Religion, politik og samfund · Kristendom

30 svar
Senest opdateret 10 måneder, 27 dage siden · 6 bruger(e) deltager
1 år, 1 dag siden

Hvad er kristendom egentlig?

Er den sådan som den fremstilles i det nye testamente, eller sådan som den er blevet gennem senere traditioner?

Er det nødvendigt at være kristen for at være kristen?

Kåemer

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden

Jamen, det står jo i "Johannnes Evangeliet 3, 6. - også kaldet "den lille Bibel."

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden

Hej Kåemer

menneskeligt, mener jeg vi har er stort behov for noget at tro på,
det kan give os mening med livet, hermed mener jeg at mennesker søger forklaringer om livet m.m.

Jeg ser det ikke som det fremstilles i det nye testamente, eller som det er blevet til via mulige traditioner. Jeg mener at enhver tro er det som det enkelte menneske gør det til, resten er blot samfundets og andre mulige påvirkninger af deres medmennesker og det sympatiserer jeg som sådan ikke med da man ofte kan iagttage, mener jeg, at i sådanne tilfælde tenderer mennesket til at fralægge sig egen moral / ansvarlighed og påberåbe sig troens eller 'normens' morale.

Al tro er som jeg anskuer dette, grundessens om menneskelig adfærd og forstået således mener jeg godt at man kan være 'kristen' uden at være kristen.

1 år, 1 dag siden
1 år siden

Engbo

Jeg kender godt "den lille Bibel", men det er ikke lige det der er spørgsmålet. vel? Er kristendommen i dag den samme som på apostlenes tid, og behøver den at være det?

Ove

Jeg er ganske enig med dig. Jeg kan god lide den danske folkekirke, fordi den er så rummelig. Egentlig behøver man vel ikke at være kristen for at være medlem. Mon de fleste medlemmer ser sig selv som kristne?

1 år siden
1 år siden

Skal man forstå kristendommens sammenhæng mellem GT og NT, må man lytte til Jesus, "For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen" (Joh. 5,19). På spørgsmålet om kristendommen er som den fremstilles i det gamle eller nye testamente siger Jesus: "Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket" (Matt. 5,17-18). Kristendommen er både GT og NT - den ene underbygger den anden, og for at forstå NT skal man kende GT og omvendt.
Alt efter om man betror sig til den ene eller anden kirke, er resten herefter et fortolkningsspørgsmål, men budskabet det samme.

Om kristendommen er en bibelsk eller en traditionsbunden tro kommer vel an på øjnene der ser. Er man kristen, vil man betragte Bibelen som den dybeste sandhed, hvorimod en ateist eller ukristen vil mene, at kristendommen blot er en traditionsbunden arv gennem årtusinder.
Kristendommen kan fortolkes mere eller mindre verdsligt alt efter hvilken kirkeretning eller kultur, man tilhøre og med forbehold for mit eget danske evangeliske syn, kan man grundlæggende sige, at den katolske tro langt hen ad vejen bygger på verdslige traditioner, da meget af det den praktisere ikke stemmer overens med, hvad der står i Bibelen. Den evangeliske tro har derimod, så at sige, støvsuget al den overflødige aristokratiske favør væk og repræsentere i dag en mere intellektuel og bibelsk overbevisning - ifølge mig.

Om det er nødvendigt at værre kristen for at være kristen? Tja... man kan vel leve kristent uden at tro på Gud, ligesom man kan tro på Gud uden at leve kristent. Er man døbt, er man vel kristen uanset tro, men troen er vel en forudsætning for det kristne udbytte, nåden.

1 år siden
1 år siden

Kåemer spørger om Kristendommen idag er det samme som på apostlenes tid.

Det burde den vel ikke være, da alt andet synes at have forandret sig.

Nogle vil måske mene at religionen er ahistorisk af princip, fordi dens fordringer ligger fast som et pensum til alle tider (sidenhen.)
Og netop dette "sidenhen" er lidt problematisk efter min mening.
For hvis den er "ahistorisk" sidenhen, hvorfor manifesteredes den så ikke fra tidernes morgen? Hvorfor denne begivenhedshorisont i tid og rum?
Vi ved at Bibelen siger at Gud på forskellige tider besluttede sig for det ene, siden for det andet. Nogle gange var han nogles ven, siden skulle de udryddes, fordi de havde opført sig forkert osv.
Skriverne af GT har ikke formået at gøre Gud ahistorisk - evig og altid den samme, som det lyder i filmen "Ordet."

1 år siden
1 år siden

Om kristendommen er den samme som på apostlenes tid er en omsonst diskussion. Omsonst fordi det er den samme bog, der praktiseres ud fra. Nu har vi det ofte med at tro, at man var mere kristne i gamle dage, hvilket dog er en misforståelse. Tænk blot på NT's fortællinger om de skriftkloge, farisæerne og rigmændene og ikke mindst de prostituerede - ja, der må da også have været et marked for prostitution den gang: hyklere og syndere i hobetal. Det har jo heller aldrig været Bibelens gerning at moralisere snarere at være rummelig og samlende, "hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?" (Luk. 6,41). På den måde kan man sige, at Bibelen faktisk var forud for sin tid. Selv spiste og drak Jesus uden moralske skrupler - for det her aldrig været meningen, at Bibelen har skulle være overmenneskelig i sine idealbilleder, tænk blot på den gudfrygtige kong David der ender i syndig forfald grundet kødets lyst, og på Apostlen Peter der fornægter Jesus. Ingen mennesker er fejlfrie. Vi er hverken dårligere eller bedre, end folk var på apostlenes tid - vi er mennesker.

1 år siden
1 år siden

#8 Nicolas Jessen Din fortolkning af kristendommen, Nicolas Jensen, kan få jeg, en fritænker, til at fosvare kristendommen. Beretningen om Kong David var da ikke fremhævet som et eksempel ; men som en alvorlig synd. En Urias post er da blevet et skræmmende eksempel.

Jeg tvivler ikke på, at der var prostituerede på den tid Men hvor h ar du det fra? "Bjergprædiken" er jo det mest enkelte budskab om, hvor dan kristne bør leve deres liv. At du så mener, det ikke er moraliserende - ja det er jo et synspunkt.

"Splinten i din broders øje." er da ikke opfordring til ligegyldighed; men til at leve op til det, du forlanger af andre.

Som svar på spørgsmålet om der var/er forskel på apostelens tid og nutidens kirker og kristne. Ja, helt bestemt. De første kristne var kristne af overbevisning og med vilje forsvarsløse over for de bevæbnede magter. Jo flere man henrettede, jo større blev tilslutningen - ind til romerne gjorde kristendommen til en del af stats magten.
Det er helt i tråd med Jesus advarsel på Oliebjerget: "Den tid skal komme, da de der slår ihjel mener at gøre mig en dyrkelse." Det oprindelige budskab var budskabet om fred på jorden. At freden skulle etableres igennem overbevisning, og ikke med våben i hånd.

1 år siden
11 måneder, 29 dage siden

Her er sagt mange gode ting som svar på spørgsmålene. Meget jeg tænker over.

Kristendommen er jo ikke bare en personlig tro, den er også et religiøst system, en religion med dogmer og ritualer, og jeg synes man må tænke over det i dag hvor islam vinder frem dels fredeligt og dels mere militant. Hvis det kun handlede om personlig tro og livsførelse kunne vi vel lige så godt være muslimer, buddhister eller noget tredje eller fjerde. Måske er det netop hvad vi er, noget fjerde.

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden

Når der er ført krige i kristendommens navn, er det helt klart ikke i overensstemmelse med Det Ny Testamente. Når man har sat kvinder og andre på bålet, er det helt klart en fordrejning af kristendommen.

Så vidt jeg ved, er det ikke det samme med Koranen. Der hellig krig legaliseret og med løfte om belønning hinsides. Ret mig gerne hvis jeg tager fejl.
Det må være en udfordring.
Jeg vil da gerne belønnes med de evige jomfruer; men jeg vil altså ikke betale prisen - at slå andre mennesker ihjel.

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden

Når det gælder at føre krig i Guds navn, så er kristendommen ikke bedre end islam. Også korsfarerne var overbevist om, at de handlede med himlens velsignelse. Faktisk tror jeg at kristendommen har dræbt flere mennesker end islam.

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden

Vi - mennesker - fortolker Bibelen efter vores tids verden, og det er der vel ikke noget underligt i. Det er det, der gør Bibelen så universel og tidløs. Forskellen på kristendommen i dag versus de sidste 2000 år er blot, at vi i dag er individualiserede både hvad angår det åndelige og det verdslige - intellektuelt frigjorte. Og gud ske lov for det. Derfor er det at være kristen i dag, i praksis, ikke det samme som det var for 2000 år siden, men budskabet og oprigtigheden er - især efter Luther - den samme.

Hvad jeg ved fra Epistlerne er, at de ikke var mere forankrede i troen den gang i forhold til i dag, tænk blot på stridigheden blandt menigheden i Korinth bare for at komme med ét eksempel på datidens strid.

Jeg forstår ikke, Engbo, at du ikke kan se, hvad jeg mener med Kong David. For hvad jeg mener er jo blot, at ingen i Bibelen er - bortset fra Jesus - beskrives som fuldstændige. Om det så er Moses og David fra GT eller Johannes Døber og Apostlene fra NT, er de alle beskrevet som ufuldkommene mennesker med stort "M."

Den med "splinten" er et af mange eksempler, hvor Jesus behandler hovmod og hykleri som en synd, vi skal passe på, men ikke blot for egen skynd, men også over for hinanden. "Hinanden," det er nøgleordet i Bibelen, Engbo. Kærlighed til vores medmennesker = rummelighed. Og rummelighed er at se bjælken i sit eget øje for derefter at kunne hjælpe sine medmennesker.

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden
#12 Engbo

Nicolas Det sidste afsnit i dit indlæg er jeg da enig i. Kåemer Du har ret i, at de kristne måske har ført lige så mange krige som andre. MEN det bortforklare ikke, at disse krige v ar i modstrid med kristendommen og de første kristne.. Husk lige på dit spørgsmål, om vi er anderledes end de første kristne.

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden

Hej Kåemer.

Om hvem der har dræbt flest? Hvis vi regner kinesere, sovjettere og tyskere med til ikke-islam, så har vi der nogle ubehageligt store tal.

Taler vi rene religionskrige, ser det måske bedre ud for de "kristne."
Korstogene handlede om at generobre territorium, som araberne uretmæssigt havde taget.
Der er gået mange liv tabt, men de kristne endte med at tabe.
Den islamiske verden har bredt sig vidt omkring. Fra Frankrig og Spanien, hele Nordafrika, Balkan, Tyrkiet, Persien, Pakistan, Kazakstan, Uzbekisten, Turkmenistan m.v.
Disse erobrede territorier er nok ikke vundet uden kamp og faldne.

Med tiden blev Europas militær for stærkt, og Spanien og Balkan blev befriet.

Som sagt, de store krige - Napoleon, Tyskland, Rusland, Japan og Kina har kostet enorme antal liv. Men her har kristendommen ikke været i fokus.

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 27 dage siden
#14 Engbo

Hvis man vil vide noget om religions krigene, korstogene og årsager og motiver, vil jeg opfordre til, at man på Google skriver "Pave Urbans tale."

Det er berigende for historisk kunnen og holdninger. Men jeg vil stadig minde om, at have sympati for de kristne eller muslimer vil være et urealistisk krav. De kristne krige mod muslimer /islam var lige så forkerte, som krigene mellem katoliker og protestanter De var i strid med den kristne grundholdning. De der har igangsat krige har til alle tider bygget deres motiver med løgne. Det var den kendsgerning, Jesus grædende fremsagde på Oliebjerget.

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden

Hvad er den kristne grundholdning?

Min livsholdning bygger ikke på Bibelen eller kristendommen, selvom jeg da som de fleste er påvirket af den.

Men der siges mange kloge ord i Bibelen, og jeg kan da godt lade mig lede af Jesu ord: "Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem." - Det kaldes den gyldne regel, og den findes også i jødedommen og islam, og i de fleste andre religioner.

Desuden vil jeg gerne leve efter kejser Hadrians ord: "Gud give mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen."

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden
#16 Engbo

"15 Det lyder meget fornuftigt, Kåemer.
Men det er ikke svaret på det, du selv spørger om.

Måske må jeg være så nærgående at spørge om, hvad du mener om mit citat: "Den tid skal komme, da I, når I slår ihjel, mener at gøre mig en dyrkelse?

Er det ikke en god bedømmelse af alle de, der går i krig for kristendommen eller mod andre kristne?
Selv i vor tid, har vi da oplevet, at kristne måtte flygte fra kristne, som vil slå dem ihjel. Er det ikke en udfordring, der kræver stilling tagning?

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden

Engbo, korstogene havde ikke til formål at tage noget fra muslimerne som retteligt tilhørte dem.
Kristendommen har haft ønsket om at missionere. (Senere kom det til at hænge sammen med kolonitiden og imperialismen.)
Men Islam har et klart religiøst krav om at underlægger sig hele verden, hvis bare muligt, og fjerne de vantro, der ikke har ret til at eksistere. I en overgangstid kan de vantro bruges som slaver. Den doktrin har ingen udløbsdato.

Kåemer: "mod til at ændre de ting jeg kan?" Mener du det? :-)
(Nu driller jeg nok, men man skal vel ikke ændre ting bare fordi man har mod til det?)

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden
#18 Engbo

Jeg vil nu ønske, at I prøver at læse pave Urans tale. Da jeg læste den nu, kunne jeg ikke frigøre mig fra den tanke, at det lignede dinos måde at tænke på. Men dino har jo ikke opfordret til krig - bare forstået dem, der ville krig.

Man kan læse meget mere om korstogene, der meget litteratur om den tid. Der er også stort behov for nye fortolkere af vore dages situation. Nu er

Tyrkiet jo vores NATO allierede og problematiske allirede i de nuværende krige. Det er længe siden jeg første gang fik forelagt Urbans tale. Det var Historie i VUC. Hvor en dygtig lærer redegjorde for denne opfordring til Hellig Krig mod muslimerne.
"Gud vil det" råbte den ophidsede tilhørsskare.

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 26 dage siden

Dino

Nu må jeg virkelig belære dig om kontekst. Hadrians tekst består af tre led. Piller man det ene ud giver det ingen mening, men tilsammen gør det i høj grad.

Jeg ville gerne rette på alverdens uretfærdigheder, men det kan jeg jo ikke. Men lidt kan jeg jo nok klare, men har jeg mod og kræfter til det?

Kåemer

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden
#20 Engbo

Så længe det er tilladt at udtrykke sin mening, skal ingen kunne sige, at jeg selv er frivillig medlem af NATO - og hermed de alliredes forbryderiske krige. Bare for et eksempels skyld.

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden

Engbo

Det tror jeg da heller ikke at nogen vil beskylde dig for.

Selv er jeg ikke så afvisende. Nato blev jo til, da Sovjetunionen virkelig var en trussel mod Europa. Men selvfølgelig, vi kunne jo have ringet til Stalin og sagt: "Vi overgir os".

Kåemer

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden
#22 Engbo

Kåemer Truslen fra Sovjet var det rene opspind. Der forelå overhovedet ingen planer eller filosofi fra Sovjets side om en krigshandling. Det indrømmede da også nogle efterretnings folk. En ting var, at det var opspind. Noget andet var, at Sovjet havde mistet så mange mennesker under 2.Verdenskrig. Det var langt over 20 millioner - foruden ødelagte byer. Så de havde nok at se til.
Det var en kamp for at overleve mens der i mod USA gik ud af krigen endnu rigere end før. De store/allierede havde store chancer for at samarbejde for gensidig nedrustning. Det var Sovjets ønske - og i overensstemmelse med formålet med FN.

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden

Engbo, du kan have ret i at en tåbeligpave har opildnet til kamp. Men formålet var i praksis at generobre Palæstina, som muslimerne havde taget.
Der blev oprettet et kongerige med hovedstad i Jerusalem. Der var ikke tiltag til mere end det. Da så araberne igen blev for stærke, mistede man Palæstina igen og siden skete intet.
Araberne/tyrkerne har til gengæld erobret Ægypten, Ethiopien, Libyen, Algir, Marocco, Spanien, hele Balkan op til Wien og en masse lande mod øst.
Men det har vist ikke din interesse, Engbo.
Havde de været stærke nok, var arabere og tyrker gået videre indtil de var mødtes midt i Tyskland.
Var det sket, havde du nok måttet gå til smeden hvis du fik en dårlig tand.

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden

Engbo

Jeg har meget svært ved at se Stalin og hans efterfølgere som særlig freds- og demokratielskende. Men måske har du ret. Måske var alle banditterne virkelig i vesten og heltene østpå. - Men jeg har nu svært ved at se historien så sort-hvid, eller rettere sagt rød-blå.

Nå, i øjeblikket har de en Trump (bare navnet) i USA. Han er da nuser, er han ikke?

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden
#25 Engbo

Kåemer Jeg har ikke givet nogen ros til Stalin. Hvis det var det, er jeg modstander af person dyrkelse - enten det er dronningen eller Stalin.
Jeg er modstander af udrensning og dødsstraf. Men truslen mod os, var et ønske op oprustning, som vi har beviser nok på. Vi bør ikke have forbrydere til at sørge for vor sikkerhed.

USA vil have økonomisk og militær magt. I Danmark og Norden har vi haft en aftale om a-frit Norden. Aftalen blev ikke overholdt af vore allierede. USA tillod ingen kontrol med skibe i vore farvande og havne. Nu er det så let for amerikanerne for regeringerne har opgivet modstand og er i færd med at udvikle en EU hær med udvikling af a-våben. Det er den udvikling IO stemmer på, som støtter N ATO partierne. Det er godt at kunne udtrykke sin mening om det hær, for jeg tror ike det er emne i NATO partiernes vælgerforeninger.

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden
#26 Engbo

For troende eller ikke troende er historien om Jesus, der bliver opsøgt af djævelen og som fra bjerget viser det store dejlige landsskab med ordende:" Alt det vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbede mig." Men svaret var : "Vig bort Satan."

Det er et godt billede af de efterkommere, der fik så mange slået ihjel lige som Jesus og Johannes Døberen. Langt de fleste kristne bevægelser knæfalder for deres statsmagt. Den stakkels Gud må høre bønner hvor man beder om sejr over de andre. Det skete også i 2.Verdens krig.
På de tyske soldaters bælter stod der: Gud er med dig."

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden

Nå, så endte det forudsigeligt nok i den sædvanlige ufrugtbare gang mudderkastning - men så fred være med dét da!

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden
#28 Engbo

Hvr ser du nogen mudderkastning Johannes?

11 måneder, 26 dage siden
11 måneder, 26 dage siden

Bare rolig Johannes. Vi har kendt hinanden gennem mange år, og kan godt tåle lidt knubs fra hinanden. Mellem venner behøver man ikke at veje hvert ord på guldvægt.

11 måneder, 26 dage siden
10 måneder, 27 dage siden
#30 Engbo

Johannes beskylder nogle for mudderkastning. Men Johannes svarer ikke på, hvor eksemplet er på mudderkastning. Jeg vil gerne høre din mening om emnet - også om det er anderledes end min mening.


Johannes beskylder nogle for mudderkastning; men svarerr ikke på spørgsmålet om hvor. Jeg vil da gerne høre din mening om emnet, selv om det er en anderledes mening end min .

10 måneder, 27 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Kristendom er startet 16/07-2019 13:12 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

185Den frie verdens leder
35 minutter siden · Wernn
3433Dagens ord
2 timer, 16 minutter siden · L. K. Hatwig
30Forbyde kritik?
14 timer siden · dino
45Lykken
15 timer siden · dino
0Tips og tricks til skriveprocessen
2 dage siden · Morpheus
12Dagens anekdote
2 dage, 3 timer siden · Prem
0Soul & neosoul - musikinspiration
2 dage, 13 timer siden · Prem
54Ligheder
4 dage siden · Engbo
428Kontraster
5 dage siden · Engbo
2Det primitive holdbare.
5 dage siden · Prem
10Noget teknisk
8 dage siden · Kafkaesque
14Forstyrrende elementer i læsning
9 dage siden · maryanna
18Komplimenter
9 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
10 dage siden · Savanti
122Virus
11 dage siden · dino
10Råd søges om tid til at skrive
12 dage siden · Prem
3Lidt snak om Fyldepennen
12 dage siden · Prem
0Kringsat
15 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
21 dage siden · Engbo
3Droner
22 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
29 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
1 måned, 18 dage siden · Nordigarden
52Treenigheden
1 måned, 20 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
1 måned, 22 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
1 måned, 27 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
2 måneder siden · Kafkaesque
2Royalty
2 måneder, 2 dage siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
2 måneder, 4 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
2 måneder, 14 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
2 måneder, 15 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
2 måneder, 19 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
2 måneder, 26 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
3 måneder, 9 dage siden · Savanti
17Din dag
3 måneder, 20 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
4 måneder siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
4 måneder, 2 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
4 måneder, 8 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
4 måneder, 8 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
4 måneder, 11 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
4 måneder, 16 dage siden · Wernn
27SAS
4 måneder, 17 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
4 måneder, 19 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
4 måneder, 25 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
4 måneder, 27 dage siden · dino
379Gud
5 måneder siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
5 måneder, 1 dag siden · Wernn
0Yousee.
5 måneder, 3 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
5 måneder, 3 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
5 måneder, 4 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
5 måneder, 9 dage siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
5 måneder, 10 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
5 måneder, 10 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
5 måneder, 14 dage siden · Savanti
1Skriveklub
5 måneder, 14 dage siden · Wernn
1Det blå EU
5 måneder, 17 dage siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
5 måneder, 17 dage siden · hermanøv
3Synonymer
5 måneder, 19 dage siden · Engbo
5Verdens økonomi
5 måneder, 22 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
5 måneder, 22 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
6 måneder siden · dino
4som der
6 måneder siden · dino

Religion, politik og samfund

185Den frie verdens leder
35 minutter siden · Wernn
30Forbyde kritik?
14 timer siden · dino
122Virus
11 dage siden · dino
0Kringsat
15 dage siden · Engbo
52Treenigheden
1 måned, 20 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
4 måneder, 16 dage siden · Wernn
27SAS
4 måneder, 17 dage siden · Morpheus
379Gud
5 måneder siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
5 måneder, 1 dag siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
5 måneder, 10 dage siden · dino
4Nytårstalen
6 måneder, 9 dage siden · dino
117Statsborgerskab
6 måneder, 12 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
6 måneder, 15 dage siden · dino
65Demokrati
6 måneder, 26 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
7 måneder, 3 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder, 4 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
7 måneder, 4 dage siden · Wernn
109Homofobi
7 måneder, 10 dage siden · leviP
5Pengetroen
8 måneder, 4 dage siden · Wernn
19Lykke
8 måneder, 9 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
8 måneder, 10 dage siden · Wernn
1Det store intet
8 måneder, 17 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
9 måneder, 8 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
9 måneder, 18 dage siden · Engbo
30Kristendom
10 måneder, 27 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
11 måneder, 9 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
11 måneder, 17 dage siden · dino
74På'n igen.
1 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 3 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 3 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 5 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 5 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 5 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 5 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 5 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 5 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 5 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 7 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 8 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 9 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 9 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 9 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 9 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 10 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 11 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino
31Spare på DR?
2 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo
0Land og by
2 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
2 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
2 år siden · dino
22#metoo
2 år siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho