Religion, politik og samfund · Demokrati

41 svar
Senest opdateret 11 måneder, 27 dage siden · 7 bruger(e) deltager
1 år, 3 dage siden

"Det er tankevækkende, at vi i dagens Danmark forsvarer vores frie og åbne samfund ved at indskrænke netop frihed og åbenhed."

Det er et citat af Politikens chefredaktør Christian Jensen. Hvad siger I til det?

Kåemer

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Jeg siger at det er præcis hvad man kan forvente (af vrøvl) fra sådan en socialist!

Det er næppe gørligt at forholde sig ideelt til globale tankegange af enhver art, hvis disse lukkes ind i et lille land som vort.
Jeg vil beskrive fænomenet kort ved et billede som jeg har benyttet før:

Man kan have demokrati i en hønsegård. Men hvis man lukker ræve ind, med antidemokratiske holdninger og viljer, så KAN hønsene ikke køre videre i det gamle demokratiske spor som om intet er hændt.
Hønsene må opstille markante regler for rævenes adfærd, hvis de skal bo der. Også selvom det principielt betyder indskrænkning i rævenes demokratiske rettigheder. Ellers vil hønsesamfundet brydes ned. Og på deres gravstene kan der stå: "Men vi fastholdt demokratiet."

I vort menneskelige samfund betyder det, at den demokratiske kultur som vi har udviklet kommer under pres, når den skal dele - om ikke bord og seng - så offentligt rum, arbejdspladser, skoler og så videre med kulturer hvis erklærede mål er demokratiets afskaffelse.
Vort demokrati kan ikke holde til at rumme muligheder for dets afskaffelse. For det er et logisk mål for et demokrati at det skal bestå.

Men ja, der er en selvmodsigelse i at vi begrænser visse rettigheder, når det hidtil har været en demokratisk ret at disse rettigheder skal eksistere.
Men det er nødvendigt når demokratiet angribes.

Forestil jer et kollektiv, hvor man er fælles om alle penge. Pengene ligger frit tilgængelige i en kasse på det fælles spisebord. Man kan frit tage hvad man relevant skal bruge.
Hvornår og hvor længe fungerer et sådant system? Det gør det når alle medlemmer er helt enige om hvor grænserne går.
Men flytter der en kleptoman ind i kollektivet, så er det et spørgsmål om tid førend man må lave reglerne om.

Demokratiet fungerer også kun godt blandt folk der alle er demokrater.

Og det ved Kristian Jensen godt! Men som redaktør af Politiken, praktiserer han en kommunikation udadtil, der modsiger denne viden, i det håb at kunne påvirke folk der enten intet fatter, eller er lige så politisk forblændede som han selv.

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Nåh. men så må vi jo erkende at demokrati er en umulighed, ikke? For det er vist svært at forestille sig vores hønsegård helt uden ræve.

Kåemer

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Jeg har temmelig svært ved at forestille mig selv som en høne, bogstaveligt eller billedligt, og hvem er mon ræven?

Nåja, jeg ved godt hvem Dino mener er høns og hvem der er ræv. Og hvis jeg var høne ville jeg også være imod at slippe ræven ind i hønsegården. - Men hønsene og ræven er forskellige arter, og det er naturligt for ræven at jagte høns, det er hvad den lever af. Hønsene ville aldrig kunne overtale ræven til at leve af hønsefoder.

Men de mennesker der kommer hertil er af samme art som vi selv, de er faktisk ikke til at skelne fra os, så billedet med høns og ræv duer ikke, det ville passe bedre med at lukke flere hønseracer sammen, og det går vist udmærket. Og man kan også have ænder i hønsegården, hvis man lige ser bort fra de grimme ællinger som H.C. Andersen har fortalt om.

Lad os bekæmpe holdninger der ikke er demokratiske, men ikke mennesker.

Kåemer

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Kan vi ikke få nogle ungarnske flygtninge igen. Dem var vi da så glade for . Eller afghanske fra tiden før angrebet på USA's tårne? Fra den gang terroristerne var gode frihedskæmpere.

Nå, nu ved jeg jo ikke om det var flygtninge, der var demokratiets truende magt som dino mente. Det kommer måske?

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Fhv minister og venstre folketingsmand Britta Schal Holberg var meget kritisk over for stramninger af flygtninge politikken og efterretningsvæsenets "rettigheder." Hun vendte sig ofte mod sit parti. Højre partiet som hed Venstre--.

Det var forkert at man tillod efterretningsvæsenet så store rettigheder. Lige så sørgeligt er det, at folk finder sig i det, sagde hun.

Ja, jeg tror også, at de fleste der stemmer V. Kons. S. og Radikale V. mest gør det af gammel vane end af overbevisning. Tænk bare på den stadige oprustning og hetz mod Rusland samtidig med at vi udvider handel og kulturelle forbindelser med det stadige krigsførende Saudi Arabien.

Jeg tror ikke det er nævnte vælgeres ønske; men de følger bare en vane. Tænk på den hetz der blev ført mod et formodenet mordforsøg . og så de brutale straffe metoder vor ny allierede byder på.

Det ene retfærdiggør ikke det andet. Men der er da en væsentlig forskel på reaktionerne, når vi tænker på, hvad der bliver bedrevet af ugerninger i denne verden.

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Kåemer, jeg var naturligvis forberedt på at blive mindet om det uheldige i at blande høns og ræve, som tilhører forskellige slags dyr.
Men argumentet og billedet som sådant passer perfekt.

Desuden er det det samme med høns i sig selv. Det er der ordet "hakkeorden" stammer fra. Der er ro i hønsegården, når hakkeordenen er på plads. Og det sker ikke af sig selv. Men høns vil have ro. De vil have lov og orden. Og de skal nok vide at skaffe den. Så må alle rette ind.

Men det havde sin fordel at tale om høns og ræve. For havde jeg brugt brune og hvide italienere er det ikke godt at vide hvad man ville have fået ud af det. (I et forsøg på at få sagen til at handle om noget andet.)

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Tænk bare, Engbo - at man skulle opleve patriciere og plebejere vandre hånd i hånd imod fremtids fjerne mål.
Jeg skal ikke kommentere konkret på vor tidligere sundhedsministers holdninger, men jeg tør antage at godsejerne i almindelighed tillægger sig en mere konservativ holdning til den sag.
Men ok - på vore mange godser og herregårde er da megen plads, så - hvorfor ikke rede op til mange flere udefra? Det skulle nok kunne lade sig gøre.

Men det ændrer intet: Demokrater og antidemokrater kan næppe finde sammen i harmoni uden at man fra begge parters side må file kanterne af deres ideelle forestillinger om den gode politik. Det burde være til at forstå for de fleste.

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Dino Du har ikke lyst til at kommentere de skiftende syn på flygtninge igennem tiderne. Flygtninge fra Ungarn, Sovjetunionien og Afghanistan med sympati og modsat.

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden

Demokrati er et fint begreb, som aldrig har eksisteret, uanset formen, så er vi alle underlagt en diktatorisk form. Fra cpr. nummeret er vi sat i system. At nogen "demokratiske" lande er mere udholdelige end andre, er der vist ikke nogen tvivl... og mennesket kan nemt lade sig forføre til at tro, at det er fri i et frit land. Sådan ligger landet ikke. Dertil har vi det okay til nogenlunde og det er godt valgt, da vi landede på den lille plet, men har vi nogen sinde hørt om en dansker der råbte op og ville melde sig ud af samfundet..."jeg vil ikke mere"... det kan man ikke.
Tre Løver og et Får skulle stemme om aftenmenuen. Fåret tabte.

1 år, 3 dage siden
1 år, 3 dage siden
#10 Engbo

#9 Blækhuset Hvis du skrev, at demokratiet ikke var fuldkomment, så havde du ret.

Men når du skriver at demokratiet aldrig har eksisteret, så har du bestemt ikke ret. Men det er da din demokratiske ret at skrive noget, der ikke passer.

Sagen er at vi skal kæmpe for at bevare og udvikle demokratiet. Vi skal bekæmpe dem, der vil tage demokratiske rettigheder fra os.
Men det er lige så stort et problem at vi ikke bruger vore demokratiske rettigheder, for at komme undertrykkerne til livs.

Ligegyldigheden eller slige påstande, du fremsætter er et stort problem.
Demokratiet - det er os.

1 år, 3 dage siden
1 år, 2 dage siden

Demokrati har sine begrænsninger. Demokrati er jo ikke anarki. Vi har en grundlov, og på den bygger alle andre love. Lovene er der ikke for at herske, men for at regulere. Uden reguleringer kunne et samfund ikke eksistere. "Med lov skal land bygges". Lovene er der ikke for at binde os men for at sikre vores frihed.

Demokrati er en politisk filosofi, og må hele tiden fortolkes på ny. Grundtrækkene må vel være de klassiske "frihed, lighed og broderskab".

Kåemer

1 år, 2 dage siden
1 år, 2 dage siden

Jo, Engbo. Fantastisk mange er kommet til os udefra gennem tiderne og ofte til stor gavn for os.
Det er som regel sket når der har været tale om folk der er kommet til os med ønsket om at leve her. Og uden ambition om at få magten og lave om på vore fundamentale love og regler.
Så længe det sker på den måde har disse mennesker min velsignelse.

Og generelt: Vi har en grundlov. Den er ca 150 år gammel. Den har gode sider og nok nogle mindre gode. Men den blev til på en tid hvor tingene var anderledes.
Når jeg alligevel har tilbøjelighed til at ønske den fastholdt, skyldes det at ændringer måske ikke ville blive af en art som jeg selv synes om.
Der er før talt om at tiden var moden til væsentlige ændringer af grundloven. Men når det er Det radikale Venstre der lufter tanken, så vil jeg nok stritte imod.
Der står for eksempel at grundloven sikrer religionsfrihed. Men der står også at den reformerte kristne kirke nyder en særstatus.
Og jeg tror det er klogt at bevare den sidste sætning.

"Frihed, lighed og broderskab" er fra den franske revolution. Det ligner nok lidt de danske tanker, men de er vist ikke præcist indskrevet.
Ja, vor frihed skal sikres. Helt enig.
Vi styrer ikke efter Moseloven her. Vi prøver at styre efter Grundloven. Men ligesom Moseloven kunne fraviges, kan Grundloven måske også når virkeligheden gør den for tung at danse med.
Havde vi for fundamentalistisk holdt fast i grundlovens bestemmelser da den blev skrevet, havde kvinderne ikke haft stemmeret eller valgret. Vi havde ikke haft parlamentarismen eller en regerende dronning.
Disse ændringer ser jeg som noget der har styrket vort samfund. Og det er vel den eneste undskyldning der gives for at lave ændringer.
Ændringer der svækker vort danske samfund og udhuler vor danske identitet, bør vi afstå fra.

1 år, 2 dage siden
1 år, 2 dage siden
#13 Engbo

Jeg læser med interesse dit svar, dino. Det kunne nok bruges som oplæg til en lang debat - en søgen.

Lige direkte med at modtage flygtninge, har vi forskelligt syn. I den socialistiske verdens tid ønskede vi at skade socialismen. Det var meget sjældent, næsten aldrig, nogen blev afvist. Men kunne det hænde sig, at nogen surmulede, så var det de borgerlige, der forsvarede flygtninge. "Ingen forlader hus og hjem, hvis ikke der er en grund," skrev Jyllands Posten.

Så det du skriver om venstrefløjen, det ligner samme skydeskive som højrefløjen 1 1950-60erne. Det er ikke alt; men en væsentlig del af flygtninge strømmen skyldes vore krige.

I forhold til de enorme ødelæggelse er det kun en lille bod, vi må betale.

1 år, 2 dage siden
1 år, 2 dage siden
#14

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år, 2 dage siden
1 år, 2 dage siden
#15 Engbo

Jeg læser ikke debatten om demokrati, som bare for eller i mod indvandring. Jeg vil da gerne gentage, at demokrati først og fremmest handler om menneskenes, folkets medvirken.

Det er min oplevelse, at rigtig mange mennesker bare stemmer og virker vanemæssigt.
Er I i tvivl så prøv af.

1 år, 2 dage siden
1 år, 1 dag siden

Jeg undre mig over at der kommer så mange ind. Men når jeg spørger bliver jeg kaldt racist.
Vil gerne vide hvad der sker i Danmark og hvorfor at det sker.
Men er det dog for meget for langt ?
Mvh
Ann.

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden

Ann

Man er ikke racist fordi man undrer sig over at der kommer så mange flygtninge. Hvem gør ikke det? - Men de kommer jo, fordi verden er som den er, der foregår rædsomme ting i mange lande, og folk må bryde op og flygte.

Måske er der en grænse for hvor mange vi kan lukke ind, men sådan må man jo også tænke i alle andre lande, og jeg tænker med gru på alle dem der ikke har nogen steder at flygte hen. Skal de bare lægge sig til at dø?

Kåemer

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden

Er der nogen der tør sige. Lad dem drukne i Middelhavet. Lad dem gå til grunde, mens de leder efter et sted at være. Lad dem rådne i lejre. - Hvad vedkommer det os? Vi har vore egne problemer, vi har vores velfærd, som vi må passe på. De er fremmede, de vedkommer os ikke.

Og hvis vi ikke vil sige det, hvad i alverden skal vi så gøre?

Kåemer

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden
#19

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden

Hej Nicolas

Jeg er forvirret. Jeg har læst dit indlæg mange gange, men kan ikke finde ud af om du er enig med mig eller vil modsige mig.

Kåemer

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden
#21

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år, 1 dag siden
1 år, 1 dag siden

Nicolas

Beklager at du synes jeg plaprer. Jeg skal prøve at forbedre mig.

Kåemer

1 år, 1 dag siden
1 år siden
#23

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Hej Nicolas

Nå, det letter mig hjerte. Så plaprer jeg bare videre!

Kåemer

1 år siden
1 år siden
#25 Engbo

Så kan I/vi måske forsætte diskussionen om demokrati og egnen der omkring.

Jeg har ikke nogen, der er for dårlige eller uværdige at læse eller høre. Det gælder også de, jeg er uenig med - ja, måske især de uenige.

Hvis ikke vi vil diskutere med de uenige. Hvordan skulle vi så blive enige om noget.

1 år siden
11 måneder, 29 dage siden

Engbo

Hør! hør! hør!

Kåemer

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden

Som Engbo siger: "Hvis ikke vi vil diskutere med de uenige. Hvordan skulle vi så blive enige om noget."

Der er megen sandhed i dette udsagn. Og sådan har man nok også sagt i Weimarrepublikken.

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden

Dino

Den var vist tvetydig. Hvad var der med Weimarrepublikken?

Kåemer

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 29 dage siden
#29 Engbo

Ja, og Weimarrepublikken gik til grunde. Er det sådan du mener dino?

11 måneder, 29 dage siden
11 måneder, 28 dage siden

I Weimar republikken diskuterede man netop ikke uenighederne, her slog politiet dem ihjel, som det politiske flertal var uenige med.

Med venlig hilsen
Kattegat

11 måneder, 28 dage siden
11 måneder, 28 dage siden

Weimarrepublikken brast på grund af indre modsætninger. Fra det kejsertro højre til det sovjettro venstre var der angreb på demokratiet. Det hele forstærkedes af den økonomiske ruin.

Danmark har en god økonomi indtil videre. Derfor bør der være gode forudsætninger for at fastholde demokratiet og beskytte det imod totalitære tendenser.

Og det styre der blev syntesen af Weimarrepublikkens modsigelser (nazismen) har vi ligeledes gode muligheder for at holde stangen.

Strategien der anvendes for at nedbryde det danske demokrati er ikke taget i anvendes fra dansk side! De danske tiltag, der ses som ridser i den ideelle demokratiske lak er for intet at regne imod de antidemokratiske holdninger der i stigende omfang er sluppet løs. Man vil nemlig tilkæmpe sig islamiske resultater i små bidder, som mange danskere siger "laissez faire" til, indtil man er nået så langt at man kan stille større og irreversible krav.

Flemming Rose advarer imod at lukke munden på folk med andre meninger. Det har han gode argumenter for. Hitler er et godt eksempel. Han sagde: "I prøvede at lukke munder på os. Nu lukker vi den på jer!"

Danskerne lukker ikke munden på muslimske tilflyttere. Og skal det heller ikke! Men danskerne skal afvise at lade sig presse til at lave ændringer i dansk samfundspraksis ud fra muslimske krav. For selvom disse iklædes demokratiets tilsyneladende ret, fører de sammen med andre tiltag til praksis, der vil stække vort demokrati.

11 måneder, 28 dage siden
11 måneder, 28 dage siden

Jeg har meget svært ved at se ligheden mellem Weimarrepublikken og dagens Danmark Men naturligvis trues vi af både ydre og indre fjender. Vi lever nu engang i en usikker verden.

Naturligvis ændrer samfundet sig hele tiden dels indefra og dels ved påvirkning udefra. Sådan har det altid været og sådan vil det altid være så længe vi har demokrati. Demokratiet ændrer sig ikke fordi vi skifter madvaner eller forandrer vores påklædning osv, men demokratiet tager skade hvis man begynder at bestemme over os med unødvendige påbud og forbud.

Kåemer

11 måneder, 28 dage siden
11 måneder, 28 dage siden

Ja, Kåemer. Men de ord kunne også siges af Liberal Alliance.

Det eneste jeg egentlig har at sige i denne debat er, at når et demokrati udhules indefra af antidemokratiske elementer, må demokratiet, for at overleve, ty til midler der i den bedste af alle demokratiske verdener kan forekomme mindre demokratiske.

Det gjorde også modstandsbevægelsen under besættelsen.

11 måneder, 28 dage siden
11 måneder, 28 dage siden

Ja, Dino. Det har du sandelig ret i, med fare for, at undergrave det man vil forsvare.

Og jeg har skam ikke spor imod det, hvis det er rigtigt, at Liberal Alliance er enig med mig.

Kåemer

11 måneder, 28 dage siden
11 måneder, 28 dage siden
#35 Engbo

Vi skal lige huske, at det grundlæggende i demokratiet er venstres kamp mod højre. Efter Grundloven 1849 så overklassen et problem i, at almindelige mennesker ville overtage magten.

Der for blev Venstre holdt uden for indflydelse i mod Grundloven - og med hjælp af kongemagt og Højres væbnede undertrykkere i 50 år.
Venstrebevægelsen organiserede også væbnet modstand.. Det var en situation, der varede lige til århundredskiftet.
Så blev Venstre legaliseret og har siden da udviklet sig pænt mod højre - og bekæmpet venstre. Det blev så galt, så der blev dannet et Det Radikale Venstre - som så forsatte bevægelsen mod højre.

Ind i mellem var Socialdemokratiet, der som bekendt også er blevet trofast højreorienteret med den internationale bevægelse direkte mod sig selv. Jeg tænker på NATO og EU, der er sikker bekæmper af socialistiske tanker.
Højre har med stor dygtighed erobret det demokrati, de var i mod.

Bare overklassen beholder sin magt er de økonomiske stærke lige glade med, hvad man kalder sig.

11 måneder, 28 dage siden
11 måneder, 27 dage siden

Engbo

Jeg synes nok du skævvrider den historiske og politiske udvikling. En væsentlig omstændighed var vel, at adelen og overklassen var veluddannede, mens bønder og dem man kaldte de lavere klasser kun havde meget mangelfuld uddannelse. Men frygtede hvad der blev kaldt "pøbelvælde". Vel ikke helt uden grund. - Derfor blev også højskolen et vigtigt led i udviklingen af demokrati.

Naturligvis var der også ultrakonservative kræfter i overklassen, folk som ønskede magten for magtens og præstigens skyld. Dumhed, havesyge og magtbegær er ikke begrænset til nogen samfundsklasse. Men de som sad på magten havde selvfølgelig større mulighed for at holde fast - så længe det varede.

Men der var også selv blandt de konservative dem der så lidt længere end til deres egen næsetip, så uddannelsestanken blev støttet, og dermed groede det egentlige demokrati frem. Demokratiet med dets styrker og svagheder.

Man skal være forsigtig med at gøre klasseforskelle til moralsk forskel, dermed skævvrider man.historien.

Det er bemærkelsesværdigt at der aldrig har været nogen virkelig revolution i Danmark, men en nogenlunde jævn udvikling - selvom der har været knaster og knuder undervejs.

Kåemer

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden
#37 Engbo

Kåemer Det var et godt forsvar af overklassens rettigheder. De kan tilføjes flere sætninger i historien. Jeg tror det var Bernstof, der udtrykte: "Hvis bønderne får deres frihed, vil staten ryste i sine grundvolde." Herremændene var også ofte uenig med kongemagten/staten:
"Selvfølgelig høre retssikkerheden under herremændene. det er vel dem, der ejer dem?" ( bønderne) Bare eksempler, der findes flere.

Jeg vil også helst have en fredelig udvikling. Det ønskes både mellem forskelige politiske holdninger, såvel som i verden.

Men husk lige, mens vi nidkært kan forfølge folk for terrorisme, så har vor statsminister støttet terroristerne i Afghanistan. Han har også bekæmpet dem. Vi har deltaget i grusomme krige. Deltager.
Så vi må være fælles om håbet, at det
vedblivende bliver de andre, der går ud over - og de andre ikke kommer til at lyve sig retten til krig, lige som vi gør.

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden

Engbo

"Det var et godt forsvar af overklassens rettigheder."

Sludder! Du forlanger at man skal se historien enten fra højre eller fra venstre. Det er ikke særlig historisk. Herremændene havde rent faktisk rettigheder. Det var blandt andet dem der skulle afvikles med demokratiets indførelse.

Jeg er som hjemmehjælper kommet hos både grever og baroner (nåja én greve og én baronesse) og de var ikke særlig privilegerede eller anderledes end andre mennesker. Så noget er der da sket i tidens løb.

Kåemer

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden

Staten rystede faktisk i sine grundvolde da bønderne (og arbejderne) fik magten. Det var jo også det der var meningen.

Kåemer

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden
#40 Engbo

Altså. Det burde ikke være nødvendigt at sige/skrive; men jeg skelner altså politisk. Når det er personligt ser jeg da også venlige mennesker både til højre og venstre. Der var også humanister i overklassen.

Det ændre bare ikke ved de politiske kendsgerninger.

11 måneder, 27 dage siden
11 måneder, 27 dage siden

Engbo

Ganske enig.

11 måneder, 27 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Demokrati er startet 19/08-2018 09:19 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2913Dagens ord
15 minutter siden · leviP
99Dagens Vits
1 dag, 11 timer siden · Savanti
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
2 dage siden · knudkp
1En god slutning
2 dage, 7 timer siden · dino
18Homofobi
2 dage, 20 timer siden · dino
184Kontraster
3 dage siden · Engbo
2Skrivegrupper eller blot makkere
4 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
5 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
10 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
12 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
12 dage siden · NAHansen
4Bøger om at skrive
14 dage siden · IntetNavn
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
15 dage siden · Savanti
6Samtykke
16 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
16 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
16 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
16 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
16 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
18 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
18 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
18 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
23 dage siden · knudkp
2Er E-sport sport?
25 dage siden · dino
29Kristendom
27 dage siden · Kåemer
1To Liv
28 dage siden · Engbo
10Danmark
1 måned, 9 dage siden · dino
16Chettoer
1 måned, 13 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
1 måned, 15 dage siden · Engbo
74På'n igen.
1 måned, 26 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
1 måned, 28 dage siden · Machula T.
3Sonateform
2 måneder, 1 dag siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
2 måneder, 2 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 3 dage siden · Engbo
9Humor .
2 måneder, 7 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
2 måneder, 10 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
2 måneder, 11 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
2 måneder, 13 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
2 måneder, 15 dage siden · Polo
7Saxo.com
2 måneder, 24 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
2 måneder, 26 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
2 måneder, 26 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
3 måneder, 3 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
3 måneder, 4 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
3 måneder, 8 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
3 måneder, 11 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 14 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
4 måneder, 3 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
4 måneder, 4 dage siden · Savanti
21Porno
4 måneder, 6 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
4 måneder, 9 dage siden · maryanna
3Hjælp til handling
4 måneder, 10 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
4 måneder, 11 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
4 måneder, 13 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
4 måneder, 14 dage siden · sylvain_24
2Google
4 måneder, 16 dage siden · Savanti
1Dagbøger
4 måneder, 16 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
10Min nye bog er netop sat i salg
4 måneder, 17 dage siden · Syrene Hvid
9Novellesamling
4 måneder, 17 dage siden · dino
6Sprogproblemer
4 måneder, 21 dage siden · Marver
102Kontraster
4 måneder, 21 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
4 måneder, 21 dage siden · mandeniskoven
9Komma
4 måneder, 23 dage siden · Dyppepennen
8Bøn
4 måneder, 24 dage siden · Morpheus
82Perfekt?
4 måneder, 26 dage siden · Engbo
7Hvor kan jeg finde noget om Egyptis...
4 måneder, 26 dage siden · dino
23Efter døden
4 måneder, 26 dage siden · dino
7Helbred opdatering.
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
7Udslettelse af selvet
4 måneder, 29 dage siden · Morpheus
6Skriveøvelser
4 måneder, 29 dage siden · Miss-Leth
1Retstilstand og retssikkerhed
5 måneder, 2 dage siden · Kattegat
0Sjovt!
5 måneder, 3 dage siden · knudkp
2Er det virkelig rigtigt?
5 måneder, 3 dage siden · dino
2Mindre smerter når jeg skriver
5 måneder, 5 dage siden · dino
4Gratis
5 måneder, 6 dage siden · Savanti
2GROFT
5 måneder, 8 dage siden · knudkp
0Statestik
5 måneder, 12 dage siden · knudkp

Religion, politik og samfund

18Homofobi
2 dage, 20 timer siden · dino
23folkeafstemning
10 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
18 dage siden · dino
29Kristendom
27 dage siden · Kåemer
74På'n igen.
1 måned, 26 dage siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 3 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 14 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
8Bøn
4 måneder, 24 dage siden · Morpheus
32Politik .
6 måneder, 6 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
6 måneder, 6 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
6 måneder, 7 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
6 måneder, 8 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
6 måneder, 10 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
6 måneder, 14 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
6 måneder, 19 dage siden · Engbo
4Salme
8 måneder, 11 dage siden · Engbo
6Victoria
8 måneder, 27 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
9 måneder, 6 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
10 måneder, 1 dag siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
10 måneder, 21 dage siden · Engbo
9Sandhed
10 måneder, 28 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
10 måneder, 28 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
11 måneder, 16 dage siden · dino
67Burkaforbud
11 måneder, 23 dage siden · Kåemer
41Demokrati
11 måneder, 27 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 1 måned siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 2 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 3 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 3 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 3 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 4 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 5 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 5 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 6 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 7 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 8 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 8 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 8 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 10 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 11 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
2 år siden · Fink
3Målsætninger
2 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
2 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
2 år siden · Kåemer
53Mærkedag
2 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
2 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
2 år siden · Villain
6Journalistik eller?
2 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
3 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
3 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
3 år siden · Engbo
17Homofobi
3 år siden · dino
0Hjemmehjælp
3 år siden · Kåemer
13Grundlov
3 år siden · Engbo
8Danmark Frit
3 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
3 år siden · Fink
46I krig igen?
3 år siden · Engbo
23Skattesnyd
3 år siden · Engbo