Sværdfægterens kampråb-haiku


7 måneder, 9 dage siden 1 kommentar Digte magtesløshed lytte naturkatastrofe

2Fjollet i min kinesiske religionstro i DK
Jeg har været en søgende sjæl hele mit liv, men for fire år siden... [...]
Livshistorier · tryghed, indre balance, karakter
11 dage siden
2Essaydigt #1 Min egen lykkes smeds grumsede...
Jeg kan ikke mere · For kunden siger jeg skal lægge mit arbejdstøj · ... [...]
Digte · fremtidssamfund
1 måned, 6 dage siden
2Arrangeret ægteskab eller et såkaldt Dybt a...
Når alt er opfyldt · sniger skamfølelsen stille ind på een bagfra · o... [...]
Digte · kønsroller, skæbnefortælling, selvdestruktivitet
1 måned, 26 dage siden
3Fra Madrid til Sevilla på handicapknallert ...
Jeg har brug for at være tryg, og siden min første skilsmisse ble... [...]
Digte · dans, glæde, minder
2 måneder, 15 dage siden
2Oksen versus Øksen - et uniformt haiku med ...
Oksens livsvej stram · Skarp nok livsstil siver ud · Mordlyst mister ... [...]
Digte · omsorgsvigt
3 måneder, 11 dage siden
1Frøgrøn platform for Social aktivist på amf...
Kom an, vind, vilde vind, jeg vil kastes i favnen på mine medmenn... [...]
Digte · terror, historie, det ukendte
3 måneder, 27 dage siden
0Harry Potters ar er et tegn og et svar
Undren åbner rummet hvor det plejer at lukke sig · Det gode spørgsm... [...]
Digte · hverdagslivet, kamp, livsglæde
4 måneder, 11 dage siden
1Hvis NUL reelt ønsker patienten rask
Dig eller Darwin · ...- Skub til natur, håbspatient! · "World" fastho... [...]
Digte · socialrealisme, desperation, selvmord
4 måneder, 21 dage siden
5Banzailego-kaosteorisupermodellens PLEJER E...
Skære i knogler, skære i jern, holder ikke lydenes rum ud som de ... [...]
Digte · monstre, ulykkelig kærlighed, eksistens
5 måneder, 3 dage siden
2Fra sygdom til militærdisciplin.Fantasi om ...
Jeg var rigtig syg. Tredje gang var jeg træt af at min sindssygdo... [...]
Livshistorier · thriller, angst, dans
5 måneder, 11 dage siden
1Pust af ilt i Passionens liflige vrikken.AB...
Alt imens fremragende følelser af illusionær pop up fyrværkeri ka... [...]
Digte · kærlighedspladder, familiebånd, mystik
6 måneder siden
0Europæer, er du den lille afviste dreng...
Gaderne byder regndråberne velkomne · og håber på et frossent kvart... [...]
Digte · flugt, forhold, digtning
6 måneder, 8 dage siden
1Mindfullt honoratiores-skriveri kan stå aku...
I faglighed i flok · Er der ofte toner nok · Materialet serveres indp... [...]
Digte · balance, mobning, den første kærlighed
6 måneder, 24 dage siden
1Sværdfægterens kampråb-haiku
Det urene vand · Tåberne blander af blod · Tom reproduktion · MILANOMET... [...]
Digte · magtesløshed, lytte, naturkatastrofe
7 måneder, 9 dage siden
2Om at scanne Susanne,Birgitte og Hanne 1
En sømands liv frister kvindekønnet · Mit hav er mere fra lak-æsker... [...]
Rim og vers · historisk roman, kønsroller, humor
7 måneder, 16 dage siden
2Dual Kung fu panda drømmer jesuistisk stort...
...der sættes fantasier igang om frihed, der er en dør der drømme... [...]
Digte · overraskelse, hyldest, utroskab
7 måneder, 27 dage siden
1Også du min døde søn Brutus Tomasson
Vi blev cool krigsrå · Mærkede muskler svulme glade · Men tøserne omk... [...]
Digte · næstekærlighed
9 måneder siden
2Art of war hos gadens blide vagtværn Guardi...
Ankommet til denne sjove planet...tænkte jeg som yngre, lidt frem... [...]
Essays · socialrealisme, natteliv, drøm
10 måneder, 3 dage siden
2Billedlivet og livet med billedtænkning og ...
Nogle mennesker er til te i spandevis, stearinlys og lange dybe s... [...]
Livshistorier · tilgivelse, skæbne, lyset
11 måneder, 26 dage siden
1Alfabetnavigationens sære kunst (Et fyldigt...
efterve som Ar · Abdicerer tilstanden: · "Armod", · den selv er...
Digte · natur, horror, forhåbninger
1 år siden
0Alle Atatürkskabte-sømænd er glade for pige...
Grænseadgang får jeg med en færge · Junglelege går også som gast · Je... [...]
Digte
1 år, 1 måned siden
1HV- ord fra lukket psykiatrisk afdeling. St...
Man må spørge, hvor troen er blevet af...vil vi blot genopdrage p... [...]
Digte · eksistens, efterår, det ukendte
1 år, 1 måned siden
1Sangens dimension i verset
Du opstår, sang, når asfaltens ruhed · vibrerer op igennem gummisål... [...]
Digte · opmærksomhed, kærester, regnbue
1 år, 1 måned siden
1VeegaanerBilleder, milipoesiromantik, børn,...
Mit liv har et præg af højskoleliv hvor næsten alle mine ledige s... [...]
Livshistorier · dagdrømme
1 år, 2 måneder siden
4Nikita (0ffentlig erklæring til den fysiske...
Sammen med dig kan jeg tro,intet i min verden har været i stykker... [...]
Digte · perfekt, monstre, møde
1 år, 2 måneder siden

Puls: 50,5

Publiceret: 4
Afgivet: 24
Modtaget: 13
Niels Cenius (f. 1969)
Det urene vand
Tåberne blander af blod
Tom reproduktion

MILANOMETODENS FAMILIESYSTEMTERAPI GESTALTNINGSPRAKSIS UDDANNELSE

Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis
10 ECTS


På dette modul vil grundlæggende basis for systemisk baseret terapi blive præsenteret gennem anvendelse af systemisk tænkning og metode i arbejde med fastlåste meningssystemer.

Vi tager fat i idéer hentet fra Milanomodellen, overgangen fra en systemisk til en sprogsystemisk praksis og strukturelle ideer som udgangspunkt for familieterapi.
Milanomodellen og dens udvikling
Fra systemisk til sprogsystemisk terapi
Strukturel familieterapi
Milano-modellens udvikling
Det teoretiske udgangspunkt
Konstruktivismens indflydelse på terapi
Cirkulær epistemologi
Spørgeteknik
Fra hypotese til mening
Fra interventioner til refleksive spørgsmål i praksis
Fra neutralitet til nysgerrighed
Fordomme og uærbødighed - forforståelsens betydning for terapeutens position i praksis
Samarbejde i større systemer
Milanogruppens forskellige modeller og ideer har i meget høj grad påvirket udviklingen inden for familieterapien. De studerende vil få en grundig forståelse for Milano-teamets teoretiske fundament og få kendskab til dets udvikling påvirket af oprindelig strategisk tænkning og senest socialkonstruktionisme. De studerende vil få en forståelse for præmisserne for en cirkulær forståelse af samspillet i familier.

De vil også få øvelse i at afprøve betydningen af en cirkulær forståelse for terapeutens egen opfattelse og handling. De studerende vil lære om principperne for interview således som de har udviklet sig gennem mere end 30 år. Dette vil ske blandt andet gennem rollespil. Familier med mange udfordringer har ofte mange hjælpere, og der vil blive fokuseret på at forstå samspillet i det større system imellem hjælpere, familie og netværk.

Fra systemisk til sprogsystemisk terapi
Familieterapien er i det seneste årti blevet influeret fra mange nye sider, bl.a. gennem sprogkundskab og filosofiens verden. Dette kursus vil beskæftige sig med nogle af disse inspirationskilder og deres betydning i praksis. Socialkonstruktionisme betoner, at kundskab og viden konstrueres i sociale og sproglige sammenhænge. Dette modul rummer teorier bag terapi inspireret af Goolishian & Andersson som også sætter fokus på "Den ikke vidende position":

Strukturel familieterapi
Strukturel terapi - Minuchin
Strukturel terapis anvendelse

I præsentationen af strukturel familieterapi vil der tages udgangspunkt i det arbejde, som Salvador Minuchin har udført. Med udgangspunkt i strukturel familieterapi vil de studerende få præsenteret metoder, hvor der fokuseres på familiens struktur, grænser, hierarkiske positioner, familiens virkelighedsopfattelse og problemforståelse. Med vægt på hvordan strukturel familieterapi kommer til udtryk i forskellige danske fagmiljøer, vil de studerende også blive præsenteret for forskellige modeller til arbejde med multi-problemstillinger, som har fået stigende opmærksomhed igennem det seneste årti.

Eksamen
Modulet afsluttes med en prøve, der har til formål at vise, at den studerende har kendskab til og kan gengive teori og metode indenfor denne del af uddannelsen. Opgaven vurderes under medvirken af eksterne censorer med karakter efter karakterskalaen.

Tilmelding og information
Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding
Navn
Sted
Startdato

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praktsis - hele uddannelsen
København N
14. sep. 2020
Pris: kr. 114.300,-Forside
Videreuddannelser
Om uddannelsen
Værktøjer
Læs højt
Udskriv

Diplom­uddannelse i familieterapi og relationel praksis
Om uddannelsen
Obligatoriske moduler
Obligatorisk supervision og klinisk praksis
Valgmoduler
Åben dialog
Overbygning med master
Tilmelding og information
Ansøgningsskema for Supervisorer


Om uddannelsen
Om uddannelsen
En række erfarne danske, svenske og norske praktikere og undervisere vil forestå den teoretiske undervisning.
Adgangskrav
Optagelse på diplomuddannelsen i familieterapi forudsætter, at den studerende har gennemført en kort videregående uddannelse af socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig art eller uddannelse på tilsvarende niveau. Den studerende skal endvidere kunne dokumentere praktisk erfaring i faget af mindst to års varighed efter endt adgangsgivende uddannelse.
Ved udvælgelsen af studerende til uddannelsen tillægges behandlingspraksis i arbejdet betydning.
I uddannelsesperioden skal den studerende i sin praksis have behandlingsmæssige samtaler med par, familier, individuelle samtaler eller andre behandlingsmæssige opgaver, hvor et system- eller relationsorienteret perspektiv kan inddrages.
Ansøgere som i uddannelsesperioden kan dokumentere, at de vil have sådan praksis som hovedbeskæftigelse, vil blive prioriteret.
Såfremt der melder sig flere ansøgere, end der er studiepladser til, vil der blandt de kvalificerede ansøgere blive valgt efter følgende kriterier:
At sikre en tværfaglig sammensætning af studerende, således at de repræsenterer alle faggrupper blandt ansøgere
At prioritere ansøgere fra samme arbejdsplads
I øvrigt anvendes lodtrækning blandt ansøgere, som står lige.
Forsøgsordning
Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:
Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.
Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.
Støttemuligheder
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte dig med op til 25.000 kr. hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.
Eksterne undervisere på uddannelsen
Per Jensen, Professor, ph.d. Familieterapi og systemisk praksis, Familieterapiuddannelsen, Diakonhjemmet Oslo/Norge
May Scharling, Familie- og parterapeut , socialrådgiver og supervisor, Privatpraktiserende, Danmark
Svend Aage Rasmussen, Aut. psykolog, KAS Stolpegård
Harry Korman, Privatpraktiserende, Børne- og ungdomspsyk., Malmø
Søren Hertz, Privatpraktiserende, Børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum Hillerød
Rikke Lyngdam, Privatpraktiserende Psykolog, København/Hillerød
Anne Hedvig Vedeler, Familieterapeut, ph.d. Familieterapi og Systemisk praksis, Diakonhjemmet Oslo/Norge
Jim Wilson, Systemisk Psykoterapeut/familieterapeut, UK registreret, Privatpraktiserende, Wales/UK
Steen Holst Sørensen, Lektor/Psykolog, Diplomuddannelse i familieterapi, Københavns Professionshøjskole
Inger Nordeide Jensen, Studieleder, Familieterapeut, MSC Familieterapi og systemisk praksis, Diplomuddannelse i familieterapi
(med forbehold for ændringer)
Den gennemgående studieleder har det overordnede ansvar for den faglige og teoretiske del af studiet. Studielederen sørger for, at der skabes en undervisningsstruktur der kæder de forskellige underviseres bidrag og uddannelsens enkelte elementer til et sammenhængende hele.
Studielederen sikrer også, at de studerende får samtaletræning og hjælp til at omsætte teori til anvendelse.
Praksisperspektivet vil stå centralt både i den teoretiske undervisning og i kravene, der stilles til praksis i uddannelsesperioden. Ved at de studerende i uddannelsesperioden deltager i supervision (150 timer) og dokumenterer praksis (70 timer familiesamtaler/samtaletræning) sikres det, at uddannelsesforløbet giver de studerende praksiskompetence.
Litteratur
Pensum omfatter cirka 4000 sider. Hovedparten af det obligatoriske pensum findes oversat til dansk eller et andet skandinavisk sprog. Enkelte bøger samt videobånd på engelsk vil forekomme.
Litteraturliste med eksamenspensum kan fås via skolens studienet, når den studerende er optaget på studiet. En komplet artikelsamling vil blive udleveret undervejs på kurserne.
De studerende tilrådes fra studiets start at afsætte tid til ugentlig litteraturlæsning.
Skolerne har biblioteker, men også lokale biblioteker vil evt. kunne skaffe nogle af bøgerne.
Video
De studerende forventes i forbindelse med studiet at anvende videooptagelser af egen praksis, hvorfor adgang til videooptager forventes.
Åben dialog og relationel praksis
Få styrket dine kompetencer til at indgå i reflekterende processer og iværksætte åben dialog og netværksmøder.
10 ECTS

Det får du ud af modulet
På forløbet arbejder du med Åben Dialogs syv grundprincipper, reflekterende processer, dialogisk praksis og netværksmøder. Metropols Åben Dialog uddannelse har et stærkt praksisperspektiv, hvor du fra starten "øver" dig i den dialogiske praksis, og hvor dine egne og de øvrige deltageres erfaringer fra praksis bliver inddraget aktivt i undervisningen.

Det sker i en kombination af undervisning og praksistræning med vejledning/supervision. Formålet er at træne dine færdigheder i at indgå i og facilitere reflekterende processer under netværksmøder.

Skriv kommentar

Teksten er publiceret 30/10-2019 19:58 af Niels Cenius (Snowlion) og er kategoriseret under Digte.
Teksten er på 1244 ord og lix-tallet er 61.

Log på for at skrive en kommentar til denne tekst. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Log på for at læse kommentarer til denne tekst. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.E-bogen kan læses på iPad, iPhone, iPod Touch og Mac, samt andre e-bogslæsere som understøtter EPUB-format.

EPUB (kort for electronic publication; alternativt ePub, EPub eller epub, hvor "EPUB" er foretrukket af formatejeren) er en fri og åben e-bogsstandard af International Digital Publishing Forum (IDPF). Filen har filendelsen .epub. EPUB er designet til ikke at være formateret til et bestemt papirformat, hvilket betyder at e-bogen dynamisk kan formateres til den enkelte e-bogslæsers orientering, skærmstørrelse og skærmopløsning.