Kommentarer til Poul Erik Pedersen


6 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Ferietid og glæden ved poesi
Svarkommentar
Tak for de fine ord Mette om sommer og tid. Ja Knud Sørensen, som døde sidste år, langt op i halvfemserne har på smukkeste vis beskrevet udviklingen på landet i mange af sine digte og noveller samt skrevet en fantastisk roman også. God sommer til dig :o)
6 dage siden
16 dage siden
Inge Erhard (Inghard)
Ferietid og glæden ved poesi
Et dejligt skriv om minderne fra den tid vi var børn. Vi alle tænker af og til tilbage på den tid som er gået. Taknemlighed er stor gave. Har lige læst Verdens bedste Nyheder som jeg får per e-mail hver mandag fra Danmark. Der sker også gode ting i verden i dag, man skal også tro på fremtiden. Mvh Inge
16 dage siden
16 dage siden
Mette Boe Christensen (MollyTrine)
Ferietid og glæden ved poesi
Hej Poul Erik.
Så smukt skrevet som en seance ikke kun om, men i sommerens poesi. Kan godt lide sætningen som du skriver i begyndelsen "Havet på højkant". Du har helt ret i, at sommerdagene var meget længere, da vi var børn, ligesom alt bliver forkortet, jo ældre man bliver. - Jeg kender også godt sneglene med hus på der kravler op af muren, jeg tager dem altid ned, når jeg ser dem, fordi de ellers tørrer ind og dør. - Jeg kender ikke rigtigt Knud Sørensen, har bare engang i tidernes morgen læst "Den røde kaffekande", som jeg ikke engang mere husker. Ja, glæden ved poesi er, at man aldrig har fri, som du skriver. Ordene bliver ved med at forme billeder som forlanger at blive skrevet ned, ord fra følelser, tanker og drømme der ligner musik, om man forstår det eller ej. - Som du skriver "Det er en tone midtvejs mellem banke på-høflighed og en tysthed som en birkeskov i den lyse sommernat". Smukt skrevet.
16 dage siden
18 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Verdens mest opdyrkede land
Svarkommentar
Hej Cecilie
Tak for din kommentar og du læser med. Ud fra de lige overståede trepartsforhandlinger har jeg skrevet et længere svar til sidst i tråden som et svar til Mette.
18 dage siden
18 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Verdens mest opdyrkede land
Svarkommentar
Hej Ulla
Tak for din kommentar og du læser med. Under Mette længere nede i tråden kan du læse en lang kommentar og også om, at nu kommer "Den glade gris" bredere ud
18 dage siden
18 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Verdens mest opdyrkede land
Svarkommentar
Hej Niels
Tak din kommentar og du læser med. Jeg har skrevet et langt svar, det kan læses under Mettes kommentar længere nede i tråden.
18 dage siden
18 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Verdens mest opdyrkede land
Svarkommentar
Hej Poul
Tak for din kommentar. Ja forhåbentlig bliver der nu gjort noget ved en del af problematikken ved udtagning af landbrugsjord. Læs mit svar til Mette længere ned.
18 dage siden
18 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Verdens mest opdyrkede land
Svarkommentar
Hej Mette
Det er godt, at der nu bliver taget landbrugsjord ud af drift. En del af områderne er stort set de samme områder som landmændende drænede og indvandt til dyrkning fra cirka 1950 til en gang i 1970erne med masser af støtte. Mange biologer råbte op dengang, fordi de vidste det ikke var en løsning hverken for landbrug eller natur. En eng, der bliver drænet og opdyrket, synker mange centimeter hvert år og bliver efterhånden umulig at dyrke. Samtidig med at engjorden iltes frigiver den store mængder CO2 og methan. Ingen hørte på biologer og mange landmænd kaldte dem røde sataner. Min far og alle hans brødre kaldte dem sådan fra 60erne og frem. Nu bliver de samme jorde købt tilbage til naturen til samme priser som god dyrkningsjord, det synes jeg er et paradoks. At der er så høje priser på disse jorde, som kun har ringe dyrkningsmæssig værdi, det skyldes den måde landmændende får støtte på fra EU.

I firserne da jeg læste på landbohøjskolen udarbejdede jeg to opgaver på størrelse med et speciale. Den ene om, hvordan våde enge kunne blive en del af Danmark igen, da de ville være en fordel for både landmænd, natur og mennesker. Den byggede på egne målinger fra dræn og fra opsamlingssteder på eng samme sted. Den anden store opgave var om ikke kemisk bekæmpelse af ukrudt. Min viden blev dog ilde modtaget af landbruget, da jeg blev agronom. Jeg blev kaldt farisær og det, som var værre. Derefter gik jeg arbejdsløs, men fik tidsbegrænsede stillinger indenfor økologi, natur, skov og information inden jeg fik fast arbejde i amtet, hvor jeg arbejdede med livscyklusvurderinger og information. Derefter blev jeg privat ansat, hvor jeg arbejdede med livscyklusvurderinger. Da jeg var i 50erne i 2010erne blev jeg social- og sundhedsassistent.

Hastigheden med udtagning af landbrugsjord skal speedes meget op, for med det tempo hvormed udtagelse af lavbundsjord er sket de sidste par år vil det tage 200 år inden vi kommer i mål. Ja implementering er i forvejen et ømt punkt når det gælder grønne tiltag, jævnfør de 187 ha lavbundjord det indtil videre er blevet til, ud af de 100.000 der skal være udtaget inden 2030. Aftalen viderefører et moment, som har været en åbenbar fiasko i landbrugspolitikken, nemlig de frivillige aftaler. Hvis denne åbenbare fiasko gentager sig her, kan trepartsaftalen blive et flop uden sidestykke. Derfor bliver der sandsynligvis også lagt krav på efter 2027, det står ihverfald i det 47 sider lange udkast der er resultatet af forhandlingerne.

Men lad os nu være positive. Det er godt at våde enge genskabes da de både fjerner kvælstof fra drænvand og opbygger kulstof lag på lag, når engene bliver naturlige og der dannes humus. Oveni vil de gavne biodiversiteten.

Så er det iøvrigt spil for galleriet at kalde aftalen for historisk på højde med stavnsbåndets ophævelse og jordreformen i 1919. de målsætninger som er vedtaget er allerede omfattet af allerede gældende aftaler. Vandrammedirektivet burde være overholdt i hvert fald fra 2015, og EU har netop vedtaget en beslutning om 20% natur i alle medlemslandene. Beskyttelsen af drikkevandet er også indeholdt i eksisterende målsætninger. Hvis man indtil nu har troet, at den slags da selvfølgelig blev implementeret, kunne man godt spørge, hvor meget nyt, der strengt taget er i hele aftalen – men en sådan naivitet er der vist ikke mange på den grønne fløj, der har kunne bevare intakt. Både nationalt og på EU-plan har det set meget usikkert ud med implementeringen af miljøpolitikken, og trepartsaftalen er på den baggrund en meget glædelig nyhed – på målsætningsplanet, og især med planerne om udtagning af store arealer af landbrugsjord.

Indtil 2027 er det frivilligt for landmanden om han vil omlægge lavbundsjord og frigive jord til skov, derefter kommer restriktioner og krav og i sidste ende er der mulighed for ekspropriation. En del jorde skal blive til skov både produktionsskov og vild skov, ihverfald ifølge aftalepapiret.

Svineavlerne får en kompensation der sandsynligvis kommer til at ligge over den meget lille CO2-afgift, der først træder i kraft i 2030 og forhøjes i 2032, dog med indbyggede mekanismer, så de igen bliver modregnet med forskellige teknologiske fif. Hvorfor fanden skal vi blive ved med at støtte denne industri og bruge masser af jord til foder i stedet for til grønsager, bær forskellige korntyper til menneskeføde og frugt. Vores produktion af industridyr skal i fremtiden skæres drastisk ned, det vil gavne mennesker og natur. Der er dog ikke noget nyt i, at Landbrug & Fødevarer bestemmer dansk landbrugspolitik. Ser vi kvægbønderne bliver de små straffet, der er for eksempel ikke incitament til at sætte køerne på græs.


Der er stort set ingen tiltag der gør op med den måde vi driver landbrug på, kun teknologiske fif, det bliver Business as usual, hvilket er forfærdelig trist. Efter min og mange fagfolks mening skal vi ikke fortsætte med at være verdens største producent af kød, indser vi ikke det bliver vi med ved at have problemer med kvælstof og miljø og biodiversitet. Eller vi kan risikere at blive afhængig af store mængder gylle ved indførsel af pyrolyse. Det er en dyr regning borgerne i dette land skal betale for, at en ekstremt forurenende industri skal forblive ureguleret. Forureneren betaler ikke i dette tilfælde, det alle vi andre, der betaler.

Sker omlægningen af de berørte områder, lavbundsjord, overdrev og skove hurtigt vil det gavne vores søer, åer, fjorde og kystnære områder, hvilket er en meget positiv udvikling.

Indtil videre har regeringen ingen intentioner om at forandre landbruget grundlæggende og det er svagt og en katastrofe.

Danske landmænd er stadig de mest forgældede i EU.
Danmark er og forebliver det mest opdyrkede land i EU.
Dansk landbrug har stadig en af de højeste CO2-udledninger i EU.
Danmark er uden sammenligning det mest svinetætte land i EU.
Danmark er uden sidestykke stadig den største kødproducent pr indbygger i EU.
Danmark formidler støtten fra EU til de største landmænd og forbigår de små, selv om der er mulighed for at støtte dem mere, hvilket man prioriterer i mange andre EU-lande.
Danmark er det land i EU, der har mindst natur.

I stedet for EU kan vi også skrive verden.

PS: den “Glade gris” som jeg bragte herinde tidligere på sommeren kommer nu bredt ud via forfatter, miljøjournalist og økologisk gårdejer Kjeld Hansen, da det via ham er offentliggjort på Ritzaus bureau, på Gylle.dk, i arbejderen og der kommer flere til. Maleren Allan Otte har givet tilladelse til, at bruge et af hans malerier til at illustrere digtet og der benyttes også et privatfoto af en svinetransport med glade grise på.
18 dage siden
21 dage siden
Mette Boe Christensen (MollyTrine)
Verdens mest opdyrkede land
Hej Poul Erik.
Dit digt er en uhyggelig sandhed, desværre. Men siden du skrev det er de blevet enige om en CO2 afgift for landbruget. Tror det bla. handler om at rejse 250.000 hektar skov på størrelse med det halve af Fyn på de marker der udleder mest kvælstof, og andet jeg ikke helt fik fat i. Det er et meget stort project. For mig lyder det umiddelbart godt, men jeg kan nok ikke gennemskue det hele. - Men indtil videre er det meget sørgeligt. Vi må prøve at håbe og tro på det bedste, også selvom det kan være svært.
21 dage siden
21 dage siden
Ulla Hexibru (heksemutter)
Verdens mest opdyrkede land
Hej Poul
Dit budskab er så vigtigt.
Og der er vægt og viden bag.
Tak for at dele, med gode tanker fra Ulla
21 dage siden
22 dage siden
Cecilie Hansen (ciliehansen)
Verdens mest opdyrkede land
"Der er så dejligt ude på landet" anno 2024.
Velskrevet og desværre meget rammende.
22 dage siden
22 dage siden
Niels Cenius (Snowlion)
Verdens mest opdyrkede land
Jeg fandt både god poesi og et brændende engagement i dit miljødigt. Jeg har selv brugt nogle år på psykoterapi men den vej du går med dette natur engagement er for mig meget givende og nu er jeg så glad for jeg fik læst det. Hej fra Niels/ Snowfrog
22 dage siden
23 dage siden
Poul Brasch (Blækhuset)
Verdens mest opdyrkede land
Uff...dyster læsning, men desværre rigtigt. God skriv... og hvad vil vi gøre ved det?
Poul.
23 dage siden
1 måned, 5 dage siden
Hans Ib Noe Hansen
Den glade gris
Hej Poul
Tak for en halekrøllende tekst - sjov, alvorlig og langt ude på landet – det er noget svineri…
Mvh. Hans Ib
1 måned, 5 dage siden
1 måned, 11 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Den glade gris
Svarkommentar
Hej igen Mette!
Der er mennesker og her i blandt især unge landmænd, som arbejder på at få regler og støtte ændret så det bliver nemmere at drive mindre landbrug; men jeg tror også det har lange udsigter, selv om det konventionelle har ødelagt så meget på landet - både kultur og natur.

I første omgang må vi sætte vores lidt til at der ikke bliver et sort flertal i EU-parlamentet ved valget, hvilket det desværre tegner til. For den al for store støtte til landbruget skal omlægges så naturen får det bedre, dyrene får det bedre og det bliver nemmere at drive små landbrug herhjemme også, hvilket også vil skabe mere liv på landet. Men for at det kan ske skal vi have et opgør med vores nuværende landbrug/industri så vi i langt højere grad dyrker afgrøder, der kan bruges til direkte menneskeføde. det kan ikke være rigtigt at nogle ganske få storlandmænd og udenlandske selskaber ejer omkring 60 % af Danmarks jord og både ødelægger jorden naturen og livet på landet.

Politikerne er hunderæde for at landmændene starter deres enorme traktorer og fylder gaderne i København og andre store byer, hvor dumme landmænd er fit for fight.

Jeg har det selv tæt inde på livet, da jeg har storlandmænd i familien, som i øvrigt er dybt skuffet over mig, fordi jeg som agronom tillader mig at have disse holdninger og er da også blevet kaldt en farisær.

I Tyskland sker der et markant fald i det enkeltes menneskes forbrug af svinekød. Hvis mange flere forbrugere ville handle ved at holde op med at købe disse produkter er vi godt på vej - men det sker heller ikke sådan lige uden afgifter, hvilket får mange til at se rødt.

Jeg har engang skrevet en kronik om det du nævner - men måske skulle jeg tage det op igen og skrive en til med nye perspektiver.
1 måned, 11 dage siden
1 måned, 11 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Den glade gris
Svarkommentar
Tak for ordene Ulla. Ja formen passer ikke så godt til aviserne, selv om Information var tæt. Men den kommer vist bredere ud alligevel. Ja kød fra konventionelle torturede dyr spiser jeg ikke, som skrevet spiser jeg stort set ikke kød; men der findes da alternativer i form af frilandsgrise og dyr der passer naturarealer og derfor går ude. Men mængden af produktionsdyr i Danmark er horribel til skade for vor natur med mere. vi skal blot godt 50 år tilbage, hvor hver enkelt dansker kun spiste halvt så meget kød som i dag.
1 måned, 11 dage siden
1 måned, 11 dage siden
Mette Boe Christensen (MollyTrine)
Den glade gris
Hej igen Poul Erik.
Jeg skulle lige læse de andres kommentarer. Og det lyder så smukt det Inge skriver om de små landbrug hvor hun bor, og hendes barndom. Jeg har så tit tænkt, at de små landbrug her i Danmark kunne være understøttet af staten. Udviklingen er jo vanvittig for mig at se. Alt er blevet penge og industri. Hvor er de små gårde og mennesker og dyr der skulle leve der ? Alt er blevet så koldt og sterilt.
Jeg husker også min barndom hos mine bedsteforældre. De havde ca. 5-7 køer, og nogle grise i den anden side af stalden, roehakkeren på vej ned i laden, og høns og gæs. Jeg husker, når jeg gik med min bedstemor over for at malke. Hun havde en malkekjole på, tog malkeskammel og tørklæde ned fra sømmet over koen og gik i gang med at malke ned i en blikspand, jeg husker lyden endnu af mælkestrålerne ned i spanden, og jeg syntes, det var så hyggeligt at stå der. De havde en eng, hvor køerne gik og blev hentet ind hver aften. Og jeg gik med min bedstefar af grusvejen, når han gik op til hovedvejen med de to fulde mælkejunger på børen af træ og tog de tomme med hjem der skulle fyldes op igen. Og hvor er roerne i dag ? Jeg husker også deres få marker, men de led ingen nød og havde det godt, som det var. Der er SÅ meget der er forandret i landbruget, så man kan blive helt syg af at tænke på det.
Jeg er også vegetar og har været det i mange år, bortset fra lidt så vidt muligt økologisk mælk, æg og ost. Et par enkelte gange har jeg spist den spegepølse der har dyrlægernes accept, men ellers ikke. Jeg kan slet ikke tåle at vende mine tanker mod grisenes vilkår, for jeg synes, det er så grufuldt, og det kan jeg på ingen måder støtte.
Kan du ikke nævne det at lade staten understøtte de små landbrug i din næste kronik ? For mig at se er det, det eneste rigtige. Og nævn så ham den lille landmand med 30 køer han har hentet ind fra marken morgen og aften i mange år og malket, som nu står og græder, både fordi han er træt af arbejde konstant, fordi han bliver svigtet og er nødt til at sælge sin ko een after een, fordi han ikke har råd til en ny stald. Der er så meget lort i regeringen og deres løgne, som ingen får øje på, før det er trukket ned over hovederne på os alle.
Og endnu engang tak fordi du tager det vigtige emne frem i lyset. Det er bare så fantastisk svært at få vendt om, på den udvikling der allerede er igang. Men jeg giver meget, for at du gør et forsøg og tror, det kan hjælpe mange til at forstå lidt bedre.
1 måned, 11 dage siden
1 måned, 11 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Den glade gris
Svarkommentar
Tak for dit svar Inge. Ja jeg husker også landbruget fra tresserne da jeg var barn. Min far havde 7-8 køer, lidt færre søer og høns. Afgrøderne var en bred vifte af korn, lucerne, porer, forskellige kålsorter, selleri og jordbær.

Jeg holder meget af alperne, og som du skriver er der mange små landbrug i bjergene, der som det danske landbrug er meget afhængig af støtte fra EU.
1 måned, 11 dage siden
1 måned, 11 dage siden
Ulla Hexibru (heksemutter)
Den glade gris
Hej Poul Erik
Et indlæg som dette burde stå i landets aviser fagblade etc. igen og igen.
Det er mishandling og du beskriver det så det står helt klart.
Ja det var det jeg tænkte da jeg læste det.
Og jeg tænkte SLUT med at spise den stakkels gris, og grill pølser etc.
Den gris er jo i mange fødevarer???
Tak for at sætte LYS på grisen.
Méd gode tanker fra Ulla
1 måned, 11 dage siden
1 måned, 11 dage siden
Inge Erhard (Inghard)
Den glade gris
Du fik sagt det super godt og interessant på en underholdende måde. Jeg er også opvokset på et landbrugssted og har passet mange søer når de fik grise unger. Søerne havde udløbssted og de små grise susede rundt i gården til alles fornøjelse. Når en so fik for mange, blev de små skubbet til side. Dem gav vi flaske, de meldte sig selv ved køkkendøren.
Jeg ved ikke hvordan man er indrettet i Danmark, men her er der mange som sælger bio kød privat og under de rigtige forhold. Også i butikker kan man købe det nu. Der er mange små landbrug her, fordi de ligger op af bjergskråningerne, de bliver understøttet af staten.
Også store foretagender kan gøre en forskel ved at opgradere og undervise med workshops. Jeg ved det bliver gjort i mange lande ved firmaet Nestle, hvor vores søn arbejder. For øjeblikket er han i Danmark for at se på mælk produktionen.
1 måned, 11 dage siden
1 måned, 12 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Den glade gris
Svarkommentar
Hej Mette og tak for dine ord.
jeg kan kun være enig i dine betragtninger. Vi skal have flere landbrug igen med en meget større vifte af afgrøder. Da jeg var barn i tresserne havde min far 6-7 køer og lige så mange søer og lidt høns. afgrøderne på hans 10-15 hektar bestod af forskellige kornsorter, lucerne, jordbær, gulerødder, forskellige kålsorter, porer og selleri. I 1969 købte han en frugtplantage, hvor jeg nogle år ikke kunne plukke frugt, da jeg blev syg af de kemikalier de var sprøjtet med. Der var mange flere brede hegn med stier langs, overdrev op til skoven og engen var ikke afvandet og blev ofte oversvømmet ved regnfuldt vejr og så videre. Alle disse små fristeder er forsvundet, da markerne er blevet kæmpestore siden. Der arbejdes heldigvis meget på at få lagt lavbundsjord tilbage; men der skal også være flere overdrev og vild skov. og som beskrevet skal vi dyrke mad til mennesker og ikke til vores al for store bestand af husdyr. Det er da logik og tydeligt nu vor landbruget ødelægger natur og derved også er grund til mange mister arbejde i andre sektorer. Jeg forstår ikke vi ikke stopper denne udvikling - det er så trist. Jeg skriver om det og så nyder jeg de natur/kultur-steder som der er en del af her i Middelfartområdet.

Har svært ved at få sendt besvarelser afsted, måske lykkes det denne gang.
1 måned, 12 dage siden
1 måned, 12 dage siden
Mette Boe Christensen (MollyTrine)
Den glade gris
Hej Poul Erik.
Du gar helt ret i det du skriver, jeg synes ikke du er kluntet, og forstår godt humor er svært af få flettet ind. Folk tænker på penge, de vil have råd til bil og rejser i udlandet. De fleste mangler oplysning om svineproduktionen herhjemme, for de forstår det ikke, Der burde være meget mere oplysning gennem medierne, men det vil de ikke, for så taber svineavlerne, for så vil alle nemlig pludselig forstå, det meste er ren dyremishandling. Det bliver ikke bedre af, at man i Kina producerer grise i etagebyggerier hvor hver enkelt går i bure, men det ligner alligevel vores lidt, fordi de så ikke "forurener" udenfor.
Der er efterhånden så meget deprimerende i vores lille land, så den såkaldte grønne omstilling kan være svær at få øje på. Nogle af mine naboer er mindre landbrug som er klemt af de nye krav, min gamle ven sælger ud af sin besætning af malkekøer nu, han havde tredive ca. der gik ude hver eneste sommer, nu har han ikke råd til en ny løsdriftstald, som de kræver til vinteren. Han skal selv klare alt. Ligesom andre små landbrug er nødt til at have lønarbejde ved siden af deres jord, de har alt for meget at lave, og må gå fra hus og hjem til sidst. Men de store landbrugsindustrier de overlever. Det er den vej, verden går, desværre, alt bliver trukket ned over hovederne på os oppe fra, og så har vi at lystre.
For sent ..... For sent ?
Verden mangler oplysning. Der burde være TVprogrammer hver aften om landbruget,
sandheden om svineproduktionen ville begrænse salg af svinekød smukt. Men de gør det ikke. For så taber både regeringen og det industrielle landbrug. Og EU.
Ja, de fleste burde skamme sig, hvis de altså ved hvor det de spiser kommer fra. -
Tak for at dele sandheden.
1 måned, 12 dage siden
1 måned, 15 dage siden
Maria Egeholm (Deterhvidtderude)
Aprils regn
Så fin en tekst, hvor man fornemmer naturens naturlige gang, som den nu kommer til udtryk i april.
1 måned, 15 dage siden
1 måned, 16 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Aprils regn
Svarkommentar
Mange tak for de malende ord Ryan ;o)
1 måned, 16 dage siden
1 måned, 16 dage siden
Poul Erik Pedersen (Poulerik)
Aprils regn
Svarkommentar
Hej Christina
Takker
1 måned, 16 dage siden

Flest afgivne

Seneste 100 dage

177Daniel Stege Lindsjø (Ordspinderen)
75Ryan Raskolnikov (Deadboy2)
56Niels Cenius (Snowlion)
53David Hansen (David H)
51Ulla Hexibru (heksemutter)
42Hawraa Ghaieb (Hawraa)
39Inge Erhard (Inghard)
35Mette Boe Christensen (MollyTrine)
32Emil Hjort
32Anne Meliah McKennitt (AnneM)
30Rebecca Rahbek
26Ida Pedersen (Anita A)
25Sune Yttesen (tuttimanse)
23Poul Erik Pedersen (Poulerik)
20Maria Egeholm (Deterhvidtderude)
19Hans Ib Noe Hansen
19Pia Hansen
18Niels Engdal (evighedsblomst)
17Sys Høj (Forårsglad)
15Camilla Diedrich (PoemsbyC)
13Tommy Skovby Mikkelsen (timmytommy)
13Kamilla Kjær (DenUkendtePoet)
13Nazanin Madjd (Nazanin)
11Christina Harritz (Anniina)
9Morten Rasmussen (Burningmoon)
9Allan Hansen (spamd42)
9Flemming Dyremose (Saefir)
9Sofie Lykke Ring (PizzaLykke)
9Sarah Emilie Sloth Thorup (SarahEmilie)
9Ida Petersen (Drømmedigteren)

Flest modtagne

Seneste 100 dage

103Daniel Stege Lindsjø (Ordspinderen)
73Ulla Hexibru (heksemutter)
69Camilla Diedrich (PoemsbyC)
54Hawraa Ghaieb (Hawraa)
52Niels Cenius (Snowlion)
47Ryan Raskolnikov (Deadboy2)
46Cecilie Regitze Økjær (CecilieRegitze)
44Nazanin Madjd (Nazanin)
43Christina Harritz (Anniina)
36Mette Boe Christensen (MollyTrine)
30Poul Erik Pedersen (Poulerik)
28Emil Hjort
28Hans Ib Noe Hansen
27Ida Petersen (Drømmedigteren)
26Anne Meliah McKennitt (AnneM)
26Cecilie Hansen (ciliehansen)
25Ida Pedersen (Anita A)
23Maria Egeholm (Deterhvidtderude)
17Sys Høj (Forårsglad)
17Rebecca Rahbek
15David Hansen (David H)
13Inge Erhard (Inghard)
12Tommy Skovby Mikkelsen (timmytommy)
11Anna Berthelsen (AnnaPigen3)
10Sarah Riber (Riber)
10Kenneth Brehmer Nielsen (Brehmer)
10Sune Yttesen (tuttimanse)
10Per Nordigarden (Nordigarden)
9Flemming Dyremose (Saefir)
8Sarah Emilie Sloth Thorup (SarahEmilie)