Religion, politik og samfund · Den selektive etik.

59 svar
Senest opdateret 1 år, 3 måneder siden · 7 bruger(e) deltager
1 år, 4 måneder siden

Jeg var lige på "Politiken." Hvad ærindet var vil jeg vende tilbage til om lidt. Men jeg spottede en reklame som også busserne har vise på bagsmækken. Den reklamerede for en forestilling på Det ny Teater med titlen: "The book of Mormon." Anmeldere har givet forestillingen skudsmål som: "Genialt. Hylende morsomt og respektløst osv."
OK. Det er altså en dyd at noget er respektløst. Ikke mindst når der er tale om en lille og ufarlig vestlig religion som mormonernes. Nu kan vi bare afvente at Det ny Teater vil opsætte en hylende morsom og respektløs forestilling om Koranen. Men ærligt talt: Jeg tror at vi kommer til at vente længe!
For etik er blevet noget relativt og selektivt. Den danske antireligiøse og respektløse humor er blevet noget der kalkulerer risikoen først.

Men nu til sagen! Det må vel ske? En debat om omskæring. OK, det har vi haft før, og jeg erindrer at omskæring af piger er noget som de fleste her kan blive enige om. Og det er et ret ufarligt standpunkt, for tilhængerne af denne er ikke i stand til at optræde med farlighed. De bor nede i Afrika, og selvom de er muslimer, mange af dem, så er den patriarkalske og "internationalt hævdende" Islam ikke særlig optaget af disse ritualer.
Men sagen er anderledes, når det handler om drengene. Ironisk nok er ritualet noget som såvel muslimer, jøder og mange kristne kan samles om i enighed. Rigtig mange kristne amerikanere er tilhængere af traditionen.
Alene antallet af tilhængere må vel pege på at det så er en rigtig og anbefalelsesværdig tradition?
Lad os prøve at vende den om: Hvis vi forestiller os at omskæring af drenge ikke kendtes i mellemøsten, blandt muslimer, jøder eller traditionelle kristne. Lad os nu også forestille os at omskæringen bliver opfundet i 2005 af en nykristen sekt i Oklahoma. Hvad ville detmedføre? Rigtigt! Hele verden ville slutte op om den idé at denne handling skal forbydes straks.
Hvorfor er det sådan? Fordi der objektivt er tale om en voldshandling, der har blivende konsekvenser for drengene. Det gør ondt. Der er en sygdomsrisiko ud over de øvrige funktionelle problemer. Men ja, man kan stadig avle børn, det skal indrømmes.

Man er tilhængere af traditionen fordi man har fulgt den i årtusinder. Det er fristende at stille spørgsmålet: Bliver en forkert handling rigtigere af at man gør den mange gange? Det ville man benægte, hvis det drejede sig om alt muligt andet.

Omskæringen har stor betydning for visse kulturers religiøse selvfølelse. Det er en kendsgerning.

Man kunne spørge: Var det muligt at man kunne træde et skridt tilbage og vurdere ting i et andet perspektiv? Kan man tænke sig at omskæringen er opstået som en generalisering af visse konkrete omskæringer, som er sket på grund af sygelige forhudsforsnævringer ("Phimosis")? Og at denne generalisering måske ikke hviler på et særlig sagligt grundlag? Kunne man i fortiden have misforstået tingene?

Der stilles forslag om at omskæring tidligst kan ske efter det fyldte attende år, hvor personen selv kan vælge den til.
Det synes jeg personligt er en god idé. Så skal man ikke forulempe uskyldige børn.

Er det et angreb på en religion eller en kultur eller et folk (flere folk!)?
Ja, det er det da! Ikke på folkene som sådan, kun på deres adfærd.
På længere sigt vil disse folk erkende at det var korrekt at afskaffe omskæringen. Men de synes låst til et krav som de ikke har mod til at ændre på. De frygter deres gud. Og det kan man godt forstå. Men hvorfor skabte den almægtige gud ikke drengene uden forhud, når det er så vigtigt at få den af?

Man skal vælge sine kampe med omhu. Det er let for den almindelige dansker at sige sin mening. Men hvad men politikerne der har magt? Er den byrden ved et forbud ikke tung? Jo, det er den! Men er man bange for magten skal man ikke angle efter den.

Jeg har stor respekt for den endeløse række at teknologiske, kulturelle og videnskabelige bedrifter som mange af omskæringens tilhængere har gjort. Vi skylder dem stor tak for deres indsats. Vi skal ikke slå dem oven i hovederne. Men vi kan prøve at få dem til at tænke tingene igennem lidt mere abstrakt, end deres kultur lærer dem at gøre.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Ja, der mangler en frimodig debat om det emne. En jøde besvarede et spørgsmål om denne omskæring - på TV. Han svarede med: "Ja; men det har Abraham sagt." Det er mærkeligt, at man ikke forsætter det standpunkt.

Abraham kunne jo også bare bruge en trælkvinde, da Sara ikke selv kunne få børn.

Gud har også sagt til Moses: "Før ham uden for byen og sten ham til døde." om en mand, der havde samlet brænde til et bål til madlavning på sabatten. Disse ting vil man vel ikke forsvare og affinde sig med i dag, selv om man er ortodoks jøde eler muslim?

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Ja, mange har svært ved at se kritisk på historiske forhold der er knyttet til deres religiøse opfattelser. Trods det at samme mennesker ellers kan opvise yderst rationelle tanker på andre områder.

Men de er tilbøjelige til at se et omskæringsforbud som et angreb på religionen og dermed på dem. De kan ikke se det som et forsvar for børnene. De tror at børnene vil spærres ude af den sammenhæng der vil sikre dem guds nåde.
Sådan troede man også i Danmark før i tiden om børn der ikke blev døbt. Men vores dåb er immerweg blod en smule vand i nakken.

Jeg mener at drenge såvel som piger har ret til at slippe for mishandling af deres kønsdele. Men andre mener nok at drengene har RET til at blive omskåret.

Kødspiserne ville heller ikke bryde sig om hvis veganere kunne tvinge politikerne til at vurdere/vedtage et forbud imod at dræbe dyr og spise dem.
Det ville ses som et angreb på en madtradition der har bestået i årtusinder.

Så det er ikke helt let.

Men et kompromis er det, hvis man siger: "Vi har intet imod omskæring! Hverken af drenge eller piger. De skal bare være 18 år og vælge det selv!"

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Det sker ind i mellem, at der er en debat, hvor forskelige meninger brydes - og søger fælles forståelse. Sligt oplevede jeg på Lo skolen hvor netop omskæring blev diskuteret. Men en af muslimerne gav ret i at man burede lade børnene selv bestemme, når de var myndige.

Men han gjorde også opmærksom på, at meningen (når det var piger) at kvinder ikke skulle løbe rundt til alle mulige mænd. En dansk kvinde svarede: "Jamen det er netop det, vi vil have lov til." Lige netop den udveksling er jo ikke med til at skabe gensidig forståelse. Men ellers som nævnt, var det godt, at høre og søge fællesskab. For en gangs skyld var der også en jøde til stede og medvirkede i diskussionen.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Ja, det ville jo hjælpe debatten at folk var informeret før de udtalte sig. F.eks. kan jeg fortælle Book of Mormon er skrevet af de samme mennesker som laver South Park. Lang tid før Muhammed tegningerne i Jyllandsposten, gjorde de grin med Muhammed i et afsnit, hvor han blev afbildet som en ildkastende superhelt. Så når du siger at vi skal vente længe på nogen gør grin med Islam, så kan jeg kun kalde dig en ynkelig uvidende idiot for det er blevet gjort for lang tid siden i vores kultur. Men det ville jo så også bryde den gode tone, jeg har forstået er grundlæggende for dette forum. Det vil jo så sige at ytringsfrihed kun gælder når det sårer dine følelser, men ikke andres, din slappe tangloppe.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

#4 Jamen uanset, at nogen har gjort grin med Muhammed tidligere, så må du da have bemærket de stærke reaktioner, der var på grund af Jyllands Postens tegninger.

Misforstå ikke. Jeg er ikke ved at fremhæve hån, den ene eller anden vej.
Jeg ser bare, hvor regler kan overtrædes og hvor de aldeles ikke kan.

Der er ikke en fri debat om de forskelige holdninger. Jeg har tidligere nævnt sangen om "min byrma-jomfru. Det er mig hun tænker på.
"Ved den blå molmi pagode med sit blik mod havet blå."
Den er set med en imperialistisk soldats øjne.
Jeg tror det vil give problemer, hvis man vil udfolde sig sådan om irakiske piger. Det vil jeg heller ikke anbefale; men bare vise forskellen. Men man bør ikke have en økse i tasken, hvis man vil diskutere.
Jeg gentager: jeg synes det værste i de problemer, der er og har været er de krige man føre mod hinanden Bush og Anders Foghs korstoge eller Irak og Iran mod hinanden med løfter om evige jomfruer hvis man falder i kamp.

1 år, 4 måneder siden
 
Viser kun 10 af i alt 59 indlæg
1 år, 3 måneder siden
#54

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år, 3 måneder siden
1 år, 3 måneder siden

Phimosis er en lidelse der kan blokere for vandladningen. Det er farligt, og her må skrides ind. Men den er så sjælden at det ikke er rationelt at omskære forebyggende.
En forkert handling bliver ikke rigtigere af at blive gentaget i millioner af år.

Hvis en sekt (der mener at Van Gogh er en gud) gav sig til at skære øreflipperne af små børn - skal man så forbyde det? Det er jo ikke invaliderende, hørelsen virker stadig. Og det er vigtigt, hvis børnene skal kunne blive rigtige Goghister.
Jeg kan ikke se forskel på denne molestering og fjernelse af den penale forhud. Så juridisk bør de to fænomener stilles lige.

1 år, 3 måneder siden
1 år, 3 måneder siden

Kære Dino

Nu gentager du altså dig selv, som du sagde, at du nødig ville. Vi er jo enige om at omskæring bør afskaffes.

Camilla

Ja, alternativet er altså dialog. Det er en sej og langsommelig proces, men jeg vil påstå, at der findes ingen bedre. Kompromis Tjah, men så skal der jo forhandling til, altså dialog.

Kåemer

1 år, 3 måneder siden
1 år, 3 måneder siden
#57

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år, 3 måneder siden
1 år, 3 måneder siden

Til Alle
Jeg syntes det er en interessant og vedkommende debat.
Dino du holder gode pointer og fremfører interessante argumenter.
I min forståelse deler jeg dine synspunkter om en relativ og selektiv Etik.
Her har jeg så til andre synspunkter i dit oplæg disse tanker.
Angående bl.a kultur og tradition...m.m
Hvad der for et menneske kan forkert, kan for et andet menneske være rigtigt...

Således mener jeg ikke at man bør lave lov om dette emne da rigtig mange mænd i verden, det være sig kristne, muslimer og jøder er omskåret og går ind for dette..
Her vil jeg så også lige påpege at som sådan er jeg i et muligt dilemma her ,da jeg også har en filosofisk mening om at mængde ikke holder vægt som sådan, da et menneske som jeg anskuer dette kan holde et vægtigere argument end de muligt mange.
Men betyder dette så at det ene menneske skal bestemme over de mange ..? det tankespil finder jeg interessant...

Men..da jeg generelt går ind for forandring via debat og medmenneskelig forandring, frem for mulig lovgivning,
mener jeg at dette emne bør påvirkes via debat og støtte til de børn af forældre der går imod denne kultur.

Dette er baseret på tanker om at jeg helst ikke vil bestemme over mine medmenneskers mulige handlinger, mere end højst nødvendigt, så at sige
Der kan nemt skabes enighed imellem mennesker der ikke bryder sig om ting de ikke selv er en del af, det er således langt sværere at forstå eller acceptere det der ikke er en selv, er pointen

Generelt syntes jeg heller ikke om omskæring dog ser jeg ikke fornuft i at lovgive om dette emne, jeg ser mere fornuft i at påvirkede emnet via debat og forståelse.
Jeg syntes ej heller at politik, religion eller ateisme kan være ufarligt, dog vil jeg ikke forbyde det, derfor debatterer jeg også disse emner med mine medmennesker.

Ligesindet ånd fører efter min mening bestemt ikke altid til fremdrift i forståelse eller menneskelige forbedringer, der i ser jeg mere mulighed for at lære, samt dynamik via mulig uenighed

Således er min slutpointe at farlighed eller andet i denne verden
ikke bestemmer min Etik, det gør min samvittighed via min forståelse, hvor i jeg prøver at forstå det jeg ikke selv er, så at sige.

Som Aristoteles formulerede en menneskelig tendens
"ikke for meget, ikke for lidt"

Venlig Hilsen Ove

1 år, 3 måneder siden
1 år, 3 måneder siden

Tak for indlægget, Ove!

Man kan anskue principper i relation til geografiske og regionale sfærer. titlen "selektiv etik" rammer derved også mig selv, da jeg ikke altid mener at hvad der bør gælde i mit eget hjem også altid skal gælde i den hele verden.

Men mange danskere er tilbøjelige til at begrunde lokal og smågeografisk indflydelsessfære med universalistiske tankegange. Det vil sige at hvad vi skal bestemme os til her i lille Danmark baseres på tankegange der egentlig angår hele verden.
Jeg siger ikke at det gælder for dig, men nogle synes at ranke ryggen ved sådan global stortænkning og de bryder sig ikke om folk, der, som dem selv ganske vist er henvist til vort småstatsterritorium, også synes små i deres tanker og idédannelse.
De holder meget mere af de store tanker end de små provinsielle andegårds ditto.
Men det rammer nok alligevel som et tveægget sværd. For sagen er jo at andre lande har ganske stramme meninger om hvordan man skal gøre. Og man tillader ikke gerne mindretalsanskuelser at føres ud i praksis. (Så som spisning af svinekød, for at nævne et nemt eksempel)

Vi kunne sige, at folk må gøre som de vil så meget mere som at en lille gruppe ikke rigtig kan trænge igennem med regler der vil stride imod langt større grupper.
Det forstår jeg godt.
Det er nok derfor at man har opfundet "landet." Et område hvor folk af omtrent samme sprog, anskuelse og sogar samme udseende (hvilket her blot skal tages som et historisk faktum) finder sammen og kalder deres "land."
I dette "land" laver man regler der så skal gælde for alle i dette område, så som færdselsregler, skatteregler og meget andet.
Vi i Danmark forsøger ikke at lave regler der skal gælde overalt. (Det gør vi så alligevel, via FN's menneskerettighedsprincipper.)

Man kan se sådan på det, at selvom milliarder af folk ude i verden går ind for omskæring, så KAN man forestille sig at tilhængerne i Danmark må afholde sig fra at praktisere omskæring, fordi de i Danmark udgør en lille del.

Det rummer også den fordel at man måske lettere kan bortforklare at man afstår fra omskæring af sine børn med henvisning til, at "vi jo bor i Danmark hvor det ikke er tilladt." Og så kan man måske hen ad vejen indse at drengene jo trives alligevel med bevaret forhud.

Det kunne være med en sådan lov som med love om forurening. Det kan være besværligt, men med tiden erkender man at det måske er OK alligevel.
Men det er op ad bakke, det indser jeg.

1 år, 3 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten Den selektive etik. er startet 23/04-2018 17:45 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2913Dagens ord
8 timer, 6 minutter siden · leviP
99Dagens Vits
1 dag, 19 timer siden · Savanti
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
2 dage, 7 timer siden · knudkp
1En god slutning
2 dage, 15 timer siden · dino
18Homofobi
3 dage siden · dino
184Kontraster
3 dage siden · Engbo
2Skrivegrupper eller blot makkere
5 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
5 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
11 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
13 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
13 dage siden · NAHansen
4Bøger om at skrive
14 dage siden · IntetNavn
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
16 dage siden · Savanti
6Samtykke
16 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
16 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
16 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
16 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
16 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
18 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
19 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
19 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
24 dage siden · knudkp
2Er E-sport sport?
25 dage siden · dino
29Kristendom
27 dage siden · Kåemer
1To Liv
28 dage siden · Engbo
10Danmark
1 måned, 9 dage siden · dino
16Chettoer
1 måned, 14 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
1 måned, 15 dage siden · Engbo
74På'n igen.
1 måned, 27 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
1 måned, 28 dage siden · Machula T.
3Sonateform
2 måneder, 2 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
2 måneder, 2 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 3 dage siden · Engbo
9Humor .
2 måneder, 8 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
2 måneder, 11 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
2 måneder, 11 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
2 måneder, 14 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
2 måneder, 16 dage siden · Polo
7Saxo.com
2 måneder, 25 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
2 måneder, 26 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
2 måneder, 27 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
3 måneder, 4 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
3 måneder, 4 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
3 måneder, 9 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
3 måneder, 12 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 14 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
4 måneder, 3 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
4 måneder, 5 dage siden · Savanti

Religion, politik og samfund

18Homofobi
3 dage siden · dino
23folkeafstemning
11 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
19 dage siden · dino
29Kristendom
27 dage siden · Kåemer
74På'n igen.
1 måned, 27 dage siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 3 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 14 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
8Bøn
4 måneder, 24 dage siden · Morpheus
32Politik .
6 måneder, 6 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
6 måneder, 7 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
6 måneder, 7 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
6 måneder, 9 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
6 måneder, 10 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
6 måneder, 15 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
6 måneder, 19 dage siden · Engbo
4Salme
8 måneder, 11 dage siden · Engbo
6Victoria
8 måneder, 28 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
9 måneder, 6 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
10 måneder, 1 dag siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
10 måneder, 21 dage siden · Engbo
9Sandhed
10 måneder, 28 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
10 måneder, 29 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
11 måneder, 17 dage siden · dino
67Burkaforbud
11 måneder, 24 dage siden · Kåemer
41Demokrati
11 måneder, 28 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 1 måned siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 2 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 3 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 3 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 3 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 4 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 5 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 5 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 6 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 7 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 8 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 8 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 8 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 10 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 11 måneder siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino