Religion, politik og samfund · Skattesnyd

23 svar
Senest opdateret 5 år siden · 4 bruger(e) deltager
5 år siden

- Er rigtig kommet i vælten efter afsløringen af "Panamapapirerne."
Det har altid været et emne der har skabt problemer. Det har jo noget at gøre med at deles om goderne (her er der mange forskelle!) og at deles om ulemperne.
Nogle partier vil gerne have sænket skatterne. Det kan man da godt forstå. Men man kunne sige, at hvis blot alle betalte det de skulle, så blev det måske lettere at sænke skatterne.
Hvem snyder i skat? Er det folk med visse karaktertræk? Eller er det simpelthen dem der har mulighed for det?
Vi kender hele skalaen: Nogle får den stærke nabo til at klippe hækken til en pris af 6 flasker øl. Andre opretter skuffeselskaber i Panama eller andre lande der gerne giver skattely. Der er uendeligt mange måder at snyde i skat på. Og alle synes at mene at der gælder en speciel bagatelgrænse for netop dem selv.
Man kan spørge om det solidariske menneske der frivilligt giver penge ud til fællesskabet er en sjælden fugl? Eller om de der roser betalingen til fællesskabet netop er dem der ikke har mulighed for at snyde i skat selv?

Helt tydeligt tror samfundets institutioner ikke på det solidariske menneske! For ellers ville vi ikke have et kontrolapparat og domstole til at straffe de mindre solidariske. Så der står vi altså! Det forventes ikke at alle vil betale frivilligt. Og selv de frivillige betalere presses vel til bristepunktet af alle dem der ikke vil betale frivilligt? For hvorfor skal man dog betale, når de andre ikke vil?
Status er altså at det grundlæggende er svært at få folk til frivilligt at dele ud af deres penge. Er det derfor systemet der er problemet?
Hvad med at lave et helt simpelt skattesystem? Et hvor man vedtager at alle skal betale for eksempel 25% i skat? Ingen bund, intet loft og ingen fradrag overhovedet. Så vil man opnå at de der tjener meget betaler mere, men også får mere til sig selv. Opfylder det ikke vore intuitive krav om retfærdighed? Det kan betale sig at tjene mere, for man får mere til sig selv, og da man så også yder mere, er der ingen grund til samvittighedskvaler. Er det ikke essencen af socialliberal tænkning?
Den tanke har sikkert andre tænkt før. Så noget må vel være galt. Men hvad?

5 år siden
5 år siden

Det sidste af dit indlæg, dino er jo en tanke de konservative - partiet og lignende partier - altid har haft.

Det ligner lighed ved første øjekast. Men det vil nu hurtigt vise en ulighed - så ekstrem. For de største indtægter vil hurtigt blive store formuer og økonomisk magt. Statens økonomi ville hurtig b live som et lille husmandssteds økonomi. Men ellers rørrer du ved mange problemer og muligheder i dit indlæg. Fælles skabet står ikke særlig godt i menneskets bevisthed.
Menneskene danser om Guldkalven. De svageste danser i den yderste ring; men danser for den, man troede gav os velstand. Jo det gør. - og en vred Moses vil nok i sin vrede, knuse det første udkast til loven.

5 år siden
5 år siden

Desværre er moralen ikke særlig høj

5 år siden
5 år siden

Desværre er moralen ikke særlig høj for tiden, og gør det fordi de kan, og det får ingen konsekvenser.
Offentlige personer som man har en forventning til har en høj moral, viser sig at det de siger er ikke det samme som det de gør.
Grådighed kender ingen grænser, og sender signaler til andre om at det er ok. at snyde.
Vh. Hanna Fink

5 år siden
5 år siden

Mennesket og menneskets samfund har både en social og egoistisk instinkt. Det gælder om at udvikle det sociale-.

5 år siden
5 år siden

Hvordan er opskriften på det hvis man ikke kan Engbo, hvad er dit bud?

5 år siden
5 år siden

#5 Fink Jeg kan ikke smykke mig med, at JEG har svaret. Men lige nu, pligterne kalder, så vil jeg pege på, at den kamp allerede foregår. I det politikske liv er det tydeligt, hvem der står for det sociale og hvem der står for det egoistiske.

Tydeligt?
Ja, med forbehold, for det er jo ikke tydeligt for enhver. Man er fra egoismens side god til at lægge slør ud om ret og uret.
Men nogle taler da lige ud. Fremskridts Partiets stifter Mogens Glistrup fremhævede ordret egoismen, som drivkraften.
I den personlige udvikling skal man ikke glemme forudsætninger. Når man lære at køre bil, får man regler at vide. Det er gavnligt at komponere disse regler med personlig udvikling: gensidig hensyn - giv andre en chance osv.
Det samme i familielivet. Nu må man nødvendigvis kalde på andre muligheder end at opdrage med bank. Det kan være en sund udvikling af det sociale, moralske.
Måske opdager man nye evner, der virker bedre end èn på kassen?

5 år siden
5 år siden

Jeg mener, hold politikerne ude og grib i egen barm Engbo, det er befolkningen der skal tale så må politikerne lytter efter, det andet virker jo ikke.

Tal med din nabo, del dine egne værdier til dine børnebørn, der igen deler med deres venner, vi må sku' som borgere stå sammen og dele vandene og være rollemodeller for de unge.
Vi er alt for berøringsangste, vi praler næsten hvis vi får for mange penge tilbage fra kassedamen,
eller hvis supermarkedet har slået for lidt ind på bonnen, for meget skal vi nok være der med brok.

Vh. Hanna Fink

5 år siden
5 år siden

Jeg ser intet mål i, Engbo, at skattesystemet er skruet sådan sammen at alles nettoindkomst er den samme.
For så er det en naturlov at alles indtægt snart vil falde.
Et rigt land er et land hvor ingen er fattigere end rimeligt. Men landet kan kun blive rigere af at mange er rigere end det. Danmark ville blive rigere hvis Bill Gates flyttede til Ringsted.
Og størsteparten af skatteprovenuet er vist allerede betalt af de rigere befolkningsdele. Så der er allerede skævhed i skattesystemet.
Hvis alle havde trækprocenten på 98, (uden fradrag) ville de med størst gage stadigvæk være de rigeste, da deres 2% igen er et større tal. Er det stadig forkert Engbo? Princippet er jo det samme som i #1 med de 25%.
Men en flad skat er svær at lave. For en virksomhedsejer der beskattes sådan af provenuet, får så måske færre penge at sætte i virksomheden så flere kan ansættes osv. Det er jo indviklet.

Men moralen og solidariteten har svære kår, når nogle er så kreative i deres snyd.
Igen - man må bare spørge sig om mennesker har disse tilbøjeligheder, når så mange snyder ved mindste lejlighed.
Skal samfundet indrettes med henblik på at bekæmpe helt normale menneskelige egenskaber? Samfundet er vel til for menneskenes skyld og ikke omvendt?
Skatten bør være sådan at den ikke strider imod hvermands følelse af retfærdighed. Og overdrevent ligemageri er ikke retfærdigt.

I Jesu lignelse om vinbonden der betalte daglejerne den samme dinar var han nådig imod de sidste og mindst arbejdende. Det var ikke retfærdighed i moralsk forstand. Han gav ærligt alle den lovede løn. Men han skabte splid og misundelse hos de arbejdende.
Man kan bruge denne lignelse til meget. Til at argumentere for arbejdernes ret, da de første knoklede mest. Men uanset om man ser de første som udnyttede proletarer eller brandbeskattede arbejdere der ikke får den rimelige nettoløn, selvom de har gjort mest til samfundet.
Rimeligt er for mig at de der yder mest også får noget ud af det.
Nogle gange er det arbejderne der yder mere end den dovne greve, andre gange er det en erhvervsmand der hver dag sidder med regnskaberne til kl 22 for ikke at gå i en bureaukratisk fælde der vil kriminalisere hans virksomhed.
Men absolut lighed er ikke retfærdighed hvad skat angår.

5 år siden
5 år siden

Fink
Du har da helt ret, vi skal påskønne tænke på de på de gode ting. De gode ting du nævner, bør vi forsøge at udvikle.
MEN bestemt ikke i stedet for.

De gode forhold i naboskabet og familien bør også gælde politisk. Eller skal vi bare holde hyggesnakken mens vore politikere begår forbrydelser i vore navne? - eller for den sags skyld glemme, hvis de begår gode ting?

Tror du ikke, at mange tyskere havde det på samme måde - de snakkede hyggesnak, mens deres jødiske eller krigs modstandere blev sendt i KZ lejre? Læs digtet en gang mere - af pastor Niemöller: "Først hentede de jøderne; men jeg var jo ikke jøde. Så hentede de kommunisterne. Men jeg var jo ikke kommunist. så hentede de også socialdemokraterne. Men jeg var jo ikke socialdemokrat. Da de hentede mig, var der ingen til at protestere."

Det digt kunne sættes på mange ting. Da de første amerikanske soldater blev sendt til Vietnem, var der mange amerikanere, der tog det som et led i at værne om friheden.
Nogle havde jo kæmpet med livet som indsats mod Tyskland i Verdenskrigen. Sandheden kom først frem for mange mennesker, da ofrene blev store og de store løgne afsløredes. Men det var en dyr betalt sandhed - og den blev også betalt med mistede familiemedlemmer og godt naboskab.
Nej, vi bør ikke tie, når bekendte begår forbrydelser over for svage - politisk eller i naboskabet. Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden
#10 Engbo

Det er sandt, dino, at hvis vi får en rimelig løn, skal vi ikke være misundelige, hvis en kammerat tjener mere, fordi han fælder flere træer eller lægger flere mursten.

De der virkelig tjener penge kan godt være mere og mindre dygtige.
Men det bærende er nu altså, at de er så rige, at det ikke har noget med arbejdsindsats at gøre. Det er jo også den kategori vi diskuterer.

De der forstår at mannapolere med de alt for store midler

Skat kan da mærkes. Men hvis jeg tjener en million om måneden vil en ens skat med de der tjener 4000 kr. slet ikke kunne mærkes. Så bemærk også, at den politik, vi fører i dagens Danmark - går ud på at skabe ringere forhold for de lavest lønnede og bedre for forhold for de der har rigeligt i forvejen. Der er ingen mening i, at en direktør får en million i månedsløn. Der er ingen mening i de store lønninger vore demokratiske valgte får og slet ikke de kongelige.

Jeg har lyst til at sige, de, modtagere, burde skamme sig. Men jeg skammer mig i hvert fald over, at jeg ikke finder ud af at ændre på det forhold. De afguder burde være lykkelige over, at få lige så god en pension (mindste) som mig. Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden

Skat og skatter har altid eksisteret. Under alle styreformer og alle samfundssystemer har kreative manøvrer for at unddrage sig skatten også altid floreret.
Det er også en kendsgerning, at det altid er de kapitalstærke og dermed bestemmende samfundskredse, der på forskellig vis har haft mest held med at undgå deres bidragsandel til samfundshusholdningen og har gjort det i vid udstrækning.
Så Panamapapirerne kommer vel ikke som den store overraskelse for nogen. Udover de, som bliver afsløret ved fremkomsten af dem.
Jeg vil mene, at alle mennesker uafhængig af politisk observans ønsker et lavt skattetryk og et skattesystem så retfærdigt og gennemsigtig som muligt.
Et lavt skattetryk kan opnås på flere forskellige måder. En af dem er som dino logisk skriver, at alle betaler den skat de er pålignet, andre veje kunne være en lav offentlig sektor med den forringelse af velfærd og infrastruktur, det vil medføre.
Sidst, men ikke mindst en større konkurrencefordel for danske varer på eksportmarkederne med lavere lønomkostninger og dårligere miljø- og sikkerhedsmæssige forhold til følge.
Mulighederne er legio, men ovennævnte er de mest oplagte og indlysende.
Fladrate skat, eller Hall & Rabushka modellen som den også kaldes, lyder besnærende enkelt, og er det da bestemt overfladisk set også, da den sikrer skattebetaling fra alle almindelige lønmodtager uden fradrag for noget som helst. Medens den på den anden side friholder aktionærer og virksomheder for enhver form for skat.
Den har dog flere i øjnefaldende mangler. Den største og vigtigste er, at den ikke stopper skattesnyd.
De EU lande, der sammen med Rusland og Ukraine har indført denne skattemodel i Europa, er alle kendetegnet ved en høj grad af; korruption, kapitalflugt, udvandring og ikke mindst stor fattigdom.
Den fritager desuden alle kapitalindkomster og virksomhedsoverskud for beskatning og skulle dermed fremme; investeringslysten, opsparingen, højne uddannelsesniveauet, tiltrække højtuddannede osv.
Det modsatte er tilfældet.
Den vender i så høj grad den tunge ende nedad, at man har set sig nødsaget til at moderere den ganske kraftig i nogle af landene - grundet social uro og arbejdsvægring til fordel for sort arbejde.
Skatteunddragelse er den største korruptionsfaktor i Verden af i dag.
Det er ikke hækklipning og den slags, vi her har med at gøre og endnu mindre med social liberalisme.
Nej! - Det er statsunderstøttet økonomisk krig.
En krig, hvor våbnene landene imellem er skattefiduser til den stadig mere og mere centralistiske monopol kapitalisme.
Fremtiden vil vise, hvordan skat skal betales og inddrives. Spændende også, hvor mange gange endnu. Vi vil acceptere at vores skattebetalinger med rund hånd udstrøs til fallerede spekulationsbanker, som tillige har medvirket til, at et celebert udvalg af kunderne er blevet lettet for skattespekulationer med deres hjælp.
I såvel USA, som Verden over, ser vi tegn på opbrud mod tingenes tilstand. Social uro lurer overalt. De mest truede stemmer nu med fødderne. Borgerne i de mere velstående områder bruger endnu stemmesedlen, men hvor længe?

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Hvis vi, Kattegat, skal indrage forhistorien må man vel indrømme, at skatter i tidlige tider ikke handlede om almenvellet, men typisk kongens ønsker om at finansiere krigstogter og hoffets luksus.
Det kan man måske beskrive som magthavernes tagen sig til rette med befolkningens penge.

Idag betragter man ikke så ofte skat som magthavernes tyveri af folket midler. Idag er skat en af samfundets mest etablerede og selvfølgelige støttepiller.

Mon ikke de fleste idag vil sige at selvfølgelig skal vi betale skat. Men vi kan også hurtigt blive enige om at penge går til de forkerte ting. Hvis vi har et handicappet barn, ved man godt hvilke projekter vi ønsker at skattekronerne skal gå til!
Eller hvis der er mange huller i asfalten på vejen udenfor vort hjem, så har vi også gode forslag til pengenes anvendelse.
Så vi vil gerne betale skat, men vil vil så også se nytten af det inden for randen af vor egen horisont.

Nu er loven skrevet i et demokratisk system, og ifølge den skal vi betale skat. Og det ER egoistisk og usympatisk når nogen som har rigeligt spekulerer i at undgå at betale deres del af gildet.

Men igen - snyd ses hos såvel Kong Salomon som Per Hattemager. Nogle opretter skuffeselskaber. Andre tiltusker sig et flexjob eller en førtidspension og arbejder så sort ved siden af. Og tjener væsentlig mere end de der arbejder hele ugen for at finansiere det via skatten.

Måske troede man dengang kildeskatten blev indført at snyderiets dage var talte. Men godav do!

Det kunne være fristende at sige at når nu det klart er imod menneskenaturen at betale skat, så afskaf dog skatten! Overlad alt til det private initiativ.
Nej! Det dur ikke. Så ville man aldrig få kloakeret i yderdistrikterne eller nedgravet telefonkabler. For det kunne aldrig betale sig andre steder end i større byer, hvor kunderne ligger tæt. Vi ville aldrig få hospitaler. Man kunne måske lave privatklinikker, men hvor skulle lægerne blive uddannet hende?
Så fællesskaber og offentlige initiativer er vist nødvendige goder. Og derfor må vi også betale skat. Eller i en privat sektor samle mange kunder omkring en solidarisk betalingsorden, så der også kan installeres elektricitet, vandforsyning osv i små landsbysamfund, uden at disse kunder skal betale formuer for at opnå det.
Et harmonisk samarbejde der omfatter det offentlige, det kollektivt private* og det rent private må være sagen, som jeg ser det.
* Det "kollektivt private" er sådan noget som forsikringsselskaber og teleselskaber osv.

5 år siden
5 år siden

Skatten bliver i dag brugt til at finansiere samfundets fælles demokratisk bestemte aktiviteter og ikke til konger og adelens luksusliv.
Det er rigtigt.
I dag bruges vores skattekroner til at gøre landet til et godt sted at bo og investere i for alle. Alle borgere har lige ret og adgang til de fordele et sådan system indeholder.
Til gengæld for det er de så også pligtige at bidrage til det samfundssystems opretholdelse.
Vi har i sammenligning med de fleste af Verdens lande; et i særklasse velorganiserer samfund, en flittig og forholdsvis veluddannet befolkning, et højt sundhedsniveau, et civilretsligt system, der fungerer osv.
Det nyder vi alle godt af og her ikke mindst erhvervslivet.
Et sådan samfundssystem kan kun opretholdes, hvis omkostningerne til bevaring og fortsat udvikling bliver løbende finansieret gennem eksportindtægter og de dermed afledte skatte indbetalinger.
Vi har under finanskrisen set, at skævheden i formuefordelingen her i landet og i andre europæiske lande er blevet markant større.
Vi oplever gang på gang nedskæringer overalt i samfundets fælles aktiviteter og accepterer uden videre i stort omfang de forklaringer, der bliver lagt til grund for de forskellige indgreb.
Vi hører derimod meget lidt om det kæmperøveri, der foregår i direktionslokalerne rundt omkring i landets banker og virksomheder. Vi får lidt at vide glimtvis, når deres fiksfakserier utilsigtet bliver udstillet.
Det er den skjulte korruption.
Størrelsen og omfanget er velkendt i de finansielle og politiske kredse, men bliver fortiet i den offentlige debat.
Ifølge Nationalbankens beholdningsstatistik udgjorde danske investeringer i skattelylande 23 mia. i 2004. Det tal voksede til 123,4 mia. i 2014. Altså en ganske betragtelig forøgelse. Forøgelsen af de danske penge, der er strømmet til skattelylande vurderes alene i perioden 2013- 2014 at andrage 20 mia.
Her ser vi en af de væsentligste årsager til den skæve formuefordeling her i landet og andre lande.
Denne raketlignende stigning i disse mere eller mindre kriminelle pengeoverførsler er en bombe under de i dag kendte vestlige samfundssystemer. Langt farligere end ISIS og andre åbenbare trusler.
Her har vi at gøre med vores indre magtfulde samfundsstrukturer, der i kortsigtet begærlighed udøver deres kriminelle adfærd nærmest upåagtet.
Hvordan mon Danmarks konkurrenceevne ville se ud, hvis danske borgere fik et krav igennem med samme provenu, som disse finansielle gangstere tilraner sig i liberalismens hellige navn?

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Du, Kattegat har uden tvivl ret i de ting du påpeger.
Men det bunder vel desværre i at når folk får mulighed for at snyde, så gør de det også.
Så må man spørge sig hvad vi skal gøre ved det. Den helt konsekvente model kan jeg, som du ved, ikke tilslutte mig. For den vil medføre nogle omkostninger der ikke er til at leve med, og "kapitalen" vil i så fald nok blot flyde til andre lande, og så står vi der med armoden.
Måske skulle man - sagt lidt i spøg, men alligevel...- tage systemet på ordet og give store præmier til dem der kan afsløre det store fusk. Som en slags findeløn: 20% af provenuet. Men det er der nok også ulemper ved.
Liberalismens navn er heldigvis ikke helligt, og nok til forskel fra den salvelsesfulde aura der engang lå omkring systemerne i østblokken med persondyrkelse af de politiske ledere, der gjaldt dengang, men som vi idag nok kun ser i Nordkorea idag.

Jeg er nok stadig enig med Anker Jørgensen. Trods alt.

5 år siden
5 år siden

dino #14
Selvfølgelig er årsagen til skatteflugt og skattesnyderi muligheden for at kunne det.
Problemet er bare alt overskyggende.
USSRs kollaps skyldtes ikke en forfejlet ideologi, men i hovedsagen, at samfundet var gennemsyret af korruption.
Nøjagtig det samme vil ske i vores del af Verden. Korruptionen er i dag skjult, men bliver langsom mere og mere synlig.
Så, hvorfor skal jeg betale skat og følge loven, når de andre slipper?
Det spørgsmål hører jeg igen og igen, når jeg taler med; baltere, russere og ukrainere.
Er det ikke det samme spørgsmål, som mange danskere i det stille er begyndt at stille?
Vi almindelige borgere, bliver påduttet flere og flere; regler, indskrænkninger, overvågning og kontrolforanstaltninger i forsvaret af vore påståede frihedsrettigheder.
Samtidig sidder rene gangstere til højbords hos vores dronning. Beundret og lobhudlet af spytslikkende TV journalister til nytårskure, og hvad ved jeg.
Ærlig talt! - Måske er tiden inde, at vi klæder os af til skindet og får vasket vores beskidte undertøj.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden
#16 Engbo

Ja, det er med samfudet som med helbredet. Det er bedst at forebyggee med en udrensning i stedet for at vilde kræfter liver sluppet løs med nye udrensninger.

5 år siden
5 år siden

Ja, Kattegat, man kan altid finde en forklaring på at ideologiers virkeliggørelse ikke skyldes fejl ved ideologien, men at de blev snigløbet af folk der ikke kunne opføre sig ordentligt.
I så fald må man vel konkludere at disse ideologier søgtes realiseret i netop de forkerte lande. Det skulle aldrig være sket i Rusland og Kina, for når en så altopslugende korruption kunne ødelægge det hele, så måtte præcis lederne i disse lande fejle så slemt, for kun ledelserne der kan gives ansvaret for katastroferne.
Det bedste sted at oprette sådanne systemer vil nok være på Mars. For der er ingen fejlende mennesker til at ødelægge det hele.
Når vi må indse at det ikke kan lykkes på Jorden hvor mennesker saboterer femårsplanerne og alt muligt andet, så ER det jo ideologierne det er galt med. For vi må altså tage til takke med de mennesker der findes her på Jorden. Vi kan ikke skaffe andre og mere perfekte indbyggere.
Parlamentarismens fordel er at den i sit væsen vedgår menneskets mangel på perfektion. De små fisk kan knaldes, de store tager længere tid. Men de allerstørste: De der sidder tungt placeret i magtens pyramide når kun en vis størrelse, for i sådant land står alt for fald. Magten sidder på lånt tid. Styret må gå, hvis det ikke slår til.
Penge skaber også magtstrukturer, det ligger jo i kortene. Men jeg vil til enhver tid hellere regeres af Bill Gates end Saddam Hussein.

PS: Mordet på de polske officerer, de mange, mange millioner i Gulag, osv...er det hvad man vil kalde et korruptionsfænomen? Det kan siges at dreje sig om penge, for statens økonomi kunne åbenbart kun finansieres med omfattende slaveri i befolkningen. Jeg ville snare sige at skyldes centralismen der tillader få mennesker at skaffe sig total og forbryderisk magt. Og disse mennesker kaldte sig socialister og hyldede denne ideologi. Var det så nogle forbrydere der smykkede sig med lånte (og i substansen smukke) fjer, eller var det en ideologi der netop banede vejen for sådanne udskejelser? I praksis gælder det nok om at undgå ideologier, der muliggør en magtstruktur som dem vi har set i de omtalte lande. Og derfor er jeg ikke socialist.

5 år siden
5 år siden

#17
Nu er begrebet kommunisme ikke opfundet af hverken Marx, Lenin, eller for den sags skyld Stalin.
Kommunistiske og utopiske samfundsmodeller har en meget lang historie bag sig.
Mere bemærkelsesværdig er det måske, at de uanset størrelsen og deres udbredelse altid er blevet slået hårdt ned på og blevet udslettet af magtens vogtere.
Hvorfor mon det?

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden
#19 Engbo

#17 Det er sandt - og jeg vil lige gentage. Der har aldrig eksisteret et kommunistisk samfund, når begrebet samfund gælder stat.

Men jeg har tidligere beskrevet "De kristne kommunister" i USA og Canada. De har eksisteret fra Europa af at regne siden ca. 1535. Det er o et pardoks, at de blev forfulgt i Europa mht. Rusland; men fandt et fristed i Amerika.

Det var heller ikke uden problemer; men de har fået lov at udvikle sig og er som fællesskab meget rige.
De køber stadig jord. Deres kapital er fælles. så de får ingen løn - kun det nødvendige, hvis de skal uden for kollektivet. Jeg har været heldig at besøge dem i Canada og har også sat en beskrivelse her på FYLDPENNEN.

De havde problemer under Vietnam krigen, fordi de ikke ville i militær tjeneste. Men de fik dog lov at slippe. Men de beviser altså et det økonomiske og sociale kan fungere. Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden

Nogen vil måske se "kristne kommunister" som et ideal, eller i det mindste som en lykkelig forening af nogle gode ting. Det kan jeg ikke. Jeg kan godt se visse gode elementer i kristendommen og i kommunismen, men hele pakken køber jeg ikke. For jeg ser afgørende problemer ved begge ideologier.
For i fuld konsekvens ville en sådan konstruktion være et teokratisk diktatur.
Jeg forstår godt tanken med at man solidarisk deler ud af alt så alle har nok osv. Men sådan spiller klaveret ikke i praksis, når man vil definere en stat ud fra disse principper.

Lad mig kort sige en enkelt ting der blot antyder hvad jeg mener:
"Ideer fås af mennesker, ikke af systemer."

Marx,Engells og Lenin havde fokus på forandringens mulighed og dens nødvendighed. Samfundet var, sagde de, ikke en gudgiven og uforanderlig klods der ikke kunne ændres. Det kan jeg godt erklære mig enig i. Men jeg mener at forandringen vil fortsætte. Også selvom det betyder afskaffelsen af "proletariatets diktatur" (som hidtil har været en kæmpe løgn. Proletariatet har mere at skulle have sagt i DK end i ethvert hidtil eksisterende socialistisk land.)
Hvorfor taler jeg om forandring, når jeg ellers virker temmelig konservativ? Det er fordi jeg vil bevare det politiske miljø, hvor frihed, fritænkning og individuelle løsninger er under pres fra totalitære bevægelser, som tilmed har fundet sammen i en aldeles uskøn alliance. (Det har vi talt om andet steds.)

5 år siden
5 år siden
#21 Engbo

#20 dino
"Hvorfor taler jeg om forandring, når jeg ellers virker temmelig konservativ? Det er fordi jeg vil bevare det politiske miljø, hvor frihed, fritænkning og individuelle løsninger er under pres fra totalitære bevægelser, som tilmed har fundet sammen i en aldeles uskøn alliance. (Det har vi talt om andet steds.)"

Jeg forstår, at for at beholde de frihedsgoder, så er det altså nødvendigt at finde sig i krige, udbytning og storkapitalens magt...?

5 år siden
5 år siden

Engbo, du sætter lighedstegn imellem ikke-socialisme og krig, udbytning og storkapitals magt. Og dermed imellem socialisme og fred, ingen udbytning og ingen magt til storkapitalen.
Deri har du, Engbo, ikke i mindste måde ret.
Der har også været krige i socialistiske lande, grov udbytning af arbejderne og en magtfuld koncentration af kapitalen under regeringernes hatte.

5 år siden
5 år siden
#23 Engbo

Jo, det har jeg meget ret i, dino.

Jeg tror nok mange russere blev overrasket, da den sociale sikkerhed forsvandt. Den lejlighed de boede i skulle overtages af kontorer og de, der troede var sikret med en lille husleje resten af deres tid, blev nu smidt ud - ofte meget brutalt og direkte.

Det samme med arbejdspladserne. En ting, der gjorde indtryk på mig, var den amerikanske journalist - der selv var russer oprindelig og havde flygtet over i den frie verden.
Nu kom hun tilbage i sit arbejde for at skrive om forholdene. Der efter egen udsagn, i en TV udsendelse, der også blev vist på DR TV gik det op for hende, hvad socialismen var værd.
Nu så hun de forfærdelige resultater af den nye frihedens rus. Der var bare druk, prostitution og fattigdom tilbage. En håbløs tilværelse, hvor mange piger foretrak livet i Tyrkiet som ludere.
Jeg forsikrer, at det er bare et eksempel. Så citer mig ikke for at skrive, at bare man kalder systemet socialisme og folk kommunister, så er det bare i orden. Meget af den kritik, der blev rettet mod Sovjet var bestemt rigtig.
Men helt sikkert, som det tydeligt bevises for den, der vil studere ærligt, så var det de gode ting, der skulle bekæmpes i kampen mod socialismen. Venligst Engbo

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Skattesnyd er startet 18/04-2016 13:58 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

9Brug af kommentarer?
1 time, 43 minutter siden · Pia Hansen
3926Dagens ord
1 dag, 5 timer siden · Aviaja
480Kontraster
2 dage siden · Savanti
2Efterlysning af serie
11 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
14 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
15 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 5 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 15 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 18 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 9 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 12 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 13 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 14 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 15 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 16 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 17 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 19 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 20 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 23 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 26 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 29 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 7 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 9 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 10 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 12 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 12 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 13 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 16 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 18 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
3 måneder, 20 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
3 måneder, 22 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
3 måneder, 23 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
3 måneder, 23 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
3 måneder, 28 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
4 måneder, 1 dag siden · dino
2jeg søger feedback
4 måneder, 8 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
4 måneder, 9 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
4 måneder, 11 dage siden · hermanøv
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
1Mangler kritik
4 måneder, 28 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
4 måneder, 29 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
4 måneder, 29 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
5 måneder, 5 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
5 måneder, 7 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
5 måneder, 10 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
5 måneder, 21 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
5 måneder, 24 dage siden · Wernn
33Din dag.
5 måneder, 27 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
5 måneder, 28 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
6 måneder, 8 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
6 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
6 måneder, 18 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
6 måneder, 19 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
6 måneder, 24 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
8Meddelelse
7 måneder siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
7 måneder, 25 dage siden · Emeli
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
8 måneder, 3 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
8 måneder, 7 dage siden · Wernn
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
8 måneder, 15 dage siden · Prem

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
9 måneder, 14 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
10 måneder, 8 dage siden · Wernn
0Kringsat
10 måneder, 24 dage siden · Engbo
52Treenigheden
11 måneder, 29 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 2 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 2 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 3 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 4 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 4 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 4 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 4 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 5 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 5 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 6 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 6 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 6 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 7 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 7 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 9 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 9 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 9 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 11 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
3 år siden · dino
13Koranen
3 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer