Religion, politik og samfund · Mordere

17 svar
Senest opdateret 6 år siden · 8 bruger(e) deltager
6 år siden

I min tid har jeg kendt tre mordere, og jeg var venner med dem alle tre. For de tos vedkommende lå mordet langt tilbage i tiden, men den tredje kendte jeg både før og efter mordet. Hvad mener I? Kan man være venner med en der har begået alvorlige forbrydelser?

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Det umiddelbare svar er nok: "Det kommer an på personen."
Der findes da mange dumme svin som aldrig har slået nogen ihjel, og som man bestemt ikke ønsker at være venner med.

Det handler vel om: At livet kan bringe os sammen med nogle mennesker af forskellig slags. Og man kan lære folk at kende for en masse gode ting.

Ens eget hjerte går sine egne veje, og man kan ikke beordre det til at hade en på kommando hvis man ellers altid har syntes godt om vedkommende.

Men så er der samfundets moral. Kan det diktere at nogle principielt skal stilles udenfor det gode selskab? Som man også kender det fra religion. Engang var en "kætter" en som man simpelthen måtte ekskludere fra sin kreds. Det krævede samfundet.

Kan man være ven med en "Palle Sørensen" der i sine modne år næppe ville køre en kat fortræd? Det tror jeg godt at man kan.
Jeg har aldrig selv vært i en situation hvor jeg måtte stille mig et sådant spørgsmål.
Men man skal være forsigtig med hvordan man dømmer. For en dag har man måske selv brug for tilgivelse.
Tilgivelse er noget meget personligt. Og et ret individuelt anliggende. Ens hjertes lytter ofte til andre stemmer end samfundets officielle røst.

Morder kan man jo også være på mange måder. Er man en voldelig person der, ud over mordet, har en lang række af voldelige episoder i sin ballast?
Er man en politisk morder der blev nødt til at henrette en stikker der allerede har skaffet flere i Gestapos klør?
Eller er man et ulykkeligt menneske der i yderste frustration og kvide slynger en stegepande i hovedet på plageånden, så vedkommende får en hjerne blødning der bliver dødelig?

Livet er ikke altid så enkelt at generelle domme kan fældes.

6 år siden
6 år siden

Kåemer, jeg er lige ved at sige: "Selvfølgeligt kan man være/blive ven med en morder. Det er vilkårene det kommer an på.

Der skal være gensidig respekt og ingen udnyttelse. Og som Dino er inde på, så er det vel heller ikke helt ligegyldigt hvordan morderen er her og nu. Hvordan morderen var i affektøjeblikket er ligegyldigt nu, hvis pågældende har ændret sig. Samfundet kan så i visse lande, dømme sådanne til døden og så er venskabet noget vilkårligt.

Et begreb har grebet om sig: det at især kvinder engagerer sig med mordere og hårde kriminelle. Det har jeg umiddelbart ikke respekt for. Selvom det åbenbart er givende for nogle, så fornemmer jeg at det er følelsesmæssig prostitution.

Og så er der krigsbetonede mord og massemord på anderledes medborgere. Næsten alle krige har sådanne episoder, hvor bødlen slår 300 ihjel på en time og så går hjem og er en god far for sine børn, og i tilgift en kærlig ægtemand. Eller pågældende er måske dommer og støtter direkte et fascistisk system. Kan man være venner med sådanne ? Utvivlsomt har også sådanne uhyrer, gode personlige venner (forstå det hvem som kan og som har en nogenlunde uspoleret samvittighed).

6 år siden
6 år siden

Ja, mordere bliver forhåbentlig ikke elsket på grund af mordet, men på trods af det. De mordere jeg har kendt var alle tre agtede borgere som ikke havde svært ved at få venner.

Venskaber, når det virkelig er venskab er noget så personligt som ikke kan forklares. Man møder et menneske som man klinger sammen med og det afhænger ikke af hvad det menneske har foretaget sig tidligere.

Winifred Wagner, komponisten Richard Wagners svigerdatter, var nære venner med Hitler og holdt fast ved det helt til sin død i 1980. Hun er af eftertiden blevet betragtet næsten som et monster, men jeg forstår hende godt. Venskabet var personligt, og det ville hun ikke fornægte.

Kåemer
.

6 år siden
6 år siden

Jeg vil sige ja, du kan godt være venner med nogle som har begået et mord. Jeg kan godt se at det er en stor forbrydelse at gøre, men er det nogen som du har kær kan jeg ikke se problemet i det.
Dog vil jeg også sige at det kræver meget tillid at være venner med dem, ikke fordi jeg tror de kunne finde på at slå dig ihjel, men fordi du skal have en stærk tro på dem.

6 år siden
6 år siden

Det vil nok også afhænge af, om det er affektmord eller planlagt mord. Tilliden vil det være så som så med, når det er en, der har gjort det sidste - et affektmord kan vi i princippet alle sammen begå. Så mit svar på spørgsmålet er ja, i nogle tilfælde.

6 år siden
6 år siden

De tre mordere jeg harkendt personlig, var alle nøje planlagte, hvilket ikke ændrede at det var affektmord. Der var i alle tilfælde stærke følelser indblandet.

Jeg tror ikke man kalder det mord, når det er noget der sker spontant i en spids situation. Hvad kalder man det da? Vold med døden til følge? Uagtsomt manddrab?

Jeg tror at mord altid er bevidst og planlagt, men jeg er ikke sikker på betegnelsen.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Mener det hedder manddrab, hvis de ikke er planlagt. Uagtsomt manddrap er vist når man ikke gør det med vilje, ikke engang i affekt.

Men jeg er altså sindsygt nysgerrig nu Kåemer. Tre mordere? Hvordan i alverden møder man tre mordere? Der må vel være de første tusinde historier i den ene sætning: Jeg er ven med tre mordere.

6 år siden
6 år siden

Jakob K

"Mine" tre mordere. Den ene var min far, der engang, der begik et mord engang i 30'erne, og blev idømt livstid, men sad inde i ti år. Jeg fik først kontakt omkring 1985.

Den anden var en mand jeg kom i kontakt med via mig arbejde som hjemmehjælper. Vi begyndte at komme sammen privat og blev venner. Han havde været fængselsbetjent, og myrdede en fange, som havde en personlig klemme på ham og pressede ham.

Den tredje var Judy fra det man kaldte "det lesbiske lejemord". Hun og veninden Marion lejede deres værtshusbekendtskab Dennis til at slå Marions mand ihjel. Jeg kendte Judy fordi vi arbejdede sammen på et plejehjem, og i øvrigt havde fælles venner. Efter hun kom ud af fængslet sås vi sjældent, men det skete da.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Øh, jeg mener nu at et planlagt mord pr definition ikke er et affektmord. Disse begreber er netop hinandens modsætninger.

A propos: Jeg husker en engelsk kriminalserie på TV, der handlede om en fransk domstol. Det væsentlige princip bag serien var at man i Frankrig havde en lov der sagde, at hvis et mord var begået i affekt, kunne man frikendes. Derfor var det særdeles vigtigt at fastslå om der var tale om planlægning eller endog blot et tydeligt fortsæt, eller om det var ren affekt. Det vidste juristerne og også de anklagede selv.

Men om debatten: Jeg vil gentage at hjertets veje er ofte anderledes end hjernens når denne refererer til vor samfundsfølelse. Der er forskel på vor egen forargelse og vor pligtforargelse. Disse stemmer ikke altid overens.

6 år siden
6 år siden

Dino

Jeg husker godt den krimiserie - hvis det er den samme vi taler om. I den blev også "det lesbiske lejemord" behandlet, og der var i højeste grad følelser indblandet, men det var også minutiøst planlagt. Hvad der var hjerte og hvad hjerne i det er nok ikke let at sige. - Og noget tilsvarende kunne også siges om de andre

Naturligvis er det rettens sag at skulle skelne mellem affekt og planlægning. Men "ude i samfundet" er tingene ikke så adskilte. Hvis man sorterede alle de mord fra hvor følelser var den afgørende faktor, og kun de kolde, kyniske blev tilbage, tror jeg knap der ville være nogen.

Kåemer


Kåemer

6 år siden
6 år siden

Kåemer - denne engelske krimiserie handlede om sager fra Frankrig. Jeg tvivler på at der var nogen danskere involveret?
Jeg tror serien på dansk hed "Paragraf 64."

Jeg vil slå op og se om man kan finde nærmere om den.

6 år siden
6 år siden

Dino

Du har sikkert ret. Så har det været en anden krimiserie lavet over det samme princip. Det var jo en meget spektakulær sag.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Jeg ved at den danske serie "Rejseholdet" var kriminalsager dramatiseret til TV. Den sag du nævner kan godt have været lavet der!

6 år siden
6 år siden
#14 Lisa_F

Ja, naturligvis kan man vaere ven med en morder - eller en som er skyldig i en anden grov forbrydelse. Man viser altid forskellige sider af sin personlighed - alt efter, hvad man laver og hvem man er sammen med.
En naer ven til mig har tidligere tjent sinen penge ved at opkraeve gaeld for laanehajerne og for anden gaeld i underverdenen. Altsaa ved at taeske folk, hvis de ikke betalte. Han er et af de kaereste og intelligenteste mennsker jeg kender. Og vidunderlig til at tage sig af boern.

Jeg tror heller ikke at Tony Soprano fra serien "The Sopranos" er helt urealistisk - som menneskelig karakter betragtet. Derhjemme, sammen med familien er han jo bare soed. Og saa snart det er "business" ser man en anden side af ham.

6 år siden
6 år siden

Det er drilagtigt!

Må man tilgive på andres vegne og tilbyde en voldsmand venskab og hygge?
Eller er det omvendt?
Må man DØMME på andres vegne og fryse en person ud som har begået ulovligheder?
Sat op således er både tilgivelse og fordømmelse grænseoverskridende (= noget der har potentiale som moralsk dilemma.)

Man kunne spørge sig: Hvad ville Jesus have gjort? Han var mig bekendt mere tilbøjelig til at tilgive den der har forbrudt sig imod menneskenes love eller de samfundsprægede dele af de ti bud. Gudsfornægtelse var ham derimod værre og sværere at tilgive.
Det kan være svært at forholde sig til idag.
Vi ser nok sådan på det at Gud er for stor og stærk til at generes af et menneskes gøren og laden for ikke at sige udtalelser. Menneskene er derimod mere sårbare, ville man nok tro.
Vi har jo den generelle holdning at det er værre at tryne den lille end den store. Og Gud er jo stor, siger mange.

Nogen man altid har ret til at tilgive er dem der har generet en selv.

Kan man være ven med en morder? En der har dræbt et menneske? Eller dræbt to? Eller en SS officer der har dræbt 10.000?
Angående sidstnævnte - er der forskel på mænd og kvinder?
Er der i moralsk forstand forskel på at være en morders mandlige ven, eller hans kvindelige kæreste?
Kan en massemorder have en kæreste? Historien viser at svaret er ja. Men er romantisk forbundethed lig med en moralsk fribillet?

Er venskab behæftet med krav om moralsk vurdering?
Er kærlighed til morderen mere legitim end venskab med ham?
Er venner mere hjerne end hjerte?
Er kærester mere hjerte end hjerne? (Så meget mere at man kan glemme at stille krav til hjernen?)

Er det konstruktivt at sige: Jeg ved at vedkommende har gjort noget forkert. Det tilkommer ikke mig at tilgive på andres vegne. Men dømme kan jeg heller ikke. Jeg må tage udgangspunkt i min egen relation med vedkommende. Så må andre give eller tage hvad der tilkommer dem.

Men man oplevede under besættelsen at ikke alle var enige: Man så skævt (meget!) til "tyskertøserne."
Min far sagde engang: Èt er at vi ikke kan smide tyskerne ud. Men vi behøver jo ikke gøre det alt for rart for dem at være her. Det er lettere at opretholde besættelse hvis de har det goft her."
Og derfor hældte han til at det var kritisabelt at være kærester med soldaterne. (Men han var aldrig involveret i andet end at have den mening.)

Jeg synes det er for nemt og gratis at overfalde kvinderne efter 5 maj 1945. Danske mænd ejer ikke danske kvinder. De er ikke bortløbne slaver man kan forulempe fordi de har gjort noget fornærmeligt.
Disse afstraffelser kan handle om "national harme." Men også om misundelse! For det er indlysende at "sejrende soldater" har en vis "potens." Som danskerne altså ikke har kunnet hamle op med, førend tyskerne var jaget ud.
Alle dage har kvinder kunne lide sejrherrer.

Hvad er værst: at tilbyde en tysk soldat sengevarme og lækker morgenmad? Eller at byde ham velkommen i sin købmandsbutik og sælge ham sine varer, som ellers er rationerede for danskerne?
Det sidste er nok nødvendigt hvis tyskeren stiller bastante krav.

Jeg hælder nok også til at man ikke skulle gøre tyskerne større tjenester end nødvendigt (hvis man ikke magter at bekæmpe dem direkte.)

6 år siden
6 år siden
#16 Engbo

"Alle dage har kvinder kunne lide sejrherrer." - skriver dino. Ja, jeg kunne godt tænke mig, at nogle kvinder svarede på den påstand.

For når eksemplet er fra den beskrivelse fra besættelsen, så er jeg bange for at den ofte passer.

Jeg har jo oplevet besættelsen som barn - indtil 11 år. Og da jeg senere blev besættelsessoldat i Tyskland. (Det hed ikke besættelsessoldat.) så jeg så også de andre objektive muligheder. Der er skrevet rigtig meget om krigen. Alligevel savner jeg noget mere, der går tættere på de problemer, som dino omtaler.
Der var stor forskel på de, der hørte London BBCs
dannede meninger på det grundlag og så medløbene og forræderne.

Men der var også paradokser. Min mor kunne ikke sige nej, når der stod en forfrossen soldat. Somme tider sov nogle på gulvet ind til de kunne komme til bestemmelsesstedet dagen efter - eller de bare fik kaffe eller suppe mens de ventede på tog.
Nogle ville ikke arbejde for tyskerne; men blandt dem gjorde mange det alligevel - for banen fungerede jo med både tog og banearbejdere og pludselig skulle der 30 mand til at skovle grus, hvor der før kun var et par stykker - og kun en gag imellem. Bonden jeg arbejde for solgte kartofler til tyskerne og brugsen havde aldrig haft så stor handel som da landsbyen blev mere end fordoblet. Ja, og pigerne vidst vi jo - selv børn en del om. Det er meget indviklede minder. Jeg er ikke i tvivl om, hvad det er/var det rigtige; men lige til var det ikke.

6 år siden
6 år siden

Ja, det var nok nemt at mene det rigtige efter 5. maj hvor faren var drevet over.
Jeg tror at selv dengang var der en hverdag hvor det almindelige lune tog over og ikke den politiske korrekthed. Så som at lukke en frysende ung mand ind selvom han var tysk. Det generer ikke mig.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Mordere er startet 07/11-2014 13:43 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 14 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage, 1 time siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 7 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
2 dage, 18 timer siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
19 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 20 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 26 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 26 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 27 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 14 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 16 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 19 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 28 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
5 måneder siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 14 dage siden · Ormstunge

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo