Religion, politik og samfund · Respekt for religion ...

37 svar
Senest opdateret 6 år siden · 10 bruger(e) deltager
6 år siden

... er lig med Frygt for religion. Citat Salman Rushdie.

Den grusomme nedslagtning i Paris, sætter fortsat alle demokratiske begreber under juridisk pres. Demokratierne kan ikke finde ud af at isolere og uskadeliggøre religiøse fanatikkere juridisk.

Og imens gør visse kulturpersonligheder og grådige advokater deres til at forvirre begreberne.

6 år siden
6 år siden

Jeg er rystet.
Bekymret over en agenda, der skal underlægge den "frie" verden.
Kan ved Gud ikke forstå, at man bare passer sin Gud i ro og mag og respekterer andres gøren og laden.
Det er et sandt helved vi lever i. Vil så gerne tro på det bedste i alle mennesker, men jeg vakler. Ked af det.

6 år siden
6 år siden

"Vi skal ta'vare på mennesket varmen (...") Der er grund til stadigt at følge Nordahl Griegs opfordring. Det gælder både støtte og kritik til ens medmennesker.

Jeg er enig med de, der siger, vi ikke skal lade os kue af de, der udøver ugerningerne.
Men vi skal samtidig være med til at give medmennesket muligheder for et hæderligt liv.

6 år siden
6 år siden

#1 (Blækhuset): Jeg er rystet.
Bekymret over en agenda, der skal underlægge den "frie" verden.
Kan ved Gud ikke forstå, at man bare passer sin Gud i ro og mag og respekterer andres gøren og laden.
Det er et sandt helved vi lever i. Vil så gerne tro på det bedste i alle mennesker, men jeg vakler. Ked af det.


Organiserede religioner er til alle tider blevet brugt som politisk middel.

6 år siden
6 år siden

Hændelsen i Paris er grusom og tragisk, ingen tvivl om det.
Det ligger jo til demokratiets væsen, at det ikke kan gøre meget for at stoppe dets fjender uden at ophøre med at være demokrati. Hvis man f. eks. forbyder ytringer af udemokratiske kræfter eller forbyder et totalitært parti at stille op til valg, så er demokratiet ophørt.
Først når de, som i det aktuelle tilfælde, gør noget ulovligt, nemlig mord, så kan der skrides ind, ikke på grund af deres holdning, men deres handling. Det er bare bundtragisk for de mennesker, som det så er gået ud over.

6 år siden
6 år siden

Det der er sket i Paris er tidligere forsøgt udført i København. Det lykkedes heldigvis ikke. Men man kan forsøge igen. Eller noget tredje.
Og jeg tror bestemt man vil forsøge igen. Hvad skulle de dog ellers brillere med?
Det er blevet svært at undgå.
Af simple og praktiske grunde. Den slags mennesker som udførte attentatet er svære at pege ud. For tusinder i DK og Frankrig ser lige sådan ud.
Jo flere man importerer desto sværere vil det blive at sætte ind i tide.

De politikere der på TV udtalte deres tanker omkring angrebet - hvilke forslag havde de til at begrænse risikoen fremover?

I lille målestok kaldes det terrorangreb. I stor er det borgerkrig.
Hvornår opstår borgerkrig?
Det sker når styrkeforholdet imellem to fraktioner er ved at vende og man har antagonistiske kulturer.
Han man så det her? Altså antagonistiske kulturer? Tjah, når det eneste der opretholder fred og ro er at den ene part er værsntlig stærkere end den anden, så man man vel sige at de er antagonister.
Integrationen er kun tilsyneladende. Et midlertidigt kompromis som skyldes at tiden ikke er moden til en magtovertagelse.

Jeg hørte en ellers klog person udtale at det skete (I paris) ikke har noget med Islam at gøre.
OK, den er jeg med på.
Men i så fald er det fristende at supplere med:
Heksebrænding havde ikke noget at gøre med kristendom.
Holocaust havde intet at gøre med nazisme.
Gulag havde intet at gøre med kommunisme.
Og terrorangreb har intet at gøre med Islam.

Men mon ikke nogle ville sige at holocaust netop var nazismen i en nøddeskal?
Sådan noget kan man altid diskutere. (Så længe diskusion er tilladt.)
En ting de nævnte eksempler har fælles er at elendighederne er styrets håndtering af fjendebilledet:
Jøder, klassefjender, djævleopvartere og endelig vantro blasfemikere.

Kurt Vestergaard tegnede ikke profeten med en bombe i turbanen. Han tegnede en mellemøstligt udseende mand med en bombe. At det skulle være profeten selv er samfundets efterrationalisering, som det blev for sent at ændre på.
Det giver ikke mening at tegne profeten med en bombe i hatten. Bomber fandtes ikke dengang. Tegningen var et billede på terroristen af idag. Så kan disse jo blive fornærmede, men blasfemi kan man ikke kalde det.
Men tingene er kørt af sporet.

Folk begår den slags mord for at hævne profeten. Fint nok. Det er jo rigtigt set fra den vinkel.
Det er bare os der ikke kan se at tegninger skal kunne begrunde så voldsomme reaktioner. Men hvis man virkelig er overbevist om at sådanne drab er den sikre billet til pigerne oppe i penthouselejligheden, så kan jeg da godt forstå at de kan føle sig fristede.
Vi må i så fald bare gøre op med os selv hvad vi selv vil og hvor vore egne grænser går.
For mange må terrorangrebene føles som dobbelt ærgerlige. De er slemme i sig selv og giver måske vind i sejlet til "Front National."

Mange muslimer har taget afstand fra angrebet. Det forstår man også godt. For sådan noget rokker båden og gør måske rejsen længere. De må jo frygte at også deres egen skude springer læk.

6 år siden
6 år siden

Jo, jeg tor ikke et nazistisk parti har ret til at opstille til valg. Så skal man opstille med de visioner, må man sløre det godt.

6 år siden
6 år siden

Jeg mener ikke, at den grusomme terroraktion i Paris har noget som helst at gøre med et overordnet religiøst styret attentat af islamister.
Det er fanatisk vildførte mennesker, der i egne øjne kæmper for en større sag og opmuntres hertil af den had retorik, der er opstået i forbindelse med almen kolonial undertrykkelse gennem generationer og ikke mindst Mellem øst konflikten og Israels terror regime støttet af vestlige såkaldte demokrati forkæmpere.
Det er simpelt hen en politisk terror krig, der udkæmpes på gammelkendt maner. Man ønsker at nedkæmpe en overmægtig modstander ved anvendelse af terror, som er det eneste effektive våben man besidder, og modsvaret er som til alle tider modterror fra modpartens side.
Vi har tydlige paralleller her til lands, hvor danske nazi grupper udførte modbydelige terrorangreb mod civile i kampen mod modstandsbevægelsen. Her kan følgende grupper speciel fremhæves: Peter gruppen, Schalburg korpset, Brøndum banden, Schiøler gruppen, Lorentzen gruppen, Lille Jørgen gruppen, Birkedal gruppen, Sommer korpset og mange flere.
Nogle af de værste fra den tid blev, henretter efter krigen, men langt fra dem alle.
Til dig Engbo. Kik dig rundt i Folketinget og lyt til retorikken fra nogle medlemmer derinde, og jeg tror, du vil kunne se og genkende tonerne fra en svunden tid og meget lig de toner, moderne islamistiske demagoger anvender.

Med venlig hilsen
Kattegat.

6 år siden
6 år siden

Kattegat
De nævnte nazi grupper er jo ikke det same som det borgerlige demokrati. Det er helt bestemt, jeg foretrækker det borgerlige demokrati frem for det fascistiske/nazistise totale.

Det gør jeg blandt andet fordi det kan være en videreudvikling af demokratiet frem mod socialismen.
Der er undertrykkere i vores del af verden. Det er der også i den arabiske og muslimske del.
Den arabiske, tyrkiske verden er delt i klassemodsætninger som vore. Så det er altså ikke bare dem og os. Der er ikke noget i vejen med religion som sådan.

Det der er problemet er, når religion bruges som en del af undertrykkelsen.
Undertrykkelse af kvinders rettigheder - undertrykkelse af retten til faglig aktivitet og demokratiske friheder.
...Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden

Engbo.
De nævnte grupper er medtaget til illustration af, at terrorister kan og har været etableret af etniske danskere og ikke er noget specielt for muslimer.
Angående demokratiet i Danmark og tonerne fra fortiden, var det et svar på din bemærkning om, at nazisme kun kunne optræde i forklædning.
Det er jeg enig i - og det gør den også. Vi ser i dag en stadig og konsekvent indskrænkning af vore demokratiske rettigheder via lovgivningen, og vi vil sikkert se mere af den slags i fremtiden.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Ang #7

Jeg forstår godt synspunktet, Kattegat. Og der er meget rigtigt i din opremsning af geopolitiske problemer.
Det hører dog med i billedet at det ikke var Frankrigs politiske- eller forsvarsmæssige institutioner der blev angrebet, men netop civile der havde begået satire imod religionen. Når de angriber netop det aktuelle bladhus, der har fornærmet religionen, så har angrebet nok også noget med religion at gøre.

Men jeg er ikke uenig i at de generelle geopolitiske forviklinger kan give nogle frustrationer også.
Måske kan man gætte på at religiøs fornærmelse er "dråben der vælter læsset."
For ét er geopolitisk overlegenhed/underlegenhed, et andet er kulturel hån.

6 år siden
6 år siden

I så fald religiøst afsporede dino. Nøjagtig som de nazistiske clearingsdrab, avis og andre attentater under krigen her i landet. Begået af nationalistiske antikommunister.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

A propos det med hvorfor det skete, så skriver Jens Martin Eriksen d. d. i Information, at man ikke må glemme hvorfor det lige var Charlie Hebdo der blev ramt. Angriberne havde selv udtalt at Profeten Muhammed er blevet hævnet.
Derfor er der ikke umiddelbart grund til at fremmedgøre fænomemet ved at henvise til gamle kolonipolitiske regnskaber.

Erindres skal det også (idet jeg gentager mit #5) at Politikens hus tidligere har været mål for et sådant raid. Og jeg tør tvivle på at denne (mislykkede) aktion skulle skyldes kolonitidens elendigheder.

Men jeg er enig i at netop det franske-algierske forhold nok er grund til varige spændinger.

Som Information også påpeger er det beskæmmende hvordan politikkerne alt for letkøbt nævner "je suis charlie" og hverken tidligere end attentatet og næppe heller fremover reelt gør noget der vitterlig beviser en sådan identifikation og solidaritet.

Som det står, blev Hebdo netop ramt fordi den var en undtagelse. Havde talrige andre magasiner holdt ytringsfrihedens fane lige så højt, ville i hvert fald aktuelle blad være beskyttet af nogen opbakning. (Selvom det dog ikke havde givet nogen garanti.)

6 år siden
6 år siden
#13

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden
#14 Engbo

Jeg er også glad for, at der er en stor politisk enighed om at fordømme forbrydelsen mod tegnerne.
Glad for at så mange udtrykker deres følelser for de pårørende og afsky for de, der udførte ugerningen.

Men jeg er nødt til at sige, at det ikke er rigtigt, vi ikke har et ansvar for den udvikling. De højt begavede og højt uddannede mennesker er som analfabeter, når de ikke ser, at der også findes løgnere og kynikere på den anden side også - og at vi, som "Vesten," har dyrket og belønnet de samme ekstreme, der nu vender sig mod os "Vesten" igen.
Nogle fastholdt løgnen som en nødvendighed - og de same tåler ikke sandhedens lys. Sandheden skal i strategien sløres af flere løgne.
Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden

Du har ret, Engbo.
Det ville være dejligt om vi i Vesten kunne sige at vor historie har været én lang linje af korrekthed.Vi er desværre meget langt fra!

6 år siden
6 år siden
#16 Engbo

Jow tak dino; men vi må prøve at formulere/aktivere en bedre fremtidshistorie, der skaber en rigere tilværelse for alle.

6 år siden
6 år siden

Engbo

Jeg kan nu ikke se at nogen skjuler noget som helst, eller at vores egen skyld og ansvar fornægtes. Nu læser jeg mest Politiken, og bare der tager man da gang på gang brændbare emner op, og der er mange politiske analyser. Jeg synes det er meget nuanceret og ikke særlig ensidigt. Og så er der alle de andre aviser af forskellig observans, plus alt hvad der er af debatter i radio og tv. Og så vidt jeg ved læser du også selv nogle aviser som udkommer på dansk. Og i Folketinget er der mange forskellige partier, som udtrykker og debatterer alt muligt. Så hvad mangler vi? Der er så meget at ingen kan klare at konsummere det. Jeg kan i hvert fald ikke, selvom jeg gør mig bedste for at følge med.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Det er kommet frem, at de 3(4) terrorister i Paris havde tilknytning til ekstremmiljøet i Yemen.

Tror i det har nogen betydning hvor terroristerne har deres ideologiske synspunkter fra ?

6 år siden
6 år siden
#19 Engbo

Det er helt rigtigt, at de der vil have oplysninger kan finde dem. Men det lykkes jo at fordreje mange kendsgerninger med måden, de bliver bragt på.

Det trænger dybt ind i sjælen på os alle, når vi ser og høre om det beskidte mord i Paris.

Men at vi "Vesten" har været med til at begå langt værre forbrydelser er ikke gået op for de fleste. Vi er enige om at fordømme de eksterme muslimer. Men vi har da også i den grad dyrket de samme - og sådan bliver det bare ikke udlagt.

Politikken kommer med mange gode indslag. Det ser vi jo også i deadline ofte. Men når ARBEJDERENs redaktør kun en enkelt gang har nydt samme ære, er jo ikke tilfældigt. Den overordnede linie er i overensstemmelse med NATO og EU. Det står ikke nogen steder; men journalister der vil en fremtid ved nok hvordan de skal udtrykke sig.

Det er da meget menneskeligt at Leif Davidsen i Sovjet tiden udtrykte sig om de problemer, der herskede den gang. Men læg lige mærke til, at nu fortæller man ikke mere om, hvor ringe arbejdere bliver lønnet - nu da der under kapitalismen er blevet betydeligt værre med menneskerettigheder.

Jo, jo han kan godt få lov at tale natos sag mht. Ukraine. Men det ville da være passende, at stille ham samme spørgsmål som han blev kendt for i Sovjet tiden eller rettere anti sovjet tiden.
Men mest direkte er Afghanistan, hvor man frydefuldt støttede de mest ekstreme banditter ind til Sovjet var ude. Så interesserede vi os ikke mere for menneskene i Afghanistan, hvor rivaliserende mennesker førte krig mod hinanden og uhyrlige henrettelser fandt sted.

Vi var lige glade ind til hin 11 sept. da uhyret vendte sig mod sin herre. Den metode kan sættes på de væsentligste strategi som USA står i spidsen for, og som vi følger med Nyrups ord, "Hvad du end beslutter."
Den situation er vi også i nu med IS og de endnu ukendte, der står bag mordene i Paris.

6 år siden
6 år siden
#20

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Jeg må give Engbo ret. Man skal lede meget bredt i danske medier efter andet end main stream afstemte synspunkter. Her er man simpelthen nødsaget til at opsøge afvigende analyser i udenlandske tidsskrifter og magasiner.
Eksempelvis kunne man i denne tid søge på russiske medier og bruge Google translate.
Ikke, at de er mindre ensidige, men de tegner trods alt et billede af den frygt Rusland føler for Vestens i deres øjne aggressive adfærd.
Angående Politikken skal vi nok lede længe og dybt i deres spalter, før vi finder det mindste redaktionelle anti-israelske pip.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Kattegat

"Angående Politiken skal vi nok lede længe og dybt i deres spalter, før vi finder det mindste redaktionelle anti-israelske pip."

Politikens tidligere redaktør Herbert Pundik som er jøde og bor i Jerusalem skriver jævnligt sine artikler i Politiken, og han er meget kritisk over for Israels nuværende regering og deres bosættelsespolitik.

Men hvorfor skulle avisen i øvrigt skrev anti-israelsk? Eller anti-arabisk? Eller noget andet anti? Hvad skulle det gøre godt for.

Jeg mener vi har brug for oplysninger, analyser og kritik, ikke for propaganda - som det i regelen er når man skrive anti - eller pro for den sags skyld.
Kåemer

6 år siden
6 år siden

Engbo

"Men at vi "Vesten" har været med til at begå langt værre forbrydelser er ikke gået op for de fleste."

Det er da gået op for mig og også for dig. Hvem er det da der er "de fleste".

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Man kan sagtens diskutere fortiden. Men nye mennesker vokser op og må tage verden derfra.
Jeg gætter på at mindst 90% af muslimerne i Europa inderst inde ønsker at Islam skal spille større roller indenfor jura og kultur. Med andre ord at Islam bliver toneangivende i et eller andet omfang, men langt større end idag.
Derfor kan man forvente at disse manges hensigt er at der skal ske sådanne forandringer. Fredeligt, demokratisk, men sikkert.
Terroristerne er bare de utålmodige, de der ikke kan vente.

Det er interessant at opregne forholdet imellem antallet af terrorister i aktuelle franske affære. Der er tre voldelige mænd, sikkert en kvinde samt en ung mand der overgav sig i tide. Men cirka fire. Hvor mange franskmænd har så været involveret i bekæmpelsen af dem?
Politikere, soldater (bevogtningsopgaver) politiets elitekorps, detektiver, sundhedsfolk, færdselsbetjente og andre - titusindvis af folk.

Hvad nu hvis der kommer hundrede lignende terrorangreb på samme tid? Er det urealistisk? Mon ikke man let finder hundrede rabiate muslimer i Frankrig? Og mon ikke man let får fat på flere hundrede skydevåben? Det er faktisk ganske let, tror jeg.
Det eneste der mangler er at de aftaler det. Og med vor tids mobiltelefoni skulle det være let. (Er det nødvendigt at anbefale det franske "pet" at holde skarpt øje med telefonien?)

Ved hundrede sådanne angreb med gidseltagninger - hvor let er det så lige for myndighederne at bekæmpe det?
Hundrede - et stort tal? Eller er det et lille tal? Hvad siger historien?
Det er en ubehagelig udvikling.
Men efterretningstjenesterne og politikerne er nødt til at forudse at sådanne problemer kan ske.
Mette Frederiksens udmelding om øgede ressourcer til PET må derfor hilses velkomment.

6 år siden
6 år siden
#25 Engbo

"Det er da gået op for mig og også for dig. Hvem er det da der er "de fleste". Kåemer

Det glæder mig da, at vi er to der har "set lyset." Så det vil da glæde mig endnu mere, om de fleste også har forstået det.

Du har jo nok bemærket, at vore politikere ikke går ud fra denne kendsgerning, når du ser dem på TV.

Statsministeren siger det jo lige ud: "Jeg kan ikke se, vi er medansvarlige." Det gælder om at se nüanserne i det.

For hun har da ret på den måde, at forbryderne ikke kan bruge det som undskyldning. Men hvis man for alvor ønsker fred, så skal vi altså se på den historie, vi har været med til at udvikle. Det er vigtigt at være søgende og også selvkritisk.
Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden

Kåemer!

Med anti-israelsk mener jeg israelsk kritisk. Bosættelsespolitikken er kun en flig af de israelsk skabte problemer i Mellemøsten, og i øvrigt en politik, som langt de fleste europæiske lande samt USA tager afstand fra - altså main-stream.
Det jeg savner er klare analyser af følgerne af den stats terror, som Israel også står for, deres apartheid politik, samt totale ignorering af UN resolutioner.
Her ser man altid kun sagen fra israelsk side med den begrundelse/undskyldning, at de bliver terroriseret af Hamas. Det kunne måske være på sin plads ind imellem at fremdrage et par historiske kendsgerninger om Israels tilblivelse i et orgie af terror fra zionistiske terrorgrupper.
Her er man altså beklageligvis nødsaget til at søge bredere orientering end Politikken og andre danske nyhedsmedier.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

Kattegat

"Her er man altså beklageligvis nødsaget til at søge bredere orientering end Politikken og andre danske nyhedsmedier."

Ja, det kan du have meget ret i. Men hvor skulle det da være? Kom med nogle forslag. Hvor får du dine oplysninger fra. For du modtager vel ikke åbenbaringer.

Der er jo skrevet kilometervis af artikler om de israelsk-arabiske konflikter bare på dansk, og endnu flere på andre sprog, og der er produceret bjerge af litteratur om hele problemkomplekset, om henholdsvis jødisk og arabisk historie og ingen kan rumme det hele. Vi kan jo ikke gå tilbage til - ja, hvad skal jeg sige? - til exudos, til Hitler og nazismen, til Lawrence of Arabia - ja til Abraham og Adam og Eva. Men det hele hænger jo sammen, årsag og virkning. Ingen kan rumme det, men man kan jo godt få et fornuftigt overblik, uden at jeg tror nogen ligger inde med den endelige sandhed.

Men vi har selvfølgelig hver for sig at have vore sympatier. Mine er vist nogenlunde ligelig fordelt mellem israelere og arabere.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Engbo

Jeg kan ikke sige, at jeg har styr på hvad statsministeren har sagt og i hvilken forbindelse, men jeg ved at regeringen er indstillet på at palæstinenserne skal have deres egen stat, men at det skal ske på en måde der dæmper eller måske ligefrem løser konflikten, og ikke forværrer den.

Kåemer

6 år siden
6 år siden
#29 Engbo

Nu var det vist mest Kattegat, Kåemer, du svarede. Men det hænger da også sammen. Der hvor hun udtrykte sig - og som jeg henviser til, var i forbindelse med debatten om Islamisk stat.

Men sådan svarer man - og altså ikke bare hende. Jeg henviste til eksemplet om støtten til de mest ekstreme terrorister.

Efter min mening bør man ikke støtte frem og tilbage, som USA står i spidsen for. Så ønsker man fred, bør man alvorligt se på årsagerne til konflikterne og tale roma midt i mod.

Vor tids Roma er NATO og EU. Adgang til oplysninger? Jeg foreslår du og I søger på Modkraft. DK
Der kan man finde meget grundige redegørelser af Øberg. Dansk/ svenskeren Øberg har tidligere været ansat som fredsforsker for den danske regering. Nu skal vi søge tillid til krigsherrerene og så har Øberg ingen interesse. Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden

Engbo

Du må fortælle noget mere om denne Øberg, hans fornavn for eksempel. Og hvorfor er han specielt pålidelig? Jeg har søgt på Google, men får da bare en masse henvisninger til et firma, Øberg.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Engbo igen

"Efter min mening bør man ikke støtte frem og tilbage, som USA står i spidsen for"

Jo, det er netop hvad man må, hvis man vel at mærke vil lave politik og ikke ideologisk kamp. En dygtig politiker vil til enhver tid støtte de tendenser der fremmer hans egen sag. Hvis det så senere viser at han har taget fejl og har støttet de forkerte, så må han også tag de tæsk det giver.

Da Obama blev indsat som præsident fik han fuldt fortjent Nobels fredspris, på grund af de klare linje han anviste og det håb han vakte, og som støttede alle fredsplaner. At han så ikke senere har kunnet gennemføre sine planer kan skyldes at han har været en svag præsident eller at han har stået over for uovervindelig modstand. Så har han måttet krydse sig frem for dog at få noget igennem. Det kaldes "det muliges kunst".

Vi andre kan så nu sige, at han burde have holdt fast ved det han havde planer om fra begyndelsen. Ja tak, det er ikke os der har skulle slås med hvad han har skullet.

Kåemer

6 år siden
6 år siden
#32 Engbo

Kåemer Hvis du bruger nævnte link, (nederst) får du en artikel fra Information. Ja, han edder Jan Ø eller Öberg - og skriver du det på Google får du flere henvisninger /oplysninger om denne fredsforsker. Jeg har truffet ham på et møde i Århus, der også omtales i nævnt forslag.
www.information.dk...person/jan-oeberg

6 år siden
6 år siden

Vedr. oplægget om Paris og satiriske tegninger:
I TV udsendelsen "Presselogen" indsendte en seer denne mail: "Hvis JP ikke tør bringe tegningerne, har muslimernes så ikke vundet?"

Jo da. De har da vundet! Og blot en af mange sejre i fremtiden. Men hvis nu JP havde bragt tegningerne igen - ville det så være omvendt? At muslimerne havde tabt? Nej!!! Der skal da langt mere til.

Men jeg kan godt forstå at JP lader være. Det handler ikke kun om chefredaktørens ønsker. Han har også ansvar for mere menige medarbejdere. Skal disse arbejde i konstant frygt for blodige angreb? Eller skal de søge jobs andre steder fordi de ikke kan holde til det konstante pres?

Skal man bringe tegninger blot for at provokere? Det er et hyppigt stillet spørgsmål omkring denne sag.

Hvis man krænker nogen ved latterliggørende tegninger eller tekster, og disse nogen så siger: "Vi er kede af det. Vi føler ikke at vi har fortjent at blive hængt ud på denne måde."
Så synes jeg det er OK at sige undskyld.
Men hvis disse nogen så både i ord og handling siger: (og gør) I har krænket os (eller vores 1500 år gamle profet) "I skal dø! Vi dræber jer med knive og kaster jeres hoveder ud på Strøget!"
Så vender den "moralske pil." For drab er en hundredfold værre krænkelse end blot at gøre noget med pen og papir, med tekst eller tegning. Og sådanne mordere fortjener at blive hånet og latterliggjort.

Europa er under pres. Det har vi vidst i mange år. Nu ligger der nok hos mange en vis optimisme i det faktum at kun få % at Europas befolkning er tilflyttere af islamisk observans.
Det er interessant at vurdere hvor mange der egentlig skal være førend der kan tales om en større og generel trussel.
Det er ikke helt enkelt at gætte på.
Under den nazistiske opblomstring (hvis man kan bruge ordet blomst om nazismen) så man hvordan determinerede og hensynsløse bander relativt let fik magt over langt større folkemængder.
Under den tyske besættelse - hvor mange tyskere var egentlig i Danmark? Sammenlignet med antallet ad danskere - ikke ret mange. Men de var beslutsomme, hensynsløse, bevæbnede og havde naturligvis en storebror syd for grænsen.

Hvis der på en ø bor 21 mennesker - de 20 er 50 år gamle og den sidste er en baby - hvem har da magten? Rigtigt - de ældre.
Nu lader vi 30 år gå. Hvem har nu magten? Rigtigt - den unge mand på 30 år. De andre (de endnu levende) er på plejehjem.
Vi ser altså at fraktionernes gennemsnitsalder spiller en stor rolle.

En minoritet kan - ved at vente nogle år - sagtens få magten hvis dens gennemsnitsalder er væsentlig lavere end den nuværende majoritets. Måske ikke på parlamentarisk basis. Men også venstrefløjen har jo altid sagt at et magtskifte alligevel ikke sker i parlamentet, men på gaden og på arbejdspladserne.

Der skal mere til at ændre på sådanne fakta end blot at bringe nogle karikaturtegninger på forsiden af en avis.

Så kommer nogen ind på (I et indlæg overfor) en selvstændig palæstinensisk stat.
Det kan jeg godt forstå. For palæstinenserne lever i et dødvande der må være rædsomt at være en del af.
Men der skal mere til at danne en selvstændig stat end blot at anerkende den som sådan. Gaza er jo ikke et land, en nation. Det er en masse mennesker stuvet sammen i et hjørne. De kan ikke klare sig som selvstændigt land.

6 år siden
6 år siden
#34 Engbo

#31 Javel Kåemer. Vi kan bare vælge nogen andre, når vore politikere bruger vore stemmer til modsatte formål end det, de var valgt til.

Når opgaven er fremme vælgernes tillid - men så at bruge det tll noget andet.
Som Brecht udtrykker det: "I fattige taler altid om retfærdighed; men vil I betale for det?"
Men nogen vil betale, så det gælder om at følge dem, hvis man vi en fremtid med høj løn og ros.

Ja; men jeg taler også for, at stemme og virke for nogen andre; men jeg ved også, det er svært at hamle op mod magthaverne.
Men det er heller ikke umuligt.
Vi ser jo , at Enhedslisten har vundet frem på trods af mange spådommme om det modsatte. Trist er det at holdningerne i Socialdemokratiet, radikale og SF er svækket så betydeligt, hvad angår fredens muligheder. Internationalt øges oprustningen.
Dog er der lyspunkter her også f.eks i Sydamerika, hvor lande både har økonomisk fremgang og trodser USA'.
Opgaven med at besætte Cuba, Venezuela, Brasilien og flere, der er på vej på nogen områder.
Vi er nødt til at bevare håbet for at freds og udviklingens kræfter vil vinde. Vi har ikke brug for flere krige med de tragedier, der følger.

6 år siden
6 år siden

Engbo

Ja, Jan Øberg virker som en meget spændende og velorienteret person, og hans synspunkter er bestemt værd at sætte sig ind i. Jeg læste interviewet om Nobels fredspris. Han har utvivlsomt ret i at det er vestligt orienteret. Jeg opfatter det nu ikke som om de er bange for at træde USA over tæerne, men fordi de traditionelt tilhører den vestlige verden, og fordi demokratiet er et af vore grundbegreber. Så jeg synes i grunde ikke, at østlige dissidenter skulle have prisen, men heller ikke vestlige. Det vil i begge tilfælde være for tæt på det politiske. At Obama fik prisen var bestemt et fejlskud, selvom han har al min sympati, men han er altså politiker og så er det hans forbandede pligt at arbejde for freden. Jeg vil tro at han kommer til at gøre en større indsats for freden når han ophører med at være præsident.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Ytringsfrihed, er også retten til at tie. Man skal vælge sine ord med omhu, hvorfor provokere andre, fordi man kan. Provokation skal have en mening og være aktuel.

6 år siden
6 år siden

Ja, der virker plat at provokere bare for at "gøre det."

Satire er bedst når den driller magthaverne, de stærke.
Den er ikke god når den mobber de svage og forsvarsløse.
Men de der slår ihjel som svar på drillerierne - er de svage og forsvarsløse? Har den spøgefugl der ved at hans spøg er med livets som indsats - har han ikke moralsk ret til at spøge?
Hvordan kan man mene at han selv er skyld i at han bliver myrdet? For det er der nok nogen der mener.
Skylden er altid hos den der bruger vold.
De der myrder bare på grund af tekster og tegninger - de er de sande provokatører.

Den her leverede argumentation ville enhver af os vist bruge hvis det handlede om Cirkusrevyens drillerier af vore politikere. Hvordan ville det moralske barometer pege, hvis Lars Løkke Rasmussen myrdede dem der havde gjort nar af hans regnskabsrod og nedsvælgede fadbamser?

Svaret herpå er jo oplagt. Og det bunder vel i at så stor kan Lars Løkkes krænkelsesret aldrig blive, at han skulle have ret til morderisk vold.
Men visse andre synes at hævde en sådan krænkelsesret. Og nogen synes at have forståelse herfor.

Man bør ikke provokere blot for at provokere. Men mord på tegnere, der ikke bruger vold, er i sig selv en provokation der fortjener reaktion.
Vold er den værste af alle provokationer.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Respekt for religion ... er startet 07/01-2015 22:46 af Robert Kallehave og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 13 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage, 1 time siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 7 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
2 dage, 18 timer siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
19 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 20 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 26 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 26 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 27 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 14 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 16 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 19 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 28 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
5 måneder siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 14 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
5 måneder, 16 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
5 måneder, 18 dage siden · hermanøv
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
1Mangler kritik
6 måneder, 4 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
6 måneder, 6 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
6 måneder, 6 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
6 måneder, 12 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
6 måneder, 14 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
6 måneder, 16 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
7 måneder, 1 dag siden · Wernn
33Din dag.
7 måneder, 4 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
7 måneder, 5 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
7 måneder, 14 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
7 måneder, 23 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
7 måneder, 25 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
7 måneder, 26 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
8 måneder siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
8 måneder, 5 dage siden · Wernn
8Meddelelse
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
9 måneder, 2 dage siden · Emeli
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
9 måneder, 9 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
9 måneder, 21 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
11Hvem er du?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
64Lykken
9 måneder, 23 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
9 måneder, 27 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
9 måneder, 28 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
10 måneder, 6 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
10 måneder, 11 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
10 måneder, 19 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
10 måneder, 20 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
2Musik fænomen.
10 måneder, 21 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
10 måneder, 24 dage siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
10 måneder, 24 dage siden · melberg
8Spansk
10 måneder, 25 dage siden · Savanti
4Dans
11 måneder siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
11 måneder, 1 dag siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
11 måneder, 4 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
11 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
11 måneder, 9 dage siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
11 måneder, 12 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
10Noget teknisk
11 måneder, 23 dage siden · mariebeck

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 24 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino
11Normal
4 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 år siden · Engbo
58Udvisning
4 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
4 år siden · Kåemer
5Finansloven
4 år siden · Kattegat
5Et eventyr
4 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
4 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
4 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
4 år siden · Fink
3Målsætninger
4 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
4 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
4 år siden · Kåemer
53Mærkedag
4 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
4 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
4 år siden · Villain
6Journalistik eller?
4 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
4 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
4 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
5 år siden · Engbo
17Homofobi
5 år siden · dino
0Hjemmehjælp
5 år siden · Kåemer
13Grundlov
5 år siden · Engbo
8Danmark Frit
5 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
5 år siden · Fink