Det danske sprog · Hen ... i vejret?

7 svar
Senest opdateret 6 år siden · 3 bruger(e) deltager
6 år siden

Som i Danmark således også i Sverige har man haft det kønsopdelte pronomen oppe at vende. Derovre har man vist nu helt godkendt introduktionen af det kønsneutrale pronomen "hen."

Det kan man mene om hvad man vil.
Men selve ordet "hen" lyder forkert, synes jeg.
Mere logisk ville det være hvis man sagde "hon!"
Hvorfor? Jo - man kan kombinere han og hun ved at skrive haun. Og dette ord bør jo udtales hon! (Som i chauffør, Maude osv.)
Men "hen" lyder dumt.

Så meget om selve ordet.
Så kan man sige: Hvilket formål tjener det?
Angiveligt at opdrage børn med en mere ligevægtet opfattelse af kønnene. Idéelt ville vel være generel kastration ved fødslen så man kunne undgå den forfærdelige diskrimination, som den kønsopdelte natur er skyld i.
Eller klogere udtrykt: Den kønsopdelte natur bør ikke foranledige en kulturel forstærkning ved sproglige opdelinger.

Det kniber bare lidt med konsekvensen. (Men man skal jo starte et sted!)
I har jo alle sammen bemærkedet det in konsekvente ved at sige:
"Man bør erstatte ordene han og hun med hen."
For her har man jo allerede fastslået at det maskuline køn er det mest betydende.

I det store og hele er jeg ikke tilhænger af ordbegrænsende nysprog.
Alligevel er det også udtryk for inkonsekvens! For der er formentlig allerede i vort moderne sprog sket en række begrænsninger af hensyn til hurtigheden af kommunikationen!
Betragt et ord som "Folketingsvalg." Der er heri allerede en række antagelser, som er gledet ud af sproget. Disse antagelser gør det muligt at kommunikere hurtigt.
Skulle vi rejse tilbage til bronzealderen så kunne vi ikke sige "Folketingsvalg." Så måtte vi sige:
"Hændelse der sker efter højst 4x365 dag-nat skifter hvor alle voksne mødes på bytorvene og siger hvem de mener der skal være høvding."
Alle disse ord har vi fået sparet væk i vores udgave af nysprog, hvor noget så indviklet kan siges i bare ét ord.
Og ærlig talt: Hvem er mon modstander af det?
Derfor er nok selv de mest konservative i en vis grad tilhængere af sproglige tilpasninger.

Modstanderne af "hen" vil nok sige at sproget herved bevæger os væk fra noget der har realitet, og som vi ikke KAN afskaffe, nemlig de to køn.
Men man kan jo godt indvende at vi ikke hele tiden behøver henvise til disse forskelle i enhver situation.
Hvis man vil sige noget med at en person skal slukke lyset efter sig, så behøver vi ikke minde hinanden om hvilket køn personen har.

Mon ikke ambitionen er at den kønsrefererende tales nedtoning med tiden kan reducere andre og vigtige kønsspecifikke ting der vitterligt skaber problemer ved for stærkt fokus på kønnet?
Altså det der med at direktøren og sygeplejersken gik sig en tur. Kender I den? Jo - de gik en tur sammen og mens sygeplejersken er inde og handle, bliver direktøren antastet af et par fyre. "Slip slanterne moster!" siger de.
Så kommer sygeplejersken tilbage og angriber med den store momentnøgle han lige har købt. Den kendte I godt ikke?

6 år siden
6 år siden

Vi har haft dette spørgsmål oppe før år tilbage, og dengang foreslog jeg at bruge det gode gamle ord "hin". Det er et ord som ingen bruger mere, og dets betydning ligger nær den eventuelt nye.

Det skal naturligvis ikke erstatte han og hun, men bruges når man har brug for at udtrykke sig kønsneutralt. Det virker altid klodset, når man må skrive: "han eller hun bedes møde op der og de." Så er det lettere hvis man kunne skrive: "hin bedes møde op ..."

Jeg ved godt at det vil kollidere med dem der er interesseret i ældre litteratur, men det kommer vi nok over. Og "hin" lyder i mine ører ikke så fjollet som "hen" eller "høn".

Kåemer

6 år siden
6 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Johannes

Mit eksempel er aldeles ikke kønsfornægtende. Ikke mere end "man" i hvert fald. Men enhver der skriver støder ind imellem på situationer hvor man skal bruge en kønsneutral formulering. Det er netop for at undgå klodsede konstruktioner som "han/hun" og lignende.

Tidligere, før rødstrømpernes tid, var "han" et kønsneutralt pronomen. Når Gud f.eks. blev betegnet med "han" betød det ikke at han var en mand, men at han var kønsneutral. Derfor er der heller ingen hunengle i Bibelen. Men rødstrømperne efterlod et hul i sproget. Det har man siden prøvet at udfylde på forskellige måder.

Kåemer

6 år siden
6 år siden
#4

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Johannes

Du giver jo selv en udførlig definition af det hul i sproget jeg talte om.

Jeg vil her citere Piet Hein:

Den som kun ta'r spøg for spøg
og alvor kun alvorligt,
han og hun har faktisk fattet
begge dele dårligt.

Få år tidligere kunne han have nøjes med at skrive "han", og det ville have omfattet begge køn.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Det er rigtigt.
Kvin kan vel mene hvad kvin vil. :-)

Hvorfor er kønnet overhovedet blevet opfundet i sprog og grammatik?
Det er nok noget med at rigtig megen sprogbrug har henvist til personers tale, gøren og væren. Og ved henvisning til personer anses personens køn for ganske vigtigt for at skabe forståelse.
Og derved har man måske opfundet pronomener, der i sig selv angav personens køn.
Som ved:
Personen drog sit sværd - HAN drog sit sværd.
Personen rørte i suppegryden - HUN rørte i gryden.
Så ved alle straks at det handler om en mand eller en kvinde.
Så slap man for det forkrampede: Personen - som iøvrigt var en mand - søgte sine sandaler.
De kønsbestemmende pronomener er nok opfundet for at tydeliggøre sproget, ikke for at diskriminere.

6 år siden
6 år siden

Nogle finder åbenbart at de voksnes kønsforskelle ved sine størrelser skaber problemer. Vi ved hvad det handler om: De generelle diskusioner om mandlig dominans og kvindeundertrykkelse.
Disse problemer kan der gøres noget ved og det sker også.
Men en af måderne at mindske disse problemer er at man undlader overdrevet kønsfokus i menneskers karakterdannelse, og denne præges stærkt i barneårene. Så i disse følsomme år vil man sætte ind for i tide at kunne begrænse den kulturelt betingede skelnen - og uundgåelige diskrimination - imellem kønnene.
Der er noget om snakken! For børn har ikke umiddelbart brug for at kende til de seksuelt betingede forskelle. Derfor kan det forekomme urimeligt at drage voksenlivets biologisk betingede skelnen ind i barndommens begrebs- og holdningsdannelse. Børnene kan tidsnok opdage de forskelle der uundgåeligt knyttes til de to køn.

Nu må man spørge: Vil det gøre en væsentlig forskel hvis man skifter de kønsbestemte pronomener ud med et fælles?
Jeg tillader mig at tvivle. Ikke alene fordi naturens skelnen er så stærk at forskellen nok opdages alligevel hos børnene, men markedsmekanismerne ser så stærk interesse i at skelne, at man på bundlinjen må konstatere at det faktisk går den gale vej.
Hvor samfundsbestemte forhold ellers har udsat kønsaktiviteterne fordi den biologiske kønsmodningsalder længe lå forud for de unges økonomiske og sociale modning, er der i vor tid tendens til en tilbagevenden til naturens eget forslag til kønsrelateret samværsdebutalder.
Det skyldes blandt et paradoks. For den samfundsrelaterede begrænsning af unges kønsrelaterede samvær er ikke længere af samme vigtighed som tidligere: Samfundet er blevet så rigt at hovsagraviditeter ikke længere betyder økonomisk ruin.
Og her støder vi på yderligere et paradoks! For denne økonomiske mulighed for tolerance af førægteskabelige barnefødsler bliver netop ikke brugt til at fremrykke de unges fødselsdebut! Tværtimod, de gode økonomiske forhold tenderer derimod mod en udsættelse af samme! Det skyldes vor samtids trang til selvrealisation, som idag langt mindre handler om etablering af forældreskab, men derimod singlelivets friheder, som i høj grad handler om indtjening og socialt avancement. Og det kræver ofte en længerevarende uddannelse. Og deraf følgende manglende tid og penge til familiedannelse. (Heldigvis er der mange undtagelser fra denne "regel.")

Vi ser altså at sænkning af seksuel debutalder ledsages af øgning af forplantningsalderen. Og det er vel et paradoks?
Spørgsmålet er om det er holdbart på længere sigt? Om samfundet kan blive ved med at holde til en så ekstrem splittelse af biologiske overlevelsesmekanismer og rigdomsbaserede holden-hen-livsformer som kan risikere at føre til kortvarige tilfredshedstilstande som ikke kan bestå på længere sigt.

Men disse problemer beror ikke på børnenes karakterdannelse! De er derimod rene voksenlivskomplikationer.
Interessant er det om børnenes kønsopfattelse vil fremme den ene ende af de ovenfor omtalte forhold - altså om kønsbegrebsdannelse vil fremme en for tidlig, men forplantnigsmæssigt ineffektiv kønsmodning, eller om fravær af samme (kønsbegrebsdannelse) tværtimod er nødvendig for opnåelse af den forældrebevidsthed/ambition/accept der i sidste ende er nødvendig for samfundets overlevelse.

Kort sagt kan man spørge om køns-ensartethed i voksenlivet (diskriminationens afskaffelse) eller opmuntring til forældreroller skal veje tungest.
Svaret er nok at begge dele har lod og del i sandheden. Men for stærke lighedsbestræbelser kan måske føre til svækkelse af den biologisk betingede trang og lyst til nærhed med en af det modsatte køn, om så en hel børneflok skulle blive resultatet.

I George Orwells roman 1984, opleves det at børn ikke kommer til verden gennem lyst til kønsligt samværd, men kun gennem en samfundsmæssig pligtadfærd, som derfor er nogle en vederstyggelighed som de helst var foruden.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Hen ... i vejret? er startet 17/04-2015 11:40 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Det danske sprog.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

6Brug af kommentarer?
15 timer siden · Kafkaesque
2Efterlysning af serie
1 dag, 3 timer siden · Kåemer
474Kontraster
1 dag, 21 timer siden · Engbo
3918Dagens ord
4 dage siden · Engbo
6Skriveklub?
4 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
5 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
25 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 5 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 8 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 14 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
1 måned, 29 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 2 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 3 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 4 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 5 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 5 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 6 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 7 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 7 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 9 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 10 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 10 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 10 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 13 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 16 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 18 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 19 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
2 måneder, 27 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
2 måneder, 29 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 1 dag siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 2 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 2 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 3 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 6 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 7 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 8 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
3 måneder, 10 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
3 måneder, 12 dage siden · Ormstunge

Det danske sprog

3918Dagens ord
4 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 5 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 6 dage siden · Prem
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
4 måneder, 1 dag siden · hermanøv
18Forstyrrende elementer i læsning
9 måneder, 22 dage siden · JohannesB
3Synonymer
1 år, 3 måneder siden · Engbo
4som der
1 år, 3 måneder siden · dino
1Hvad betyder
1 år, 7 måneder siden · dino
9Humor .
1 år, 11 måneder siden · Engbo
9Komma
2 år siden · Dyppepennen
7Moderne fraser og vendinger.
2 år siden · Rimon Waad Herm...
2Smil
2 år siden · Mitmit
1Velvalgte ord
2 år siden · Engbo
3Brug af ordet 'dog'
3 år siden · Theplayer1978
2Valg af stedord
3 år siden · DenFrieNukleoti...
1Stavefejl -.-' (suk)
3 år siden · dino
17Bandeord
3 år siden · Engbo
0drilsk beskrivelse
3 år siden · DenFrieNukleoti...
3Underlig sætning
3 år siden · DenFrieNukleoti...
8Min moders stemme
3 år siden · Engbo
21Ligger-lægger
3 år siden · solvejgh
6Beskrivelse af lyde...
3 år siden · amandastorgaard
5ABC
3 år siden · dino
7Redigering.... tekstpandex
3 år siden · dino
8Forskellen mellem at udskyde og at ...
3 år siden · Kattegat
7Den Lyriske Genres Væsenstræk
3 år siden · Morpho
6To pun or not to pun?
3 år siden · DenFrieNukleoti...
16De og du
3 år siden · Polo
2Bedste
3 år siden · dino
8Ords placering
4 år siden · heksemutter
8Et par dage...
4 år siden · smukkehjerte
17Boom
4 år siden · Fink
5datid problemet
5 år siden · Willow Gram
4Sammenblanding af forskellige tider
5 år siden · JamesLei
7Et par timer - hvor lang tid er det...
5 år siden · Didi
7Du kan sagtens
5 år siden · Fink
2Kriminalkommisær
5 år siden · Stine Mai
1Hjælp en studerende
5 år siden · dino
9Det engelsk sprog
5 år siden · dino
7Hen ... i vejret?
6 år siden · dino