Religion, politik og samfund · Den selektive etik.

59 svar
Senest opdateret 3 år siden · 7 bruger(e) deltager
3 år siden

Jeg var lige på "Politiken." Hvad ærindet var vil jeg vende tilbage til om lidt. Men jeg spottede en reklame som også busserne har vise på bagsmækken. Den reklamerede for en forestilling på Det ny Teater med titlen: "The book of Mormon." Anmeldere har givet forestillingen skudsmål som: "Genialt. Hylende morsomt og respektløst osv."
OK. Det er altså en dyd at noget er respektløst. Ikke mindst når der er tale om en lille og ufarlig vestlig religion som mormonernes. Nu kan vi bare afvente at Det ny Teater vil opsætte en hylende morsom og respektløs forestilling om Koranen. Men ærligt talt: Jeg tror at vi kommer til at vente længe!
For etik er blevet noget relativt og selektivt. Den danske antireligiøse og respektløse humor er blevet noget der kalkulerer risikoen først.

Men nu til sagen! Det må vel ske? En debat om omskæring. OK, det har vi haft før, og jeg erindrer at omskæring af piger er noget som de fleste her kan blive enige om. Og det er et ret ufarligt standpunkt, for tilhængerne af denne er ikke i stand til at optræde med farlighed. De bor nede i Afrika, og selvom de er muslimer, mange af dem, så er den patriarkalske og "internationalt hævdende" Islam ikke særlig optaget af disse ritualer.
Men sagen er anderledes, når det handler om drengene. Ironisk nok er ritualet noget som såvel muslimer, jøder og mange kristne kan samles om i enighed. Rigtig mange kristne amerikanere er tilhængere af traditionen.
Alene antallet af tilhængere må vel pege på at det så er en rigtig og anbefalelsesværdig tradition?
Lad os prøve at vende den om: Hvis vi forestiller os at omskæring af drenge ikke kendtes i mellemøsten, blandt muslimer, jøder eller traditionelle kristne. Lad os nu også forestille os at omskæringen bliver opfundet i 2005 af en nykristen sekt i Oklahoma. Hvad ville detmedføre? Rigtigt! Hele verden ville slutte op om den idé at denne handling skal forbydes straks.
Hvorfor er det sådan? Fordi der objektivt er tale om en voldshandling, der har blivende konsekvenser for drengene. Det gør ondt. Der er en sygdomsrisiko ud over de øvrige funktionelle problemer. Men ja, man kan stadig avle børn, det skal indrømmes.

Man er tilhængere af traditionen fordi man har fulgt den i årtusinder. Det er fristende at stille spørgsmålet: Bliver en forkert handling rigtigere af at man gør den mange gange? Det ville man benægte, hvis det drejede sig om alt muligt andet.

Omskæringen har stor betydning for visse kulturers religiøse selvfølelse. Det er en kendsgerning.

Man kunne spørge: Var det muligt at man kunne træde et skridt tilbage og vurdere ting i et andet perspektiv? Kan man tænke sig at omskæringen er opstået som en generalisering af visse konkrete omskæringer, som er sket på grund af sygelige forhudsforsnævringer ("Phimosis")? Og at denne generalisering måske ikke hviler på et særlig sagligt grundlag? Kunne man i fortiden have misforstået tingene?

Der stilles forslag om at omskæring tidligst kan ske efter det fyldte attende år, hvor personen selv kan vælge den til.
Det synes jeg personligt er en god idé. Så skal man ikke forulempe uskyldige børn.

Er det et angreb på en religion eller en kultur eller et folk (flere folk!)?
Ja, det er det da! Ikke på folkene som sådan, kun på deres adfærd.
På længere sigt vil disse folk erkende at det var korrekt at afskaffe omskæringen. Men de synes låst til et krav som de ikke har mod til at ændre på. De frygter deres gud. Og det kan man godt forstå. Men hvorfor skabte den almægtige gud ikke drengene uden forhud, når det er så vigtigt at få den af?

Man skal vælge sine kampe med omhu. Det er let for den almindelige dansker at sige sin mening. Men hvad men politikerne der har magt? Er den byrden ved et forbud ikke tung? Jo, det er den! Men er man bange for magten skal man ikke angle efter den.

Jeg har stor respekt for den endeløse række at teknologiske, kulturelle og videnskabelige bedrifter som mange af omskæringens tilhængere har gjort. Vi skylder dem stor tak for deres indsats. Vi skal ikke slå dem oven i hovederne. Men vi kan prøve at få dem til at tænke tingene igennem lidt mere abstrakt, end deres kultur lærer dem at gøre.

3 år siden
3 år siden

Ja, der mangler en frimodig debat om det emne. En jøde besvarede et spørgsmål om denne omskæring - på TV. Han svarede med: "Ja; men det har Abraham sagt." Det er mærkeligt, at man ikke forsætter det standpunkt.

Abraham kunne jo også bare bruge en trælkvinde, da Sara ikke selv kunne få børn.

Gud har også sagt til Moses: "Før ham uden for byen og sten ham til døde." om en mand, der havde samlet brænde til et bål til madlavning på sabatten. Disse ting vil man vel ikke forsvare og affinde sig med i dag, selv om man er ortodoks jøde eler muslim?

3 år siden
3 år siden

Ja, mange har svært ved at se kritisk på historiske forhold der er knyttet til deres religiøse opfattelser. Trods det at samme mennesker ellers kan opvise yderst rationelle tanker på andre områder.

Men de er tilbøjelige til at se et omskæringsforbud som et angreb på religionen og dermed på dem. De kan ikke se det som et forsvar for børnene. De tror at børnene vil spærres ude af den sammenhæng der vil sikre dem guds nåde.
Sådan troede man også i Danmark før i tiden om børn der ikke blev døbt. Men vores dåb er immerweg blod en smule vand i nakken.

Jeg mener at drenge såvel som piger har ret til at slippe for mishandling af deres kønsdele. Men andre mener nok at drengene har RET til at blive omskåret.

Kødspiserne ville heller ikke bryde sig om hvis veganere kunne tvinge politikerne til at vurdere/vedtage et forbud imod at dræbe dyr og spise dem.
Det ville ses som et angreb på en madtradition der har bestået i årtusinder.

Så det er ikke helt let.

Men et kompromis er det, hvis man siger: "Vi har intet imod omskæring! Hverken af drenge eller piger. De skal bare være 18 år og vælge det selv!"

3 år siden
3 år siden

Det sker ind i mellem, at der er en debat, hvor forskelige meninger brydes - og søger fælles forståelse. Sligt oplevede jeg på Lo skolen hvor netop omskæring blev diskuteret. Men en af muslimerne gav ret i at man burede lade børnene selv bestemme, når de var myndige.

Men han gjorde også opmærksom på, at meningen (når det var piger) at kvinder ikke skulle løbe rundt til alle mulige mænd. En dansk kvinde svarede: "Jamen det er netop det, vi vil have lov til." Lige netop den udveksling er jo ikke med til at skabe gensidig forståelse. Men ellers som nævnt, var det godt, at høre og søge fællesskab. For en gangs skyld var der også en jøde til stede og medvirkede i diskussionen.

3 år siden
3 år siden

Ja, det ville jo hjælpe debatten at folk var informeret før de udtalte sig. F.eks. kan jeg fortælle Book of Mormon er skrevet af de samme mennesker som laver South Park. Lang tid før Muhammed tegningerne i Jyllandsposten, gjorde de grin med Muhammed i et afsnit, hvor han blev afbildet som en ildkastende superhelt. Så når du siger at vi skal vente længe på nogen gør grin med Islam, så kan jeg kun kalde dig en ynkelig uvidende idiot for det er blevet gjort for lang tid siden i vores kultur. Men det ville jo så også bryde den gode tone, jeg har forstået er grundlæggende for dette forum. Det vil jo så sige at ytringsfrihed kun gælder når det sårer dine følelser, men ikke andres, din slappe tangloppe.

3 år siden
3 år siden

#4 Jamen uanset, at nogen har gjort grin med Muhammed tidligere, så må du da have bemærket de stærke reaktioner, der var på grund af Jyllands Postens tegninger.

Misforstå ikke. Jeg er ikke ved at fremhæve hån, den ene eller anden vej.
Jeg ser bare, hvor regler kan overtrædes og hvor de aldeles ikke kan.

Der er ikke en fri debat om de forskelige holdninger. Jeg har tidligere nævnt sangen om "min byrma-jomfru. Det er mig hun tænker på.
"Ved den blå molmi pagode med sit blik mod havet blå."
Den er set med en imperialistisk soldats øjne.
Jeg tror det vil give problemer, hvis man vil udfolde sig sådan om irakiske piger. Det vil jeg heller ikke anbefale; men bare vise forskellen. Men man bør ikke have en økse i tasken, hvis man vil diskutere.
Jeg gentager: jeg synes det værste i de problemer, der er og har været er de krige man føre mod hinanden Bush og Anders Foghs korstoge eller Irak og Iran mod hinanden med løfter om evige jomfruer hvis man falder i kamp.

3 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 59 indlæg
3 år siden
#54

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Phimosis er en lidelse der kan blokere for vandladningen. Det er farligt, og her må skrides ind. Men den er så sjælden at det ikke er rationelt at omskære forebyggende.
En forkert handling bliver ikke rigtigere af at blive gentaget i millioner af år.

Hvis en sekt (der mener at Van Gogh er en gud) gav sig til at skære øreflipperne af små børn - skal man så forbyde det? Det er jo ikke invaliderende, hørelsen virker stadig. Og det er vigtigt, hvis børnene skal kunne blive rigtige Goghister.
Jeg kan ikke se forskel på denne molestering og fjernelse af den penale forhud. Så juridisk bør de to fænomener stilles lige.

3 år siden
3 år siden

Kære Dino

Nu gentager du altså dig selv, som du sagde, at du nødig ville. Vi er jo enige om at omskæring bør afskaffes.

Camilla

Ja, alternativet er altså dialog. Det er en sej og langsommelig proces, men jeg vil påstå, at der findes ingen bedre. Kompromis Tjah, men så skal der jo forhandling til, altså dialog.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#57

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Til Alle
Jeg syntes det er en interessant og vedkommende debat.
Dino du holder gode pointer og fremfører interessante argumenter.
I min forståelse deler jeg dine synspunkter om en relativ og selektiv Etik.
Her har jeg så til andre synspunkter i dit oplæg disse tanker.
Angående bl.a kultur og tradition...m.m
Hvad der for et menneske kan forkert, kan for et andet menneske være rigtigt...

Således mener jeg ikke at man bør lave lov om dette emne da rigtig mange mænd i verden, det være sig kristne, muslimer og jøder er omskåret og går ind for dette..
Her vil jeg så også lige påpege at som sådan er jeg i et muligt dilemma her ,da jeg også har en filosofisk mening om at mængde ikke holder vægt som sådan, da et menneske som jeg anskuer dette kan holde et vægtigere argument end de muligt mange.
Men betyder dette så at det ene menneske skal bestemme over de mange ..? det tankespil finder jeg interessant...

Men..da jeg generelt går ind for forandring via debat og medmenneskelig forandring, frem for mulig lovgivning,
mener jeg at dette emne bør påvirkes via debat og støtte til de børn af forældre der går imod denne kultur.

Dette er baseret på tanker om at jeg helst ikke vil bestemme over mine medmenneskers mulige handlinger, mere end højst nødvendigt, så at sige
Der kan nemt skabes enighed imellem mennesker der ikke bryder sig om ting de ikke selv er en del af, det er således langt sværere at forstå eller acceptere det der ikke er en selv, er pointen

Generelt syntes jeg heller ikke om omskæring dog ser jeg ikke fornuft i at lovgive om dette emne, jeg ser mere fornuft i at påvirkede emnet via debat og forståelse.
Jeg syntes ej heller at politik, religion eller ateisme kan være ufarligt, dog vil jeg ikke forbyde det, derfor debatterer jeg også disse emner med mine medmennesker.

Ligesindet ånd fører efter min mening bestemt ikke altid til fremdrift i forståelse eller menneskelige forbedringer, der i ser jeg mere mulighed for at lære, samt dynamik via mulig uenighed

Således er min slutpointe at farlighed eller andet i denne verden
ikke bestemmer min Etik, det gør min samvittighed via min forståelse, hvor i jeg prøver at forstå det jeg ikke selv er, så at sige.

Som Aristoteles formulerede en menneskelig tendens
"ikke for meget, ikke for lidt"

Venlig Hilsen Ove

3 år siden
3 år siden

Tak for indlægget, Ove!

Man kan anskue principper i relation til geografiske og regionale sfærer. titlen "selektiv etik" rammer derved også mig selv, da jeg ikke altid mener at hvad der bør gælde i mit eget hjem også altid skal gælde i den hele verden.

Men mange danskere er tilbøjelige til at begrunde lokal og smågeografisk indflydelsessfære med universalistiske tankegange. Det vil sige at hvad vi skal bestemme os til her i lille Danmark baseres på tankegange der egentlig angår hele verden.
Jeg siger ikke at det gælder for dig, men nogle synes at ranke ryggen ved sådan global stortænkning og de bryder sig ikke om folk, der, som dem selv ganske vist er henvist til vort småstatsterritorium, også synes små i deres tanker og idédannelse.
De holder meget mere af de store tanker end de små provinsielle andegårds ditto.
Men det rammer nok alligevel som et tveægget sværd. For sagen er jo at andre lande har ganske stramme meninger om hvordan man skal gøre. Og man tillader ikke gerne mindretalsanskuelser at føres ud i praksis. (Så som spisning af svinekød, for at nævne et nemt eksempel)

Vi kunne sige, at folk må gøre som de vil så meget mere som at en lille gruppe ikke rigtig kan trænge igennem med regler der vil stride imod langt større grupper.
Det forstår jeg godt.
Det er nok derfor at man har opfundet "landet." Et område hvor folk af omtrent samme sprog, anskuelse og sogar samme udseende (hvilket her blot skal tages som et historisk faktum) finder sammen og kalder deres "land."
I dette "land" laver man regler der så skal gælde for alle i dette område, så som færdselsregler, skatteregler og meget andet.
Vi i Danmark forsøger ikke at lave regler der skal gælde overalt. (Det gør vi så alligevel, via FN's menneskerettighedsprincipper.)

Man kan se sådan på det, at selvom milliarder af folk ude i verden går ind for omskæring, så KAN man forestille sig at tilhængerne i Danmark må afholde sig fra at praktisere omskæring, fordi de i Danmark udgør en lille del.

Det rummer også den fordel at man måske lettere kan bortforklare at man afstår fra omskæring af sine børn med henvisning til, at "vi jo bor i Danmark hvor det ikke er tilladt." Og så kan man måske hen ad vejen indse at drengene jo trives alligevel med bevaret forhud.

Det kunne være med en sådan lov som med love om forurening. Det kan være besværligt, men med tiden erkender man at det måske er OK alligevel.
Men det er op ad bakke, det indser jeg.

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Den selektive etik. er startet 23/04-2018 17:45 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4003Dagens ord
4 timer, 15 minutter siden · Savanti
21Lykke
1 dag, 15 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 15 timer siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
2 dage, 22 timer siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
7 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
7 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
9 dage siden · Mons1957
0Internationalt
21 dage siden · Savanti
492Kontraster
21 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 6 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 12 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 13 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 23 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 23 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 måned, 24 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 24 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
2 måneder, 25 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 15 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
3 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 19 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 23 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 24 dage siden · Prem
2Navne
4 måneder, 25 dage siden · Engbo
74Ligheder
4 måneder, 26 dage siden · Prem
20Komplimenter
4 måneder, 26 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
4 måneder, 29 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 3 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 5 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
5 måneder, 19 dage siden · Aurelian
2opbygning
5 måneder, 20 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
5 måneder, 21 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
5 måneder, 22 dage siden · mlsj
7Kalle er død
5 måneder, 22 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
5 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
5 måneder, 26 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
5 måneder, 26 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
5 måneder, 28 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 2 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 3 dage siden · Clara de N

Religion, politik og samfund

21Lykke
1 dag, 15 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 15 timer siden · Inghard
137Virus
6 måneder, 29 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 20 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 23 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
8 måneder, 29 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
9 måneder, 27 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
9 måneder, 28 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 12 dage siden · dino
11668
10 måneder, 17 dage siden · Wernn
26JULEN
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
11 måneder, 24 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 5 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 5 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 6 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 7 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 8 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 8 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 9 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 11 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo