Religion, politik og samfund · Aftægtens objektive problem

14 svar
Senest opdateret 22 timer siden · 5 bruger(e) deltager
5 dage siden

Det er næppe undgået nogens opmærksomhed at ikke alle dage på plejehjemmet er lige gode. Nogle må gå så vidt som til at lave skjult kamera hos gamle for at bevise en mangelfuld pleje.
Lignende debat har der været omkring pasning af børn i daginstitution.

Man bemærker generelt at mange udtaler at skylden ligger hos de begrænsede ressourcer. Man siger at der er for få personaler til at gøre arbejdet.

Det kan godt være rigtigt.

Men mine egne iagttagelser af film fra både børnehave og plejehjem siger at det ikke hjælper at ansætte flere, hvis heller ikke de gør de ting der bør gøres.

Målet må være at de mennesker der arbejder der gør de ting der er brug for.

Repræsentanter fra fagforeninger har ofte svært ved at bebrejde deres medlemmer noget. Herfra lyder kritikken som regel imod de styrende organer, ikke de menige ansatte som de ser som ofte på linje med plejehjemmenes beboere.

Men:

Man må også spørge til hvorfor "alle ansatte på plejehjem og i børnehaver er så lidt interesserede i konkret pleje og pasning, og hellere vil lave alt mulige andet."

For de filmklip der vises (og det er jo nok de mest giftige bidder der vises på TV!?) viser ofte et personale der synes at være rigeligt i antal, men uinteresseret i at hjælpe de gamle. Og især når opgaven handler om bleer og deres indhold.
Så er det svært at undgå den konklusion at det ikke handler om antallet af ansatte, men om de ansattes indstilling til jobbet.

Men kan det passe?

Er alt personale uddannet forsvarligt i hygiejne, liggesår og komplikationer til uhensigtsmæssig håndtering af immobile patienter?
Eller er personalet anbragt for "noget skulle de jo lave!"

Problemet er objektivt.

For der bliver flere gamle og færre unge. Man kan ikke bare skaffe en masse uddannet personale. For det eksisterer ikke.

Og generelt er det et problem at unge der burde arbejde i industri eller landbrug skal reserveres til pasning af gamle.
Sidstnævnte skaber nemlig ingen værdi. Det er tilsætning i samfundsøkonomisk forstand.

I det biologiske helikopterperspektiv er gamle folk en luksus. De optager plads, de forbruger fødevarer, de forhindrer et stort antal unge i at lave produktivt arbejde, som kræves for at man kan finansiere opretholdelsen af et stort antal passive gamle.

Så dilemmaet er ikke til at komme udenom.

Et samfund hvor 70% er passive gamle, 15% er børn og 15% er dem der passer de gamle er sikker på at dø af sult. Der er ingen tilbage til at høste korn og male mel.

En regering vil prøve at få dem i arbejde til at gå senere på pension. ("Arne-gate!")
Og det bedres ikke af at EU kræver penge til de lande hvor man har gået på pension når man var 50.

Hvis Problemet bliver ret meget større, vil der komme en dag hvor en debat vil stille spørgsmål om det ikke anstændigvis skulle gøres til tradition at gamle frivilligt lader sig aflive.

Men indtil da, bør man vel fokusere på at de ressourcer der ER på plejehjemmene bliver anvendt hensigtsmæssigt.

Det er bare så svært at få folk til at elske arbejdet med gamles snavsede bleer.
Konkret foreslår jeg at hvert plejehjem får en sygeplejerske som tilstedeværende leder. Det har de absolut ikke i dag.
Det forslag er svært at opfylde! Og det kræver en høj gage at få besat de jobs.

5 dage siden
5 dage siden

Uddannelsen bør kikkes efter i sømmene, og anbefale dem der har søgt ind, at vilkårene for ansættelse, er der udfordringer man kommer ud for.

Det er altid ledelsen, på arbejdspladserne der er årsagen til når medarbejderne ikke lever op til reglerne,
beboere der vantrives, de svigt der opstår undervejs skal der slås ned på straks, tro mig det er ikke enkeltstående tilfælde, personalet imellem ved det.

Jeg har selv været med til fyring af en ansat på et plejehjem, selv om jeg var frisør der, da jeg var ung, men personalet dækkede over hende.
Man skal ikke føle sig på tålt ophold den sidste tid på jord.

5 dage siden
5 dage siden

Jeg er enig i det med ledelse.
Men en ledelse der ER TILSTEDE.
Og gerne en leder der ikke kollegialt er vævet sammen med de øvrige ansatte.

På hospitalerne har man været igennem en besværlig proces for ca 10 år siden der hed akkreditering.
Det indebar en nøje definering af procedurer, så alting kunne ske korrekt.
Det slog først igennem i traumecentre, hvor det skulle give svært tilskadekomne en større chance for at overleve.
Og det gælder ved medicinering. Der skal være en klar proces fra lægens ordination, journalføring, plejepersonale, udlevering til patient, dokumentation af givet medicin osv.
Det lyder som en selvfølge, men det skal til for at undgå fejl.

På sengeafdelinger har der altid været en plejeplan for hver patient. Hver proces nedskrives og ved vagtskifte rapporteres der til afløserne, så de for eksempel ved at fru Jensen er i behandling for blærebetændelse, og hun er sidst skiftet klokken 15:10. Hun skal skiftes igen kl xx.

Men det kræver en uddannet person der læser alle plejeplaner på hjemmet og kan give ordrer for aftenvagten og nattevagten osv.

Det er træls at skifte tunge ubevægelige gamle. Og måske forstår de det ikke og stritter imod. Det kræver et stort menneske at klare det uden at miste humøret! Og uden at det bliver nødvendigt at ty til sarkasme og "værkstedshumor" for at klare det uden at få svip.

Men med uddannelse kan man lære hvor man særlig skal bruge sine kræfter. Hvor hyppige skift er særlig vigtige. Og hvor man godt kan tage det mere roligt.

Jeg forstår godt at den der har runden med at uddele mad ikke samtidig kan klare bleskift!
Og jeg forstår at det ville være rart om alle beboerne lige kunne holde sig rene i timen hvor der serveres aftensmad.
Men så må en anden træde til.

Men en sygeplejerske kunne måske bidrage til at man undgik de forkerte metoder der måske fører til komplikationer der gør det hele værre.

Det er frygtelig svært at få det arbejde til at køre godt. Og man må respektere dem der gør sig umage.
Men ledelse kan måske øge værdien af personalets indsats, så man ikke kun skal høre på den med at der mangler ressourcer.

5 dage siden
3 dage siden

Det er manglende empati, hos personalet, og man så på et af de klip, at personalet havde sin mobil i hånden, det er under al kritik, at fjerne focus fra den demente mand, der prøver at få den nødvendige hjælp.
Jeg tænker, at få den uddannelse kræver et overskud, og ikke alle formår at udfylde rollen.
Jeg nød mine 6 år som frisør ansat på plejehjemmet, søde beboer, som øsede ud af deres livshistorie, og som personale er man jo et nyt publikum som ikke har fået historierne før.
Men beboerne i dag er mere syge når de kommer på plejehjem, derfor kræver der mere af personalet, men der er vilkårene i dag, hvis man vil jobbet.
Fuld respekt for kompetent personale.
Jeg tror vi skal kvæle dårlig personale, ved at rose dem der gør en forskel. Vi alle har brug for forbilleder.

3 dage siden
3 dage siden

Hvis man fyrede alle uden faglig uddannelse på plejehjemmene, ville det hurtigt blive en sag for politiet. For der ville ikke være nok tilbage til at klare bare det mest elementære.

Derfor må man få noget bedre ud af dem der er der.
Og jeg foreslår som sagt en højt uddannet leder (sygeplejerskeniveau) hvert sted.
En der kan belære og stille konkrete krav.

Jeg har selv været gæst mange gange på et plejehjem for at besøge gamle. Og jeg er sjældent blevet imponeret.
Flere gange det stik modsatte.
En fik sine nyrer sat i stå fordi personalet ikke orkede at få vedkommende til at drikke, og man kunne ikke se at et drop med væske var påkrævet. Da der omsider kom kvalificeret tilsyn, kom hun på hospital, men det kunne ikke nå at rettes op.

En veluddannet leder ville kunne se af den registrerede væskeindtagelse, at drop var nødvendigt, og ville selv kunne lægge det.
I stedet for "jamen jeg har sat saftevand ind til hende, men hun gider ikke drikke!"

3 dage siden
3 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"Målet må være at de mennesker der arbejder der gør de ting der er brug for"
Lidt billig men ja.
Så spørge målet må være, hvad hindre mennesker i det?
For jeg tænker at du er helt med på at ALLE andre også kan erkende dette?

Wernn

3 dage siden
3 dage siden

Wernn

Hvad der forhindrer folk i det?

Folk skifter ble på deres små børn fordi deres kærlighed byder dem at gøre det rigtige.
Når man skal skifte ble på gamle, så er eneste drivkraft pligopfyldelse. Og den er i konkurrence med at der er tale om tunge, ofte immobile voksne. Det er kort sagt ikke særlig sjovt arbejde.
Og ældrepleje er tungt for ryggen. Der er hjælpemidler, men alligevel er det bøvlet arbejde.
Og langt fra alle plejehjemsassistenter har en Mike Tysons kræfter.

Du har ret: første linje i din kommentar har noget selvfølgeligt over sig.
"Lidt billigt" som du siger.
Men jeg mener det alligevel. En leder kan nok få folk til at prioritere bedre imellem at skifte en ble og studere sin mobiltelefon på klientens værelse.

3 dage siden
3 dage siden

Sidstnævnte skaber nemlig ingen værdi

"Når man skal skifte ble på gamle, så er eneste drivkraft pligtopfyldelse"
Meget præcist.
Og du ser tydeligvis ikke problemet.
Før amputere vi mennesker således at de er en befæstning.
Derefter umenneskeliggøre vi dem.
Og så forventer at nogle andre mennesker skal behandle disse mennesker som mennesker.

Hvordan blev mennesker behandlet da vi kaldte dem slaver?

Det der sker på plejehjemmene har meget lidt at gøre med hvad der sker på plejehjemmen at gøre.

Som du så tydeligt selv visser med: "Sidstnævnte skaber nemlig ingen værdi"

Og det er problemet.
Vi vil have nogle mennesker til at gøre noget, mens vi slår dem i hovedet med at de ikke skaber nogen værdig.

Det menneskesyn, som du repræsentere her, ER problemet.

At pege på. at pleje ikke er en samfundsværdi, burde tydeligt vise ALLE, hvad for et samfund du taler for.


Wernn

3 dage siden
2 dage, 22 timer siden

Er vi kommet i den situation at når vores tid kommer og vi skal på plejehjem selv om det er ca. 5% af gamle der kommer på plejehjem, måske skal Vi have bestikkelspenge med i lommen, for at få den hjælp vi har brug for, nej vel.
At være afhængig af hjælp kan virke uværdig, men desværre nødvendig for nogen. Hold liv i "kadaveret" og hold ud.

2 dage, 22 timer siden
2 dage, 21 timer siden

(En besk kommentar fra en gammel nar fra en desværre også i den henseende svunden tid.)

"Målet må være at de mennesker der arbejder der gør de ting der er brug for" (oplægget)

Nej, det er ikke et mål, det er simpel pligt!

Man får sin mere eller mindre gode og fortjente løn for at udføre et bestemt arbejde; det er hvad man er ansat til og har skrevet under på man vil. Så er det simpel pligt at leve op til de krav og forventninger, og det ansvar, man har påtaget sig i følge stillingsbeskrivelsen. Kan man ikke det, hvad enten det skyldes, at man ikke gider eller man ikke har de rette forudsætninger (hvilket sidste jo er en ærlig sag) må man se sig om efter noget andet.

Men se, det er jo alt for store og tyngende ord at bruge i vore dages ansættelsesforhold. Arbejdslivet nu om stunder skal helst være en uforpligtende social leg.

Nu skal man være "empatisk" (hvad dét så end vil sige), "gøre en forskel" (fra hvad?), udvise "anerkendende" og "inkluderende" adfærd og i det hele taget gebærde sig som en sjæl med ild i rumpetten, organisationsteoretiske floskler og fraser, der kun tjener til fremme af den almindelige ansvarsfraskrivelse, og dækker over en tordnende ligegyldighed med alt andet end lønnen som ansat (eller gagen, hvis man er leder, fint skal det være).

Tak for ordet!

2 dage, 21 timer siden
2 dage, 15 timer siden

Wernn

Jeg er ingen nørd til Kierkegaard, men jeg mener at han har sagt om ironi, at det er at iføre sig en anden frakke og spille rollen som et andet menneske. Og sige ting som et sådant menneske kunne sige.
Og når det så er sket kan man lade udsagnet opstille til beskydning fra alle sider.
Når jeg vil argumentere for noget, begynder jeg ofte med at argumentere for det modsatte og så se om jeg kan pille denne argumentation i stykker.
Jeg har altid ment at man ikke altid skal buse ud med hvad man mener. Man kan stille tingene op og så lade sin egen mening være konklusionen. Ikke oplægget.

Der er forskel på at jeg fremlægger et synspunkt og på hvad jeg selv mener.
Det er ikke mit menneskesyn at gamle ikke er noget værd.
men samfundsøkonomi har sin egen mekanik og den spiller sine roller om vi vil det eller ej.

Fra et "kinesisk" synspunkt er arbejdende mennesker værdiskabende. Folk der ikke arbejder er værdiforbrugende.
Men derfor man jeg da godt have den holdning at gamle skal have klov at leve og endda på en rimelig levefod.

Men vælger man det synspunkt (at gamle skal have lov at eksistere)
Så undgår man ikke at der er en udgift der er mere end proportional.
= De gamle producerer ikke noget. Og de yngre der skal passe dem, producerer heller ikke noget!
Derfor er ældresektoren objektivt økonomisk set frygtelig dyr.
At skifte ble på og passe små børn er derimod produktivt, da det opbygger børn til produktive voksne.

Det er en økonomisk betragtning.
En politisk betragtning er så at det er noget vi må acceptere. (At en ældresektor er dyr.)

Men vi kan bruge betragtningen til at indse at der er behov for optimering så vidt det er muligt. (For eksempel at dem der får løn for at passe de gamle også gør det på en ordentlig måde. Så ikke det hele er spildt.)

2 dage, 15 timer siden
2 dage, 15 timer siden

Ang #9 af johannesB.

Jeg er da helt enig. Du siger det bare på en anden måde.

2 dage, 15 timer siden
1 dag, 19 timer siden
#12 Engbo

I mit politiske arbejde mødte jeg en mand, der var ikke bare var gammel; men også handikappet - især på benene. Han fortalte, atr han havde besøg af to hjælpere fra kommunen Da de erklærede sig færdige bemærkede han: "Tak; men hvor er mine tabletter." De er i skællespanden."
"Jammen lægen siger, jeg skal tage dem." Jamen vi siger de høre hjemme i skrællespanden - og den bedste tjeneste tjeneste du kan gøre samfundet, er at lægge dig til at dø." Jeg fortalte historien til ham, der modtog mig , da jeg selv fik brug for hjælp d.v.s. sygehus. Manden bedyrede, at det ville jeg ellers ikke opleve er. Alle mennesker har en værdi, og den bør dyrkes. Jeg må sige, at sådan har jeg også oplevet sundhedsvæsenet i gennem - efter hånden lang tids behov. Jeg tror efterhånden på min og andres værdi. Du skal tro, du er noget!

1 dag, 19 timer siden
22 timer siden

Jeg hørte her til formiddag at Thulesen foreslog en minimumsnormering på plejehjemmene ligesom i forslaget angående småbørnspædagogikken.

Øv!

Fordi man dummer sig i SF om småbørnene, behøver man vel ikke også gøre det om de ældre?

Hvorfor er det dumt? Fordi det reducerer problemet til kvantiteten alene. Og vi så på film på TV fra en børnehave at kvantitet ikke var problemet, men kompetencen og indstillingen hos pædagogerne.

To gode pædagoger kan sagtens opveje tre dårlige.
Det samme gælder hos de ældre.

Jane Heitman fra Venstre ser dybere. Det handler om at studere hvor kræfterne kan bruges bedst. For det kan reducere behovet for proportionalitet. (= dobbelt antal gamle betyder dobbelt antal personale.)

DF skal undgå i tidens panik at stille forslag der umiddelbart lyder rigtige, men som på sigt kan give problemer.

For hvis man bare lavede en minimumsnormering, garderer man sig ikke imod at mange ansatte fæhoveder bare laver det samme dårlige arbejde.

En vis kvantitet skal sikres. Men kvaliteten er mindst lige så vigtig. Og et løft i kvalitet er nok hvad der mest er behov for i relation til de aktuelle sager fra Aarhus og Randers. (Og i det skjulte, nok mange andre steder.)

Vi skal dog også huske, at hvis vi som Jane Heitman afviser argumentet om minimumsnormering på ældreområdet, vil argumentet også falde på småbørnsområdet!

Vi kan ikke vedblivende øge kvantiteten. Det kan ikke lade sig gøre.
Kvaliteten er det store emne der skal arbejdes på nu.

22 timer siden
22 timer siden

Lidt mere om sagen, som jeg ikke nåede at få med i #13

Problemet med kvantiteten er den før omtalte økonomiske mekanik: Hvis flere gamle skal eksistere, skal flere unge passe dem. Der er intet værdiskabende provenu i ældreomsorgen og dermed heller ikke i arbejdet hos de unge der er beskæftiget i denne sektor.
I et land hvor 70% er gamle og pasningskrævende, 15% er dem der passer dem og de sidste 15% er børn og pædagogerne - hvem skal tjene pengene? Ingen! For der er ingen tilbage.

Det er ikke muligt for et sådant samfund at eksistere, men mindre der i undergrunden er en masse olie som kan sælges. Og så heldige er vi ikke i Danmark.

22 timer siden

Besvar debattråd

Debatten Aftægtens objektive problem er startet 31/07-2020 10:35 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3460Dagens ord
50 minutter siden · Fink
4Det primitive holdbare.
51 minutter siden · Fink
198Forbyde kritik?
13 timer siden · Wernn
3Det filosofiske hjørne.
21 timer siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
22 timer siden · dino
2Musik fænomen.
2 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
4 dage siden · dino
0Betalæsere søges til fantasy roman
4 dage siden · melberg
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
4 dage siden · melberg
8Spansk
5 dage siden · Savanti
31Er kunst mulig eller umulig?
7 dage siden · Fink
4Dans
10 dage siden · dino
6Hvem er du?
11 dage siden · Engbo
63Lykken
11 dage siden · JacobScribus
11Råd søges om tid til at skrive
11 dage siden · JacobScribus
3Down to Earth . Med zac efron.
11 dage siden · Savanti
6Tips og tricks til skriveprocessen
14 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
17 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
19 dage siden · JohannesB
126Virus
19 dage siden · Fink
12Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
19 dage siden · Morpheus
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
22 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
25 dage siden · Wernn
12Dagens anekdote
27 dage siden · Prem
0Soul & neosoul - musikinspiration
27 dage siden · Prem
54Ligheder
29 dage siden · Engbo
428Kontraster
1 måned siden · Engbo
10Noget teknisk
1 måned, 3 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
1 måned, 5 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
1 måned, 5 dage siden · Savanti
3Lidt snak om Fyldepennen
1 måned, 8 dage siden · Prem
0Kringsat
1 måned, 10 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
1 måned, 16 dage siden · Engbo
3Droner
1 måned, 17 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
1 måned, 24 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 13 dage siden · Nordigarden
52Treenigheden
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
2 måneder, 17 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
2 måneder, 22 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
2 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
2Royalty
2 måneder, 27 dage siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
2 måneder, 29 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
3 måneder, 10 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
3 måneder, 10 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
3 måneder, 14 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
3 måneder, 21 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
4 måneder, 5 dage siden · Savanti
17Din dag
4 måneder, 15 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
4 måneder, 25 dage siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
5 måneder, 3 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
5 måneder, 3 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
5 måneder, 7 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
5 måneder, 11 dage siden · Wernn
27SAS
5 måneder, 12 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
5 måneder, 14 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
5 måneder, 20 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
5 måneder, 22 dage siden · dino
379Gud
5 måneder, 25 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
5 måneder, 26 dage siden · Wernn
0Yousee.
5 måneder, 28 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
5 måneder, 29 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
5 måneder, 29 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
6 måneder, 4 dage siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
6 måneder, 5 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
6 måneder, 5 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
6 måneder, 9 dage siden · Savanti
1Skriveklub
6 måneder, 9 dage siden · Wernn

Religion, politik og samfund

198Forbyde kritik?
13 timer siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
22 timer siden · dino
126Virus
19 dage siden · Fink
185Den frie verdens leder
25 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 måned, 10 dage siden · Engbo
52Treenigheden
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
5 måneder, 11 dage siden · Wernn
27SAS
5 måneder, 12 dage siden · Morpheus
379Gud
5 måneder, 25 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
5 måneder, 26 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
6 måneder, 5 dage siden · dino
4Nytårstalen
7 måneder, 4 dage siden · dino
117Statsborgerskab
7 måneder, 7 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
7 måneder, 10 dage siden · dino
65Demokrati
7 måneder, 22 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
7 måneder, 28 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder, 29 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
7 måneder, 29 dage siden · Wernn
109Homofobi
8 måneder, 5 dage siden · leviP
5Pengetroen
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
19Lykke
9 måneder, 4 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
9 måneder, 5 dage siden · Wernn
1Det store intet
9 måneder, 13 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
10 måneder, 4 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
10 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Kristendom
11 måneder, 23 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 4 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år siden · dino
74På'n igen.
1 år, 1 måned siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 4 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 6 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 6 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 6 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 6 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 6 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 6 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 6 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 8 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 9 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 9 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 10 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 10 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 10 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 11 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino
31Spare på DR?
2 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo
0Land og by
2 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
2 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
2 år siden · dino
22#metoo
2 år siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho