Opslagstavlen · Saudi Arabien og Rusland

45 svar
Senest opdateret 19 timer siden · dino, Engbo, Morpho, Inghard, Kåemer
23 dage siden

Jeg håber mange så DR 2 udsendelsen om Saudi Arabien. Jeg kunne selvfølgelig vente og se, for det burde jo være skønt. hvis det var andre end mig, der tog til genmæle for vor udenrigspolitik, der daglig fremmer had til Rusland og opruster dyrt, mens vi dyrker venskab med det kongerige, der har så mange forbrydelser bag sig. -?

Jeg tænker på de mange, der stemmer på regerings partierne og de øvrige gamle etableredes vælgere.
Der må da være behov for at fortælle, at vi ikke er tilhængere af fred og afrustning.
Jeg tror ikke de fleste er klar over, at russene er tilhængere af gensidig nedrustning; men vores regering siger ikke; men lader forstå, vi er nødt til at opruste og lægge militær opbygning om Rusland.

Det undrer mig, at de store partiers vælgerforeninger ikke stiller spørgsmål ved den farlige politik. Er det den det den dårlige samvittighed, der hindre debatten? Dårlig samvittighed over at støtte den løgnagtige politik af gammel vane?

Selv er jeg tilhænger af åben debat og mener, at det er en demokratisk nødvendighed og rigdom. Venligst Engbo

23 dage siden
23 dage siden

Engbo

"Selv er jeg tilhænger af åben debat og mener, at det er en demokratisk nødvendighed og rigdom."

Er der så det i Rusland? Jeg spørger fordi jeg gerne vil vide og forstå.

Kåemer

23 dage siden
23 dage siden

Ja; men der er også ting, som jeg gerne vil kritisere i Rusland. Men der intet der berettiger sig til den oprustning, der finder sted.
Prøv dog at se det i forhold til øvrige verdens problemer.
Oprustningen tjener kun våben industrien; men er en stor trussel for os alle.
Jeg prøvede at sammenligne med vort nære forhold til Saudiarabien - hvad mener du om den sammenligning.- ?

23 dage siden
23 dage siden

Vestens forhold til Arabien er kun baseret på cool cash! (Det tilfælde at enorme oliemængder var at finde i Arabiens undergrund.)
Kulturelt mener jeg at vi ville stå Rusland meget nærmere.

Vesten har dog lettere ved at gøre business med Araberne, for Arabien udgør ikke nogen militær trussel mod vesten. Russerne har man derimod haft (god) grund til at frygte. Og derfor er forholdet så vanskeligt mellem Rusland og vesten. Desværre.

23 dage siden
23 dage siden

Jeg har ingen mening om vort forhold til Saudiarabien, det kender jeg for lidt til. Men diktaturer og præstestyre vil jeg jo altid være imod.

Forholdet til Rusland blev forbedret under Gorbatjof, og var det vel fortsan Yeltzin, men er kun blevet forværret under Putin. Jeg tvivler ikke på, at Putin er en dygtig mand, men han har diktatortendenser.

Kåemer

23 dage siden
23 dage siden

Med de tekniske muligheder, der er i dag, er det muligt at se omtalte udsendelse på DR2 lige efter 23 torsdag aften. Det vil glæde mig, hvis I har kommentarer til den udsendelse. I følge jeres Kåemer og dino, skal vi bare være lige glade med de grusomheder, der begås - for de er jo ikke en militær trussel mod Danmark.

Når jeg gerne vil høre fra jer igen, er det fordi jeg ikke tror jeres svar er gennemtænkt. Heller ikke med argumentet langt væk, for det forekommer mig at dansk udenrigspolitik har interesse både i USA, Chile og Israel.
Det burde også være himmel råbende, at vi ikke vil gensidig nedrustning. Men bare mener at vi skal tro på atommagten.

Og vor begejstring for Jeltzin skyldes nok hans store ødelæggelser af samfundsværdier. Hospitaler gik i stå. Folk blev drevet fra deres boliger for at skabe plads til de nye monopoler. Imens råbte vi begejstret om frihedens rus, der gik igennem Øst Europa.

23 dage siden
23 dage siden

Engbo

"I følge jeres Kåemer og dino, skal vi bare være lige glade med de grusomheder, der begås - for de er jo ikke en militær trussel mod Danmark."

Dino kan nok svare for sig selv, men for mit vedkommende kan jeg sige: hvad er det for noget sludder? Fordi jeg ikke har set en bestemt tv-udsendelse og ikke vil udtale mig om noget jeg ikke har forstand på, så mener jeg at vi bare bør være ligeglade med de grusomheder der begås i verden!

Vi har diskuteret i årevis om alt muligt, så du ved udmærket at jeg er lige så meget imod krig og grusomheder som du.

Kåemer

23 dage siden
23 dage siden

Det glæder mig da Kåemer - også selv om du skriver jeg sludrer.

Nu er mit indlæg jo ikke bare et generelt synspunkt om de grusomheder, der begås i verden. Men Danmark har valgt et tæt samarbejde med en stat, der begår uhyre grusomheder.

Vi sendte foruden regerings og erhvervs repræsentanter sammen med kronprinsen og den utilslørede smukke kronprinsesse ned for at udvikle venskabet.
Regeringen begrundede mødet med, noget, der faktisk kunne være sandt. samarbejdet kunne bidrage til mere menneskelige forhold.
Men der kommer sammenligningen med forholdet til Rusland: "Det eneste Putin forstå, det er magt." Sådan siger forsvarsministeren. - og så er det lige lidt tilfældigt, jeg så den udsendelse; men jeg har da før - nogle er trætte af det - skrevet min mening om det emne.

Når vi dikterer samfundsforhold, er det vel rimeligt at vi begrunder, hvorfor vi er for eller i mod. Men jeg tror mange bare ligegyldigt følger med - og ikke tænker over, om de nu støtter den førte politik.
Det er Langfreddag og kirken gør opmærksom på den uskyldiges lidelser og død. Forståelsen kunne måske fremmes ved at sammenligne nutidens grusomheder f.eks de vedvarende halshugninger i Saudi Arabien og andre steder - ---så ofte som i drikke - skål.

23 dage siden
23 dage siden

Jeg er ret overbevist om, at de største trusler imod fred og sikkerhed ligger udenfor jorden i dag, og at vi stort set ikke ved besked om mange ting. Amerika er førende på det område - Trump har muligvis ikke nogen større indflydelse. Inge

23 dage siden
23 dage siden

Du skal ikke misforstå mig, Engbo - Når jeg skrev at forholdet til Saudi Arabien var baseret på cool cash, skulle det forstås bogstaveligt. Havde man ikke været afhængig af deres olie, kunne man have klippet den navlestreng for mange år siden.
Et teokrati hvis eneste substans er kontrol over kvinder og avl, kan vi ikke bruge til noget.
Der er megen olie i Rusland og tidligere sovjetstater. For min skyld kan vi godt handle med dem.

23 dage siden
23 dage siden

Begejstringen for Boris Jeltzyn fik hurtigt ende. Han havde sin tid, men endte som en alkoholiseret pauseklovn, og han hjalp Putin til magten fordi han havde erfaret at Putin var loyal imod dem der var god imod ham. Han lavede en aftale med Putin, at hvis han overtog magten, ville Jeltzyn få amnesti for sine "fejltagelser." Desværre har Putin syltet sig så slemt ind i magten at han selv er nødt til at holde på den. Indtil han om ti/tyve år finder en der vil lave en "Jeltzyn," så hans otium kan sikres.
Jeg synes også at de skulle have beholdt Gorbatjov, men han måtte falde fordi han var kommunistpartiets mand. Og den dag idag er vel også Gorbatjov blevet en gammel mand?

23 dage siden
23 dage siden
#11 Engbo

dino: "Jeg synes også at de skulle have beholdt Gorbatjov, men han måtte falde fordi han var kommunistpartiets mand. Og den dag idag er vel også Gorbatjov blevet en gammel mand?"

Ja, jeg tror vi er jævnaldrene - og jeg skal heller ikke være statsminister. Jeg kender bedre emner. Men jeg er langt enig med din beskrivelse. Jeg vil bare, hvor det er muligt, forsøge at få folk til at forstå, at det er os, der kan bakke op eller gå i mod den forkerte, nærmest forbryderiske politik. Tænk selv fhv. statsminister roser Anders Fogh for hans internationale krige. Krige der kun er berettigede, hvis det drejer sig om at tælle lig og ødelæggelse. De har ikke gavnet noget som helst. Om det jeg vil? Nej, om det de selv sagde var hensigten.

23 dage siden
15 dage siden

Nogle gange starter diktatorer krige. Det har vi set mange gange i historien. Andre gange ønsker en diktator fred. Fred til at trampe på sin egen befolkning så han kan svælge i sin magt. Kritikere fængsles og torteres og myrdes. Og det vil ingen ende tage.
Har vi ingen medlidenhed med disse stakler, hvis eneste fejl var (med Poul Dissing) at de ikke tænkte ligesom han? Skal de for evigt være afskåret fra andres hjælp?
Det spørgsmål rummer selv sit svar. Men at hjælpe disse mennesker kræver at man starter en krig. Det kan ikke gøres meget anderledes. I hvert fald ikke når FN sanktioner hæmmes af andre lande der vil tjene penge på samhandelen med diktaturet!

Nu er andre jo ikke engle! Og hvis de starter krige ligger der nok ofte også mere dunkle årsager bag. Det ved vi jo godt. Men krig er ikke altid negativ!
Churchill erklærede krig imod Tyskland. Var det dårligt? Skulle han have ladet være? USA ditto. Skulle de have ladet være? At sige at krig pr definition er dårligt, svarer til at sige at "intervention" også er det. Ordets moralske betydning afhænger af det konkrete indhold af sagen.

Ang Rusland af idag. Peter Schmeichel får på puklen for at vise Rusland i en positiv ånd. Men for tiden har alle et horn i siden på Putin. Og Rusland har haft en meget "dårlig presse." Der er nok at ting som Rusland og dets leder kritiseres for.
Er det så en katastrofe, hvis der for en gang skyld også siges noget pænt. Vi kan da nok regne ud at Peter bliver betalt for sit "skønmaleri."
Men vi ønsker jo alle, tror jeg, et bedre forhold til Rusland. Ikke ved at underkaste os og ligge på maven osv. Det forstår jeg godt. Men vejen til et bedre forhold går vel ikke udelukkende igennem Putins underkastelse overfor vesten? Man må vel acceptere lidt "give and take?"

15 dage siden
15 dage siden

Var det ikke således, at DK faktisk havde et glimrende forhold til Rusland frem til 1864 og 500 år før den tid. Dansken havde vel regnet med russisk støtte under den slesvigske krig og vi havde også indtil da fået hjælp op til flere gange fra russisk side. Vi har nu nok mere til fælles med Rusland qua vores historie, end vi har med Saudi Arabien.
Vestlig propaganda er såmænd ikke meget bedre end anden form af samme slags. Det kan dog skabe undren, at vi bare accepterer den information der strømmer ind. Men massen skal jo passe ind i kassen. Kan vi mon være der allesammen?
Tænk, Hvis vi dog bare gad at gøre os lidt mere umage, istedet for at gnaske frikadeller og synke dem i en ureflekteret tilstand af velbehag over vor egen lykke. Man har jo før hørt om frikadellens flugt, så må derved stille udlede, at intet varer evigt.
Gad vide om det også vil have en afsmittende effekt på forholdet til Rusland.
Ja man kan aldrig vide.

15 dage siden
15 dage siden
#14 Engbo

Men burde den danske befolkning ikke have krav på at vide, om vi (Regeringen) går ind for gensidig nedrustning - først og fremmest a- nedrustning?

Regeringen siger ikke, at det er på grund af Rusklads oprustning; men de lader forstå, at det er den trussel, der gør det nødvendigt at opruste.

Så burde logikken da være klar.

Hvis Rusland vil afruste, så vil vi også. Men det har tilsyneladende ingen interesse. Vi vil bare have lov at opruste, så er argumenterne ligegyldige.
Og som jeg tidligere har gjort opmærksom på, så er forklaringen om Ukraine direkte og vedvarende bygget på løgn. Men gode venstremænd, konservative, socialdemokrater og de der ligner er da så flinke at godkende, selv om de ved det er løgn.

Jeg husker stadig mit besøg i Vietnam. Rejsegruppen var rystet over at se, hvad USA og deres nærmeste havde bedrevet under Vietnam krigen.
Til min bemærkning: Tænk lige på, at det er vores allierede, vores våbenbrødre, der har udført de forbrydelser.
En af de gode folk sagde. Jamen når vi stemmer på dem, regner vi jo med, at de gør det bedste. Jeg synes læreren bør være, at vi kræver, de redegør over for vælgerne, hvad de skal bruge deres stemmer til.

15 dage siden
14 dage siden

Gør deres bedste??? Det var da en højst besynderlig antagelse. Gad vide hvad den éne af de gode, byggede det udsagn på? Interessant. Det lyder som om denne éne besad noget grundliggende godt... Tillid.

Jeg syntes nu nok, at politikere forsøger at redegøre for alverdens, men det betyder jo ikke, at det rent faktisk er det de ønsker at arbejde på, når først de har fået stemmerne. Yderligere er de jo også bundet i en vis årrække, før de kan sætte egen politisk agenda i spil. Så det skaber jo en eller anden form for tvangspolitik i en årrække, når en ny politisk magt kommer til.

Hvad der sker i krig er en helt anden sag. Det lader til, at ingen tager konventionerne alvorligt, eller håndhæver en konsekvens, når de brydes.
Haag er vel det eneste, der kan siges at være den ultimative konsekvens, der kan praktiseres ved brud på konventioner og menneskerettigheder. Det betyder vel i sagens kerne, at indtil man når dertil, er der frit slag for krigens hæslige ansigt, og mange, der burde være blevet straffet, når sagtens at slippe fri, inden apparatet i Haag, får gjort klar til rettergang. Alting går så usigeligt langsomt, hvilket jo blot giver anledning til, at dem der rent faktisk har noget at vinde under krigene, har masser af tid til at markedsføre dem selv, eller hvad hulen de nu har gang i.
Rusland har så vidt jeg er orienteret været meget begejstret for krigen i Syrien, da de har haft mulighed for at afprøve adskillige nye våbenproduktioner og det har jo været blændende for business. Bliver de dømt for det? Det tror jeg næppe og sådan kunne man blive ved med at trevle garnnøglen af underliggende magtstrukturer og ønsker om ressourceherredømmet op, bagom et sønderbombet og før det at betragte, i et ellers velfungerende Mellemøstligt land.
Verden er krankramt, fordi vi tager for let på humanitasbegrebet, der i bund og grund handler om menneskelighed.
Menneskelighedens ansigt er efterhånden, hverken at spotte i uddannelses -eller opdragelsespraksis. Vi taler om den i ord, men i handling kommer kapitalen altid først og med den, et ønske om egen gevinst. Så hvis vi vil forandre noget, må vi forandre vores syn på børn. Det er trods alt dem, der skal være en del af forandringen i det store globale fællesskab.
Læren kunne derfor være, at mennesket trods historiens gang blot er en gentagelse af sig selv og ej er i stand til at udvikle og/eller forandre med det formål, at gavne flertallet eller fremtiden, fremfor sig selv.
Når jeg kigger ud i verden, så er Skandinavien noget helt enestående og særligt. Men vi er også beskyttet på mange områder, hvilket gør, at vi nemt kommer til at fremstå uforstående over for andre kulturer, værdier, der for os ligger fjernt, politiske systemer osv. Vi dømmer ( og jeg generaliserer lige for en stund, velvidende at ikke alle er sådan indrettet) på baggrund af mediemanipulationen, fremfor at drage ud og konversere.
Nuvel det kan godt være det koster en mand eller tre, men dialogen er vigtig og mennesker i Mellemøsten ønsker sig fred.
Verden er i forandring og den forandring vil det være dumt ikke at tage del i og lære af.
Det betyder også, at vi måske skal revidere vor egen opfattelse af, hvad danskhed og Danmark er og hvem vi allierer os med.
Skal USA fortsat have den magt og med den, påvirke vores holdninger og forhold til andre nationer, blot fordi de ikke bryder sig om dem?
Jeg forstår ikke menneskeheden. Vi er én menneskehed og én verden. Hvor svært kan det være? Svært, når vi er griske og grådige, så det må vi jo arbejde på, hvis vi vil forandre hen imod det gode for alle, og vi kunne velsagtens starte i vores eget land og i sidste ende, starte med os selv.
Om mennesket er godt eller ondt ved jeg ikke. Det kommer nok an på, hvad vi har at miste udover håbet.
Camilla

14 dage siden
14 dage siden
#16 Engbo

#15 Camilla For længe siden kunne vi i TV se en Sovjetisk film, hvor netop børnene var hoved emne. Børnene betalte altid den største pris, når det var krig.

De viste billeder, da Hitler under en parade fik standset bilen, hvor han stod og heilede til det begejstrede folk. så Tog han et bern op og løftede det højt - og folk klappede begejstret. Gamle koner måtte have lommeklæder frem, for at tørre øjnene. Så sprang filmen ud til en KZ lejr, hvor børn ventede på at blive gasset. Filmen viste bombe togterne i storbyerne , hvor ligene fra børn lå henslængt.
Ind i mellem så vi glade børn, der kastede sig ud i bølgerne. "Børnene det vigtigste vi har..." bemærkedes der ind i mellem.
Efter filmen anmeldte Jylland Posten med ordene. "Det er da den værste spekulation af børn, vi endnu har set." Så ud fra JPs side skal man ikke kritisere, at børn er krigens ofre. Jeg forsvarer ikke nogen, der deltager i krigen i Syrien. Men til forskel fra andre krigsdeltagere er russerne der, fordi de blev bedt om det fra en lovlig regerings side.
Hvor imod f.eks. amerikanerne er der for at sammen med IS at bekæmpe den lovlige regering. Der efter er de USA, der for at bekæmpe samme IS - og altså sammen med Rusland, som de så bekæmper på andre måder. USA står også sammen med Kurderne, som Tyrkiet bekæmper - og de er jo i NATO sammen med USA.
Jeg synes ikke vi skal anderkende lande som medlemmer af FN for derefter at føre krig mod dem. Et vigtigt skridt, hvis vi vil have fred er at respektere landegrænser. Standsning af krige vil også give større muligheder for at forsvare menneskerettigheder.

14 dage siden
13 dage siden

Men er det ikke også således, at de alliancer, der nu engang er dannet, hviler på et så skrøbeligt grundlag, at samarbejdet og støtten så let som ingenting kan falde fra hinanden. Netop fordi alting handler om; what's in it for me!
Jeg tror vitterligt ikke på, at der er partnerskaber, der har et fredens mål som sigte. Koen er ved at blive malket med andre ord.
Den Mellemøstlige situation er så infiltreret af interne stridigheder og magtkampe, der ikke lader til at blive mindre, hverken med USA' eller Ruslands støtte/indgriben, netop fordi der ikke er nogle spilleregler.
Det er i min optik hardcore business og handelsaftaler, der i høj grad bevirker, at krigen i Syrien ikke umiddelbart får en ende.

Når jeg tænker på de børn, der skulle være så heldige at overleve denne krig, så ved jeg egentlig ikke, hvad der er så heldigt ved det.
Når jeg taler om børn som det vigtigste. Så tænker jeg i høj grad på, at vi er forpligtede på at danne, uddanne og opdrage til menneskelighed. Jeg ved godt, at det er et priviligeret ønske. Men ikke desto mindre ønsker de fleste forældre, at deres børn får et godt liv.
Hvad det gode liv så er, står altid til diskussion.
Nuvel, jeg mener ikke, at børn skal bruges som reklamesøjler, i kapitalens interesse og så er det i øvrigt fuldstændig ligegyldigt om det er glade børn eller børn, der ligger ensomme og udsultede mellem forældrenes gravsteder. Vi skal ikke bruge børn til at markedsføre interesser, så virksomheder, eller andre interesseorganisationers pengetanke bliver fyldte, når det er helvedets forgår, der er fundamentet.

Landegrænser... Måske er lige netop den del helt central, når det gælder det forhold, at vi lever i en verden, der på alverdens måder forandrer sig.
Vi har måske på sigt ikke råd til at tænke i grænser, men skulle måske hellere se verden som en enhed.
Jeg ved det er naivt og det kommer heller ikke til at ske. Det er utopi, så længe mennesket lever. Ikke desto mindre, er det helt bizart, at mennesket har inddelt verden og dekoreret den med grænser. Verden tilhører jo ikke os, og de relativt få år vi gæster den med vores liv, burde realistisk set være et indlysende bevis for, at vi ikke er guddommelige skabninger med et evigt potentiale. Måske i ånden, men ikke fysisk. Nå men det er en helt anden boldgade.

Der er ingen tvivl om, at standsning af krige vil give større mulighed for at forsvare menneskerettighederne, men menneskerettighederne skal jo netop fungere i situationer, hvor der er krig. Men det er ikke lige dér vi er i praksis.
Men det er indlysende, at menneskeheden har et iboende udviklingspotentiale, hvis målet er fred i verden.
Camilla

13 dage siden
13 dage siden
#18 Engbo

Der er noget grundlæggende lige som i trafikken. Du ved, at når du holder til højre, så gør modtrafikanten det også. Men når det somme tider går galt, skal man da ikke bruge det til at sige, så er det ligegyldigt med trafikregler/love.

Det tror jeg, vi er mange, der er enige i. Men når det gælder det internationale, bliver det straks mere svævende. Vi ved udmærket, at vi har ingen ret til med militær magt at blande os i Tysklands, Sveriges osv måder at ordne deres samfunds problemer på.

Det kan godt ske, vi ikke kan styre de store staters jagt på profitter med våben i hånd. Men vi bør fastholde lov og ret og påtale, de der svigter eller bekæmper.

I Syrien bekæmper alle, alle. Vi skal ikke bare lade stå til; men gøre opmærksom på, at der er andre veje og leve med de regler, der gælder i trafikken.

13 dage siden
13 dage siden

Jeg er fuldstændig enig i, at vi ikke bare skal lade stå til. Problemet er, at vi selv er en del af problemet.
Du nævner trafikkens regler og det er ikke fordi, vi skal tale om sikkerhed i trafikken, men det er et godt eksempel, fordi trafikkens struktur, regler og orden, også siger en helt del om den måde et samfund er bygget op, politisk som mentalt. Den trafikale orden afspejler ikke blot et lands ønske om trafiksikkerhed, men i lige så høj grad, med hvilket mentalt mindset landet styres.
Jeg tror, at de fleste, der har rejst lidt rundt i verden, samtidig har bemærket det kaos og den uorden, der hersker i trafikken.
Eksempelvis kører kvinder i Jordan bil. Det er i øvrigt ikke små damebiler de drøner rundt i. Det er biler, der vil frem. I trafikken opfører kvinderne sig fuldstændig overlegent. De holder ikke tilbage og forventer, at der bliver gjort plads, når de kommer drønende.
I kulturen er de vant til, at manden officielt viser dem respekt ved at flytte sig prompte. Man rydder så at sige vejen for en kvinde. Deri ligger også implicit en holdning til, at man skal passe på kvinden, fordi hun ikke kan passe på sig selv, er min tolkning.
Det giver selvfølgelig kvinden en særlig status i det offentlige rum, der afføder en vis form for arrogance. Den samme arrogance vil man se, at hun kører bil med. Det er ikke helt ufarligt, når hun drøner rundt om hjørnerne uden at blinke og med mobilen i hånden.
I samme land, har de ligesom i Danmark, skilte, hvor der står - ensrettet vej. Men det er åbenbart også til fortolkning, for der kører biler begge veje. Årsagen er, at man har travlt, både kvinder som mænd, slår en smutvej og skiltet respekteres ikke højere, end ens eget formål.
Med andre ord, de politisk vedtagne regler afføder ingen åbenbar respekt, ej heller opfattes logikken i at skabe en trafiksikkerhed. Årtusinders usystematiseret tænkning, gennemsyrer hele mentaliteten, som både afspejler sig i det politiske billede, såvel som i trafikken og der kunne nævnes andre eksempler.
Udgangspunktet for individets interaktion med andre, er at sætte sig selv først. Jeg er den vigtigste!!!. Det påvirker naturligvis også den måde man bygger land og går i krig på, fordi det er en del af den mentale kultur.
Vi gør det anderledes her i Danmark, hvor trafikken i høj grad afspejler den ordentlighed og disciplin, der er indlagt i vores kulturelle tankegang. Derudover er vi opdraget til at vise hensyn og tænke på andre end os selv.
Nuvel, er det så helt så sandt?
Hvis vi tager et eksempel som vore omlastere, vor tids lossepladser, vil vi igen kunne se en helt særlig grad af orden de steder, hvor vi placerer vores affald. Der ligger ikke et stykke plastik ved siden af containeren, der i øvrigt er fyldt med glimrende byggematerialer, forholdsvis brugbare genstande og glimrende computerudstyr, som vi så ikke må hamstre eller genbruge for vor egen skyld, når først det er kørt på omlasteren.
Det betyder, at vi har rigelige mængder af affald.
I vores kultur holder vi af orden, vi taler om bæredygtighed, vi opfører os i det hele taget politisk korrekt. Men affaldet, - problemet skal væk.
Det gør vi blandt andet ved at eksportere det til lande, der ligger meget langt væk fra os selv. Der havner det så på gigantiske lossepladser, hvor fattige børn så kan gå og samle, eksempelvis kobbertråde som de muligvis kan sælge, til stanken af brændt gummi.
I vores kultur rydder vi op ved at fjerne eller rettere sagt, vi eksporterer problemet, så det ikke længere er vores.
Hvis vi så kigger på menneskerettighederne, så skal vi ikke gå længere tilbage end til Irak krigen, hvor vi under Venstre regeringen i 2003 valgte at støtte op og sidenhen har vi taget del i alverdens krigsaktioner. Jeg er sikker på, at det har gavnet vore egne handelsaftaler i det internationale miljø. Så vi meler naturligvis også som nation, hvor egen kage, ligesom alle de andre.
Danmark er et lille land og vi er dybt afhængige af at danne venskab med de Store. Det har så også sin pris. Eksempelvis at vi laver studehandler, eller vælger at tie, hvor vi burde råbe mega højt, selvom vi kan se, at det som sker er forkert med humanistiske briller.
Men tør vi, eller rettere sagt, er politikerne, dem vi selv har valgt, villige til at kæmpe for retfærdigheden, for freden, for brud på menneskerettighederne osv. Har vi modet til det? Har vi modet til at alliere os på ny. Skabe fællesskab med andre nationer, der i højere grad kæmper for en verden med ligestilling og fred, som jo er værdier vi sætter højt.
I Danmark eksporterer vi problemet. Det har vi længe gjort og det afspejler sig også i vores poltiske håndtering og i vores måde at samarbejde med Stormagterne, eller tage afstand fra dem på.
Så når kulturer skal forandres, så skal vi også selv være en del af forandringen, i stedet for at pege fingre og ryste på hovedet over kaffen. Det er jo en beslutning vi hver især skal træffe, hvad vi vil kæmpe for, både som mennesker, nation og som del af et globalt fællesskab.
Men grundliggende er vi nødt til at forholde os til, at vi ikke bare kan melde pas, som du netop er inde på i din indledning. Vi skal som borgere, der har et medansvar i verden også tage stilling til og turde melde denne stillingtagen offentligt ud og handle i overensstemmelse med det vi fundamentalt set tror på.
Det betyder ikke, at resten af verden skal gøre som os, for lige som de kan lære af os kan vi også lære af dem. Eksempelvis kunne vi lære, ikke at tie og stikke hovedet i busken, når vi ser, at ufred i verden bygger på en gennemgående grådighed og et ønske om magt over ressourcerne. Hvordan? Vi kunne finde nye måder at agere i verden på som mennesker. Vi kunne starte med et opgør mod uligheden.
Selv i vores eget land, vokser uligheden støt og roligt. Vi er ved at blive en del af det billede, som vi kæmper imod, når det gælder alle andre end os selv. Det kaldes vist dobbeltmoral og jeg har hørt nogle sige, at det skulle være dobbelt så godt.
Camilla

13 dage siden
13 dage siden
#20 Engbo

Tak, Camilla for en grundig gennem gang. Jeg kan godt lide, når nogen trækker filosofien ned til det praktiske - hverdags problemer i forhold til verden i det hele taget.

Trafikkens love påvirker jo også moralen. Det samme kunne være fredens og menneskerettens problemer. Vi bør søge de muligheder der er for at forsone - søge værdier vi er fælles om. I vikingetiden var rovet i verden meget bogstaveligt vi samlede guld og slaver i fremmede lande.

Man burde kunne se ligheden med de gode økonomiske resultater Anders Fogh R. skaffede - AP Møller og andre forstod at værdsætte dem. Det er desværre skjult for de mange; men det burde røre dybt med e store tab af menneskeliv og ødelæggelser. Det er pleje af had, som er så tydelig.

Midt imellem ligene står en dansk udenrigsminister med de kloge ord: "Nå, ja; men det var da godt vi kom af med Husein." "Forhærdede tidsler gemytter, så stive som torne og ..."

13 dage siden
11 dage siden

Ikke for at dreje emnet bort fra sporet - men det har længe bekymret mig ved den langvarige ufred i mellemøsten med alle de airconditionanlæg der må være ødelagt dernede. Og al den freon der dermed slippes fri i atmosfæren. En betydelig forurening i tilgift til de enorme ødelæggelse af huse og værdier.

11 dage siden
11 dage siden
#22 Engbo

#21 dino Jeg synes bestemt ikke du fordrejer debatten.
Med alle de debatter vi ser og hører, synes jeg vore stærke medier går langt uden om de forhold vi byder folket i de lande. hvor vi har medvirket til militære indgreb.

Jeg har ingen tillid til den nuværende regering i Danmark på det område - og med de udtalelser, der kommer fra Forsvars og udenrigs minnisterne.
Når så Socialdemokratiets udenrigs ansvarlige også opfordrer USA til at angribe - dvs slå nogle mennesker ihjel, for at de kan forstå vore humanitære hensigter. Så føler jeg virkelig, at tomhjernede mennesker leger med ilden.

Foreløbig har vore politikere en stor tillid til russerne. Dem kan vi rolig beskylde for hvad som helst.
Tænk dog på, hvis Rusland begynder at udvikle lige så reaktionære personer som vores krigsophidsere. Det har vi set før i det personlige liv og i forholdet mellem lande.
På et tidspunkt slår den stadige mobbede dreng igen - såvel i skolegård som i verdens samfundet. Vi bør søge den mulige fredens løsning.

11 dage siden
11 dage siden

Tænk Dino, det havde jeg ikke i tankerne på nogen måde.
Det kan da lige så godt være det der udløser ideen om et formodet giftangreb.
Men nu bliver der sendt nye missiler afsted fra USA mod Syrien. Men de sendes afsted på formodet mistanke. Jeg syntes da Danmark skal tænke sig rigtig godt om, i forhold til, hvem vi hopper i køjen med. Christ et politisk spind og propagandaapparat, der er kørt i stilling.

11 dage siden
10 dage siden
#24 Engbo

Jeg håber mange forstår situationens alvor. USA er vor allieret og de truer med angreb på formodet skyldige. Det burde oprøre ansvarlige politikere. Men det bør også oprøre os jævne borgere. Hvad er det dog for en retssikkerhed vi godkender. Vi kan ikke vide. Jeg kan ikke vide; men at vi så bare straffer?
Vi er langt ude. Det store problem for alle er IS Islamisk Stat. IS er ved at være nedkæmpet. Der er mulighed for fred.
Fred er den værste trussel for USA og NATO.
Vi kan have forskelige holdninger. Men vi burde slå fast, at vi vil løse problemerne på en fredelig måde.

10 dage siden
9 dage siden

Som et tydeligt tegn på fred kom der - efter at IS var bekæmpet - et angreb på civile med kemiske våben. Det signalerer virkelig at freden er på vej.
Obama blev sablet ned fordi han IKKE gjorde noget. Trump sables ned fordi han måske gør.
Rusland er ven med Assad, fordi et Syrien under hans styre er en garant for Ruslands adgang til middelhavet og hertil en centralt placeret stat imellem vestsindede lande syd for og det (i stigende grad lunkne) NATO tilknyttede Tyrkiet.
Russerne er fløjtende ligeglade med Syriens befolkning.
Når det er sagt, er det betænkeligt at krige skal meldes på Twitter, Facebook eller Instagram. Det virker følelseslabilt eller direkte infantilt.

Trump har nok dummet sig ved at love action. Men russerne kan have dummet sig endnu mere ved at have lovet at stoppe det.

Hvad er fred?

Er det når nationer ikke slås? Eller er det også når en diktator holder op med at massakrere civile mænd, kvinder og børn? Assad tror som sin far at han har ret til magten, om han så var den sidste levende syrer i live.

Og ja! USA har i høj grad selv støttet brutale diktatorer! ("Just for the record.")

9 dage siden
9 dage siden
#26 Engbo

Dino Jeg kunne nævne mange ting, jeg er uenige med Rusland i.
Men jeg holder på, at man ikke skal føre krig mod et FN anderkendt land. Det bør være et udgangspunkt - og mulighederne for at kæmpe for menneske rettigheder er altså større, når der er fred.
Det drejer sig om international retsbevidsthed. Det kan og bør sammenlignes med retsbevidsthed i landet. Skulle en mand begå forbrydelser i mod mig - har jeg ikke lov at slå ham ihjel og hævne mig på hustru og børn.

Det er nødartigt lige det, vi gør under USA's og NATOs ledelse.
Alle de krige vi har deltaget i sammen med USA har været ført i strid med international lov. Krigene har ført til flere krige og skabt nye terrorister og diktaturer.
Ud over det har det kostet millioner af menneskeliv og ødelæggelser af livsmuligheder for overlevende. Du /I kender min holdning; men det der undrer mig mest, er at kritikken ikke kommer fra de, de er tilhængere af N ATO som angivelig vil arbejde for fred og sikkerhed. Det burde jo være enkelt, at de der er i politiet eller andre vagt selskaber ikke tolererer, at ansatte/medlemmer ikke begår indbrud eller overfalder nogen. De tanker burde bruges internationalt, hvis ikke vi bare skal godkende og forsvare forbrydelser.

9 dage siden
8 dage siden

Nej, vi skal ikke godkende og forsvare forbrydelser. Og giftgas imod civile er efter mit skøn imod FN's regler og derfor en forbrydelse.
Men russerne siger jo også at det ikke passer. Det er slet ikke sket. Og det skete nok heller ikke de mange andre gange Assad blev beskyldt for det.
Men jeg forstår, hvad du siger, Engbo. Diktatorerne skal have lov at begå deres forbrydelser i fred. Ikke mindst hvis disse regimer smykker sig med den røde farve. Vi har endnu til gode at se et "rødt" styre der ikke var et brutalt diktatur.

8 dage siden
8 dage siden
#28 Engbo

Nej, det forstår du ikke, dino.
Der er en væsentlig forskel på, om jeg siger, at diktatorer skal have lov at begå deres forbrydelser i fred og så på, at mulighederne for at kæmpe for menneskerettigheder er større, når der er fred - og med fredelige midler - og med fredelige midler.

Som soldat blev jeg belært om eksemplet Vietnam, hvor vi måtte passe på, for de røde ville angribe os alle. Du ved - alle ved, at krigen var begrundet med lodrette løgne. Vi skylder de millioner vietnamesere og amerikanere, der ofrede livet på grund af disse løgne, bliver mindet for at lære os, at standse de forbrydelser. Det er lige så meget din som min pligt, at medvirke til at standse den blodige vej.
Jeg forsvarer ikke forbrydelser, der er begået i socialismens navn.

8 dage siden
7 dage siden

Skal jeg formode at du også kalder det løgn at det var Nordvietnam der angreb og siden annekterede Sydvietnam? USA's krigsforbrydelser ufortalt.

Hvis vesten intet gør for at stoppe brugen af kemiske våben mod civile,vil det fortsætte. Ved at benægte hændelsen, har Rusland givet grønt lys til at fortsætte.
Fredelige forhandlinger ville være at foretrække, hvis der var blot mindste mulighed for at de virkede. Men det gør de jo ikke. Og slet ikke med Rusland som beskyttende storebror.
Assad ved, at kun den der er farligere end Rusland kan gøre ham noget.

7 dage siden
7 dage siden
#30 Engbo

#29 Ja, hele historien om Vietnam krigen er, at den startede på en løgn. Der var ved FNs hjælp indgået aftale om, at samlingen af Vietnam skulle afgøres ved en folkeafstemning.

Men med den amerikanske øverstkommanderende s ord blev det afvist. "Hvis der kommer et demokratisk valg vil 80% stemme på kommunisterne."

Det tog lang tid med selverkendelsen i vor del af verden. Men regeringen ændrede sin opfattelse, da sandheden ikke kunne skjules - og regeringen( Anker Jørgensen) inviterede en repræsentant for den provisoriske regering - sammen med Vietnambevægelsen - allerede før USA måtte opgive.
Vi har ingen beviser for at Syrien har brugt kemiske våben.
Man formoder.
Tænk så igen på Vietnam, hvor der endnu fødes misdannede børn og mange dør på grund af de giftige afløvnings sprøjtegift som USA brugte.
Vi bomber da ikke USA af den grund. Eller Israel, der også har ulovlige a- våben og besætter i årevis, trods FNs krav.
Vi kan ikke opnå fred lige længe, vi gør den forskel på lov og ret.
Jeg skriver , hvad der passer; men ret mig endelig, hvor der er fejl. det er jo sandheden vi søger sammen! ---?

7 dage siden
6 dage siden

Ja, de miljøgifte var noget svineri.

Jeg kan ikke personligt bevise giftgasanvendelsen i Syrien. Heller ikke Husseins giftgasangreb mod kurderne eller tyskernes brug af klor under 1. verdenskrig. Men jeg tror at der er tilstrækkelig evidens for det.

6 dage siden
6 dage siden
#32 Engbo

Dino Nu tror jeg, du går langt uden om at udtale dig om problemet. Det er jo ikke dig; men de krigsførende, der nu bombede, der bruger udtrykket "formodet."
Så jeg tror, du vil være enig om det i andre sager. Som nævnt i en retssag til eksempel. Vi ved godt, at tyskerne brugte gas under 1. Verdenskrig.
Hvis jeg og NATO alligevel tager fejl om det formodede, så vil det altsåikke være påskud til krig i forhold til nævnte: USA, Israel og Saudi Arabien.

6 dage siden
6 dage siden

Verden er fuld af noget vi ikke ved med 100% sikkerhed. Men visse ting vælger vi at fæste lid til.
Der har været flere tilfælde hvor man har måttet give Assad skylden for anvendelse af Giftgas. For eksempel dengang hvor Obama trak den røde linje, men ikke havde viljen til at tage konsekvensen.
Man skal nok være enten syrer eller russer for ikke at tro at det skete. Og sådan er det i dag også. Vi mødes af en nyhedsstrøm, og vi vælger at stole på i hvert fald dele af den.
Når England, Frankrig og USA beslutter at handle på hvad de opfatter som beviser på brug af giftgas, så må jeg så vælge om jeg tror at det er sandt.

Hvis disse tre lande blot ville angribe, kunne de have gjort det 100 gange tidligere.
Russerne hævder at det ikke skete. (Brugen af giftgas imod civile) Og så kan man vælge at tro på dem. Det gør jeg så ikke.

Vesten angreb (siger de)en fabrik der laver giftgassen og visse militære installationer. Ikke civile. Og så kan man tro det eller lade være.

Ét tror jeg også: at kun sådanne handlinger kan skræmme Assad fra at bruge de kemiske våben.
Måske skulle man sende nogle NGO'ere ned for at tale med Assad? Det var der mange der ville med Saddam Hussein. Det tror jeg ville være effektivt. Helt ærligt! For de ville muligvis dø af grin!

6 dage siden
6 dage siden
#34 Engbo

USA støttede oprørerne. En af grupperne var de, der udviklede sig til IS. USA så problemet, som de så det i Afghanistan. Uhyret skulle bruges til at bekæmpe Sovjet med. Men de havde ikke forudset, at uhyret vendte sig mod dets herre før den store tragedie, da selvmord bombere slog til i USA's hjerte. Så førte de krig mod dem - lige som de senere gjorde mod uhyret i Syrien.

På et tidspunkt kunne IS repræsentanter i TV prale af, at de kæmpede med amerikanske våben mod amerikanerne. IS blev til et stort problem indtil Rusland hjalp Assad og USA med at ændre magtbalancen. IS er ved at v ære nedkæmpet.-

At Syrien på det tidspunkt ønskede at udfordre verden med at gå over til kemisk krig ville være meget tåbeligt.
De eneste, der kunne ønske sig fordele af den situation landet nu er bragt i - er da IS. Som nævnt forsynede USA dem, IS, med våben. Nu kan samme IS triumfere over, at USA hjælper med at bekæmpe deres fjender.

6 dage siden
5 dage siden

IS opstod i det magttomrum der opstod efter at den (relativt) demokratiske irakiske regering ikke formåede at holde sammen på landet. Is er en sunitisk islamisk fraktion, der ikke ville tåle den shiitiske magtforskydning der kom efter Husseins fald.
Assad er orienteret mod Iran og dermed shiismen.
Assad er en hersker af samme art som Saddam Hussein, bortset fra den forskellige vinkling i forhold til Islam. Men de er/var begge nærmest enevældige herskere og yderst brutale i deres stræben efter magten.

Din kritik,Engbo, af USA's indsats synes at pege på at du foretrækker Assad på tronen i Syrien. Jeg husker klart at du under tidligere års debat om Irak og Hussein, hvor du heftigt kritiserede USA, dog ikke klart ville melde ud at du støttede Hussein. Jeg forsøgte dengang at udtale at uden USA's ledede felttog var der intet alternativ til Hussein, og at afstandtagen til USA uundgåeligt ville pege på en accept af Hussein.
Man kan ikke både blæse og have mel i munden.

5 dage siden
5 dage siden
#36 Engbo

"Man kan ikke både blæse og have mel i munden." - skriver dino.
Det er da sandt og det kunne man da godt tænke på da Saddam Hussein rensede landet især for kommunister; men også andre demokratiske kræfter.
Det kunne man tænke på da den lange ulykkelige krig mellem Irak og Iran fandt sted. Men da var der penge at tjene på våben. Kan man ikke både blæse og have mel i munden, så kan man da tjene tykt, når man sælger til både ven og fjende. Handels forbindelserne og andre aftaler med Saudi Arabien og Iran går ikke på humanisme.

Det var sandelig et godt tegn, da der blev lavet aftaler; men det var ikke om at standse henrettelser med økse. Det humane kommer først, når der er penge at tjene. Så kalder man på humane følelser, som du jo selv oplever, dino.

Jeg taler om selvstændige stater, som man ikke
både kan anderkende og så alligevel føre krig i mod. Jeg er i mod de krige.
Var jeg for på det grundlag som medierne og dino taler for, så skulle vi føre krig mod både Syrien og USA.

5 dage siden
4 dage siden

Der har du ret, Engbo - pengene spiller en kæmpe rolle i sammenhænge, hvor det burde være etikken, der skulle gøre udslaget.
Du har også ret i at der ligger noget "anerkendelsesværdigt" i begrebet "en selvstændig stat." Men jeg tror ikke at dette begreb i sig selv kan give krav til andre om at blande sig udenom. Hvis en diktator med et stærkt magtapparat massakrerer befolkningsgrupper, er det ikke en undskyldning at det sker i et "selvstændigt land."
Hvis DK undertrykte og delvist myrdede fynboerne, fordi de taler anderledes, ville andre lande nok også blande sig, selvom DK er et selvstændigt land. Ikke mindst hvis DK blev styret af en person der havde afskaffet demokratiet og havde enevældig magt.

Men det bliver pinligt hvis undersøgelser viser at der ikke blev brugt kemiske våben, men at det var et medie stunt fra en oppositionel gruppe. Så får vesten virkelig et forklaringsproblem. Men så må de syge børn have været nogle meget dygtige skuespillere. Måske led de ikke af sennepsgas, men blot en skefuld dijonsennep?

4 dage siden
4 dage siden

A propos...Jeg så i dag en overskrift i en avis, der lød "Don't bomb Syria!"
OK! Den er jeg med på. Men hvem er det egentlig der har bombet Syrien? Jo - man var fælles om at bekæmpe IS. Men hvem har derudover bombet syrerne?
Ikke vesten, mig bekendt. Men Assad og russerne har gjort det. De har bombet alle der stod i opposition til Assad og kurdere i området. Vestmagterne har i aktuelle omgang kun bombet militære mål.
Så appellen om ikke at bombe Syrien bør rettere gives til Assad og hans allierede.

4 dage siden
4 dage siden
#39 Engbo

Nu taler du mod bedre viden eller også regner du med IS som bombemål. Men klart er det, at USA Frankrig Stor Britanien har ikke bare bombet; men straffebombet, for et formodet angreb. Arbejderen bringer i sin leder i dag et citat fra et amerikansk TV selskab, som har haft journalister ude på de angivne giftgas angreb. Hverken læger eller folk på gaden kendte noget til omtalte angreb eller de mange skadede børn. Straffebombningerne fandt i øvrigt sted dagen før en kommission skulle undersøge omtalte. Jeg vil ønske du læste artiklen, der i øvrigt fortæller det samme og lidt meder, som jeg har ppåstået i denne debat.
Så nu må vi se på ophavsretten---!!!

4 dage siden
4 dage siden
#40 Engbo

Som jeg også tidligere har fremført, så er der en linje i de metoder med at blødgøre forståelsen for krig.

Det er en lang række krige med store ofre, som er startet på løgn.
Måske har du set Anders Fogh R. i Clements interview?
Han ligner ikke sig selv, fra da han sikkert sagde: "Det er ikke noget jeg tror. Det er noget, jeg ved." om Husseins a-våben. Jeg synes ikke rigtigt, du tager stilling til disse kendsgerninger - eler er det mig, der ikke fatter dine gode hensigter?

4 dage siden
3 dage siden

Nej, Engbo, med mit bedste vidende er det som jeg skrev. Assad og Rusland har først og fremmest bekæmpet Assads opposition. Ikke ved kun at gå efter militære mål, men befolkninger, og herunder hospitaler. Siden har Rusland sammen med vesten givet den en skalle imod IS.

3 dage siden
2 dage, 20 timer siden
#42 Engbo

Vel dino. Du er selvfølgelig ikke den eneste; men det undrer mig altid, at de afsløringer af en menneskealders krig på falsk grundlag og med meget store ofre, ikke gør indtryk. Mit umiddelbare indtryk/forklaring er mediernes dygtighed til at skabe stemninger og også ligegyldigheder.

Tænk på de episoder, hvor det var Sovjet indmarch i Ungarn e og senere i Tjechoslovakiet. Det rystede verden prøv så at sammenligne med USA's forbrydelser i Vietnam og Chile.
Jo, med tiden gjorde det også indtryk; men ikke i den grad og i forhold til menneske ofre. Der skulle mange lig på bordet, før det gjorde lidt indtryk.

2 dage, 20 timer siden
2 dage, 6 timer siden

Så vidt jeg husker skete Allendes magtovertagelse med konfiskation af en masse landejendomme. Gårdejerne måtte bare se til at folk kom løbende ind og simpelthen tog jorden fra dem. (Man kan altid diskutere berettigelsen af store ejendommes eksistens, og kritisere ejernes herremandsmentalitet osv.)
Men summa summarum var der en opposition der ikke bifaldt Allendes styre.
Firmaer i USA bistod med kontrarevolutionen. Og det efterfølgende Pinochetstyre var brutalt og ulækkert. Med tortur, mord og bortførelser i bunkevis. Det virker grotesk at fascistisk diktatur skal være det eneste alternativ til et socialistisk ditto.
Men jeg synes at man i sådan sammenhæng også må kritisere diktaturet i Venezuela og andre.

Nu er der en diktator i Syrien og han er vel ikke bedre end Pinochet?

Og jeg tror ikke at giftgassen var "fake news" da det er sket flere gange før.

2 dage, 6 timer siden
2 dage siden
#44 Engbo

Mon ikke, dino, du har læst Isabel Allendas Åndernes Hus - eller set filmen?
Den fortæller hvordan mennesker oplevede tiden omkring Allenda og statskuppet. Men ud over det, var den tid i hvert fald ikke diktatur. Kuppet var organiseret af CIA. Det blev også afvist af den underdanige presse en tid; men senere forsvarede samme, hvorfor der måtte et kup til

Det blev også afsløret i den senere USA valgkamp. " - og vi slår ikke fremmede præsidenter ihjel," sagde den demokratiske kandidat.

Nej, der blev ikke udstykket så meget jord i Chile, som i Danmark i midten af 1900 tallet. De virkelige ændringer, der skete var at de mange fattige for første gang blev sikret det daglige brød.
Det samme kan siges om Venezuela. Det var absolut demokratiske valg. Hvor man både prøvede at vinde og tabe. Men bagmanden bag det hele er stadig USA, der ikke tolererer, at magten ikke tilhører de stærkeste kapitalister.
Det samme igen i Brasilien, hvor man har oplevet bedre sociale forhold, som bestemt ikke kan tolereres af USA.

2 dage siden
19 timer siden

Venezuela blev styret og underkuet af en uduelig diktator. Brasilien har været tynget af korruption. Argentina fik i de sene 70'ere et diktatur der stod mål Med Pinochets Chile. Sovjetunionen var meget imponeret af den lov og orden der var i landet.

19 timer siden

Besvar debattråd

Debatten Saudi Arabien og Rusland er startet 30/03-2018 00:40 af Engbo og er placeret under Opslagstavlen.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

45Saudi Arabien og Rusland
19 timer siden · dino
1789Dagens ord
1 dag siden · Fink
0Fjodor, Jussi, Lars og Jules.
7 dage siden · dino
21Din dag.
7 dage siden · Engbo
43Dagens Vits
7 dage siden · leviP
2Boganmelder, hvordan?
9 dage siden · dino
31Spare på DR?
9 dage siden · dino
25Erfaringer med forlaget Mellemgaard
11 dage siden · dino
19Legalisering af cannabis
12 dage siden · ErDetSåVigtigt
38Er du kristen/religiøs?
14 dage siden · Engbo
10Lysets Engel
16 dage siden · Morpho
4analfabeter og internettet
17 dage siden · WeirdSpace
6Litteratur festival for Horror m.m.
24 dage siden · Babyangel85
3Skrivegruppe København/Frederiksber...
25 dage siden · Joaqin
0Lidt om dig og mig :-)
28 dage siden · smukkehjerte
28Hvad er du taknemmelig for i dag?
28 dage siden · smukkehjerte
56Utroskab
1 måned siden · Engbo
1Hvad skete der med dige.dk ?
1 måned, 1 dag siden · Mons1957
0Land og by
1 måned, 4 dage siden · dino
5Svarkommentar
1 måned, 5 dage siden · JacobPatrickPou...
10Det at skrive
1 måned, 5 dage siden · JacobPatrickPou...
1Irrelevante kommentarer
1 måned, 5 dage siden · JacobPatrickPou...
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 måned, 6 dage siden · Engbo
0Kontakt til fyldepennen.dk
1 måned, 7 dage siden · knudkp
4Stilart vs. tekst-politiet
1 måned, 9 dage siden · ErDetSåVigtigt
1Det der følge brev?
1 måned, 9 dage siden · dino
5Digt af Thøger Larsen
1 måned, 11 dage siden · Engbo
1Korrektur læser, hvem, hvor og pris...
1 måned, 15 dage siden · Eddie
38Er min forfatterdrøm dødsdømt ved f...
1 måned, 16 dage siden · JacobPatrickPou...
21Hvordan finder jeg en titel?
1 måned, 16 dage siden · JacobPatrickPou...
16Nogen der har gang i noget
1 måned, 17 dage siden · Eddie
10Uforståelige digte
1 måned, 20 dage siden · JacobPatrickPou...
1Erotik i litteratur
1 måned, 22 dage siden · Kåemer
1Stavefejl -.-' (suk)
1 måned, 23 dage siden · dino
3Ørehængere
1 måned, 27 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 måned, 27 dage siden · dino
0Betalæser søges til tre noveller
1 måned, 29 dage siden · Syrene Hvid
13Skrivegruppe Midtjylland
1 måned, 29 dage siden · LineG
10Et sted jeg kan gemme min tekst
1 måned, 29 dage siden · nillepoulsen
7Gode danske udviklingsromaner?
2 måneder, 1 dag siden · Vacca foeda
0illustrationer
2 måneder, 4 dage siden · kirstine12
1Skrivekursus KBH
2 måneder, 7 dage siden · Bondekonen
17Bandeord
2 måneder, 11 dage siden · Engbo
26Evolutions forskning.
2 måneder, 12 dage siden · Inghard
3smerter når jeg læser
2 måneder, 12 dage siden · cronio
11Sand identitet på Fyldepennen
2 måneder, 12 dage siden · Dyppepennen
6Verdens bedste roman
2 måneder, 13 dage siden · Morpho
5Skal vi skrive en gyser sammen?
2 måneder, 17 dage siden · smukkehjerte
3Kontraster
2 måneder, 17 dage siden · smukkehjerte
0drilsk beskrivelse
2 måneder, 19 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Forfatterskole Århus
2 måneder, 20 dage siden · Kato
3Et kuk om kommentarer
2 måneder, 21 dage siden · Morpho
0Kritik
2 måneder, 25 dage siden · Brehmer
22#metoo
2 måneder, 29 dage siden · dino
3Underlig sætning
3 måneder, 4 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Fortælle bogens historie på en visu...
3 måneder, 9 dage siden · Dizzy76
5Skriveblokering
3 måneder, 10 dage siden · Dizzy76
2Musik og maleri
3 måneder, 14 dage siden · dino
8Min moders stemme
3 måneder, 16 dage siden · Engbo
8Glædeligt jul og godt nytår!
3 måneder, 22 dage siden · Engbo
17Musik man kan lide, men ikke ved hv...
3 måneder, 24 dage siden · Kåemer
2Slagtryk
3 måneder, 27 dage siden · heksemutter
6Et Spørgsmål
4 måneder, 10 dage siden · Bondekonen
109Selvforsvar
4 måneder, 11 dage siden · thevoid
33Er ligestillingen umagen værd?
4 måneder, 12 dage siden · Morpho
1Forbrugersamfund
4 måneder, 15 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
4 måneder, 15 dage siden · Morpho
12Hurra nu nåede bogen frem.
4 måneder, 20 dage siden · heksemutter
15Overgreb
4 måneder, 23 dage siden · Morpho
0Fed guide til at skrive dialog
4 måneder, 24 dage siden · Dizzy76
0Bruger du cliffhangers i din tekst?
4 måneder, 24 dage siden · Dizzy76
4Når det kommer til at skrive beskri...
4 måneder, 28 dage siden · Brownie Jannik
21Ligger-lægger
4 måneder, 28 dage siden · solvejgh
24Skuespil
5 måneder, 2 dage siden · Kåemer
1Kursus / Online undervisning
5 måneder, 5 dage siden · kmjensen
8Filmen over alle
5 måneder, 6 dage siden · dino
4Illustrator og forfatter, samt inds...
5 måneder, 9 dage siden · prefu
6Beskrivelse af lyde...
5 måneder, 12 dage siden · amandastorgaard
2Ny facebookgruppe: Forfattertricks ...
5 måneder, 14 dage siden · Dizzy76
21Eternal DarkRay udkommer i 2 dele
5 måneder, 18 dage siden · Jeremy Dusk
1Lokation reception - København
5 måneder, 19 dage siden · Bondekonen
5ABC
5 måneder, 20 dage siden · dino
8Novelle - input til håndtering af t...
5 måneder, 22 dage siden · Pino
32Afslag
5 måneder, 23 dage siden · prefu
3Hvad sker der, når han dør?
5 måneder, 25 dage siden · Blækhuset
8NaNoWriMo - National Novel Writing ...
5 måneder, 27 dage siden · Syrene Hvid
11Kønsskifte
5 måneder, 28 dage siden · smukkehjerte
6Inspiration
5 måneder, 29 dage siden · leviP
3cliffhang...
6 måneder, 2 dage siden · dino
15Oplæsning ved festuge-event i Aarhu...
6 måneder, 3 dage siden · Syrene Hvid
13publiceringsbesvær - kan nogen hjæl...
6 måneder, 4 dage siden · Anni Idorn
16Hvad er det der gør dig til forfatt...
6 måneder, 11 dage siden · Pino
4Ungdomsroman- længde?
6 måneder, 12 dage siden · prefu
10Spørge Jørgen
6 måneder, 14 dage siden · Kattegat
5Relancering
6 måneder, 15 dage siden · dino
2Skrivegruppe på Fyn/Odense
6 måneder, 18 dage siden · KitKatten
7Redigering.... tekstpandex
6 måneder, 23 dage siden · dino
0Kritik på min tekst
6 måneder, 24 dage siden · Manden fra Nord
29ytringsfriheden
6 måneder, 25 dage siden · thevoid
2Hvilken kontrakt skal jeg vælge
6 måneder, 26 dage siden · DE-O
1Emails til de stræbende
6 måneder, 26 dage siden · Kåemer
5Livshistorie - at beskrive en hænde...
6 måneder, 27 dage siden · KrisTheDwarf
1Tankadigte
7 måneder siden · Syrene Hvid
9Lokkeland-reality
7 måneder siden · Morpho
2Det der med at gøre opmærksom på si...
7 måneder, 3 dage siden · Bondekonen
9Sikke en weekend!
7 måneder, 10 dage siden · Mille82
2Billede.
7 måneder, 24 dage siden · Fink
2Skrivegruppe Odense/Fyn søger nyt/n...
7 måneder, 26 dage siden · anoa
10Fordomme
7 måneder, 27 dage siden · Kåemer
8eventyrkonkurrencen.
7 måneder, 28 dage siden · Morpho
0Belphegor, Louvre og Canterville.
7 måneder, 28 dage siden · dino
4Inspiration af regn
7 måneder, 29 dage siden · dino
9Følgebrev?
7 måneder, 29 dage siden · DenFrieNukleoti...
4eventyrsamling
8 måneder siden · Babyangel85
2adressse
8 måneder, 3 dage siden · Kåemer
8Forskellen mellem at udskyde og at ...
8 måneder, 7 dage siden · Kattegat
2Pris og design af forside til ebog?
8 måneder, 11 dage siden · Ordspinderen
19Korrekturlæsning
8 måneder, 14 dage siden · prefu
1LÆSEKLUB ODENSE
8 måneder, 17 dage siden · Hairy Poetter

Opslagstavlen

45Saudi Arabien og Rusland
19 timer siden · dino
4analfabeter og internettet
17 dage siden · WeirdSpace
6Litteratur festival for Horror m.m.
24 dage siden · Babyangel85
3Skrivegruppe København/Frederiksber...
25 dage siden · Joaqin
1Korrektur læser, hvem, hvor og pris...
1 måned, 15 dage siden · Eddie
16Nogen der har gang i noget
1 måned, 17 dage siden · Eddie
13Skrivegruppe Midtjylland
1 måned, 29 dage siden · LineG
10Et sted jeg kan gemme min tekst
1 måned, 29 dage siden · nillepoulsen
2Forfatterskole Århus
2 måneder, 20 dage siden · Kato
0Fed guide til at skrive dialog
4 måneder, 24 dage siden · Dizzy76
4Når det kommer til at skrive beskri...
4 måneder, 28 dage siden · Brownie Jannik
1Kursus / Online undervisning
5 måneder, 5 dage siden · kmjensen
2Skrivegruppe på Fyn/Odense
6 måneder, 18 dage siden · KitKatten
2Skrivegruppe Odense/Fyn søger nyt/n...
7 måneder, 26 dage siden · anoa
1SØGER EN FILMFORFATTER/MANUSKRIPTFO...
9 måneder, 25 dage siden · prefu
5Sommerlæsning - anbefalinger søges
9 måneder, 26 dage siden · Sigurd Mikkelse...
2afgivne kommentarer, pr.uge ?
9 måneder, 28 dage siden · Asilla
3DIGTE.DK - Gamle brugere på linjen?
10 måneder, 24 dage siden · Lysholdt
51.MAJ
11 måneder, 22 dage siden · Engbo
17Andre forfatterfora, ligende Fyldep...
1 år, 1 måned siden · Brownie Jannik
6Publicering - hvad er tilladt?
1 år, 1 måned siden · december87
5Titel på roman... Argh!!
1 år, 1 måned siden · december87
2Skrive lounge (Aarhus)
1 år, 1 måned siden · HanneR
1Hvor starter jeg
1 år, 2 måneder siden · dino
1Spoken Word festival.
1 år, 3 måneder siden · Charly
1Billede på dagbog
1 år, 4 måneder siden · mariannemariama...
2Skriveafhængig i Slagelse og omegn
1 år, 4 måneder siden · Camra
5Anbefaling
1 år, 5 måneder siden · Bondekonen
0ER DU FORFATTER ELLER FORFATTERSTUD...
1 år, 5 måneder siden · ChristianBygade...
2Søger medforfatter
1 år, 5 måneder siden · Mikik
5Bedste bog
1 år, 5 måneder siden · Mille82
9Scifi/fantasy skrivegruppe i Københ...
1 år, 5 måneder siden · CistaCista
0Vil du være med i en konkurrence ud...
1 år, 6 måneder siden · sofiesverden
3Poetry Slam - erfaringer, open mic,...
1 år, 6 måneder siden · Seifostos
2Ta' os på ordet er kommet på en eks...
1 år, 6 måneder siden · Jeremy Dusk
4Hvordan kommer jeg i gang?
1 år, 6 måneder siden · leviP
0Skrivegruppe i Faaborg Midtfyn komm...
1 år, 6 måneder siden · Gribba
5Giv mig et slot, gods eller en herr...
1 år, 6 måneder siden · Miss-Leth
3Søger en bog
1 år, 7 måneder siden · Kattegat
5Digte om døden
1 år, 8 måneder siden · Bondekonen
1Beskrive personer. How?
1 år, 8 måneder siden · HanneR
0Oplysninger om korrekturlæser søges
1 år, 8 måneder siden · finniqan
1Kom gratis i Parken
1 år, 9 måneder siden · dino
0forfatter/skribent med hård hud på ...
1 år, 10 måneder siden · Ancilla3011
7Inspiration til skrivesteder
1 år, 10 måneder siden · HanneR
0Respons på nyt koncept om publiceri...
1 år, 11 måneder siden · Studiegruppen E...
4Forfatterfællesskab
2 år siden · Babyangel85
2Læsegruppe i Århus ;)
2 år siden · Nesnerøs
8Skrivegruppe Odense
2 år siden · Guggimor
2Vidensbank
2 år siden · Bondekonen
0Teenagedagbøger
2 år siden · StinneS
1Arbejdsgruppe Midtjylland Fantasy o...
2 år siden · Madambond
7hvordan søger jeg begivenheder mv. ...
2 år siden · Robert Kallehav...
2Søger engelsksproget og modig inter...
2 år siden · JamesLei
2Vind fantasyromanen Jæger og bytte
2 år siden · Lady venus
2Konkurrence - må jeg linke?
2 år siden · Lady venus
4Hjælp mig med at identificere en sc...
2 år siden · Løvinde
9Booklibrary - reelt tilbud, tyveri ...
2 år siden · Babyangel85
11Facebook ?
2 år siden · Ace63
0Houellebecq på Den Sorte Diamant
2 år siden · Humlebi
2hagla.dk også som årbog
2 år siden · Jeremy Dusk
6Hvordan skriver jeg en god bog
2 år siden · Tula
12Søger arbejde
2 år siden · Mikala
0Kursus i creative writing og poetik...
2 år siden · Humlebi