Religion, politik og samfund · Politiske ideologier anno 2019

53 svar
Senest opdateret 2 år siden · 10 bruger(e) deltager
3 år siden

Jeg er ikke selv på nogen måde ideologisk anlagt, og for mig virker det en smule reserveret og uansvarligt at strukturere en nation efter en politisk-ideologisk orientering. For ingen ideologi er fuldstændig eller bygger på eksakt videnskab.

Liberalismen er, ifølge mig, egoistisk og ubarmhjertig leg mellem rig og fattig, svag og stærk. Socialismen syntes omvendt at være en fantastisk eventyrutopi uden hold i den sandfærdige virkelighed.
Til gengæld tror jeg - uden på nogen måde at være teknokrat - at forskning er den bedste måde at konsolidere et samfund på.

Vi er midt i en valgkamp, og her tegnes et tydeligt billede af, hvordan de ældgamle ideologier, her i dagens Danmark, endnu er i flittig brug.
Både Liberal Alliances evindelige forslag om skattelettelser og socialdemokratiets - uden at jeg vil forholde mig til ældreproblematikken i øvrigt - pensionsudspil er begge eksempler på ideologiske almisser, som flere forskere, ifølge de etablerede dagblade, stiller sig tvivlende over for.

Nu er forskning jo ikke altid notorisk, og naturligvis skal politikere også have lov til at være idealistiske, men kan en politiker ikke rent nøgternt forsvare sin politik, ser jeg ikke nogen grund til at skulle forholde mig til den pågældende sag - politik uden faglig resonans er spild af tid.

Jeg har heller ikke noget imod, at de respektive partier har en ideologi som pejlemærke, men kærlighed gør blind, og i det øjeblik de ikke længere kan se udover egen ideologisk næsetip, har vi problemet.

Det ville være skønt, om nogle ville dele deres syn på sagen med mig.

- Nicolas Jessen

3 år siden
3 år siden

Nej, ingen ideologi kan helt rumme virkeligheden. Alligevel kan en ideologi være udmærket som pejlemærke, når man bare ikke opfatter den som "Bibel" der skal følges fundamentalistisk. Så vidt jeg kan se gør de fleste politikere her i Danmark netop dette. De har ideologierne netop som pejlemærke og inspiration, men bruger så endelig deres forstand og mere eller mindre sunde fornuft.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Med forskning mener jeg videnskaben i bredeste forstand samt faglige udtagelser fra forskere, lektorer og professorer m.m.

Hvad den sunde fornuft angår, har du til dels ret, Kåemer. Men jeg synes nu alligevel, at der her er en ubehandlet problemstilling. For hvad skader det at være ideologisk anlagt? Jo, det legitimerer, at sandhed er noget, vi kan snakke os fra. Hvis alle partier, med hver sin ideologiske orientering, kunne argumentere for et politisk synspunkt blot med det argument, at nået var "god socialdemokratisk politik," eller en "liberal kærneværdi," ville det begrænse den oplyste og nuancerede debat og i givet fald føre til populisme.

3 år siden
3 år siden

Hvis man afstår fra at byde ind med meninger fordi man ikke kan formulere dem perfekt, så vil man overlade verden til dem der ikke helt har sådanne idealer.

Lad være at liberalismen har sine fejl og at socialismen har sine.
Men når de nu præsenteres som modsætninger, hvorfor så ikke søge at finde et kompromis et sted i mellem?

Det er vort demokratis mål og hensigt: netop ikke at lægge sig absolut til hverken den ene side eller den anden, men et sted i mellem. Og så kan man fra tid til anden justere til hø eller ve alt efter verdens udvikling.

Jeg fornemmer en misforståelse af videnskabens vilkår.
Videnskaben er nemlig ikke hverken objektiv eller neutral i absolut forstand.
Den kan være objektiv i detaljen og neutral i sin uafhængighed af konkrete fejlkilder.
Men der er altid visse grunde til at forskellige forskningsfelter udvælges. Og disse grunde vil ofte præges af ideologier.
Ligesom i kriminologi, hvor man ikke bare kan følge spor ud i det blå, men må forestille sig en skurk, før end man kan lede efter spor efter ham, gælder det også i videnskaben, at man skal kunne stille et spørgsmål før end man kan søge svar på det.
Og der vil være grunde til at man i videnskaben vælger visse spørgsmål og fravælger andre.

Man kan ikke bare forske i hvad der er bedst for mennesker. Og så formulere det som den bedste ideologi.
Jeg tror ikke man kan opstille et samfundssystem der er det videnskabeligt bedste.
Vi har grunde til alt.

Man har tidligere forsøgt sig med en klasseanalyse og søgt at finde ud af klassernes objektive behov. Det gjorde marx og engells.
Og andre har søgt sandheder i økonomiens uundgåelige mekanismer.

Men absolutte sandheder har det ofte med at føre til splid og ufred.
Jeg tror at freden ligger i erkendelsen af samfundets bevægelighed og foranderlighed. Og vor afståelse fra troen på helt firkantede sandheder.

3 år siden
3 år siden

Jeg er helt enig med dig i, Flemming Dalsgaard, at det er bedst og mest hensigtsmæssigt, når de respektive partier formår at nå til enighed på tværs af diverse ideologiske benspænd, det er jo netop demokrati - hvis blot politik altid var sådan.

Jeg kan ikke have formuleret mig tydeligt nok, for jeg tror ingenlunde på, at vi kan forske os til en bedre verden, - af den grund går jeg heller ikke ind for teknokrati - jeg mener blot, at forskning er et kærkommen middel i den politiske proces.

3 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 53 indlæg
2 år siden

Jeg er ny her, men interessere mig på den anden side, en del for ideologi begrebet.
Det bliver dog lidt svært for mig, når folk starter med:

"Jeg er ikke selv på nogen måde ideologisk anlagt"

Fordi: Hvad betyder dette udsagn?
Især når det bliver fulgt af betragtninger om at ideologi og virkelighed i mere eller mindre grad er modstridende.
Betyder det, at en anser sin forståelse som virkelighedsnær og anser andre, som tror på noget andet, som mere ideologiske bevæget?
Vil det ikke være sådan, at dem, der tror på den liberale bettagtning, selv tror på denne, som den mest sande beskrivelse af virkeligheden, som den ER. Og ikke selv betragter denne betragtning som idologisk?
Kan den, der tror på den liberale betragtning ikke med samme ret skrive: "Jeg er ikke selv på nogen måde ideologisk anlagt" og pege på andre ideologier som virkelighedesfjerne?

Jeg spørger af ærlig uvidenhed. Så der er hjælp jeg beder om og ikke debat på nuværende tidspunkt.

Jeg har ikke læst hele debattråden endnu. Men i det jeg har læst, forstår jeg at i har en nogen ensartet forståelse af, hvad ideologi ER.
En forståelse, som jeg gerne vil kende jeres belæg for, nu vi taler om virkelighed vs ideologi.

Med mest mulig åbenhed for, at det er mig, der misforstået såvel jeres kommentare som ideologi begrebet.
Jens

2 år siden
2 år siden

@ Kåemer

Du skriver:
"ingen ideologi kan helt rumme virkeligheden"

Er det nu en ideologiske eller videnskabelig betragtning?
Hvordan undersøger (falsificerer) vi denne tese?

Jeg tænker (måske fejlagtigt): Vil en hver ikke nødvendigvis se den ideologi man nu er end op med, som den mest præcise beskrivelse af virkeligheden?
Eller tænker du, at mennesker generelt evner at skelne mellem deres ideologiske forståelse af X og deres virkelighedsforståelse?
Hvis X er noget andet end virkeligheden.
Hvorfor skulle folk vælge en ideologi, hvis de ikke anser den som en beskrivelse af noget virkeligt?

Ser frem til at blive klogere på emnet.

2 år siden
2 år siden

@Nicolas Jessen

"Med forskning mener jeg videnskaben i bredeste forstand samt faglige udtagelser fra forskere, lektorer og professorer m.m."

Du er med på, at mennesker inden for fx Cepos, og young-earth creationism selv betragter deres arbejde som forskning?

Hvordan sikre vi os imod, at vores egen forståelse af, hvad der tæller som forskning, er ideologisk betinget?

2 år siden
2 år siden

Hvis vi her skal kunne gøre op hvordan vi definerer kriterier på objektiv sandhed og subjektiv mening, så tror jeg at vore elregninger vil stige.

Men Kåemer skriver at "ingen ideologi kan rumme hele virkeligheden."
Og ja, man kan spørge om det er et udsagn der har den objektive sandheds tyngde, eller om udsagnet selv er ideologisk.

Men det er umiddelbart let at forstå!

For hvis man har en ideologi og hævder at den er alt dækkende, så antager man at alle der ikke har den a priori vil tage fejl i hvad de måtte komme frem med.
Det vil sige at hvis man er nazist, så vil alle udsagn sagt af en jøde være behæftede med fejl alene fordi vedkommende er jøde. Det er klart at det ikke kan være rigtigt. For hvis man forestiller sig at en jøde siger: "nazismen er svaret på alle vore dages problemer," så må en nazist tvinges til at indse at udsagnet er rigtigt, om udsagnet stammer fra en jøde eller ikke. Og i samme sekund begår han en selvmodsigelse, da hans ellers hævder at alt hvad der kommer fra jøder er forkert.
Man kunne indvende at selvmodsigelsen vil ophæves ved at erkende at en jøde ikke meningsfuldt kan sige sådan noget. Men det er et ideologisk synspunkt og derfor ikke objektivt. For der findes en masse europæere der udsiger at den "hvide, kristne, borgerlige" politik i Europa er fyldt med fejl og burde bremses.

Så derfor mener jeg at Kåemer har ret, når han siger at ingen ideologi er så fejlfri at opponenter ikke ind imellem kan have ret i deres påstande, selvom sådanne ville gå imod den aktuelle ideologi.

Churchill sagde jo at demokratiet ikke er perfekt, men nok det mindst ringe system.
Når vi tillægger os en ideologi bør vi (og det er en subjektiv tanke!) vælge en som vi finder er mindre katastrofal end de andre.

Forskning er præget af subjektivitet og ideologi. For forskning præges ofte af disse ting:
1. Man skal kunne forestille sig et resultat.
2. Man vælger så at stille visse spørgsmål.

Man forsker ikke bare ud i det blå og ser så hvad der kunne dukke op undervejs af objektive sandheder.

Før man kan gribe til "1" vil der være spørgsmål allerede. Men forskningens metode kræver at man reducerer sin nysgerrighed til få præcise spørgsmål.

For eksempel kan man være interesseret i infektiøse sygdomme, og man spørger umiddelbart om der findes stoffer der dræber sygdommens årsag(hypotese: årsagen er visse mikroskopiske livsformer) uden at dræbe patienterne.
Derefter kunne man udvælge en række kemikalier og så undersøge efter tur: Er de skadelige for mennesker? Og hvis ikke: Er de skadelige for mikrober?
Så finder vi et sygt menneske der har sygdommen. Hvis stoffet kan dræbe en dyrkning af mikroben, giver vi det til patienten. Han overlever og bliver rask. Ergo var mikroben skyld i sygdommen og stoffet virker.
Eller noget i den retning.
Det lyder ikke særlig ideologisk, ud over den ideologi at man bør prøve at redde menneskeliv.
Ideologien sniger sig tydeligere ind hvis man bruger penge på at få bekræftet at visse samfundsgrupperinger med en vis kultur har antropologiske karakteristika der sandsynliggør at de hyppigt bliver forbrydere osv.

Men kan vi sikre os imod det? (At forskning er ideologisk betinget?) Nej, det tror jeg ikke er muligt. For forskning kræver penge og ressourcer, og nogen skal betale.
Man kan forsøge at prioritere således: En forsker har stillet et spørgsmål hvis besvarelse kan blive til stor samfundsmæssig gavn. Hvis denne forsker ikke har økonomisk gevinst af resultatet (han har ikke aktier i den fabrik der skal lave produktet osv.) så vil vi antage at der ikke står ideologi bag hans tanker. Men meget nærmere kan vi nok ikke komme til objektiviteten.
En virksomhed kan financiere en forskning, som kan give dem en masse indtjening. Det kan godt være relevant, og resultaterne kan godt rumme objektive sandheder! Men ideologien kan drille når samfundet der har betalt ingeniørernes uddannelse ikke må drage nytte af forskningen, som virksomheden har betalt.
Alligevel kan samfundet godt drage nytte af disse firmastyrede resultater. For den nyttige medicin var måske aldrig blevet lavet hvis forskningen var overladt til "objektive" universiteter alene.

Det er så en ideologi om vi skal have et samfund hvor alt er statsstyret eller helt eller delvist styret af private.
I DK forsøger man at rumme begge dele. Og midt i denne ideologiske suppedas skabes der resultater der kan være objektive eller ideologiske.
Man kan nok antage at objektivitet er nødvendig i den videnskabelige metode. Men objektivitet er noget andet når man vælger hvad man skal (bruge penge på at) forske i.
Det er en politisk prioritering hvor et samfund skal koncentrere sine anstrengelser.

2 år siden
2 år siden

Hej Wernn, og tak for din kritiske nysgerrighed.
Jeg må indrømme, at jeg ikke ser mig selv så firkantet, som jeg føler, du her give udtryk for.
I mit første indlæg skrev jeg som noget af det første at, "ingen ideologi er fuldstændig eller bygger på eksakt videnskab." - jeg skulle nok have skrevet: " ingen ideologi er fuldstændig, for ideologier bygger ikke på eksakt videnskab." Og det er af dem grund, jeg ikke er idealist - det er for unuanceret og uholdbart.
Jeg skrev dette indlæg, fordi jeg mener, at de fleste politiske partier i alt for høj grad er ideologisk styret. Jeg frustreres, når Socialdemokratiet hårdnakket fastholder, at en tidlig tilbagetrækning skal være en rettighed for alle personer, der har arbejdet et hvis antal år inden for et givent fag, fremfor blot at gøre det til en mulighed, for dem som har brug for en tidlig tilbagetrækning på grund af arbejdsslid.
Af ideologiske årsager vil socialdemokratiet derfor ikke blot give nedslidte, men også raske borgere tidlig pension, mens syge og nedslidte borgere må vente. Det er Socialdemokratisk ideologi at give folk rettigheder, som når de her lover nogle borgere 'ret' til tidlig tilbagetrækning. Men det er ikke den løsning, der hjælper flest nedslidte på pension. Socialdemokratiet valgte i valgkampen at gå den ideologiske vej og satse på folks ret, for derefter at lukke øjne og ører for hvad fagpersoner og forskning mente.

Jeg skrev dog også, at forskning ikke altid er notorisk. Jeg interesser mig ikke ret meget for virkeligheden, - for den kender ingen - men for igennem dialog og viden at prøve på at finde frem til de bedste løsninger på stort og småt. Jeg skriver også, at politikerne selvfølgelig skal have lov til at bruge ideologierne som pejlemærke. Det står jeg også fast ved, og selvom jeg ikke ser mig selv som ideologisk anlagt, må jeg da indrømme, at også jeg kan spejle mig selv i nogle af ideologierne og også finder mindst én ideologi særligt tiltalende. Men jeg mener stadigvæk at ideologierne først og fremmest er utopiske, og dérfor tillægger jeg dem ikke som udgangspunkt nogen særlig betydning.

Til sidst vil jeg give mit syn på spørgsmålet om, hvordan vi sikre os imod, at vores egen forståelse af, hvad der tæller som forskning, er ideologisk betinget. Og det tror jeg ikke på, vi kan sikre os imod. Jeg tror kun på, at vi kan forhold os kritisk til os selv, og det vi læser, hører og ser samt hele tiden at udfordre vores egne synspunkter. - forhåbentlig er det også derfor, vi debatterer hér: for at møde modsætninger og derigennem blive klogere.

2 år siden
2 år siden

Hej Nicolas Jessen
Tak for din refleksion.

Hermed den reflektion, som vækkes inde i mit hovede, når jeg læser dit indlæg.

"Jeg må indrømme, at jeg ikke ser mig selv så firkantet"
Det er blot udtryk for min metode.
Jeg skriver i tilnærmeligvis absolutte udsagn, fordi det er nemmere at falsificere.
Hvorimod vage (relativistiske) udsagn kan trækkes rundt i manegen, uden at man får hold på/i noget.

Sand/falsk er nemmer at gå til, hvis man er grundig mht. at undgå 'false dichotomies'.
Jeg slutter ikke fra at 'Q = False' til derfor 'Not-Q = Sand'.
Hvorimod det modsatte må gælde.

Så der er ikke noget at indrømme fra din side.
Den er heller ikke frikantet fra min side. Det handler ene og alene om at give dig mulighede for at falsificere min misforståelse, så vi hermeneutisk kan kommer tættere på en fælles forståelse af emnet.

"ingen ideologi er fuldstændig, for ideologier bygger ikke på eksakt videnskab."
Er tilsvarende et absolut udsagn, som kan være sandt eller falsk.
Men: Det, som jeg har brug for at få belyst, før vi (jeg) kan slutte til en konklusion, er hvad du mener med ideologi?
Ikke ordet ideologi, men begrebet eller konceptet.

Hvis du ikke forstå mit spørgsmål skal jeg gerne uddybe, hvad der hindre mig i at fange det budskab, som du forsøger at formidle.
Men for at min kommentar ikke bliver for lang, vil jeg antage, at du forstår spørgsmålet.

" idealist - det er for unuanceret og uholdbart"
Peger du her på, at mennesker, som du kalder idealister begår en fejl?
Du er med på, at et udsagn på formen:

'Q er X'

Er et absolut udsagn ikke?

Når du skriver idealist (Q) er for unuanceret og uholdbart (X).
Så kunne det være et falsk udsagn.
Hvordan undersøger vi to nu, om dette udsagn er sandt eller falsk?

"at de fleste politiske partier"
Er vi enige om, at partier ikke siger/mener noget?
Mennesker siger noget. Til tider det, som de mener.
At vi kategoriserer mennesker i partier og identificere mennesker med partier.
Er der smart?
Vil du sætte et par ord på, hvordan det er smart?
Ikke kun nemt- Men smart som klogt.

Hvis du godtager min tanker ovenfor. Så må vi også være enige om, at det er mennesker, der er ideologisk styret.
Er det noget vi vælger, når vi går ind i politik eller hvad tænker i den forbindelse?
Er der mennesker, der ikke er det?
Hvordan skelner vi?

Lad mig understrege: Dette er ikke kritik. Jeg er slet ikke kvalificeret til at fremføre en saglig kritik endnu.
Mine spørgemål er formuleret for at opnår bedst mulig forståelse af det, som du forsøger et formidle.

Du skriver: "Jeg frustreres, når Socialdemokratiet hårdnakket fastholder, at en tidlig tilbagetrækning skal være en rettighed for alle personer"
Er denne situation af frustration ikke netop udtryk for, at du ikke ser deres bud som en ideel løsning?
Er det ikke, i sig selv, et udtryk for den ideologi, som du vurdere tinge ud fra?
Jeg er helt åben for, at jeg misforstår dig her, så skyd endelig løse med korrektioner.
Igen- Læse det ikke som et udtryk for, at jeg er uenig.
Jeg kan ikke være uenig med noget jeg endnu ikke forstår.

" Af ideologiske årsager vil socialdemokratiet derfor ikke blot give nedslidte"
Denne kommentar tager jeg med for at vise, at der også er noget jeg godtager uden at stille yderligere spørgsmål. Det handler ikke om at bombardere dig med spørgsmål, som du ikke kan svare på.
Jeg er enig i dit udsagn her. Og har ikke brug for yderligere undersøgelse.

"hvad fagpersoner og forskning mente"
Jeg er ikke færdig med hele tråden. Så jeg er åben for, at du har henvist til kilder for dette.
Har du det skal jeg nok finde det.
Ellers har jeg brug for at du peger på, hvad det er for en forskning.

"Jeg interesser mig ikke ret meget for virkeligheden"
Der er vi igen på samme spor. For mig er det dog kun aktuelt.

"for den kender ingen"
Jeg ved ikke, hvordan det skal forstås. Er det retorikken med at: '< 100 % = 0 %'?
Fordi jeg tænker, at mange andre peger på forskellige og modstridende forståelser af virkelige fænomener, som udtryk for at forståelser er mere eller mindre velunderbygget.
Vil du hjælpe mig her. For at vi ikke kommer til at underkender den forskning, som du tidligere har peget på.
Jeg læser, at du kommer til at gendrive din henvisning til forskning når du acceptere en individuelt ideologisk komponent. Men ikke definere den så nøjagtigt, at vi kan "modregne den".
Lad mig belyse.
Hvis: X (Den individueller ideologi) + Y (Vurdereingen (vurderet gennem X) af ydre samfundesfænomener) = Forslået løsning

Så har vi vel ikke grundelag for at pege på, hvad forskellige løsningsforslag vil medføre som fænomener i verden uden for vore hoveder, og dermed heller ikke mulighed for pege sagligt på den ene løsning, som mere attraktiv end en anden?
Kommer du ikke til at peger på relativisme (som vel også er en ideologi)?
Jo mere vi erkender og kender vores individueller ideologi (Frem for at fornægte den gennem "Jeg ikke ser mig selv som ideologisk anlagt"). Jo mere præcist ka vi skelne mellem vore ideologiske forståelse og vore objektive forståelse.
Eller hvad er det jeg misforstår her?

"selvfølgelig skal have lov til at bruge ideologierne som pejlemærke"
Et absolut udsagn, endda med styrkemarkøren "Selvfølgelig".
Hvad viser os, at dette udsagn er sandt?
Eller hvordan falsificere vi det?

"selvom jeg ikke ser mig selv som ideologisk anlagt"
Kan vi udelukke, at du begår en fejl i den vurdering?
Det kan vi vel ikke før vi har et rimmelig præcist billede af, hvad ideologi er i den forståelse, som du peger gennem?

Hvis du ikke havde ordet 'ideologi' hvilke andre ord ville du så bruge, til at beskrive dette koncept eller fænomen?

"at også jeg kan spejle mig selv i nogle af ideologierne"
Dermed peger du på ideologier som noget uden for os.
Det har vi ikke defineret endnu. Så den vil jeg lade ligge.
Dog ikke uden, at pege på, at jeg er uenig. Jeg vil dog lade det være op til de bedste argumenter at pege på en pointe. Det er ikke noget. som jeg står fast på.

"dérfor tillægger jeg dem ikke som udgangspunkt nogen særlig betydning"
For ikke at spile med helt lukkede kort.
Det gør jeg. Endda meget stor betydening.
Men jeg er, på den anden side, bange for, at vi ikke peger på det samme fænomen, selv om vi bruger det samme ord.
Kan du forstille dig, at mennesker kan tro, at de taler om det samme alene fordi de bruger samme ord, men inde i hver deres hoved peger på to forskellige fænomener?
Fx 'Forår' som noget naturligt for ene og den anden; foråret og det at bladene springer ud, som udtryk for imaginær himmelnisses værk.
Den ene taler om naturens gang. Den anden taler om religion.

Du skriver: "Det står jeg også fast ved"
Hvor jeg mere interesserer mig for, hvilket fundament, at du står så fast PÅ!

Jeg har fremført mange spørgsmål.
Jeg forventer ikke, at de alle bygger på en korrekt forståelse af det, som du forsøger at sige.
Vælg venligst et par stykker af dem, som du finder, vil være mest opklarende i forhold til min misforståelse, som du ser den og ser, at jeg har brug for, for bedst/nemmest at kunne korrigere min forståelse i retning din forståelse.

Vi har nu være en tur rundt i den hermeneutiske spiral.
Håber, at du har mod, tid og lyst til en tur mere.
Venligst Wernn

2 år siden

Besvar debattråd

Debatten Politiske ideologier anno 2019 er startet 02/06-2019 16:19 af Nicolas Jessen og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3Færdig med digtsamling
12 timer siden · DeuceF43
5Blive til noget?
6 dage siden · DeuceF43
514Kontraster
6 dage siden · Savanti
1Rette hylde?
7 dage siden · DeuceF43
9Hvornår har en begyndelse for meget...
8 dage siden · Gandalflight
0Erotisk billede tilladt?
9 dage siden · DeuceF43
12Mellemgaard - et forlag i frit fald
10 dage siden · dino
19Hvad inspirerer dig
11 dage siden · ClPollux
2Hurra! Charterrejsen til Cypern er ...
11 dage siden · Brit Skovgaard
140Dagens Vits
19 dage siden · leviP
7Anbefalinger til forlag?
22 dage siden · Krimi4Y
0Skrivegruppe!
29 dage siden · Clara de N
14'Penge'
1 måned siden · Savanti
4130Dagens ord
1 måned siden · Savanti
27Chatten
1 måned, 5 dage siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
1 måned, 13 dage siden · Eddie
1Formatering fra word til Fyldepenne...
1 måned, 22 dage siden · Pia Hansen
1Prøver her
2 måneder, 19 dage siden · FaetterA
97Ligheder
2 måneder, 21 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
5 måneder, 1 dag siden · Turse
1Blinder eller blænder
5 måneder, 3 dage siden · heksemutter
0Kunst og verden politik
6 måneder siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
6 måneder, 2 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
6 måneder, 2 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
6 måneder, 4 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
6 måneder, 8 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
7 måneder, 8 dage siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
7 måneder, 21 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
7 måneder, 25 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
7 måneder, 27 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
8 måneder siden · Provenceflemmin...
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 16 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
9 måneder, 20 dage siden · Stenfisker
0Musik
9 måneder, 23 dage siden · Savanti
0ups
9 måneder, 27 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
10 måneder, 5 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
10 måneder, 7 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
10 måneder, 14 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
10 måneder, 16 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
10 måneder, 19 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
10 måneder, 26 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
11 måneder, 1 dag siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
11 måneder, 4 dage siden · dino
8Hvordan har du det
11 måneder, 17 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
11 måneder, 21 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
1 år, 4 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
1 år, 4 dage siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
1 år siden · Savanti
1Hvad synes i
1 år siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
1 år siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
1 år siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
1 år siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
1 år siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
1 år siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
1 år, 1 måned siden · Blækhuset
0Lejlighed insperation vintage art
1 år, 1 måned siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
1 år, 1 måned siden · Engbo
1Internationalt
1 år, 1 måned siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
1 år, 1 måned siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
1 år, 1 måned siden · Anniina
11Transgender
1 år, 1 måned siden · Inghard
22Lykke
1 år, 1 måned siden · Engbo
2Søger læsere!
1 år, 1 måned siden · Dahlenborg
6Teater stykke
1 år, 2 måneder siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
2Skrive-software?
1 år, 2 måneder siden · Mons1957
75Bibelen
1 år, 3 måneder siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 år, 4 måneder siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 år, 4 måneder siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 år, 4 måneder siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
1 år, 4 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 år, 5 måneder siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 år, 5 måneder siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 år, 5 måneder siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 år, 6 måneder siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
1 år, 6 måneder siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
1 år, 7 måneder siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
1 år, 7 måneder siden · Prem

Religion, politik og samfund

42Menneskerettighederne
6 måneder, 8 dage siden · BjørnLangkilde
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 16 dage siden · dino
22Lykke
1 år, 1 måned siden · Engbo
137Virus
1 år, 9 måneder siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
1 år, 10 måneder siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
1 år, 11 måneder siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 år, 11 måneder siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
2 år siden · Wernn
230Forbyde kritik?
2 år siden · Engbo
11Metwo-two
2 år siden · dino
11668
2 år siden · Wernn
26JULEN
2 år siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
2 år siden · dino
185Den frie verdens leder
2 år siden · Wernn
0Kringsat
2 år siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
2 år siden · Wernn
27SAS
2 år siden · Morpheus
379Gud
2 år siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
2 år siden · dino
5Verdens økonomi
2 år siden · dino
4Nytårstalen
2 år siden · dino
117Statsborgerskab
2 år siden · Wernn
12Julens indlæg
2 år siden · dino
65Demokrati
2 år siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
2 år siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 år siden · Wernn
109Homofobi
2 år siden · leviP
5Pengetroen
2 år siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
2 år siden · Wernn
1Det store intet
2 år siden · dino
0Sekterisk aggression
3 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
3 år siden · Engbo
30Kristendom
3 år siden · Engbo
23folkeafstemning
3 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
3 år siden · dino
74På'n igen.
3 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
3 år siden · Engbo
8Bøn
3 år siden · Morpheus
32Politik .
3 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
3 år siden · dino
47At rejse er at leve?
3 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
3 år siden · Inghard
8Circumcisio.
3 år siden · dino
6Den nye EU aftale
3 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
3 år siden · Engbo
4Salme
3 år siden · Engbo
6Victoria
3 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
3 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
3 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
4 år siden · Engbo
9Sandhed
4 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
4 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
4 år siden · dino
67Burkaforbud
4 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
4 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
4 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
4 år siden · dino
7Æblemostreglementet
4 år siden · dino
5Før Adams tid.
4 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
4 år siden · dino
31Spare på DR?
4 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
4 år siden · Engbo
0Land og by
4 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
4 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
4 år siden · dino
22#metoo
4 år siden · dino
109Selvforsvar
4 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
4 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
4 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
5 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
5 år siden · Morpho
10Fordomme
5 år siden · Kåemer
33Skyld
5 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
5 år siden · Engbo
7Flygtninge
5 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
5 år siden · dino
13Koranen
5 år siden · Kåemer
53Skat
5 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
5 år siden · dino
11Normal
5 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
5 år siden · Engbo
58Udvisning
5 år siden · Kåemer