Religion, politik og samfund · Kristendom

30 svar
Senest opdateret 2 år siden · 6 bruger(e) deltager
2 år siden

Hvad er kristendom egentlig?

Er den sådan som den fremstilles i det nye testamente, eller sådan som den er blevet gennem senere traditioner?

Er det nødvendigt at være kristen for at være kristen?

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Jamen, det står jo i "Johannnes Evangeliet 3, 6. - også kaldet "den lille Bibel."

2 år siden
2 år siden

Hej Kåemer

menneskeligt, mener jeg vi har er stort behov for noget at tro på,
det kan give os mening med livet, hermed mener jeg at mennesker søger forklaringer om livet m.m.

Jeg ser det ikke som det fremstilles i det nye testamente, eller som det er blevet til via mulige traditioner. Jeg mener at enhver tro er det som det enkelte menneske gør det til, resten er blot samfundets og andre mulige påvirkninger af deres medmennesker og det sympatiserer jeg som sådan ikke med da man ofte kan iagttage, mener jeg, at i sådanne tilfælde tenderer mennesket til at fralægge sig egen moral / ansvarlighed og påberåbe sig troens eller 'normens' morale.

Al tro er som jeg anskuer dette, grundessens om menneskelig adfærd og forstået således mener jeg godt at man kan være 'kristen' uden at være kristen.

2 år siden
2 år siden

Engbo

Jeg kender godt "den lille Bibel", men det er ikke lige det der er spørgsmålet. vel? Er kristendommen i dag den samme som på apostlenes tid, og behøver den at være det?

Ove

Jeg er ganske enig med dig. Jeg kan god lide den danske folkekirke, fordi den er så rummelig. Egentlig behøver man vel ikke at være kristen for at være medlem. Mon de fleste medlemmer ser sig selv som kristne?

2 år siden
2 år siden

Skal man forstå kristendommens sammenhæng mellem GT og NT, må man lytte til Jesus, "For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen" (Joh. 5,19). På spørgsmålet om kristendommen er som den fremstilles i det gamle eller nye testamente siger Jesus: "Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket" (Matt. 5,17-18). Kristendommen er både GT og NT - den ene underbygger den anden, og for at forstå NT skal man kende GT og omvendt.
Alt efter om man betror sig til den ene eller anden kirke, er resten herefter et fortolkningsspørgsmål, men budskabet det samme.

Om kristendommen er en bibelsk eller en traditionsbunden tro kommer vel an på øjnene der ser. Er man kristen, vil man betragte Bibelen som den dybeste sandhed, hvorimod en ateist eller ukristen vil mene, at kristendommen blot er en traditionsbunden arv gennem årtusinder.
Kristendommen kan fortolkes mere eller mindre verdsligt alt efter hvilken kirkeretning eller kultur, man tilhøre og med forbehold for mit eget danske evangeliske syn, kan man grundlæggende sige, at den katolske tro langt hen ad vejen bygger på verdslige traditioner, da meget af det den praktisere ikke stemmer overens med, hvad der står i Bibelen. Den evangeliske tro har derimod, så at sige, støvsuget al den overflødige aristokratiske favør væk og repræsentere i dag en mere intellektuel og bibelsk overbevisning - ifølge mig.

Om det er nødvendigt at værre kristen for at være kristen? Tja... man kan vel leve kristent uden at tro på Gud, ligesom man kan tro på Gud uden at leve kristent. Er man døbt, er man vel kristen uanset tro, men troen er vel en forudsætning for det kristne udbytte, nåden.

2 år siden
2 år siden

Kåemer spørger om Kristendommen idag er det samme som på apostlenes tid.

Det burde den vel ikke være, da alt andet synes at have forandret sig.

Nogle vil måske mene at religionen er ahistorisk af princip, fordi dens fordringer ligger fast som et pensum til alle tider (sidenhen.)
Og netop dette "sidenhen" er lidt problematisk efter min mening.
For hvis den er "ahistorisk" sidenhen, hvorfor manifesteredes den så ikke fra tidernes morgen? Hvorfor denne begivenhedshorisont i tid og rum?
Vi ved at Bibelen siger at Gud på forskellige tider besluttede sig for det ene, siden for det andet. Nogle gange var han nogles ven, siden skulle de udryddes, fordi de havde opført sig forkert osv.
Skriverne af GT har ikke formået at gøre Gud ahistorisk - evig og altid den samme, som det lyder i filmen "Ordet."

2 år siden
2 år siden

Om kristendommen er den samme som på apostlenes tid er en omsonst diskussion. Omsonst fordi det er den samme bog, der praktiseres ud fra. Nu har vi det ofte med at tro, at man var mere kristne i gamle dage, hvilket dog er en misforståelse. Tænk blot på NT's fortællinger om de skriftkloge, farisæerne og rigmændene og ikke mindst de prostituerede - ja, der må da også have været et marked for prostitution den gang: hyklere og syndere i hobetal. Det har jo heller aldrig været Bibelens gerning at moralisere snarere at være rummelig og samlende, "hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?" (Luk. 6,41). På den måde kan man sige, at Bibelen faktisk var forud for sin tid. Selv spiste og drak Jesus uden moralske skrupler - for det her aldrig været meningen, at Bibelen har skulle være overmenneskelig i sine idealbilleder, tænk blot på den gudfrygtige kong David der ender i syndig forfald grundet kødets lyst, og på Apostlen Peter der fornægter Jesus. Ingen mennesker er fejlfrie. Vi er hverken dårligere eller bedre, end folk var på apostlenes tid - vi er mennesker.

2 år siden
2 år siden

#8 Nicolas Jessen Din fortolkning af kristendommen, Nicolas Jensen, kan få jeg, en fritænker, til at fosvare kristendommen. Beretningen om Kong David var da ikke fremhævet som et eksempel ; men som en alvorlig synd. En Urias post er da blevet et skræmmende eksempel.

Jeg tvivler ikke på, at der var prostituerede på den tid Men hvor h ar du det fra? "Bjergprædiken" er jo det mest enkelte budskab om, hvor dan kristne bør leve deres liv. At du så mener, det ikke er moraliserende - ja det er jo et synspunkt.

"Splinten i din broders øje." er da ikke opfordring til ligegyldighed; men til at leve op til det, du forlanger af andre.

Som svar på spørgsmålet om der var/er forskel på apostelens tid og nutidens kirker og kristne. Ja, helt bestemt. De første kristne var kristne af overbevisning og med vilje forsvarsløse over for de bevæbnede magter. Jo flere man henrettede, jo større blev tilslutningen - ind til romerne gjorde kristendommen til en del af stats magten.
Det er helt i tråd med Jesus advarsel på Oliebjerget: "Den tid skal komme, da de der slår ihjel mener at gøre mig en dyrkelse." Det oprindelige budskab var budskabet om fred på jorden. At freden skulle etableres igennem overbevisning, og ikke med våben i hånd.

2 år siden
2 år siden

Her er sagt mange gode ting som svar på spørgsmålene. Meget jeg tænker over.

Kristendommen er jo ikke bare en personlig tro, den er også et religiøst system, en religion med dogmer og ritualer, og jeg synes man må tænke over det i dag hvor islam vinder frem dels fredeligt og dels mere militant. Hvis det kun handlede om personlig tro og livsførelse kunne vi vel lige så godt være muslimer, buddhister eller noget tredje eller fjerde. Måske er det netop hvad vi er, noget fjerde.

2 år siden
2 år siden

Når der er ført krige i kristendommens navn, er det helt klart ikke i overensstemmelse med Det Ny Testamente. Når man har sat kvinder og andre på bålet, er det helt klart en fordrejning af kristendommen.

Så vidt jeg ved, er det ikke det samme med Koranen. Der hellig krig legaliseret og med løfte om belønning hinsides. Ret mig gerne hvis jeg tager fejl.
Det må være en udfordring.
Jeg vil da gerne belønnes med de evige jomfruer; men jeg vil altså ikke betale prisen - at slå andre mennesker ihjel.

2 år siden
2 år siden

Når det gælder at føre krig i Guds navn, så er kristendommen ikke bedre end islam. Også korsfarerne var overbevist om, at de handlede med himlens velsignelse. Faktisk tror jeg at kristendommen har dræbt flere mennesker end islam.

2 år siden
2 år siden

Vi - mennesker - fortolker Bibelen efter vores tids verden, og det er der vel ikke noget underligt i. Det er det, der gør Bibelen så universel og tidløs. Forskellen på kristendommen i dag versus de sidste 2000 år er blot, at vi i dag er individualiserede både hvad angår det åndelige og det verdslige - intellektuelt frigjorte. Og gud ske lov for det. Derfor er det at være kristen i dag, i praksis, ikke det samme som det var for 2000 år siden, men budskabet og oprigtigheden er - især efter Luther - den samme.

Hvad jeg ved fra Epistlerne er, at de ikke var mere forankrede i troen den gang i forhold til i dag, tænk blot på stridigheden blandt menigheden i Korinth bare for at komme med ét eksempel på datidens strid.

Jeg forstår ikke, Engbo, at du ikke kan se, hvad jeg mener med Kong David. For hvad jeg mener er jo blot, at ingen i Bibelen er - bortset fra Jesus - beskrives som fuldstændige. Om det så er Moses og David fra GT eller Johannes Døber og Apostlene fra NT, er de alle beskrevet som ufuldkommene mennesker med stort "M."

Den med "splinten" er et af mange eksempler, hvor Jesus behandler hovmod og hykleri som en synd, vi skal passe på, men ikke blot for egen skynd, men også over for hinanden. "Hinanden," det er nøgleordet i Bibelen, Engbo. Kærlighed til vores medmennesker = rummelighed. Og rummelighed er at se bjælken i sit eget øje for derefter at kunne hjælpe sine medmennesker.

2 år siden
2 år siden
#12 Engbo

Nicolas Det sidste afsnit i dit indlæg er jeg da enig i. Kåemer Du har ret i, at de kristne måske har ført lige så mange krige som andre. MEN det bortforklare ikke, at disse krige v ar i modstrid med kristendommen og de første kristne.. Husk lige på dit spørgsmål, om vi er anderledes end de første kristne.

2 år siden
2 år siden

Hej Kåemer.

Om hvem der har dræbt flest? Hvis vi regner kinesere, sovjettere og tyskere med til ikke-islam, så har vi der nogle ubehageligt store tal.

Taler vi rene religionskrige, ser det måske bedre ud for de "kristne."
Korstogene handlede om at generobre territorium, som araberne uretmæssigt havde taget.
Der er gået mange liv tabt, men de kristne endte med at tabe.
Den islamiske verden har bredt sig vidt omkring. Fra Frankrig og Spanien, hele Nordafrika, Balkan, Tyrkiet, Persien, Pakistan, Kazakstan, Uzbekisten, Turkmenistan m.v.
Disse erobrede territorier er nok ikke vundet uden kamp og faldne.

Med tiden blev Europas militær for stærkt, og Spanien og Balkan blev befriet.

Som sagt, de store krige - Napoleon, Tyskland, Rusland, Japan og Kina har kostet enorme antal liv. Men her har kristendommen ikke været i fokus.

2 år siden
2 år siden
#14 Engbo

Hvis man vil vide noget om religions krigene, korstogene og årsager og motiver, vil jeg opfordre til, at man på Google skriver "Pave Urbans tale."

Det er berigende for historisk kunnen og holdninger. Men jeg vil stadig minde om, at have sympati for de kristne eller muslimer vil være et urealistisk krav. De kristne krige mod muslimer /islam var lige så forkerte, som krigene mellem katoliker og protestanter De var i strid med den kristne grundholdning. De der har igangsat krige har til alle tider bygget deres motiver med løgne. Det var den kendsgerning, Jesus grædende fremsagde på Oliebjerget.

2 år siden
2 år siden

Hvad er den kristne grundholdning?

Min livsholdning bygger ikke på Bibelen eller kristendommen, selvom jeg da som de fleste er påvirket af den.

Men der siges mange kloge ord i Bibelen, og jeg kan da godt lade mig lede af Jesu ord: "Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem." - Det kaldes den gyldne regel, og den findes også i jødedommen og islam, og i de fleste andre religioner.

Desuden vil jeg gerne leve efter kejser Hadrians ord: "Gud give mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen."

2 år siden
2 år siden
#16 Engbo

"15 Det lyder meget fornuftigt, Kåemer.
Men det er ikke svaret på det, du selv spørger om.

Måske må jeg være så nærgående at spørge om, hvad du mener om mit citat: "Den tid skal komme, da I, når I slår ihjel, mener at gøre mig en dyrkelse?

Er det ikke en god bedømmelse af alle de, der går i krig for kristendommen eller mod andre kristne?
Selv i vor tid, har vi da oplevet, at kristne måtte flygte fra kristne, som vil slå dem ihjel. Er det ikke en udfordring, der kræver stilling tagning?

2 år siden
2 år siden

Engbo, korstogene havde ikke til formål at tage noget fra muslimerne som retteligt tilhørte dem.
Kristendommen har haft ønsket om at missionere. (Senere kom det til at hænge sammen med kolonitiden og imperialismen.)
Men Islam har et klart religiøst krav om at underlægger sig hele verden, hvis bare muligt, og fjerne de vantro, der ikke har ret til at eksistere. I en overgangstid kan de vantro bruges som slaver. Den doktrin har ingen udløbsdato.

Kåemer: "mod til at ændre de ting jeg kan?" Mener du det? :-)
(Nu driller jeg nok, men man skal vel ikke ændre ting bare fordi man har mod til det?)

2 år siden
2 år siden
#18 Engbo

Jeg vil nu ønske, at I prøver at læse pave Urans tale. Da jeg læste den nu, kunne jeg ikke frigøre mig fra den tanke, at det lignede dinos måde at tænke på. Men dino har jo ikke opfordret til krig - bare forstået dem, der ville krig.

Man kan læse meget mere om korstogene, der meget litteratur om den tid. Der er også stort behov for nye fortolkere af vore dages situation. Nu er

Tyrkiet jo vores NATO allierede og problematiske allirede i de nuværende krige. Det er længe siden jeg første gang fik forelagt Urbans tale. Det var Historie i VUC. Hvor en dygtig lærer redegjorde for denne opfordring til Hellig Krig mod muslimerne.
"Gud vil det" råbte den ophidsede tilhørsskare.

2 år siden
2 år siden

Dino

Nu må jeg virkelig belære dig om kontekst. Hadrians tekst består af tre led. Piller man det ene ud giver det ingen mening, men tilsammen gør det i høj grad.

Jeg ville gerne rette på alverdens uretfærdigheder, men det kan jeg jo ikke. Men lidt kan jeg jo nok klare, men har jeg mod og kræfter til det?

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#20 Engbo

Så længe det er tilladt at udtrykke sin mening, skal ingen kunne sige, at jeg selv er frivillig medlem af NATO - og hermed de alliredes forbryderiske krige. Bare for et eksempels skyld.

2 år siden
2 år siden

Engbo

Det tror jeg da heller ikke at nogen vil beskylde dig for.

Selv er jeg ikke så afvisende. Nato blev jo til, da Sovjetunionen virkelig var en trussel mod Europa. Men selvfølgelig, vi kunne jo have ringet til Stalin og sagt: "Vi overgir os".

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#22 Engbo

Kåemer Truslen fra Sovjet var det rene opspind. Der forelå overhovedet ingen planer eller filosofi fra Sovjets side om en krigshandling. Det indrømmede da også nogle efterretnings folk. En ting var, at det var opspind. Noget andet var, at Sovjet havde mistet så mange mennesker under 2.Verdenskrig. Det var langt over 20 millioner - foruden ødelagte byer. Så de havde nok at se til.
Det var en kamp for at overleve mens der i mod USA gik ud af krigen endnu rigere end før. De store/allierede havde store chancer for at samarbejde for gensidig nedrustning. Det var Sovjets ønske - og i overensstemmelse med formålet med FN.

2 år siden
2 år siden

Engbo, du kan have ret i at en tåbeligpave har opildnet til kamp. Men formålet var i praksis at generobre Palæstina, som muslimerne havde taget.
Der blev oprettet et kongerige med hovedstad i Jerusalem. Der var ikke tiltag til mere end det. Da så araberne igen blev for stærke, mistede man Palæstina igen og siden skete intet.
Araberne/tyrkerne har til gengæld erobret Ægypten, Ethiopien, Libyen, Algir, Marocco, Spanien, hele Balkan op til Wien og en masse lande mod øst.
Men det har vist ikke din interesse, Engbo.
Havde de været stærke nok, var arabere og tyrker gået videre indtil de var mødtes midt i Tyskland.
Var det sket, havde du nok måttet gå til smeden hvis du fik en dårlig tand.

2 år siden
2 år siden

Engbo

Jeg har meget svært ved at se Stalin og hans efterfølgere som særlig freds- og demokratielskende. Men måske har du ret. Måske var alle banditterne virkelig i vesten og heltene østpå. - Men jeg har nu svært ved at se historien så sort-hvid, eller rettere sagt rød-blå.

Nå, i øjeblikket har de en Trump (bare navnet) i USA. Han er da nuser, er han ikke?

2 år siden
2 år siden
#25 Engbo

Kåemer Jeg har ikke givet nogen ros til Stalin. Hvis det var det, er jeg modstander af person dyrkelse - enten det er dronningen eller Stalin.
Jeg er modstander af udrensning og dødsstraf. Men truslen mod os, var et ønske op oprustning, som vi har beviser nok på. Vi bør ikke have forbrydere til at sørge for vor sikkerhed.

USA vil have økonomisk og militær magt. I Danmark og Norden har vi haft en aftale om a-frit Norden. Aftalen blev ikke overholdt af vore allierede. USA tillod ingen kontrol med skibe i vore farvande og havne. Nu er det så let for amerikanerne for regeringerne har opgivet modstand og er i færd med at udvikle en EU hær med udvikling af a-våben. Det er den udvikling IO stemmer på, som støtter N ATO partierne. Det er godt at kunne udtrykke sin mening om det hær, for jeg tror ike det er emne i NATO partiernes vælgerforeninger.

2 år siden
2 år siden
#26 Engbo

For troende eller ikke troende er historien om Jesus, der bliver opsøgt af djævelen og som fra bjerget viser det store dejlige landsskab med ordende:" Alt det vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbede mig." Men svaret var : "Vig bort Satan."

Det er et godt billede af de efterkommere, der fik så mange slået ihjel lige som Jesus og Johannes Døberen. Langt de fleste kristne bevægelser knæfalder for deres statsmagt. Den stakkels Gud må høre bønner hvor man beder om sejr over de andre. Det skete også i 2.Verdens krig.
På de tyske soldaters bælter stod der: Gud er med dig."

2 år siden
2 år siden
#27

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 år siden
2 år siden
#28 Engbo

Hvr ser du nogen mudderkastning Johannes?

2 år siden
2 år siden

Bare rolig Johannes. Vi har kendt hinanden gennem mange år, og kan godt tåle lidt knubs fra hinanden. Mellem venner behøver man ikke at veje hvert ord på guldvægt.

2 år siden
2 år siden
#30 Engbo

Johannes beskylder nogle for mudderkastning. Men Johannes svarer ikke på, hvor eksemplet er på mudderkastning. Jeg vil gerne høre din mening om emnet - også om det er anderledes end min mening.


Johannes beskylder nogle for mudderkastning; men svarerr ikke på spørgsmålet om hvor. Jeg vil da gerne høre din mening om emnet, selv om det er en anderledes mening end min .

2 år siden

Besvar debattråd

Debatten Kristendom er startet 16/07-2019 13:12 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

0ups
22 timer siden · Savanti
4090Dagens ord
3 dage siden · Engbo
8Troen og kirken
3 dage siden · Engbo
4Menneskerettighederne
3 dage siden · Nicolas Jessen
0Musisk oplevelse
8 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
9 dage siden · MariaMolgaard
10Kunsten i fokus
9 dage siden · Nicolas Jessen
0En ulykke sker aldrig alene
10 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
10 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
17 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
19 dage siden · Engbo
5Hvordan skriver man en musical?
22 dage siden · Miss-Leth
2Valg af forlag til digtsamling
22 dage siden · Michael But
151Hvad er du taknemmelig for i dag?
22 dage siden · Michael But
4Din søndag min søndag
22 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
29 dage siden · JesperSB
94Ligheder
1 måned, 1 dag siden · Savanti
497Kontraster
1 måned, 1 dag siden · Engbo
0Alexander Woods musiker
1 måned, 4 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
1 måned, 7 dage siden · dino
1Feedback søges til min novellepodca...
1 måned, 18 dage siden · Henrik German Q...
8Hvordan har du det
1 måned, 20 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
1 måned, 24 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
2 måneder, 7 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
2 måneder, 7 dage siden · Den Lianer Gois...
12Hvad inspirerer dig
2 måneder, 12 dage siden · ClPollux
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
2 måneder, 17 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
2 måneder, 17 dage siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
2 måneder, 19 dage siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
2 måneder, 25 dage siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
2 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
2 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
3 måneder, 2 dage siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
3 måneder, 3 dage siden · Blækhuset
8Freddy - drengen fra skoven
3 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
0Lejlighed insperation vintage art
3 måneder, 11 dage siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
0Hvad skal du i aften du lyst til at...
3 måneder, 13 dage siden · MariaMolgaard
1Internationalt
3 måneder, 14 dage siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
3 måneder, 14 dage siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
3 måneder, 25 dage siden · Anniina
11Transgender
3 måneder, 25 dage siden · Inghard
22Lykke
3 måneder, 26 dage siden · Engbo
2Søger læsere!
3 måneder, 28 dage siden · Dahlenborg
6Teater stykke
4 måneder, 6 dage siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
4 måneder, 13 dage siden · Engbo
2Skrive-software?
4 måneder, 19 dage siden · Mons1957
75Bibelen
5 måneder, 24 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
6 måneder, 3 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
6 måneder, 3 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
6 måneder, 11 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
7 måneder, 1 dag siden · Kåemer
6Skriveklub?
7 måneder, 4 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
7 måneder, 5 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
7 måneder, 25 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
8 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
8 måneder, 29 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
9 måneder, 3 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
9 måneder, 4 dage siden · Prem
2Navne
9 måneder, 5 dage siden · Engbo

Religion, politik og samfund

8Troen og kirken
3 dage siden · Engbo
4Menneskerettighederne
3 dage siden · Nicolas Jessen
151Hvad er du taknemmelig for i dag?
22 dage siden · Michael But
22Lykke
3 måneder, 26 dage siden · Engbo
137Virus
11 måneder, 9 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
1 år, 1 måned siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
1 år, 1 måned siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 år, 1 måned siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
1 år, 2 måneder siden · Wernn
230Forbyde kritik?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
11Metwo-two
1 år, 2 måneder siden · dino
11668
1 år, 2 måneder siden · Wernn
26JULEN
1 år, 3 måneder siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 år, 4 måneder siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år, 4 måneder siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 5 måneder siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 6 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 9 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 9 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 9 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 10 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 10 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 11 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 11 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 11 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 11 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
2 år siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 år siden · Wernn
109Homofobi
2 år siden · leviP
5Pengetroen
2 år siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
2 år siden · Wernn
1Det store intet
2 år siden · dino
0Sekterisk aggression
2 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
2 år siden · Engbo
30Kristendom
2 år siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
3 år siden · Engbo
6Victoria
3 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
3 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
3 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
3 år siden · Engbo
9Sandhed
3 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
3 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
3 år siden · dino
67Burkaforbud
3 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
3 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo