Religion, politik og samfund · Lykke

22 svar
Senest opdateret 11 måneder, 4 dage siden · 7 bruger(e) deltager
2 år siden

Danmark er kaldt det lykkeligste folk i verden. Det er helt sikkert noget sludder, for hvordan måler man det?

Så hvad er lykke?
Kåemer

2 år siden
2 år siden

Jeg ved det ikke præcist, Kåemer.

Men jeg tør gætte på at man har opstillet en række parametre der kan scores på forskellig vis.
Eks.
Hvor højt scorer man på nedenstående parametre?
Giv points efter 1-2-3, hvor 3 er max. Og tæl så sammen til sidst.)
1. Kan du spise dig mæt hver dag?
2. Kan du gå til natten uden frygt?
3. Har du kunnet gå så meget i skole at du kan følge med i og evt. deltage i nyhedsformidlingen og samfundsdebatten i dit land?
4. Har du mulighed for at leve i overensstemmelse med dine behov for kærlighed og at sætte sunde børn i verden?
5. Har du et arbejde som du kan trives med?
6. Kan du komme til læge/hospital ved sygdom uden at du ruineres?

Og så videre.

Så det er nok ikke helt noget sludder alligevel. Som gamle Galilei sagde: "Mål alt hvad der kan måles. Og kan det ikke måles, så find en måde at gøre det alligevel."

Man kan sige at man kan få mange points i skemaet og alligevel ikke føle sig lykkelig. Og hvor mange som er rige og har alt begår ikke selvmord alligevel?

Ser man på skemaet (som jeg bare har rystet ud af ærmet!) så kan man score højt på alle parametre, undtagen én!
Et eksempel på dette: Skibsredderen Onassis' datter. Hun var arbing til en formue. Men hun var overvægtig, og hun kunne aldrig stole på at bejlere elskede hende og ikke bare hendes penge. Så på ét punkt scorede hun så lavt at hun følte sig ulykkelig. Hendes liv blev ikke langt.

Men man kan også score mange points og acceptere at score lavt på kærlighedens område. Det findes der eksempler på.
Et (grotesk) eksempel er Alberik fra Wagners Nibelungens ring. Han valgte at sælge ud på kærligheden mod til gengæld at få rigdom og magt.

I hvert fald tror jeg at en person der scorer højt på de fleste punkter er mere lykkelig end en der scorer lavt på dem alle.
Så det er nok svært at måle præcist, men helt umuligt er det nok ikke.

Danmark er et land hvor folk generelt vil få mange points, hvis man designer spørgeskemaet passende.
Fra en romantisk vinkel vil punktet med kærlighed betyde mere end alle andre tilsammen.
En socialist vil dog i konsekvens af ideologien vægte anderledes. (Kærlighed er først mulig som overbygning på det materielle.)

2 år siden
2 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 år siden
2 år siden

Jeg tror nok jeg er enig, stort set, med dino i den opstilling som er sat i punkter. Det afhænger så af, hvordan man tager det.

En indvandrer fra arabisk område udtrykte undren over hvor glade og let til smil danskerne var.
"Da jeg kom til Danmark troede jeg, at de fleste var på stoffer, fordi de altid smilte og svarede venligt. Men nu opdagede jeg så, at sådan var de bare."

Jeg ved, at mange både indvandre og indfødte kan have opfattet det helt anderledes.

Men når man i forskelige klasser i samfundet hører eller synger sangen "Danmark nu blunder den lyse nat," med verset til slut "Pigernes latter og lyse hår.
Leg som får aldrig ende
Øjne så blå som vand i vår -
mildt om et evigt Danmark spår.
Sol over brede sletter.
Lykke og lyse nætter."
Så tror jeg nok de fleste føler at de er med i den lykke. Jeg selv er lykkelig over at bo i Danmark. Det med lykke står jo ofte i forhold til andet eller andre. Jeg vil ikke bryde mig om at være iraner. Så ville jeg flygte til Danmark eller et andet nordisk land
En gang sagde jeg det samme om Ukraine. Det forekom mig at være et meget lykkeligt land. Nå; men det var godt jeg udskød beslutningen - og investerede i Danmark.

2 år siden
2 år siden

Jeg synes jeg har haft et lykkeligt liv, selvom der vist har været flere nederlag end sejre.

Mit liv går mod slutningen, det er naturens orden, og jeg må spørge mig selv: Har jeg virkelig været her? - Og jeg synes nok jeg kan svare: Ja, det har jeg, og jeg er her vistnok lidt endnu

"Jeg har elsket og levet" står der i en sang, og det har jeg.

Sådan opfatter jeg lykken.

2 år siden
2 år siden

Lykken er jo ikke bare - at alt er godt nok. En rød ungdomssang "Hør byen, der larmer veninde," siger jo netop noget om det Kåemer skriver. Jeg tvivler dog på, at K. henviser til de røde kæmpen " Vi vil ikke fare med lempe,
når ondskabens hær rykker frem.
Vi elsker at leve
og kæmpe og ingen kan standse vor færd
: .".

2 år siden
2 år siden

Jeg har lyst til at definere lykke med det lidt gammeldags ord "livsfylde" - at man kan se sit liv som en helhed og at det giver mening, at både det gode og det onde føjer sig ind i helheden. Selvfølgelig har der været noget som jeg har ønsket af livet, men ikke opnået, men så har der været noget andet, så det alligevel er blevet en meningsfuld helhed.

Bruger nogen overhovedet ordet skæbne mere? Det er ellers et godt ord - at mit liv bliver en skæbne.

2 år siden
2 år siden

En af mine venner sagde: "Enhver glæde uden spiritus er en falsk glæde." OK han vidste godt selv, det var noget sludder. Men jeg vil i stedet for sige, at enhver lykke, der bygger på andres ulykke er en falsk lykke/glæde.
I mange af vore gode sange kan man søge et svar på spørgsmålet. "Lykken er ikke gods eller guld. Lykken er ikke storhed og ære (...") Men sangen "Takket være livet, synes jeg går lige til hjertet.

2 år siden
2 år siden

Hej Kåemer

Jeg mener at udsagnet "Jeg har (dog) elsket og levet" tillægges C. F. Weyse. For ham var det ulykkelig kærlighed. Han var ingen Adonis og kvinden han havde i kikkerten gengældte ikke hans følelser. Citatet var et udtryk for hans accept af situationen.
Om jeg husker ret.
Måske var det endda titlen på den spillefilm, der lavedes om ham?

2 år siden
2 år siden

Dino

Javist er det Weyse. Jeg har lyst til at gentage det: "Jeg har dog elsket og levet". for det er jo sådan det er, ikke? - Jeg har sagt det før og vil gerne sige det igen: Det er bedre at elske end at blive elsket.

2 år siden
2 år siden
#10 Engbo

Kåemerst ord " Det er bedre at elske end at blive elsket." - får mig tænke på Hugo Gyldenmarks Ave Maria:
"Hjertet må banke,
salige tanke.
Himmel jeg elsker og elskes igen.
Ydmygt jeg knæler, stille besjæler
andagt mit sind hvor jeg vender mig hen (...")
Hør hele sangen på You Tupe Det undrer mig, man så sjælent hører den nu om dage. Der er tilføjet et bilede tilsangen, der viser Jomfru Maria med Jesus barnet. Det er en misforståelese. Sangen er en hyldets og andagt til kærligheden. Læs lyt selv.

2 år siden
2 år siden
#11 Engbo

- og hvis konen der hjemme rigtig skælder ud, er det meget formidlende at synge verset (stadig Ave Maria) "- og som en salme er dine ord, fra et velsignet frydefuld kor ..."

2 år siden
2 år siden

Kåemer

Prøv at søg på Christian Bjørnskov. Det er vel den førende forsker inden for lykke.

Kende du den logiske fejleslutning: 'Personal incredulity'?

2 år siden
2 år siden

Jeg har slået Christian Bjørnskov op, og det ser godt ud. Jeg vil studere det nøjere. - Hans filosofi minder meget om Karen Blixens marionettema - at mennesker børe leve og virke ud fra deres balancepunkter.

Jeg kender ikke begrebet 'Personal incredulity'?" og mit english er noget rustent.

2 år siden
2 år siden

Arguing from Personal incredulity:
Dansk: Argument ved vantro

[guddommelig fejlslutning eller appel til sund fornuft]
Jeg kan simpelthen ikke tro, at alt det, du fortæller om WTC og 9/11 kan være sandt, så derfor må det være falsk'. Eller omvendt: 'Jeg kan simpelthen ikke tro, at det, du fortæller om George Bush's officielle konspirationsteori kan være falsk, så derfor må den være sand. Og jeg er ligeglad med, at han løj om WMD i Irak'.
Bemærk tros-elementet i udsagnet. Tro bygger på en frivillig afståen fra tænkning og en læggen al beslutning og autoritet i hænderne på en postuleret ydre autoritet med absolut/guddommelig indsigt.
Sund fornuft er en god ting, men hvis man appellerer til 'vi ved jo alle, at ... enhver kan jo forstå, at ...' så er det en fejlslutning.


Kilde:https://www.neders...alske-argumenter/

2 år siden
2 år siden
#15 Engbo

Det store problem er nu, at få folk til at handle ud fra det vi ved. Krigen mod Irak - f.eks - var bygget på bevidst løgn.
Det er ikke en tros sag.
Buch og Anders Fogh Rasmussen handlede mod bedre viden .Det er ikke forkert at drage dem til ansvar - i det mindste at fastholde sandheden. Men det er meget forkert at være ligegyldig med de mere end 300.000 der mistede livet på grund af disse løgne.

2 år siden
2 år siden

Wernn

Så sandt som det er sagt, og dit link er meget fint.

Der er dog meget få sandheder i verden der er absolutte, men det betyder ikke nødvendigvis at de er falske, eller at man skal holde op med at argumentere.

En videnskabsmand ved Niels Bohr-instituttet sagde for nogle år siden at enhver videnskabelig opdagelse i princippet er forkert - forstået på den måde at når denne opdagelse bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, vil det blive udsat for andre videnskabsmænds kritik, hvilket netop er idéen. Hver opdagelse bliver således et trin i en udvikling mor sandere erkendelser.

Da Albert Einstein fik Nobelprisen holdt forfatteren Bernard Shaw tale for ham og sagde bl.a. "Ptolemeus verdensbillede holdt i tusind år, Newtons i tre hundrede år. Gad vide hvor længe dit holder."

2 år siden
2 år siden

Jeg har selv gennem mange år tænkt at tro er en afståelse/opgivelse af argumentation der bygger på lødig undersøgelse.
Man kan møde ingeniører, advokater der i deres arbejde holder sig urokkeligt til eksakthed og bevis. Men i deres gudstro afstår de helt fra sådanne krav, trods det at de er villige til at lade denne influere på samfundslivet og på hvad andre mennesker kan tillade sig eller ikke.

Men i relation til det aktuelle emne: "Lykke," har jeg selv i #1 forsøgt at anskue det ud fra en materiel vinkel. Men jeg vil her kort indskyde:
Lykke er en følelse vi kan have når vi ikke væsentligt generes af mangler i vort basale liv. (Lad os bare nævne Maslows pyramide.)
Det betyder ikke at vi SKAL være rige for at blive lykkelige. Men vi skal ikke generes væsentligt at fattigdom og utryghed.
Og omvendt betyder det heller ikke at rigdom garanterer lykke, som jeg også nævnte i #1 ved eksemplet Onassis.

Men jeg tror at livets materielle betingelser for flertallet vil spille en ikke uvæsentlig rolle.

Ang Irakkrigen. A. F. Rasmussen vidste at Hussein havde smidt sennepsgas imod hans kurdiske befolkning. Giftgas sorterer under kategorien utilladelige masseødelæggelsesvåben. Det var det han mente da han sagde at "det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved!" (Og det har vi jo talt om før, Engbo.)

Men jeg tror også at George Bush havde politiske visioner mere end frygt for masseødelæggelsesvåben i Irak. Hvis Irak blev forvandlet til et vestvenligt styre, ville det skabe en akse fra den persiske golf til Europa (idet Tyrkiet er medlem af NATO.) som helt ville splitte den muslimske verden i to. Ikke mindst Iran ville isoleres fra Syrien og Libanon.
Men styret i Irak blev ikke hvad man i vesten kunne drømme om.

2 år siden
2 år siden
#18 Engbo

#18 Ja, dino, det er en god ting, at føle lykke over ens behov bliver dækket, når vi grundlæggende får det daglige brød og gode ting i tilgift. Men når du kommer ind på Irak og krigen mod Irak, så har man ikke omvendt ret til at være lykkelig i forhold til de onder. man påførte Nej, der er ikke noget som helst, der forsvarer begrundelsen for krigen.

Jeg husker godt udviklingen. Irak ville ikke have international kontrol. Så tillod Irak international kontrol. N, ja, sagde vestens herskere så; men hvad med pallaserne?
Så tillod man at åbne palasserne. Men Buch og Fogh var ikke tilfredse, selv n år de fik ret. De ville have krig. Lederen af FN kontrollen bad om mere tid.. vi har ikke fundet nogen beviser, sagde han. Men de, kontrolørerne fik besked om at trække sig ud. Så, husk dino, at det her er ikke min påstand. Når store dele af landet ligger i ruiner og forskelige bander bekriger hinanden, så skal man ikke forsøge at dække over de, der lavede de forbryderiske handlinger. Da de resultater blev forelagt den danske udenrigsminister, sagde han "Nå, ja. Men det var da godt vi kom af med Huseim." Jo, nogle er tilfreds med lidt lykke.

2 år siden
2 år siden
#19 Engbo

Men nogle ting kan man da være lykkelig over. Jeg læste lige i Arbejderen, at Folketinget vedtager Enhedslistens forslag om ikke at give flere tilladelser til våben eksport til Tyrkiet. Kun Nye Borgerlige ventes at stemme i mod.
"Arbejeren" findes nu kun på nettet. Jeg ved ikke bestemt om alle kan læse den artikel eller det kun er abonnenter. Men jeg ville ønsker mange kunne læse den artikel, som afslører vor NATO allieredes krigshandlinger og metoder. De der stadig er tilhængere af NATO skylder en forklaring på alle de forbrydelser vore allirede har begået. Man kan sammenligne med kritikken af Sovjetu. og Rusland.
Tænk på Ungarn og Chjekoslovakiet og det oprør , der var der omkring og prøv at sammenligne med vore (NATOs) ugerninger. Man kunne, lidt galgen humoristisk ønske, det var russerne, der førte krigen mod Irak og øvrige. Dem har vi jo lov til at fordømme!

2 år siden
11 måneder, 20 dage siden

Lykke er vel i sidste ende hvad man selv gør det til. Tror det er individuelt fra menneske til menneske, hvordan man oplever lykke eller føler at man er lykkelig. Ud fra mit eget perspektiv kan de mindste ting gøre mig lykkelig, eller give mig en lykke fornemmelse, da jeg har valgt at fokuserer på positive ting frem for negative.

11 måneder, 20 dage siden
11 måneder, 18 dage siden

Jeg forbinder lykke med indere tilfredshed og fyldfyldment med mit livsindhold.
Familie venner og aktiviteter er med til at give livet indhold. Hos mig er troen på evigheden absolut det vigtigste, jeg begyndte allerede at søge som barn og har uden tvivl vokset en del i den retning.

11 måneder, 18 dage siden
11 måneder, 4 dage siden
#22 Engbo

Fra sangen "Lykken har rod i det ærlige sind// Lykken er nöjsomheds bitre bæger/2synes/ Lykke er altid at kende sig selv// Aldrig trælbunden af livets goder." synes jeg udtrykker godt, hvad lykke er.

11 måneder, 4 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Lykke er startet 17/09-2019 07:52 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

1Prøver her
3 timer, 54 minutter siden · FaetterA
2Chatten
4 timer, 9 minutter siden · Ellabella
97Ligheder
1 dag, 22 timer siden · Savanti
0Anbefalinger til forlag?
2 dage, 23 timer siden · grkemacar
9'Penge'
12 dage siden · Inghard
4123Dagens ord
14 dage siden · leviP
510Kontraster
2 måneder, 4 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
2 måneder, 11 dage siden · Turse
1Blinder eller blænder
2 måneder, 13 dage siden · heksemutter
7Mellemgaard - et forlag i frit fald
2 måneder, 27 dage siden · Henrik Petersen
0Kunst og verden politik
3 måneder, 10 dage siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
3 måneder, 13 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
3 måneder, 13 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
3 måneder, 15 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
3 måneder, 18 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
3 måneder, 18 dage siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
4 måneder, 16 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
4 måneder, 16 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
4 måneder, 19 dage siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
5 måneder, 2 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
5 måneder, 5 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
5 måneder, 7 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
5 måneder, 11 dage siden · Provenceflemmin...
14Hvad inspirerer dig
5 måneder, 14 dage siden · Ansu
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
5 måneder, 18 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
5 måneder, 26 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
7 måneder, 1 dag siden · Stenfisker
0Musik
7 måneder, 4 dage siden · Savanti
0ups
7 måneder, 8 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
7 måneder, 15 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
7 måneder, 17 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
7 måneder, 17 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
7 måneder, 18 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
7 måneder, 24 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
7 måneder, 26 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
8 måneder siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
8 måneder, 6 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
8 måneder, 12 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
8 måneder, 15 dage siden · dino
8Hvordan har du det
8 måneder, 28 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
9 måneder, 1 dag siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
9 måneder, 14 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
9 måneder, 14 dage siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
9 måneder, 24 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
9 måneder, 24 dage siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
9 måneder, 26 dage siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
10 måneder, 3 dage siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
10 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
10 måneder, 9 dage siden · Dmitri Burdykin

Religion, politik og samfund

42Menneskerettighederne
3 måneder, 18 dage siden · BjørnLangkilde
2Din yndlings kirken salme sang
4 måneder, 16 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
4 måneder, 16 dage siden · MariaMolgaard
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
5 måneder, 18 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
5 måneder, 26 dage siden · dino
22Lykke
11 måneder, 4 dage siden · Engbo
137Virus
1 år, 6 måneder siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
1 år, 8 måneder siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 år, 8 måneder siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
1 år, 9 måneder siden · Wernn
230Forbyde kritik?
1 år, 9 måneder siden · Engbo
11Metwo-two
1 år, 9 måneder siden · dino
11668
1 år, 10 måneder siden · Wernn
26JULEN
1 år, 10 måneder siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 år, 11 måneder siden · dino
185Den frie verdens leder
2 år siden · Wernn
0Kringsat
2 år siden · Engbo
52Treenigheden
2 år siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
2 år siden · Wernn
27SAS
2 år siden · Morpheus
379Gud
2 år siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
2 år siden · dino
5Verdens økonomi
2 år siden · dino
4Nytårstalen
2 år siden · dino
117Statsborgerskab
2 år siden · Wernn
12Julens indlæg
2 år siden · dino
65Demokrati
2 år siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
2 år siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 år siden · Wernn
109Homofobi
2 år siden · leviP
5Pengetroen
2 år siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
2 år siden · Wernn
1Det store intet
2 år siden · dino
0Sekterisk aggression
2 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
2 år siden · Engbo
30Kristendom
2 år siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
3 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
3 år siden · Engbo
8Bøn
3 år siden · Morpheus
32Politik .
3 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
3 år siden · dino
47At rejse er at leve?
3 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
3 år siden · Inghard
8Circumcisio.
3 år siden · dino
6Den nye EU aftale
3 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
3 år siden · Engbo
4Salme
3 år siden · Engbo