folks sundhedsbehov. Og en folkekirke til de religiøse behov.

Så ja, religionsfrihed er godt så længe den skal beskytte den enkelte. Men hvis det skal handle om at nogles religion skal presse sig ind og være dominerende, så er jeg parat til at afskaffe religionsfriheden den dag i morgen.
Folkekirken er vel dominerende? Ja, men den har tusind års historie og folkeligt alibi.
Og jeg tror ikke det er et tilfælde (lykketræf!) at denne folkekirke kan trives side om side med agnosticisme, ateisme og almindelig tvivl.
Er så denne frihed en gave fra kirken til folket? Nej, man skal ikke være naiv. Men siden oplysningstiden har vi udviklet os i denne retning. Og derfor kan i Danmark tro og tvivl leve sammen.
Men en afskaffelse af Folkekirken vil derimod være en gave til - ikke ateisterne! - men til andre religioner med et mindre tolerant syn på fritænkeriet.
Og på dette punkt bliver jeg nok lidt nærig!
Nogle synes at mene at Folkekirkens afskaffelse vil være udtryk for liberalisering: Ingen kirke priviligeres, alle stilles lige.
Skrivebordspolitik!
Jeg vil gerne advare imod denne misforståelse!

6 år siden
6 år siden

Folkekirken er en unik institution, som for alt i verden bør bevares.
Folkekirken kan ikke tale, eller sagt på en anden måde - ingen kan tale på Folkekirkens vegne.
Derfor bør forslaget om et folkekirkeligt fællesudvalg selvfølgelig heller ingen gang på jorden have.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Tænk Kattegat, jeg er fuldstændig enig med dig. Men lidt pessimist er jeg nu. Der er vist stadig færre der interesserer sig for Folkekirken.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Endnu er der mange der kommer i kirkerne. I København færre, og mange kirker ønskes nedlagt.

Jeg kommer der selv ekstremt sjældent. Jeg tror jeg var over tredive førend jeg oplevede min første gudstjeneste, når globryllupper og min egen dåb undtages.

Problemet er for mig at se at agnosticismen/ateismen ikke har folkelig opbakning og endnu mindre binder vort folk sammen. Det er ikke noget vi danskere er sammen om, noget vi mødes om og fejrer på nogen måde sammen.
Se aftenskolernes kataloger igennem! Hvor mange kurser handler om ateisme? Darwinisme?
Vores sammenhængskraft knytter an til metafysikken. Og det er overbudspolitik at tro at der eksisterer noget folkeligt alternativ til Folkekirken til trods for at selv denne hos rigtig mange kun har fat med det yderste af neglene.

6 år siden
6 år siden

Sagen har den interessante pointe, at den modsætning der er imellem de troende kristne og de ikke-troende og som fremholdes som argument for at nedlægge Folkekirken som priviligeret institution, er ganske lille når det må antages at en afskaffelse vil føre til en folkelig splittelse som er langt værre end de uoverensstemmelser der hos os eksisterer imellem de folkekirkeligt kristne og de ikke-troende.
Uden Folkekirken fjernes den sidste "lim" der holder vort folk sammen.
I multikulturalismens tidsalder er det måske også lige meget eller sogar gavnligt, men jeg er ikke enig heri! Jeg ser det som et ondartet eksperiment med vort folk, vort sprog og vort land.
På sigt er jeg ikke helt så varm tilhænger af Folkekirken. Men inden for få generationers horisont ser jeg kirken som en nødvendighed.

6 år siden
6 år siden

Socialismen har da ændret verden både til det bedre og det værre. Det kommer an på hvordan den er blevet udformet i de forskellige lande.

For resten er det let nok at se de hovedidéer der har ændret verden, men 50?

Kåemer

6 år siden
6 år siden
#10 Engbo

Dino
"På sigt er jeg ikke helt så varm tilhænger af Folkekirken. Men inden for få generationers horisont ser jeg kirken som en nødvendighed."

Ja, din mening er nok gældende for mange: Budskabet giver ingen mening; men den skal nu være her. Det er jo i modstrid med Folkekirkens trosbekendelse, som indlæres med "...hele mit hjerte, hele min sjæl." Det er jo en skam Jesus ikke kan komme en tur, sådan bogstaveligt. Så en Journalist kunne spørge ham: "Har vi det ikke hyggeligt?"

6 år siden
6 år siden

Skal væsentlige tankegange fremhæves, vil jeg nævne Galileis gamle opfordring: "Mål, hvad I kan måle. Og hvad I ikke kan måle ...Gør det måleligt."
Det syner måske ikke af noget særligt.
Men det handler om et ganske radikalt brud med fortiden: Drop vor forestilling om at sandheden er givet og at den står i de gamle bøger.
Sandheden er derude! I fremtiden. Vi ved kun det som vi selv har undersøgt.
Et godt eksempel på disse nye tanker er Leonardos interesse for dissektion af lig. Man havde tidligere troet at vide hvordan mennesket var indrettet. Men i dette, det sekstende århundrede, indså nogle at det havde hidtil været rent gæt. Man måtte se efter, undersøge. Først da kunne man vide noget.
Hermed var troen som det vigtigste afløst af tvivlen. Og netop tvivlen bragte Europa på den kurs der skulle sætte det fremskridt igang som vi endnu idag lever højt på.
"Tvivl på alt. Kig selv efter!"

Hvis ikke dette holdningsskifte var indtruffet, hvor havde vi da været idag? Jeg aner ikke hvor vi var kommet hen uden. Men jeg ved at det ikke ville være sket hurtigere end heste kunne trække os.

6 år siden
6 år siden

... jeg syntes selv, at 50 ideer er meget. Men oplægget er jo også 'de ideer der ændrede verden'. Og så kan man jo spørge meget bredt, fra hvad til hvad ?

Skal vi gå fra Neandertalmennesket til Homo Sapiens version 1.0, eller hvor skal vi vurdere ændringerne fra ? Fra Inkvisisionen, enevældet, eller fra det kommunistiske eller religiøse dikattur ?

Jeg kender ikke præmisserne for oplægget, jeg læste blot lidt om det på Jyllands Postens netavis (tror jeg nok), hvor en proffessor udtalte sig og selv nævnte 'frihed' som den største ændring.

6 år siden
6 år siden

Psykologi - bedre forståelse af sindets krinkelkroge.
Psykologien nedbrød jo f.eks i vid udstrækning forestillinger om at mennesker med "sær" opførsel var besat af en dæmon.

6 år siden
6 år siden

Landbrug - det var det der gjorde det muligt for jægerne/samlerne at bygge permanente bosættelser og lægge fundamentet til de samfund vi kender i dag.

Evolution - vel en af de vigtigste ideer for at forstå mennesket og vores efterhånden sekulariserede samfund. Som eksempel kan nævnes at dengang da spanierne koloniserede Amerika foregik der en vigtig intellektuel debat i moderlandet, som omhandlede hvor indianerne kom fra. I Bibelen beskrives det hvordan Noahs sønner efter syndfloden drog ud i verden, en til Asien, en til Afrika og en til Europa og grundlagde Jordens folkeslag - men der stod ikke noget om Amerika. Betød det at indianerne ikke nedstammede fra Adam og Eva? At de ikke var en del af Guds skaberværk? At de ikke var mennesker med en sjæl...?

6 år siden
6 år siden

Den 14. juli 1789 kunne være et bud.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden
#16

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Den digitale revolution? Ja og nej!
Forskellen på verden før og nu kan illustreres ved tidens betydning.
Ligesom vi ikke kan tale om samtidighed mellem galakser på grund af afstanden, kunne man heller ikke for tusind år siden tale om samtidighed i Afrika og i Sverige. For selv breve tog det måske måneder at få sendt.
Idag er kommunikationen stort set "samtidig." Vi kan ikke alene ringe til den anden side af jorden vi kan også maile lynhurtigt.

Den hurtige kommunikation har også øget migrationspresset. For nu kan man jo se hvor grønt græsset er andre steder. Nu kan man se og forestille sig noget andet end den virkelighed man netop nu er i.
Verden er blevet mobil.

Ja!

Men hvor grundlæggende er det så? Det vil vise sig.
Er Internettet kommet for at blive?
På kort sigt: Ja!
På langt sigt: Måske. Men ikke nødvendigvis!

Tor Nørretranders (Som jo ikke kan beskyldes for at være højreorienteret!) har skrevet at middelalderen (eller noget analogt hermed) kan vende tilbage. Såvel samfundsmæssigt som mentalt i menneskesindet.

Nu skal jeg jo ikke påstå at Internettets eksistens er middelalderens modsætning i sig selv! Jeg tør ikke udelukke at Internettet ville kunne overleve selv et stort kulturelt tilbageskridt.
Men der er en ting der taler imod, nemlig det at nettet er så ustyrligt. Det ustyrlige net betjenes af ustyrlige mennesker! Og det er vigtigt. Faktisk kan Internettet være et revolutionært værktøj, der gør det sværere for reaktionære diktatorer at holde på magten.

Hvad ER egentlig Internettet? Teknologi, javist - men - også kan det kaldes menneskehedens globale sammenfletning. Og det er virkelig noget nyt! Som Johannes rigtigt siger.
Nuvel, hvis en skiderik fik held til at slukke for strømmen til alle nettets forsynende computere, så ...Jo da, men ...Det er nok ikke helt let!

Fyldepennen, gåsefjeren, runehammeren. :-)

6 år siden
6 år siden

Kattegat, hvad mener du er ideen bag Pariserrevolutionen ?

6 år siden
6 år siden

#12
Her blev Ideerne om; frihed, ligestilling, demokrati og magtens tredeling fremsat og iværksat første gang i Europa. De begreber er idag selvfølgeligheder i vestlig tankegang. Lige bortset fra DK og enkelte andre steder.
Desværre udvikledes også perfid nationalisme og militarisme samtidig.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Den franske revolution skabte idéen om Liberté, Egalité, Fraternité.
Og afløstes hurtigt, som andre skrivebordsrevolutioner, af totalitært diktatur med hæmningsløse myrderier.
Nationalisme og militarisme kom til. Men som fænomener havde disse været kendt siden Romerriget og sikkert længe før.

De tre hensigter, nævnt i første linje, var smukke flashes af menneskelig lykke, som samfundet slet ikke var modent til at realisere. Men begreberne blev husket og fremholdes endnu som idéaler. Og det er da bedre end ingenting.

De udtrykker en nødvendig (eller mere præcist: uundgåelig) udvikling: Borgerskabets emancipation i forhold til kongemagt og adel.

6 år siden
6 år siden

Jeg har netop læst nogle kommentarer i Jyllands Posten om 'konkurrencen'.

Det viser sig at Demokrati fører med 17%.

Så kommer Frihed med 15 %.

Og på trediepladsen kommer Kærlighed, med 11%.

Man undrer sig over at kærlighed er med og så så højt placeret.

Se mere på: jp.dk/50ideer.

Mvh/Kalle

6 år siden
6 år siden

Er kærlighed en idé?
Umiddelbart fristes man til at sige at det bare er noget der er. Hvis det ikke var der ville vi jo ikke eksistere.
Og så alligevel!
For måske er det en romantisk miskonception at kærlighed er synonymt med kønnenes tiltrækning, forening og resulterende forplantning.

Jeg er ikke ekspert i kulturhistorie. Men jeg vil gætte på at det som vi forstår ved kærlighed også fandtes hos de gamle grækere og mange andre der ikke kan knyttes til Europas seneste 400 år.
Det ville også være arrogant at tro at det er europæerne der har opfundet kærligheden. (Til forskel fra driften.)

Alligevel kan man konstatere at nogle lægger mere vægt på personlig tiltrækning og sympati, og andre hælder mere til det fornuftsmæssige, arrangerede forhold imellem en kvinde og en mand.

Nogle kunne måske hævde at det er driften der "hypnotiserer" hjernen til at indbilde sig at føle kærlighed.
I så fald er denne indbildning af en behagelig slags. Og værd at værne om.
Nogle kunne også sige at kærlighed til et barn kun er beskyttertrang på hormonelt grundlag.
Men dem om det. Der er jo nogle der skal ødelægge alt.

6 år siden
5 år siden

Nu ved jeg godt det efterhånden er er en gammel tråd jeg genåbner, men nu faldt jeg lige i at læse den.
Mange gode bud, men det undre mig lidt det positive skær som der bliver kørt i. Måske det mest et ordet ide der er så positivt ladet at vi uvægerligt tænker fortrinsvis på positive landvindinger.
Ideen om at et menneske er bedre end et andet blot pga hvilken hudfarve vedkommende har?
Eller ideen om at hvis den anden har noget man ønsker sig kan man bare slå dem over i hovedet og tage det ved krig.
Grundlæggende ideer som i den grad har ændret verden.

5 år siden
5 år siden

Jeg synes en af de allermest undervurderede ideer er de videnskabelige metoder. Hvor ville have været i dag, hvis ikke man i 1700-tallet begyndte at sætte observationer, eksperimenter og hypoteser i system?

Landbrug som tidligere nævnt er også et god bud. Måske det bedste. Centralt for alle større civilisationer er at de bruger færre ressourcer per indbygger på at producere fødevarer end deres naboer. Således at de har haft flere ressourcer til at bygge kæmpe monomenter, der stadig består, og finansiere militær, som har beskyttet dem mod deres naboer eller måske ligesom bruge deres naboer som slaver. Og uden landbrug ville der aldrig have opstået nogen deciderede byer - og uden byer ingen civilisation.

Hvad er der ellers? Alfabeter, måske? Uden et skreven sprog kunne vi ikke give særlig meget viden og historier videre til fremtidige generationer.

5 år siden
5 år siden

Min helt i så henseende er nu Galilei, som levede noget tidligere. Han står for mig som ham der ophøjede tvivlen til et dogme. "Vi ved ikke noget før end vi ved det!" Så derfor: Undersøg alt, spørg om alt! Svarene ligger foran os. Ikke bagude.
Det sidste er dog i gåseøjne da mange svar faktisk skal findes i fortiden. Men vor besvarelse ligger foran, og kan findes ved utrætteligt arbejde.
Den herlige proces med empiri, der fører til teoridannelse, som igen skærper empirien og atter korrigerer teorien osv. er hvad forskning handler om.

Ja, uden landbrug, igen byer. For så måtte man jo vandre rundt efter maden. Dog er der nok nuancer, da handel kan give velstand, selvom man ikke selv har bønder i byen.
Jeg har vist tidligere selv hævdet at vandrende folk ikke kan bygge domkirker. Det kan nok også nuanceres på konkret niveau. Men kirken bliver i hvert fald stående hvor den står.

Selv vil jeg på detailniveau fremhæve anæsthesiologien som en meget stor opfindelse. (Eller mere bredt lægevidenskaben.) Den smertefri behandling må for den syge stå som et Herrens mirakel!
Smerte er livets modsætning. Smerte (som ikke lindres) kan gøre døden til en gave.

5 år siden
5 år siden

Men man skal faktisk helt op til slutningen af 1800-tallet før man begynder at ha' en videnskabelige metode, der er tæt på at være på niveau med den videnskaben benytter i dag.

Vores egen Ørsted havde sin finger med i spillet...

Hans Christian Ørsted, (Ørsted is the Danish spelling; Oersted in other languages) (1777-1851) was heavily influenced by Kant, in particular, Kant's Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (Metaphysical Foundations of Natural Science). The following sections on Ørsted encapsulate our current, common view of scientific method. His work appeared in Danish, most accessibly in public lectures, which he translated into German, French, English, and occasionally Latin. But some of his views go beyond Kant:

"In order to achieve completeness in our knowledge of nature, we must start from two extremes, from experience and from the intellect itself. ... The former method must conclude with natural laws, which it has abstracted from experience, while the latter must begin with principles, and gradually, as it develops more and more, it becomes ever more detailed. Of course, I speak here about the method as manifested in the process of the human intellect itself, not as found in textbooks, where the laws of nature which have been abstracted from the consequent experiences are placed first because they are required to explain the experiences. When the empiricist in his regression towards general laws of nature meets the metaphysician in his progression, science will reach its perfection."

5 år siden
5 år siden

Tjoh ...
I visse virksomheder taler man nedsættende om en mand der går rundt med en skruetrækker. Det er en der, når det kommer til stykket, aldrig får noget gjort færdigt, men altid ser travl ud.

Mit indtryk af Ørsted er en mand der mere var optaget af skønheden i naturens sammenhæng - som elektriciteten der viser sig at hænge sammen med magnetismen - end egentlig at få udforsket hvordan disse sammenhænge var - altså fremvise kvantitative love for disse fænomener.

Udsagnet:
" When the empiricist in his regression towards general laws of nature meets the metaphysician in his progression, science will reach its perfection."
er interessant. Man får indtryk af at empirikeren er at ligne ved et barn der går rundt i verden og "falder tilbage" på erfaringsbetingede konklusioner, men som burde spørge sin far (metafysikeren) som kunne have forklaret hvordan tingene burde være.
I nogle lande har man en videnskab der målsætter sig udforskningen af Guds skaberværk, og man kan vel ikke frakende en sådan affære en vis harmonisk skønhed.
På vore breddegrader (og længde ditto) mener man nok mere at sand videnskab ikke kan bero på metafysiske forudsætninger, men må lade alt åbent til undersøgelse.

5 år siden
5 år siden
#28 haabet

Den vigtigste ide er diskussionen, som ide. Ved at anerkende fire forskellige evangelier så tvang man kirkens lærte mænd til at skulle kunne diskutere.

5 år siden
5 år siden

I det gamle testamente står de 10 bud. Hvis der nu havde været 20, ville det så have efterladt et indtryk af større frihed og lovløshed?
Jeg er ikke uenig i at flere evangelier udtrykker nuancer og bredde. Men i de perioder hvor kirken havde magt, var evangeliernes mangfoldighed ikke noget værn imod denne. De var kapitler i den samme bog, som måske fik mere tyngde derved.

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten 50 ideer der ændrede verden. er startet 12/10-2014 17:35 af Robert Kallehave og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

9Brug af kommentarer?
1 time, 53 minutter siden · Pia Hansen
3926Dagens ord
1 dag, 5 timer siden · Aviaja
480Kontraster
2 dage, 1 time siden · Savanti
2Efterlysning af serie
11 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
14 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
15 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 5 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 15 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 18 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 9 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 12 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 13 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 14 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 15 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 16 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 17 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 19 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 20 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 23 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 26 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 29 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 7 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 9 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 10 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 12 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 12 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 13 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 16 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 18 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
3 måneder, 20 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
3 måneder, 22 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
3 måneder, 23 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
3 måneder, 23 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
3 måneder, 28 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
4 måneder, 1 dag siden · dino
2jeg søger feedback
4 måneder, 8 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
4 måneder, 9 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
4 måneder, 11 dage siden · hermanøv
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
1Mangler kritik
4 måneder, 28 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
4 måneder, 29 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
4 måneder, 29 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
5 måneder, 5 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
5 måneder, 7 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
5 måneder, 10 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
5 måneder, 21 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
5 måneder, 24 dage siden · Wernn
33Din dag.
5 måneder, 27 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
5 måneder, 29 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
6 måneder, 8 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
6 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
6 måneder, 18 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
6 måneder, 19 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
6 måneder, 24 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
8Meddelelse
7 måneder siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
9 måneder, 14 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
10 måneder, 8 dage siden · Wernn
0Kringsat
10 måneder, 24 dage siden · Engbo
52Treenigheden
11 måneder, 29 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 2 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 2 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 3 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 4 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 4 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 4 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 4 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 5 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 5 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 6 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 6 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 6 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 7 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 7 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 9 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 9 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 9 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 11 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho