Religion, politik og samfund · Politiske ideologier anno 2019

47 svar
Senest opdateret 12 dage siden · 9 bruger(e) deltager
4 måneder, 23 dage siden

Jeg er ikke selv på nogen måde ideologisk anlagt, og for mig virker det en smule reserveret og uansvarligt at strukturere en nation efter en politisk-ideologisk orientering. For ingen ideologi er fuldstændig eller bygger på eksakt videnskab.

Liberalismen er, ifølge mig, egoistisk og ubarmhjertig leg mellem rig og fattig, svag og stærk. Socialismen syntes omvendt at være en fantastisk eventyrutopi uden hold i den sandfærdige virkelighed.
Til gengæld tror jeg - uden på nogen måde at være teknokrat - at forskning er den bedste måde at konsolidere et samfund på.

Vi er midt i en valgkamp, og her tegnes et tydeligt billede af, hvordan de ældgamle ideologier, her i dagens Danmark, endnu er i flittig brug.
Både Liberal Alliances evindelige forslag om skattelettelser og socialdemokratiets - uden at jeg vil forholde mig til ældreproblematikken i øvrigt - pensionsudspil er begge eksempler på ideologiske almisser, som flere forskere, ifølge de etablerede dagblade, stiller sig tvivlende over for.

Nu er forskning jo ikke altid notorisk, og naturligvis skal politikere også have lov til at være idealistiske, men kan en politiker ikke rent nøgternt forsvare sin politik, ser jeg ikke nogen grund til at skulle forholde mig til den pågældende sag - politik uden faglig resonans er spild af tid.

Jeg har heller ikke noget imod, at de respektive partier har en ideologi som pejlemærke, men kærlighed gør blind, og i det øjeblik de ikke længere kan se udover egen ideologisk næsetip, har vi problemet.

Det ville være skønt, om nogle ville dele deres syn på sagen med mig.

- Nicolas Jessen

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

Nej, ingen ideologi kan helt rumme virkeligheden. Alligevel kan en ideologi være udmærket som pejlemærke, når man bare ikke opfatter den som "Bibel" der skal følges fundamentalistisk. Så vidt jeg kan se gør de fleste politikere her i Danmark netop dette. De har ideologierne netop som pejlemærke og inspiration, men bruger så endelig deres forstand og mere eller mindre sunde fornuft.

Kåemer

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

For at (i hvert fald jeg selv kan) komme videre, blot lige et spørgsmål: Hvad mener du mere præcist med "forskning"?

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

Med forskning mener jeg videnskaben i bredeste forstand samt faglige udtagelser fra forskere, lektorer og professorer m.m.

Hvad den sunde fornuft angår, har du til dels ret, Kåemer. Men jeg synes nu alligevel, at der her er en ubehandlet problemstilling. For hvad skader det at være ideologisk anlagt? Jo, det legitimerer, at sandhed er noget, vi kan snakke os fra. Hvis alle partier, med hver sin ideologiske orientering, kunne argumentere for et politisk synspunkt blot med det argument, at nået var "god socialdemokratisk politik," eller en "liberal kærneværdi," ville det begrænse den oplyste og nuancerede debat og i givet fald føre til populisme.

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

Hvis man afstår fra at byde ind med meninger fordi man ikke kan formulere dem perfekt, så vil man overlade verden til dem der ikke helt har sådanne idealer.

Lad være at liberalismen har sine fejl og at socialismen har sine.
Men når de nu præsenteres som modsætninger, hvorfor så ikke søge at finde et kompromis et sted i mellem?

Det er vort demokratis mål og hensigt: netop ikke at lægge sig absolut til hverken den ene side eller den anden, men et sted i mellem. Og så kan man fra tid til anden justere til hø eller ve alt efter verdens udvikling.

Jeg fornemmer en misforståelse af videnskabens vilkår.
Videnskaben er nemlig ikke hverken objektiv eller neutral i absolut forstand.
Den kan være objektiv i detaljen og neutral i sin uafhængighed af konkrete fejlkilder.
Men der er altid visse grunde til at forskellige forskningsfelter udvælges. Og disse grunde vil ofte præges af ideologier.
Ligesom i kriminologi, hvor man ikke bare kan følge spor ud i det blå, men må forestille sig en skurk, før end man kan lede efter spor efter ham, gælder det også i videnskaben, at man skal kunne stille et spørgsmål før end man kan søge svar på det.
Og der vil være grunde til at man i videnskaben vælger visse spørgsmål og fravælger andre.

Man kan ikke bare forske i hvad der er bedst for mennesker. Og så formulere det som den bedste ideologi.
Jeg tror ikke man kan opstille et samfundssystem der er det videnskabeligt bedste.
Vi har grunde til alt.

Man har tidligere forsøgt sig med en klasseanalyse og søgt at finde ud af klassernes objektive behov. Det gjorde marx og engells.
Og andre har søgt sandheder i økonomiens uundgåelige mekanismer.

Men absolutte sandheder har det ofte med at føre til splid og ufred.
Jeg tror at freden ligger i erkendelsen af samfundets bevægelighed og foranderlighed. Og vor afståelse fra troen på helt firkantede sandheder.

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

Jeg er helt enig med dig i, Flemming Dalsgaard, at det er bedst og mest hensigtsmæssigt, når de respektive partier formår at nå til enighed på tværs af diverse ideologiske benspænd, det er jo netop demokrati - hvis blot politik altid var sådan.

Jeg kan ikke have formuleret mig tydeligt nok, for jeg tror ingenlunde på, at vi kan forske os til en bedre verden, - af den grund går jeg heller ikke ind for teknokrati - jeg mener blot, at forskning er et kærkommen middel i den politiske proces.

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

"videnskaben i bredeste forstand samt faglige udtagelser fra forskere, lektorer og professorer m.m."

Ingen videnskab, end ikke naturvidenskaberne, kan sige sig fri for at indeholde et værdisæt. Jeg vil til enhver tid foretrække en politiker der argumenterer ud fra et åbent fremlagt grundlæggende værdisæt (en ideologi) fremfor en der konstant henviser til at "videnskaben har bevist, at ...", for det har den derved påberåbte "videnskab" som regel netop ikke; politikeren plukker hvad der passer i hans/hendes egen ideologiske(!) optik og fremstiller det som objektive uafviselige forskningsresultater (meget af tidens miljø- og klimadebat er et lysende eksempel).

Påstanden om eksistensen af en sådan uimodsigelig objektivitet er langt mere betænkelig som politisk argument, end om man vedstår sig sine holdninger som ens eget (og ens partis) ideologiske grundlag og værdisæt. Så hip hurra for ideologierne, det er dem der viser hvilken samfundsudvikling man ønsker at fremme, dette kan videnskaben (i nok så bred forstand) aldrig udtale sig om.

Vover den alligevel forsøget, man kan f.eks. tænke på psykologiprofessor Helmuth Nyborg, så kommer den alvorligt i konflikt med sin egen påberåbelse af - nå ja, "videnskabelighed"!

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

Generelt set forsøger forskningen at forholde sig objektivt, men dermed ikke sagt at forskere ikke internt kan være uenige. Men det gør heller ikke nået, for forskellen på forskning og ideologi-filosofi er den, at forskningen ikke forsøger at løse, men at oplyse.

Jeg ved udmærket godt, at man ikke kan bruge et forskningsresultat til at løse samfundets problemer, men man kan bruge det til at belyse et problem. Vi kan ikke med forskningens hjælp måle på, om et samfund er ideelt, nej. Men den kan hjælpe os med at gøre samfundet ideelt.

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 23 dage siden

Så mange ord uden at tage stilling, Det er måske videnskab? Jeg kan ikke, selv i drømme, finde på, at stemme på nogle, der går ind for EU og NATO. De der sætter sig bare lidt ind i politik, vil være vidne til at vi --ikke bare ideologisk, men med våben i hånd - er allieret med lande, der har begået de værste forbrydelser, man kan forestille sig. Og dog omtaler man NATO som garanti for fred. Så pointen i debat, at alt bare er rigtigt og forkert - og man ikke bør have en holdning er jeg uenig i..

4 måneder, 23 dage siden
4 måneder, 22 dage siden

Engbo

Kan du nævne et land der ikke "har begået de værste forbrydelser, man kan forestille sig" enten direkte eller som allieret?

Kåemer

4 måneder, 22 dage siden
4 måneder, 22 dage siden

Selvfølgelig skal man da have en holdning, men man er jo også nødt til at have syn for sagn. Hvis blot man anskuer verden ren ideologisk, bliver ens verdensbillede en smule snævert og sort-hvidt. Ideologierne opdeler verden i rigtige og forkerte holdninger uden at tage højde for, at verden ikke er bestandig. Verden bliver gjort til et valg mellem en emotionel dystopi eller et ideologisk idealsamfund - lige som i religion.

EU-modstanden er et glimrende eksempel på det ideologisk snæversynhed. Kun få partier, samt danskere, er i dag modstandere af det danske EU-medlemskab. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU er alle partier med en stærk ideologisk livsanskuelse. Et parti som Enhedslisten er samtidig også svært at forhandle med, fordi de ikke ønsker at give afkald på deres idealistiske overbevisning og ender derfor med at fremstå ideologisk konforme.

4 måneder, 22 dage siden
4 måneder, 22 dage siden

Bag ideologier ligger der et menneskesyn og i det hele taget en virkelighedsopfattelse, ofte baseret på videnskab, filosofi - og tolkninger af denne viden.
Det er ret afgørende, om man synes alle mennesker har nogle basale rettigheder og hvad disse består af. Er det f.eks retten til ikke at dø af sult eller strækker det videre: Skal man være lige med andre?
Naturligvis skal ideologier ikke følges blindt, men en verden helt uden ideologi bliver tom og kaotisk. I så fald tager man stilling fra sag til sag uden sans for at alt hænger sammen.

vh. Pia.

4 måneder, 22 dage siden
4 måneder, 22 dage siden
#12 Engbo

Kåemer spørger om, jeg kan nævne et land, der ikke har begået forbrydelser.. Hvis jeg opdager, at min ven eller søn er i ledtog med forbrydere _- bander eller lignende, så vil jeg protestere og ikke godtage undskyldninger, for det er der såmænd så mange der gør.

Så bemærk lige at, at jeg iagttager, vi lige har deltaget i en række krige på falske grundlag. Det lever vi med, selv om det drejer sig om flere tusinde menneskeliv. Men et formodent giift mord eller en folkeafstemning på Krim er bare nok til vi blokere.

På trods af milliontal af menneskeliv i Vietnam krigen , så er USA stadig vor allieret. Værdien i at bruge litteratur lige fra de historiske til de romantiske, bør være, at vi søger fred mellem mennesker - lige som i det personlige liv.. Så jeg betragter dit svar, Kåemer som en bekræftelse på, at nogle søger liggyldighed i stedet for holdninger - eller ideologier.

Men som Pia skriver, så skal man ikke blindt følge det ideologiske. Det er f.eks et stort minus for den kommunistiske bevægelse, at mange følte sig forpligtet til at støtte Stalin med persondyrkelse og og udrensninger, der også kostede mange menneskeliv.. Det kritiske er nødvendigt over alt.

4 måneder, 22 dage siden
4 måneder, 22 dage siden

Engbo

"jeg betragter dit svar, Kåemer som en bekræftelse på, at nogle søger ligegyldighed i stedet for holdninger - eller ideologier."

Jeg begriber ikke hvordan du er kommet til den konklusion. - Jeg spurgte dig om du kendte til noget land der ikke "har begået de værste forbrydelser, man kan forestille sig" direkte eller som allieret. - Da du ikke svarer på det, skal jeg da forstå det sådan, at sådanne lande kender du ikke? Og skal vi så aldrig alliere os med nogen?

4 måneder, 22 dage siden
4 måneder, 22 dage siden
#14 Engbo

Nej, Kåëmer. Det skal ikke forstås som om jeg ikke kender andre lande med forbrydelser. Det synes jeg og fremgår af mit svar. Jeg udtrykte min undren over, t en kendsgerning, at vore allierede - og ofte os selv, har deltaget i forbryderiske krige, kan besvares med, at der findes også andre forbrydelser. Vi har io dette århundrede deltaget i krige, der har vist sig , at være bygget på løgne. Men over alt burde edet oprøre Vietnam krigens løgne med så mange ofre. Især er det fordi, da krigen fandt sted blev dennekrig b rugt som en kamp mod den angribene kommunistiske verden. Jeg husker det tydeligt fra min soldater tid, hvordan den blev presset ind i os. Alle ved nu (der vil vide) at det var amerikanerne,der arrangerede Vietnams angreb. Du må gerne svare, så jeg, selv ringe jeg kan forstå, at det ikke er ligegyldighed.

4 måneder, 22 dage siden
4 måneder, 21 dage siden

Engbo

Skal vi da slet ikke søge alliance med andre lande? Og hvis vi skal, hvilke så?

4 måneder, 21 dage siden
4 måneder, 21 dage siden
#16 Engbo

JO, Kåemer. Vi skal og vi har alliance med FN. Der med også med USA, Rusland m.v. NATO og Warzava pagten var et brud mod FNs formål. FN blev stiftet i 1946; men allerede midt i krigen samledes de allierede på grund af den overraskende krig. Tyskland og alliancer var meget beslutsomme med eres forbryderiske krig. Læreren på grund af denne udvikling, var at det aldrig måtte ske igen.

Der for ideen med FN . Men helt bestemt, det kan vel ikke være din mening, at det er lige meget hvem man personligt allierer sig med - om det er i fagforeningen eller i bander. Skulle der være nogen mening med NATO, så skulle vi vel ikke være allieret med hvilken som helst sag. --? M;en lad mig høre/se din mening om, det jeg skriver om det syn det danske militær havde på Vietnam krigen.

4 måneder, 21 dage siden
4 måneder, 20 dage siden

Naturligvis skal vi være med i FN, og det har vi da også været fra begyndelsen. Jeg ved da godt, at vi ikke altid har fulgt FN's råd og direktiver, men det har jo ingen lande - hvis det da skal være en undskyldning. - Og forresten består FN jo netop af alle de lande, som du mener, vi ikke burde alliere os med.
Men jeg giver dig ret så langt, at vi i højere grad burde respektere FN. Jeg er i det hele taget for internationale alliancer, og her skal vi nok ikke være alt for moralske og heller ikke alt for ideologiske. Taler man ikke sammen, kommer der i hvert fald ingen løsninger på problemerne,
.
Mit syn på Vietnamkrigen afviger vist ikke meget fra dit.

4 måneder, 20 dage siden
4 måneder, 20 dage siden
#18 Engbo

Tak Kåemer. Det grundlæggende ved FN er jo at man respektere medlemslandendes grænser. Vel er det ikke let at leve med, at mange lande ikke respektere menneskerettighederne.

Men vi har rigelige beviser for at krig ikke er løsningen. I vore minder må vi hædre dem, der gav livet forfriheden. Men mere sørgeligt er det, når ofrene ikke havde noget formål.

4 måneder, 20 dage siden
4 måneder, 20 dage siden

For nu at komme tilbage til emnet (efter ovenstående ideologisk-dialogiske sidespring) blot en artikel, man nok bør læse før man sætter kryds i kalenderen eller stemmeboksen:

https://www.dr.dk/...os-i-stemmeboksen

4 måneder, 20 dage siden
4 måneder, 20 dage siden

Interessant input JohannesB.

Jeg har også for nylig læst en artikel i Information, - jeg kan beklageligvis ikke finde den online - hvor en valgforsker, mener jeg han var, forklarer, at de nationale valg ikke afgøres i samme grad af nationale interesser, men derimod af internationale bevægelser: 80'erne var en konservativ periode, 90'erne en socialdemokratisk periode, 00'erne en liberal og således.

4 måneder, 20 dage siden
4 måneder, 18 dage siden
#21 Engbo

Når man forsvarer EU er det et tegn på, man har en holdning. Men styrken ved EU er, at inderkredsen forstår at udnytte ligegyldigheden. Man lægger vægt på fællesskabet. Ordet som sådan vil jeg da gerne støtte ideologisk; men her er det altså et fællesskab for de økonomiske stærkeste. Det er liberalismen, der dyrkes - også af socialdemokrater og andre, der kalder sig socialister.

Der er en anden ideologi, der hedder "proletarer i alle lande foren jer." Men på tiden står folkeforførerne stærkest. De forstår, at trække venstre over mod højre. Det er tydeligst at se på Socialdemokratiet og SF.

EU og NATO er altså ikke arbejdernes sag. Det er arbejdernes og det arbejdene folks modstandere.

4 måneder, 18 dage siden
4 måneder, 18 dage siden

Engbo

Det du skriver her er noget ideologisk sludder - altså netop ideologisk. Når man insisterer på at se alting ud fra en ideologi, så ender man med at se alt negativt. NATO skal jeg ikke sige så meget om, bare at der var gode grunde til at det blev oprettet, men EU er en organisation i fuld udvikling og der må stadig arbejdes på at den bliver mere demokratisk, men det betinger jo at flere interesserer sig for EUspørgsmål. Hvis kun de som har særinteresser engagerer sig, ja så bliver det dem der styrer. Men du kan næppe have noget imod det arbejde Merete Vestager har gjort.

Kåemer

4 måneder, 18 dage siden
4 måneder, 18 dage siden

Som du skrev tidligere, Kåemer, kan ideologi være et godt pejlemærke, såfremt det ikke bruges som "bibel," men det er dog ofte sådan, det ender; at en ideologisk orientering ender som religion.

Der er intet logisk augment imod et lille land som Danmarks - eller et stort land som Storbritanniens - fortsatte medlemskab af EU, ligesom der heller ikke er nogen grund til at betvivle den progressive virkning, et international samarbejde som FN står for trods de autokratiske staters modkræfter. Alt andet er ideologisk forblindelse.

De ideologiske idealer har svært ved at forlige sig med kompromisets kunst - at agere pluralistisk og dynamisk - og fungerer derfor ofte i praksis meget ineffektive, og Især hvad angår forståelse af internationalt samarbejde.

4 måneder, 18 dage siden
4 måneder, 18 dage siden
#24 Engbo

NATO er bygget på løgne - også fra begyndelsen af. Når nogen påtaler det, er det ideologisk sludder. Men de normale finder sig i forbrydelser, som man ellers, historisk ikke så længe siden, har hængt mennesker for.
Jeg forstår, at det er normalt, man er nogenlunde lige glade med de kendsgerninger. Vor allierede USA fører næsten uafbrudt krig mod andre nationer. En tideligere præsident i USA siger, at det bare var 16 år i USAs historie, man ikke førte krig. Det var fredsbevægelser og deres politiske ligheder, der påtalte de krige - f.eks. Vietnam krigen, før det gik op for de, der ikke var ideologisk indoktrinerede.
Når man opstiller det sådan finder jeg mig gerne i, at være ideologisk religiøs. Enten man taler om fredskamp eller miljø, så er initiativet og afsløringerne altid kommet fra venstre side. Jeg vil nødig opdage mig selv, som den der holder holder med forbryderne. Eller bare den fornuftige, der siger. :"Nå ja, men krig har der jo altid været - og krig vil der altid være."

4 måneder, 18 dage siden
4 måneder, 17 dage siden

"Gud give mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen."

Skrevet af Marcus Aurelius, romersk kejser år 161-180 e.kr.

Den ideologi vil jeg gerne leve efter.

Kåemer

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 17 dage siden
#26 Engbo

Nå, ja Kåemer. Det vil jeg såmænd også. Men jeg tænker her på Bartold Brecht, hvor han beskriver, at stå blandet et par kammerater og betragte nazisternes store demonstration og parade. "De har tgat arbejderne over på deres side. Vi kan lige så godt opgive." "Nej ," sagde Brecht, "Vi kan i det mindste sige neji." Historisk var det en kort periode fra da Det Tredie Rige trampede begejstret og til den store pris blev betalt med millioner af døde - ikke mindst børnene, der lå henslængt i ruinerne. Vi kender også en anden lignende situation, hvor den amerikanske præsident fastslog, at han ville bombe Vietnam tilbage til Stenalderen - og så situationen hvor det mægtige rige desperat forlod landet. Mens medløberne forsøgte at få plads i helikopterne.
Vi kan betragte historien gang; men vi kan også søge at ændre/påvirke. Ellers var der jo ingen mening i, at have demokrati eller dyrke litteratur.

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 17 dage siden

Engbo

Vi kan ændre meget, og det har sikkert både du og jeg gjort i løbet af vores levetid, og det har vi gjort alene gennem det liv vi har levet. Der er jo sket mange ændringer i samfundet i vores levetid, nogle, faktisk en hel del, til det bedre og andre til det værre. Jeg ved i hvert fald at hvis alt var i min ungdom, så havde jeg ikke kunnet leve det frie liv som jeg gør nu. - Naturligvis kan man ikke uden videre spore min indsats i disse ændringer, men når tilstrækkelig mange mennesker ændrer deres levevis og insisterer på deres ret til at gøre det, ja så ændrer samfundet sig, i hvert fald hvis landet er demokratisk, og det sket såmænd også i de lande der er mindre demokratiske. Men det betinger at man ikke tænker fundamentalistisk, for det skaber kludder i regnskaberne og man vil aldrig blive tilfreds.

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 17 dage siden
#28 Engbo

I nogle familier eller forsamlinger, bryder man sig ikke om, at der bliver talt politik. Det kan være gode mennesker, der ikke ville vende ryggen til, hvis man var i nød. Men de samme mennesker kan godt gøre sig skyldige i handlinger, der bliver udført at de, der repræsenterer dem.
Gode mennesker egnskaber skulle jo også virke politisk/ideologisk.

For længe siden var der ved et fredsmøde i Silkeborg en tysk "præstepige" til stede. En avis spurgte først den lokale præst om hans mening om fredsarbejde. Pastoren svarede jamen fred er det jo vi skal udvikle fra menneske til menneske." Men den tyske præst, sagde: "Skulle det være sagen, så skulle Jesus jo have blevet hjemme og passet sit sneker, tømrer arbejde. i stedet for at vandre rundt med apostlene..".

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 17 dage siden

"Skulle det være sagen, så skulle Jesus jo have blevet hjemme og passet sit snedker, tømrer arbejde. i stedet for at vandre rundt med apostlene..".

Forkert analogi. Selvfølgelig er det godt at nogen tager fat og gør noget aktivt, det burde vi vel alle gøre efter evne og muligheder. Og det mener jeg også jeg har gjort, og det har du vist også. Jeg tror de fleste menneske kæmper for alt hvad de har kært. Ikke ved at proklamere en ideologi eller en politisk retning. Det Jesus forkyndte, var ikke en politisk retning, men "Alt,hvad i vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem."

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 17 dage siden
#30 Engbo

Kåemer Nu kan jeg ikke lige se forskellen på mit citat fra præsten og så dit -. Jeg taler for, at man ikke bare personligt; men også samfundsmæssigt bør have en holdningDen gode mand kan jo også blive en god soldat, der bliver håndlanger for noget, der er ham i mod.

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 17 dage siden

Ideologier ensretter.
De giver deres svar på løsningen af Verdens problemer og begrænser menneskers aktive tænkning til ideologiernes løsningsmodeller.
Det være sig; kristendommen, islam, socialismen, liberalisme eller en hvilken som helst anden ideologisk overbevisning eller retning.
En enkelt person eller udvalgt skare definerer og fortolker reglerne og den enkeltes behov.
Enhver selvstændig aktivitet eller tanke, der strider mod de centrale vedtagne normer, vil blive defineret som kætteri og blive behandlet derefter.
Man kan jo ikke tjene 2 herrer.

Med venlig hilsen
Kattegat

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 17 dage siden
#32 Engbo

Jeg må sige , Kattegat, at jeg ikke kender de problemer i DKP ewller Enhedslisten. Tvært i mod vil jeg selv kæmpe for, at vi får klarhed angående krig og fred - forholdet til NATO eller til EU. Ledelsen af enhedslisten og i Folketinget er Enhedslisten min nærmeste; men langt fra aktiviteter, man bare underordner sig.
Det er vigtigt at iagttage bevægelser - og at påvirke disse. I de år hvor vi har oplevet frafald i Danmarks Kommunistiske Parti, ved jeg at mange medlemmer har foretrukket Socialdemokratiet. Der kan man undre sig over, at de bare underordner sig og ikke påvirker. Andre må have forklaringer på dette fænomen .

4 måneder, 17 dage siden
4 måneder, 16 dage siden

Engbo!
Som gammelt DKP medlem, og går jeg udfra, fast deltager på deres møder i Mejlgadehuset, taler du mod bedre vidende,
Du ved udmærket, hvordan dissidenter mod Centralkommisionens linje blev behandlet.
Enten rettede man ind eller blev isoleret og udstødt.
Det gjaldt ikke kun Aarhus afdelingen, men hele organisationen verden over.
Derved adskiller kommunistpartiet sig ikke fra andre ideologisk funderede forsamlinger.
Jeg skal gerne i et mere privat regi give dig eksempler og navne på, at det forholder sig sådan.
Angående Enhedslisten skal jeg undlade at kommentere på deres partiorganisation, da jeg ikke længere har føling med tingende på tæt hold mere.

Med venlig hilsen
Kattegat

4 måneder, 16 dage siden
4 måneder, 16 dage siden
#34 Engbo

Den linje du skriver om Kattegat, kan der sættes tidsrum på. Sådan var det ofte i DKP i nogle år. En gang gjorde vi jo også op med Stalin og persondyrkelsen. Men den hårde linje findes altså ikke i dag. Når du skriver, at du godt kan give mig navne, der bekræfter din påstand - ja, så er vi bare enige.

Vi er nogle, der forsætter trods fortidens fejltagelser - der er også gode erfaringer fra fortiden. Så kan det også undre mig, at nogle af de kammerater, der var de hårdeste for at holde stien ren, så bare selv meldte sig ud bagefter.
Så Griffenfelts digt ridset på fængsels ruden: "Da verden blev mig vred, da lærte jeg at kende, for alvor først min Gud, mig selv, min ven min fjende,
min fjende var mig gram.
Min ven var svigefuld.
Jeg selv var skrøbelig.
Gud var alene huld. "Jeg over sætter ordet Gud til sagen. Sagen vi, DKPere kæmpede for var og er stadig lige vigtig på trods af fjendens ondskab - vens svigt og indrømmet egne svagheder.
Som marxist, skal man ikke bare studere Marx og andre kommunistiske terrorrier. Såm Marxist skal man også lære af andre. Derfor citatet Griffenfelt. Der for svaret til de, der beskylder en for bare at lade sig lede af herskende.

4 måneder, 16 dage siden
4 måneder, 16 dage siden

Det er ikke altid så enkelt at skille ideologi og videnskab fra hinanden, da slet ikke hvis talen er om samfundsvidenskabelige discipliner. Den nationaløkonomiske videnskab er et oplagt eksempel:

"Frem for at basere sig på erfaringer og analyser om, hvad der virker i økonomisk politik, har den økonomiske teori bidraget til en drejning af den danske velfærds- og samfundsmodel i ideologisk, neoliberal retning - forklædt som videnskab. I tilsyneladende objektive analyser og fremskrivninger serveres nyliberalistiske løsningsmodeller som økonomisk nødvendigheder. Selv de økonomer, hvis opgave burde være at efterprøve, om den økonomiske politik virker og opfylder sine mål, bliver til en slags skabspolitikere, der driver udviklingen i ideologisk bestemt retning. Det kan hverken de eller vi være tjent med."

https://www.berlin...ngs-hoejresving#!

4 måneder, 16 dage siden
4 måneder, 15 dage siden

Jeg har med interesse læst jeres kommentarer. Derved har jeg mærket hvor mangelhaft mit danske sprog er, og at jeg ikke er i stand til at udtrykke mig på samme niveau.
Alligevel havde jeg løst at skrive et par linjer i forbindelse med mine mange års udenlandserfaring.
Vi levede 24 år i Singapore, det som fik landet til at blive hvad det er i dag, har i høj grad med en god politik og ideologi og forskning at gøre. Landet er kun 40 - 60 km stort plus nogle små øer. Landet har ingen reserver ud over multikultorelt folk. De har selvfølgelig strenge regler men vi og andre udlændinge som har levet der i mange år, ser det som en fordel. Folket er heller ikke utilfredse. Fra vores søn of svigersøn som også er involveret i forskning ud over landets grænser ved jeg, det hører nødvendigvis fremtiden til. Inge

4 måneder, 15 dage siden
4 måneder, 15 dage siden
#37 Engbo

Inghard Jeg håber, du får tid til at fortælle mere. Da vi var på tur til Vietnam, havde vi en tolk, dansker, der var bosiddende i Singapore. Den tolk var meget glad for Singapore. Så da blev min nysgerrighed vækket. Vi havde dog nok at gøre med at studere Vietnam. Tolken havde en meget stor viden om samfundforhold og religion. Det var lidt et sidespring; men han fortjente meget ros..

4 måneder, 15 dage siden
4 måneder, 14 dage siden

nghard:
Det undrer mig, at du vedholdende fremhæver Singapore, som et ideal samfund og kalder landet multikulturelt.
Sandheden er jo, at Singapore er et kapitalistisk diktatur styret af en kinesisk overklasse (75 %) og uden nogen reelle frihedsrettigheder.
Singapore udfører i forhold til landets størrelse de fleste henrettelser i Verden.
Ytringsfriheden er ikke eksisterende.
Mennesker kan arresteres og holdes indespærret i op til 2 år uden domfældelse, og indespærringen kan i praksis forlænges i det uendelige.
Human rights watch har anklaget Singapore for krænkelse af menneskerettighederne utallige gange.
Man kunne fortsætte denne dystopiske fortælling om Singapore, men lad os bare stoppe her.

Jeg kan forstå, at I og andre udlændinge finder disse forhold i orden, men det overrasker mig noget, at man kan opholde sig i denne bystat i 24 år og samtidig har fundet behag i disse forhold. - Dit kristne humanistiske livssyn taget i betragtning
.
Med venlig hilsen
Kattegat

4 måneder, 14 dage siden
4 måneder, 14 dage siden

Altså først til kattegat. Her er det ikke kun min mening som gælder. Hvorfor ikke rejse til Singapore og diskutere det med folket. Man har ytringsfrihed de har henrettelser - jeg ved ikke hvor du har tallet fra. Angående din bemærkning om at indespærre folk skal jeg få opklaret, for det har jeg aldrig hørt. Landet er i højeste grad multikulturelt, tage derned og oplev det selv. De fleste er kineser - at der en overklasse er fordi mange er meget rige. Sådan var det ikke da vi ankom. Der er mange velhavende mennesker der i dag også udlændinge og danskere.
Man kan som udlændig ikke blande sig i politikken. Hvis man ville lave en statistik i Danmark og sammenligne med Singapore, ville resuttatet blive til Singapores fordel angående at være tilfreds med forholdene. Landet har 6 millioner indbyggere og 2 millioner udlændinge. Din spottiske bemærkning
angående min kristne tro, vil jeg svare, at sådan taler jeg ikke om andre folks tro - det gør man heller ikke i Singapore.

4 måneder, 14 dage siden
4 måneder, 14 dage siden

Jeg interesserer mig ikke så meget for politik, i modsætning til mange Svejtser, men jeg modtager Engbos indbydelse til at skrive et par ord om Singapore. Jeg vil ikke gøre historien for lang, for ikke at gøre den kedelig. Vi var tre gange i Vietnam, jeg vil anbefale det til alle som gerne vil lære Asien at kende.
Det hele begyndte med, at Gud åbenbarede til en mand om at placere en diamant på et landkort. Der hvor diamanten passede, skulle han rejse hen og bede for landet, fordi der ville Gud udgyde af sin Ånd. Manden gjorde det, sad slet ret i kirkerne og bad. Derefter rejste han hjem igen. Landet var 15 år gammelt da vi ankom i 1975. Et lille land uden reserver og kultur med et folk som var udvandret andre steder fra for at overleve. Landet blev altså en diamant. Det lille land har i dag en mega stor flyveplads, en mega stor kontæner havn, mega store hoteller, mega store kirker, skoler, sygehuse og meget andet. Det er førende i banking, forskning og mange andre ting. Det de ikke har plads til i landet, videre fører de andre steder i Asien.
Det blev også vigtige år for os. Hvad der skete i Asien ville muligvis ikke passe i Danmark. Folket blev vist den vej som udviklingen skulle tage, uden megen plads til kritik. Sådan er det stadigvæk i dag. Vi besøgte landet sidste år. At landet har mange kristne mærkes på mange måder, selv om alle de store religioner er præsenteret. Det er ikke udsædvanligt at være millionær når man er pensioneret. Mange er meget velhavende med indflydelse over alt i Asien.
Min overbevisning er, at det også er i Guds plan, at alting skal være mega stort, og jeg er overbevist om, vi vil se mere af den slags i fremtiden. Jeg er også overbevist om, at vi vil se mere af det modsatte med korruption krig og elendighed.
Jeg tror også på, at Gud vil vise mere af sin herlighed og kraft med store under imellem kristne, og på at tiden er meget kort, kortere end de fleste aner, derfor beder jeg hver dag: 1 Korinter 15 - 51. Inge

4 måneder, 14 dage siden
4 måneder, 14 dage siden

Inghard!
Jeg har skam besøgt Singapore. Første gang i 1962 og de sidste to gange med en uges ophold hver gang på gennemrejse til min datter i Australien.
Pyt nu med det.
Mine oplysninger har jeg fra Human rights watch og andre kilder, som overvåger menneskerettighedskrænkelser. Du kan selv finde deres rapporter her:
https://www.hrw.org/asia/singapore

Angående,.at jeg skulle have krænket din kristne tro - kun dette.

Folk må for min skyld tro lige, hvad de vil og meget gerne give udtryk for deres tro også.

Dog må de, når de som du gør det også forvente at blive konfronteret med egne udtalelser.

Jeg har på ingen måde angrebet din tro, men givet udtryk for undren.

Hvordan kan man leve 24 år i et område som kristen uden så meget som at bemærke de veldokumenterede krænkelser af menneskerettighederne, der foregår i landet?

Undskyld! Men det undrer mig såre.

Med venlig hilsen
Kattegat

4 måneder, 14 dage siden
4 måneder, 14 dage siden

Kattegat kan dine to ugers ophold sammenlignes med 24 års ophold.
Hver gang nogen bliver henrettet bliver det offentlig gjort, det er meget få i de år vi boede der.
Man har ingen fattige og alle bliver også hulpet selv om forholdene er lidt anderledes end i Danmark.
Politikken går ud på at gøre folk en smule bange dermed regler overholdes, folket selv hjælper til med at holde ro og orden, ligesom her i Svejts, og er stolte af deres land.Jeg kender ikke mange lande hvor religionerne respekterer hinanden så godt som i Singapore.

4 måneder, 14 dage siden
4 måneder, 14 dage siden

Inghard!

Jeg skal ikke gøre mig til noget sandhedsvidne angående Singapore, hvilket også burde fremgå af mine indlæg.
Mine indlæg bygger på rapporter fra Human rights watch m. fl. Alle organisationer, der har et indgående kendskab til forholdene i Singapore.
Jeg må indrømme, at deres sandhedsbeviser vejer tungere for mig, end dine følelser som åbenbart priviligeret gæst i landet gør.

For mit vedkommende vil jeg lade sagen slutte her mellem dig og mig, da jeg ikke ser noget yderligere formål med diskussionen.

Med venlig hilsen
Kattegat

4 måneder, 14 dage siden
4 måneder, 10 dage siden
#44 Engbo

#10 Necolas - Når du nævner EU modstanderne som de ideologisk snæver synede, så får jeg lyst til at sende Scharnbergs digt - og med et citat af Kennedy. Det hele kan søges på forfatter navnet. Carl SC. digte var/er til fri rådighed. Uanset vore forskelige holdninger, er der brug for en modstand mod de ledere, der er groet fast i oprustningen . Som det fremgår, kan det koste dyrt med den letsindige laden stå til holdning..

Af Carl Scharnberg

"Over os hænger et atomkraftens Damokles­sværd i den tyndest tænkelige tråd,
der når som helst kan briste på grund af et teknisk uheld, fejlberegning eller sindssyge".
John F. Kennedy.

Der er ingen, der vil det.
Alle vender sig imod det.
Du kan spørge overalt.
Der er ingen, der vil det.
Spørg blandt dine naboer.
Spørg dem inde i kantinen.
Spørg på alle vore skoler.
Der er ingen, der vil det.
Spørg henne i møntvasken.
Spørg den lille købmand.
Spørg blandt de yngste.
Spørg alle de unge.
Spørg dem, der er forældre.
Spørg alle de ældste.
Der er ingen, der vil det.

4 måneder, 10 dage siden
13 dage siden
#45 Engbo

Siden den lange debat er der sket mange ting, der burde udfordre de ideologiske enige.
Hvorfor fremhæver de, der er socialdemokrater venstremænd og andre borgerlige ikke de begivenheder? Nu sidst er vor NATO allieret gået i krijg (igen) i Syrien mod kurderne. Vel, mange, også tyrkiske allierede er i mod; men på trods af det begyndende blodbad og nye flygtninge problemer, så er man da ikke så meget i mod som et formodent giftmord eller en folkeafstemning i Krim. Det er nok til boykot og til at vi ruster i Norden. Tænk da på, hvad vi godkender bare det er vore NATO venner. I den personlige snak hører jeg ofte folk sige: Jamen det er der vel ikke noget at gøre ved. Det er heller ikke lige til, men man burde da ikke stemme på folk, der er ens mening i mod - og man har da langt hen ad vejen ret til at ytre sig. Jeg er fristet til at tro, de, der stemmer på de borgerlige partier, ikke har nogen mening politisk; men stemmer bare af vane. Hjælp mig ud af den mistanke. Men bemærk, at der næsten aldrig fra nævnte side rejses en protest.

13 dage siden
13 dage siden

Forskning og ideologi er som videnskab og religion. Det første har til hensigt at beskrive virkeligheden og stræbe efter at danne viden baseret på disse beskrivelser. Det andet har til hensigt at afgøre, om og hvordan denne viden skal bruges. For eksempel, videnskaben gør storskalaovervågning mulig. Din ideologi - altså dine værdier - fortæller dig, om den også er ønskværdig. Vægter du social stabilitet og sikkerhed højere end individets ret til privat liv, vil du mene staten har ret til at tage disse midler i brug. Vægter du til gengæld individets ukrænkelige ret til privat liv højere end du stoler på, at staten ikke skal misbruge den viden, den får via overvågning, vil du nok være modstander af overvågning.

Lad mig forklare - Lad as tage fastsættelsen af topskatten som eksempel. Nogle partier vil trække på den kendsgerning, som er støttet af forskning, at en forhøjelse af topskatten vil øge ligheden i samfundet og er derfor retfærdig og ønskelig. Andre partier vil trække på den kendsgerning, at sådan en forhøjelse vil ramme motivationen hos de store investorer og iværksættere og derfor komme til at skade arbejdsmarkedet, hvilket de svageste vil komme til at lide mest af. Derfor er den uretfærdig og uønskelig. Forskningen viser at begge har ret, dog uden at bestemme hvad der er retfærdig eller ønskværdig.

Ideologien er den retningslinje, der bestemmer hvilket aspekt af en umådelig kompleks virkelighed, man vælger at fremhæve og bruge som argument. Virkeligheden hyperkompleksitet gør det umuligt at tage højde for alle dens aspekter i bearbejdning af en hvilken som helst ideologi - økonomisk, social eller andet.

13 dage siden
12 dage siden

Ja topskat vil nok øge ligheden. For så vidt som lighed er et mål i sig selv.

Nogle vil mene at prisen for sådan lighed er et lavere bruttonationalprodukt og hvad heraf følger af økonomisk stagnation.

12 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Politiske ideologier anno 2019 er startet 02/06-2019 16:19 af Nicolas Jessen og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3055Dagens ord
5 minutter siden · leviP
315Kontraster
8 timer, 5 minutter siden · Savanti
14Ligheder
8 timer, 9 minutter siden · Savanti
0Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
18 timer siden · Jes B
6Løsrivelse - af provinser og hele l...
21 timer siden · Kåemer
3Sentimentalitet
9 dage siden · Kåemer
5Bøger om at skrive
10 dage siden · neran
47Politiske ideologier anno 2019
12 dage siden · dino
68Homofobi
12 dage siden · dino
16Køn
14 dage siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
16 dage siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
17 dage siden · dino
3El-biler
19 dage siden · Kåemer
0Skrivegruppe Midtjylland
21 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
23 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
23 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
26 dage siden · Engbo
6Lige margener?
27 dage siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
28 dage siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
1 måned siden · NAHansen
0Internet
1 måned siden · Savanti
105Dagens Vits
1 måned siden · Hannepedersen89
2Redigering
1 måned siden · Machula T.
11Lykke
1 måned, 4 dage siden · Engbo
1Margit Sandemo
1 måned, 9 dage siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
1 måned, 11 dage siden · dino
6Jalousi
1 måned, 11 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
1 måned, 12 dage siden · Fink
19Mere end almindelig klangfuld
1 måned, 23 dage siden · dino
1Synonymer
1 måned, 26 dage siden · JohannesB
3Er E-sport sport?
1 måned, 28 dage siden · Savanti
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
2 måneder siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
2 måneder, 3 dage siden · knudkp
30Kristendom
2 måneder, 6 dage siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
2 måneder, 8 dage siden · knudkp
1En god slutning
2 måneder, 9 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
2 måneder, 11 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
2 måneder, 12 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
2 måneder, 17 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
2 måneder, 19 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
2 måneder, 19 dage siden · NAHansen
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
2 måneder, 22 dage siden · Savanti
6Samtykke
2 måneder, 23 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
2 måneder, 23 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
2 måneder, 23 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
2 måneder, 23 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
2 måneder, 23 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
2 måneder, 25 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
2 måneder, 25 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
2 måneder, 25 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
3 måneder siden · knudkp
1To Liv
3 måneder, 5 dage siden · Engbo
10Danmark
3 måneder, 16 dage siden · dino
16Chettoer
3 måneder, 20 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
3 måneder, 22 dage siden · Engbo
74På'n igen.
4 måneder, 3 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
4 måneder, 5 dage siden · Machula T.
3Sonateform
4 måneder, 8 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
4 måneder, 9 dage siden · Muhkovending
9Humor .
4 måneder, 14 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
4 måneder, 17 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
4 måneder, 18 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
4 måneder, 20 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
4 måneder, 22 dage siden · Polo
7Saxo.com
5 måneder, 1 dag siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
5 måneder, 3 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
5 måneder, 3 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
5 måneder, 10 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
5 måneder, 11 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
5 måneder, 15 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
5 måneder, 18 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
5 måneder, 21 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
6 måneder, 10 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
6 måneder, 11 dage siden · Savanti
21Porno
6 måneder, 13 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
6 måneder, 16 dage siden · maryanna
3Hjælp til handling
6 måneder, 17 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
6 måneder, 18 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
6 måneder, 20 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
6 måneder, 21 dage siden · sylvain_24
2Google
6 måneder, 23 dage siden · Savanti
1Dagbøger
6 måneder, 23 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
6 måneder, 24 dage siden · Engbo
9Novellesamling
6 måneder, 24 dage siden · dino
6Sprogproblemer
6 måneder, 28 dage siden · Marver
102Kontraster
6 måneder, 28 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
6 måneder, 28 dage siden · mandeniskoven
9Komma
7 måneder siden · Dyppepennen
8Bøn
7 måneder, 1 dag siden · Morpheus
82Perfekt?
7 måneder, 3 dage siden · Engbo
7Hvor kan jeg finde noget om Egyptis...
7 måneder, 3 dage siden · dino
23Efter døden
7 måneder, 3 dage siden · dino
7Helbred opdatering.
7 måneder, 4 dage siden · Savanti
7Udslettelse af selvet
7 måneder, 6 dage siden · Morpheus
6Skriveøvelser
7 måneder, 6 dage siden · Miss-Leth
1Retstilstand og retssikkerhed
7 måneder, 9 dage siden · Kattegat
0Sjovt!
7 måneder, 10 dage siden · knudkp

Religion, politik og samfund

6Løsrivelse - af provinser og hele l...
21 timer siden · Kåemer
47Politiske ideologier anno 2019
12 dage siden · dino
68Homofobi
12 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
16 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
26 dage siden · Engbo
11Lykke
1 måned, 4 dage siden · Engbo
30Kristendom
2 måneder, 6 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
2 måneder, 17 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 måneder, 25 dage siden · dino
74På'n igen.
4 måneder, 3 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
5 måneder, 21 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
6 måneder, 24 dage siden · Engbo
8Bøn
7 måneder, 1 dag siden · Morpheus
32Politik .
8 måneder, 13 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
8 måneder, 13 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
8 måneder, 14 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
8 måneder, 15 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
8 måneder, 17 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
8 måneder, 21 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
8 måneder, 26 dage siden · Engbo
4Salme
10 måneder, 18 dage siden · Engbo
6Victoria
11 måneder, 4 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
11 måneder, 13 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 1 måned siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 1 måned siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 1 måned siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
41Demokrati
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 3 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 4 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 4 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 5 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 5 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 5 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 6 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 6 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 7 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 7 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 8 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 9 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 10 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 10 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 10 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
3 år siden · Fink
3Målsætninger
3 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
3 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
3 år siden · Kåemer
53Mærkedag
3 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
3 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
3 år siden · Villain
6Journalistik eller?
3 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
3 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
3 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
3 år siden · Engbo
17Homofobi
3 år siden · dino
0Hjemmehjælp
3 år siden · Kåemer
13Grundlov
3 år siden · Engbo
8Danmark Frit
3 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
3 år siden · Fink
46I krig igen?
3 år siden · Engbo
23Skattesnyd
3 år siden · Engbo
20Afsløringer
3 år siden · Engbo
8Burka
3 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
3 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
3 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
3 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
3 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
3 år siden · Engbo
15Moral
3 år siden · dino
94Holdningsændring
3 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
3 år siden · Engbo
16ungdom idag
3 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
3 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
3 år siden · dino
2Faderstyre
3 år siden · dino
9En sort liste
3 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
3 år siden · Engbo