Religion, politik og samfund · Demokrati

65 svar
Senest opdateret 1 år, 7 måneder siden · 9 bruger(e) deltager
2 år siden

"Det er tankevækkende, at vi i dagens Danmark forsvarer vores frie og åbne samfund ved at indskrænke netop frihed og åbenhed."

Det er et citat af Politikens chefredaktør Christian Jensen. Hvad siger I til det?

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Jeg siger at det er præcis hvad man kan forvente (af vrøvl) fra sådan en socialist!

Det er næppe gørligt at forholde sig ideelt til globale tankegange af enhver art, hvis disse lukkes ind i et lille land som vort.
Jeg vil beskrive fænomenet kort ved et billede som jeg har benyttet før:

Man kan have demokrati i en hønsegård. Men hvis man lukker ræve ind, med antidemokratiske holdninger og viljer, så KAN hønsene ikke køre videre i det gamle demokratiske spor som om intet er hændt.
Hønsene må opstille markante regler for rævenes adfærd, hvis de skal bo der. Også selvom det principielt betyder indskrænkning i rævenes demokratiske rettigheder. Ellers vil hønsesamfundet brydes ned. Og på deres gravstene kan der stå: "Men vi fastholdt demokratiet."

I vort menneskelige samfund betyder det, at den demokratiske kultur som vi har udviklet kommer under pres, når den skal dele - om ikke bord og seng - så offentligt rum, arbejdspladser, skoler og så videre med kulturer hvis erklærede mål er demokratiets afskaffelse.
Vort demokrati kan ikke holde til at rumme muligheder for dets afskaffelse. For det er et logisk mål for et demokrati at det skal bestå.

Men ja, der er en selvmodsigelse i at vi begrænser visse rettigheder, når det hidtil har været en demokratisk ret at disse rettigheder skal eksistere.
Men det er nødvendigt når demokratiet angribes.

Forestil jer et kollektiv, hvor man er fælles om alle penge. Pengene ligger frit tilgængelige i en kasse på det fælles spisebord. Man kan frit tage hvad man relevant skal bruge.
Hvornår og hvor længe fungerer et sådant system? Det gør det når alle medlemmer er helt enige om hvor grænserne går.
Men flytter der en kleptoman ind i kollektivet, så er det et spørgsmål om tid førend man må lave reglerne om.

Demokratiet fungerer også kun godt blandt folk der alle er demokrater.

Og det ved Kristian Jensen godt! Men som redaktør af Politiken, praktiserer han en kommunikation udadtil, der modsiger denne viden, i det håb at kunne påvirke folk der enten intet fatter, eller er lige så politisk forblændede som han selv.

2 år siden
2 år siden

Nåh. men så må vi jo erkende at demokrati er en umulighed, ikke? For det er vist svært at forestille sig vores hønsegård helt uden ræve.

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Jeg har temmelig svært ved at forestille mig selv som en høne, bogstaveligt eller billedligt, og hvem er mon ræven?

Nåja, jeg ved godt hvem Dino mener er høns og hvem der er ræv. Og hvis jeg var høne ville jeg også være imod at slippe ræven ind i hønsegården. - Men hønsene og ræven er forskellige arter, og det er naturligt for ræven at jagte høns, det er hvad den lever af. Hønsene ville aldrig kunne overtale ræven til at leve af hønsefoder.

Men de mennesker der kommer hertil er af samme art som vi selv, de er faktisk ikke til at skelne fra os, så billedet med høns og ræv duer ikke, det ville passe bedre med at lukke flere hønseracer sammen, og det går vist udmærket. Og man kan også have ænder i hønsegården, hvis man lige ser bort fra de grimme ællinger som H.C. Andersen har fortalt om.

Lad os bekæmpe holdninger der ikke er demokratiske, men ikke mennesker.

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Kan vi ikke få nogle ungarnske flygtninge igen. Dem var vi da så glade for . Eller afghanske fra tiden før angrebet på USA's tårne? Fra den gang terroristerne var gode frihedskæmpere.

Nå, nu ved jeg jo ikke om det var flygtninge, der var demokratiets truende magt som dino mente. Det kommer måske?

2 år siden
2 år siden

Fhv minister og venstre folketingsmand Britta Schal Holberg var meget kritisk over for stramninger af flygtninge politikken og efterretningsvæsenets "rettigheder." Hun vendte sig ofte mod sit parti. Højre partiet som hed Venstre--.

Det var forkert at man tillod efterretningsvæsenet så store rettigheder. Lige så sørgeligt er det, at folk finder sig i det, sagde hun.

Ja, jeg tror også, at de fleste der stemmer V. Kons. S. og Radikale V. mest gør det af gammel vane end af overbevisning. Tænk bare på den stadige oprustning og hetz mod Rusland samtidig med at vi udvider handel og kulturelle forbindelser med det stadige krigsførende Saudi Arabien.

Jeg tror ikke det er nævnte vælgeres ønske; men de følger bare en vane. Tænk på den hetz der blev ført mod et formodenet mordforsøg . og så de brutale straffe metoder vor ny allierede byder på.

Det ene retfærdiggør ikke det andet. Men der er da en væsentlig forskel på reaktionerne, når vi tænker på, hvad der bliver bedrevet af ugerninger i denne verden.

2 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 65 indlæg
1 år, 7 måneder siden

@ # 58 Ddino

"Men at sige at kun en gud kunne"
Er blot et eksempel mere som peger på at i lever og genfortæller narrativer.

"Men at sige at kun en gud kunne"
Er blot et eksempel mere, som peger på at I udlever og genfortæller narrativer.

"hvor man tillagde Gud alt det som var for avanceret for mennesket"
Man brændte også kvinder som hekse.
Skal vi også indregne det på en eller anden måde?

Er det ikke, at sige at fordi andre ikke kunne skelne mellem narrativer og virkelighed, så behøver vi ikke
Findes der ikke noget individuelt ansvar?
Vil du indrømme andre en tilsvarende frihed fra virkelighedens ansvar, til fordel for blot at referere til narrativer, som nogen har troet på?

1 år, 7 måneder siden
1 år, 7 måneder siden

Den næste fascisme vi vil komme til at se, er den, som vi vil acceptere som: Den nødvendige politik for at beskytte demokratiet mod fascister.

1 år, 7 måneder siden
1 år, 7 måneder siden

Ang #61 "Den næste facisme..."

Her er jeg ganske enig med dig, Jens.

Det kan nemt gå sådan. Men det er ikke skæbnen eller himmelnissen der er årsag til at denne udvikling kan sættes igang. Det er danske politikere der ikke har haft tilstrækkelig viden om hvilken risiko de løber ved at blande folk og kulturer.
De synes ikke at have vidst nok om hvordan historien har udviklet sig i andre lande der til forskellige tider har været rodet ind i dette fænomen. (Eller de har gjort det med vilje, i revolutionært øjemed eller som "Georg Brandes' hævn.)

Borgerkrigen er måske den værste slags krig. For den handler ikke om politiske vildfarelser som nazismen i Tyskland, men om folks had til hinanden, måske helt ind i marven.

Nogle synes at mene at undgåelsen af kampen kræver lighed i antal og indflydelse. (Som lå der her i en slags harmoni.) Men det er forkert. Det er netop på vej mod lighed i antal og indflydelse af kampen kommer!

I en sådan situation vil nogle ty til facisme (forstået som "gestapoagtige" kontrolmetoder) for om muligt at bevare overtaget.
Vi så det i Bosnien, og man kan frygte at der kan ske noget lignende i USA, når den angelsaksiske dominans svinder, hvad den nok gør.

Demokratiet kan (kun) bevares hvis en tilstrækkelig stor del af befolkningen er demokrater.

1 år, 7 måneder siden
1 år, 7 måneder siden

"ikke skæbnen eller himmelnissen der er årsag... "
Enig. Noget der ikke findes, kan ikke være årsag til noget.

"De synes ikke at have vidst nok om hvordan historien har udviklet sig i andre lande der til forskellige tider har været rodet ind i dette fænomen"
Forudsætter du ikke, at du ved det?
Jeg ved det ikke. Vil du opdatare mig med viden på dette felt?

"Georg Brandes' hævn"
Her kobler du mig af. Kan jeg få dig til at sætte lidt flere ord på?

"Borgerkrigen er måske" den værste slags krig"
Hvorfor skulle nogen ønske krig?

"måske helt ind i marven"
Hvordan eller hvornår er det kommet ind i maven?

"Det er netop på vej mod lighed i antal og indflydelse af kampen kommer"
Hvordan opgør man dette tal?

"I en sådan situation vil nogle ty til facisme"
Hvorfor vil de det?
Hvordan kommer man til ude først at acceptere og sætte nerrativer over realisme som man her lært det gennem troen på narativet om religon.

"bevare overtaget"
Hvordan retfærdiggøres oplevelsen af en ret til at bruge vold, for at bevare et narativet om overtag?

"Vi så det i Bosnien"
Var troen på riligion en begrundelse for at vælge vold?

"og man kan frygte at der kan ske noget lignende i USA, når den angelsaksiske dominans svinder, hvad den nok gør"
Hvor rigtigt mange mennesker træffer beslutninger på et religøst grundlag.

"Demokratiet kan (kun) bevares hvis en tilstrækkelig stor del af befolkningen er demokrater"
Det kunne være mine ord. Jeg har mange gange brug tilsvarende betragtning. Jf Hall Koch.
Kender du Hal Kochs betragtning om at: "Demokratiet stopper der, hvor afstemningen starter"?
Det handler om at et demokrati består af samearbejdet mellem demokratiske individer.
Jeg har arbejdet meget med ideologi og demokrati, og Hall Koch tanker fylder rigtig meget i min demokratiforståelse.

Wernn

1 år, 7 måneder siden
1 år, 7 måneder siden

OK Spørge Jørgen:

1. Nej, jeg konkluderer at de i deres politik opfører sig som de ikke ved det. For havde de vidst bedre burde de have ført en anden politik. Jeg ville grue for at de fører deres politik på baggrund af solid viden, for det ville jo gøre dem fortjent til en betegnelse, jeg helst ikke vil bruge her.

2. "Georg Brandes' hævn." Det kræver nok en længere forklaring, og det er et billede jeg bruger lidt for sjov. Det radikale Venstre er en fattigmands udløber fra Venstre, men de blev hurtigt præget af storbyens folk, de der idag kandes kulturradikale. Ikke mindst tænkes på redaktøren Edvard Brandes fra avisen Politiken, var det vidst. Han var vel i slægt med litteraten Georg Brandes. Denne var en tydelig kulturradikal og en meget klog mand. Han blev vraget til et professorat ved universitetet. Han var uden tvivl den bedst kvalificerede, men han var jo jøde og han fik ikke stillingen. Han rejste udenlands og siden har han været et symbol på det lille Danmark, der har et ynkeligt format der slet ikke hamler op med f. eks. tyskerne sydpå. Og deri er der nol en del sandhed.
Nu bruger jeg billedet på Det radikale Venstre som elsker alt udenlandsk og hader alt dansk. "Hævnen" hentyder til at dette parti har haft held med at gør Danmarks fremtid til en usikker affære.

3. Der er ingen der ønsker krig. Men når muslimer kommer til et land og bliver så mange at de kan udgøre en væsentlig magtfaktor, så kommer krigen alligevel. Jeg kender ingen fortilfælde hvor det ikke er sket.

4.Helt ind i marven? Det er (som du vist udmærket ved!) et billede på at man i sit sind optager en tanke og gør den så stærkt til sin egen at man siger at den er havnet i det inderste. Og det inderste kalder man marven hos såvel dyr som planter.

5. Det tal behøver man ikke opgøre. Man kunne forsøge at gøre visse statistiske konklusioner, men pointen er at det ikke alene kommer an på tal, men på samfundsmæssig gennemslagskraft. Og denne er særlig stor hos unge. Ti stærke unge kan let styre 100 svage gamle.
I Jylland er der en mand (pæredansk) som kontroller hele byen, fordi man er bange for ham. Hvorfor byens øvrige mænd ikke samler sig sammen og i fællesskab får sat en stopper for uvæsenet, fatter jeg ikke.
Et oplagt tal ville være 50% til hver side, men det er helt misforstået, når der er så stor forskel på fraktionernes gennemsnitsaldre.

6. Nogle som kan se at de er på vej ud til at blive udmanøvreret i et samfund kan ty til facisme for at bevare dominansen.
Vi så et oplagt eksempel i Bosnien. Efter Titos jugoslavien, blev landet delt i 6? dele, Slovenien, Serbien, Kroatien, Bosnia-Herzegovina, Makedonien og Monte Negro.
I Bosnien var der to tydelige opdelinger: Muslimske bosniere og serbiske bosniere. De kristne serbiske bosniere (i medierne kaldet bosniske serbere) kunne se at de ville blive generet af de muslimske bosniere, og de greb til våben for at bevare magten. Jeg behøver ikke skrive i detaljer om hvor rædsomt det blev.
Jeg tror ikke at splittelsen egentlig lå i religionen som sådan, men snare i en folkelig ufordragelighed baseret på mange års kendskab til hinanden.

I Kina, Sinkiang spærrer man muslimer inde i fangelejre for at holde styr på dem, selvom de næppe har gjort noget galt ud over at være dem de er.

Der er nok ikke noget der set udefra kan retfærdiggøre volden. Men når folk har boet op ad hinanden i århundreder, kan ufred springe ud.

Jeg ved ikke noget om Hall Koch, ud over at han var professor i teologi.

Det er lidt morsomt at demokratiet stopper der hvor afstemningen starter. Noget med at en afstemning blot er et kryds med blyanten. Man kan stemme mens man kobler hjernen fra.
Men hvad skal man ellers gøre når millioner af mennesker har en legitim ret til at blande sig i landets styrelse?

1 år, 7 måneder siden
1 år, 7 måneder siden

.

1 år, 7 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten Demokrati er startet 19/08-2018 09:19 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4003Dagens ord
5 timer, 1 minut siden · Savanti
21Lykke
1 dag, 16 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 16 timer siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
2 dage, 23 timer siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
7 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
7 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
9 dage siden · Mons1957
0Internationalt
21 dage siden · Savanti
492Kontraster
21 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 6 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 12 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 13 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 23 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 23 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 måned, 24 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 21 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 24 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
2 måneder, 25 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 15 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
3 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 19 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 23 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 24 dage siden · Prem
2Navne
4 måneder, 25 dage siden · Engbo
74Ligheder
4 måneder, 26 dage siden · Prem
20Komplimenter
4 måneder, 27 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
4 måneder, 29 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 3 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 5 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
5 måneder, 19 dage siden · Aurelian
2opbygning
5 måneder, 20 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
5 måneder, 21 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
5 måneder, 22 dage siden · mlsj
7Kalle er død
5 måneder, 22 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
5 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
5 måneder, 26 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
5 måneder, 26 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
5 måneder, 28 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 2 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 3 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 3 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 8 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

21Lykke
1 dag, 16 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 16 timer siden · Inghard
137Virus
6 måneder, 29 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 20 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 23 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
8 måneder, 29 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
9 måneder, 27 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
9 måneder, 29 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 12 dage siden · dino
11668
10 måneder, 18 dage siden · Wernn
26JULEN
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
11 måneder, 24 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 5 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 5 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 6 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 7 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 8 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 8 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 9 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 11 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo