Bøger, forlag og litterært · Den Amerikanske Drøm

26 svar
Senest opdateret 5 år siden · 4 bruger(e) deltager
5 år siden

Måske krænker jeg freden her på Fyldepennen, hvor man modsat som i medierene mht. Face Book o. lign, har undgået debatten om valget i USA? Jeg synes bestemt at medie dækningen er overdreven.

Men omvendt er det da et valg, der berører os alle.
Så synes jeg også, det bekræfter noget psykologisk. Nedværdigelsen af kvinderne var da et sikkert tegn på at han ville tabe. Men måske er det ikke sådan?
I det små kan det godt sammenlignes med skrydende pigejægere, der til en hver tid lader forstå, hvem der var dumme nok til at gå med.
Pigerne snakkede foragtelig om dem/ham. Men set i bagspejlet, kunne det synes som om at hun nu ikke ville være den eneste, der kunne snakke om , hvor dum han var.

En gang hvor X ikke var til stede gik snakken virkelig. En pige sagde: "Da vi så havde drukket kaffe, spurgte han, om han ikke lige skulle varme min seng. Men jeg sagde til ham. Du kan være sikker på, at jeg kommer ikke før det passer mig!"

Hun sagde med udstrålende principfasthed.
Derfor tvivler jeg ikke på, at mange amerikanske kvinder har været oprigtige forargede. Men i en duel med Trump tror jeg nu altså ikke at den ydmyge ("En anden rakte hånden jævnt og stille og havde ikke mange ord at spilde...") havde mange chanser for at opfylde den amerikanske drøm.
Nogle taler jo om at den amerikanske præsident er "den frie verdens leder." Så med dronningen er der grund til at tilføje Gud bevare Danmark.

5 år siden
5 år siden

Valget VAR en overraskelse. Selv havde jeg tænkt at når nu Mrs. Clinton vandt burde hun se Trump som en påmindelse om at hun nok ikke skulle tonse sin egen politik igennem med brask og bram. Hun skulle tage Trump som et vink med vognstangen osv. Om at folk var nær ved at vælge det ekstreme for ar udtrykke deres utilfredshed.
Som i England, hvor mange nok stemte for udmeldelse for at vise at man skulle føre en lidt anden EU politik, selvom de måske ikke havde tænkt på at netop deres stemme var den der fik resultatet til at tippe mod "brexit."

Som dansker har jeg sagt de ting, som Uffe Elleman Jensen senere har skrevet i en kronik: Det må være bekymrende for folkene i de baltiske lande (for ikke at nævne os selv) hvis Putin ser valget af Trump som en garanti for at en besættelse af Baltikum ("Det russiske mindretal i Baltikum må beskyttes") ikke medfører at USA bakker om om en modreaktion. En modreaktion der uden USA ikke bliver til noget overhovedet.
Kort sagt: Gælder Natos "musketer-ed" endnu?

5 år siden
5 år siden

Jeg prøver efter bedste evne og tid til rådighed at følge udviklingen. Men der er ikke nogen (ret mig bare) der har foreslået gensidig nedtrapning af de militære aktiviteter i Østersø området eller andre steder, hvor vi presser på militært.

Ja, skulle Trump have lidt fornuft et sted, så er det da forsøget på at nedtrampe fjendskabet med Rusland.
Jeg tror, vi har store muligheder for fredelig samarbejde, hvis vi søgte den vej. Man bruger Ukraine som eksempel på russisk trussel; men man vender vedvarende problemerne på hovedet.
Det er nærmest lov i de fleste medier.
Bruddet på demokratiet kom fra vesten med hjælp af stærke rige mænd og så svarede russerne igen med at inddrage Krim.

Det træk kunne være rigtigt eller forkert. Men hvorfor skriver man vedvarende rækkefølgen omvendt?
Tåbeligt.
Især, hvis man mener at have ret.

5 år siden
5 år siden

I øvrigt tyder meget på, at det kapitalistiske anarki, i USA også forsætter andre steder. "nye Borgerlige" i Danmark idealisere jo også den totale kapital magt.

5 år siden
5 år siden

Det lyder jo pænt med tanken om at USA og Rusland kunne slutte fred. Måske endda enes om en ikke-angrebspagt.
Det lyder bare som noget man har hørt om før. Hvor landene på mellemhånd kort efter ophørte med at eksistere.
Som Brecht vist sagde: "Når store mænd taler om fred - - lille mand, skriv dit testamente!"

Men OK - fred er en god ting. Hvis den er velment. Det er klart at hvis store mænd taler om krig, derimod, så er det nok heller ikke noget der lover godt for den lille mand.

Når to antagonister enes om fred er det måske ikke en ægte fred, men kun et taktisk mellemspil.

EU-præsident Jean Claude junsker blev omtalt i avisen idag (som jeg lige vil indsparke her) hvor han bebrejdede Trump for sin udtalelse om at man ikke kunne forvente amerikansk hjælp hvis man ikke skruede sig op over to procent militære udgifter. Man kunne ikke køre på friløb.
Men Juncker havde nok glemt at han for ikke ret længe siden sagde det samme til England, da de meldte sig ud af EU. England kunne skam ikke køre på frihjul og forvente fuld adgang til det indre marked osv.

5 år siden
5 år siden

Tak dino. Jeg kendte ikke dit Brecht citat; men tvivler på, at det var møntet på en sådan situation som vi skriver om.

Hvis fred bare er en aftale mellem to lande, så kan den fred være tvivlsom. Men der kunne jo være muligheder for at udvikle fred med gensidig handel og kulturel samarbejde.

Det er mig ubegribeligt at borgerlige også her, kan forstå nødvendigheden af at true og boykotte Rusland, mens man over for Saudi Arabien netop tror på gensidighed kan udvikle landet/landene.

Jeg finder det oprørende, at man så godt som intet høre fra de borgerlige om de mange menneskeliv, det har kostet med krigen mod Irak og Afghanistan. Selv Anders Fogh indrømmer nu, at krigen mod Irak var en fejl. Han burde tilføje, at han en anden gang vil lytte til advarslerne fra fredsbevægelsen i både Danmark og USA - f.eks.

Jeg finder det oprørende at de mange vælgere, der har stemt på de krigsførende - kun med meget få undtagelser - ikke taler et tydeligt sprog mod de, der svigtede deres tillid; men nærmest gjorde medansvarlige i alvorlige krigsforbrydelser - og det forsætter, hvor man endda skal forstå, at vi er allierede med nogle af dem vi bekæmper.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Hvad er det egentlig der er så godt ved Rusland, så du altid forsvarer dem? Hvilke værdier har de fremfor f.eks USA?

Citat: "Jeg finder det oprørende, at man så godt som intet høre fra de borgerlige om de mange menneskeliv, det har kostet med krigen mod Irak og Afghanistan."

Det synes jeg da jeg er meget godt oplyst om. Jeg kan ikke se, at noget er skjult eller fortiet. Og dine egne oplysninger kommer vel også fra frit tilgængelige kilder.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

"Hvad er det egentlig der er så godt ved Rusland, så du altid forsvarer dem? Hvilke værdier har de fremfor f.eks USA"
Det kan jeg svare ganske klart på Kåemer. Årsagen er en simple, at vi boykotter og lægger en ring af militær omkring Rusland - og du må da gerne også kommentere de gode ord, der er sagt om udviklingen med Saudi Arabien i forhold til det.

Prøv lige at gå videre og fortæl at det er godt, vi bekæmper IS som jo også bekæmper regeringen i Syrien - lige som vi.

Jeg har ikke bedt hverken USA Danmark eller Rusland om at bombe; men nu gør vi det altså. Regeringen lader som om, vi ikke er alliret med Rusland skønt det var Ruslands medvirken der ændrede magtbalancen.
Jo, du har ret.
De der vil kan få rigtige oplysninger og så er det jeg undrer mig over, at man ikke protestere over for den kæmpe skyld, vi har. Men svarer, nå,ja; men vi har det jo godt.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Du svarer ikke på, hvad der er så godt ved Rusland. Det behøver du selvfølgelig da heller ikke, jeg undrer mig bare.

Jeg behøver ikke at kommentere hvad du skriver om Saudi Arabien og i det hele taget de indviklede forhold til forskellige krige, da jeg i det store og hele er enig med dig.

Du skriver: "De der vil kan få rigtige oplysninger." - Det mener jeg også, men jeg er ikke sikker på, at vi mener det samme.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Jamen jeg undrer mig også. Hvis du ser en mand smide flasker efter en anden på gaden, og jeg fortæller ham, at det bør han ikke. Så undrer jeg mig, hvis manden siger: "Hvad godt kan du sige om ham, siden du forsvarer ham."

For jeg vil helst have fred mellem folk og lande - også selv om jeg befinder mig bedre i Danmark end Rusland og USA. Men selvfølgelig kan man finde meget godt både i USA og Rusland - hvis det er emnet.

5 år siden
5 år siden

Ser du virkelig Rusland som en stakkels mand der får smidt flasker efter sig? Jeg mener nu, at det er et ret magtfuldt land og ikke specielt stakkels, boykot eller ej.

Du taler tit om den skyld og det ansvar USA og de vestlige lande har, hvilket du for det meste har ret i. Har Rusland slet ingen skyld og intet ansvar?

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Kåemer! Du skulle måske engang besøge Rusland og helst et område vest for Ural.
Jeg vil tro, at du så får lidt mere forståelse for Rusland og russernes måde at agere på.
Den almindelige russer bekymrer sig meget mere for en ny stor krig indledt af NATO's krigsmaskine, end vi i Vesten er bekymrede for et angreb fra Rusland.
Det kan vi så i Vesten ryste på hovedet af, men for en russisk borger taler historien sit tydelige sprog.
Vi kan intet godt forvente os fra Vesten. De er imperialister og vil aldrig lade Rusland i fred.
Det er den russiske befolknings holdning uanset, hvem der har regeringsmagten.
Kan man egentlig bebrejde dem det?

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden
#12 Engbo

" Har Rusland slet ingen skyld og intet ansvar?" Kåemer.

Jo; men det er os,, der boykotter og fører en farlig kold-krigs politik.
Det er ikke på mine vegne.
Jeg kan godt se, at når jeg nævner Saudi Arabien, så tager du det på en hel anden måde, end jeg tilsigter.

Jeg mener forskellen på den måde, vi fører udenrigspolitik på. Det gavnlige med samarbejde, der udvikler, når det er de forstående arabere; men Rusland. - skal bare have en trussel. det er det eneste, de forstår.
Er det ikke en syg politik, der burde få borgerlige vælgere til at reagere?
Her til.
For Kattegat har jo udtrykt sig så klart.

5 år siden
5 år siden

Kattegat

Jeg har skam ikke noget imod Rusland, og forstår godt at befolkningen er bange for angreb udefra. Men er de da virkelig i fare? Hvori skulle faren bestå? Af angreb fra USA og Nato?

Jeg er imidlertid mistænksom over for Putin og det han står for. Jeg ser ham som en efterfølger af Stalin, Breschnew osv. Men han regerer selvfølgelig i en anden tid, og har ikke den magt som disse diktatorer havde. Rusland er i dag et demokratisk land, men et spinkelt demokrati, og jeg kan i hvert fald ikke se Putin som særlig demokratisk, selvom han formelt er valgt af befolkningen.

Nato er en forsvarsalliance, som blev oprettet med meget god grund. Den har så i nogle tilfælde handlet ud fra princippet, at angreb er det bedste forsvar, og det kan de lande der har deltaget kritiseres for, og bliver det da også.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Kåemer!
"Jeg har skam ikke noget imod Rusland, og forstår godt at befolkningen er bange for angreb udefra. Men er de da virkelig i fare? Hvori skulle faren bestå? Af angreb fra USA og Nato?"

Spørgsmålet er ikke, hvad du og jeg: Tror, føler og mener.
For almindelige russere føles truslen reel og nærværende. Den fylder meget i deres bevidsthed om os.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Kattegat

Det tvivler jeg ikke et øjeblik på, men derfor må det da alligevel være relevant at spørge, om truslen er reel.

Vi kan jo også ind imellem frygte, hvad Rusland, og især Putin kan finde på. Er det en reel fare?

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Kåemer!
Du væver.
For russerne og velsagtens også Putin er NATO truslen reel.

Hvad vi mener om det er ligegyldigt.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden
#17 Engbo

Nej, du har ikke ret, Kåemer, hverken med den gode grund til at oprette NATO eller til at søge alle muligheder for at bevare NATO.

NATO var fra begyndelsen en ødelægger for formålet med FN - et samarbejde, der skulle afskaffe krige.

Tysklands aftalerne før opdelingen var et godt eksempel. Et samlet Tyskland skulle være uden militær og dem metode skulle gradvis brede sig til alle lande.

Truslen fra Sovjet var praktisk uden mening for Rusland som det meste af Østeuropa lå i ruiner og tabene af menneskeliv var så store, så det var et problem i den nødvendige produktion.

De havde ingen lyst til krig. Der efter indgik det jo også i ideologien. Et eksempel var det sørgelige brud med Kina, fordi Mao opfodrede til krig mod USA (senere opfordrede han NATO til krig mod Sovjet. Det er en anden snak)

Inderkredsen i USA vidste godt at man ikke uden videre kunne få lande til at bryde med FNs ideologi og foretrække oprustning.

Der for blev der i værksat skræmme kampagner og udspredt rygter. Man så spøgelses fly om natten. Man blev overfløjet af ukendte flyvere. Jeg husker snakken mellem os - bondekarle - næsten alle havde set mystiske lys om natten.

Husk for Rusland og Østeuropa var krigen også en økonomisk katastrofe modsat USA, der på grund af krigen var rigere end nogensinde før.

Det jeg skriver er ikke et forsøg på at modgå kritik af Stalin og andre; men et håb om at verden snart må indse, at samarbejde om fred og udvikling bør være målet - også, når man er kritisk.

5 år siden
5 år siden

Kattegat

Nej, jeg væver ikke. Hvis vi, Danmark eller Nato, er en reel trussel mod Rusland, er det os der skal gøre noget ved det. Hvem ellers? - Og er vi ikke nogen trussel, påhviler det vel os at overbevise dem om, at det er vi ikke. Jeg ved godt, at det gør man ikke med boykot.

Og er Rusland en trussel mod os? Jeg tror det ikke som forholdene er nu. - Jeg kan være urolig over meget af hvad der foregår i verden, men ikke lige det.

Hvor meget den tryghed jeg føler skyldes Nato, er jeg slet ikke sikker på - eller skyldes usikkerheden netop Nato? Det kan jeg ikke overskue.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Engbo

"Det jeg skriver er ikke et forsøg på at modgå kritik af Stalin og andre; men et håb om at verden snart må indse, at samarbejde om fred og udvikling bør være målet - også, når man er kritisk."

Jeg ved godt de forfærdelige problemer Rusland stod overfor efter krigen. intet af det er skjult, men jeg ved også at intet er entydigt. Det var jo Stalin der regerede på den tid, og for ham var tab af menneskeliv et mindre problem. Og det var jo da Nato blev oprettet. Om Nato så har overlevet sit formål er et spørgsmål, og det skal jeg ikke gøre mig klog på.

Men Donald Trump truer jo med at trække USA ud af Nato eller i hvert fald reducere USAs bidrag. Hvad mon der så vil ske?

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Kåemer!
Jeg aner ikke, hvad jeg skal svare dig.
Jeg refererer bare mine egne oplevelser gennem snak med almindelige mennesker, som du og jeg.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Var valget af Donald Trump som USA's næste præsident nu så overraskende?
Jeg synes det ikke, når man ser på den politiske udvikling i Verden og især de vestlige demokratier gennem de sidste 20-30 år.
En udvikling, som vi nu ser en foreløbig kulmination på med Hollands nej til EU's Ukraine aftale, Brexit resultatet i England, den danske hovedrysten til retsforbeholdene, Belgiens modstand mod Canada aftalen og nu Donald Trumps valg til præsidentposten i USA.
Hvad er det der sker? Står vi overfor et folkeligt oprør i USA og Europa?
Talen om oprør tror jeg nu ikke på. - Endnu.

Jeg tror derimod, at vi bevæger os hen mod en situation, hvor demokratierne og institutionerne i Vesten langsomt, men sikkert udvandes til intetsigende begreber for almindelige mennesker - altså flertallet.
Vi ser, hvordan de gamle etablerede partier i enighed samler magten i egne hænder uanset politisk ståsted, hvordan vore folkevalgte hurtigt skifter partifarve og holdninger, når deres bagland vover at irettesætte dem.
Partierne bliver mere og mere topstyrede, er selvsupplerende gennem: nepotisme, centraliseret økonomi og beslutninger, undertrykkelse af gennemsigtigheden i de politiske processer og fjerner sig generelt mere og mere fra de mennesker, hvis velfærd og interesser, de er valgt til at varetage.
Uanset, hvor den enkelte borger sætter sit kryds til de folkevalgte forsamlinger, er det den samme menu, der serveres for ham eller hende.
Hvordan er det kommet så vidt, at forskellen på den udmøntede politik kun er til at få øje på i retorikken, men er usynlig i praksis?
Jaeee! - Politikkere har alle dage ladet sig inspirere og påvirke af omgivelserne: De lokale vælgerforeninger, faglige organisationer, Arbejdsgiverorganisationerne, erhvervslivet, finanssektoren m. fl.
I dag sker det samme. Forskellen fra tidligere og til i dag er dog markant anderledes. Politikkere har afstået retten til at føre politik; til embedsmændene, de utallige spin doktorer, og alle andre af de større institutionelle beslutningstagere, der omgiver og vejleder dem.
De er alle, så vel de politiske kandestøbere som politikkerne produkter af det samme mix af; uddannelse, omgangskredse og ofte familier tillige.
De er de etablerede eller The establishment, som angelsakserne siger.
Man får derfor, hvad man kan forvente. Det samme input må nødvendigvis være lig outputtet, når intet nyt og anderledes tilsættes undervejs.
De taler, med få undtagelser på de yderste fløje, om globaliseringens velsignelser.
Ganske rigtig. - Globaliseringen har givet store værdistigninger for finanssektoren og for veludviklede lande som Danmark især, men også lagt landes og menneskers livsvilkår øde i langt større omfang, end man kan vedblive at forsvare politisk.
Selv i et lille område som Danmark er mere end halvdelen af befolkningen ved at blive frakoblet og efterladt uden repræsentanter i besluttende organer og institutioner.
Derfor ser vi nu, at der er åbnet plads for demagoger til at drive deres uhæmmede spil med udstilling af syndebukke og afgivelse af løfter, der kun kan gøre ulykken større og måske tragisk tillige. Det vil ske, når drømmene endnu engang brister, og almindelige mennesker må samle stumperne op.
Her er Reagan og Thatcher perioden og det efterfølgende finansielle sammenbrud en grim periode og bestemt ikke egnet til gentagelse.

Jeg tror ikke vore folkevalgte er dumme, onde, eller hver især ikke kun vil det bedste for landet, vælgerne og lidt for dem selv også.
Det synes dog som om, at de økonomiske modeller og tørre regneark skygger for visioner og selvstændig tænkning.
Ingen tør som humlebien - flyve på trods.
Man risikerer jo at miste sin valgkreds med det sikre mandat.

Vågner de etablerede politikkere ikke op og får taget sig sammen til at finde løsninger, der inkluderer bredt i samfundet i stedet for eksklusion af store dele eller endog majoriteten af indbyggerne, så må vi på sigt forvente en total demokratisk omkalfatring af det politiske landskab.
Spørgsmålet til den tid vil så være, om man vil acceptere en sådan fredelig demokratisk revolution, eller gribe til endnu mere drastiske midler for at bevare magten, end dem vi har set indtil nu.
Spændende bliver den nærmeste fremtid under alle omstændigheder. Globaliseringen er uafvendelig, men er demokratierne også levedygtige i globaliseringens skygge?
Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden
#22 Engbo

#19 Ja, så er vi da ved at være tilbage til den amerikanske drøm. Jeg har ikke meget sympati for den valgte præsiden. Men i politik gælder det ikke bare om at få sine idealer igennem.

Men man bør være dialektisk, og det betyder her, at se hvor er mulighederne nu i den virkelige verden.

Bliver er et samarbejde mellem USA og Rusland, vil en forsat boykot i Europa mod Rusland kun skade vore landes muligheder. Det kan måske også føre til gensidig nedrustning??

Men midt i det hele står et stort spørgsmål, der ikke kan kaldes Den Amerikanske Drøm. Snare et fælles mareridt Våben industriens kolossale magt og indflydelse.

5 år siden
5 år siden

Kattegat

Dine visioner er meget pessimistiske, men jeg er bange for, at jeg er helt enig med dig. Man må være glad for, at man er blevet så gammel. "Efter os syndfloden."

Jeg har dog også stunder hvor jeg er mere optimistisk. Jeg tror trods alt vore politikere gør hvad de kan. Hmm!

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Engbo
Bare kort. (Jeg har ikke tid til mere.)
Der er etableret sanktioner imod Rusland fordi landet udviser opførsel man i Europa ikke finder korrekt.

Jeg gætter på at du, Engbo, hælder til den gamle "russiske drøm," som var på banen i ældre tider, før en Arne Munk Pedersen blev gulagificeret. Og derfor har du en grundlæggende sympati for Rusland og kan derfor tilgive meget af det der ikke forløb optimalt.

Putin fører hjemme en tone der lyder som om Rusland allerede er under angreb fra vesten. Og det baner v ejen for at han ikke vil få svært ved at få opbakning til aggression mod vesten.
Der kræves jo ikke større dygtighed til at betragte Natoindlemmelsen af de baltiske lande som udtryk for vestlig aggression, selvom vort eget ønske ikke er andet end at disse lande skal være selvstændige. (Det vil man i øst nok kalde et ønske om at landene bliver tilgængelige for kapitalistisk ydnyttelse fra vesten.)

Vi har derfor ikke råd til ikke at helgardere imod aggression, og med USA måske ude af skolegården, tvinges vi til at opruste.
Trumps udsagn er let at forstå. Hvorfor skulle vi ikke bidrage på jævnere fod til vor egen sikkerhed?

En fred er mest troværdig hvis den indtræder på en baggrund af sikkerhed, tror jeg. Og sikkerhed må vi selv tage ansvar for.
Sådan var Reagans udenrigspolitik. Og den gik jo ganske godt, skulle jeg mene.

5 år siden
5 år siden
#25 Engbo

"Sådan var Reagans udenrigspolitik. Og den gik jo ganske godt, skulle jeg mene."

Jeg begynder lige bagfra dino.
Dansk fagbevægelse bidrog til oprettelse af skoler i Niguraguay. Der blev oprettet andelsselskaber og kollektiv brug og mange andre gode ting til udvikling.
Reagan sendte dødspatruljer ind i landet som brændte og myrdede.
De amerikanske lejesoldater kaldte Reagan for frihedskæmpere.

Jo, jeg ved nok efterhånden, hvor din sympati findes. Men jeg foreslår jo ikke, at vi skal boykotte USA.
Jeg forstår, blandt andre, på dig, at hvis man har noget i mod krig og boykot, så er det fordi, man har særlig sympati for på gældende land eller person.
Det er underligt.
Det må vel også være der for, at jeg ikke kan udfordre med forskellen på udvikling sammen med Saudi Arabien.
Udvikling og handel vil have en gavnlig påvirkning.
Når det er slige arabere. Mens russere kun forstår pisken.

5 år siden
5 år siden
#26 Engbo

Nicaragua når jeg staver rigtigt.
Læs i øvrigt om det land f.eks på "Wikipedia, en frie encyklopædi." det er jo bar et eksempel på det land, som vil bestemme, hvem der bestemmer i pågældende land.

Men lad os fortælle dem hvad vi mener. De, amerikanerne, er nok mere forstående end russerne.
...Venligst Enbo

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Den Amerikanske Drøm er startet 10/11-2016 16:19 af Engbo og er placeret under Bøger, forlag og litterært.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

0ups
21 timer siden · Savanti
4090Dagens ord
3 dage siden · Engbo
8Troen og kirken
3 dage siden · Engbo
4Menneskerettighederne
3 dage siden · Nicolas Jessen
0Musisk oplevelse
8 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
9 dage siden · MariaMolgaard
10Kunsten i fokus
9 dage siden · Nicolas Jessen
0En ulykke sker aldrig alene
10 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
10 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
17 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
19 dage siden · Engbo
5Hvordan skriver man en musical?
22 dage siden · Miss-Leth
2Valg af forlag til digtsamling
22 dage siden · Michael But
151Hvad er du taknemmelig for i dag?
22 dage siden · Michael But
4Din søndag min søndag
22 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
29 dage siden · JesperSB
94Ligheder
1 måned, 1 dag siden · Savanti
497Kontraster
1 måned, 1 dag siden · Engbo
0Alexander Woods musiker
1 måned, 4 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
1 måned, 7 dage siden · dino
1Feedback søges til min novellepodca...
1 måned, 18 dage siden · Henrik German Q...
8Hvordan har du det
1 måned, 20 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
1 måned, 24 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
2 måneder, 7 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
2 måneder, 7 dage siden · Den Lianer Gois...
12Hvad inspirerer dig
2 måneder, 12 dage siden · ClPollux
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
2 måneder, 17 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
2 måneder, 17 dage siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
2 måneder, 19 dage siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
2 måneder, 25 dage siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
2 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
2 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
3 måneder, 2 dage siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
3 måneder, 3 dage siden · Blækhuset
8Freddy - drengen fra skoven
3 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
0Lejlighed insperation vintage art
3 måneder, 11 dage siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
0Hvad skal du i aften du lyst til at...
3 måneder, 13 dage siden · MariaMolgaard
1Internationalt
3 måneder, 14 dage siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
3 måneder, 14 dage siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
3 måneder, 25 dage siden · Anniina
11Transgender
3 måneder, 25 dage siden · Inghard
22Lykke
3 måneder, 26 dage siden · Engbo
2Søger læsere!
3 måneder, 28 dage siden · Dahlenborg
6Teater stykke
4 måneder, 6 dage siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
4 måneder, 13 dage siden · Engbo
2Skrive-software?
4 måneder, 19 dage siden · Mons1957
75Bibelen
5 måneder, 24 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
6 måneder, 3 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
6 måneder, 3 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
6 måneder, 11 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
7 måneder, 1 dag siden · Kåemer
6Skriveklub?
7 måneder, 4 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
7 måneder, 5 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
7 måneder, 25 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
8 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
8 måneder, 29 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
9 måneder, 3 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
9 måneder, 4 dage siden · Prem
2Navne
9 måneder, 5 dage siden · Engbo
20Komplimenter
9 måneder, 7 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
9 måneder, 9 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
9 måneder, 10 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
9 måneder, 10 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
9 måneder, 10 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
9 måneder, 13 dage siden · mlsj
1DAGENS KÆRLOGHED
9 måneder, 18 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
9 måneder, 19 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
9 måneder, 27 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
9 måneder, 29 dage siden · Aurelian
2opbygning
10 måneder siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
10 måneder, 1 dag siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
10 måneder, 2 dage siden · mlsj
7Kalle er død
10 måneder, 2 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
10 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
10 måneder, 6 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
10 måneder, 7 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
10 måneder, 8 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
10 måneder, 10 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
10 måneder, 12 dage siden · Ormstunge

Bøger, forlag og litterært

2Valg af forlag til digtsamling
22 dage siden · Michael But
0Presse meddelse.?
29 dage siden · JesperSB
75Bibelen
5 måneder, 24 dage siden · Engbo
11Brug af kommentarer?
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
20En udfordring med Den fede mand af ...
9 måneder, 3 dage siden · Morpheus
710 trælse brølere...
9 måneder, 9 dage siden · K.B. Assenholm
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
9 måneder, 10 dage siden · TheProject
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
10 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
2Antal digte i digtsamling
10 måneder, 7 dage siden · dino
11Bestillingsforfattere?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Corona og forlagsbranchen
1 år, 7 måneder siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
1 år, 7 måneder siden · Skribenten47
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 år, 9 måneder siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
1 år, 9 måneder siden · NAHansen
3Findes der mon sådan en bog???
1 år, 11 måneder siden · Savanti
2Er man tvunget til tavshed?
2 år siden · Eddie
6Lige margener?
2 år siden · Pia Hansen
1hvilke lande, hvilke genrer?
2 år siden · Muhkovending
7Saxo.com
2 år siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
2 år siden · Paolosaks
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
2 år siden · mandeniskoven
8Ros til Forlag mellemgaard .
2 år siden · Savanti
2Salg af digtsamling
2 år siden · Savanti
20Forlagsbranchen er i opbrud!
3 år siden · tope
2Lektørudtalelse på en af forfattern...
3 år siden · NAHansen
5hvad er fordelen ved ISBN nr?
3 år siden · vikingo
3Boganmelder, hvordan?
3 år siden · NAHansen
2At sende en PDF til tryk...
3 år siden · little T
0No country for old men.
3 år siden · Mitmit
5Krimier
3 år siden · dino
14Verdens bedste roman
3 år siden · dino
31Erfaringer med forlaget Mellemgaard
3 år siden · tope
7Nu er jeg moden på udgivelse
3 år siden · tope
1Hvilken genre er dette?
3 år siden · dino
9Er det ok?
3 år siden · Polo
1Det der følge brev?
3 år siden · dino
38Er min forfatterdrøm dødsdømt ved f...
3 år siden · JacobPatrickPou...
7Gode danske udviklingsromaner?
3 år siden · Vacca foeda
2Fortælle bogens historie på en visu...
3 år siden · Dizzy76
2Slagtryk
3 år siden · heksemutter
6Et Spørgsmål
4 år siden · Bondekonen
24Skuespil
4 år siden · Kåemer
4Illustrator og forfatter, samt inds...
4 år siden · prefu
1Lokation reception - København
4 år siden · Bondekonen
32Afslag
4 år siden · prefu
2Hvilken kontrakt skal jeg vælge
4 år siden · DE-O
107 grunde til ikke at blive forfatte...
4 år siden · dino
2Pris og design af forside til ebog?
4 år siden · Ordspinderen
3Bog på fyldepennen
4 år siden · thevoid
5Intet svar fra forlag om modtagelse...
4 år siden · Theplayer1978
4Hvedekorn
4 år siden · Theplayer1978
9Imaginære sprog til fantasy bog: ni...
4 år siden · DenFrieNukleoti...
6Gode forlag (uden medfinansiering)
4 år siden · Anne Christine ...
2Få min roman anmeldt, og få den ud ...
4 år siden · Gryphon
1Oplæsninger og lignende - dit forho...
4 år siden · Bondekonen
0Astrid & Veronika (Let me sing you ...
4 år siden · sofiesverden
30Bibelen
4 år siden · Dyppepennen
4Priser på E-bøger
5 år siden · WeirdSpace
24Novelle eller roman?
5 år siden · Asterioka
0Undervisningsmateriale til fagfolk
5 år siden · underviseren
9Hvorfor giver forlag ikke feedback?
5 år siden · Seifostos
1Hjælp, jeg skal undervise!
5 år siden · Fink
2Hvad sender man til et forlag?
5 år siden · dino
26Den Amerikanske Drøm
5 år siden · Engbo
9Dreamlitt
5 år siden · Anne Christine ...
3Er der nogen der lever af at skrive...
5 år siden · Pen
5Regnbue forlag?
5 år siden · Anne Christine ...
9Udbetaling af royalty/penge
5 år siden · Excelsia
1Forlaget Nordrose
5 år siden · Jacob k
1Hvordan bøgerne registreres på bibl...
5 år siden · bøllebob
20Royalty - hjælp
5 år siden · Steffen K
4Forlag til digte
5 år siden · Miss-Leth
4Billedbøger - hvordan?
5 år siden · SuKara
2Lydbøger.
6 år siden · westendahl
2Oversigt over forlag
6 år siden · bøllebob
17EKSTERN LEKTØR
6 år siden · ITAPELET
3Er det mon muligt..?
6 år siden · Mikala
49Bibelen
6 år siden · Engbo
4Crowdfunding af bøger
6 år siden · Bondekonen
4Trailere til bøger
6 år siden · Lisa_F
9Stieg Larsson/David Lagercrantz
6 år siden · Lisa_F