Religion, politik og samfund · Skyder de; fordi, der er krig?

105 svar
Senest opdateret 3 år siden · 6 bruger(e) deltager
4 år siden

Skyder de; fordi, der er krig?
Eller: Skyder de; fordi de tror, at der er krig?

Refleksion som svar til kommentere fra en FaceBook tråd.

"Du har påstået at krig ikke har eksisteret"

Det er ikke en påstand i almindelig logisk forstand. Fordi det er negeringen af en anden påstand.
Nemlig påstanden om: At krig eksisterer.

Lad os i stedet betragt det som blot to udsagn.
I en ligeværdig dialog bør vi vel sidestille de to udsagn, og undersøge sandhedsværdien af begge ud fra samme kriterier?
Da det andet udsagn er en negering af første, vil det, i min forståelse, være mest nærliggende, at undersøge eksistens fremfor ikke-eksistens.
Det vil, i min forståelse, være mest konstruktivt, at undersøge begge udsagn gennem at undersøge begrebet eksistens. Idet: Eksistens sætter spor, i modsætning til ikke eksistens.
Og: "Lag of evidence for existence is not evidence for lag of existence".

Jeg er dog helt åben for at undersøger, hvordan jeg begrunder mit valg: Ikke at tro på fortællingen om krig. Ud over, at jeg ikke finder påstanden om krig, for tilstrækkeligt underbygget.
Når jeg fremføre det som en absolut udsagn, er det bare en form. Det er stadig blot et udsagn, som kan have sandhedsværdien: Sandt eller falsk. At kalde et udsagn for en påstand, er strengt taget, blot en negativ værdidom.
Du kunne se det som en neutral tese, der kan og bør afprøves/udfordres.
Jeg kunne også have skrevet: "Jeg finder, at fortællingen om krig, som en sand forklaringsmodel for de drab, som er begået og beskrevet op gennem historien, under kategorien krig, ikke er tilstrækkeligt underbygget".
Når jeg siger, at disse mennesker ikke blev slået ihjel fordi der var krig.
Så er dialogen stadig åben for, at finde andre forklaringer. Der er ikke noget krav om, at nogen skal acceptere noget, som endelig sandhed om, hvorfor disse mennesker er blevet slået ihjel.
Jeg påpeger blot, at JEG ikke kender til den underbyggende evidens. Selv om jeg har søgt. Derfor er det ikke en påstand og der er ikke noget, der skal/kan bevises.
Hvorimod det i højere grad bliver en påstand, at sige at:
"Krig er den eneste og sande forklaring på, at disse mennesker blev slået ihjel".
Det bliver en påstand fordi det lukker dialogen, om dette spørgsmål.
Det betyder, at der er et indbygget krav om anerkendelse af, at den sande forklaring er fundet. Og det må være rimeligt forvente: At den, der fremfører påstanden, også kender den underbyggende forklaring. Man kan med rette pege på min underlæggende "påstand". At; hvis sådan evidens fandtes: Ville jeg have fundet den. Det gør du på en måde også, ved at bede mig pege på min undersøgelse og evt. mellem-resultater (Der kan af gode grunder ikke være et endelig resultat på undersøgelse af ikke eksistens- så ville debatten omkring religion jo være ophørt for længe siden). Det kommer jeg tilbage til.
Du holder positionen, at krig findes som sand eksistens. Og dermed, at du har, hvad du betragter som, evidens for dette.
At sige, at du ikke kender evidens. Er det ikke at indrømme, at du ikke har være kildekritisk over for det, du nu selv tror på?
Din begrundelse må, logisk set, være den evidens som jeg påpeger, som savnet, som så måske findes andre steder, end der, hvor jeg har søgt.
Og dermed peger på, at jeg tager fejl.
Misforstå mig endelig ikke. Det ser jeg, som en mulighed for at blive klogere. Min forståelse af, at fortællingen om krig må være falsk. Er på ingen måde hellig.
Så er det vi skal undersøge, er, om det du kalder beviser, også passer ind i den forståelse af manglende evidens, som jeg påpeger.
Hvis jeg har forstået det, der fremlægges som bevis, ret: Så er det nogle tal for, hvor mange mennesker, der i en historisk begivenhed, vi er opdraget til at tro på som krig, har mistet livet ved andres hånd. Er der korrekt forstået?
Hvis vi godtager disse tal- Så beviser de alene, at dette antal mennesker er blevet slået ihjel.
Men jeg må beder dig om, at beskrive, hvordan det er et bevis for, at begrundelsen for at slå disse mennesker ihjel, var krig?
Det kan jeg ikke læse ud af tallene- Hvordan læser du dette, ud af disse tal?
Jeg vil her fremfører (Påstå) at denne tolkning af krig, kommer af en forforståelse og accept af fortællingen om krig.
Og ikke er en erkendelse man kan komme til gennem, at se på tallene.
Tilbage til min undersøgelse.
Resultatet/tesen er: -Mennesker handler på tro.
Uendelig kort. Det er en erkendelses teoretisk/rationel undersøgelse, men ender op med at kunne beskrives rent logisk/rationelt.

Logikken ser således ud (Det deduktive princip):
-Præmis 1- Vi kan ikke handle på en viden, som vi ikke tror på. Vore hjerne vil, må/skal tilskrive en handling en mening, før den tillader vores krop at handle. Det forudsættes ikke, at vi er 100 % sikre i vores tro og det behøver heller ikke at have noget med handlingen at gøre. Det kan handle om, hvad vi tror på, som konsekvenser af handlingen. Fx når vi tager medicin eller udføre et religiøst ritual. Vi (vores hjerne) vælger blot den handling, som giver mest mening i den meningsrække, som vi allerede er mere eller mindre bundet til (Hermeneutisk).

-Præmis 2- Men vi kan godt handle på tro, som ikke er underbygget af viden (objektiv/faktuel viden). Det viser praktiseringen af forskellige og modstridende religions narrativer. -Logisk slutning- Derfor kan vi ikke se på et menneskes handlinger og herfra slutte, at handlingerne beskriver eller er konsekvens af den situation, som dette menneske er i.

En kausal betragtning er altså umulig. Jeg tænker, at vi kan være enige om, at vore handlinger er årsagsbestemte (deterministiske). Men det er i en subjektiv og ofte underbevidst årsagsforståelse.
En årsagsrække, som er mere begrundet i, hvad andre mennesker har fortalt os. Og hvad vi selv har tolket ud af andre mennesker adfærd (som jf. overstående: Vil være en logisk fejlslutning) end af en objektiv forståelse af den situation vi faktisk er i.
Jeg forventer ikke, at du forstå overstående i en omgang. Så vi vende tilbage til dette, fra andre vinkler.
Herefter har jeg forsøgt at finde evidens for de mange ting mennesker handler på.
Fx påstanden om krig.
Jeg har ikke fundet noget objektivt, der underbygger, hvad folk tror i rigtig mange forhold.
Dvs. jeg har ikke fundet begrundelse for, selv, at tro på alt det, som andre tror på.
Jeg har dog fundet en plausibel forklaring på, hvorfor vi kan tro på alt muligt, som ikke er begrundet i den virkelighed, som vi lever i.

Den ser således ud: Tænk på, hvornår du første gang hørte om krig fra andre mennesker.
Tænk så på, hvornår menneske hjerne er tilstrækkeligt udviklet til at evne kritik og kilde kritik?
Min tese her (og det er en tese som jeg gerne vil underbygge ydeliger i evolutionspsykologien, om du måtte ønske det) er at vi slet ikke evner eller praktisere kildekritik over for vore forældre, før vi er godt op i teenager årene.
Så går vi også helt amok.
Men her lytter vi i høj grad til jævnaldrende, som på tilsvarende måde allerede har "lært" om krig før deres hjerne var udviklet nok til kritik overvejelse af det man bliver fortalt.
MEN!
Det, jeg beskriver her, rejser kun tvivl om påstanden om krig- Det beviser ikke noget. Derimod har jeg to betragtning mere, som logisk føre til det samme slutning

1. Logiske betragtning: Præmis 1- At vi må være individuelt ansvarlige for vore handlinger. Præmis 2- At følger ordre, er forudsætning for krig. Slutning: Begge præmisser KAN IKKE være opfyldt samtidigt.

2. Logiske betragtning: Præmis 1- Vi ser vores omverden meget forskelligt. Præmis 2- Vi vil ikke komme til en oplevelse af en så nøjagtig fælles forståelse som fx krig. Uden at dette skete under trusler om vold. Som påstanden om krig jo i høj grad handler om. Slutning: Denne vold kan ikke være legitim. Da en sådan legitimitet fordre fælles forståelse. Det vil være en modsigelse af præmis 1.

Det er "summen" af disse logiske betragtning, som bekræfter mig i at påstanden om krig ikke er andet end en påstand. At krig ikke er muligt.

" Altså er din præmis en cirkel uden ende"

Jeg håber, at jeg nu har vist at det jeg skriver bygger på et sagligt ræsonnement. Mener du ikke at det er tilfældet. Er du velkommen til at peger på fejlslutninger i den logik jeg præsenterer.
Pas i den forbindelse på, at du ikke falder i de beskyldninger du sender imod mig. Jeg kan vel med samme ret siger, at din påstand om krig er tilsvarende tom.
Jeg læser at du har forudsat, at påstanden er sand indtil den evt. er modbevist. Det er ikke en saglig måde at undersøge eller underbygge betragtninger på.

" Min eneste præmis er at en påstand skal underbygges af bevisførelse"

Og her er vi helt enig- Det går bare ikke at kalde den modpartens tvivl for en påstand, for at ophæve sin egen bevisbyrde.
Inden for logikken har denne fejlslutning et navn: "Shifting the burden of proof fallacy" Eller " The false dilemma fallacy".
Du kan ikke på en saglig måde fremføre, at du automatisk har ret, ved at pege på, at der ikke er bevis for min position.
Vi kan (jf din egen præmis) først slutte os til noget, når begge parter anerkende det, der er fremlagt, som bevis. Det er ikke nok at den ene part anerkender det som bevis. Det er dog rimeligt, at fordre, at den anden part godtgør, hvorfor denne ikke kan godtage det, der fremføres som "bevis".
I øvrigt vil jeg heller brug benævnelsen: Argument. Da 'Bevis' må være det argument, som ikke kan gendrives.

"Hvis din præmis er at alt brugbar bevisførelse skal være skabt uden grundlag så er dette en samtale der ikke har nogen mening"

Prøv at være lidt abstrakt og kritisk. Så kan du måske se, at dette passer på den måde du skriver og argumenterer.
Med mindre at du har præsenteret andet end tal og der er noget jeg overser.
Jeg synes ikke det lykkes dig at holde dig til bolden og egen bane.
Men at du forsøger bygge din position på, at pege på manglende underbygning af den position jeg fremfører.
Som om din side allerede er velunderbygget.
Fremfor at vise, hvorved du finder den er velunderbygget.
Jeg mener, at jeg har gendrevet, hvorfor dine tal ikke tæller som bevis.
Hvis det er tallene du mener som bevis.
Så mangler jeg er beskrivelse af forbindelsen fra konsekvens (et antal døde mennesker) til den årsager, som fik nogle mennesker til at slå dem ihjel?
Den beskrivelse synes jeg ikke, jeg finder i det, som du fremlægger.
Jeg er åben for, at jeg overser noget og har brug for lidt hjælp.
Så hvis du vil gentage beskrivelsen af den logiske eller den kausale forbindelse mellem krig som årsag og det antal døde, som du fremlægger.
Uden at du kommer til at bruge at menneskers tro på fortællingen om krig. Som er præcist min begrundelse for at betvivle krig og min begrundelse for at de valgte at slå andre mennesker ihjel.
Spørgsmål vi undersøger er altså: Skød de fordi der var krig- Eller skød de fordi det troede der var krig?
Som du forhåbentlig kan se, vil konsekvenserne være de samme. Og vi kan derfor ikke pege på konsekvens (de døde) som bevis for den ene frem for den anden position.
At pege på de døde ville jo så tilsvarende være bevis for, at der eksisterede hekse.
Jeg tænker, at dem, der brændte mennesker som hekse, ikke gjorde det fordi disse mennesker var hekse.
Men fordi de troede, at de var hekse.
Lige som dem, der har fået at vide, at de er soldater. Ikke skyder på andre mennesker fordi disse er fjender. Men fordi de tror at disse mennesker er fjender.
Håber at du kan følge mig nu. Ellers kommer der en chance mere her under.

" er ude på at føre dig bag lyset"

Det har ikke noget med mig at gøre. De tror selv på det, fordi de er ført bag et lys, som er gået tabt i historien. Dem der i dag fremføre påstanden om krig (Det vil fx være dig) har jo på intet tidspunkt (før her med dit møde med mig) være præsenteret for dette "lys". Og de formidler det de tror på ud fra bedste overbevisning. De har bare aldrig udøvet kritik mod denne overbevisning (min påstand). Lyset er således gået tabet i generationers gentagelsen af den fortællingen, som jeg mener og forsøger at underbygge her, som værende fejlagtig. En erkendelse, som jeg mener, at alle må komme til gennem en saglig, faglig kritisk undersøgelse.

" jeg vil derfor ikke kunne vise dig noget som helst der vil kunne overbevise dig om at, det ikke bare er et falsum"

Jo det kan du. Der er rigtigt meget, som jeg tror på, fordi jeg finder det tilstrækkeligt underbygget. Også noget, som du ikke tror på og som vil være en tilsvarende udfordring for mig at fremføre argumentation for.
Fx mener jeg at det er klogt, at tro på, at vi alle er født perfekte.
Det er tilsvarende i modstrid med den måde, som vi er oplært til, at se på hinanden. Men jeg mener dog, at jeg kender og kan fremføre denne argumentation på en overbevisende måde.
Det ligger dog noget uden for denne tråd.
Pointen er blot at jeg er åben for, at jeg tager fejl. Jeg har bare ikke mødt evidens, som viser mig, at det er klogere at tro på fortællingen om krig, end at afstå fra at tro på denne fortælling. Fuldstændigt sammenlignelig med, at jeg ikke tror på fortællingen om julemanden.

" I din teori skulle jeg i princippet have en tidsmaskine for at tage dig med tilbage for at vise dig tingene"

Nej. Jeg beder end ikke om beviser. Det er dig, der taler om beviser. Jeg stiller mig helt tilfreds med, at du fremlægger din begrundelse, for at DU tror på fortællingen.
Jeg beder ikke om beviser, men om undersøgende dialog a la Sokrates.
Din begrundelse, for at finde det klogt, at tro på fortællingen. Er tilstrækkeligt, som stof i min refleksion. Fordi: Jeg er åben for At: Kan det være hensigtsmæssigt for dig at tro på. Så kunne det også være hensigtsmæssigt for mig.
Så det er alene denne hensigtsmæssighed, jeg ønsker at afprøve, gennem ligeværdig dialog.

" Du kunne selvfølgelig evt. tage en tur til Syrien og der ville du jo så også kunne se krig med egne øjne"

Nej- Jeg vil alene kunne se at mennesker, der slår mennesker ihjel. Fordi jeg tror på at mennesker dør af de skader jeg ser. Jeg kan alene se det jeg i forvejen tror på.
Da du i forvejen tror på krig. Vil du se krig og du vil tro, at jeg ser krig.
Men som jeg har peget på tidligere, ser vi mennesker netop ikke det samme. Fordi vi forvejen ikke tror på det samme. Vi er tilbage ved min sammenligning med heksen på bålet. Den, der tror på hekse, vil se at det er en heks, der bliver brændt.
Dem der ikke tror på hekse vil se, at det er et mennesker, der bliver tortureret til tilståelse og brændt.
Du ser krig fordi du i forvejen tror på krig. Her vil en tidsmaskine eller en rejse til Syrien ikke ændre noget.
Vi må først forstå, hvor troen på krig, hekse eller julemanden kommer fra.
Vores primære kilde til tro, er gentagelse. Uanset om denne gentagelse er meningsbærende eller ej.
Oplever vi gentagelse, vil vore hjerne opbygge et meningsgivende mønster.
Det er det, der sker hos den der ryger.
Og forsøger denne at stoppe. Det vil være at bryde et mønster.
Og såvel hjernen som kroppen vil modarbejde forsøget på at stoppe.
Vi har et klart ord for dette: Vaner.
Set udefra giver det ikke mening. Men inde i den enkeltes hoved/hjerne giver det mening at spænde den venstre sko før den højre, før man går på banen i en vigtigt fodboldkamp osv.
Vores hjerne tilskrive mening, og det er ikke noget vi er herre over.
Med mindre man er bevidst om dette og kritisk sortere.
Fordi: På et niveau er vi dog herre over vores hjerne.
Fordi den forventer det af os. Lad mig prøve med et eksempel mere: Når vi motionsløber: Hjernen ved mere om vores krop en vi selv gør. Men vi kan mærke efter og blive klogere på vores krop. Hjerne konstatere at kroppen løber. Hjerne ved, at vi i den situation har gjort os til herre over den handling. Men den kan ikke se hvorfor. Der er ikke nogen efter os. Så hjerne tænker:
"Når han løber. Han må vide, hvorfor han løber. Så vi [hjernen og kroppen] må hjælpe ham". Hjerne ved, at kroppen vil siger fra på et tidspunkt. Og eftersom det ikke går at stoppe. Skal denne impuls fra kroppen blokeres.
Det gør hjernen ved at sende endorfiner ud i kroppen, så vi kan forsætte med at løbe i længere tid.
Det er det samme med rygning. Hjernen ved godt at det er galt for kroppen. Men når Herren i huset gentager, må det give mening. Og hjernen belønner med dopamin for at kompensere for kroppens ubehag.
På den måde kompenserer/belønner hjernen for vore gentagelser og give samtidig gentagelserne en mental mening.
Folk der ryger oplever en nydelse ved at ryge til trods for kroppens misbehag.
Det er dog det er ikke røgen. Men dopaminen. Hjernens belønning for, at gentage en handling.

" folk med en anden tro end vores"

[Med reference til mit argument om: At det at mennesker bygger en moske, ikke beviser, at en gud findes. For at sidestille med argumentet om: At det at mennesker skyder på andre mennesker ikke beviser, at der er krig] Der er ikke nogen 'deres tro eller vore tro'. Trossystemer er individuelle. Vi tænker og tror så forskelligt, at der ikke er grundlag for at tale om fælles tro.
At skrive kirke, bank, statue eller tempel gør ingen forskel. Det er stadig handlinger begrundet i tro. Og ikke noget som kan bruges som bevis. Min mening var på ingen måde, at hænge en gruppe ud (jeg tror ikke på fortællingen om grupper). Men at vise, at man ikke kan slutte fra konsekvenserne af mennesker handlinger til en objekt årsag for, at vælge disse handlinger. Kvinden dør uanset om hun var heks eller om de troede hun var heks.
Konsekvenserne af bestemte menneskelige håndteringer, er kausalt/deterministisk bestemte. Men er samtidig helt uafhængige af årsagen til denne bestemte handling. Altså ud over mennesker tro som årsag.

" men det beviser at folk der har den tro findes"

Og det eneste du viser (ikke beviser) ved at pege på tal. Er måske, at der findes mennesker som troede, at der var krig. Og nej det gør det end ikke. Tænk på barnet der knæler for at bede til en imaginær himmelnisse.
Beder dette barn fordi barnet tro på nisser.
Eller fordi barnet tror på, at forældrenes kærlighed afhænger af om barnet lader, som om det beder?
Eller tænk på når voksne beder i religiøse lande.
Beder de fordi de tror på nissen- Eller lader de som om de beder, for at undgår den vold, som andre tror, at de har pligt til at udøver imod mennesker, der ikke beder i overensstemmelse med forskrifterne?
Vi kan kun observere menneskelig adfærd. Men vi kan ikke slutte fra en adfærd, fordi der indgår dette element af tro i valget af handling.
Det er vis dette element af tro - Det individuelle trossystem-, som op gennem tiderne er forvekslet med fri vilje (Men så er vi vist lidt for langt fra trådens emne). Ud fra det du nu selv skriver: Underkender du nu selv, det du kaldte beviser for krig. Igen!
Medmindre jeg overser nogen og det ikke var tallene.
Men noget andet du pegede på. Håber, at du anerkender præmissen om, at vi ser noget forskelligt, selv om vi ser på det samme.
Jeg ser, at du peger på tal = konsekvens af at mennesker handler på deres tro på krig.
Du ser et bevis.
Jeg mener, at jeg har vist, hvorfor man ikke kan udlede noget om objektiv årsag fra konsekvens af menneskelig adfærd.
Det bekræfter du nu også selv ved at indrømmer at handlinger kun siger noget om, at der findes mennesker, som tror på begrundelsen for deres handling.
Så, hvad er det du peger på ud over konsekvens (tal)?
Det, der ligger i min betragtning og det, der ligger i din. Fører til samme konsekvens- Et antal døde.

" Hvis du ikke mener krig er at to eller flere grupper går i kamp imod hinanden"

Det er din (og mange andres) definition. Men den holder ikke. Da vi ser verden omkring os forskellige på individuelt niveau. Hvordan skal vi så definere en gruppe? Jeg kan kun se en vej. At vi gennem trusler om vold (som ved ex. Overfor, hvor mennesker lader, som om de beder) tvinger mennesker til at underkaste sig ideen/fortællingen/påstanden om at mennesker kan gruppers, kategoriseres og benævnes ens.
Og samtidig forskelligt fra andre, som så er i en anden gruppe/kategori med en anden benævnelse.
Jeg kan ikke se, hvordan en sådan gruppering og kategorisering skulle være mulig.
Altså mangler den fremførte definition af krig, helt automatisk en definition af, hvad, der er en gruppe.
Men også definitionen af kamp?
Uden, at man kommer til at bruge tomme påstande, som du selv advarer imod. Dertil komme, at det du peger på, som nødvendig vold, uden at pege på hvad der nødvendiggøre denne vold.
Så jeg tillader mig, at pege på jeres definition af krig, som alt for tynd. Som en tom påstand.
Igen. jeg kan godt gå ud og se, at mennesker har lært, at se andre mennesker som fjender. MEN er denne læring begrundet i viden om verden og de andre? Eller er den begrundet i gentagelse gennem troen på fortællinger (Mytologi)?

" hvad du tror krig er i din verden"

Jeg har ikke selvhøjtidelig selvretfærdighed nok til, at benævne min tilfældige opfattelse som 'verden'.
Jeg har en opfattelse. Det er fortællinger, som jeg tror på, ved at jeg finder dem indbyrdes konsistente.
Jeg har en sådan forståelse af det meste, af den omverden jeg har kendskab til. Men jeg kender ingen endelig sandhed om verden. End ikke dette udsagn kan være sandt. For hvis jeg mente, at udsagnet: "Jeg kender ingen sandhed om verden" var sandt. Ville jeg jo påstå at jeg kendte en sandhed og ville dermed modsige mig selv.
Derfor: Alt hvad jeg beskriver er alene betragtninger, som jeg finder belæg for at tro på og ikke påstanden på andres vegne. Min grundholdning er, at min opfattelse (vore opfattelser) er mere eller mindre tilfældige og fejlagtige.
Og at den eneste vej til, at korrigerende information er dialog.
Og eneste vej til erkendelse er refleksion gennem ønsket at komme hen mod en opfattelse, som bedre beskriver verden, som den faktisk ER. Fordi: Jo jeg tror på, at der findes en absolut verden. Jeg kender den bare ikke.
Min position bør ikke ses som udtryk for solipsismen eller nihilisme. Men som indledning til og ønsket om den ligeværdige kritiske undersøgende dialog.
Med ligeværdighed mener jeg: At begge parter (eller flere) går ind i dialogen med samme kritiske tilgang til såvel egen, som den andens position.
At det ikke er en af dialog partenes pointer, der føre til viden, men dialogens pointer.
Altså en eksternalisering af dialogen, som noget, der er i samme rum, som deltagerne, men ikke er den ene eller den anden deltager. (Tanker udviklet ud fra Michael White: Narrative psykologi). Altså et visuelt rum med to positioner og en dialog. Personerne som holder de to positioner er, som sådan uinteressante. Jeg kan ikke definere noget, som jeg ikke tror på. Jeg kan blot vise, at jeg ikke mener, at den definition, som andre bruger, kan holde til en kritisk tilgang.
Men fordre en determineret tro på en mytisk fortælling. På samme måde, som troen på påstanden om religion.
Jeg mener, at jeg, gennem overstående tekst, har fremført en argumentation som gendriver påstanden om krig, som noget objektivt.
Og at vi med de data, som jeg kender til, må se fortællingen om krig som en myte.
Uanset, hvor mange, der så tror på den.
Da jeg anerkender og ovenfor argumenterer for, at vi ser tingene MEGET forskelligt. Forventer jeg ikke, at du uden videre gennemskuer den logik jeg fremfører.
Så du er meget velkommen til at fortsætte med kritiske spørgsmål.
Mht. din historiske tilgang. Var der noget, jeg overså, da jeg alene så, at du refererede til tal og dermed til en konsekvens, som er fælles for de to positioner, som vi har stilles op, over for hinanden?

Om mennesker skyder fordi, der er krig.
Eller:
Om mennesker skyder fordi, de tror, at der er krig.
Kan ikke ses ud fra skader eller dødstal.

Wern

4 år siden
4 år siden

Flot indlæg! En hel afhandling.

Jeg magter ikke at studere det i detaljer, i hvert fald ikke nu.
Men jeg har på fornemmelsen af samme argumentation ville kunne så tvivl om landbrug eksisterer, om søfart eksisterer, om al anden menneskelig aktivitet eksisterer.
Du må vel vide, Jens at rigtig mange mennesker anser det for bevist at krige eksisterer (på forskellige tider og forskellige steder.)
Det er derfor overraskende at du har kastet dig over lige netop krigen for at så tvivl om dens eksistens.

Vi ønsker ikke krig. Og vi ville ønske at du havde ret i at krig ikke eksisterer.
Man kan måske tvivle på flyvemaskinen eller meget andet, men krigen er, som jeg ser det, noget helt centralt i samfundenes udvikling.
Hvis noget er sandt, så er det at mennesker gennem tiden har konkurreret om territorium og ressourcer og at sådan rivalisering har ført til voldelige sammenstød. Altså krig.
Vi kunne ikke forklare hvorfor Europa ser ud som det gør i dag, hvis der ikke havde været krige.
Ville ikke Hiroshima og Nagasaki være intakte, hvis der ikke var faldet atombomber? Hvilket VAR en krigshandling.
Hvad skulle byernes borgere af i dag svare til påstanden at krige ikke har været til?

4 år siden
4 år siden

!
Fejl

4 år siden
4 år siden

@ #1 dino

Tak.

"om al anden menneskelig aktivitet eksisterer"
Jeg undre mig over denne sort/hvid anskuelse. At når nogen sat spørgsmålstegn ved noget. Så har de sat spørgsmålstegn ved ALT.
Nej. Lad os nu tage et emne af gangen, indtil vi har etableret en model, som vi kan bruge til at vurdere resten.
Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved menneskelig aktivitet eller konsekvenserne af disse aktiviteter.

"Du må vel vide, Jens at rigtig mange mennesker anser det for bevist at krige eksisterer"
Lige som mennesker anså det som bevist, at kvinden var heks.
Jeg er fuldstændig lige glad. Hvad siger data?
Hvis ALLE mennesker mener, at jorden er flad. Skifter jorden som form?
Nej vel?
Hvis virkelighed ikke interessere sig for, hvad nok så mange mennesker er kommet til at tro. Hvorfor skulle jeg så?
Jeg har forstået at jeg er HELT alene om ønsket om at leve i virkeligheden. Men det er nu en gang det du er oppe imod her.

Især du har meget travlt med at beskrive din tilfældige mening, som om den skulle have interesse/relevans for andre.
Men du peger ikke på, hvordan den skulle have opnået relevans. Og det irritere mig forbandet. Især når jeg igen og igen spørger direkte ind til dette forhold.

"Det er derfor overraskende at du har kastet dig over lige netop krigen for at så tvivl om dens eksistens"
Fordi der ikke er data, som bakker denne overbevisning op.
Du kunne sige det samme om hekse afbrænding og slaveri.

"Vi ønsker ikke krig"
Det har du ikke vist. Tværtimod.
Hvem ønsker så krig?
Inge skriver du ud fra en dem vs. os -dogmatik.

"Og vi ville ønske at du havde ret i at krig ikke eksisterer"
Hvorfor så påstå, at den eksisterer?
Hvad er formålet med denne påstand?
Hvad giver det dig, at holde fast i en påstand, som der ikke er noget belæg for?

"er, som jeg ser det"
Og hvordan er det så væsentligt for nogen i hele verden, hvordan du tilfældigvis ser det?

"noget helt centralt i samfundenes udvikling"
Nå?
Det er der, så meget der var. hvad fortæller det os?
Kvinder døde fordi nogle mennesker troede på hekse. Det er også en del af samfundsudviklingen.
Betyder det, at vi skal forsætte med at tro på hekse?
Det er: Er/bør argumentet. Og det er tilbagevist så mange gange af fx David Hume.
Du kan ikke, ud fra ET eksempel slutte dig til, hvad vi bør tro på.
Ja vi har ET samfund. Ville det være dårligere, hvis vi ikke have troet på narrativet om krig?
Hvordan kan du sige, at det ville være dårligere, og at vi derfor SKAL forsætte med at tro på narrativet om krig?
Du har ikke peget på noget, der tjener som belæg for dine mange betragtninger. De fremstå derfor aldeles tomme.

"Hvis noget er sandt"
Igen den med alt eller intet.
Glem den. Den virker ikke over for mig. Jeg arbejder med logik. Ikke tarveligheder.
Hvis noget er sandt er det alene fordi, vi har læst data korrekt.
Alle andre påstanden om sandhed, er afvisningen af ansvaret for at etablere, at det man er kommet til at tro på, som sandt.

"så er det at mennesker gennem tiden har konkurreret om territorium og ressourcer"
Aldrig sket.
Igen en betragtning, som bygger på en voldsomt farvet tolkning af data.
Jeg er ret sikker på, at jeg kender mere til den side af naturhistorien end du. Allen ud fra det, som du skriver her.
Og det viser igen, at du er fuldstændig lige glad med om det, som du skriver er sandt eller ej. Det eneste, der tælle i din forståelse, er om du i forvejen tror på det eller ej = Fordom.
Det bliver meget trættende af læse den ene tomme påstand/betragtning efter den anden.

Selv om det så var sket. Har du ikke vist, hvordan det er et argument for, at tro på narrativet om krig som en bør-pligt. Eller endsige klogt, hensigtsmæssigt eller givende at tro på narrativet om krig?

"og at sådan rivalisering har ført til voldelige sammenstød"
Nej voldelige sammenstød, viser alene voldelig sammenstød.
Og det gør det ikke engang. Men det bliver for komplicer før vi har etableret overstående model.

"Altså krig"
Du springer fra data til konklusion. Uden at vise mellemregningerne.
Lad os se om vi kan finde fejlslutningen?

"Træerne springer ud hvert forår. ergo gud"

Jeg håber, at du, hvis jeg repræsenter det korrekt. Kan se, at man ikke kan springer fra data eller præmisser til konklusion på den måde.
Hvis det er tilladt for dig. Må det være tilladt for alle (Kant).
De data, som vi kan observere kan have mange andre årsager, end dem vi lige kan forstille os. Vi må undersøge alle mulige årsag > virkning > konsekvens muligheder, før vi afsiger en sand dom.
Det gider du ikke. Du vil heller slynge om dig med påstanden valgt til lejligheden.

Hvis vi kunne slutte fra observation til årsag, ville det være ret kedeligt at se en tryllekunstner.

"Vi kunne ikke forklare hvorfor Europa ser ud som det gør i dag, hvis der ikke havde været krige"
Lige som nogen ikke kan forklare bladene på træerne, uden en himmelnisse.
De hjælper ikke at opfinde narrativer for at forklare andre narrativer.
Løgne under bygget af løgne, er stadig løgne.
Det er der ikke noget, der bliver mere sandt eller rigtigt af.
Tværtimod. Det er der betvivler et narrativ betvivler alle de narrativer, som er bygget oven på.
Den fejlslutning du kommer til at bruge her, heder: "personal incredulity"

"Ville ikke Hiroshima og Nagasaki være intakte, hvis der ikke var faldet atombomber?"
Jo- Men nu er der faldet atombomber- Så hvad er pointen?
Er det ikke en 'stråmand' du forsøger dig med her?

"Hvilket VAR en krigshandling"
Præmisser og rationale for denne dom tak.

Du kommer igen med et hav af påstande, som du tilsyneladende trækker ud af den blå luft.
Hvordan kan du forvente, at andre tager din mening alvorligt, når du ikke selv gider bruge til på, at optimere på den? Men ukritisk vælger at slynge den i hovedet på andre mennesker. Og dermed tvinger dem til at bruge til på, at skulle gendrive alt det, som du selv burde have luget ud i?
Du må mene, at du ikke har noget ansvar for det, som du vælger at skrive.

"Hvad skulle byernes borgere af i dag svare til påstanden at krige ikke har været til?"
Jeg fornægter ikke dø og ødelæggelse.
Samme stråmand.
Igen- Du er klar til at skriver dine egne påstande uden den fjerneste omtanke eller overvejelse.
Og lige som, du ikke er klar til at bruge tid på dine egne argumenter, gider du heller ikke at læse min argumentationskæde. Men angriber alligevel fra hoften.
Hvordan er det ikke tarveligt, uærligt, usagligt og alt andet end fagligt?
Du vælger at tro, at jeg er dummere end dig. Og antager, som forudsætning, at jeg må tage fejl.
Jeg slynger ikke om mig med påstande, som ikke bygger på fakta.
Bomberne blev smidt.
De sprang.
100.000 døde.
Det er fakta. Det er data.
Beklager at jeg ikke er en idiot, der nemt kan afvise ved at pege på data.
Dem har jeg styr på.
Den forklaringsmodel som jeg peger på, fører til nøjagtig de samme data, som du også peger på.
Men så langt gad du ikke at læse.
Du læste frem til, at du havde forstået, at jeg mente noget andet end du. Det er tydeligvis præmissen for, at dømme at må jeg tage fejl.
At du kan tage fejl er lige så tydeligt ikke en mulighed.
Jeg har nyt til dig. Du tager fejl i stort set alt det du skriver.
Ikke fordi jeg mener noget andet. Men alene genne egne selvmodsigelser og accept af dårlige argumenter.

7 + 8 = 15

Men det er 3 * 5 også.

Men kan ikke slutte bagud fra data/observation til årsagen.

"Stol ikke på en observation før den er bekræftet af en teori"
Arthur Stanley Eddington

Jeg kender data/observationer. Forklar mig, hvordan du kommer fra data til konklusion og hvordan du afviser andre konklusioner?
Vis mig en ærlig fejlfrie argumentation!
https://thebestsch...l-fallacies-know/

Wernn

4 år siden
4 år siden

Jeg orker kun et par eksempler:


"Vi kunne ikke forklare hvorfor Europa ser ud som det gør i dag, hvis der ikke havde været krige"

Før første verdenskrig (det er måske en cirkelslutning når den ikke var der?)
Var det østrig-ungarske rige meget stort. Men krigen førte til en opsplitning. Kun krigen var årsag til dette faktum.

Du er med på at der faldt atombomber i Nagasaki og Hiroshima. Og det mener du ikke var en krigshandling? Hvad var det da? En ulykke? En velgerning?

Tak for dit link! Jeg kan se at du selv har studeret det eller noget lignende.

Men jeg kan ikke se at jeg i det væsentlige forbryder mig imod disse regler. Men jeg indrømmer at et nærmere studium er nødvendigt, hvis jeg skal have fuldt udbytte.

Jeg vil mene at det er ørkesløst at diskutere om krige eksisterer.
Vi må se om nogle andre vil tage stafetten op.

4 år siden
4 år siden

Selvfølgelig eksistere der krige.
Make love NOT War.
Mvh Savanti .

4 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 105 indlæg
4 år siden

@ #99 Camilla

Fordreje den andens ord:
Jeg er helt åben for, at jeg misforstår det, som har andre skrevet. Det ser jeg som et vilkår.
Men skulle jeg fordreje noget, så viser jeg, via copy/pate, tydeligt, hvad det er, som jeg er kommet til at fordreje.
Så, hvis du mener, at jeg har gjort det, hvorfor har du så ikke peget konkret på dette, så vi kunne have korrigeres det med det samme?
Jeg har ingen interesse i at lægge ord i din mund eller at fordreje noget. Jeg beskriver alene min misforståelse af det, som mennesker vælger at fremfører.

"videnskabeligt objekt for dialogen"
Ligner en anklage om at nogen skulle gøre dig til mål for ...?
Jeg er ikke helt klar over problemet. Jeg mener ikke, at vi har været ude i noget personligt.
Men du fremføre ikke nogen eksempel, som kunne pege på, at jeg har gjort nogen til objektivt

"når mennesket og verden reduceres til videnskabeligt og teoretisk program til videnskabeligt og teoretisk program"
Det ser også ud, som om du peger på at det er noget, der er sket i noget af det jeg har skrevet.
Igen uden eksempler eller nogen form for beskrivelse af, hvordan du er kommet til denne forståelse.

Er dette udtryk for den kamp, som du skrev om under debatten om dialog og konflikt, hvor du skrev om dialog vs. debat, som markeret ved kamp?

Jeg oplever, at vi er lidt på kant nu. Når du tilsyneladende vil pege på noget, som udtryk for uenighed, som jeg end ikke, hverken mener eller kan forbinde med noget, som jeg har fremført.

Tværtimod.
Læser jeg, at mennesket og verden reduceres noget som i blot kan vedtage beslutninger omkring.
Og at verden og mennesker så SKAL rette ind efter det, der er vedtaget.

Beklager at jeg ikke kan løbe med på det narrativ, som jeg kun kan se som menneskefjendsk.
Fordi: Hvad skal der ske, når mennesker og verden ikke overholder det, som i siger, at i har vedtaget på vore andres vegne?
Hvordan skal jeres vedtagelser håndhæves uden vold?

Konferencen:
Jeg skrev: SOM OM vi var til en videnskabelig konference.
Det var ud fra den sammenligning mellem tre former for møde mellem mennesker, hvor jeg pegede på den videnskabelig konference, som det mindst voldelige møde mellem mennesker, af de tre eksempler.
Jeg kunne også have peget på en teaterforestilling, som en form for møde mellem mennesker, hvor sandsynligheden for vold, er meget lav I modsætning til fx en ishockeykamp eller en demonstration omkring arbejdsvilkår for stilladsarbejdere.

Wernn

4 år siden
4 år siden

Hej Wernn

På kant?
Nej, det er vi bestemt ikke.

Hvem er I?

Camilla

4 år siden
4 år siden

@ #101 Camilla

bestemt ikke:
Det er jeg glad for.

I:
Jeg generaliserer: Dels fordi jeg synes, at jeg læser en fremgangsmåde, som jeg har set mange gange før. Od dels for ikke at komme til at gøre det personligt ved at pege på dig alene.

Wernn

4 år siden
4 år siden

Wernn
Jeg reagerer på, at du ser det som en mulighed, at vi skal møde hinanden som objekter i stedet for som mennesker, da der i den betragtning ligger en distance fremfor en imødekommenhed ud fra mit perspektiv. Det er ikke mig personligt, der føler sig anfægtet.
Mennesker render jo ikke rundt, som om, vi var på en videnskabelig konference. Vi interagerer på godt og ondt gennem ord og handling.

I øvrigt er jeg ikke sart, hvad angår uoverensstemmelser. Jeg bliver ikke muggen så let.
Lettere irriteret, ja:-) men det går hurtigt over.

Camilla

4 år siden
4 år siden

@ #103 Camilla

"Jeg reagerer på, at du ser det som en mulighed, at vi skal møde hinanden som objekter i sted for som mennesker"

Det har jeg forstået.
Det problem jeg peger på er, at jeg ikke mener, at jeg har skrevet sådan på noget tidapunkt. Og jeg beklager mig så over, at jeg ikke, i din tekst kan læse mig til, hvor i min tekster, du har fundet dette.
Så set fra min stol, kunne det ligne et udtryk for den fordrejning, som du selv peger på.

"Mennesker render jo ikke rundt, som om, vi var på en videnskabelig konference"
Nej vi render rundt og slår hinanden ihjel.
Jeg pege på et altrnativ som eksempel.
Og jeg oplever, den reaktion som jeg læser, som en gang eksempelrytteri.
Jeg er helt åben for at du ser det som et dårligt eksempel.
Du lægger noget andet end jeg.
Men først og fremmest var det ikke eksempel.
Ikke et udtryk for: SKAL.

Det var et eksem på en situation, hvor mennesker mødes og hvor agretionen er meget lav.
Som udtryk for, at det gør mennesker også.

"Vi interagerer på godt og ondt gennem ord og handling"
Og det er så det jeg mener, at jeg har gendrevet flere gange. Og peger på, at vi interagere på troen på 'fælles' og individuelle narrativer. Og at det vi tror på, som fælles narrativer blot er individuelle narrative om de fælles narrativer.
Jeg læser ikke, at du adresserer denne gendrivelse.

Sart:
Fint.
Jeg har et lille ønske om, at du følger op på debatten om en menneskehed. Jeg synes at den er gået i stå?
Ikke for at jage dig væk her fra. Men af ærlig interesse.
Jeg synes også her, at jeg har fremført en del begtragtninger og spørgemål som ikke er blevet vendt.

Wenn

4 år siden
3 år siden

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Skyder de; fordi, der er krig? er startet 14/01-2020 21:08 af Jens Verner jørgensen (Wernn) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

0Film
3 dage siden · Beep
0Comedyvideoer
4 dage siden · Beep
62Dagens DJ
10 dage siden · Enantiodrom
16Racisme
10 dage siden · Enantiodrom
4168Dagens ord
13 dage siden · Enantiodrom
4Modtaget kommentarer
1 måned, 1 dag siden · Rebecca Rahbek
13Dage med Ralf.
1 måned, 4 dage siden · MollyTrine
3Kompromis
1 måned, 10 dage siden · Kafkaesque
8Alternativer til Fyldepennen?
1 måned, 20 dage siden · Tungnemt
7Undrer i jer også ???
2 måneder, 3 dage siden · MollyTrine
7Dagens Sketch (del en sketch/joke)
2 måneder, 9 dage siden · Inghard
3Skriveblokade
2 måneder, 10 dage siden · David H
2Krimikonkurrence Leitura
2 måneder, 23 dage siden · heksemutter
4Digtteknikker: GAS-sætninger
3 måneder, 3 dage siden · Tungnemt
7Digtteknikker: undgå adjektiver
3 måneder, 3 dage siden · Tungnemt
0Astronautens Poetik
3 måneder, 24 dage siden · Tungnemt
0Løn er tabu
3 måneder, 25 dage siden · sofiesverden
4Hvor blev digtene af?
3 måneder, 29 dage siden · Tungnemt
5Dine største inspirationskilder?
4 måneder, 8 dage siden · AnsuLa
10Berøringsangst mht. kommentarer?
5 måneder, 20 dage siden · David H
1Jeg søger en lille gruppe testlæser...
6 måneder, 2 dage siden · Kafkaesque
25Digte
6 måneder, 9 dage siden · Tungnemt
26Dagens citat
6 måneder, 10 dage siden · Ansu
4Videoer med terapeutiske øvelser
6 måneder, 13 dage siden · Ansu
1Politiken promoverer pædofili
6 måneder, 14 dage siden · David H
6Overgreb er tortur - lovforslag
6 måneder, 16 dage siden · Ansu
1Kreative hjemmesider
6 måneder, 17 dage siden · Tungnemt
11Hvad sker der for, at ingen læser m...
7 måneder, 7 dage siden · Løvinde
1Hjælp til et spørgsmål i Adventure ...
7 måneder, 17 dage siden · Skriverkunstner
8Poesi forlag søges
7 måneder, 28 dage siden · heksemutter
3Dagens Dok
8 måneder, 11 dage siden · HamDenKorte
5God digital bogside
8 måneder, 12 dage siden · HamDenKorte
3Dansk eller Engelsk?
8 måneder, 12 dage siden · cell
8Hjælp og råd vedr. Økonomisk værgem...
8 måneder, 17 dage siden · David H
162Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 17 dage siden · Ansu
2Voldtægts-kultur
8 måneder, 17 dage siden · Ansu
3Forlags forretnings-model
8 måneder, 20 dage siden · Ansu
521Kontraster
8 måneder, 20 dage siden · Brehmer
5Jeg er ny og vil gerne rigtigt i ga...
8 måneder, 22 dage siden · Skriverkunstner
3Din yndlings kirken salme sang
8 måneder, 22 dage siden · Skriverkunstner
34Hvad inspirerer dig
8 måneder, 22 dage siden · Skriverkunstner
6Word og teknik.
9 måneder siden · MollyTrine
3Egen hjemmeside⁸
9 måneder, 15 dage siden · David H
1Skrivekonkurrence
9 måneder, 20 dage siden · grkemacar
4Vedrørende litteraturtidsskrifter
11 måneder siden · heksemutter
0Den kærlighed
11 måneder, 12 dage siden · MariaMolgaard
16Jeg bliver udgivet!
11 måneder, 13 dage siden · Bahlsen
38'Penge'
11 måneder, 17 dage siden · Denungeblødende...
4Til dem der skriver romaner...
1 år, 2 dage siden · MollyTrine
2Skrivekonkurrence
1 år, 1 måned siden · heksemutter
4Kronikkonkurrence
1 år, 1 måned siden · heksemutter
0Efterlæsning af betalæsere til min ...
1 år, 1 måned siden · grkemacar
4Venne/følge liste.
1 år, 1 måned siden · Ansu
1Spørgeskema; Hjælp mig lige med min...
1 år, 1 måned siden · Snowlion
0Hvilket forlag passer til min bog?
1 år, 2 måneder siden · David H
1Pennemakker efterlyses (ihærdigt)
1 år, 2 måneder siden · ScribblyCat
4Brug af ordet 'dog'
1 år, 2 måneder siden · Filia
7Blinder eller blænder
1 år, 2 måneder siden · Filia
3Redigering for nybegyndere
1 år, 3 måneder siden · Zofrost
0Erfaringer med forlagene Wadskjær o...
1 år, 3 måneder siden · Asger Nørlund
4Se verden i et nyt lys!
1 år, 3 måneder siden · heksemutter
3Så skete det
1 år, 4 måneder siden · Nicolas Jessen
3Fastlåst i skriveprocessen. Hjælp m...
1 år, 4 måneder siden · heksemutter
1Livets vej
1 år, 4 måneder siden · Ansu
2I need a vacation ;-)
1 år, 5 måneder siden · DeuceF43
35Mellemgaard - et forlag i frit fald
1 år, 5 måneder siden · Bullensohn
5Litteratur er mange ting
1 år, 5 måneder siden · Bullensohn
11Filosofi
1 år, 5 måneder siden · Bullensohn
0Veggie fars / plantefars
1 år, 5 måneder siden · Ansu
5Er jeg den eneste, som savner en pe...
1 år, 5 måneder siden · Eddie
0Wadskjær Forlag
1 år, 6 måneder siden · RBAN
23Kommentarer
1 år, 6 måneder siden · Ansu
10But why?
1 år, 6 måneder siden · DeuceF43
9Kritik til tale
1 år, 6 måneder siden · Nicolas Jessen
101Ligheder
1 år, 6 måneder siden · Ansu
0Harry Potter - for yngre børn?
1 år, 6 måneder siden · Løvinde
4Hvordan håndterer man skriveblokade...
1 år, 6 måneder siden · grkemacar
1Hansens klejner
1 år, 7 måneder siden · heksemutter
4Tro og juletid
1 år, 8 måneder siden · Inghard
3Høj opløsning billed redigering
1 år, 8 måneder siden · switch
8Hvor mange læser egentlig noveller ...
1 år, 9 måneder siden · Henning Nørgård
2Boganmeldelser
1 år, 9 måneder siden · Brit Skovgaard
2Fyldepennen
1 år, 9 måneder siden · Ansu
5Hurra! Charterrejsen til Cypern er ...
1 år, 9 måneder siden · Brit Skovgaard
2Definitionen på erotiske tekster
1 år, 9 måneder siden · Nettish
0Forfatter søges til Børnebogsuniver...
1 år, 10 måneder siden · Untitled
3Færdig med digtsamling
1 år, 10 måneder siden · DeuceF43
5Blive til noget?
1 år, 10 måneder siden · DeuceF43
1Rette hylde?
1 år, 10 måneder siden · DeuceF43
9Hvornår har en begyndelse for meget...
1 år, 10 måneder siden · Gandalflight
0Erotisk billede tilladt?
1 år, 10 måneder siden · DeuceF43
140Dagens Vits
1 år, 10 måneder siden · leviP
7Anbefalinger til forlag?
1 år, 10 måneder siden · Krimi4Y
0Skrivegruppe!
1 år, 11 måneder siden · Clara de N
27Chatten
1 år, 11 måneder siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
1 år, 11 måneder siden · Eddie
1Formatering fra word til Fyldepenne...
1 år, 11 måneder siden · Pia Hansen
1Prøver her
2 år siden · FaetterA
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
2 år siden · Turse
0Kunst og verden politik
2 år siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
2 år siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
2 år siden · Ansu
13Kunsten i fokus
2 år siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
2 år siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
2 år siden · belmindelig
11Troen og kirken
2 år siden · MariaMolgaard
4NATO
2 år siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
2 år siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
2 år siden · Cath Brown
2Datid og fortid
2 år siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
2 år siden · Provenceflemmin...
3Gør ægte kærlighed blind?
2 år siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
2 år siden · Stenfisker
0Musik
2 år siden · Savanti
0ups
2 år siden · Savanti
0Musisk oplevelse
2 år siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
2 år siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
2 år siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
2 år siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
2 år siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
2 år siden · Engbo
4Din søndag min søndag
2 år siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
2 år siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
2 år siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
2 år siden · dino
8Hvordan har du det
2 år siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
2 år siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
2 år siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
2 år siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
2 år siden · Savanti
1Hvad synes i
2 år siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
2 år siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
2 år siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
2 år siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
2 år siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
2 år siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
2 år siden · Blækhuset
0Lejlighed insperation vintage art
2 år siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
2 år siden · Engbo
1Internationalt
2 år siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
2 år siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 år siden · Anniina
11Transgender
2 år siden · Inghard
22Lykke
2 år siden · Engbo
2Søger læsere!
2 år siden · Dahlenborg
6Teater stykke
3 år siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
3 år siden · Engbo
2Skrive-software?
3 år siden · Mons1957
75Bibelen
3 år siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
3 år siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
3 år siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
3 år siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
3 år siden · Anita A

Religion, politik og samfund

1Politiken promoverer pædofili
6 måneder, 14 dage siden · David H
6Overgreb er tortur - lovforslag
6 måneder, 16 dage siden · Ansu
3Dagens Dok
8 måneder, 11 dage siden · HamDenKorte
162Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 17 dage siden · Ansu
2Voldtægts-kultur
8 måneder, 17 dage siden · Ansu
3Din yndlings kirken salme sang
8 måneder, 22 dage siden · Skriverkunstner
11Filosofi
1 år, 5 måneder siden · Bullensohn
4Tro og juletid
1 år, 8 måneder siden · Inghard
42Menneskerettighederne
2 år siden · BjørnLangkilde
11Troen og kirken
2 år siden · MariaMolgaard
3Gør ægte kærlighed blind?
2 år siden · dino
22Lykke
2 år siden · Engbo
137Virus
3 år siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
3 år siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
3 år siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
3 år siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
3 år siden · Wernn
230Forbyde kritik?
3 år siden · Engbo
11Metwo-two
3 år siden · dino
11668
3 år siden · Wernn
26JULEN
3 år siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
4 år siden · dino
185Den frie verdens leder
4 år siden · Wernn
0Kringsat
4 år siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
4 år siden · Wernn
27SAS
4 år siden · Morpheus
379Gud
4 år siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
4 år siden · dino
5Verdens økonomi
4 år siden · dino
4Nytårstalen
4 år siden · dino
117Statsborgerskab
4 år siden · Wernn
12Julens indlæg
4 år siden · dino
65Demokrati
4 år siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
4 år siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
4 år siden · Wernn
109Homofobi
4 år siden · leviP
5Pengetroen
4 år siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
4 år siden · Wernn
1Det store intet
4 år siden · dino
0Sekterisk aggression
4 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
4 år siden · Engbo
30Kristendom
4 år siden · Engbo
23folkeafstemning
5 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
5 år siden · dino
74På'n igen.
5 år siden · Engbo
8Bøn
5 år siden · Morpheus
32Politik .
5 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
5 år siden · dino
47At rejse er at leve?
5 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
5 år siden · Inghard
8Circumcisio.
5 år siden · dino
6Den nye EU aftale
5 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
5 år siden · Engbo
4Salme
5 år siden · Engbo
6Victoria
5 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
5 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
5 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
5 år siden · Engbo
9Sandhed
5 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
5 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
5 år siden · dino
67Burkaforbud
5 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
6 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
6 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
6 år siden · dino
7Æblemostreglementet
6 år siden · dino
5Før Adams tid.
6 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
6 år siden · dino
31Spare på DR?
6 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
6 år siden · Engbo
0Land og by
6 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
6 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
6 år siden · dino
22#metoo
6 år siden · dino
109Selvforsvar
6 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
6 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
6 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
6 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
6 år siden · Morpho
10Fordomme
6 år siden · Kåemer
33Skyld
7 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
7 år siden · Engbo
26det rød hvide flag
7 år siden · dino
13Koranen
7 år siden · Kåemer
53Skat
7 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
7 år siden · dino
11Normal
7 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
7 år siden · Engbo
58Udvisning
7 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
7 år siden · Kåemer
5Finansloven
7 år siden · Kattegat
5Et eventyr
7 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
7 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
7 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
7 år siden · Fink
3Målsætninger
7 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
7 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
7 år siden · Kåemer
53Mærkedag
7 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
7 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
7 år siden · Villain
6Journalistik eller?
7 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
8 år siden · Fink