Bøger, forlag og litterært · Bibelen

49 svar
Senest opdateret 5 år siden · 6 bruger(e) deltager
5 år siden

Min ven og jeg læser hver morgen et par kapitler fra Bibelen. Ikke fordi vi er særlig religiøse, men fordi det er god litteratur. Vi læste først hele Nye Testamente og så Gamle Testamente. Til nu er vi nået midt i Jeremias Bog.

Jeg har læst Bibelen helt fra jeg var ung. Dengang var jeg religiøs og var medlem af et trossamfund. Da læste jeg den helt "fra perm til perm" som de siger på norsk. Senere læste jeg mere tilfældigt, visse dele var vældig gode og blev læst tit, mens andre steder kun sjældent blev læst. Da jeg forlod sekten mistede jeg ikke interessen for Bibelen. Men det er først nu jeg, sammen med min ven, har besluttet os for at læse den grundigt fra ende til anden.

Før i tiden var Bibelen verdens mest læste bog. Det er den måske stadig, men næppe i Danmark. Eller tager jeg fejl i det? Hvordan har I det med Bibelen?

5 år siden
5 år siden

Jeg har læst Bibelen, det gamle testamente en del gange i forskellige formater, og det nye testamente sporadisk og en enkelt gang fra ende til anden.

Litterært har Bibelen ikke været nogen stor oplevelse for mig, men jeg finder det ret interessant at se, hvor stor spredning der i fortolkningerne af Bibelens ord. Nogle forsøger at tolke ordret (hvilket giver problemer, fordi der er så mange indre modsætninger i Bibelen), mens andre tolker meget frit (hvilket giver problemer, fordi der der er uendelige fortolkningsmuligheder).

Det ser jeg som et tegn på, at mennesket finder mening, hvor det har behov for det. Det får mig også til at tænke på, at jeg ville ønske, der i højere grad skete samme grad af fortolkning inden for islam.

5 år siden
5 år siden

Bibelen er jo skrevet af mange forskellige personer og over meget lang tid, og ingen af dem vidste, at de skrev på en Bibel. det er derfor ikke så mærkeligt, at indholdet er så uensartet. Og de jødiske lærde, som samlede det der skulle blive til Gamle Testamente havde nok nogle hovedprincipper, men har været meget fordomsfrie og vidsynede. De forsøgte ikke at ensrette de forskellige tekster. Noget tilsvarende kan siges om dem der meget senere samlede Ny Testamente.

Det er kun fundamentalister som mener at Gud er den egentlige forfatter, som ikke vil erkende, hvad der ellers er åbenlyst, at der er modsigelser.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

#2 (Kåemer): Bibelen er jo skrevet af mange forskellige personer og over meget lang tid, og ingen af dem vidste, at de skrev på en Bibel. det er derfor ikke så mærkeligt, at indholdet er så uensartet

Jeg siger ikke, det er mærkeligt. Jeg siger, det er interessant at se, hvordan det bliver håndteret på forskellig vis.

5 år siden
5 år siden

Kåemer i #2 skriver du at de Jødiske skriftlærde havde nogle hovedprincipper de skrev efter (bl.a. ved at de talte ord og bogstaver for at undgå fejl, når de skrev nye expl. af deres skrifter), men at de også var fordomsfrie og vidsynede. Det sidste er jeg helt uenig i, for nogle mere konservative og ortodokse end Jødiske skriftlærde skal man lede længe efter - på godt og ondt. Godt fordi der så er få oversættelsesfejl, og ondt fordi de alligevel tillod ortodoksi at vinde indpas, hvilket eksempelvis ses af deres konflikter omkring at skive Guds egennavn.

Om bibelen generelt så er jeg imponeret over den harmoni der trods alt er (ved godt at mange er uenig med mig heri), når tages i betragtning at den er en samling bøger skrevet over 1600 år og hvor kun et fåtal af skribenterne formentlig har haft formodning om at det de skrev skulle samles i en kanon.

... og så syntes jeg du er lidt kedelig i dit overordnede Gudssyn. Lige så åben og nysgerrig du er omkring religiøse emner, lige så tillukket syntes du at være omkring det Guddommelige og overnaturlige ifm. bibelen. Du levner ikke meget plads til at bibelens Gud er inde over.

Vacca foedas indspark i #3 er jeg enig i, derhen at den vidtspændende fortolkning forvirrer mere end den gavner det enkelte troende menneske.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Jeg synes også bibelen er spændende. Paradoksalt nok kommer det efter at have fravalgt samme. Jeg ved ikke hvordan vel uddanede mennesker bære sig ad med at finde Bibelen som den sande lære - en opslagsbog.

For den er jo selvmodsigende for den ortodokse. Hvis ikke man erkender, at alt i verden er bevægelse, så er Bibelen det rene vrøvl. I det gamle Testamente var dødsstraf med brutalitet, f.eks. stening jo lov.

Man holdt kvinder på samme måde som husdyr - godt nok med beskytteende love. Det var ikke ligegyldigt, om det var førstehustruen eller medhustruen eller slavepigen.

Men fælles var, at det var mandens ejendom. I skolen lærte vi, at Sara godt kunne få børn selv om hun var 90. Bibelen fortæller mere bramfrit - ikke at Abraham forførte en slavepige; men at han bare brugte hende til avlen.

Rettroende såvel i Folkekirken som Jehovads Vidner bryder sig ikke om at snakke om den slags.
Så den almægtige og evige Gud har altså også underordnet sig historien og er blevet mere human. I det gamle Testamente kunne man også bede om regn. Ja, endda konkurrere med andre religioner om hvis Gud, der hørte bønnen.

I det Nye Testamente hedder det, at Gud lader sin sol skinne over gode så vel som onde og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Her kunne også stå, at der findes ingen Gud, der bestemmer, når det skal regne eller sne.
Efter min mening er Bibelen et bevis på, at klassekamp - kamp mellem undertrykkere og undertrykte (jødernes frigørelse fra Ægyptens slaveri f.eks.) Det nye Teatamente gør op med mange ting; men ikke med herre tjener forholdet.

5 år siden
5 år siden

Vacca foeda

Vi er vist ganske enige - i dette.

Robert Kallehave

"... at de Jødiske skriftlærde havde nogle hovedprincipper de skrev efter".

Det var nu ikke skribenterne jeg skrev om, men dem der samlede og udvalgte skrifterne. Der har naturligvis eksisteret mange flere skrifter, og de som samlede dem efter det babylonske fangenskab må nødvendigvis have arbejdet efter visse principper

Og skribenterne brugte skam Guds navn. Det står skam i de håndskrifter man har i dag. Det var senere man holdt op med at bruge det på grund af overtro. For øvrigt en skik de kristne fulgte, således at det ikke blev brugt i nogen af skrifterne i Nye Testamente.

"... Du levner ikke meget plads til at bibelens Gud er inde over." Jeg tror skam på Gud, men ikke nødvendigvis på Bibelens Gud. Dertil er han beskrevet for forskelligt af de forskellige skribenter. Der er stor forskel på Guden fra ørkenvandringen og i kongetiden. Da var han Israels Gud, mens andre folkeslag havde deres guder. Og for de kristne blev han den kærlige fader.

Ja, jeg mener, at de skriftlærde der samlede Bibelen var vidsynede og kloge. At der også var stærke snæversynede blandt dem, stemmer jo godt med hvordan religiøse er i dag.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Undskyld Vacca foeda, det var naturligvis din kommentar i #1 jeg skulle henvise til. Det irriterer mig når jeg laver sådanne fejl. Beklager!

Okay Kåemer (#6). Også dem der kanoniserede testamenterne har jeg et ambivalent forhold til. Det burde jo være bibelens Gud der dirigerede deres processer, skal man tro at de var inspirerede af Gud - hvad ortodokse jo gør. Men jeg tror nu, at især de bibellærde fra år trehundredetallet også lod sig dirigere af den gryende Katolske kirke.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Robert Kallehave

Ja, naturligvis var det kirken der dirigerede kirkens egne lærde. Hvad ellers? Uafhængige videnskabsmænd fandtes jo ikke på den tid. Og jeg synes jo at det arbejde de udførte var meget fornuftigt. - Selv Jehovas Vidner anerkender jo deres arbejde - bortset fra det med navnet.

Engbo #5

Mon ikke du begår den meget almindelige synd, at bedømme fortiden ud fra nutiden. Bibelens skrifter er flere tusind år gamle, og de beskriver nogle kulturer der er meget forskellige vore. Hvis man erkender det kan man glæde sig over de værdier de indeholder.

Læs Jobs Bog. et vidunderligt skrift. Men læg først alle fordommene væk.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

#8, Kåemer du har selv gransket bibelskrifterne nøje og du ved at en del bøger - en 15-20 stykker er det vistnok - er udeladt fra den nuværende Protestantiske bibel, primært fravalgt af tidlige Katolske kirkefædre.

Nogle af disse apokryfe bøger er måske udeladt af forkerte grunde. Deres litterære skønhed kender du bedre end jeg. Nogle af disse bøger er nok det rene nonsens og i modstrid med Bibelens overordnede budskab, andre kunne måske tilføje viden til troende der ville være interessant.

Andre kanoniserede bøger burde måske være udeladt. Det forlyder at de tidligste kristne kun kanoniserede bøger, der relaterede sig til Nyt Testamente, såfremt forfatteren havde levet og oplevet Kristus, hvilket eksempelvis Paulus ikke havde.

Selv Jehovas Vidner forholder sig ikke officielt kritisk til disse spørgsmål og det må så være deres problem.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden
#10 Engbo

#8 En evig Gud burde jo være langt fra tidernes skift. Jeg prøver bare at sige, at skal man have noget ud af værdierne i Bibelen, skal man da først stole på egn mening.

Jeg har hørt forklaringer om, hvorfor Gud beordrede Moses om at lade manden, der har forbrudt sig mod helligdagsloven, stene. "

Før ham ud af byen og sten ham til døde lød Gud ordre. Jeg har kun hørt ynkelige forklaringer til den historie. Der er jeg da glad for at have en mening på tværs ad Gud - om det var tidligt i historien eller når vi ser det i dag lige så grufulde tanker og handlinger. Krinalforsorgen må lede efter andre værdier i forskningen.

5 år siden
5 år siden
#11 Engbo

Marx Lenin og især Stalin ville bekæmpe religionen. Jeg tror i følge erfaringer, at de tog fejl af hvad, der var kristendom og hvad der var den katolske, Evangeliske, Ortodokse kirke og hvad der var Bibelen og kristendommen.

Modsætningerne er forståelige; men fælles skab i modsætninger er også rigtige.

Det grundlæggende i Bibelen er ideen om en Paradisisk have, hvor man frit kunne spise af havens frugter. Det stemmer helt med det kommunistiske mål, hvor alle er grundlæggende ligeberettiget. Det stemmer helt med udviklingen, hvor man lod sig friste til spekulation med et billede af en fristende kvinde, - den store skøges tid - der lod forstå, at hvis man solgte sine rettigheder til spekulanten, så kunne man få de bedre end alle andre.

Det var bestemt ingen god ting at have det godt sammen med alle andre.

Jøderne ville i en videre udvikling rejse sig fra slaveriet og være frie. Men at mennesker skulle være frie kom først med kristendommen - gå ud i alverden - det drejede sig om grækere så vel som romere - altså ikke bare for jøder. Det stemmer jo helt med den udvikling, der siger proletarer i alle lande foren jer.

Men i kampen ser vi gentaget at den uskyldige bliver ofret - at folk rejser sig - og der igen indtræffer en "den store frafalds tid." Så Bibelens lære kan let trækkes ned over den forsatte historiens gang.
Sig mig endelig i mod. For det meste man høre for disse argumenter er: "Nej, nu gider vi altså ikke mere" og lignende. Og det skal man selvfølgelig sige, hvis man i øvrigt ikke har andet at sige og ikke vil anderkende argumenter. Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden

Kåemer du spørger i dit oplæg, hvordan vi har det med bibelen.

Jeg har det sådan at jeg opfatter Gl. Testamentes Gud som hævngerrig og uforsonlig - den smukke Højsang til trods.

NT tolker jeg helt anderledes, primært pga. Kristus, selvom der er noget af et sindelagsskifte hos den samme Gud som i GT.

Med alderen har jeg desværre fundet for mange voldsomme modsætninger i de religioner der støtter sig til bibelen, så jeg nu står udenfor et religiøst organisationsmæssigt tilhørsforhold, men dog stadigvæk med en gudstro, omend noget flosset.

Det havde været så nemt for os troende, såfremt Gud havde manifesteret sig i andet end skaberværket, men det holdt Han tilsyneladende op med med udgangen af det første århundrede, både direkte og vha. sendebud.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Robert Kallehave #9

De apokryfiske skrifter - altså de der er udeladt i de danske Bibler - kan stadig fås i enhver assorteret boghandel, i hvert fald i specialbutikkerne. Desuden kan man få mange andre skrifter fra samme tid. Det er en myte, en temmelig slidstærk myte, med alle de skrifter en fordomsfuld kirke har udeladt fra kanonen. Jeg har læst en hel del af dem, nogle er læseværdige af litterære og historiske grunde, andre er det ikke. Bare min uprofessionelle mening.

Enhver der skulle lave en nogenlunde overskuelig samling af kristne skrifter måtte foretage en udvælgelse, det siger sig selv, og kriteriet var først og fremmest at det skulle være skrifter af de der havde kendt Jesus personligt. Det ville principielt have udelukke Paulus, og det var der da også nogen der ville. Men for det første havde hans virke så stor indflydelse på kristendommens udvikling og udbredelse at han ikke var til at overse, og for det andet var hans skrifter så indholdsrige og velskrevne at noget værdifuldt ville mangle uden dem, og for det tredje ville NT uden hans skrifter være blevet temmelig tyndt. Man skal her ikke se bort fra, at Paulus var den eneste af apostlene der havde en højere teoretisk uddannelse. Desuden var han født og opvokset uden for Palæstina, og havde blik for jødernes forhold andre steder i verden og for de mange udlændinge - hedninger - der var potentielle interesserede i jødedommen og kristendommen.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Engbo #10

"En evig Gud burde jo være langt fra tidernes skift. Jeg prøver bare at sige, at skal man have noget ud af værdierne i Bibelen, skal man da først stole på egen mening."

Ja, jeg har også min egen mening. Det forhindrer mig ikke i at sætte mig ind i andre kulturer og andre tider. Vi kan forsøge at sætte vort fingeraftryk på vores egen tid, men ikke på fortiden.

Og ja, en evig Gud er langt fra tidernes skift, men det er menneskers skrifter ikke.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Engang gik jeg igang med den, og fik nok læst ca 1/3 af det gamle testamente. Men jeg blev træt af den. Ikke mindst alt det med at "Gud gav dem i hans hånd," hvilket vil sige at man kan hugge alle ned, mænd kvinder og børn. Og tanken om det udvalgte folk kan jeg slet ikke forholde mig til. Det ligger mig uendeligt fjernt at Gud skulle skabe menneskene og så gøre en flok af dem til sin favorit. Og iøvrigt hele dens bundethed til tid og sted, altså historie og geografi er utroværdig.

Men ... her blander jeg jo religionens insisteren på at Bibelen er sandhedens reference sammen med bogen som sådan. Man bør nok læse den som en bog, hverken mere eller mindre.
Men selv som bog er den ret irriterende. Alt det med "Han skabte dem som par. Som par skabte han dem..."
Men jeg indrømmer at Daniels og Ezekiels bøger har interessante vinkler.

5 år siden
5 år siden
#16 Engbo

Jeg er helt enig i, at det er værdien af at læse omtalte bog son andre bøger - og at værdien ikke er ringere, selv om der er andre synspunkter - andre kulturer. Men så må man jo også have ret til at anmelde, kommentere eller på hvad måde man nu har mulighed for.

Det er da sjovt, vi kan blive enig om det, for det er jo ikke den offentlige metode. Selv om Folkekirken er gået noget tilbage i medlemsstal, så er de dog mange, og det er da mærkeligt, at ingen træder frem og forsvarer den tro med hele sit hjerte hele sin sjæl.
JV lægger jo meget vægt på spørgsmålet Tror du på at det er Jehova, der har skabt Himlen og jorden? Eller tror du på Gud eller videnskaben? Men de rigtige troende findes tilsyneladende ikke blandt Fyldepennens debattører.
Vi er mere eller mindre vantro.

5 år siden
5 år siden

Engbo #11

"Det grundlæggende i Bibelen er ideen om en Paradisisk have, hvor man frit kunne spise af havens frugter. Det stemmer helt med det kommunistiske mål..."

Ja, det er rigtigt. Det stemmer med enhver politisk og religiøs utopi

#16

Ja, noget kan vi blive enige om. Det er foruroligende.

Ja, jeg tror Gud, fordi jeg finder det logisk at sådan en må findes. Men hvem eller hvad han er, har jeg ingen formening om. I alle tilfælde noget der går over min forstand.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#18 Engbo

I Det Ny Testamentes begyndelse er Johannes Døberen en kortvarig hoved person. Men nåede da at døbe Jesus, inden han selv blev halshugget.

En god forfatter kunne godt omskrive den episode med nutidens Vild med Dans og den store ligegyldighed med det, vi i øvrigt medvirker til i vore krige.

Den burde jo også være en udfordring , hvor vi ser flygtningestrømme, der end ikke kan få det vand de behøver eller klæder mod kulde og regn - til og den der har to skjorter skal dele med den som ingen har.
Så er jeg enig med Rød Kors, når de påskønner det frivillige hjælpearbejde; men erkender, at det langt fra er nok.
Det må være statens/ staternes opgave, hvis de ellers kan andet end at bestille dyre kampfly og udbetale svimlende lønninger til de skyldige.

Men Johannes Døberen behøvede ikke nu om dage at se på en eller to skjorter, for det er en ødselhed af midler til de favorit personer, der har lokket os til at stemme på dem. Stemme på åbenlys uretfærdighed.
Ja, hvor skal jeg placere budskabet?
Det kunne jo også være historien om den rige, der havde mange lam; men alligevel tog den fattiges neste lam, som var et kæledyr, der spiste af hans hånd.

Bibelhistorier er myter; men de er nu meget bogstavelige i dagens Danmark. Fred være med eder Engbo

5 år siden
5 år siden

Engbo

Ja, sådan er det. Bibelen er en sammenfiltret blanding af reel historie og myter. Der er grobund for hvad som helst. Når du synes at ville gøre Bibelen til kommunismens forløber kan du have meget ret. Men man kan også bruge den som grundlag for de værste diktaturer. Den er også en kilde til noget af verdens bedste kunst, kunsten i alle dens former.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#20 Engbo

#19 Ja, så sandt. Tolkninger spiller en stor rolle. Mange onde bedrifter smykkes med gode ord.

5 år siden
5 år siden
#21 Engbo

Men en væsentlig grund til at jeg ikke tror på Gud, som en ophøjet, magtfuld person, er f.eks. det at vi alle blev straffet, fordi Eva fristede med et æble.
Så skør kan en gud ikke være.
Men hvis vi tager det som en myte eller eventyr, der viser nogle sandheder om livet, så er det da noget andet.

Jeg syntes ikke min præst var så skør endda, da jeg gik til konfirmations forberedelse. Han sammenlignede Bibelens love med færdselsregler. Nogle advarsels tavler - nogen forbudstavler - og det er da sandt, at man kan køre galt, hvis man ikke anderkender love og ser på advarselstavler i trafikken og i livet.

Så for mig er der det paradoks, at når jeg har nægtet den direkte eksistens af en gud, så er der mulighed for troen på sagen.

Vi må selv plante, direkte og indirekte, haven. - og som det enkelte menneske er delt i en egoistisk og social bevidsthed, så er verden det også.

Der er sol nok til alle; men hvis nogle ikke kan være lykkelige uden de skygger for andre, så har de jo ikke brug fror et godt og retfærdigt sted.

"En verden uden prostitution, spekulation og krig - nej, hvor trist."

5 år siden
5 år siden

For aber er det nok paradis at gå nøgne rundt og spise bananer, når man vil. Og intet vide om forplantning. (Det synes nu enhver abe at vide besked med, ja selv de simpleste dyr.)
Kommunisme? Det ved jeg nu ikke. Og dog! For hvis kommunisme handler om at alle er lige rige, så må man erkende at Adam og Eva var lige fattige.

Jeg hælder til at menneskene basalt set er dyr som alle andre. Men vi er bevidste om at vi på visse områder adskiller os fra dyrene. Og der er vi måske i en klasse for sig. Vi er også uden konkurrence når det handler om ondskab. Ingen andre dyr kan være så udspekuleret onde som vi.

A propos "Søndeneng," så handler den vist også om det tvivlsomme i paradiset. VI har skrevet om det før, (Engbo og jeg) men min tolkning er at børnene lukker døren udefra! Fordi de føler ansvar og pligt. Men måske mente Astrid at den enkelte selv må beslutte sig til betydningen af den sidste sætning.

5 år siden
5 år siden
#23 Engbo

#22 Jamen dino det må vi lige finde ud af - det med døren. Jeg mener de foretrak at blive hos moderen - alles moder - i Søndeneng - det ville være noget andet budskab, hvis de ville tilbage til bonden igen, hvor de måtte leve som grå mus.

Har du ret tror jeg, jeg beder Astrid Lindgren om skilsmisse.

5 år siden
5 år siden
#24 Engbo

Min bedste oversættelse af slutningen af Søndeneng.

"Hvorfor er den port ikke lukket," siger Anna.

"Ach lille Anna" siger Mattias "Hvis porten bliver lukket, kan den aldrig åbnes mere."
"Jo, nu husker jeg." siger Anna.

De så på hinanden De så på hinanden længe. Så lo de lidt så lukkede de porten og alt blev tyst og stille.
---

Det står ikke ude fra eller inde fra. Men har man læst historien er det nu ganske logisk, at det er inde fra. Der ville nok høre en forklaring til, hvis de erkedte at de heller måtte tilbage til bonden i kæret igen. Men pøv dino og andre at læse den igen. Det er en rigtig god historie også for vi større børn. - og så blev de jo ledet til Sødeneng af en fugl, der var så ildende rød og sang så dejligt.

5 år siden
5 år siden

Jeg synes netop det er logisk at lukke den udefra. For er det ikke temmelig egoistisk at lukke døren indefra, så andre børn aldrig får chancen? Nej, jeg tror netop at de tager ansvaret og undlader slaraffenlandets fristelse. Fordi verden ikke er sådan. Slaraffenland kan man jo kalde djævelens fristelse.
Skal man danne en politisk parallel, kan man sammenligne med et par fattige børn, der (som i Ditte Menneskebarn) en dag lukkes ind i grosserens have, hvor de trakteres med saftevand og kage i rigelige mængder. Hvad skal de sige, hvis de rige foreslår dem at blive? Så de kan glemme alt om deres fattige søskende og forældre derhjemme?

5 år siden
5 år siden
#26 Engbo

Ja, det er jo et synspunkt, dino. Men jeg tror bestemt ikke det Astrid Lindgrens tanke. Søndeneng er en vision. Den omtale "alles mor," er jo ikke en børnelokker - og omvendt fremgår det ikke, at børnene skulle være bevidste om at tage kampen op. Det ville fremgå af slutningen, hvis det var sådan. Men lad os holde os til Bibelens råd. "den der søger skal finde."

5 år siden
5 år siden

Her er et eksempel på en interessant tolkning af Bibelens ord: Næstekærlighed er at hjælpe dem, man kender. Kun dem.
http://www.kristen...r-ikke-min-naeste

5 år siden
5 år siden
#28 Engbo

Ja, der må være nogen, der ikke er nået så langt i Bibelen, så de har læst om Den Barmhjertige Samaritan. Budskabet der er nu anderledes.

5 år siden
5 år siden

Man søger nok i nutidige konkrete sammenhænbge alibier for sine meninger.
Hvis en ikke vil hjælpe en eller anden anden, siger kritikken: Men skal man ikke elske næsten?
Og så svares der: Jo, men næsten er ikke alle og enhver. Det mente Jesus ikke.

Jeg synes det er noget pjat at polemisere sådan over det. Jeg tror Jesus mente at man skal være god mod dem man møder på sin vej. De behøver ikke dokumentere deres tilhørsforhold for at fortjene en hjælpende hånd.
Hvis man så ikke ønsker at hjælpe ham, man "møder på sin vej" må man selv tage ansvar for sit synspunkt. Hvis jeg ikke gider give tiggere penge, er det min egen vilje. Jeg hævder ikke at Jesus ikke mente at disse tiggere er mine "næste(r). Og at jeg derfor har ret til at afvise dem.

5 år siden
5 år siden

#27 Marie Krarup viderefører bare sin far tidehvervs præsten Søren Krarups tolkning af næstekærlighed. Det gør hun uden nuancer. - En gang papegøjesnak, der passer ind i hendes politiske dagsorden.
Under alle omstændigheder har Søren Krarup fremført synspunktet i årtier.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Jesu lignelse har sin rod i det spændte forhold mellem jøder og samaritanere. Det stammer helt tilbage fra det babylonske fangenskab. Babylonierkongen Nebukadnezar erobrede Juda og førte kongen og store dele af befolkningen i fangenskab. Halvfjerds år senere erobrede perserkongen Kyros Babylon og jøderne kunne vende hjem og genopbygge landet og Jerusalem. Men der var jo gået en hel generation og andre folk var rykket ind og havde blandet sig med de jøder der var tilbage i landet, og de betragtede nu sig selv som landets retmæssige indbyggere. Dette blandingsfolk var samaritanerne. Men efter diverse stridigheder og krige fandt man ud af at indrette sig i hver sin del af landet, Jøderne havde Jerusalem til hovedstad og samaritanerne Samaria. Så de to folk var beslægtede, men så grundigt ned på hinanden.

Det er baggrunden for lignelsen. Den handler om nogle principper og ikke om bogstavelige naboer. Selvfølgelig skal man først og fremmest tage sig af sine nærmeste og familien, men hvem gør ikke det? Det er en selvfølge. I en nødsituation, som manden i lignelsen jo er, må man hjælpe der man kan uanset "naturligt" fjendskab eller fremmedhed.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Det er en underlig selektiv bibelforståelse Krarup'perne slipper løs i medierne. Men selvfølgelig har de deres egen snørklede ubehagelige agenda.

Kristus taler mange steder om næstekærlighed, bl.a. i førnævnte lignelse om Samaritaneren. Andetsted siger han at vi ikke bare skal elske vor næste, for deri adskiller vi os ikke fra flertallet, men vi skal sågar elske vore fjender! Og så bliver det jo først rigtigt svært, ikke sandt.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Det skal siges, at når Bibelen taler om følelser, er det altid forbundet med handling. Så når der siges, at du skal elske din næste, dine forældre, og dine fjender, så er det ikke sentimentalitet, men det betyder at du skal behandle dem kærligt. Så når samaritaneren hjælper den sårede jøde er det en kærlig handling, men hvilke følelser han har for ham er ikke relevant.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#34 Engbo

De første kristne oplevede jo, at jo flere, der blev henrettet, jo flere blev de, når de" gik ud i alverden" og bragte budskab om fred på jord.
Der for troede de på sejr over de riger, der byggede på våbenmagt.
Frafaldet, både i mandtal og ide, kom da de blev til statsreligion og sluttede frede med den romerske kejser.

Det minder jo noget om socialdemokratiet, der også mistede ideer, da de sluttede pagt med den tyske kejser. - ikke helt det samme; men det ligner. Fred være med jer Engbo

5 år siden
5 år siden

Engbo

Den forstod jeg ikke. Hvad mener du med frafald i denne forbindelse? Splittelse var der jo blandt de første kristne helt fra begyndelsen, fra apostlenes tid. Særlig Paulus skriver om det. Og hvad var for idéer de mistede efter forbindelsen med kejser Konstantin. Og kernen i kristendommen som den udtrykkes i bjergprædikenen har den da den dag i dag, sammen med al mulig ragelse som er samlet op gennem tiden.

Jeg ved at du hele tiden søger paralleller mellem de første kristne og socialismen. De findes også, men forskellene er nu mere fremtrædende.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#36 Engbo

Jamen helt bestemt, Kåemer.

Der er bestemt forskel på det idealistiske og det materialistiske. Jeg forsøger at søge om, hvad kristendommen er og ikke hvad, jeg synes den skal være.

Og jeg tror ikke det var de kristnes mening fra begyndelsen, at den skulle være en del- og være underordnet nationale staters systemer. Når så også "vore kristne" føre krig mod hinanden, så må det vel være bevis nok?

Men det er rigtigt, at marxismen på den ene side havde udgangspunkt i idealismen - Hegel - og på den anden side vendte sig i mod samme. Sådan ser jeg også mit egen udgangspunkt: opdraget i det indremissionske; men konkluderede at kommunismen er svaret.

Bortset fra det, er der jo også andre, der vurdere den statslige kirke i forhold til det oprindelige budskab.

5 år siden
5 år siden

Man kan faktisk sige, at kristendommen og kommunismen har det til fælles, at det er godt som teori og ledetråd, men katastrofal i praktisk politik.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Den "Krarupske" vinkel handler nok om at vi nok erkender at vi alle beboer én planet og ialt udgør én menneskehed, men at denne viden ikke overtrumfer det faktum at ligesom vi på personligt plan har en familie at tage vare på - vi er mere forpligtede til at fodre vore egne børn end dem i et andet område - så er vi også lande, folk, nationer, hvor pligten at tage vare på vildfremmede ditto ikke skal stå i vejen for pligtigt hensyn til vore egne.
Det kunne i bund og grund kaldes nationalisme, så vidt som erkendelsen af nationers eksistens og ønsket om at forsvare sådanne imod fjendtligheder jo må iklædes en betegnelse. Dog har nok mange behov for at skelne imellem national og nationalisme. Men det er nok en berøringsangst der sorterer under det der kaldes "politisk korrekthed." Og denne stammer nok fra de nationer der har drevet nationalismen ud i undertrykkelse af andre lande og folk.

5 år siden
5 år siden
#39 Engbo

#37 Ja, Kåemer, så forstår man jo bedre de kristne, der vil udrydde kommunisterne og omvendt,

Jo en mærkelig GOD teori, der ikke dur i praksis.
Jeg har tidligere beskrevet mit besøg hos de "Kristne Kommunister" i CANADA. Når vi lige tager det med at fungere, så er det nok de eneste samfund i USA og Canada, der fungerer uden arbejdsløshed, uden væsentlige sociale problemer og som nægter at deltage i krige.

Medlemmerne får ingen løn; men hvad de skal bruge og samlet bliver de rigere og rigere og køber stadig ny jord.
Mens vi forringer pensioner og efterløn, går disse på pension, når de er 50.
For den tekniske rigdom gør, at der ikke er brug for mere arbejde.

I Spanien findes der en kommune, hvor der også eksisterer fællesskab - den er ikke religiøs - og mens der er omkring 50% arbejdsløshed i øvrige land, er her så godt som ingen arbejdsløshed og alle fra frugtplukker til borgmester får samme løn.
Så man skal ikke sådan opgive det hele som tro og poliitk - og kun tro på det fællesskab der bomber andre lande.

Man skal også selv prøve at finde en mening med livet.

5 år siden
5 år siden

Enhver utopi løber ind i det problem man i mangel af bedre må kalde den menneskelige natur. Man samler en gruppe, et politisk parti, en religiøs menighed, en nation omkring nogle gode principper. Men hvor godt man end indretter sig vil der være nogen her og der som er utilfredse eller uenige eller som ligefrem modarbejder de gode intentioner. Hvad stiller man op med dem? Kommer det langt ud eller bliver det truende for helheden må man jo skride til eksklusion - og så har vi det kørende, så er vejen til diktatur banet.

Det nærmeste man komme til det ideelle som kan rumme alle, er demokratiet, men selv der er der grænser, hvilket vi ser dagligt.

Kristendommen indeholder vidunderlige principper som er til inspiration for mange, og det samme kan siges om socialisme. Så længe de er til inspiration er de gode, bliver de til konkret politik bliver det tvang.

For resten et spørgsmål: Jeg har en lidt tåget fornemmelse af forskellen mellem socialisme og kommunisme. Kan nogen definere det mere præcist?

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Dino #38

At man først må sørge for sig selv og sine nærmeste, før man giver sig til at hjælpe andre, er ikke ligefrem nogen revolutionær tanke. Det er ren selvfølge. At man ligefrem bygger en filosofi og et livssyn på den er ren tåbelighed, synes jeg. Vi, her i vores del af verden, hører jo til de velbjergede, her hvor "få har for meget og færre for lidt", vi kan jo sammenligne os selv med de tusinder der i dag slæber sig af sted på de europæiske landeveje, på flugt fra krige, og som nu skal gå en vinter i møde under uvisse forhold, så er det vel ikke omsorgen for os selv og vore nærmeste der er mest presserende.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

#40 Kåemer:
"For resten et spørgsmål: Jeg har en lidt tåget fornemmelse af forskellen mellem socialisme og kommunisme. Kan nogen definere det mere præcist?"

Kort sagt er svaret på spørgsmålet følgende: Socialisme er vejen til det paradisiske kommunistiske samfund, hvor alle er lige.

"Det nærmeste man komme til det ideelle som kan rumme alle, er demokratiet, men selv der er der grænser, hvilket vi ser dagligt."

Den påstand er rigtig, men hvordan opnår vi et sandt demokrati?
Det gør vi ikke uden at skele til en mere nærdemokratisk og dermed mere anarkistisk samfundsmodel. Det repræsentative demokrati har nøjagtig som socialismen vist sine begrænsninger og uduelighed med stadig større; kontrol, styring og frihedsindskrænkninger for det enkelte menneske til følge.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Jeg tror ikke det perfekte samfundssystem findes eller kan findes. Anarki kan lyde tillokkende, men ville støde på det sædvanlige problem, den menneskelige natur. Anarkistisk teori bygger på den antagelse at menneskene i grunden er godt, og hvis de fik fuld frihed uden hæmmende love, ville godheden slå igennem. Men jeg tror nu, at der altid vil være nogen der vil udnytte situationen til egen fordel, og uden beskyttende love ville de komme til at dominere alt.

Jeg holder stadig en knap på det repræsentative demokrati, også selvom jeg kender dets begrænsninger. Det er rigtigt at kontrollerende love og begrænsninger vokser, men bliver det for stramt vil det komme til et opgør, som det skete i 68 og årene derefter, og en del af friheden vil blive erobret tilbage.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#44 Engbo

Ja, nu har Kattegat svaret og det er rigtigt svaret.

I vesten talte og taler man altid om de kommunistiske lande. Men disse lande har ikke påstået at være kommunistiske; men socialistiske.
DKP har en målsætning - en pligt for medlemmerne at arbejde for et socialistisk Danmark. Socialisme er den højeste form for demokrati.

Kommunisme er en fremtidsvision. Men jeg har jo nævnt eksempler for beviser sådan lokalt - og indrømmet

Det står der ikke noget om i emnet Bibelen; men der blev jo spurgt.

5 år siden
5 år siden

Jeg tror heller ikke på det perfekte samfundssystem. For et sådant ville alle være enige om er det perfekte. Og hvor sandsynligt er det?

Men nu i relation til Bibelen ...
I denne bog kan man næppe hente det halv eller helperfekte. For hvordan skulle man dengang vide hvad der er perfekt idag? Dengang kendte man end ikke rollatoren! (For nu ikke at stille for store krav.)
Vi bør huske historien og have den med os i vore beslutninger om fremtiden. Men at se tilbage i ældgamle bøger for at finde sandhed og optimale råd for fremtiden - det er en vanvittig tanke.

Jeg vil endog sige at hvis Gud skulle udgive en vejledning for alverdens folk, så ville han sikkert udgive opdateringer hvert tiende år.
Nu tilkommer det ikke os at tale på en eventuel guds vegne. Men al vor erfaring peger på at samfundene udvikler sig dialektisk. Tingene flytter sig alt efter hvilke modstridende kræfter der trækker i dem.

Mange vil nok mene at hvis blot religionens idealfigur (Jesus hos de kristne, Mohammed hos muslimerne osv) blev overdraget al magt, ville et sådant diktatur være det idelle. Så diktaturet ville være ideelt, hvis blot diktatoren var uden fejl og lyde.
Historien viser dog (set med mine øjne) at sådanne diktatorer, der udpeges af mennesker er meget langt fra idealet. Og derfor foretrækker jeg det parlamentariske demokrati. Folk kan vælge repræsentanter til at styre i en periode. Og vælge andre hvis de ikke gør det godt nok.
Dette taler i sig selv for nationalstaten! For denne konstruktion tillader mange regeringer at eksistere verden over. En regering der skal bestemme på vegne af alle verdens folk vil ikke magte opgaven. Forskellige folk har forskellige behov, og derfor er lokale regeringer at foretrække frem for globale magtkoncentrationer.
Nationalstaten vil i sammenligning med verdensdelsregeringer eller endog verdensregering være en forbedring af demokratiet. Lokale områder med lokale regeringer vil opleve kortere vej imellem folk og regering.
Jeg tør mene at sandsynligheden for at kæmperiger, alt andet lige, vil være mindre demokratiske end de mindre, er meget stor.
En årtusind gammel "hellig bog" kan rumme forhold der umiddelbart bør gælde dens eget oprindelsesområde i sin egen tid. Ikke hele verden til hver en tid.
Alligevel er der meget som vi bekender os til idag, og som faktisk går tilbage til Bibelen. Det skyldes nok flere ting: Dels at meget deri er skrevet med stor fornuft, og dels at tidlige riger har styret i lydighed imod Bibelen og skridt for skridt ladet tankerne sive videre til os andre.

5 år siden
5 år siden
#46 Engbo

Jo, jeg læser ikke bøger uden at søge at få noget ud af det.
Det gælder også Bibelen.

Meget kan trækkes ned over nutiden som skrevet står som historie og som sagn.

Lige som jøderne, der havde tilkæmpet sig friheden; men i kampen længtes de tilbage til de ægyptiske kødgryder.

De samme træk ses i nutiden, hvor folket har tilkæmpet sig rettigheder; men glemmer hvordan det er opnået - og melder sig ind i gule fagforeninger.

Mægtige riger sælger deres selvværd i længsel efter de riges bord; men ender som de der spiser smulerne. - eller som den fortabte søn, der må spise sammen med svinene.

Det går også igen i debatten, at systemer ikke kan ændres - udtrykt på forskelig måder. Det er jo lidt selvmodsigende. For de samme priser jo vort demokratiske system, hvor man kan afsætte eller genvælge.

Jamen det system er bestemt også tilkæmpet. Og man tager fejl, hvis man tror det er stillestående. Der kæmpes stadig for og i mod demokratiske rettigheder - og systemet må som i romertiden korsfæste uskyldige for at bestå. - og det er ikke vores skyld. Vi
vasker, som Pilatus, hænderne. - sådan dialektisk set.

5 år siden
5 år siden

Jeg tror at nutidens generationer vil få den omtale, at alt var til forhandling og skeptisisme vidundermidlet til forvandling.

... hvis der ellers er nogen i fremtiden til at beskrive os, for vi er så krigeriske at nogen meget vel kommer til at trykke på Harmageddon-knappen.

I min optik er der faktisk intet i vejen med gamle dyder, på en eller anden måde er de universelle og tidsløse, og kan sagtens tilpasse sig en teknologisk udvikling, som ofte er ugennemtænkt set i det store perspektiv.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden
#48 Engbo

Jeg håber jeg består, hvis jeg sal til Bibel eksamen. For jeg har da, foruden anden straf, "siddet efter, ikke fordi jeg ikke kunne de 12 apostle uden ad; men jeg kom til at bytte om på nogle navene.

Så det ville da være en hån mod læreren, hvis ikke jeg har forstået det rigtigt. Fra barndommens solrige dage...Engbo

5 år siden
5 år siden
#49 Engbo

Der er andre, der bruger Bibelen som eksempel og lighed med nutiden.

Jeg håber mange så deadline i går 7/11 22,30, hvor Carsten Jensen forsvarede sin bog "Den der kaster den første sten." Det handler om Afghanistan; men titlen er valgt fra beretningen, hvor en kvinde skal stenes. Og Jesus skriver i sandet. "Den der aldrig har syndet kaster den første sten."

Stenkasterne luskede af.
Ja, og sådan er det også med krigen i Afghanistan, hvor de der har besluttet krigen, og de der er i krigen, ikke ved eller kender nogen mening med handlingerne. De er lusket af fra kendsgerningerne. Enig eller uenig, var det nok en diskussion værd for at finde en mening.

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Bibelen er startet 26/10-2015 08:55 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Bøger, forlag og litterært.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4001Dagens ord
5 timer, 26 minutter siden · Engbo
21Lykke
1 dag, 5 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 5 timer siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
2 dage, 12 timer siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
6 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
6 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
8 dage siden · Mons1957
0Internationalt
21 dage siden · Savanti
492Kontraster
21 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 5 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 12 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 13 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 23 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 23 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 måned, 24 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 23 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
2 måneder, 25 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 15 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
3 måneder, 24 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 19 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 23 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 24 dage siden · Prem
2Navne
4 måneder, 24 dage siden · Engbo
74Ligheder
4 måneder, 26 dage siden · Prem
20Komplimenter
4 måneder, 26 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
4 måneder, 28 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
4 måneder, 29 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
4 måneder, 29 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 3 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 5 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
5 måneder, 19 dage siden · Aurelian
2opbygning
5 måneder, 19 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
5 måneder, 22 dage siden · mlsj
7Kalle er død
5 måneder, 22 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
5 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
5 måneder, 26 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
5 måneder, 26 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
5 måneder, 28 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 1 dag siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 2 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 3 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 8 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
6 måneder, 11 dage siden · dino
2jeg søger feedback
6 måneder, 17 dage siden · Ormstunge
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
6 måneder, 21 dage siden · hermanøv
137Virus
6 måneder, 29 dage siden · dino
1Mangler kritik
7 måneder, 7 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
7 måneder, 9 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
7 måneder, 9 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
7 måneder, 15 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
7 måneder, 19 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
8 måneder, 1 dag siden · Wernn
50Liv andre steder?
8 måneder, 4 dage siden · Wernn
33Din dag.
8 måneder, 7 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
8 måneder, 17 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 20 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 23 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
8 måneder, 26 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
8 måneder, 28 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
8 måneder, 29 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
9 måneder, 3 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
9 måneder, 8 dage siden · Wernn
8Meddelelse
9 måneder, 9 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
9 måneder, 27 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
9 måneder, 28 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
10 måneder, 5 dage siden · Emeli
11Metwo-two
10 måneder, 11 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
10 måneder, 12 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
10 måneder, 16 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
10 måneder, 17 dage siden · Wernn
11668
10 måneder, 17 dage siden · Wernn
26JULEN
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
10 måneder, 24 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
10 måneder, 25 dage siden · Prem
11Hvem er du?
10 måneder, 25 dage siden · Prem
64Lykken
10 måneder, 26 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
11 måneder siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
11 måneder, 1 dag siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
11 måneder, 9 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
11 måneder, 14 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
11 måneder, 22 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
11 måneder, 23 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
11 måneder, 23 dage siden · dino
2Musik fænomen.
11 måneder, 24 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
11 måneder, 27 dage siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
11 måneder, 27 dage siden · melberg
8Spansk
11 måneder, 28 dage siden · Savanti
4Dans
1 år, 3 dage siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
1 år, 4 dage siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
1 år siden · JacobScribus
4Hobbitten
1 år siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
1 år siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
1 år siden · Filia
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
10Noget teknisk
1 år siden · mariebeck
3Lidt snak om Fyldepennen
1 år, 1 måned siden · Prem
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
1 år, 1 måned siden · Engbo
3Droner
1 år, 1 måned siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
1 år, 1 måned siden · Anita A
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
1 år, 2 måneder siden · knudkp
31Hvad mener i?
1 år, 2 måneder siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
1 år, 2 måneder siden · Kafkaesque
2Royalty
1 år, 2 måneder siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
1 år, 2 måneder siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
1 år, 3 måneder siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
1 år, 3 måneder siden · JohannesB

Bøger, forlag og litterært

75Bibelen
1 måned, 13 dage siden · Engbo
11Brug af kommentarer?
1 måned, 24 dage siden · Pia Hansen
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 23 dage siden · Morpheus
710 trælse brølere...
4 måneder, 28 dage siden · K.B. Assenholm
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
4 måneder, 29 dage siden · TheProject
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
5 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
2Antal digte i digtsamling
5 måneder, 26 dage siden · dino
11Bestillingsforfattere?
11 måneder, 14 dage siden · dino
5Corona og forlagsbranchen
1 år, 3 måneder siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
1 år, 3 måneder siden · Skribenten47
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 år, 4 måneder siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
1 år, 4 måneder siden · NAHansen
3Findes der mon sådan en bog???
1 år, 6 måneder siden · Savanti
2Er man tvunget til tavshed?
1 år, 8 måneder siden · Eddie
6Lige margener?
1 år, 10 måneder siden · Pia Hansen
1hvilke lande, hvilke genrer?
2 år siden · Muhkovending
7Saxo.com
2 år siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
2 år siden · Paolosaks
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
2 år siden · mandeniskoven
8Ros til Forlag mellemgaard .
2 år siden · Savanti
2Salg af digtsamling
2 år siden · Savanti
20Forlagsbranchen er i opbrud!
2 år siden · tope
2Lektørudtalelse på en af forfattern...
2 år siden · NAHansen
5hvad er fordelen ved ISBN nr?
2 år siden · vikingo
3Boganmelder, hvordan?
2 år siden · NAHansen
2At sende en PDF til tryk...
2 år siden · little T
0No country for old men.
2 år siden · Mitmit
5Krimier
2 år siden · dino
14Verdens bedste roman
2 år siden · dino
31Erfaringer med forlaget Mellemgaard
2 år siden · tope
7Nu er jeg moden på udgivelse
3 år siden · tope
1Hvilken genre er dette?
3 år siden · dino
9Er det ok?
3 år siden · Polo
1Det der følge brev?
3 år siden · dino
38Er min forfatterdrøm dødsdømt ved f...
3 år siden · JacobPatrickPou...
7Gode danske udviklingsromaner?
3 år siden · Vacca foeda
2Fortælle bogens historie på en visu...
3 år siden · Dizzy76
2Slagtryk
3 år siden · heksemutter
6Et Spørgsmål
3 år siden · Bondekonen
24Skuespil
3 år siden · Kåemer
4Illustrator og forfatter, samt inds...
3 år siden · prefu
1Lokation reception - København
3 år siden · Bondekonen
32Afslag
3 år siden · prefu
2Hvilken kontrakt skal jeg vælge
3 år siden · DE-O
107 grunde til ikke at blive forfatte...
3 år siden · dino
2Pris og design af forside til ebog?
4 år siden · Ordspinderen
3Bog på fyldepennen
4 år siden · thevoid
5Intet svar fra forlag om modtagelse...
4 år siden · Theplayer1978
4Hvedekorn
4 år siden · Theplayer1978
9Imaginære sprog til fantasy bog: ni...
4 år siden · DenFrieNukleoti...
6Gode forlag (uden medfinansiering)
4 år siden · Anne Christine ...
2Få min roman anmeldt, og få den ud ...
4 år siden · Gryphon
1Oplæsninger og lignende - dit forho...
4 år siden · Bondekonen
0Astrid & Veronika (Let me sing you ...
4 år siden · sofiesverden
30Bibelen
4 år siden · Dyppepennen
4Priser på E-bøger
4 år siden · WeirdSpace
24Novelle eller roman?
4 år siden · Asterioka
0Undervisningsmateriale til fagfolk
4 år siden · underviseren
9Hvorfor giver forlag ikke feedback?
4 år siden · Seifostos
1Hjælp, jeg skal undervise!
4 år siden · Fink
2Hvad sender man til et forlag?
4 år siden · dino
26Den Amerikanske Drøm
4 år siden · Engbo
9Dreamlitt
4 år siden · Anne Christine ...
3Er der nogen der lever af at skrive...
4 år siden · Pen
5Regnbue forlag?
4 år siden · Anne Christine ...
9Udbetaling af royalty/penge
4 år siden · Excelsia
1Forlaget Nordrose
4 år siden · Jacob k
1Hvordan bøgerne registreres på bibl...
5 år siden · bøllebob
20Royalty - hjælp
5 år siden · Steffen K
4Forlag til digte
5 år siden · Miss-Leth
4Billedbøger - hvordan?
5 år siden · SuKara
2Lydbøger.
5 år siden · westendahl
2Oversigt over forlag
5 år siden · bøllebob
17EKSTERN LEKTØR
5 år siden · ITAPELET
3Er det mon muligt..?
5 år siden · Mikala
49Bibelen
5 år siden · Engbo
4Crowdfunding af bøger
5 år siden · Bondekonen
4Trailere til bøger
5 år siden · Lisa_F
9Stieg Larsson/David Lagercrantz
5 år siden · Lisa_F
4Kun ét forlag pr. indsendt manus..H...
5 år siden · bøllebob
3Hvordan udgiver man en børnebog?
5 år siden · Mikki Tjikki
1Dead World anmeldere
5 år siden · Madambond
15hackere har taget mibog og lagt den...
5 år siden · Jeremy Dusk
15Attraktive genrer
6 år siden · FlemmingHansen
2Novelle samling
6 år siden · Gungner
2Tænkepauser
6 år siden · Eddie
2Læseklubben
6 år siden · metaDrøm
0Pas på med Sagabooks digitalisering
6 år siden · Humlebi
1Skriv en ungdomsroman og vind 100.0...
6 år siden · FlemmingHansen
3Samlede værker
6 år siden · Kåemer
4Finpudsning af manus inden afsendel...
6 år siden · Dizzy76
2Erfaring med Saxo?
6 år siden · Project
14Synopsis til forlag??
6 år siden · Madambond
29Forlags krav til et manuskript
6 år siden · Madambond
6Styggekrumpen !
6 år siden · Robert Kallehav...
9Suzanne Brøgger
6 år siden · Kåemer
7Byt en bog
6 år siden · sofiesverden
7At få skrevet en biografi
6 år siden · leak
2Hjælp til afklaring omkring biograf...
6 år siden · ladyMatic
2Kloge ord fra en klog mand
6 år siden · Mons1957
5Forstand på kontrakter
6 år siden · Anne Christine ...
1Selvudgivelse - Hvad skal jeg være ...
6 år siden · Tula
3Hvordan man bliver forfatter
6 år siden · LarsN
7Hvordan du IKKE skal reagere på en ...
6 år siden · Bondekonen
15Har du nogensinde fundet dig selv i...
6 år siden · Mikala
2Vil selvudgive, men mangler kontakt...
7 år siden · xanadue
25nyt forlag godt eller skidt
7 år siden · Babyangel85
2Nyt børnebogsforlag?
7 år siden · Piscator
8Bagsidetekst - bedøm
7 år siden · PRESMA
12Forlag
7 år siden · dino
1Hvilken er bedst, E-bøger App
7 år siden · Vacca foeda
3Sommerlæsning....
7 år siden · Husholdninger
10Betaling af eftersyn.
7 år siden · Fink
0Er denne tekst fængende?
7 år siden · Tawhilla
15Yes! Positivt svar fra forlag....
7 år siden · Andyboy
1Mens baggårdskattene forsvandt.
7 år siden · Mons1957
1Simon Glinvad - Krager i træet - en...
7 år siden · Robert Kallehav...
0De sidste processer
7 år siden · Bo Sejer
9Yahya Hassan - læsning af Yahya Has...
7 år siden · Kåemer