Religion, politik og samfund · Lykke

19 svar
Senest opdateret 5 måneder, 4 dage siden · 5 bruger(e) deltager
6 måneder, 23 dage siden

Danmark er kaldt det lykkeligste folk i verden. Det er helt sikkert noget sludder, for hvordan måler man det?

Så hvad er lykke?
Kåemer

6 måneder, 23 dage siden
6 måneder, 23 dage siden

Jeg ved det ikke præcist, Kåemer.

Men jeg tør gætte på at man har opstillet en række parametre der kan scores på forskellig vis.
Eks.
Hvor højt scorer man på nedenstående parametre?
Giv points efter 1-2-3, hvor 3 er max. Og tæl så sammen til sidst.)
1. Kan du spise dig mæt hver dag?
2. Kan du gå til natten uden frygt?
3. Har du kunnet gå så meget i skole at du kan følge med i og evt. deltage i nyhedsformidlingen og samfundsdebatten i dit land?
4. Har du mulighed for at leve i overensstemmelse med dine behov for kærlighed og at sætte sunde børn i verden?
5. Har du et arbejde som du kan trives med?
6. Kan du komme til læge/hospital ved sygdom uden at du ruineres?

Og så videre.

Så det er nok ikke helt noget sludder alligevel. Som gamle Galilei sagde: "Mål alt hvad der kan måles. Og kan det ikke måles, så find en måde at gøre det alligevel."

Man kan sige at man kan få mange points i skemaet og alligevel ikke føle sig lykkelig. Og hvor mange som er rige og har alt begår ikke selvmord alligevel?

Ser man på skemaet (som jeg bare har rystet ud af ærmet!) så kan man score højt på alle parametre, undtagen én!
Et eksempel på dette: Skibsredderen Onassis' datter. Hun var arbing til en formue. Men hun var overvægtig, og hun kunne aldrig stole på at bejlere elskede hende og ikke bare hendes penge. Så på ét punkt scorede hun så lavt at hun følte sig ulykkelig. Hendes liv blev ikke langt.

Men man kan også score mange points og acceptere at score lavt på kærlighedens område. Det findes der eksempler på.
Et (grotesk) eksempel er Alberik fra Wagners Nibelungens ring. Han valgte at sælge ud på kærligheden mod til gengæld at få rigdom og magt.

I hvert fald tror jeg at en person der scorer højt på de fleste punkter er mere lykkelig end en der scorer lavt på dem alle.
Så det er nok svært at måle præcist, men helt umuligt er det nok ikke.

Danmark er et land hvor folk generelt vil få mange points, hvis man designer spørgeskemaet passende.
Fra en romantisk vinkel vil punktet med kærlighed betyde mere end alle andre tilsammen.
En socialist vil dog i konsekvens af ideologien vægte anderledes. (Kærlighed er først mulig som overbygning på det materielle.)

6 måneder, 23 dage siden
6 måneder, 23 dage siden

Den antik græske historiker (ofte omtalt som historieskrivningens fader) Herodot beretter i sin "Historie" om mødet mellem den græske vismand Solon og den lydiske konge Kroisos følgende:

Kroisos var konge over Lydien, et mægtigt rige mellem Grækenland og Persien. I sine paladser havde han ophobet enorme mængder af guld og sølv, som han holdt af at imponere sine gæster med.

Til hovedstaden Sardes kom også Solon, og blev modtaget af Kroisos selv. Sikker på, at hans rigdomme havde gjort Solon målløs, spurgte Kroisos ham, om han havde set noget menneske, han ville anse som den lykkeligste af alle. Han forventede, at Solon ville anse ham, Kroisos, som den lykkeligste blandt mennesker.

Men i stedet sagde Solon: "Ja, jeg ser nok, at du er meget rig og konge over mange. Men kalde dig lykkelig, kan jeg ikke, førend jeg hører, at du har afsluttet dit liv i lykke. I enhver ting må man se på dens afslutning. For der findes mange, som guden har ladet se lykken, for derefter at gøre det helt af med dem."

En beretning, der i øvrigt kan minde en del om den gammeltestamentlige beretning om Job.

Lykken er jo som bekendt lunefuld!

6 måneder, 23 dage siden
6 måneder, 23 dage siden

Jeg tror nok jeg er enig, stort set, med dino i den opstilling som er sat i punkter. Det afhænger så af, hvordan man tager det.

En indvandrer fra arabisk område udtrykte undren over hvor glade og let til smil danskerne var.
"Da jeg kom til Danmark troede jeg, at de fleste var på stoffer, fordi de altid smilte og svarede venligt. Men nu opdagede jeg så, at sådan var de bare."

Jeg ved, at mange både indvandre og indfødte kan have opfattet det helt anderledes.

Men når man i forskelige klasser i samfundet hører eller synger sangen "Danmark nu blunder den lyse nat," med verset til slut "Pigernes latter og lyse hår.
Leg som får aldrig ende
Øjne så blå som vand i vår -
mildt om et evigt Danmark spår.
Sol over brede sletter.
Lykke og lyse nætter."
Så tror jeg nok de fleste føler at de er med i den lykke. Jeg selv er lykkelig over at bo i Danmark. Det med lykke står jo ofte i forhold til andet eller andre. Jeg vil ikke bryde mig om at være iraner. Så ville jeg flygte til Danmark eller et andet nordisk land
En gang sagde jeg det samme om Ukraine. Det forekom mig at være et meget lykkeligt land. Nå; men det var godt jeg udskød beslutningen - og investerede i Danmark.

6 måneder, 23 dage siden
6 måneder, 23 dage siden

Jeg synes jeg har haft et lykkeligt liv, selvom der vist har været flere nederlag end sejre.

Mit liv går mod slutningen, det er naturens orden, og jeg må spørge mig selv: Har jeg virkelig været her? - Og jeg synes nok jeg kan svare: Ja, det har jeg, og jeg er her vistnok lidt endnu

"Jeg har elsket og levet" står der i en sang, og det har jeg.

Sådan opfatter jeg lykken.

6 måneder, 23 dage siden
6 måneder, 23 dage siden

Lykken er jo ikke bare - at alt er godt nok. En rød ungdomssang "Hør byen, der larmer veninde," siger jo netop noget om det Kåemer skriver. Jeg tvivler dog på, at K. henviser til de røde kæmpen " Vi vil ikke fare med lempe,
når ondskabens hær rykker frem.
Vi elsker at leve
og kæmpe og ingen kan standse vor færd
: .".

6 måneder, 23 dage siden
6 måneder, 22 dage siden

Jeg har lyst til at definere lykke med det lidt gammeldags ord "livsfylde" - at man kan se sit liv som en helhed og at det giver mening, at både det gode og det onde føjer sig ind i helheden. Selvfølgelig har der været noget som jeg har ønsket af livet, men ikke opnået, men så har der været noget andet, så det alligevel er blevet en meningsfuld helhed.

Bruger nogen overhovedet ordet skæbne mere? Det er ellers et godt ord - at mit liv bliver en skæbne.

6 måneder, 22 dage siden
6 måneder, 22 dage siden

En af mine venner sagde: "Enhver glæde uden spiritus er en falsk glæde." OK han vidste godt selv, det var noget sludder. Men jeg vil i stedet for sige, at enhver lykke, der bygger på andres ulykke er en falsk lykke/glæde.
I mange af vore gode sange kan man søge et svar på spørgsmålet. "Lykken er ikke gods eller guld. Lykken er ikke storhed og ære (...") Men sangen "Takket være livet, synes jeg går lige til hjertet.

6 måneder, 22 dage siden
6 måneder, 21 dage siden

Hej Kåemer

Jeg mener at udsagnet "Jeg har (dog) elsket og levet" tillægges C. F. Weyse. For ham var det ulykkelig kærlighed. Han var ingen Adonis og kvinden han havde i kikkerten gengældte ikke hans følelser. Citatet var et udtryk for hans accept af situationen.
Om jeg husker ret.
Måske var det endda titlen på den spillefilm, der lavedes om ham?

6 måneder, 21 dage siden
6 måneder, 21 dage siden

Dino

Javist er det Weyse. Jeg har lyst til at gentage det: "Jeg har dog elsket og levet". for det er jo sådan det er, ikke? - Jeg har sagt det før og vil gerne sige det igen: Det er bedre at elske end at blive elsket.

6 måneder, 21 dage siden
6 måneder, 21 dage siden
#10 Engbo

Kåemerst ord " Det er bedre at elske end at blive elsket." - får mig tænke på Hugo Gyldenmarks Ave Maria:
"Hjertet må banke,
salige tanke.
Himmel jeg elsker og elskes igen.
Ydmygt jeg knæler, stille besjæler
andagt mit sind hvor jeg vender mig hen (...")
Hør hele sangen på You Tupe Det undrer mig, man så sjælent hører den nu om dage. Der er tilføjet et bilede tilsangen, der viser Jomfru Maria med Jesus barnet. Det er en misforståelese. Sangen er en hyldets og andagt til kærligheden. Læs lyt selv.

6 måneder, 21 dage siden
6 måneder, 21 dage siden
#11 Engbo

- og hvis konen der hjemme rigtig skælder ud, er det meget formidlende at synge verset (stadig Ave Maria) "- og som en salme er dine ord, fra et velsignet frydefuld kor ..."

6 måneder, 21 dage siden
5 måneder, 5 dage siden

Kåemer

Prøv at søg på Christian Bjørnskov. Det er vel den førende forsker inden for lykke.

Kende du den logiske fejleslutning: 'Personal incredulity'?

5 måneder, 5 dage siden
5 måneder, 5 dage siden

Jeg har slået Christian Bjørnskov op, og det ser godt ud. Jeg vil studere det nøjere. - Hans filosofi minder meget om Karen Blixens marionettema - at mennesker børe leve og virke ud fra deres balancepunkter.

Jeg kender ikke begrebet 'Personal incredulity'?" og mit english er noget rustent.

5 måneder, 5 dage siden
5 måneder, 5 dage siden

Arguing from Personal incredulity:
Dansk: Argument ved vantro

[guddommelig fejlslutning eller appel til sund fornuft]
Jeg kan simpelthen ikke tro, at alt det, du fortæller om WTC og 9/11 kan være sandt, så derfor må det være falsk'. Eller omvendt: 'Jeg kan simpelthen ikke tro, at det, du fortæller om George Bush's officielle konspirationsteori kan være falsk, så derfor må den være sand. Og jeg er ligeglad med, at han løj om WMD i Irak'.
Bemærk tros-elementet i udsagnet. Tro bygger på en frivillig afståen fra tænkning og en læggen al beslutning og autoritet i hænderne på en postuleret ydre autoritet med absolut/guddommelig indsigt.
Sund fornuft er en god ting, men hvis man appellerer til 'vi ved jo alle, at ... enhver kan jo forstå, at ...' så er det en fejlslutning.


Kilde:https://www.neders...alske-argumenter/

5 måneder, 5 dage siden
5 måneder, 5 dage siden
#15 Engbo

Det store problem er nu, at få folk til at handle ud fra det vi ved. Krigen mod Irak - f.eks - var bygget på bevidst løgn.
Det er ikke en tros sag.
Buch og Anders Fogh Rasmussen handlede mod bedre viden .Det er ikke forkert at drage dem til ansvar - i det mindste at fastholde sandheden. Men det er meget forkert at være ligegyldig med de mere end 300.000 der mistede livet på grund af disse løgne.

5 måneder, 5 dage siden
5 måneder, 4 dage siden

Wernn

Så sandt som det er sagt, og dit link er meget fint.

Der er dog meget få sandheder i verden der er absolutte, men det betyder ikke nødvendigvis at de er falske, eller at man skal holde op med at argumentere.

En videnskabsmand ved Niels Bohr-instituttet sagde for nogle år siden at enhver videnskabelig opdagelse i princippet er forkert - forstået på den måde at når denne opdagelse bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, vil det blive udsat for andre videnskabsmænds kritik, hvilket netop er idéen. Hver opdagelse bliver således et trin i en udvikling mor sandere erkendelser.

Da Albert Einstein fik Nobelprisen holdt forfatteren Bernard Shaw tale for ham og sagde bl.a. "Ptolemeus verdensbillede holdt i tusind år, Newtons i tre hundrede år. Gad vide hvor længe dit holder."

5 måneder, 4 dage siden
5 måneder, 4 dage siden

Jeg har selv gennem mange år tænkt at tro er en afståelse/opgivelse af argumentation der bygger på lødig undersøgelse.
Man kan møde ingeniører, advokater der i deres arbejde holder sig urokkeligt til eksakthed og bevis. Men i deres gudstro afstår de helt fra sådanne krav, trods det at de er villige til at lade denne influere på samfundslivet og på hvad andre mennesker kan tillade sig eller ikke.

Men i relation til det aktuelle emne: "Lykke," har jeg selv i #1 forsøgt at anskue det ud fra en materiel vinkel. Men jeg vil her kort indskyde:
Lykke er en følelse vi kan have når vi ikke væsentligt generes af mangler i vort basale liv. (Lad os bare nævne Maslows pyramide.)
Det betyder ikke at vi SKAL være rige for at blive lykkelige. Men vi skal ikke generes væsentligt at fattigdom og utryghed.
Og omvendt betyder det heller ikke at rigdom garanterer lykke, som jeg også nævnte i #1 ved eksemplet Onassis.

Men jeg tror at livets materielle betingelser for flertallet vil spille en ikke uvæsentlig rolle.

Ang Irakkrigen. A. F. Rasmussen vidste at Hussein havde smidt sennepsgas imod hans kurdiske befolkning. Giftgas sorterer under kategorien utilladelige masseødelæggelsesvåben. Det var det han mente da han sagde at "det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved!" (Og det har vi jo talt om før, Engbo.)

Men jeg tror også at George Bush havde politiske visioner mere end frygt for masseødelæggelsesvåben i Irak. Hvis Irak blev forvandlet til et vestvenligt styre, ville det skabe en akse fra den persiske golf til Europa (idet Tyrkiet er medlem af NATO.) som helt ville splitte den muslimske verden i to. Ikke mindst Iran ville isoleres fra Syrien og Libanon.
Men styret i Irak blev ikke hvad man i vesten kunne drømme om.

5 måneder, 4 dage siden
5 måneder, 4 dage siden
#18 Engbo

#18 Ja, dino, det er en god ting, at føle lykke over ens behov bliver dækket, når vi grundlæggende får det daglige brød og gode ting i tilgift. Men når du kommer ind på Irak og krigen mod Irak, så har man ikke omvendt ret til at være lykkelig i forhold til de onder. man påførte Nej, der er ikke noget som helst, der forsvarer begrundelsen for krigen.

Jeg husker godt udviklingen. Irak ville ikke have international kontrol. Så tillod Irak international kontrol. N, ja, sagde vestens herskere så; men hvad med pallaserne?
Så tillod man at åbne palasserne. Men Buch og Fogh var ikke tilfredse, selv n år de fik ret. De ville have krig. Lederen af FN kontrollen bad om mere tid.. vi har ikke fundet nogen beviser, sagde han. Men de, kontrolørerne fik besked om at trække sig ud. Så, husk dino, at det her er ikke min påstand. Når store dele af landet ligger i ruiner og forskelige bander bekriger hinanden, så skal man ikke forsøge at dække over de, der lavede de forbryderiske handlinger. Da de resultater blev forelagt den danske udenrigsminister, sagde han "Nå, ja. Men det var da godt vi kom af med Huseim." Jo, nogle er tilfreds med lidt lykke.

5 måneder, 4 dage siden
5 måneder, 4 dage siden
#19 Engbo

Men nogle ting kan man da være lykkelig over. Jeg læste lige i Arbejderen, at Folketinget vedtager Enhedslistens forslag om ikke at give flere tilladelser til våben eksport til Tyrkiet. Kun Nye Borgerlige ventes at stemme i mod.
"Arbejeren" findes nu kun på nettet. Jeg ved ikke bestemt om alle kan læse den artikel eller det kun er abonnenter. Men jeg ville ønsker mange kunne læse den artikel, som afslører vor NATO allieredes krigshandlinger og metoder. De der stadig er tilhængere af NATO skylder en forklaring på alle de forbrydelser vore allirede har begået. Man kan sammenligne med kritikken af Sovjetu. og Rusland.
Tænk på Ungarn og Chjekoslovakiet og det oprør , der var der omkring og prøv at sammenligne med vore (NATOs) ugerninger. Man kunne, lidt galgen humoristisk ønske, det var russerne, der førte krigen mod Irak og øvrige. Dem har vi jo lov til at fordømme!

5 måneder, 4 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Lykke er startet 17/09-2019 07:52 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3300Dagens ord
7 timer, 4 minutter siden · smukkehjerte
71Virus
15 timer siden · JohannesB
378Kontraster
16 timer siden · Engbo
36Ligheder
18 timer siden · Engbo
0Den statestik ... den statestik.
1 dag, 10 timer siden · knudkp
0Den frie verdens leder
1 dag, 17 timer siden · Engbo
2Klima krigeren.
4 dage siden · Savanti
0Er glad for at....
5 dage siden · Savanti
4Udødelige fortællinger
8 dage siden · JohannesB
17Din dag
15 dage siden · Inghard
15Liv andre steder?
25 dage siden · Savanti
6Fyldepennen.dk
27 dage siden · Savanti
15Fusk i forlagskonstrakten?
28 dage siden · WeirdSpace
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 måned, 3 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
1 måned, 3 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
1 måned, 7 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 måned, 11 dage siden · Wernn
27SAS
1 måned, 12 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
1 måned, 14 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
1 måned, 20 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
1 måned, 22 dage siden · dino
379Gud
1 måned, 25 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 26 dage siden · Wernn
0Yousee.
1 måned, 28 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
1 måned, 29 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
1 måned, 29 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
2 måneder, 4 dage siden · Morpheus
27Hvad mener i?
2 måneder, 4 dage siden · Wernn
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
2 måneder, 5 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
2 måneder, 5 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
2 måneder, 9 dage siden · Savanti
1Skriveklub
2 måneder, 9 dage siden · Wernn
1Det blå EU
2 måneder, 12 dage siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
2 måneder, 12 dage siden · hermanøv
3Synonymer
2 måneder, 14 dage siden · Engbo
11Så udkommer min digtsamling
2 måneder, 16 dage siden · Fink
5Verdens økonomi
2 måneder, 17 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
2 måneder, 17 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
2 måneder, 25 dage siden · dino
4som der
2 måneder, 26 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
2 måneder, 26 dage siden · Savanti
16Kunst og digte
2 måneder, 27 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
3 måneder, 3 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
3 måneder, 4 dage siden · dino
117Statsborgerskab
3 måneder, 7 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
3 måneder, 7 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
3 måneder, 10 dage siden · dino
3Fatter du det?
3 måneder, 17 dage siden · Wernn

Religion, politik og samfund

71Virus
15 timer siden · JohannesB
0Den frie verdens leder
1 dag, 17 timer siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 måned, 11 dage siden · Wernn
27SAS
1 måned, 12 dage siden · Morpheus
379Gud
1 måned, 25 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 26 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
2 måneder, 5 dage siden · dino
4Nytårstalen
3 måneder, 4 dage siden · dino
117Statsborgerskab
3 måneder, 7 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
3 måneder, 10 dage siden · dino
65Demokrati
3 måneder, 22 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
3 måneder, 28 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 29 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
3 måneder, 29 dage siden · Wernn
109Homofobi
4 måneder, 5 dage siden · leviP
5Pengetroen
4 måneder, 29 dage siden · Wernn
19Lykke
5 måneder, 4 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
5 måneder, 5 dage siden · Wernn
1Det store intet
5 måneder, 13 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
6 måneder, 3 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
6 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Kristendom
7 måneder, 23 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
8 måneder, 4 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
8 måneder, 12 dage siden · dino
74På'n igen.
9 måneder, 20 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år siden · Engbo
8Bøn
1 år siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 2 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 2 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 2 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 2 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 2 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 2 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 2 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 4 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 5 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 5 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 6 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 6 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 6 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 7 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 8 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 9 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 10 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 11 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 11 måneder siden · Engbo