Kommentarer fra Bibelot


8 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Dit navn
Flot gemt afsløring! Der er faktisk en form for spænding i digtets forløb. Man gætter og gætter og iler videre til den geniale afsløring kommer. Der er generelt en flot rytme i digtet. Kun nogle få steder synes jeg den er lidt akavet. To steder skriver du ... For se dit navn ... her ville jeg nok undlade For. Et andet sted ... med omfavnelser Kys, kram, kærtegn (her ville jeg nok foretrække ... og kærtegn). Næste sekvens ... Klar med kys, kram, kærtegn (helle ville jeg nok droppe Klar og skrive med kys,kram og kærtegn - eller måske noget endnu bedre). Den sidste påtale (øh ja, snarere et forslag til redigering set med dine egne øje) ... Med dit navn indgraveret i sig (virker lidt uden for rytme ... måske noget i retning af ... Med sit navn i din krop).
Ellers kun lige ... i hvert evigt eneste hjørne = evig eneste hjørne - evig er tillægsord - ikke biord.
Men min kritik skal kun ses som overvejelser. Dit digt er genialt og fangende.
8 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Turist - Kapitel 1
Åh glemte lige denne med et gentaget op tæt på hinanden ...
...vandet sprøjtede op på mig. Jeg mærkede vreden strømme op i mig ( Vandet oversprøjtede mig. Jeg mærkede vreden strømme op i mig ... eller måske bare det sidste i sætningen ... Jeg mærkede vreden brase ud af munden på mig.)
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Turist - Kapitel 1
Oplæg til en roman der skal hedde turist, måske. Kapitel 1 skal gerne kunne fange læseren uden for mange personer involveret. Det har du styr på. Du fanger også med en antydning af et muligt forhold mellem de 2 personer. Romantik? Også ok, men nok lidt for tyndt efter min smag. Noget mere antydning ville gavne. Måske slutte med noget i retning af ... "Hvor fanden er det jeg har set ham før?" ....
Der er nogle slåfejl på af/ad og nogle små detaljer som disse. Forslag til ændring i (parantes).
cyklet igennem (gennem) vandpytten som var (drop som var) ... Der var koldt (Det var koldt) ... ikke hjalp på at få nedbragt ( med at få ) ... smilede til mig bag hans tæt klippede fuldskæg (bag sit tæt klippede- da fokus her er på personen selv = cyklisten).
Af/ad fejlene kan du selv se - andet ord for ad er f.eks langs - andet ord for af er f.eks fra.
Husk det vigtige i kap. 1 - fang læseren med en ubesvaret antydning til slut.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
I alkoholens vold - Skriveøvelse
Fin tekst der bidrager mere til sagen end digtet. Jeg formen egner sig rigtig godt til budskabet. Fin kontrast i slutningen, så teksten ikke fremstår som et stakkels mig udsagn. Det samme gælder de kontraster der er mellem HP og de øvrige personer i teksten. Fint.
En skam du ikke har nået at nærlæse/redigere teksten. Der er mange slåfejl og manglende linieskift, som ville gøre teksten mere overskuelig. Det bør du rette, når budskabet er så relevant, realistisk og velgennemtænkt.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
I alkoholens vold
God rytme selvom ordlængen i de enkelte linier varierer. Sprogformen er også fin. Jeg bemærkede kun denne afvigende ordstilling ... af en alkohol psykose ramt ... (ramt af en alkohol psykose), men det kan jo undertiden være svært at ramme rimene uden dette, så flot du kun går sprogamok en enkelt gang.
Min selv medicinerende last (her ville jeg have selvmedicinerende i et ord).
Til gengæld er hele temaet perfekt. Der er realisme uden at gå over gevind. Der er kontraster og reelle problemer og aldrig en antydning af stakkels mig.
Jeg er imponeret. Kunne godt tænke mig nogle andre tekster (ikke digte), da dit forhold til opsætningen (tema, relevans osv.) ser meget virkelighedspræget ud. Skriveøvelses forslag. Prøv at omsætte digtet til blandede tekster. Evt. med en ordgrænse 1200 ord.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Æd mig edderkop
Fint emne og gode rim, men en del redigeringsfejl. Og så de omvendte ordstillinger, som naturligvis er lavet af hensyn til rimene. Det virker bare lidt tungt.
Sultent den ser på mig ... (Sulten uden t til sidst).
På de tynde tråde lægger (ligger) jeg ...
Jeg er ikke stræk (stærk) nok ...
mens jeg i tankerne ilder (iler?) ...
Men jeg er faldet hårdt, håber den æder mig hurtigt, kort. (Rigtig flot og fint rytmeafstemt).
Flygte orker jeg ikke,
om nåde hader jeg at tigge. (forslag: om nåde jeg hader at tigge = bedre rytme).
Sætning 2 og 4 i sidste vers bør kortes ned så rytmen bevares.
måske lidt i retning (eller helst MEGET bedre)
Spis mig nu edderkop
Tyg mig , æd mig , slug mig
med din ækle krop.
til døden viser sig. Ikke specielt godt af mig, men en opfordring til noget bedre i stil med dit flotte 6. vers.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Stemningen er lagt
Der er nogle detaljer jeg gerne vil påtale.
Du bruger meget den alvidende forfatter til at uddybe de to personers holdninger. Brug show - don't tell. Altså mere fokus på kropssprog.
... Martin dukkede op i døren , "hvilket forskrækkede Maj". Hun tabte noget af saften (her er tabet af saften et udmærket kropssprog for forskrækelsen - så drop den (og lad læseren selv konkludere).
Hun vrissede ad ham er nok - så den bristede bobbel er lidt ekstra, men se om du ikke i stedet for kan bruge boblen (kropssproget) som budskabet.
Hun var stadig irriteret på ham (det har læseren allerede fanget - så drop det).
Fint med den kraftige rynke i panden.
Majs stemme slog over ... = udmærket, men prøv at lave den mere indirekte = show, fremfor direkte = tell. Martin sukkede og slog blikket væk fra hende = fint. Samme ,med stramme læber.
Du har nogle af/ad fejl + en sin/hans/hendes fejl ... kiggede ... på hendes (sine - det er jo ikke en andens) nyplantede blomsterkrukker...
Hans læber blev stramme, og han så trist ud (drop så trist ud. Den har læseren allerede fanget)
Titlen - stemningen er lagt - er fin, men den afslører også lidt af pointen i teksten. Man kunne måske vælge kontrasten/ironien - Fed stemning - eller helst noget endnu bedre.
Stemningen er der , men den bliver lidt for konkret, men den alvidende forfatter i fokus.
Mvh. Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Skyldig
Solen tørrer folks våde kinder
og
fordamper regnvandet i
rendestenene .. Jeg opfatter det enlige og i linie 2 som markering af solens 2 egenskaber. Rigtig fint hint.
Tager hænderne op, går ned på knæ = fin beskrivelse af en overgivelse. Men drop det efterfølgende og (og overgiver sig ...), det forstyrrer rytmen.
Måske også en anden formulering af "fordamper regnvandet ..." Måske noget i retning af .. sender regnestensvandet til vejrs ... eller hellere noget endnu bedre.
Ellers flotte sprogbilleder der rummmer mange tolkningsmuligheder.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Mandag morgen
Det bedste er titlen mandag morgen, da modsætningen her er weekenden med det "frie" liv. Sproget er lidt kikset i forhold til dine andre digte. Du har et velfungerende ordrim i vers 2 og 3 (tænker tanker .... tttt og forbandede mmm). Måske skulle noget tilsvarende være brugt i vers 1 (= sammenhæng? Men undladelsen er måske også en slags kontrast, så måske = OK). Grammatisk bruger du det, de fleste på din alder gør (jydesprog) og siger hendes, hvor det hedder sine (hendes knogleløse hænder = sine knogleløse ...).
Samlet set mangler du kontrasten - forbandelsen står alene. Måske for negativt, men temaet og følelserne er skildret fint med farverige sprogblomster.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Angst
God styr på sproget. Kort uden mangler. Og det bedste - kontrasten - ingen kigger. Lidt åben slutning, der stiller ??? = læseren tænker med/videre.
Især kontrasten er vigtig. Mange digte er kun sørgelige uden fremsyn - uden håb. Her skiller du dig ud.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Pigebarn
Fint digt som indeholder en nødvendig kontrast og ikke blot appellerer til medfølelse. Der er livsrealisme tilstede. God gentagelse med sætningen frastødt af ... som forstærker udsagnet.
Det kunne være sjovt, hvis du i første vers havde skrevet ... i mit kød ... eller bedre, på anden vis havde signaleret 2 personligheder. Men OK, det ville nok ikke virke effektivt nok i et kort digt.
Gode sprogbilleder, som siger mere end ord.
Undskyld at min kladde røg med i kommentaren. Det havde jeg ikke set.
Bibelot
9 år siden
9 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Pigebarn
Fint digt som indeholder en nødvendig kontrast og ikke blot appellerer til medfølelse. Der er livsrealisme tilstede. God gentegelse med frastødt af ... som forstærker udsagnet.
Det kunne være sjovt, hvis du i første vers have skrevet ... i mit kød ... eller bedre, på anden vis have signaleret 2 personligheder. Men OK, det ville nok ikke virke efektivt nok i et kort digt.
Gode sprogbilleder som siger mere end ord.
Bibelot
9 år siden
10 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Nikes drøm
Svarkommentar
Hej Katja - Fin kommentar. Brugbar. Glad for at du også bemærker det tekniske. Det er en god indpisker - så får vi se om jeg LÆRER det!! Nu er der i al fald ingen undskyldninger at fyre af.
10 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Svarkommentar
Hej Angelie
Tak for kommentaren. Vigtigt at du siger din mening. Jeg kan sagtens følge dine holdninger - meget brugbart.
Og heldigvis har vi ikke alle samme smag - vigtig vi husker også den detalje.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Aqua Viva
Hej Pia
Jeg fik genlæst din fantasy. Når man læser mellem linierne, er Tolkien faktisk ikke særlig meget tilstede. Som jeg vist nævnte sidst, er der mange paraller til vort samfund. Så jeg har været nødt til at øge din karakter til ??? nå ja, det må jeg vist ikke skrive her. Men i al fald blandt de ti bedste. Og så går jeg ikke nærmere lige nu.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Svarkommentar
Hej Christian. Tak for kommentaren.
Jeg er faktisk enig med dig omkring personbeskrivelser og en bedre indledning = beskrivelse.
Sådan er det når det går for hurtigt.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Svarkommentar
Hej Lars. Tak for kommentaren. Glad for du fangede ironien, det var det vigtigste.
Efterfølgende er jeg selv lidt utilfreds med præsentationen af sønnen Rasmus Lykkesø. Den er, som du nævner, noget forvirrende. Så tak for at få det bekræftet.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Svarkommentar
Tak Line
Godt du fik fat i humoren, den er det centrale. Endnu mere tak for din pointe med, at det bliver en tand for meget. Det kan jo bruges til mine overvejelser. Meget konstruktivt.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Svarkommentar
Hej Carsten. Den med guld er nok for snørklet, som du siger. Der burde være bedre fokus på det problem.
Hastværk er kliche lastværk.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Svarkommentar
Flot kommentar, Karen. Rigtig brugbar. Du fokuserer på noget af det, jeg selv var i tvivl om.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Svarkommentar
Tak for brugbar kommentar Mons. Jeg kan nu godt lide, at fantasy nærmer sig en anelse til eventyr og sci-fi - men det kan jo diskuteres til hudløshed, så som du siger - jeg er nok lidt på vej mod sci-fi - selvom det også er magi!!
Jeg havde planer om en forlænget slutning og en intro med magi om årsagen til havflugten, men nåede det ikke.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Grænsekontrol
Tak Exelsia.
Ja, der mangler noget mere speciel magi. Jeg havde det med i mit oplæg, men kunne ikke nå at konstruere det ordentligt. Citat fra mit oplæg ... en rumstation eller lign. er landet på jorden med rumvæsener (fantasivæsener, eller måske elvere, alfer). De havde telepatisk kontakt (via Gud?) med de religiøse bevægelser. De kunne mane en giftig virus frem. Hvergang ateister viste sig i nærheden af domkirker eller lign, blev de smittet med denne virus. Den formerede sig til noget dødeligt, hvis ateisten ikke straks erklærede sig for troende. Jordens befolkning stod foran ødelæggelse osv. Jeg nåede aldrig frem til noget brugbart, men det var her det magiske (gerne mere specifikt)skulle introduceres.
Men sådan går det jo ofte. når titen presser på. Måske lidt bevidst for mig, fordi jeg gerne ville udfordres af tidspres - har det effekt? Hvor meget osv.
Ja, og så var der jo alle fødselsdagene og eksamen og haven (de såkaldte dårlige undskyldninger).
Men det lærer man jo også af.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Under overfladen
Fantasy eller eventyr? Det er i grunden ligemeget. Der er fantasy i dit eventyr - der er magi, selvom det måske er drømmemagi. Og vand spiller en afgørende rolle. Så konkurrencens krav er opfyldt.
Din titel - under overfladen - er fin. Den indikerer noget der kan være skjult, nogle ting i underbevidstheden man ønsker at skjule osv. Altså noget der sætter ??? (spænding) på forhånd.
Din indledning er ret omfattende. Mor - klinikassistent - ville være gartner - far - allergiker osv. Det bliver ikke brugt siden. Så det kan droppes.
Du kan nøjes med karpen i dammem, for det genbruger du. Fint ubesvaret hint i sidste linier i afsnittet (skaber spænding). Bjarke - Melissa. Er temaet kærlighed og jalousi? Læseren bider på krogen.
Men så går det hele lidt agurk. De næste afsnit er en lang række af gentagelser uden markering af spændingssituationer. Ingen kontraster. Den gule bluse betyder da noget, men der mangler antydninger (måske er hun farveblind på en særlig magisk måde?).
Der kommer lidt mere go i situationen omkring badet - slipper for at være nøgen med andre piger - har Elena lavt selvværd?
Så knaser gruset til højre for hende. En alf dukker ... nå moderen. Det er da en kontrast, men spændingen ryger ned på vandoverfladen.
Efterhånden opfatter læseren hvad det hele går ud på.
Endelig kommer du med en fin kontrast. Det føles som at falde ud af en sæbeboble. Genialt hint.
Elena lever sit liv i en sæbeboble. En skjult metafor. Det ville passe med det lave selvværd. Men der bygges ikke videre på den pointe. De udstoppede dyr. Hvad er budskabet? Ingen forklaring.
Boblen bliver måske tilsidst det vækkeur der ringer? Det gule stof, hvad betyder det? Ingen kontraster,ingen overraskelser.
Det med stilen kunne være godt - tænk hvis hendes stil var skrevet færdig (det var da magi).
Hvis jeg bedømmer din tekst udfra Elenas egen adfærd, kan jeg godt se en pointe. Det er en beskrivelse af Elenas indre liv. Et billede af hendes personlighed. På den måde fungerer det fint.
Men i en fantasy havde jeg forventet nogle pointer - nogle kontraster - nogle konkrete budskaber.
Dit sprog er meget kompakt med mange unødvendige gentagelser.
F.eks Hun kniber øjnene sammen .... Hun kniber øjnene endnu mere sammen. (2 sætninger med samme budskab - kort ned.)
Du har dog også et par fine hintende sætninger ... Disse bjerge mindre hende om et eller andet. Måske en drøm? her laver du et genialt hint til slutningens budskab. Flot - gerne mere af den slags.
Du har mange slåfejl og andre grammatiske fejl. Tunge sætninger, omvendte ordstillinger.
Din fortællerstil kører meget på den alvidende fortæller. Det er udelukkende tell stil (beskrivende tillægsord) for det meste. Der er ikke meget show (billedsprog). Du bruger tell her ... et storslået og skræmmende syn møder hende ... omsat til show kunne være noget i retning af ... Hendes kæber trækker sig sammen og en isnende kulde forplanter sig langs rygraden (eller helst noget endnu bedre).
Personen Elena er flot beskrevet fordi fokus er på hendes personlige opfattelse af det hun ser. Nok det mest geniale i teksten.
Konklusion. Godt tema, som bare ikke er forsynet med pointer. Slutningen lidt tam, når man forventer en magibaseret fantasy afslutning.
Teksten kan med fordel strammes gevaldigt. Dit hint i starten med kærlighed jalousi følger du ikke op på, så lav et nyt ubesvaret hint, der passer til slutningen.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Ørkenens vand
Andre bandeord end sgu? Det er dragemig svært. For Seven da.
11 år siden
11 år siden
Lars Find-Andersen (Bibelot)
Søen og bjerget
Set med mine øjne er konkurrencekravet opfyldt. Det er måske ikke fantasy med normal magi, men den måde hvorpå Kloge lyver om sin aktivitet i hulerne, er da den bedste magi man kan støve op. Det er et udslag af menneskets begær efter magt, indflydelse og rigdom. Alle midler tages i brug.
Vand er en afgørende faktor. Så for mig den bedste form for fantasy der findes.
Titlen er kort og sjov - nærmest et modsætningspar - eller omvendt? Det sætter nogle friske ??? til teksten.
Indledningen er måske en smule formel. Du slutter dog af med noget der ligner en svag indikation ... Ussihark er blevet tavs. Ja, men hva så? Læseren har ikke de store muligheder for at omsætte det i spænding.
Det råder du så heldigvis bod på i næste afsnit. Jommer dukker op. Indgår en hemmelig aftale med Kloge. Lusk i foretagenet. Fin tvist med ???.
Uda begynder at tænke - flot udsagn med guld der kaster lys over rigtigt og forkert. Dit tema antydes. Magtbegær, rigdom osv.
Afsnit slutter med hint. Holder aftalen??? Disse ubesvarede hints fortsætter i resten af fortællingen. Spændingen fastholdes. Bruger Uda glemmedrikken?
Kloge dør - 2 muligheder - naturlig død eller drab? Slutningen er tilpas åben og temaet antydes. Guldbægeret ofres - eller fisker de det op? (det var en god gerning at lade kruset blive. Hvorfor spørger hun skarpt (Flot kontrast).
Kan Uda og Jommer slippe begæret efter rigdom?
Tager Uda med Jommer eller bliver hun?
Læseren tænker videre og er tilfreds efter alle de hintende udsagn i slutningen af afsnittene.
Sproget er pænt med god fokus på show modellen, dog lidt tell med her
(... spurgte stormanden tungt!! uden at tage øjnene fra den mørke sø ... drop tungt (tell) - resten siger det hele.) ... havde egekæppen det med at svinge ud (perfekt show her). Også gode metaforer ... under huden som en våd vinter.
Du har nogle slåfejl (t på tillægsord) og nogle omvendte ordstillinger.
Hvad er et rotunde insekt?
Gode runde personportrætter af de tre vigtigste personer.
Konklusion. Flot tema. Godt farverigt sprog med lidt tell og meget show. Få slåfejl. Indledningen skal fange bedre. Sæt mere markante ubesvarede hints på i de sidste linier af indledningen.
11 år siden

Flest afgivne

Seneste 100 dage

93Daniel Stege Lindsjø (Ordspinderen)
38Ansu Orheim (Ansu)
36Niels Cenius (Snowlion)
31Camilla Diedrich (PoemsbyC)
30Christina Harritz (Anniina)
29Inge Erhard (Inghard)
28Pia Hansen
27Poul Brasch (Blækhuset)
22Susann Kokansky-Monteløv (Fair)
21Jannik Ledreborg Brun (Brownie Jannik)
16Hans Øster (Lillebror)
16Lejsy Storm
14Jan Wolffgang (Bjergfod)
14Görkem Acar (grkemacar)
13Rud Stenfisker (Stenfisker)
13Patrick L. M. Sandager (Patrick L.M. Sandager)
11Lukas Dalager Spangsberg (Lukke)
10Erik Sejr (Artsman)
10Kenneth Hvid (DeuceF43)
10Ann R. Sørensen (Savanti)
10Claus Poulsen (ClPollux)
8Per Nordigarden (Nordigarden)
8Berith Reinholt (Berith)
8Annette Jen (Nettish)
8Hans Ib Noe Hansen
8Dean Rerup Holmberg (MrDD)
8Nicolas Jessen
8Derck
8Mathias Forsmann (Mr_Mattie)
7Linda Jørgensen (pille pigen)

Flest modtagne

Seneste 100 dage

48Camilla Diedrich (PoemsbyC)
46Christina Harritz (Anniina)
41Ann R. Sørensen (Savanti)
39Ileme Rosenberg (Emeli)
30Hans Ib Noe Hansen
29Susann Kokansky-Monteløv (Fair)
29Claus Poulsen (ClPollux)
29Hans Øster (Lillebror)
26Lukas Dalager Spangsberg (Lukke)
22Ansu Orheim (Ansu)
20Daniel Stege Lindsjø (Ordspinderen)
18Lejsy Storm
16Kirsten Moesgaard (Kirsten HM)
16Anna Gammelgaard (SpacyHarry)
15Ulla Hexibru (heksemutter)
15Sys Høj (Forårsglad)
14Niels Cenius (Snowlion)
14Poul Brasch (Blækhuset)
13Nicolas Jessen
13Per Nordigarden (Nordigarden)
12Görkem Acar (grkemacar)
12Jan Wolffgang (Bjergfod)
11Signe Laj
10Dennis Vedel
10Rud Stenfisker (Stenfisker)
9Pia Hansen
9Berith Reinholt (Berith)
9Kenneth Hvid (DeuceF43)
9Holger Madsen (Zyborg)
9Nazanin Madjd (Muffinhjerte)