Religion, politik og samfund · Folkekirken – ad hvilken vej skal den gå?

10 svar
Senest opdateret 18 dage siden · 4 bruger(e) deltager
20 dage siden

I Mattæusevangeliet kapitel 16 vers 18 står der følgende: "Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den." - derpå begyndte det hele. Den romerske kirke, den græske kirke, den ortodokse kirke og senere hen også den evangelisk-lutherske, som folkekirken jo høre ind under. Men hvor er folkekirken på vej hen, og hvordan bør vi redde den fra at uddø? Det kunne også være interessant at læse, hvordan i bruger folkekirken, om i bruger den, eller om i eventuelt tilhøre en frikirke?

Jeg er selv fast søndagsgænger, hver søndag, og i min lokale folkekirke er der mange faste kirkegængere. Flest over tres og få under fyrre. Flest ægtepar og enkelte familier med børn - ud over når der er dåb selvfølgelig, hvilket der er ofte, fordi det er et stort sogn. Derudover er her et væld af kommende konfirmander, og jeg tror faktisk, at min kirke skiller sig ud ved at have et forholdsvis bredt og mangfoldigt liv.

Men jeg kan jo godt se, at det måske allerede om blot ti år kan se anderledes ud.
Jeg tror, at folkekirken burde lade være med at slå̊ større brød op, end den kan bage. Skal den rumme folk som ikke gider kristeligheden? Jeg tror på, at en mere ærlig og autentisk folkekirke kan generere flere faste brugere. Burde den ikke bruge sine kræfter på det kristne eller delvist kristne familien Danmark? Er det ikke dem, den er kirke for?

Jeg tror på, at mere Spaghettigudstjeneste og "Gud og gullasch " er vejen frem - helt bestemt. Men man bør ikke pakke det kristne budskab ind bag samfundets normer og politisk korrekte idealer. Lad Bibelen herske i Guds hus! Ellers tror jeg snart ikke længere, at vi har en folkekirke.

20 dage siden
20 dage siden

Jeg synes, det er et svært spørgsmål, først og fremmest fordi en sætning som "lad Bibelen herske i Guds hus" har mange betydninger (og måske derfor, ingen betydning), alt efter hvem du spørger. Bibelen er jo ikke kun én ting, den er et resultat af årtusinders forskelligartet fortolkning og den fortolkning der skaber folkekirken som vi kender den lige nu er bare én af mange, én i en lang, lang række. Alt efter bølgerne i samfundet, vil den kristne tro se anderledes ud igen om ti, tyve, halvtreds, hundrede år. Vil den være væk? Jeg tror det ikke, men den vil have et helt andet udtryk - også end hvad vi ser i dag.

Jeg plejede selv at gå rigtig meget i kirke som barn. Jeg brugte kirkerummet til alt muligt, søndagsskole, før-konfirmand, konfirmand, spejder og efter at jeg selv begyndte at læse teologi, som fortrøstningsfuldhedens og inspirationens sted. Desværre blev jeg syg (psykisk) og måtte opgive min drøm om at blive præst og grundet forskellige omstændigheder i mit liv, har jeg ikke brugt kirken særligt meget siden da. Ikke af manglende lyst eller fordi folkekirkens format skræmmer mig væk, men simpelthen fordi mit liv ikke giver mig overskuddet til at forfølge den vej lige nu. Jeg håber at vende stærkt tilbage snarest mulig.

Så det korte svar til dit lange spørgsmål skal fra mig lyde: Jeg tror ikke det er en mangel på Bibel-tro der gør at folk ikke kommer i kirken, jeg tror folkekirken fortolker, bruger og videregiver det kristne budskab i samme stil som kirken til alle tider har fortolket, brugt og videregivet. I den henseende er det eneste der har ændret sig samtiden og samfundet. Vi lever i en verden hvor folk har for meget andet på programmet og derfor ikke vælger kirken til. Jeg tror, vi ser på en bølge og bølgen må vende før forandringen sker. Nogle ting må man bare vente på. Dette er en af dem. Hvis du spørger mig.

Kirken gør det rigtigt nok ved at være samtidsrelevant, inkluderende og omstillingsparat.

20 dage siden
20 dage siden

Jeg er døbt og dermed medlem af Folkekirken. Men jeg er ikke konfirmeret. Jeg havde ikke lyst, var for genert til sådan noget ceremonielt ståhej. Og jeg var heller ikke religiøs.
Men jeg har en stor sympati for mangt og meget i Folkekirken. Og jeg mener at Folkekirken er den eneste religiøse instans (blandt hidtil eksisterende) der på nogen måde er værdig til at være en statsligt understøttet og priviligeret kirke.
Det vil være en fadæse at afskaffe den som sådan. Andre religiøse retningers vej til en magtposition vil være nødt til at gå gennem en fase, hvor Folkekirken er afskaffet.
Alene derfor bør Folkekirken fastholdes.

Men hvordan skal den så være? Tjah, det står jeg nok ikke i første række til at bestemme.
Men jeg kan da sige hvad jeg bedst kan lide ved den:
Arkitekturen, kunsten og især musikken. Og jeg tror at vejen frem er at give disse kvaliteter det stærkest mulige udtryk.
Der er i såvel den reformerte som (og ikke mindst!) den katolske kirke udviklet en stor mængde musik, som jeg tør regne til det smukkeste som det europæiske menneske har frembragt.
Når musikken alene repræsenteres af en kordegn og nogle udygtige sangere i menigheden (hvor sopranerne hurtigt lukker munder på os brummere) så giver det ikke det overvældende indtryk som den kristelige musik virkelig formår at give, når den får lov at vise sig fra sin bedste side.
Jeg fristes til at sige at katolicismen og "reformatismen" har groft sagt delt musikken imellem sig. Katolikkerne er bedst på det vocale område, de reformerte er bedst på orglet.
Derfor oplever vi da også at når musikken fremføres af såvel orgel som et "katolsk" kor, så er resultatet fantastisk flot.

Der er også korsang i den nordiske kirke. Men det er ofte ikke den polyfone sang som ellers kan være så enestående smuk.

Jeg ville forslå dette: Brug penge på den store musik, og kombiner koncerter (med store musikalske oplevelser at tilbyde) med korte og inkluderende indslag ved præsten. Lav derefter kirkekaffe, med deltagelse af sangerne/musikerne, hvis de gider være med.

Jeg ved det godt! Økonomisk overkommelige ensembler der formår at opdyrke og performe den uendelige mængde af kirkelige værker fra rundt om i Europa er få. Og de rigtig dygtige kor er nok for dyre.

Men jeg synes det er vigtigt for at holde sammen på den danske kultur.
I vores lokale kirke er der et lille kor af unge mennesker der har ambitioner og som synger smukt. Jeg kunne måske foreslå en ekstra kirkebøsse, hvor man ikke støtter menighedsplejen i Ulan Bator, men det lokale kor.

En ateistisk forening har forsøgt at tale for en løsrivelse af Folkekirken fra staten. Men den kan reelt ikke tilbyde en alternativ folkelig sammenslutning. Man hævder at det kan man da sagtens! Men når nu Folkekirken er en faktisk eksisterende folkelig sammenslutning, hvorfor så ikke holde fast ved den? Der er så let at slå et folkeligt sammenhold i stykker, men svært at bygge det op igen.
Som socialisterne lærte os: Det er intet så stærkt som et solidarisk folk der holder sammen. Det ved socialister og muslimer. Men de borgerlige halvt, helt eller slet ikke kristelige har ikke helt fattet det.

20 dage siden
20 dage siden

Jeg er helt enig i, at en af folkekirkens helt stor kvaliteter er musikken, og også på dette område er jeg heldig. For min lokale kirke har et prisvindende kor som rejser verden rundt til konkurrencer og koncerter.
Jeg er ikke helt enig i Syrene Hvids betragtninger om, at det kristne budskab er mange ting i en Evangelisk-luthersk kontekst. Jeg mener snarere, at det er folkekirken selv der, i mere eller mindre grad, skubber sig væk fra sit eget lutherske udgangspunkt. Det mener jeg, som evangelisk-luthersk kristen, er både uærligt og trist.

20 dage siden
20 dage siden

"jeg plejede selv at gå rigtig meget i kirke som barn. Jeg brugte kirkerummet til alt muligt, søndagsskole, før-konfirmand, konfirmand, spejder."

Syrines ord kunne være mine med den tilføjelse, at jeg også i de første ungdomsår deltog i i KFUMs ungdoms møder i missionshuse,skove,forsamlingshuse og private hjem. "Der har jeg rod, derfra min verden går."

Det var da modsætningerne i samfundet og blandt menneskene, der fik mig til at melde mig ud af Folkekirken. Min opvækst var jo meget præget af propaganda mod indbildte fjender. Man så "spøgelsesflyvere" og mærkelige frømænd. De forkælede venner fra skolen marcherede i kirke i deres nye befalingsmands uniformer. Præsterne ved militæret talte til soldaterne som på kortogenes tid. Men udmeldelsen var i strid med mine følelser. For bortset fra nævnte pletter kunne jeg lide kirken med sang og tale. Den kristne tro bør ikke være en del af systemet. Den kristne tro var i sin oprindelse budskabet om fred på jorden - på det tidspunkt( omkring 0) var budskabet om fred i modstrid med herskende magter - lige som nu. Jeg bliver "her ude;" Men indrømmer, at tiden har ændret sig lidt. Mange præster er venstreorienterede - og f.eks Folkekirkenns Nødhjælp er ikke bare i overensstemmelse med krigsmagernes interesser.

20 dage siden
19 dage siden

Vi er ofte tilbøjelige til at kritisere andre religioner for deres holden fast i det oprindelige, for deres mangel på fornyelse.

Derfor skal vi vel vogte os for selv at gå i samme fælde?

Men med hensyn til musikken er jeg, indrømmet, meget konservativ.

19 dage siden
19 dage siden

Der er intet forkert i at være lidt konservativ. Hvorfor dog lave om på noget der fungerer? Vi har i de seneste hundrede års tid vænnet os til, at fremdrift altid er godt. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Nogle gange har noget godt af at ligge stagneret hen uden for megen politisk indblanding.
Det gælder for så vidt folkeskolen som folkekirken: for megen politisk indblanding genererer dårlige resultater i sidste ende.

19 dage siden
19 dage siden

Jeg er også noget konservativ, når jeg tænker på fortidens salmer og digt. Der bliver skrevet meget godt nu om dage; men svært at sidestille det med fortidens værdimåler.

Tænk på B S Ingemanns "Fred hviler over land og by." Nogle udtrykker den også stærkt og smukt i sang. Men teksten er jo også et foredrag, der kan sættes på nutidens problemer og muligheder:
"Slut fred oh hjerte med hver sjæl, som her dig ej forstår.
Se over by og dal i kvæld.
Nu fredens engel går."
Men jeg ved også, at mange ikke bryder sig om, at litteratur med her tilhørende digt, salmer og sang skal have en mening.

19 dage siden
18 dage siden

Jeg holder nu også af nogle af de nye salmer såsom 'Du kom til vor runde jord,' 'Uberørt af byens travlhed' og 'Du som har tændt millioner af stjerner'. Men du har ret Engbo, jeg er selv meget glad for B.S. Ingemann. Mange af hans salmer var egentlig skrevet til børn. Jeg tror, at det er derfor, de er så lige til at forstå selv den dag i dag.

18 dage siden
18 dage siden

#8"Mange af hans salmer var egentlig skrevet til børn. Jeg tror, at det er derfor, de er så lige til at forstå selv.. ."

- selv for mig. Ja, det er nok sandt. I barndommens skole blev vi fortalt, at "Julen har bragt velsignet bud..." var inspireret fordi B S Ingemann på en rejse, hvor han overnattede på en kro, så ved morgenbordet et barn danse på moders skød. ("Dans lille barn på moders skød en dejlig dag er oprunden.")

18 dage siden
18 dage siden
#10 Engbo

Det er så Grundvig og har ikke noget direkte med Folkkirken at gøre. Jeg fremhæver den, fordi jeg føler (indbilsk) at jeg ikke bare har et barnligt sindelag; men også er den, der har det bedstetilbage. Det lå gemt hos den gamle af dage.

Det er det sidste vers i Fædrendeland

Fædrendeland!
Som på afgrundens rand,
midt i bølgerne blå
skal du blomstrende stå,
med din maj og med dine kærminder,
som en mø med let rødmende kinder,
du endnu har det bedste tilbage,
det lå gemt hos den gamle af dage!

Grundtvig 1848 Hun står der jo ikke bare me sine kærminder; men også et løfte om det bedste tilbage. Sangen er skrevet i 1848; men kan meget vel sættes på nutiden, hvor det ser sort ud med fædrelandet - og så et løfte om det bedste tilbage.

18 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Folkekirken – ad hvilken vej skal den gå? er startet 28/09-2018 17:25 af Nicolas Birch-Jessen og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2227Dagens ord
1 time, 57 minutter siden · leviP
0Er den danske kultur modellerbar?
2 timer, 38 minutter siden · Nicolas Birch-J...
72Hvad er du taknemmelig for i dag?
5 timer, 8 minutter siden · Engbo
16Fredagsbrok
18 timer siden · knudkp
11Sofies 5-trins selvværds-kursus
19 timer siden · Kåemer
0Jeg er god til at rette tekster.
20 timer siden · Mikkelræv
4Forfatter
1 dag, 5 timer siden · Kåemer
2Kan digte betalæses?
1 dag, 6 timer siden · dino
7NaNoWriMo
1 dag, 23 timer siden · SabineH
1Roman
2 dage, 18 timer siden · Eddie
64Dagens Vits
2 dage, 23 timer siden · Savanti
1Kommenter gerne min ene men lange l...
3 dage siden · NAHansen
4Boganmelder, hvordan?
3 dage siden · NAHansen
3Betalæsere søges
3 dage siden · NAHansen
2Helbred opdatering.
3 dage siden · Savanti
2At sende en PDF til tryk...
4 dage siden · little T
5Hvorfor aldersgrænse og unge forfat...
9 dage siden · Kåemer
38Kontraster
9 dage siden · Savanti
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
18 dage siden · Engbo
0Redigering
18 dage siden · Mitmit
7Redigering - og ikke mindst slutnin...
18 dage siden · Mitmit
2Smil
18 dage siden · Mitmit
1Ensom?
19 dage siden · dino
2Humor .
20 dage siden · Savanti
5Øh - tak til alle kommentatorer
22 dage siden · Fink
0No country for old men.
23 dage siden · Mitmit
2Hvad er nemt/svært.
24 dage siden · dino
12Hvad skete der med dige.dk ?
25 dage siden · knudkp
26Hvad er meningen med livet?
25 dage siden · BimmerenTheBims...
9Sandhed
25 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
26 dage siden · Pia Hansen
0Skrive gruppe København
26 dage siden · Mitmit
3Søger kommentarer
27 dage siden · Savanti

Religion, politik og samfund

0Er den danske kultur modellerbar?
2 timer, 38 minutter siden · Nicolas Birch-J...
72Hvad er du taknemmelig for i dag?
5 timer, 8 minutter siden · Engbo
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
18 dage siden · Engbo
26Hvad er meningen med livet?
25 dage siden · BimmerenTheBims...
9Sandhed
25 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
26 dage siden · Pia Hansen
7At rejse er at leve?
29 dage siden · Kattegat
12Straf. Og forbrydelse.
1 måned, 14 dage siden · dino
67Burkaforbud
1 måned, 21 dage siden · Kåemer
41Demokrati
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 måneder, 21 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 måneder, 25 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
4 måneder, 18 dage siden · dino
7Æblemostreglementet
5 måneder, 4 dage siden · dino
5Før Adams tid.
5 måneder, 13 dage siden · Engbo
59Den selektive etik.
5 måneder, 20 dage siden · dino
31Spare på DR?
6 måneder, 9 dage siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
6 måneder, 14 dage siden · Engbo
0Land og by
7 måneder, 4 dage siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
7 måneder, 6 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
7 måneder, 27 dage siden · dino
26Evolutions forskning.
8 måneder, 11 dage siden · Inghard
22#metoo
8 måneder, 28 dage siden · dino
109Selvforsvar
10 måneder, 11 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
10 måneder, 15 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
10 måneder, 15 dage siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 1 måned siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 1 måned siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 3 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 3 måneder siden · Engbo
7Flygtninge
1 år, 3 måneder siden · Morpho
26det rød hvide flag
1 år, 4 måneder siden · dino