Religion, politik og samfund · Åh nej! - Ikke igen!

23 svar
Senest opdateret 1 time, 47 minutter siden · Engbo, Kåemer, dino, ErDetSåVigtigt
11 dage siden

På Københavns Nordhavn står en ny bygning. Det er noget med FN.
Den står på høje piller, så laveste etage er højt hævet over havet. Hvorfor? Er det mon ikke fordi man vil sikre mod hævet havspejl? Det kan man kalde rettidig omhu. Når havene stiger skal man ikke stikke hovedet i busken, men tage fat i tide.

Derfor bør vi også debattere et varmt og aktuelt emne, nemlig spørgsmålet; om det lovbefæstede maskeforbud i offentligt rum skal ophæves.
Mange ønske at det skal være tilladt at bære maske i alle slags offentligt rum som tildækker så stor en del af ansigtet som bæreren selv ønsker.

Der var i sin tid gode grunde til at man vedtog forbudet: Man ønskede ikke at facilitere røveri i banker eller andre butikker ved at tolerere maskering.
Siden har det været forbudt at bære maske (naturligvis) men det bloev også stærkt odiøst at komme i banken eller posthuset iført elefanthue eller styrthjelm og beskyttelsesbriller.
Heri synes ingen at have været uenige.

Nu er der kommet flere muslimer og nogle vil bære niqab, som kun gør øjnene synlige. (Burkaen, som er endnu mere dækkende, har jeg ikke set i DK endnu.)

Hvis denne beklædning tillades, vil man ikke kunne forbyde mænds tildækning længere.
Hvis man af hensyn til visse kvinders religiøse idéer vil gøre maskering tilladt, kan vi imødese en tilbagevenden af maskerede mænd eller blot personer der skaber tvivl om kønnet til det offentlige rum.
Det er set i andre lande at terrorister har slået til iført ansigtsdækkende kvindebeklædning. (Faktisk har vor egen statsminister været iført burke i Afghanistan for ikke at tiltrække sig opmærksomhed fra snigskytter eller andre fjendtlige folk.)

Hertil kommer spørgsmålet om retten til at oppebære socialhjælp, når man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Nogle få entreprenante kan sikker beskæftige sig selv på andre måder, men det må være de færreste, vil jeg mene.

Man argumenterer på den måde at man siger: "Hvorfor må man dog ikke gå klædt som man vil?"
Jeg forstår godt synspunktet, men sagen er, at hvis man refererer til Islam, så mener man jo ikke at folk skal have lov til at gå klædt som de vil! Muslimer mener absolut ikke at alle skal kunne gå klædt som de vil. Det er kun et til denne specifikke lejlighed opfundet argument.
Men det har vore offentligt optrædende meningsdannere i TV tilsyneladende lidt svært
ved at forstå, med mindre det er deres radikale-socialistiske holdninger der står i vejen. Men så kunne de jo indrømme det?!

Et andet argument man hører er, at det jo kun er ganske få der bærer niqab. Derfor er der ingen grund til at forbyde det.
Men det argument er forkert! For det ville være meget sværere at forbyde det hvis det var mange flere der gjorde det. Det "alle" gør kan man ikke forbyde! Problemer skal løses mens de endnu er små.
Og jeg kan garantere at hvis ansigtstildækningen ikke stoppes i tide (som vi på alle andre felter er enige om at vi skal gøre) så vil der komme flere i fremtiden.

Dansk Folkeparti har sin del at skylden for at Liberal Alliance nu tøver med et forbud. For de har fra "starten" jordet LA så de ikke fik bare 1/4 af deres ønskede skattelettelser. Hvis LA ikke vil levere denne "historiske sikring af kvinders ret til at gå utildækkede rundt på gaden" så har DF sin del af ansvaret.

For det er i sidste instans det debatten handler om! Hvis man vil sikre danske kvinder retten til at gå utildækkede rundt, bør man i tide stoppe selv de mindste tendenser til det modsatte.
Og ja - jeg tænker her langt ud i fremtiden med dette sidste afsnit. Men I Danmark savner man politikere med evnen til at tænke langt ud i fremtiden.
Man skal bygge digerne inden havet stiger så højt at det slet ikke er muligt længere.

11 dage siden
6 dage siden

Jeg ser at det imod sædvane ikke er lykkedes at involvere andre i en samfundsdebat. Man har ellers ofte beæret mig med alt fra mild til sønderlemmende kritik. (Klar enighed har nok været lidt sjældnere.)

Men det kan have flere årsager:
1. Man har ingen mening om sagen.(Og hvis man havde ville man beholde den for sig selv.)
2. Man gider ikke svare den idiot. (Der helt mangler evnen til at lytte og forstå.)
3. Find selv på flere.

Nu er det sådan at jeg har tilbragt det meste af livet med at diskutere med mig selv. Så hvorfor ikke?

Frihedstanken er velkendt og populær i Danmark. Den optræder i hele det politiske spektrum fra Enhl. til LA. Retten til at bestemme over sig krop og sin beklædning kan vi nok alle tilslutte os.

Vi har dog også i nogen grad følelsen af at retten til tildækning af ansigtet ikke så meget er en ret, men derimod en pligt. Uanset hvor meget de maskerede selv slår på tromme for deres rettigheder.

Så modstand imod maskeringen handler nok blandt andre om to ting: En måske ikke helt troværdig medlidenhed med maskebærerne, som man ser som ofre for en dominerende kultur, og det modsatte: simpelthen en uvilje imod det som man finder anderledes og måske tilmed frastødende.

Min egen modstand handler om noget tredje: En frygt for hvor vort samfund er på vej hen, hvis vi tillader fænomenet at brede sig.
Jeg blev engang tiltalt af en sådan niqabklæde person. (Ud fra stemmelejet og den øvrige beklædning gætter jeg at det var en kvinde.) Og jeg må sige at det føltes ubehageligt. Samtalen var venlig i sig selv (hun skulle blot vide hvor hun i sit aktuelle ærinde skulle gå hen.) men det var alligevel ikke behageligt.
Nuvel - sådant ubehag kan jeg godt leve med. Jeg ville nok også blive lidt perpleks hvis hun havde optrædt uden en trævl.

Man skal lære af historien. Og en lære der kan drages er at kulturelle konfilkter, der skaber splittelse imellem folk før eller siden fører til territoriale konflikter også. Og Danmark er ikke så stort et land at territoriale opsplitninger forekommer at være en hensigtsmæssig løsning på konflikterne.
Men behøver der at opstå sådanne konflikter? Er det ikke bare opviglere der selv insisterer på dem på grund af deres nationale snæversyn og intolerance overfor det nye og anderledes?
Jeg finder det svært at se sig som en provokatør i mit eget land. Hvis jeg rejste til mellemøsten for at tilråde frithængende kvindehår og hotpants, ville jeg i sandhed have svært ved at legitimere mit ærinde. Men i Danmark hvor frie former imellem kønnene og tolerance overfor barhudede kvinder er hårdt tilkæmpet, mener jeg at have alibiet i orden.
Jeg kan tilslutte mig tanken om det dejlige ved at der er harmoni imellem folk! Men når Danmark yder plads og penge til folk udefra, må Danmark også have blot en lille smule indflydelse på kulturelle normer, og frit synligt ansigt er et vigtigt element i vor måde at være sammen på og en vigtig del af det at man har harmoni og sammenhængskraft imellem folk. Maskering er udtryk for et tydeligt ønske om at isolere sig og adskille sig fra det danske folk. Maskerne skaber splittelse og bidrager til at skabe barrierer der før eller siden vil føre til endnu flere konflikter.

6 dage siden
6 dage siden

Jeg har ikke svaret hidtil af grund nummer 2. Nej undskyld, nummer 1 naturligvis.

Jeg synes det er svært at have en mening i denne sag, fordi jeg principielt ikke bryder mig om, at staten blander sig i, hvordan man skal klæde sig. Hvis nogen vil gå nøgne må de gerne det for mig. Det vil måske være heldigt for nogen, for andre mindre heldigt, og vil de indhylle sig fra top til tå, så fred være med det..

Men vil man spørge om min personlige smag, så bryder jeg mig ikke om hverken burka, niqab eller religiøst tørklæde. Det er jo faktisk de færreste muslimske kvinder der klæder sig sådan, så det er åbenbart ikke nogen absolut religiøs pligt.

Denne påklædning skal vel signalere dyd, men læser man det klassiske værk "Tusind og én nat", lærer vi, at der skam kan skjule meget udyd under sløret.

Jeg forstår udmærket tanken bag et sådant forbud. Jeg kan f. eks. sagtens forestille mig en bande af burkaklædte kvinder og mænd (!) som plyndrer en bank. Men ærlig talt synes jeg, vi skal løbe den risiko.

Kåemer

6 dage siden
5 dage siden

Tak, Kåemer, for svaret.

Jeg forstår også godt argumentet, at "Folk da selv må bestemme hvordan de vil gå klædt - de kan gå nøgne for min skyld."

Problemet er at der er andre kræfter på spil i dette tilfælde. Kvindens tildækning i offentligt rum bliver hos os promoveret af nogle få bevidste kvinder der stiller sig frem med heftige argumenter omkring retten til at bestemme selv.
Kvindens tildækning af ansigtet er et islamisk fænomen (Uanset om det står i Koranen. Islam er trods alt hvad den er i vor egen tid.)
Og det er en brik i Islamiske nationers puslespil som handler om at underlægge sig størst muligt territorium og magt over mennesker.

En lov imod niqab er ikke mest af alt et angreb på individets ret til at gå klæde som det vil! Den er en trods imod Islam frem for noget andet, og derfor er det farligt ikke at vedtage den. For det vil sende et signal til mellemøsten om endnu en sejr for Islams fremmarch, på samme måde som at man fejrer eid festen i det danske parlament! Dette sidste har helt sikkert en stærk virkning i mellemøstens befolknings ører.
Godkendelse af niqab og burka vil være en lignende succeshistorie for mennesker i mellemøsten.

Det er meget risikabelt at se lovens afvisning som en sejr for vor danske frihed.
De frihedsrettigheder som muslimer påberåber sig: moskeer, niqab, hidjab, fravær af svinekød i daginstitutioner, frihed for at sælge svinekød i supermarkeder ("Har du svinekød i vognen, skal du gå ned til kasse 3 og 4.") osv beror på frihedsidealer som ikke eksisterer i muslimske lande, hvis Islam er styrende.

Niqab'en er et angreb på danskernes frihed! Ikke idag, eller i morgen, men på længere sigt.
Ifølge Islam har mennesker ikke rettigheder overhovedet. De har kun pligt. Pligt til at adlyde Gud.
Niqabbærerne påberåber sig frihed, fordi de ved at danskerne elsker ordet frihed, og kun derfor.

5 dage siden
5 dage siden

Ja, Dino, du kan sagtens have ret. Måske er vi alle muslimer om nogle generationer. Og hvad er der så at gøre ved det? Jeg tror ikke at forbud eller påbud vil gøre hverken fra eller til.

Det er også pokkers! nu er vi lige sluppet af med kristendommen - sådan da. I hvert fald har kirken ikke længere politisk magt. Der var jo også en tid hvor den kristne kirke forlangte at kvinderne skulle dække sig til. Det er såmænd ikke mange generationer siden.

Det er uden tvivl rigtigt at muslimerne gerne vil omvende os alle sammen, og at islam gerne vil underlægge sig stort territorium som muligt. Sådan er mange religioner jo, ikke mindst kristendommen. "Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn" - Og til en vis grad er det jo lykkedes. Kristendommen er i dag selv efter tilbagegang på vore breddegrader, den største religion, meget større end islam.

Hvis mine børnebørns børnebørn vil gå over til islam, må de gerne for min skyld. Bare jeg selv slipper, og det gør jeg nok, min alder taget i betragtning.

Kåemer

5 dage siden
3 dage siden

Når religioner får politisk magt, er der fare på færde, og så er det lige meget om det er kristendommen, islam eller noget tredje. så ser magthaverne sig selv som redskaber i Guds hånd, personligt ansvar forflygtiges. Love og dekreter kommer fra Gud selv, og hvem kan overtrumfe det? - Når kvinder skal tildækkes og piger og drenge skal omskæres er det Gud selv der har bestemt det, og hvilke fornuftige indvendinger har da værdi?

Derimod kan religion have stor værdi som personlig inspiration, og igen så er det lige meget om det er kristendommen, islam eller noget tredje. Jeg kan godt lide den danske folkekirke - det vil sige som den er nu og ikke som den var engang i fortiden - fordi den er så åben og rummelig. Hele kirkeorganisationen med kirker, præster, biskopper er ikke spor guddommeligt, men er et stort statsapparat, og præsterne er statsansatte embedsmænd og dronningen er øverste myndighed. Kirkens indhold, religionen, troen er personlig og den kan der ikke lovgives om.

De første kristne menigheder havde ingen kirker og ingen præster. Apostlene som var udvalgt af Jesus selv, havde naturligvis særlig autoritet, men selv deres magt var meget begrænset. Den mest fremtrædende af alle apostlene, Paulus fra Tarsus, havde aldrig mødt Jesus. Han sagde: "Til frihed har Kristus kaldt os."

Kåemer

3 dage siden
3 dage siden

#5Jeg er stort set enig i dit indlæg; men der står dog i trosbekendelsen, at " --med hele mit hjerte hele min sjæl---"

"Kirkens indhold, religionen, troen er personlig og den kan der ikke lovgives om." - skriver Kåemer.

Så det jo da et bindende løfte til den danske Folkekirke. I min barndom og tidlige ungdom tog jeg budskabet meget alvorligt og var flittig søndagsskole barn on, senere kirke og møde søgende.
Det var især tilknytningen netop til kongemagt og militær, der fik mig til at reagere. Mopperne fra skoletiden kom hjem fra soldater tjenesten og gik ikke i kirke. Nej de marcherede i kirke. Landsby livet blev præget af hjemmeværnets antikommunisme.
Jeg fortryder ikke mit kritiske syn til den fortolkning af næste kærligheden.
Dog et forbehold en lærer og missions prædikant fortalte, at han var ude ved bønderne for at søge ferieplads til københavner børn. Han fortalte: "Ved en gård svarede konen rapt: Nej vi skal ikke have nogen af de kommunist unger." Læreren forsatte: "Jeg kunde græde da jeg kom hjem. Der står i Bibelen du skal elske din næste; men der er ikke tilføjet ; men ikke kommunister."
Ved militæret oplevede jeg det samme. Befalingsmændene der opdragede os med mange grimme ord, blev andægtige, når en kampfane skulde indvies og feltpræsten talte, som det Tredje Rige Riges og lige så engelske feltpræster - i enighed om retten til at slå hinanden ihjel.

3 dage siden
3 dage siden

Engbo

Som sagt er præsterne kongelige embedsmænd og er derfor forpligtigede i forhold til deres arbejdsplads og ansættelsesbetingelser. Som mennesker har de samme pligt til at følge deres samvittighed som os alle. Og vi har vel alle pligt til at behandle alle mennesker sådan som vi selv vil behandles.

Kirken som sådan har ingen mening og ingen tro, men den skal jo gerne give gode rammer til troen og dens handlinger.

Kåemer

3 dage siden
3 dage siden

syns bare jeg vil påpege, at efter de har indført DNA spray.. kan det i og for sig være ligegyldigt om røveren er indsmurt i flydene latex.
Det skal nok trænge igennem.
Så det kan vel dårligt være det der er problemet.
Personligt har jeg aldrig i Danmark set en burka.
Men er samtidig af den overbevisning, at de kvinder, der skulle have LYST til at gå med sådan en, bare skal have lov.. hvad rager det mig?
Personligt har jeg et pingvin kostume.
Det dækker hele ansigtet..
Jeg er ALDRIG blevet mødt med foragede blikke.

Langt de fleste går jo reelt set med masker dagligt..
Det bliver åbenbart bare farligt når de er af plastic eller gummi.
ophæv forbuddet! vi er mange der hygger os gevaldigt med både P3 og Dybvads fullface-imitationer.
Men det er jo bare min krøllede mening..
God vind med debatten.

3 dage siden
3 dage siden

Nej men nogen mener nok, at kontrollere i bus, rog og færdsel, skal kunne se om ansigtet svarer til det, der er på buskortet eller kørekortet.

Somme tider er myndighederne nidkære med fotografiets kvalitet. Ud fra det kan man vel ikke sige, at det er ligegyldigt. Hvad skal vi andre så med et foto?

3 dage siden
3 dage siden

Engbo

Ja, det er et problem, men trods alt kun et lille problem, og med lidt god vilje ville det nok løse sig. Men mangler den gode vilje, så er alt jo svært.

Kåemer

3 dage siden
3 dage siden

Ja, Kåemer - Kristen dommen har haft sin tid og har sine lig i lasten. Men vi skal ikke glemme, at Islam kun er 300 år yngre, og har ført sig frem på samme måde, altså med territoriale ambitioner.
Europa var ikke langt fra at falde til arabere og tyrker.

Nu er kristendommen blevet noget man kan leve med og den står helt relativeret til vor frie moderne samfund. Den er blevet til noget frivilligt og den fungerer sammen med agnosticisme og ateisme.
Vi er kommet videre.
Derfor skal vi stå fast på friheden og ikke forfalde til laissez faire, når totalitære tendenser truer.

Vi er ikke truet af få snese at niqabklædte kvinder. Men når det nu er så få, så lad os vedtage loven om maskeringsforbud og lade den gælde for såvel bankrøvere, som terrorister og kvinder der ikke vil være en del af samfundet ud over bistands- og uddannelsessystemet.

En sejr for niqab /burka er en sejr for Islam og endnu et skridt på vejen der fører til islamisk dominans.

For vore børnebørns skyld må vi stå fast på sekulære værdier i almindelighed, og selvom niqab'en ikke direkte er en repræsentant for islamisk religion, så er den uløselige forbundet med den.

3 dage siden
3 dage siden

Bare for at præcisere: Med 300 år mener jeg fra den konstantinske vedtagelse af kristendommen til 600 årenes islamiske etablering, hvorfra Islam hastigt ekspanderede.

3 dage siden
2 dage, 16 timer siden

Dino

Jeg er enig i hvert ord - næsten. For jeg er ikke enig i det med forbud. Det er så let at tænke, at hvis man forbyder et problem, så forsvinder det. Men det gør det ikke. Man kan måske nok rive niqab'en af den muslimske kvinde, men hvad med kvinden bag niqab'en, skal vi også fjerne hende. Og hvad med manden bag kvinden? - Forbyder man niqab'en tror jeg endnu flere tager den på, og det bliver på en mere aggressiv måde.

Det er absurd i vore øjne, at et klædningsstykke som niqab'en kan være et udtryk for frihed, for frit valg, men vi må se i øjnene, at sådan er der altså nogen der har det. Og vi ved vel alle hvad der sker, når vores frihed bliver truet. Tryk avler modtryk.

Kåemer

2 dage, 16 timer siden
1 dag, 15 timer siden

Ja, Kåemer, tryk avler modtryk.
Men hvorfor sagde ingen det da man for mange år siden vedtog maskeforbudet? At så ville blot endnu flere gå med maske?
Argumentet kan jo bruges til at afskaffe alle forbud. For så vil blot flere gøre det alligevel.
Hvad med trafikken? Skal man afskaffe hastighedsgrænserne fordi det blot får endnu flere til at køre for hurtigt?

Når det handler om Islam, så tænker mange mennesker anderledes. Om denne kultur tænker mange på en helt anden måde end hvis det havde drejet sig om danske områder.
Resultatet bliver at uanset hvor mange regler vi danskere pålægger os selv, så kan man intet gøre når det handler om Islam. For dem skal alt være tilladt.

Få eller ingen ville give kvinder med niqab et arbejde. Altså skal de have offentlig ydelse, hvis de ikke bare vil være hjemmegående og blive forsørget af deres arbejdende(?) mand.

Hvor er din forståelse for ansatte i banker og på posthuse og andre offentlige kontorer? Før i tiden tror jeg at du fuldt ud forstod deres frygt for røveri og ville acceptere forbudet imod maskering.
Men nu handler det om muslimer og skal det hele stilles på hovedet. Så skal det pludselig være tilladt.

Vi har regler i DK for beklædning. Danskere må ikke gå med enden bar i hellige huse om det end er kirker eller moskeer. Vi accepterer at der er regler for påklædning i det offentlige rum.
Men der skal åbenbart kun være regler for danskere, ikke muslimer. De skal have lov at gøre som deres religion siger dem. (Om det så ER religionen eller blot en privat fortolkning af dem.)

Tryk avler modtryk. Men Danmark må altså ikke være med i trykkeriet. Andre må gerne trykke os, men vi må ikke trykke igen.
Hver eneste gang muslimer opdager at danskerne viger, vil de komme med nye krav.

Mange (og her hentyder jeg mest til radikale politikere og vælgere) nægter at sætte sig ned på det primitive handlingsplan. De mener at laissez faire på dette område er højintellektuelt og storladent.
De synes ikke at fatte at muslimer måske har et langt mere rationelt approach end de selv har. Den islamiske ekspansion er en proces der kun fokuserer på resultater, ikke principper. De religiøse principper er ikke det centrale. De er en løftestang der skaber resultater. Fordi disse principper appellerer til aboriginernes tilbøjelighed til at respektere og adlyde det som de fornemmer handler om religiøse følelser.

Når såkaldt borgerlig anstændighed står verdslig handling og rationel strategi i vejen, så hensættes folk i en tåge af højstemthed over deres pæne korrekthed.
Sådan noget burde være endnu mere ulovligt end niqab'en!

1 dag, 15 timer siden
1 dag, 13 timer siden

Dino

Regler er ikke det samme som love. Regler er nødvendige fordi vi lever i et samfund og ikke i junglen.

Det heder ganske vist: "Med lov skal land bygges", Love ses her som regler vedtaget af folkets repræsentanter i modsætning til diktatur, enevælde.

Hvis vi tror på demokratiet må vi også tro på demokratiets metoder, at tale sig tilrette om tingene. Tror man ikke det er effektivt nok, kan vi jo lige så godt opgive demokratiet og lade nogle få kloge hoveder diktere hvad der er bedst for os, og lade politi og militær gennemføre disse kloge bestemmelser.

Demokratiet løser ikke alle problemer, og slet ikke problemerne med fundamentalistiske religioner, men det har dog løst de selvsamme problemer med den kristne kirke.

Der er sagt, at demokrati er den mindst ringe regeringsform. Så lad os holde fast ved det, og ikke begynde at gribe tilbage til enevældens metoder.

Kåemer

1 dag, 13 timer siden
1 dag, 11 timer siden
#16 Engbo

"Med lov skal land bygges," Blev nu skrevet første gang - allerede med Jyske Lov. Sætningen blev senere brugt som indledning til Valdemar Sejrs Danske Lov.
Da kendte man vel knapt udtrykket demokrati?

Men vist. Det er en god indledning, der går videre i ordvalg med at slå fast, at hvis ikke der vat love for at forsvare de svage, så ville de stærkeste tage hele magten. Det blev skrevet trods det, at datidens lovgivere ikke kendte monopolerne og spekulanternes rovdrift.
En dag bliver det vel helt erkendt, så det bliver til lov, at ingen kan tilrane sig livets goder, som andre har oparbejdet - de som Jens Vejmand har jævnet den vanskelige vej.

1 dag, 11 timer siden
1 dag, 10 timer siden

Ja, igen, Kåemer. Hvis blot Islam så selv fulgte vore demokratiske idealer og regler. Men det høres vist fra niqabbærerne at de ikke vil respektere et forbud. Og et sådant forbud er da baseret på demokratiske principper, eftersom et forbud kun kan komme i stand hvis der er politisk flertal for det.
Det er ikke Danmark (og undertegnede) der her har et demokratisk underskud.

At sammenligne DK med enevælde og Islam med demokrati er en tænkemåde der helt udstiller hvordan mange danskere helt kan stille tingene på hovedet, når talen er om Islam.

1 dag, 10 timer siden
1 dag, 9 timer siden

Hvis jeg havde sammenlignet Danmark med enevælde og islam med demokrati, havde jeg rigtigt nok været langt ude, men sådan noget sludder har jeg da heller ikke sagt.

Demokrati er ikke kun en styreform, det er også en måde at tænke på. Respekt for det enkelte menneske og beskyttelse af de svageste. Mon ikke vi alle ville protestere hvis folketinget vedtog love der trængte ind i vort privatliv?

Demokrati er ikke bare den bedste samfundssystem, men også det stærkeste. Derfor føler alle diktatorer og fundamentalister sig truede. Selv i de mest konservative muslimske lande presser demokratiet på.

Så jeg er ikke så nervøs for fremtiden. Muslimerne skal nok tilpasse sig en eller anden form for demokrati. Men naturligvis kan fundamentalister gøre meget skade før det kommer så langt.

Måske skulle vi se mere på om muslimerne kunne have nogle værdier de kunne tilføre vores kultur.

Kåemer

1 dag, 9 timer siden
1 dag, 8 timer siden
#19 Engbo

USA er et godt billede på, hvordan demokrati kan misbruges. Våben fabrikkerne mht spekulanter styrer mange politikeres liv.

Det ved alle, der vil vide det.
Det samme er tilfælde på verdensplan. De der vil en god fremtid i det politiske liv ved nok for hvem de skal bukke. Det er ikke helt det samme; men situationen nu ligner nu Det Tredje Riges angst for Polen, så de blev nødt til at bombardere Warzava og senere Sovjet.
Det er ikke bare forkert, at vi finder os i påstanden om trussel. Det er også meget farligt.

Somme tider siger nogen fra forsvarskredse noget af det samme; men ikke særlig højt. Tænker de ikke på folkets sikkerhed, så tænker de da på deres egen politiske fremtid.

1 dag, 8 timer siden
15 timer siden

Ja, Kåemer, de kan nok tilpasse sig. Når de erkender at der ikke er nogen vej uden om. Indtil videre. Og det er dette "indtil videre" jeg mener vi skal insistere på ikke ændrer sig til vor ulempe.
Om muslimerne kunne tilføre os noget? Det kan da godt være. Men kan du nævne et eksempel fra perioden 1500 - 2018?

Det handler desværre som altid om magt.
USA er et multietnisk samfund. Der er KUN fred derovre fordi èn kultur har magten. Når balancen tipper, opstår ufreden. Det vil også ske i DK hvis magtbalancen når frem til ligevægten. Desværre arbejder mange danskere på at dette skal ske så hurtigt som muligt. De ønsker åbenbart ikke fred i vort land. Eller også har de bare intet fattet.

15 timer siden
13 timer siden

Dino

Ja, "Tusind og én nat", og indirekte Mozarts "Bortførelsen fra Serailet". Det er hvad jeg lige kommer på.

Muslimer er vel ikke anderledes end os. De vil leve deres eget liv i fred og ro. Men så er der fanatikere og fundamentalister som ødelægger det for alle. IS kan nok kun bekæmpes med våbenmagt. Og læg mærke til, at de ødelægger først og fremmest muslimer og hvad der er værdifuldt for dem.

Kåemer

13 timer siden
3 timer, 13 minutter siden
#22 Engbo

Det er slet ikke et ønske om at søge den historiske sandhed her eller i andre debatter.

IS er ikke bare en flok onde mennesker, der ikke har rod i noget.
Men onde er de.
De har især deres udbredelse i Syrien som en af de oprørsgrupper, der blev støttet af os med USA i spidsen.
De kunne prale af at kæmpe med amerikanske våben - først som allieret, der efter som modstander.
Det problem har gået igen mange steder. Sådan var det også i Afghanistan. I kampen mod den Røde hær forsynede man terrorister med våben og penge. Ja, især med moralsk opbakning.
Vor egen statsminister har som ung Venstre Ungdoms repræsentant udleveret penge til terroristerne i Afghanistan. Sådan var stemningen indtild.11/9 2001 med de tragiske angreb mod Tårnene i USA .
Problemet er der - selv om det bliver fortiet. Sådan bliver problemet ikke løst.

3 timer, 13 minutter siden
1 time, 47 minutter siden
#23 Engbo

Prøv at læse Pave Urbans tale i 1095. Det var en opfordring til krig mod muslimerne - et udråbstegn til religions krigene - korstogene.

Problemet er ikke nyt. Det er heller ikke nyt at gå uden om problemet. Det løser bare ikke problemet. Jesus græd på Oliebjerget, da han forudså, at folk "ville slå ihjel i mit navn. - mene at de gør mig en dyrkelse."
Jo, der er stadig grund til at klynke lidt over den kristne verden, der løser problemer med troen på våbenindustrien og troen på A-våben som fredsskaber.

1 time, 47 minutter siden

Besvar debattråd

Debatten Åh nej! - Ikke igen! er startet 10/02-2018 12:33 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

23Åh nej! - Ikke igen!
1 time, 47 minutter siden · Engbo
1652Dagens ord
3 timer, 33 minutter siden · Engbo
9Et sted jeg kan gemme min tekst
5 timer, 39 minutter siden · polina s
9Nogen der har gang i noget
5 timer, 40 minutter siden · polina s
12Skrivegruppe Midtjylland
8 timer, 21 minutter siden · Kato
12Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 timer, 37 minutter siden · Syrene Hvid
9Det at skrive
12 timer siden · kirstine12
7Gode danske udviklingsromaner?
1 dag, 17 timer siden · Vacca foeda
21Erfaringer med forlaget Mellemgaard
2 dage, 10 timer siden · Gorm Winther
37Dagens Vits
2 dage, 11 timer siden · leviP
0illustrationer
4 dage siden · kirstine12
2Lysets Engel
7 dage siden · Engbo
1Skrivekursus KBH
7 dage siden · Bondekonen
17Bandeord
12 dage siden · Engbo
26Evolutions forskning.
12 dage siden · Inghard
3smerter når jeg læser
12 dage siden · cronio
11Sand identitet på Fyldepennen
12 dage siden · Dyppepennen
6Verdens bedste roman
14 dage siden · Morpho
5Skal vi skrive en gyser sammen?
18 dage siden · smukkehjerte
3Kontraster
18 dage siden · smukkehjerte
0drilsk beskrivelse
19 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Forfatterskole Århus
20 dage siden · Kato
3Et kuk om kommentarer
22 dage siden · Morpho
0Kritik
25 dage siden · Brehmer
0Irrelevante kommentarer
25 dage siden · vinterberg
22#metoo
29 dage siden · dino
3Underlig sætning
1 måned, 4 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Fortælle bogens historie på en visu...
1 måned, 9 dage siden · Dizzy76
5Skriveblokering
1 måned, 10 dage siden · Dizzy76
13Forfatterhøjskole - God ide eller s...
1 måned, 13 dage siden · Miana
2Musik og maleri
1 måned, 14 dage siden · dino
8Min moders stemme
1 måned, 16 dage siden · Engbo
8Glædeligt jul og godt nytår!
1 måned, 22 dage siden · Engbo
17Musik man kan lide, men ikke ved hv...
1 måned, 25 dage siden · Kåemer
2Slagtryk
1 måned, 27 dage siden · heksemutter
42Utroskab
2 måneder siden · Kåemer
6Et Spørgsmål
2 måneder, 10 dage siden · Bondekonen
109Selvforsvar
2 måneder, 11 dage siden · thevoid
33Er ligestillingen umagen værd?
2 måneder, 13 dage siden · Morpho
1Forbrugersamfund
2 måneder, 15 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 måneder, 16 dage siden · Morpho
8Uforståelige digte
2 måneder, 18 dage siden · Agrippo
12Hurra nu nåede bogen frem.
2 måneder, 21 dage siden · heksemutter
15Overgreb
2 måneder, 24 dage siden · Morpho
0Fed guide til at skrive dialog
2 måneder, 24 dage siden · Dizzy76
0Bruger du cliffhangers i din tekst?
2 måneder, 24 dage siden · Dizzy76
4Svarkommentar
2 måneder, 28 dage siden · Kekko
4Når det kommer til at skrive beskri...
2 måneder, 28 dage siden · Brownie Jannik
21Ligger-lægger
2 måneder, 29 dage siden · solvejgh
24Skuespil
3 måneder, 3 dage siden · Kåemer
1Kursus / Online undervisning
3 måneder, 5 dage siden · kmjensen
8Filmen over alle
3 måneder, 7 dage siden · dino
4Illustrator og forfatter, samt inds...
3 måneder, 9 dage siden · prefu
6Beskrivelse af lyde...
3 måneder, 13 dage siden · amandastorgaard
2Ny facebookgruppe: Forfattertricks ...
3 måneder, 14 dage siden · Dizzy76
21Eternal DarkRay udkommer i 2 dele
3 måneder, 19 dage siden · Jeremy Dusk
1Lokation reception - København
3 måneder, 19 dage siden · Bondekonen
5ABC
3 måneder, 20 dage siden · dino
3Litteratur festival for Horror m.m.
3 måneder, 22 dage siden · Fink
8Novelle - input til håndtering af t...
3 måneder, 22 dage siden · Pino
32Afslag
3 måneder, 23 dage siden · prefu
3Hvad sker der, når han dør?
3 måneder, 25 dage siden · Blækhuset
8NaNoWriMo - National Novel Writing ...
3 måneder, 27 dage siden · Syrene Hvid
11Kønsskifte
3 måneder, 29 dage siden · smukkehjerte
18Din dag.
3 måneder, 29 dage siden · smukkehjerte
6Inspiration
4 måneder siden · leviP
3cliffhang...
4 måneder, 2 dage siden · dino
15Oplæsning ved festuge-event i Aarhu...
4 måneder, 3 dage siden · Syrene Hvid
13publiceringsbesvær - kan nogen hjæl...
4 måneder, 5 dage siden · Anni Idorn
20Hvordan finder jeg en titel?
4 måneder, 8 dage siden · dino
10Legalisering af cannabis
4 måneder, 10 dage siden · thevoid
16Hvad er det der gør dig til forfatt...
4 måneder, 11 dage siden · Pino
4Ungdomsroman- længde?
4 måneder, 12 dage siden · prefu
10Spørge Jørgen
4 måneder, 14 dage siden · Kattegat
5Relancering
4 måneder, 15 dage siden · dino
2Skrivegruppe på Fyn/Odense
4 måneder, 18 dage siden · KitKatten
7Redigering.... tekstpandex
4 måneder, 24 dage siden · dino
0Kritik på min tekst
4 måneder, 25 dage siden · Manden fra Nord
29ytringsfriheden
4 måneder, 25 dage siden · thevoid
2Hvilken kontrakt skal jeg vælge
4 måneder, 26 dage siden · DE-O
1Emails til de stræbende
4 måneder, 26 dage siden · Kåemer
5Livshistorie - at beskrive en hænde...
4 måneder, 27 dage siden · KrisTheDwarf
1Tankadigte
5 måneder siden · Syrene Hvid
9Lokkeland-reality
5 måneder siden · Morpho
2Det der med at gøre opmærksom på si...
5 måneder, 4 dage siden · Bondekonen
9Sikke en weekend!
5 måneder, 10 dage siden · Mille82

Religion, politik og samfund

23Åh nej! - Ikke igen!
1 time, 47 minutter siden · Engbo
12Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 timer, 37 minutter siden · Syrene Hvid
26Evolutions forskning.
12 dage siden · Inghard
22#metoo
29 dage siden · dino
109Selvforsvar
2 måneder, 11 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 måneder, 15 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 måneder, 16 dage siden · Morpho
10Legalisering af cannabis
4 måneder, 10 dage siden · thevoid
29ytringsfriheden
4 måneder, 25 dage siden · thevoid
9Lokkeland-reality
5 måneder siden · Morpho
10Fordomme
5 måneder, 27 dage siden · Kåemer
33Skyld
7 måneder, 1 dag siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
7 måneder, 3 dage siden · Engbo
7Flygtninge
7 måneder, 3 dage siden · Morpho
26det rød hvide flag
8 måneder, 1 dag siden · dino
13Koranen
8 måneder, 9 dage siden · Kåemer
53Skat
9 måneder, 10 dage siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
10 måneder, 5 dage siden · dino
11Normal
11 måneder, 2 dage siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
1 år siden · Engbo
58Udvisning
1 år, 1 måned siden · Kåemer
7Circumcisio.
1 år, 2 måneder siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
5Finansloven
1 år, 3 måneder siden · Kattegat
5Et eventyr
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
26Paven i Malmö
1 år, 3 måneder siden · Engbo
5Snarligt valg?
1 år, 3 måneder siden · Engbo
4Døgnets drab.
1 år, 3 måneder siden · Fink
26Er du kristen/religiøs?
1 år, 3 måneder siden · Blækhuset
3Målsætninger
1 år, 4 måneder siden · Kattegat
76Danske værdier?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
53Mærkedag
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
1 år, 4 måneder siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
1 år, 5 måneder siden · Villain
6Journalistik eller?
1 år, 5 måneder siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
1 år, 6 måneder siden · Fink
10Hverdagsracisme
1 år, 7 måneder siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
1 år, 7 måneder siden · Engbo
17Homofobi
1 år, 8 måneder siden · dino
0Hjemmehjælp
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
13Grundlov
1 år, 8 måneder siden · Engbo
8Danmark Frit
1 år, 9 måneder siden · Engbo
3Siemens Wind Power
1 år, 9 måneder siden · Fink
46I krig igen?
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23Skattesnyd
1 år, 10 måneder siden · Engbo
20Afsløringer
1 år, 10 måneder siden · Engbo
8Burka
1 år, 10 måneder siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
1 år, 10 måneder siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
1 år, 11 måneder siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
1 år, 11 måneder siden · dino
6Min mening og historiens fakta
1 år, 11 måneder siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
1 år, 11 måneder siden · Engbo
15Moral
1 år, 11 måneder siden · dino
94Holdningsændring
1 år, 11 måneder siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
2 år siden · Engbo
16ungdom idag
2 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
2 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
2 år siden · dino
2Faderstyre
2 år siden · dino
9En sort liste
2 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
2 år siden · Engbo
18Hæderlighed
2 år siden · maryanna
9Cannabis
2 år siden · dino
64Ikke mere EU
2 år siden · Kåemer
60Terror
2 år siden · dino
33Spørgsmål til religionerne
2 år siden · Engbo
4Snerydning
2 år siden · Fink
1et tyveri
2 år siden · dino
7Social Tillid
2 år siden · Robert Kallehav...
1Politiets agéren i Tibet-sagen
2 år siden · dino
132% kirkegængere !
2 år siden · Robert Kallehav...
28Kultur eller Varme hænder ?
2 år siden · Kattegat
75Tysklands ansvar
2 år siden · Robert Kallehav...
16Dommedag
2 år siden · Robert Kallehav...
2Tidehverv ?
2 år siden · Robert Kallehav...
3Manden i ministeriet
2 år siden · dino
1Gangart
2 år siden · dino
9'Hva nu hvis' med Grækenland ?
2 år siden · dino
104Beskriv valgets tema i 2015.
2 år siden · Robert Kallehav...
4dollarmillionærer i Danmark
2 år siden · Kåemer
30Punktafgift på det danske sprog
2 år siden · Skafte
11Løst og fast om Folkekirken
2 år siden · Engbo
25brændstof under 2.verdenskrig ?
2 år siden · CCDK
4Et af Liberalismens sande ansigter.
2 år siden · Robert Kallehav...
72FRED ER AT SKABE
2 år siden · Engbo