Fyldepennen er hjemmeside med tjenester som stilles gratis til rådighed for besøgende. Brug af Fyldepennen forudsætter at vores retningslinjer overholdes.

Enhver tvist omkring vores retningslinjer vurderes suverænt af Fyldepennen, hvilket eventuelt måtte kræve ajourføring af retningslinjerne. Fyldepennen kan til enhver tid ændre retningslinjerne med øjeblikkelig virkning. Det er den enkelte brugers ansvar at være bekendt med retningslinjernes udformning.


1. Generelt

a) Helt almindelige krav såsom god og fornuftig opførsel er en forudsætning for at benytte Fyldepennen. Grænsen for almindelig god opførsel er selvfølgelig elastisk, men overtrædelse af disse krav vil i de fleste tilfælde medføre skriftlig advarsel, og i geove tilfælde lukning af profil. Der er ingen regler for antal advarsler, det er op til redaktionen at vurdere behovet.

b) Brug af Fyldepennen til opslag for hjemmesider, tjenester, kurser, produkter, spørgeskemaer, egne konkurrencer, propaganda eller andet som kan betragtes som reklame er ikke tilladt. Tilladelse kan indhentes hos redaktionen, for det tilfælde at vi finder det relevant for vores brugere.

c) Brug af Fyldepennens tjenester til fordel for eller formidling af forlagsvirksomhed samt forlagsrelaterede projekter er uønsket.

d) Brug af Fyldepennens tjenester medfører eventuel indeksering i forbindelse med søgemaskiner. Fyldepennen kan på ingen måde garantere for sletning i disse registre, selv efter nedlukning af profiler og fjernelse af tekster på Fyldepennen.

e) Fyldepennens tjenester er dansksprogede og publicering af indhold på andre sprog end dansk er ikke tilladt.

f) Fyldepennens redaktion forbeholder sig retten til at fjerne tekster og indlæg som ikke overholder de oplyste retningslinjer og vejledninger. Fyldepennen flytter jævnligt tekster og indlæg til relevante kategorier og fora, såfremt disse skulle være placeret forkert.

2. Profil

a) Det er kun tilladt at oprette én profil pr. person. Der SKAL oplyses rigtigt navn ved oprettelse af profil, og ved skøn af at dette krav ikke overholdes slettes profil uden varsel. Det er ikke tilladt at benytte en anden brugers profil.

b) For profilen gælder at brugernavn ikke må være at sidestille med et domænenavn (fx mig.dk), ej heller på grænsen til overskridelse af varemærke/trademark. Det skal være at betragte som et kaldenavn/navn, og må ikke kunne forveksles med almindelige sætninger eller firmanavne. Din præsentationstekst (beskrivelse) skal omhandle dig selv, være lødig og sober. Præsentationstekst må ikke indeholde citater, digte, links eller andet indhold som ikke er en beskrivelse af dig selv.

c) Det er ikke tilladt at sende negativt personrettede breve via profilen. Ligeså er det heller ikke tilladt at sende reklamebreve rundt. Det er ikke tilladt at offentliggøre interne breve, disse skal betragtes som personlige.

d) Forfatternavn skal enten være dit eget for- og efternavn eller et pseudonym ligeledes bestående af et for- og efternavn. Chatnavne som fx Miss Prosa godkendes ikke, ej heller forkortelser. Tjek gerne at der ikke er andre, der allerede bruger det samme forfatternavn, eller et nærtliggende pseudonym. Du kan ikke få publiceret en tekst som anonym - eller i en andens navn, og du må ikke antage et forfatternavn som kan forveksles med et almindeligt kendis navn eller varemærke/trademark.

e) Nedlukning af profil medfører en karantæneperiode for oprettelse af ny profil på 6 måneder. Manglende overholdelse af dette krav medfører sletning af profil.

f) Fotos på profiler skal være vellignende fotos af brugeren, og samtidig vise brugerens ansigt. Brug af filtre eller tilføjet tekst skal undgås, ligeledes skal foto fremstå i enten originale farver eller sort/hvid/gråtoner. Redaktionen kan slette billeder som ikke overholder kravene.

g) Ved oprettelse af profil på Fyldepennen accepteres det samtidig at Fyldepennen udsender nyhedsbreve via e-mail med orienteringsmæssigt indhold.

h) For at oprette en profil på Fyldepennen skal du være fyldt 13 år. Fyldepennen forbeholder sig ret til at slette profiler som umiddelbart ikke overholder denne aldergrænse.

3. Debatter

a) Lovgivningen skal overholdes. Vær opmærksom på blandt andet regler vedrørende ophavsret, racisme, injurier og chikane med videre. Det er den enkelte brugers ansvar at overholde lovgivningen.

b) Tiltal dine meddebattører med hvad der er kendetegnet for værende god opdragelse, pli og omgangstone. Kort og godt, benyt ikke nedsættende og latterliggørende sprog om andre debattører eller mennesker/befolkningsgrupper generelt.

c) Respektér at andre kan have en anden mening end dig selv, og at der ikke behøver være en vinder i sidste udfald - eller på hvert enkelt argument.

d) Opret ikke i nogen form debatindlæg omhandlende brugere og/eller enkeltindlæg fra ditto, ej heller indlæg stilet en anden bruger. Efterlysning af andre brugere frabedes også. Har du et spørgsmål til nogen, og falder spørgsmålet ikke naturligt ind under den almindelige debat, så benyt da det interne brevsystem.

e) Publicér ikke i nogen form digte, sangtekster og lignende i debatterne - uden der er givet tilladelse eller uden relevans til en debat. Heller ikke selvom du selv er forfatter, og slet ikke hvis du ikke er forfatter, da det kan være en krænkelse af ophavsret.

f) Er flere brugere gået skævt af hinanden henstiller vi til at man ikke drager hele Fyldepennen ind i et eventuelt personligt retorisk slagsmål. Husk i den forbindelse at kiv som oftest starter grundet misforståelser. Prøv eventuelt at udbede om en forklaring/uddybning for en udtalelse i stedet for at angribe. Det er også en god ide ikke at fornedre sig selv til samme niveau; det er redaktionens opgave at stoppe eventuelle angreb, og du risikerer muligvis selv at blive bortvist fra Fyldepennen. Anmeld gerne eventuelle problemer til redaktionen.

g) Fyldepennen påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af de enkelte debatter. Dog er der grænser for hvad vi accepterer at have stående på hjemmesiden, herunder også debatterne.

h) Det skal så vidt muligt undgås at debatten benyttes som to-vejs kommunikation/chat mellem kun to brugere. Til dette formål kan det interne brev-system eller chatten benyttes.

i) Det anbefales; - så vidt muligt at underbygge eventuelle argumenter med fakta - at ignorere personlige angreb eller fornærmelser og kontakte redaktionen i stedet - at skelne mellem hvad folk rent faktisk skriver/mener og hvad du tror de skriver/mener - at holde 5 minutters pause hvis du kan mærke at du er irriteret eller rød i hovedet af bare ophidselse - at springe let og elegant over debatter som du ikke alligevel orker at deltage i - at undlade afsporing af debatter, hvilket i gentagne tilfælde kan medføre udelukkelse

j) Undlad venligst direkte på debatterne at gengive indhold eller dele heraf fra spam-lignende mails. I denne forbindelse også de såkaldte Nigeria- eller Lottery-breve - samt virus-advarser.

k) Oplever du uhensigtsmæssige fejlbeskrivelser fra programmeringssprog bør du kontakte redaktionen og under ingen omstændigheder poste informationen på debatterne eller andre områder på Fyldepennen. Fejlbeskederne kan indeholde sensitiv information som ikke er egnet til offentliggørelse.

4. Dagbøger

a) I dagbogen kan du skrive om dit liv, din hverdag, hvad du tænker i din hverdag, opture og nedture, kærligheden, jobbet, familien - alt hvad der rør sig i hverdagen. Du er velkommen til at skrive flere gange dagligt. Dagbogen skal skrives på dansk og skal holdes i en sober tone. Dagbogen er ikke at betragte som en fri blog, hvor alt kan passes ind. Du bør ikke poste debatlignende indlæg, reklamer, anmeldelser, chatudskrifter, indhold fra breve, tekster generelt (fx digte eller noveller, eller anden fiktiv tekst, eller indlæg i digtform), sangtekster (krænkelse af copyright), indhold fra andre hjemmesider (copyright), links til andre hjemmesider osv. Generelt set skal dagbøgerne omhandle dit liv nu og her. Hvad har du foretaget dig? Hvordan gik din dag? Har du det godt?

b) Stærkt negative indlæg rettet mod bestemte personer samt mudderkastning accepteres ikke. Skriv ikke direkte henvendelser til andre personer og/eller andres dagbogstekster. Brug istedet kommentarfeltet, som er til for det samme. Eller benyt til dette formål det interne brevsystem. Leder du efter hjælp, så lav i stedet et opslag på debatten som er egnet til dette formål.

c) Vi gør også opmærksom på at din dagbog selvfølgelig ikke må indeholde tekst af racistisk, pornografisk, seksuel eller anden stødelig art. Indlæg omhandlende trusler om selvmord eller generel selvlemlæstelse er uønsket. Vi forbeholder os retten til at lukke dagbøger eller bede om at holde dagbogen til venneliste, såfremt vi ikke mener at vores etiske retningslinjer overholdes.

d) Du skal selv besidde rettighederne til de billeder du tilføjer under dagbogsindlæg. Når du selv har taget billederne med kamera har du automatisk ophavsretten til billederne. Er billederne købt, så skal du være opmærksom på at du ikke automatisk har rettigheder til at benytte billedet under dagbøgerne. Husk at genkendelige personer på billeder skal give deres tilladelse til brug af billeder. Undlad at tilføje det samme billede på alle dine indlæg, og tilføj ej heller profilbilleder af dig selv som billede på dine dagbogsindlæg.

5. Tekster og skriveøvelser

a) Tekster publiceret under læsesalen med forfatternavn skal overholde den redaktionelle publiceringsvejledning, som oplyses ved publicering og redigering af tekster. Manglede overholdelse kan medføre afvisninger af tekster. Vær specielt opmærksom på at alle tekster skal være skrevet på dansk og at vi ikke publicerer erotiske tekster - ej heller boganmeldelser, filmmanuskripter, akademiske opgaver, tekstanalyser, vittigheder, artikler, blog-indlæg m.m.

b) Efterredigering af tekster, både under læsesal og skriveøvelser, forudsætter kun korrektur- eller formuleringsændringer således at tekstens oprindelige indhold så vidt muligt bibeholdes. Det er således ikke tilladt at udskifte indholdet af en tekst eller besvarelse således at denne fremstår med helt andet indhold. Forsøg så vidt muligt at bibeholde oprindelige titler på tekster og besvarelser, således at der ikke skabes unødig forvirring for andre brugere.

c) Du skal være forfatter til indhold som du selv tilføjer på Fyldepennen, således at du besidder den fulde ophavsret.

d) Kommentarfeltet til tekster og skriveøvelser er forbeholdt kritik til de pågældende tekster. Fyldepennen forbeholder sig ret til at slette kommentarer uden relevans. Generel debat omkring en given tekst bør føres under Fyldepennens debatområde.

6. Andre tjenester

a) Alle andre tjenester på Fyldepennen forudsætter selvfølgelig sund fornuft ved brugen af disse. Retningslinjer for tjenester dækker for det meste på tværs af andre tjenester, selvom pågældende retningslinjer ikke er gentaget. Oplyste vejledninger skal overholdes.

7. Rettigheder

a) Alt indhold på Fyldepennen, det være sig både indhold ejet af Fyldepennen og forfatternes tekster, er automatisk beskyttet af ophavsret, og må derfor ikke kopieres eller benyttes uden skriftlig tilladelse fra Fyldepennen. I forbindelse med tekster indsendt af forfattere, skal tilladelsen naturligvis indhentes hos den pågældende forfatter. EPUB-filer (e-bøger) i forbindelse med tekster er selvfølgelig også automatisk beskyttet, dog kan disse i mange tilfælde frit hentes til brug for fx undervisning og ikke-kommercielle anvendelser. Med fuld kildeangivelse og i fuld dokumentform.

b) Ved brug af Fyldepennen tillader forfatteren af materialet at dette stilles til rådighed for Fyldepennen. Fyldepennen må benytte materialet uden begrænsning i forbindelse med publicering på Fyldepennen. Nærmere beskrevet må Fyldepennen altså selv disponere over hvordan materialet vises på Fyldepennen, herunder om udvalgt indhold vises på forsiden med videre.

c) Visse informationer på Fyldepennen fjernes samtidig med sletning af profiler. Her er naturligvis tale om publicerede tekster, skriveøvelsebesvarelser og dagbogsindlæg. Andre data såsom indlæg på debatter, tekstkommentarer, skriveøvelsekommentarer og tilhørende kommentarer fjernes så vidt muligt også automatisk. Da disse betragtes som afgivet i det offentlige rum kan nogle af disse data fx være citeret af andre brugere, hvorfor disse data ikke altid kan fjernes komplet. Disse data er samtidig en vigtig del af historikken på Fyldepennen og bliver derfor ikke fjernet uden gyldig grund.

d) Tekster som publiceres i forbindelse med konkurrencer på Fyldepennen kan når som helst fjernes af forfatteren, men oplysninger (forfatternavn og titel på tekst) i forbindelse med deltagelse i konkurrencer er bindende, og Fyldepennen har derfor ret til at oplyse deltageres navne i forbindelse med konkurrencer. Dette gælder også efter eventuel nedlæggelse af forfatternavn på Fyldepennen. Konkurrencetekster allerede publiceret i tilhørende e-bøger under konkurrencerne kan i visse tilfælde ikke tilbagetrækkes, men Fyldepennen vil dog foresøge at fjerne tekster hvis behovet opstår.

8. Privatliv

a) Fyldepennens hjemmeside anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser med det formål at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Fyldepennen benytter cookies i forbindelse med teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.

b) Fyldepennen videregiver ingen informationer til tredjepart, ej heller statistiske oplysninger. Alle informationer på Fyldepennen i forbindelse med navn og andre personlige oplysninger er kun tilgængelige for brugeren selv og redaktionen. Oplysninger vil på ingen måde blive videregivet uden brugerens samtykke, fx i forbindelse med eventuelle henvendelser fra forlag i samspil med brugeren. Ved henvendelser fra CopyDan i forbindelse med honorar fra Tekst & Node vil Fyldepennen kontakte forfatter for videre kommunikation.

c) Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter i Danmark, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.