Religion, politik og samfund · På'n igen.

74 svar
Senest opdateret 1 år siden · 10 bruger(e) deltager
1 år, 2 måneder siden

Det er ingen hemmelighed at Advokat Paludans optrædender i det offentlige rum har afstedkommet intifadalignende oprør i lokalbefolkningen visse steder.
Paludan har en alliance med den muslimske befolkning. Han siges nemlig at være imod homoseksualitet, og er der nogen der typisk er enige i det syndpunkt er det muslimerne.

Homoseksualitet findes i alle folkeslag. Der synes bare at være relativt mange i lande som Danmark fordi man her uden større fare kan hoppe ud af skabet.
Men homoseksualitet er dermed et tema der ikke hænger "substantielt" sammen med religion og etnicitet. Fordi den findes alle vegne.
Nu skulle det jo gerne også i fremtiden være farefrit at springe ud. Og det kræver at Islam ikke får magten i Danmark. For ellers er det slut!

Vi har ytringsfrihed i Danmark. Og blasfemiparagraffen er lykkeligvis afskaffet. Den verbale (og skrevne) ytringsfrihed begrænser sig ved injurieloven og retten til ikke som enkeltperson at blive hængt ud og bagvasket. Det er fint med denne begrænsning. For den handler om at beskytte individdet.

Men hvad der ikke kan kræve beskyttelse er ideologier, politikker og religioner. De er fuldstændig fredløse! For de er ikke mennesker, ikke individer.
På Nørrebro talte Paludan i knap tre minutter. Er han end en pauseklovn uden betydning er der én ting man skal hæfte sig ved. Han begik ikke vold. Han rettede ikke sin kritik imod enkeltpersoner i området.
Men borgere på Nørrebro syntes klare til at slå ham ihjel, hvis ikke politiet havde beskyttet ham., Og fjernet ham i tide.

Hvis man kan se sådanne mordforsøg retfærdiggjort (og alskens øvrig begået hærværk og forstyrrelse.) er det ikke alene kriminelt i sig selv, men grundlovstridigt.
At forbyde Paludan at ytre sig imod Islam er at acceptere præmissen, at borgere på Nørrebro (eller hvor det ellers kunne forekomme) begår personfarlig vold, når de føler sig fornærmede.
At forbyde Paludan at ytre sig med henvisning til ovenstående er at acceptere at nogen vil slå ham ihjel.
Den slags holdninger har man ellers kunnet associere med Gestapo og venstrefløjens terrorsegmenter.
Så rent formelt er dette en betænkelig affære.

Så er der den mere praktiske tilgang til sagen. Skal politiets ressourcer i den grad drages til hans optræden at det i sig selv en en stor belastning?
VI har netop oplevet at der har været voldsomt hærværk i Albertslund, trods det at Paludan slet ikke har været der! Det var alene tanken om hans optræden der, der var nok til at starte balladen. Hvem er så skyldige?

Vi kender begrebet afpresning. Man sender budskabet, at "hvis du betaler, eller på anden måde opfylder vore viljer, så sker der ikke noget." Sådan kan det også hurtigt blive med Paludan. "Hvis han eller andre med kritiske holdninger til Islam holder sig borte og tier, så begår vi ikke vold og brænder biler af."

Med andre ord: Hvis man underkaster sig vore krav, så kan samfundet køre fredeligt videre. Det er afpresning.
Det kan man så være tilhænger af eller modstander.

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, synes at være tilhænger. For han siger på TV, at Paludans demonstrationer er et så ressourcekrævende foretagende, at man må kalde det "misbrug af ytringsfriheden."
Vi har altså en grundlovssikret ret til at ytre os, når blot vi ikke misbruger den.
Oxfeldt mener altså, at man skal begrænse grundlovsikrede rettigheder, når (mis)brug af disse får religiøse minoriteter (eller autonome proselytter?) til at begå kriminalitet.

Han spørger ikke hvorfor disse mennesker tyr til vold og hærværk. Det interesserer ham måske ikke? Men han ærgrer sig over det besvær politiet har med at bekæmpe det.
Oxfeldt har det hårdt sammen med sine politikolleger. Det er uendelig sandt! Nu kunne politiet vælge at sige: "Vi forbyder sig at optræde der eller der. Vi kan ikke forhindre dig, men hvis du gør det, må du selv tage ansvaret for følgerne. Vi stiller ikke op."

Det er nok det samme. For mon så Paludan ville komme? Næppe.

Men Oxfeldt leger med ilden. For man kan prøve at erstatte Islam med mafia. "Du er nød til at begrænse din frihed, for ellers vil mafiaen gribe til vold og ballade."
At begrænse friheden med hensyn til mafiaen, betyder at nægte at betale beskyttelsespenge. Ville Oxfeldt forfægte det synspunkt? Nok ikke. Desværre kan han måske ikke se at de to tilfælde er analoge.

Danmark er nødt til at vinde den kamp. Små problemer løses lettere end store.
Grundloven skal ikke begrænses fordi nogle ikke kan tolke en sags videre perspektiver.
Skylden ligger altid hos den der bruger vold.
Verbale ytringer kan ikke retfærdiggøre voldsanvendelse og hærværk imod sagesløses folks ejendom.
Jeg har en ældre veninde, hvis nabo fik brændt sin bil af. Hvilken dækning får man der?

1 år, 2 måneder siden
1 år, 2 måneder siden

Kristendommen er faktisk lige så meget imod homoseksualitet som Islam. Jeg ved det for jeg blev selv udstødt af en kristen sekt på grund af dette. Og unge mennesker i indremissionske kredse løber stadig ind i problemer, når de må springe ud. - Dog er dette mildnet meget i de senere år, men det er mere et spørgsmål om kultur end om religion. Jeg har også kendt mange muslimer som er homoseksuelle eller som er venner eller familie med homoseksuelle. - Men naturligvis mennesker der kommer fra lande der er stærkt homofobiske, forandrer ikke indstilling lige straks. Men nye generationer er på vej, og der sker en rivende udvikling både i den "rigtige" og "forkerte" retning. Nogle unge bliver radikaliserede, men det er trods alt et fåtal, andre glider lidt efter lidt ind i det danske samfund. En religion som Islan kan frembringe fine rettænkende mennesker, og den kan frembringe grumme fanatikere - og det kan kristendommen også.

Det gælder for os ikke selv at blive en slags fundamentalister.

Alt det med Paludan og demonstrationer og gadekampe har jeg ikke rigtig fordøjet endnu, og nogen færdiglavet mening har jeg ikke.

1 år, 2 måneder siden
1 år, 2 måneder siden

Ja, Kåemer, i kristendommen har homoseksualitet altid været en stor synd. Men det har stabiliseret sig i vort delvist sekulariserede samfund.
Og rigtigt, der er mange muslimske mænd der er homoseksuelle. Men det kan de ikke takke Islam for. De er flygtet til et land, hvor de ikke bliver henrettet for det.
Rettroende heteroseksuelle muslimer fordømmer det stadig på det skarpeste. Og de bruger ordet bøsse som et slemt skældsord.

Men Kåemer, var det ikke JHV der udstødte dig? Det var vist ikke folkekirken?

Advokaten Tyge Trier udtalte netop at man skulle holde igen med ytringsfriheden overfor religiøse minoriteter. Men han undlod - som det er sædvane blandt folk af hans slags - bevidst at forsvare kristendommens ret til at blive skånet for fornærmelser.
Blandt venstreorienterede er kristendommen fredløs. Kun Islam skal skånes for kritik.

Folk der kaster med brosten og brænder biler skal stoppes. Det er ingen undskyldning at de er sure over en ikke-voldelig persons verbale udgydelser.

Vi oplevede at man gjorde det i Albertslund uden at Paludan havde været der. Hvad fortæller det? At de er parate til vold når det passer dem.
Stoppes det ikke, vil volden stige kvadratisk. Og jeg mener kvadratisk, fordi volden hænger sammen med unge mennesker.
Når der er flere unge mennesker med en voldskultur, vil volden stige med to faktorer: 1. proportionalt med antallet af unge. 2. Det store antal giver dem mod til at handle, så en større brøkdel af dem bliver voldelige.
Det ender som med sorte huller: Passerer man begivenhedshorisonten, er der ingen vej tilbage.
Og det hjælper ikke at Hr. Paludan får mundkurv på. På længere sigt tværtimod.
Når de voldelige ser at Paludan bliver stækket, kan de kun se det som en sejr. Et bevis på at danske myndigheder er blevet bange for dem.
Og den udvikling er farlig.

1 år, 2 måneder siden
1 år, 2 måneder siden

dino Jeg høre til de du benævner, venstre orienterede. Jeg har altid været modstander af vold - og den vold du skriver om. Når jeg udtrykker mig i mod den vold - også når nogen smykker sig med at være for sagens skyld, for socialismens skyld, så er det ingen undskyldning. Til gengæld må du indrømme, at når vi deltager i krige og ofte støtter terroriseter, ser vi ingen protester her. Der er ingen af de borgerlige debattører, der har protesteret mod vort lands deltagelse i krig - krig bygget på løgn. Krig hvor man medvirkede i tortur. Ingen fra den borgerlige side har bebrejdet statsministeren at han har støttet terrorister. Ingen af de system tro har protesteret med tabet af så mange menneskeliv i krigene mod Afghanistan , Irak og stadig flere i den arabiske verden. Men måske skyldes det, som du, dino, udtrykker det "at forsætte den fredelige udvikling?"

1 år, 2 måneder siden
1 år, 2 måneder siden

Dino

Nej, naturligvis kan homoseksuelle ikke takke islam for deres frihed, men de kan da heller ikke takke kristendommen. Så sent som i 1989 da jeg blev viet med min ven på Københavns Rådhus, var det ikke muligt at blive viet i kirken, ja, det måtte ikke engang hedde ægteskab men registreret partnerskab. Det er der rettet op på senere.

Jeg har megen sympati for Folkekirken på grund af dens smidighed og evne til at bevæge sig, men det er nu heller ikke den man kan takke for de homoseksuelles frigørelse.

Ja, det var Jehovas Vidner der i sin tid udstødte mig, men JV er jo også en side af kristendommen. Folkekirken har ikke noget monopol. Kristendommen er i det hele taget mangesidig, og det er islam også.

1 år, 2 måneder siden
1 år, 2 måneder siden

Altså lige et par ord om homoseksuellitet - håber jeg skrev ordert rigtig.
Jeg er glad for at man her i Svejts opklarer den slags grundigt over medien. Der er mennesker som bliver født md dobbelt sex. det viser sig først i teenager alderen hvad de virkelig er. Det er også muligt at opklare det efter fødslen men det er meget smertefuldt for barnet. Det bliver gjort i Kina.
De som leger med sex eller føler sig draget til det andet køn, er noget helt andet. Jeg hører ikke til dem som fordeler skyld eller noget i den retning,
jeg havde en god ven i Oslo som var homo, ham behøvede jeg bare at holde hånden blev inviteret ud og opvartet. de er også gode mennesker.
men et eller andet er forkert, for et normalt menneske reagere ikke sådan.
En kinesisk læge som havde opereret utrolig mange over mange år, sagde det samme. Hvis man vil leve på den måde så er der jo ingen som forhindre det her i vores samfund. Spørgsmål er hvad er mode og hvad er normalitet.
Gud skabte mennesket som det skulle være, alt andet som vi lider under har en grund den ligger imellem Adam og os. Jeg kan godt lide at holde mig til sandheden uden omsvøb og lange filosofiske forklaringer.

1 år, 2 måneder siden
 
Viser kun 10 af i alt 74 indlæg
1 år siden
#69 Engbo

Jeg er nu tilfreds med , at Rød blok gik frem - på trods af alle problemerne. Det er desværre ikke rigtigt, at Enhedslisten gik frem. EL gik lidt tilbage.

Dino. du søger stadig den sympati og anti -sympati om om indvandrerene og muslimerne. Løkke har dog arbejdet stærkt fra sin ungdom med at støtte terrorister og senere med blokeringer vendt mod Rusland og venskab med det krigeriske Saudi Arabien. Jeg ved godt, at de fleste danskere ikke er tilhængere af denne udvikling; men bare sløvt stemmer på de, der misbruger tilliden.

1 år siden
1 år siden

Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og retten til at dele sig efter personlig opfattelse og anskuelse er uløseligt forbundet med demokrati.
Hvem herinde er imod demokrati?

Med venlig hilsen
Kattegat

1 år siden
1 år siden

Vi roser os alle af at være glade for demokrati.
I så henseende er jeg særlig glad. For jeg glæder mig til at demokratiet bevares de næste 1000 år, ja - længere endnu om muligt.
Men det vil ikke ske hvis vi tillader styreformer der har travlt med at afskaffe det.

Historiens erfaring er at Islam, kommunismen og nazismen er eksempler på systemer der afskaffer demokratiet.
Kommunismen er dog lidt flov ved det. For her er man tilbøjelig til ikke at indrømme det. De kalder deres ét partistyre for det idéelle demokrati. Semantik!

Jeg er tilhænger af et system der tillader at folket med intervaller på korte åremål kan stemme regeringen ud igen.
Og det kan folket i vort parlamentariske demokrati.

Engbo: Der er noget der hedder sikkerhedspolitik. Og den vil inkludere fokus på internationale problemer. To fremmede lande som vi ikke kan lide særlig godt, kan godt få vor støtte, hvis det medfører at de slås indbyrdes i stedet for at slås med os.
Den dag vi slår hånden af Saudi Arabien ("Vi" = USA) vil Rusland række dem hånden i stedet for.
Verden er en speget pølse.

1 år siden
1 år siden
#72 Engbo

Dino: "Den dag vi slår hånden af Saudi Arabien ("Vi" = USA) vil Rusland række dem hånden i stedet for.
Verden er en speget pølse."
I politik bruges ofte mange fremmedord. Din bemærkning her er da vist et godt eksempel på hvad opportunisme betyder.

Andre ord er kommunisme. Kommunisme er en fremtids vision. DKP kæmper for et socialistisk Danmark - sammenmed andre socialistiske kræfter. For uden den internationale kamp er det der binder mig til den overbevisning, at det vcar DKP, der blandt andre modstandere mod besættelsen, kæmpede for demokratiet i Danmark, medens andre med Staunings ord "Underordnede sig de nye betingelser i Europa." Men jeg ved godt, at for mange er ordet demokratisk, lig med kapitalens magt.

Hele den danske historie fra Enevældens ophævelse, Grundloven 1849 med videre udvikling, en kamp mod herremænd og de moderne kapitalister.

Men helt bestemt går udviklingen den forkerte vej i den nuværende historie liberalismen triumferer. Et lille håb er der dog med blå bloks nederlag.

1 år siden
1 år siden

Ja, Engbo, jeg forstår godt din glæde over blå bloks nederlag.
Jeg tror dog at glæden højst varer til næste valg. Men nok om det.

Opportunisme - ja, et så lille land som Danmark må, omgivet af langt større og stærkere lande, have en opportunistisk holdning. Vi må så vidt vi formår hælde os til de sider der gavner os mest.
Sådan er det internationalt.
På den nationale front (nej, det var ikke en vits) stemmer vi alle også opportunistisk. Vi stemmer på dem som vi mener vil gavne os og vort samfund mest.

DKP's indsats under besættelsen var da også opportunistisk. Man ville gerne overleve nazismen, for det var farligt at være sovjetvenlig kommunist efter at Hitler havde angrebet Rusland.
Men man håbede at Hitlers nederlag ville føre til en stærk kommunistisk repræsentation i Folketinget og at udenrigspolitikken ville hælde mod øst.
Det var godt hvis man var DKP'er.
Det glæder mig at tingene ikke gik således. Men med stærk deltagelse af KGB gjorde DKP da hvad de kunne.

DKP's kamp for demokratiet i Danmark var også opportunisme. For det var det man i første omgang måtte tage del i. Men på sigt stod DKP for demokratiets afskaffelse. Ambitionen var at et DKP ved magten skulle sikre at det ikke fire år senere kunne miste den igen ved et demokratisk valg. Ikke alene ud fra egne ønsker, men fordi KGB ville kræve det.
Det vil du muligvis benægte. Det er op til dig. Men du vil finde at den vej går op ad bakke.

1 år siden
1 år siden
#74 Engbo

Dino Du må nu finde dig i, at jeg er enig med dig om demokratiet. Det forsvarede DKP også for under besættelsen. Senere i fredskampen og mod EU.

På trods af Folkebevægelsens nederlag ved valget, frygter de herskende demokratiet, når man ville underordne sig helt, som i 1992. Lisabon traktaten blev i stedet for vedtaget i stilhed. Stilhed kontra Demokrati.

EUs retspolitik vendte danskerne sig også i mod. Forsvars forbeholdet vil magthaverne også gerne afskaffe, for det hindrer jo vor deltagels i en a-bevæbnet EU hær.
Jeg holder på en gensidig nedrustning - afskaffelse af de militære blokke og samarbejde igennem FN mod krig og for udvikling i stedet for sult og fattigdom.

Det gjorde de allierede også ved 2.Verdenskrigs af slutning. Men oprustnings industrien havde brug for dyrkelse af fjendskab.

1 år siden

Besvar debattråd

Debatten På'n igen. er startet 16/04-2019 10:01 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

12Lykken
1 time, 19 minutter siden · Prem
156Den frie verdens leder
5 timer, 28 minutter siden · Wernn
10Noget teknisk
2 dage, 10 timer siden · Kafkaesque
427Kontraster
3 dage siden · Engbo
10Dagens anekdote
3 dage siden · Wernn
14Forstyrrende elementer i læsning
3 dage siden · maryanna
18Komplimenter
4 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
4 dage siden · Savanti
3427Dagens ord
5 dage siden · Prem
122Virus
5 dage siden · dino
10Råd søges om tid til at skrive
6 dage siden · Prem
3Lidt snak om Fyldepennen
7 dage siden · Prem
0Kringsat
9 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
15 dage siden · Engbo
3Droner
16 dage siden · JohannesB
50Ligheder
17 dage siden · Savanti
16Så udkommer min digtsamling
23 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
1 måned, 12 dage siden · Nordigarden
52Treenigheden
1 måned, 14 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
1 måned, 16 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
1 måned, 21 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
1 måned, 24 dage siden · Kafkaesque
2Royalty
1 måned, 26 dage siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
1 måned, 28 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
2 måneder, 9 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
2 måneder, 9 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
2 måneder, 13 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
2 måneder, 20 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
3 måneder, 3 dage siden · Savanti
17Din dag
3 måneder, 14 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
3 måneder, 24 dage siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
3 måneder, 26 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
4 måneder, 2 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
4 måneder, 2 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
4 måneder, 6 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
4 måneder, 10 dage siden · Wernn
27SAS
4 måneder, 11 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
4 måneder, 13 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
4 måneder, 19 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
4 måneder, 21 dage siden · dino
379Gud
4 måneder, 24 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
4 måneder, 25 dage siden · Wernn
0Yousee.
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
4 måneder, 28 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
4 måneder, 28 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
5 måneder, 3 dage siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
5 måneder, 4 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
5 måneder, 4 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
5 måneder, 8 dage siden · Savanti
1Skriveklub
5 måneder, 8 dage siden · Wernn
1Det blå EU
5 måneder, 11 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

156Den frie verdens leder
5 timer, 28 minutter siden · Wernn
122Virus
5 dage siden · dino
0Kringsat
9 dage siden · Engbo
52Treenigheden
1 måned, 14 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
4 måneder, 10 dage siden · Wernn
27SAS
4 måneder, 11 dage siden · Morpheus
379Gud
4 måneder, 24 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
4 måneder, 25 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
5 måneder, 4 dage siden · dino
4Nytårstalen
6 måneder, 3 dage siden · dino
117Statsborgerskab
6 måneder, 6 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
6 måneder, 9 dage siden · dino
65Demokrati
6 måneder, 21 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
6 måneder, 27 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
6 måneder, 28 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
109Homofobi
7 måneder, 4 dage siden · leviP
5Pengetroen
7 måneder, 28 dage siden · Wernn
19Lykke
8 måneder, 3 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
8 måneder, 4 dage siden · Wernn
1Det store intet
8 måneder, 12 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
9 måneder, 2 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
9 måneder, 12 dage siden · Engbo
30Kristendom
10 måneder, 22 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
11 måneder, 3 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
11 måneder, 11 dage siden · dino
74På'n igen.
1 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 3 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 3 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 4 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 4 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 5 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 5 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 5 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 5 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 5 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 7 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 7 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 8 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 9 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 9 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 9 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 10 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 11 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino