Religion, politik og samfund · Den vestlige civilisation

26 svar
Senest opdateret 4 år siden · 9 bruger(e) deltager
4 år siden

Den vestlige civilisation er et begreb som egentlig ikke kun dækker vesten men hele den beboede verden, idet den er et ideal over alt, i alle lande, i større eller mindre grad.

Er denne civilisation i færd med at gå under, som så mange tidligere civilisationer? Er det sådan at enhver civilisation har sin tid, når et højdepunkt, og falder fra hinanden? Gælder det også den civilisation vi lever i?

Jeg ved godt, at dette ikke kan besvares med ja eller nej, men det er da noget man må spekulere over, er det ikke?

Kåemer

4 år siden
4 år siden

Dem er i hvert fald ikke garanteret mod undergang, for det er ingen civlisationer, men om den så lige er ved at gå under nu... tja, det må stå åbent fra min side.

4 år siden
4 år siden

Jah, Kåemer, det er den. Ingen af de 'trends' vi har fører væk fra afgrunden.

Har skrevet lidt om det f.eks:

https://www.fyldep...kunne-det-taenkes

Mere, i de tekster der har med samfund at gøre.
'Ministerserien'

Og her er en mere munter udgave af et fragment af den fremtid der ligger og lurer https://www.fyldep...ter/55056/aftaler

4 år siden
4 år siden

Man forstår nok hvorfor et sådant spørgsmål stilles, for undergangstegnene er der.

Man mistede troen på egen kulturs berettigelse og værdi.
Man blev invaderet af få, men aggressive mænd med en stærkt determineret anderledes kultur.
Man rådede over masser af materielle værdier, men de sikrede ikke kulturens bevarelse. De var tværtimod en del af hensigten med invasionen af de andre mennesker, som blev lokket af de store velstandsmuligheder.

Hvad taler vi om her?

Inkariget. Naturligvis.

4 år siden
4 år siden

Ja, mange store riger er kommet, vokset, og gået til grunde. Forskellen er at den kultur vi er en del af er mere eller mindre verdensomfattende og har udviklet sig gennem mange hundrede år. Men det er som om den nu har nået et toppunkt hvor alt bliver så kompliceret at ingen kan have et overblik, og problemerne er så komplekse at de ikke er til at løse. - Jeg kan egentlig ikke bebrejde politikerne at de ikke kan løse problemerne på deres verdenskonferencer, de er simpelthen for indviklede og der er så mange modstridende interesser at det er uoverskueligt.

Ja, det er meget pessimistisk, det her. Så må man være glad for at man er blevet så gammel som man er, og så "efter os syndfloden!"

Kåemer

4 år siden
4 år siden

Der er en stor tilbøjelighed til at betragte det samfundsmæssige - og hermed også den vestlige civilisation - som om det var vejret. Vejret har vi jo kun ringe indflydelse på; men samfundet også det internationale skulle jo da helst være udtryk for menneskets vilje.
Det er en udfordring til alle, gamle såvel som unge.

4 år siden
4 år siden

Engbo

Ja, det er sandt, at samfundet skulle være et udtryk for menneskets vilje. Det er bare det, at mennesket er et mangehovedet væsen, og disse hoveder er ikke i overensstemmelse med hinanden, og vil helst gå i hver sin retning, så derfor bliver verdenssamfundet et meget forvirret væsen.

Kåemer

4 år siden
4 år siden

#5 Engbo og #6 Kåemer

Jeg provokerer lige lidt:

Samfundende er ikke kørt af borgerne.
Det er heller ikke kørt af politikkerne.
Samfundene er kørt af Monsterkapitalens administratorer.

Monsterkapitalens administratorer har følgende værdisystem:
http://forum.visio...ad/file.php?id=80

Det i linken nævnte værdisystem tillader ikke, at der kigges mere end maksimalt tre år frem. Og med den horisont går det bare brandgodt !

4 år siden
4 år siden

Grosvenor

Sikkert rigtigt. Og hvad så? Det er jo virkeligheden. Det er den verden vi lever i, og går den til grunde går vi alle til grunde - også storkapitalen.

Kåemer

4 år siden
4 år siden

#7 Det er godt at erkende kapitalens magt.
Som det fremgår af mange debatter her, så opfatter mange ordet kapitalisme som demokrati. Det er godt at se sandheden ind i øjnene. Men hvis det ikke er forbundet med ideen om at ændre, så er det, som det også fremgår, bedst at beholde bindet for øjnene.

Kapitalens magt er uhyre stor; men den er ikke total. Den står i modstrid med det arbejdende folk og også med indre konflikter. Vil man ændre på noget har det værdi at kende disse bevægelser.

Kåemer jeg håber da ikke, at jeg skal forstå dig sådan i dit svar til Grosnevor, at så er det bare ligegyldigt?
Vi har vel alle et håb m et rigere liv - også det vi ikke bliver vidne til. Jeg vil i hvert fald se efter oppe fra mælkevejen. Venlig hilsen Engbo

4 år siden
4 år siden

Engbo

Ligegyldigt? Nej forhåbentlig ikke. Der må jo være håb, for er der ikke det, er der jo heller ikke kræfter til at gøre noget. Hvad dette noget så skulle være.

Af natur er jo vist nok optimist, men ind imellem må pessimismen nu have afløb, og jeg synes der er god grund til at tvivle på at vores civilisation har kræfterne til at overvinde sine selvskabte problemer.

Det er meget godt at skelne imellem kapitalisme og demokrati, mellem kapitalister og det arbejdende folk, men det er en meget teoretisk skelnen, og bliver stadig mere diffus. For hundrede år siden gav den god mening. I dag er arbejderne kapitalister og kapitalisterne arbejdere - stort set.

Ja, lad os da endelig blive ved med at håbe og gøre vort bedste. For nu at citere en meget grov talemåde, så kan man håbe i den ene hånd og sk... i den anden, og så se hvor der er mest.

Kåemer

4 år siden
4 år siden

Der er idag såvel indre modsigelser som ydre. Vort evolutionære demokrati er presset af mennesker (hvoraf der er mange) som foretrækker diktaturet. Man ønsker for eksempel visse steder et oligarkisk teokrati. Denne styreform er efter min mening den mest primitive af alle kendte styreformer.
Jeg har været glad for det danske styre trods dets ikke perfekte virke.
For det udgør et historisk og geografisk set hidtil uset kompromis imellem social trivsel og proliferativ erhvervsudvikling.
Med citat fra frasesamlingen kan man også kalde det kapitalisme med et menneskelige ansigt.
Men vi er presset af evigt stigende krav om understøttelse af folk der ikke selv er produktive, om det så er gamle folk eller folk udefra uden jobmuligheder eller børn i almindelighed.
(Dette er ikke et argument imod at der gives sådan støtte!)
Men problemet er objektivt. For forholdet imellem dem der arbejder og dem der ikke gør trækkes i stigende grad skævt.
Og det kan føre til at der trods en værdiskabelse der er enestående høj, alligevel kan opstå ødelæggende krav om understøttelse der vil få samfundet til at bryde sammen.
Læg her til at politikerne har idealistiske ambitioner på miljøområdet uden reel virkning på atmosfærens sundhed, der kan bidrage til at undergrave rentabiliteten af de virksomheder der skal sikre vores fortsatte eksistens. (= de flytter udenlands for at reducere omkostningerne.)

Vi kunne være ufatteligt rige, men politikerne ønsker det ikke. De ønsker krise og stress.

Ikke at miljøspørgsmålene ikke er vigtige, men man kunne godt genoverveje reelle virkninger af bekostelige indsatser på dansk jord.
Femdobbelt NOx afgift, for eksempel, ligner det rene gak-gak.
Man kender godt dette argument: "De stramme krav vil tvinge virksomhederne til at udvikle smarte grønne teknologier der på lidt længere sigt vil give overskud og sætte standarden for mange andre." Jovist. Men hver eneste virksomhed har regninger der skal betales endnu idag, og højteknologisk kreativitet ligger ikke løst i lommen på enhver virksomhed. Og hvis endelig nogen laver noget genialt, så træder jantelovsbureaukratiet til og kvæler det i fødslen.

Så ja, jeg må også holdeliv i pessimismen, desværre.

Fra Indien kendes et eksempel på opfindelse af et miljøenligt landbo komfur der er billigt. For inderne har simple brændekomfurer der forurener helt vildt fordi der er så mange millioner af dem. Dette initiativ virker genialt, fordi det kunne berøre enormt mange mennesker.
Hertil endvidere solcelle drevne elektriske lamper til erstatning for oliebrændende lys. Så laves i landsbyen en solcellecentral hvor en lokal person oplæres i at tilslutte folks batterier til genopladning. Så kommer folk ved aftenstide og bytter batteriet til et opladt, så de han have elektrisk lys. En miljøvenlig løsning og igen med berøring af rigtig mange mennesker.

4 år siden
4 år siden

Polerer man sit håb lidt hver morgen. Så kan man godt gøre noget, der hvor man er.
Når den vestlige civilisation bryder sammen, så betyder det jo ikke andet for almindelige mennesker end at den generation, der nu har magten: de 30 - 60 årige. Vil opleve at en masse 'naturlige' goder falder fra dem. De følgende generationer vil stadigvæk kunne opleve at livet egentlig er ok, som det er, for de kender ikke rigtigt til overfloden.

citat: 'Voksne er børn der er blevet sindsyge'

Børnene starter der, hvor de er, når de er født, og mange af dem er faktisk ret goe. Så de behøver ikke at blive 'sindsyge', selvom de bliver voksne.

https://www.facebo...89&type=2&theater

4 år siden
4 år siden
#13 Engbo

Stormagterne har våbenlagre hvoraf kun nogle få kan ødelægge alt. Sammen brud behøver skam ikke bare at lyset går ud og busser og tog holder op med at køre.

Selv de mest reaktionære har dog en vis disciplin, der holder de mest skøre væk fra knapperne. Venligst Engbo

4 år siden
4 år siden

I 1979 sagde de daværende finansminister Knud Heinesen: "Nogen fremstiller det, som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi har kurs imod den, og vi kan se den".

Nå, siden er det da gået meget godt trods finanskrise og alt det der. Vi er ikke røget i nogen afgrund - endnu. Men der var en del spekulation dengang over hvad der mon var nede i den afgrund. - Måske er det nu i nærmeste fremtid at vi skal ned i afgrunden, men som Engbo skriver: " Selv de mest reaktionære har dog en vis disciplin, der holder de mest skøre væk fra knapperne," - Altså de knapper der kan udløse bomberne. Måske vil det bare gå sådan, at de næste generationer må indstille sig på at leve uden al den luksus vi vælter os i.

Men så er der lige det med de hastigt voksende klimaforandringer.

Kåemer

4 år siden
4 år siden
#15 Engbo

Jeg prøver at sige, at det sammenbrud , der tales om kan værre total, fordi sikkerheden ikke er en given ting. Så kan vi vurderer igen om 200.000 år.

4 år siden
4 år siden

#14 (Kåemer): Måske vil det bare gå sådan, at de næste generationer må indstille sig på at leve uden al den luksus vi vælter os i.

Kåemer


Thomas Robert Malthus (14. februar 1766 - 23. december 1834) sagde i princippet det samme i 1798...

4 år siden
4 år siden

Og Dan Brown i "Inferno." (Hø-Hø)

4 år siden
4 år siden

Vækst af grønt på rumstationer som kan spises, er faktisk en realitet efterhånden. Vi kommer måske til at opleve en nedtur i "luksus," men så længe der investeres de nødvendige midler i projekter, er der ingen grænser for menneskeheden kan gøre. Før Columbus fik fingeren ud stod Europa også i stampe.

4 år siden
4 år siden

Vedrørende debattens oplæg ved Kåemer om vor civilisations afvikling, så så jeg i en avis for leden dag, at Umberto Eco forudser denne civilisations undergang på samme måde som romerriget gik under.
Så er jeg tilbøjelig til at sige: "Velkommen til overfladen, Eco!" (Hvor vi andre har været i mange år.)
Men der kan være noget om snakken. Det der afløste Romerriget var nye folkebevægelser og nye landes opdukken. Hvorfor kom der nye lande i Europa? Lombardiet, det jødiske Spanien, hunner og sigøjnere i Europa og Spanien osv. osv. Fordi - når et geografisk område bliver beboet af nye folk, så opstår nye lande uundgåeligt. Ungarn er jo ikke længere Ungarn hvis det er nogle andre mennesker der bor der.

Lad os få med i snakken, at for at bygge en domkirke, må man opholde sig et bestemt sted i lang tid. En by og en bymur opstår ikke mens man rejser rundt i verden. Disse kulturelle manifestationer, som vi idag med glæde ser tilbage på, opstod fordi nogle mennesker holdt op med at flytte rundt i verden.

Sagt på en anden måde; en folkevandringstid er ikke en tid der efterlader monumenter af blivende værdi. Man kan håbe at mere letbenede produkter kunne udvikles, selvom folk vandrede. Men jeg tror at disse folkebevægelser er grunden til at man har fundet på at kalde det middelalderen. Med mere moderne udtryk kan man antage at en folkevandringstid må være en tid hvor bruttonationalproduktet har været lille.
Er det så et problem? Det ville det være idag! (Det er forhåbentlig klart?)
Hvis alle med ét gav sig til at flytte rundt i Europa ville økonomien stort set reduceres til naturaløkonomi
og byttehandel.

Alligevel blev der også i tiden efter romerrigt skabt fantastiske ting. Så nogle må have været blevet som fastboende.

Omkring de fantastiske ting der blev skabt i oldtid og middelalder samt nyere tid, kan jeg anbefale denne ret lange film. Den er værd at se!


4 år siden
4 år siden

#0 (Kåemer): Den vestlige civilisation er et begreb som egentlig ikke kun dækker vesten men hele den beboede verden, idet den er et ideal over alt, i alle lande, i større eller mindre grad.

Er denne civilisation i færd med at gå under, som så mange tidligere civilisationer? Er det sådan at enhver civilisation har sin tid, når et højdepunkt, og falder fra hinanden? Gælder det også den civilisation vi lever i?

Jeg ved godt, at dette ikke kan besvares med ja eller nej, men det er da noget man må spekulere over, er det ikke?

Kåemer


I 1993 tog det et par uger at sende et brev til Australien. Efter WorldWideWebs fødsel i 1994 kunne brevet pludselig sendes til Australien på under et sekund.

Verdenen er pludselig blevet et meget lille sted, og på ganske få år er en masse kulturer blevet blottet for hinanden. Derfor tror jeg, og håber, at disse kulturer smelter sammen til en ny og forbedret civilisation end den vestlige. For den vestlige civilisation har mange fejl og mangler:
Vi spiser forkert - Fedme og livsstilssygdomme
Vores WC'er er faktisk skyld i mange dårlige ting.
Kapitalisme (WTO) - Don't get me started!
Vores køb og smid ud kultur.
osv osv...

Dermed ikke sagt at der er mange gode ting ved den vestlige kultur:
Kvinderettigheder
Rettigheder for homosexuelle.
Videnskabelige fremskridt
Kultural frihed
osv osv...

:)

4 år siden
4 år siden

Jeg tror menneskeheden er dømt til undergang, på grund af det der burde være vores stærke side. Vores forvoksede hjerne!
Selvom der er mange mennesker som gør meget for andre så er der markant flere som basalt set kun gør ting for eget bedste eller deres nærmeste. Det er i mine øjne en medfødt skavank, som vi ikke kan ændre på.
Dem der siger ting som, vi skal nok vænne os til at leve med mindre luksus, skal måske tage et meget ærligt kik ind i dem selv for at finde ud af om det de egentlig mener ikke nærmere er, i andre skal lære at leve med mindre luksus?
Så længe verden er præget af stødt voksende ulighed vil der altid være nogen som vil være kalif istedet for kaliffen.
Deri ligger kimen til vores undergang som jeg ser det!

4 år siden
4 år siden

Gik dinosaurerne under på grund af deres forkerte måde at være dinosaurer på? Fordi nogle af dem havde forkerte prioriteringer?
Nej - de gik under af kræfter helt uden for deres kontrol.

Det kan være fristende at sige at menneskene også vil gå under af årsager helt udenfor deres kontrol. Ikke fordi der i menneskenaturen ligger ting der der virker som en tikkende bombe under deres fortsatte eksistens.
Selvom sådanne ting klart nok kunne forstærke denne undergang.

Selv ser jeg sådan på sagen, at som næppe nogen arter overhovedet er blevet bevaret siden livets morgenstund på Jorden, så er der ikke troværdige grunde til at mennesket skulle udgøre en undtagelse.
Artsforandring er et slitagefænomen, en stigning i entropi som sker i alle energiomsættende systemer.

Livet er af natur konservativt. Enhver DNA dublikation forsøger at ske fejlfrit. Men det er over lang tid forgæves. Der VIL ske fejl.
Og derfor vil også mennesker forandres.

Det der så er spørgsmålet er hvor lang tid der vil gå? Vil de andre undergangsgrunde der kan tænkes at ligge i menneskets egen adfærd og stræben, og som IKKE beror på DNA forandringer, men på katastrofer udløst af mennesket selv, og som i virkning kan sammenlignes med dinosaurernes uddøen, accelerere processen? ER der i menneskenaturen kræfter af så destruktiv art, at naturens egne forandringsprocesser slet ikke kan hamle op? Ja, det er der nok. Menneskenes manipulatoriske evner er af så sådan styrke at det biologer vil kalde genetisk fejlkodning kombineret med naturligt (miljøbetinget) udvalg - altså evolution - helt kan kortsluttes.

Nogle har sagt at menneskets intelligens kan sætte evolutionen i stå. (Politisk/humanistisk betinget survival of the not very fittest - omsorg for svage der aldrig selv ville have haft en chance.) Andre har sagt at menneskets intelligens tværtimod vil accelerere udviklingen! (Var det det der skete i Tyskland? Se bare hvor godt de klarer sig idag :-) )
Et spændende eksempel er Kina. Det gamle rige i midten, ses - efter en kort periode med ekstrem udglatning og forfladigelse - nu, under (midlertidig?) topstyring at udfolde kapitalismen i en grad der overrasker. Er det et bål der brænder flot, men som hurtigt igen vil brænde ud? Vil denne moderne kapitalisme igen slå over i sin modsætning og skabe sociale omvæltninger? Eller vil landets internationale magtpotentiale udsætte dets indre sammenbrud, da udlandet betaler? Altså en moderne udgave af imperialismen med Kina som magtcentrum?

Kinesisk foretagsomhed har længe været præget af en stor praktisk sans. Hvis denne sans for umiddelbare resultater slår igennem i genetisk forskning og produktudvikling vil et stort potentiale slippes løs. Og hvem er vi andre der tror at vi kan komme med vores postindustrielle løftede økologiske pegefingre?

Tilbage til kernepunktet: Er menneskets abnormt forstørrede hjerne i sidste ende en hæmsko? Som en computer der ved en fejl ikke fik installeret de almindelige 4 gigabytes ram, men i stedet 4 milliarder, milliarder terabytes? Er hukommelsens kvantitet noget der har kunnet forandre sin egen software, på grund af nogle i naturen hidtil ukendte muligheder?
Noget tyder på at Arthur C. Clarkes fabuleren over en stor computer der blev neurotisk var en øjenåbner, der fortalte om at sindssygen som er os velkendt gennem historien, måske netop er en uundgåelig effekt ved en så stor hjerne.

Jeg skal ikke benytte denne lejlighed til at slå nogen oven i hovederne, men jeg vil pege på menneskets trang til ikke alene at fantasere (hvilket jeg tror på er konstruktivt i mange sammenhænge), men også at tro på at verden er helt anderledes end den umiddelbart er. En egenskab ingen dyr formentlig besidder. For eksempel tror mange at det egentlige liv ikke er det der begynder ved fødslen, men noget der først begynder efter døden. Fra en biologisk vinkel må sådan noget forekomme at være mærkeligt. Men på godt og ondt (I må selv vælge balancen) er det nok noget der skyldes menneskets hukommelses enorme redundans.
Og af stor betydning er her menneskets evne til at fabulere over livets smerte. Menneskehedens lidelser er mange og lange! Og den der lider kan sandelig have grunde til at ønske sig lidelsen borte! Hvorfor ikke søge glæden i troen på en verden hvor lidelsen er borte, og kun glædens lys skinner på himlen? Menneskets historie er lidelsens historie, og al dets stræben vil handle om at gøre lidelsen mindre. For sig selv og også gerne for andre.
Kan man bebrejde dem der blev læsset på godstoget og kørt mod udryddelseslejren at de har bedt om trøst fra kræfter der er større end deres bødlers?

4 år siden
4 år siden
#23 Engbo

"Kan man bebrejde dem der blev læsset på godstoget og kørt mod udryddelseslejren at de har bedt om trøst fra kræfter der er større end deres bødlers?"

Nej, dino. Det kan man ikke bebrejde dem. Men når du nu er inde på tro og filosofi, så kan det jo kædes sammen med jødernes svar til Pilatus, da han sagde: "Jeg vasker mine hænder." Hans blod kommer over os og vore børn," brølede de og fik ret. Jøderne har jo været forfulgt siden.

Altså sådan er Bibelens forklaring - ikke at forveksle med min mening.

4 år siden
4 år siden

Der er lysår fra Bibelske tvivlsomme beskrivelser af forholdene omkring en mands domfældelse, hvorom intet er bevist og så til i det tyvende århundrede at bruge det som alibi for at udrydde en befolkning. Ingen nulevende kan drages til ansvar for noget andre har gjort for tusinder af år siden.
Men i relation til mit indlæg var det kun et eksempel på folk i nød der påkalder højere magter.
Jeg har ikke nævnt jøder specifikt i dette indlæg. Men jeg forstår godt at du, Engbo, tænkte på dem.

4 år siden
4 år siden
#25 haabet

Man kender kun en tidligere civilisation som forsvandt. Det var romerriget. Men man er ikke enig om hvorfor, eller hvornår det forsvandt. Det gik gradvist i opløsning. En romersk historiker siger at problemerne opstod, den gang da den professionelle hær blev bofast, for så kunne den vælge kejserne, helt uafhængigt af det civile samfund. Landet blev et militærdiktatur, hvor det før havde været demokratisk.

I Danmark er der mange politiske partier uden visioner. Det drejer sig kun om at få regeringsmagten. Så ja, hvad er politik uden en politisk vision?

4 år siden
4 år siden

Jeg er enig i dette. Et samfund kan gå i opløsning hvis der ikke findes visioner i dets styre. Hvis alt bliver relativ og globaliseret, mistes måske folkets følelse af hvem det er og hvorfor.
Man møder tendenser i retning af at vi skal tænke som verdensborgere i et og alt. Vort lokale (og gisp: nationale) særpræg undertrykkes/opløses i universalitetens smeltedigel.

Sådan opfatter jeg det, selvom det måske ikke helt var det du mente. :-)

4 år siden

Besvar debattråd

Debatten Den vestlige civilisation er startet 30/11-2014 16:35 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

238Kontraster
7 timer, 4 minutter siden · Savanti
2977Dagens ord
8 timer, 21 minutter siden · leviP
7Lykke
9 timer, 19 minutter siden · Engbo
2Børnebogsforfatter Søges
2 dage, 10 timer siden · Untitled
0Redigering
2 dage, 12 timer siden · NAHansen
1Margit Sandemo
3 dage siden · dino
104Dagens Vits
4 dage siden · dino
5Lige margener?
5 dage siden · WeirdSpace
1Kvindelige betalæsere søges
6 dage siden · dino
6Jalousi
6 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
7 dage siden · Fink
54Homofobi
10 dage siden · Confucius
19Mere end almindelig klangfuld
18 dage siden · dino
1Synonymer
21 dage siden · JohannesB
3Er E-sport sport?
23 dage siden · Savanti
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
25 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
28 dage siden · knudkp
30Kristendom
1 måned siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
1 måned, 3 dage siden · knudkp
1En god slutning
1 måned, 3 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
1 måned, 6 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
1 måned, 7 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
1 måned, 12 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
1 måned, 14 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
1 måned, 14 dage siden · NAHansen
4Bøger om at skrive
1 måned, 16 dage siden · IntetNavn
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
1 måned, 17 dage siden · Savanti
6Samtykke
1 måned, 17 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
1 måned, 17 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
1 måned, 17 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
1 måned, 17 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
1 måned, 17 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
1 måned, 20 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
1 måned, 20 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
1 måned, 20 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
1 måned, 25 dage siden · knudkp
1To Liv
1 måned, 29 dage siden · Engbo
10Danmark
2 måneder, 11 dage siden · dino
16Chettoer
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
2 måneder, 16 dage siden · Engbo
74På'n igen.
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
2 måneder, 29 dage siden · Machula T.
3Sonateform
3 måneder, 3 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
3 måneder, 3 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
3 måneder, 5 dage siden · Engbo
9Humor .
3 måneder, 9 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
3 måneder, 12 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
3 måneder, 12 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
3 måneder, 15 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
3 måneder, 17 dage siden · Polo
7Saxo.com
3 måneder, 26 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
3 måneder, 28 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
3 måneder, 28 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
4 måneder, 5 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
4 måneder, 6 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
4 måneder, 10 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
4 måneder, 13 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
4 måneder, 15 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
5 måneder, 5 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
5 måneder, 6 dage siden · Savanti
21Porno
5 måneder, 8 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
5 måneder, 11 dage siden · maryanna
3Hjælp til handling
5 måneder, 12 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
5 måneder, 12 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
5 måneder, 15 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
5 måneder, 16 dage siden · sylvain_24
2Google
5 måneder, 18 dage siden · Savanti
1Dagbøger
5 måneder, 18 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
5 måneder, 18 dage siden · Engbo

Religion, politik og samfund

7Lykke
9 timer, 19 minutter siden · Engbo
54Homofobi
10 dage siden · Confucius
30Kristendom
1 måned siden · Engbo
23folkeafstemning
1 måned, 12 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 måned, 20 dage siden · dino
74På'n igen.
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
3 måneder, 5 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
4 måneder, 15 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
5 måneder, 18 dage siden · Engbo
8Bøn
5 måneder, 25 dage siden · Morpheus
32Politik .
7 måneder, 8 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
7 måneder, 8 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
7 måneder, 9 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
7 måneder, 10 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
7 måneder, 12 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
7 måneder, 16 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
7 måneder, 20 dage siden · Engbo
4Salme
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
6Victoria
9 måneder, 29 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
10 måneder, 8 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
11 måneder, 3 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
11 måneder, 23 dage siden · Engbo
9Sandhed
1 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år siden · dino
67Burkaforbud
1 år siden · Kåemer
41Demokrati
1 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 1 måned siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 2 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 3 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 4 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 4 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 4 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 5 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 5 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 6 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 6 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 7 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 8 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 9 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 9 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 9 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 11 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
2 år siden · Fink
3Målsætninger
2 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
2 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
2 år siden · Kåemer
53Mærkedag
2 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
2 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
3 år siden · Villain
6Journalistik eller?
3 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
3 år siden · Fink