Religion, politik og samfund · Den selektive etik.

59 svar
Senest opdateret 4 år siden · 7 bruger(e) deltager
4 år siden

Jeg var lige på "Politiken." Hvad ærindet var vil jeg vende tilbage til om lidt. Men jeg spottede en reklame som også busserne har vise på bagsmækken. Den reklamerede for en forestilling på Det ny Teater med titlen: "The book of Mormon." Anmeldere har givet forestillingen skudsmål som: "Genialt. Hylende morsomt og respektløst osv."
OK. Det er altså en dyd at noget er respektløst. Ikke mindst når der er tale om en lille og ufarlig vestlig religion som mormonernes. Nu kan vi bare afvente at Det ny Teater vil opsætte en hylende morsom og respektløs forestilling om Koranen. Men ærligt talt: Jeg tror at vi kommer til at vente længe!
For etik er blevet noget relativt og selektivt. Den danske antireligiøse og respektløse humor er blevet noget der kalkulerer risikoen først.

Men nu til sagen! Det må vel ske? En debat om omskæring. OK, det har vi haft før, og jeg erindrer at omskæring af piger er noget som de fleste her kan blive enige om. Og det er et ret ufarligt standpunkt, for tilhængerne af denne er ikke i stand til at optræde med farlighed. De bor nede i Afrika, og selvom de er muslimer, mange af dem, så er den patriarkalske og "internationalt hævdende" Islam ikke særlig optaget af disse ritualer.
Men sagen er anderledes, når det handler om drengene. Ironisk nok er ritualet noget som såvel muslimer, jøder og mange kristne kan samles om i enighed. Rigtig mange kristne amerikanere er tilhængere af traditionen.
Alene antallet af tilhængere må vel pege på at det så er en rigtig og anbefalelsesværdig tradition?
Lad os prøve at vende den om: Hvis vi forestiller os at omskæring af drenge ikke kendtes i mellemøsten, blandt muslimer, jøder eller traditionelle kristne. Lad os nu også forestille os at omskæringen bliver opfundet i 2005 af en nykristen sekt i Oklahoma. Hvad ville detmedføre? Rigtigt! Hele verden ville slutte op om den idé at denne handling skal forbydes straks.
Hvorfor er det sådan? Fordi der objektivt er tale om en voldshandling, der har blivende konsekvenser for drengene. Det gør ondt. Der er en sygdomsrisiko ud over de øvrige funktionelle problemer. Men ja, man kan stadig avle børn, det skal indrømmes.

Man er tilhængere af traditionen fordi man har fulgt den i årtusinder. Det er fristende at stille spørgsmålet: Bliver en forkert handling rigtigere af at man gør den mange gange? Det ville man benægte, hvis det drejede sig om alt muligt andet.

Omskæringen har stor betydning for visse kulturers religiøse selvfølelse. Det er en kendsgerning.

Man kunne spørge: Var det muligt at man kunne træde et skridt tilbage og vurdere ting i et andet perspektiv? Kan man tænke sig at omskæringen er opstået som en generalisering af visse konkrete omskæringer, som er sket på grund af sygelige forhudsforsnævringer ("Phimosis")? Og at denne generalisering måske ikke hviler på et særlig sagligt grundlag? Kunne man i fortiden have misforstået tingene?

Der stilles forslag om at omskæring tidligst kan ske efter det fyldte attende år, hvor personen selv kan vælge den til.
Det synes jeg personligt er en god idé. Så skal man ikke forulempe uskyldige børn.

Er det et angreb på en religion eller en kultur eller et folk (flere folk!)?
Ja, det er det da! Ikke på folkene som sådan, kun på deres adfærd.
På længere sigt vil disse folk erkende at det var korrekt at afskaffe omskæringen. Men de synes låst til et krav som de ikke har mod til at ændre på. De frygter deres gud. Og det kan man godt forstå. Men hvorfor skabte den almægtige gud ikke drengene uden forhud, når det er så vigtigt at få den af?

Man skal vælge sine kampe med omhu. Det er let for den almindelige dansker at sige sin mening. Men hvad men politikerne der har magt? Er den byrden ved et forbud ikke tung? Jo, det er den! Men er man bange for magten skal man ikke angle efter den.

Jeg har stor respekt for den endeløse række at teknologiske, kulturelle og videnskabelige bedrifter som mange af omskæringens tilhængere har gjort. Vi skylder dem stor tak for deres indsats. Vi skal ikke slå dem oven i hovederne. Men vi kan prøve at få dem til at tænke tingene igennem lidt mere abstrakt, end deres kultur lærer dem at gøre.

4 år siden
4 år siden

Ja, der mangler en frimodig debat om det emne. En jøde besvarede et spørgsmål om denne omskæring - på TV. Han svarede med: "Ja; men det har Abraham sagt." Det er mærkeligt, at man ikke forsætter det standpunkt.

Abraham kunne jo også bare bruge en trælkvinde, da Sara ikke selv kunne få børn.

Gud har også sagt til Moses: "Før ham uden for byen og sten ham til døde." om en mand, der havde samlet brænde til et bål til madlavning på sabatten. Disse ting vil man vel ikke forsvare og affinde sig med i dag, selv om man er ortodoks jøde eler muslim?

4 år siden
4 år siden

Ja, mange har svært ved at se kritisk på historiske forhold der er knyttet til deres religiøse opfattelser. Trods det at samme mennesker ellers kan opvise yderst rationelle tanker på andre områder.

Men de er tilbøjelige til at se et omskæringsforbud som et angreb på religionen og dermed på dem. De kan ikke se det som et forsvar for børnene. De tror at børnene vil spærres ude af den sammenhæng der vil sikre dem guds nåde.
Sådan troede man også i Danmark før i tiden om børn der ikke blev døbt. Men vores dåb er immerweg blod en smule vand i nakken.

Jeg mener at drenge såvel som piger har ret til at slippe for mishandling af deres kønsdele. Men andre mener nok at drengene har RET til at blive omskåret.

Kødspiserne ville heller ikke bryde sig om hvis veganere kunne tvinge politikerne til at vurdere/vedtage et forbud imod at dræbe dyr og spise dem.
Det ville ses som et angreb på en madtradition der har bestået i årtusinder.

Så det er ikke helt let.

Men et kompromis er det, hvis man siger: "Vi har intet imod omskæring! Hverken af drenge eller piger. De skal bare være 18 år og vælge det selv!"

4 år siden
4 år siden

Det sker ind i mellem, at der er en debat, hvor forskelige meninger brydes - og søger fælles forståelse. Sligt oplevede jeg på Lo skolen hvor netop omskæring blev diskuteret. Men en af muslimerne gav ret i at man burede lade børnene selv bestemme, når de var myndige.

Men han gjorde også opmærksom på, at meningen (når det var piger) at kvinder ikke skulle løbe rundt til alle mulige mænd. En dansk kvinde svarede: "Jamen det er netop det, vi vil have lov til." Lige netop den udveksling er jo ikke med til at skabe gensidig forståelse. Men ellers som nævnt, var det godt, at høre og søge fællesskab. For en gangs skyld var der også en jøde til stede og medvirkede i diskussionen.

4 år siden
4 år siden

Ja, det ville jo hjælpe debatten at folk var informeret før de udtalte sig. F.eks. kan jeg fortælle Book of Mormon er skrevet af de samme mennesker som laver South Park. Lang tid før Muhammed tegningerne i Jyllandsposten, gjorde de grin med Muhammed i et afsnit, hvor han blev afbildet som en ildkastende superhelt. Så når du siger at vi skal vente længe på nogen gør grin med Islam, så kan jeg kun kalde dig en ynkelig uvidende idiot for det er blevet gjort for lang tid siden i vores kultur. Men det ville jo så også bryde den gode tone, jeg har forstået er grundlæggende for dette forum. Det vil jo så sige at ytringsfrihed kun gælder når det sårer dine følelser, men ikke andres, din slappe tangloppe.

4 år siden
4 år siden

#4 Jamen uanset, at nogen har gjort grin med Muhammed tidligere, så må du da have bemærket de stærke reaktioner, der var på grund af Jyllands Postens tegninger.

Misforstå ikke. Jeg er ikke ved at fremhæve hån, den ene eller anden vej.
Jeg ser bare, hvor regler kan overtrædes og hvor de aldeles ikke kan.

Der er ikke en fri debat om de forskelige holdninger. Jeg har tidligere nævnt sangen om "min byrma-jomfru. Det er mig hun tænker på.
"Ved den blå molmi pagode med sit blik mod havet blå."
Den er set med en imperialistisk soldats øjne.
Jeg tror det vil give problemer, hvis man vil udfolde sig sådan om irakiske piger. Det vil jeg heller ikke anbefale; men bare vise forskellen. Men man bør ikke have en økse i tasken, hvis man vil diskutere.
Jeg gentager: jeg synes det værste i de problemer, der er og har været er de krige man føre mod hinanden Bush og Anders Foghs korstoge eller Irak og Iran mod hinanden med løfter om evige jomfruer hvis man falder i kamp.

4 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 59 indlæg
4 år siden
#54

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

4 år siden
4 år siden

Phimosis er en lidelse der kan blokere for vandladningen. Det er farligt, og her må skrides ind. Men den er så sjælden at det ikke er rationelt at omskære forebyggende.
En forkert handling bliver ikke rigtigere af at blive gentaget i millioner af år.

Hvis en sekt (der mener at Van Gogh er en gud) gav sig til at skære øreflipperne af små børn - skal man så forbyde det? Det er jo ikke invaliderende, hørelsen virker stadig. Og det er vigtigt, hvis børnene skal kunne blive rigtige Goghister.
Jeg kan ikke se forskel på denne molestering og fjernelse af den penale forhud. Så juridisk bør de to fænomener stilles lige.

4 år siden
4 år siden

Kære Dino

Nu gentager du altså dig selv, som du sagde, at du nødig ville. Vi er jo enige om at omskæring bør afskaffes.

Camilla

Ja, alternativet er altså dialog. Det er en sej og langsommelig proces, men jeg vil påstå, at der findes ingen bedre. Kompromis Tjah, men så skal der jo forhandling til, altså dialog.

Kåemer

4 år siden
4 år siden
#57

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

4 år siden
4 år siden

Til Alle
Jeg syntes det er en interessant og vedkommende debat.
Dino du holder gode pointer og fremfører interessante argumenter.
I min forståelse deler jeg dine synspunkter om en relativ og selektiv Etik.
Her har jeg så til andre synspunkter i dit oplæg disse tanker.
Angående bl.a kultur og tradition...m.m
Hvad der for et menneske kan forkert, kan for et andet menneske være rigtigt...

Således mener jeg ikke at man bør lave lov om dette emne da rigtig mange mænd i verden, det være sig kristne, muslimer og jøder er omskåret og går ind for dette..
Her vil jeg så også lige påpege at som sådan er jeg i et muligt dilemma her ,da jeg også har en filosofisk mening om at mængde ikke holder vægt som sådan, da et menneske som jeg anskuer dette kan holde et vægtigere argument end de muligt mange.
Men betyder dette så at det ene menneske skal bestemme over de mange ..? det tankespil finder jeg interessant...

Men..da jeg generelt går ind for forandring via debat og medmenneskelig forandring, frem for mulig lovgivning,
mener jeg at dette emne bør påvirkes via debat og støtte til de børn af forældre der går imod denne kultur.

Dette er baseret på tanker om at jeg helst ikke vil bestemme over mine medmenneskers mulige handlinger, mere end højst nødvendigt, så at sige
Der kan nemt skabes enighed imellem mennesker der ikke bryder sig om ting de ikke selv er en del af, det er således langt sværere at forstå eller acceptere det der ikke er en selv, er pointen

Generelt syntes jeg heller ikke om omskæring dog ser jeg ikke fornuft i at lovgive om dette emne, jeg ser mere fornuft i at påvirkede emnet via debat og forståelse.
Jeg syntes ej heller at politik, religion eller ateisme kan være ufarligt, dog vil jeg ikke forbyde det, derfor debatterer jeg også disse emner med mine medmennesker.

Ligesindet ånd fører efter min mening bestemt ikke altid til fremdrift i forståelse eller menneskelige forbedringer, der i ser jeg mere mulighed for at lære, samt dynamik via mulig uenighed

Således er min slutpointe at farlighed eller andet i denne verden
ikke bestemmer min Etik, det gør min samvittighed via min forståelse, hvor i jeg prøver at forstå det jeg ikke selv er, så at sige.

Som Aristoteles formulerede en menneskelig tendens
"ikke for meget, ikke for lidt"

Venlig Hilsen Ove

4 år siden
4 år siden

Tak for indlægget, Ove!

Man kan anskue principper i relation til geografiske og regionale sfærer. titlen "selektiv etik" rammer derved også mig selv, da jeg ikke altid mener at hvad der bør gælde i mit eget hjem også altid skal gælde i den hele verden.

Men mange danskere er tilbøjelige til at begrunde lokal og smågeografisk indflydelsessfære med universalistiske tankegange. Det vil sige at hvad vi skal bestemme os til her i lille Danmark baseres på tankegange der egentlig angår hele verden.
Jeg siger ikke at det gælder for dig, men nogle synes at ranke ryggen ved sådan global stortænkning og de bryder sig ikke om folk, der, som dem selv ganske vist er henvist til vort småstatsterritorium, også synes små i deres tanker og idédannelse.
De holder meget mere af de store tanker end de små provinsielle andegårds ditto.
Men det rammer nok alligevel som et tveægget sværd. For sagen er jo at andre lande har ganske stramme meninger om hvordan man skal gøre. Og man tillader ikke gerne mindretalsanskuelser at føres ud i praksis. (Så som spisning af svinekød, for at nævne et nemt eksempel)

Vi kunne sige, at folk må gøre som de vil så meget mere som at en lille gruppe ikke rigtig kan trænge igennem med regler der vil stride imod langt større grupper.
Det forstår jeg godt.
Det er nok derfor at man har opfundet "landet." Et område hvor folk af omtrent samme sprog, anskuelse og sogar samme udseende (hvilket her blot skal tages som et historisk faktum) finder sammen og kalder deres "land."
I dette "land" laver man regler der så skal gælde for alle i dette område, så som færdselsregler, skatteregler og meget andet.
Vi i Danmark forsøger ikke at lave regler der skal gælde overalt. (Det gør vi så alligevel, via FN's menneskerettighedsprincipper.)

Man kan se sådan på det, at selvom milliarder af folk ude i verden går ind for omskæring, så KAN man forestille sig at tilhængerne i Danmark må afholde sig fra at praktisere omskæring, fordi de i Danmark udgør en lille del.

Det rummer også den fordel at man måske lettere kan bortforklare at man afstår fra omskæring af sine børn med henvisning til, at "vi jo bor i Danmark hvor det ikke er tilladt." Og så kan man måske hen ad vejen indse at drengene jo trives alligevel med bevaret forhud.

Det kunne være med en sådan lov som med love om forurening. Det kan være besværligt, men med tiden erkender man at det måske er OK alligevel.
Men det er op ad bakke, det indser jeg.

4 år siden

Besvar debattråd

Debatten Den selektive etik. er startet 23/04-2018 17:45 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3Færdig med digtsamling
12 timer siden · DeuceF43
5Blive til noget?
6 dage siden · DeuceF43
514Kontraster
6 dage siden · Savanti
1Rette hylde?
7 dage siden · DeuceF43
9Hvornår har en begyndelse for meget...
8 dage siden · Gandalflight
0Erotisk billede tilladt?
9 dage siden · DeuceF43
12Mellemgaard - et forlag i frit fald
10 dage siden · dino
19Hvad inspirerer dig
11 dage siden · ClPollux
2Hurra! Charterrejsen til Cypern er ...
11 dage siden · Brit Skovgaard
140Dagens Vits
19 dage siden · leviP
7Anbefalinger til forlag?
22 dage siden · Krimi4Y
0Skrivegruppe!
29 dage siden · Clara de N
14'Penge'
1 måned siden · Savanti
4130Dagens ord
1 måned siden · Savanti
27Chatten
1 måned, 5 dage siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
1 måned, 13 dage siden · Eddie
1Formatering fra word til Fyldepenne...
1 måned, 22 dage siden · Pia Hansen
1Prøver her
2 måneder, 19 dage siden · FaetterA
97Ligheder
2 måneder, 21 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
5 måneder, 1 dag siden · Turse
1Blinder eller blænder
5 måneder, 3 dage siden · heksemutter
0Kunst og verden politik
6 måneder siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
6 måneder, 2 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
6 måneder, 2 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
6 måneder, 4 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
6 måneder, 8 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
7 måneder, 8 dage siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
7 måneder, 21 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
7 måneder, 25 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
7 måneder, 27 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
8 måneder siden · Provenceflemmin...
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 16 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
9 måneder, 20 dage siden · Stenfisker
0Musik
9 måneder, 23 dage siden · Savanti
0ups
9 måneder, 27 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
10 måneder, 5 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
10 måneder, 7 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
10 måneder, 14 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
10 måneder, 16 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
10 måneder, 19 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
10 måneder, 26 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
11 måneder, 1 dag siden · MariaMolgaard

Religion, politik og samfund

42Menneskerettighederne
6 måneder, 8 dage siden · BjørnLangkilde
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 16 dage siden · dino
22Lykke
1 år, 1 måned siden · Engbo
137Virus
1 år, 9 måneder siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
1 år, 10 måneder siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
1 år, 11 måneder siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 år, 11 måneder siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
2 år siden · Wernn
230Forbyde kritik?
2 år siden · Engbo
11Metwo-two
2 år siden · dino
11668
2 år siden · Wernn
26JULEN
2 år siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
2 år siden · dino
185Den frie verdens leder
2 år siden · Wernn
0Kringsat
2 år siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
2 år siden · Wernn
27SAS
2 år siden · Morpheus
379Gud
2 år siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
2 år siden · dino
5Verdens økonomi
2 år siden · dino
4Nytårstalen
2 år siden · dino
117Statsborgerskab
2 år siden · Wernn
12Julens indlæg
2 år siden · dino
65Demokrati
2 år siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
2 år siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 år siden · Wernn
109Homofobi
2 år siden · leviP
5Pengetroen
2 år siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
2 år siden · Wernn
1Det store intet
2 år siden · dino
0Sekterisk aggression
3 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
3 år siden · Engbo
30Kristendom
3 år siden · Engbo
23folkeafstemning
3 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
3 år siden · dino
74På'n igen.
3 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
3 år siden · Engbo
8Bøn
3 år siden · Morpheus
32Politik .
3 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
3 år siden · dino
47At rejse er at leve?
3 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
3 år siden · Inghard
8Circumcisio.
3 år siden · dino
6Den nye EU aftale
3 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
3 år siden · Engbo