Religion, politik og samfund · På'n igen.

59 svar
Senest opdateret 6 timer, 11 minutter siden · 10 bruger(e) deltager
1 måned, 5 dage siden

Det er ingen hemmelighed at Advokat Paludans optrædender i det offentlige rum har afstedkommet intifadalignende oprør i lokalbefolkningen visse steder.
Paludan har en alliance med den muslimske befolkning. Han siges nemlig at være imod homoseksualitet, og er der nogen der typisk er enige i det syndpunkt er det muslimerne.

Homoseksualitet findes i alle folkeslag. Der synes bare at være relativt mange i lande som Danmark fordi man her uden større fare kan hoppe ud af skabet.
Men homoseksualitet er dermed et tema der ikke hænger "substantielt" sammen med religion og etnicitet. Fordi den findes alle vegne.
Nu skulle det jo gerne også i fremtiden være farefrit at springe ud. Og det kræver at Islam ikke får magten i Danmark. For ellers er det slut!

Vi har ytringsfrihed i Danmark. Og blasfemiparagraffen er lykkeligvis afskaffet. Den verbale (og skrevne) ytringsfrihed begrænser sig ved injurieloven og retten til ikke som enkeltperson at blive hængt ud og bagvasket. Det er fint med denne begrænsning. For den handler om at beskytte individdet.

Men hvad der ikke kan kræve beskyttelse er ideologier, politikker og religioner. De er fuldstændig fredløse! For de er ikke mennesker, ikke individer.
På Nørrebro talte Paludan i knap tre minutter. Er han end en pauseklovn uden betydning er der én ting man skal hæfte sig ved. Han begik ikke vold. Han rettede ikke sin kritik imod enkeltpersoner i området.
Men borgere på Nørrebro syntes klare til at slå ham ihjel, hvis ikke politiet havde beskyttet ham., Og fjernet ham i tide.

Hvis man kan se sådanne mordforsøg retfærdiggjort (og alskens øvrig begået hærværk og forstyrrelse.) er det ikke alene kriminelt i sig selv, men grundlovstridigt.
At forbyde Paludan at ytre sig imod Islam er at acceptere præmissen, at borgere på Nørrebro (eller hvor det ellers kunne forekomme) begår personfarlig vold, når de føler sig fornærmede.
At forbyde Paludan at ytre sig med henvisning til ovenstående er at acceptere at nogen vil slå ham ihjel.
Den slags holdninger har man ellers kunnet associere med Gestapo og venstrefløjens terrorsegmenter.
Så rent formelt er dette en betænkelig affære.

Så er der den mere praktiske tilgang til sagen. Skal politiets ressourcer i den grad drages til hans optræden at det i sig selv en en stor belastning?
VI har netop oplevet at der har været voldsomt hærværk i Albertslund, trods det at Paludan slet ikke har været der! Det var alene tanken om hans optræden der, der var nok til at starte balladen. Hvem er så skyldige?

Vi kender begrebet afpresning. Man sender budskabet, at "hvis du betaler, eller på anden måde opfylder vore viljer, så sker der ikke noget." Sådan kan det også hurtigt blive med Paludan. "Hvis han eller andre med kritiske holdninger til Islam holder sig borte og tier, så begår vi ikke vold og brænder biler af."

Med andre ord: Hvis man underkaster sig vore krav, så kan samfundet køre fredeligt videre. Det er afpresning.
Det kan man så være tilhænger af eller modstander.

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, synes at være tilhænger. For han siger på TV, at Paludans demonstrationer er et så ressourcekrævende foretagende, at man må kalde det "misbrug af ytringsfriheden."
Vi har altså en grundlovssikret ret til at ytre os, når blot vi ikke misbruger den.
Oxfeldt mener altså, at man skal begrænse grundlovsikrede rettigheder, når (mis)brug af disse får religiøse minoriteter (eller autonome proselytter?) til at begå kriminalitet.

Han spørger ikke hvorfor disse mennesker tyr til vold og hærværk. Det interesserer ham måske ikke? Men han ærgrer sig over det besvær politiet har med at bekæmpe det.
Oxfeldt har det hårdt sammen med sine politikolleger. Det er uendelig sandt! Nu kunne politiet vælge at sige: "Vi forbyder sig at optræde der eller der. Vi kan ikke forhindre dig, men hvis du gør det, må du selv tage ansvaret for følgerne. Vi stiller ikke op."

Det er nok det samme. For mon så Paludan ville komme? Næppe.

Men Oxfeldt leger med ilden. For man kan prøve at erstatte Islam med mafia. "Du er nød til at begrænse din frihed, for ellers vil mafiaen gribe til vold og ballade."
At begrænse friheden med hensyn til mafiaen, betyder at nægte at betale beskyttelsespenge. Ville Oxfeldt forfægte det synspunkt? Nok ikke. Desværre kan han måske ikke se at de to tilfælde er analoge.

Danmark er nødt til at vinde den kamp. Små problemer løses lettere end store.
Grundloven skal ikke begrænses fordi nogle ikke kan tolke en sags videre perspektiver.
Skylden ligger altid hos den der bruger vold.
Verbale ytringer kan ikke retfærdiggøre voldsanvendelse og hærværk imod sagesløses folks ejendom.
Jeg har en ældre veninde, hvis nabo fik brændt sin bil af. Hvilken dækning får man der?

1 måned, 5 dage siden
1 måned, 5 dage siden

Kristendommen er faktisk lige så meget imod homoseksualitet som Islam. Jeg ved det for jeg blev selv udstødt af en kristen sekt på grund af dette. Og unge mennesker i indremissionske kredse løber stadig ind i problemer, når de må springe ud. - Dog er dette mildnet meget i de senere år, men det er mere et spørgsmål om kultur end om religion. Jeg har også kendt mange muslimer som er homoseksuelle eller som er venner eller familie med homoseksuelle. - Men naturligvis mennesker der kommer fra lande der er stærkt homofobiske, forandrer ikke indstilling lige straks. Men nye generationer er på vej, og der sker en rivende udvikling både i den "rigtige" og "forkerte" retning. Nogle unge bliver radikaliserede, men det er trods alt et fåtal, andre glider lidt efter lidt ind i det danske samfund. En religion som Islan kan frembringe fine rettænkende mennesker, og den kan frembringe grumme fanatikere - og det kan kristendommen også.

Det gælder for os ikke selv at blive en slags fundamentalister.

Alt det med Paludan og demonstrationer og gadekampe har jeg ikke rigtig fordøjet endnu, og nogen færdiglavet mening har jeg ikke.

1 måned, 5 dage siden
1 måned, 5 dage siden

Ja, Kåemer, i kristendommen har homoseksualitet altid været en stor synd. Men det har stabiliseret sig i vort delvist sekulariserede samfund.
Og rigtigt, der er mange muslimske mænd der er homoseksuelle. Men det kan de ikke takke Islam for. De er flygtet til et land, hvor de ikke bliver henrettet for det.
Rettroende heteroseksuelle muslimer fordømmer det stadig på det skarpeste. Og de bruger ordet bøsse som et slemt skældsord.

Men Kåemer, var det ikke JHV der udstødte dig? Det var vist ikke folkekirken?

Advokaten Tyge Trier udtalte netop at man skulle holde igen med ytringsfriheden overfor religiøse minoriteter. Men han undlod - som det er sædvane blandt folk af hans slags - bevidst at forsvare kristendommens ret til at blive skånet for fornærmelser.
Blandt venstreorienterede er kristendommen fredløs. Kun Islam skal skånes for kritik.

Folk der kaster med brosten og brænder biler skal stoppes. Det er ingen undskyldning at de er sure over en ikke-voldelig persons verbale udgydelser.

Vi oplevede at man gjorde det i Albertslund uden at Paludan havde været der. Hvad fortæller det? At de er parate til vold når det passer dem.
Stoppes det ikke, vil volden stige kvadratisk. Og jeg mener kvadratisk, fordi volden hænger sammen med unge mennesker.
Når der er flere unge mennesker med en voldskultur, vil volden stige med to faktorer: 1. proportionalt med antallet af unge. 2. Det store antal giver dem mod til at handle, så en større brøkdel af dem bliver voldelige.
Det ender som med sorte huller: Passerer man begivenhedshorisonten, er der ingen vej tilbage.
Og det hjælper ikke at Hr. Paludan får mundkurv på. På længere sigt tværtimod.
Når de voldelige ser at Paludan bliver stækket, kan de kun se det som en sejr. Et bevis på at danske myndigheder er blevet bange for dem.
Og den udvikling er farlig.

1 måned, 5 dage siden
1 måned, 5 dage siden

dino Jeg høre til de du benævner, venstre orienterede. Jeg har altid været modstander af vold - og den vold du skriver om. Når jeg udtrykker mig i mod den vold - også når nogen smykker sig med at være for sagens skyld, for socialismens skyld, så er det ingen undskyldning. Til gengæld må du indrømme, at når vi deltager i krige og ofte støtter terroriseter, ser vi ingen protester her. Der er ingen af de borgerlige debattører, der har protesteret mod vort lands deltagelse i krig - krig bygget på løgn. Krig hvor man medvirkede i tortur. Ingen fra den borgerlige side har bebrejdet statsministeren at han har støttet terrorister. Ingen af de system tro har protesteret med tabet af så mange menneskeliv i krigene mod Afghanistan , Irak og stadig flere i den arabiske verden. Men måske skyldes det, som du, dino, udtrykker det "at forsætte den fredelige udvikling?"

1 måned, 5 dage siden
1 måned, 5 dage siden

Dino

Nej, naturligvis kan homoseksuelle ikke takke islam for deres frihed, men de kan da heller ikke takke kristendommen. Så sent som i 1989 da jeg blev viet med min ven på Københavns Rådhus, var det ikke muligt at blive viet i kirken, ja, det måtte ikke engang hedde ægteskab men registreret partnerskab. Det er der rettet op på senere.

Jeg har megen sympati for Folkekirken på grund af dens smidighed og evne til at bevæge sig, men det er nu heller ikke den man kan takke for de homoseksuelles frigørelse.

Ja, det var Jehovas Vidner der i sin tid udstødte mig, men JV er jo også en side af kristendommen. Folkekirken har ikke noget monopol. Kristendommen er i det hele taget mangesidig, og det er islam også.

1 måned, 5 dage siden
1 måned, 5 dage siden

Altså lige et par ord om homoseksuellitet - håber jeg skrev ordert rigtig.
Jeg er glad for at man her i Svejts opklarer den slags grundigt over medien. Der er mennesker som bliver født md dobbelt sex. det viser sig først i teenager alderen hvad de virkelig er. Det er også muligt at opklare det efter fødslen men det er meget smertefuldt for barnet. Det bliver gjort i Kina.
De som leger med sex eller føler sig draget til det andet køn, er noget helt andet. Jeg hører ikke til dem som fordeler skyld eller noget i den retning,
jeg havde en god ven i Oslo som var homo, ham behøvede jeg bare at holde hånden blev inviteret ud og opvartet. de er også gode mennesker.
men et eller andet er forkert, for et normalt menneske reagere ikke sådan.
En kinesisk læge som havde opereret utrolig mange over mange år, sagde det samme. Hvis man vil leve på den måde så er der jo ingen som forhindre det her i vores samfund. Spørgsmål er hvad er mode og hvad er normalitet.
Gud skabte mennesket som det skulle være, alt andet som vi lider under har en grund den ligger imellem Adam og os. Jeg kan godt lide at holde mig til sandheden uden omsvøb og lange filosofiske forklaringer.

1 måned, 5 dage siden
 
Viser kun 10 af i alt 59 indlæg
14 dage siden
#54 Engbo

Noget kunne tyde på, at en opfordring er fulgt om at holde sig væk fra debatten, så de rene af hjertet kan berige hinanden. Jeg har endnu ikke fulgt den opfordring, da jeg har svært ved at forstå, andre ikke vil afprøve deres holdninger.

Jeg mener ikke, at jeres eller min egen mening er noget værd, hvis den ikke er afprøvet med andres - især de man er uenig med. - eller lidt uenig med.

Der skal snart være valg til EU og Folketinget, når den dato foreligger.

Regeringen har sendt et beløb til CIA, der skal forske i om ens mening er fordi man støtter fremmede magter.
Tidligere statsminister og NATO chef skal måske stå i spidsen for det udvalg, der kontrollere del der ikke underordner sig sandheden.
Indrømmet, Anders Fogh har da også brugt urigtige oplysninger, for at få lov til at gå i krig. Så han har erfaringerne.
Der er emner nok at forsvare eller rette på, for de der ikke er liggyldige.

14 dage siden
6 dage siden

Generelt om offentlig afbrænding af bøger med politisk eller religiøst indhold blot dette:

" Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen." (Heinrich Heine, Almansor)

Den slags 'events' er andet og mere end en uskyldig leg med ild!

6 dage siden
5 dage siden

Ja, det er ikke mindst leg med eget liv og helbred.

Bogbrænding er slet ikke så sjælden. Jeg har selv sendt 15 sække bøger til Vestforbrænding, fordi vi ikke havde plads til de bøger som vi fandt var mest værdiløse.
Men demonstrativ afbrænding af bøger som nogle finder hellige er noget plat.
Nu henvender happeningen sig til mennesker der kommer fra områder hvor det er kriminelt blot at eje bøger som kaldes hellige af andre end dem selv. For eksempel Bibelen.
Hvis muslimer får magt til at indføre deres love, bliver Koranen den eneste tilladte hellige bog.

Man må se tingene i et perspektiv der inkluderer fremtidige risici. Og ting man ønsker at stoppe i tide.
At starte en proces, hvor fremmede kulturer gradvist får mere og mere magt er heller ingen leg.

5 dage siden
17 timer siden
#57 Engbo

Man bør søge en fælles sag i stedet for et opgør af modsætninger. Husk mange indvandrere er kommet her netop fordi de ikke ville være und0erdanige over for landets religions diktater. Kun få indgår den nødvendige debat.

Jeg vil ønske at folk søger løsninger i stedet for at pleje modsætninger.

17 timer siden
7 timer, 12 minutter siden

Engbo, det kunne man være enig i dersom alle parter var enige om den hensigt.
Muslimers tilstedeværelse i Europa handler i foruroligende grad om territoriale spørgsmål end om flugt fra hjemlandenes systemer.

Prøv at tænke dig dit argument brugt i 1970 om kapitalen og arbejderne. Så ville man højt råbe at modsætningerne er uoverstigelige og aldeles objektive.
Kun kapitalens fald kan ophæve modsætningen.

Den rettroende muslim er i sin politik boltet og svejset til sin religion. Undertrykkelsen af de vantro er en urokkelig plan og en hellig pligt.

Man kan kun rationelt spekulere i overtalelse fra en position af klar flertalsmagt. I mindretal har man ingen chance.

Vi kunne tage fejl i dette. Men spørg dem ad. Lyt til dem når de taler med hinanden. Og tro på at de mener det.
Mange danskere tror ikke på det. For det er jo bare religion, som hos os kun er en filosofisk biting, der ikke forpligter i dagliglivet.
Men det gælder ikke for muslimer.

7 timer, 12 minutter siden
6 timer, 11 minutter siden
#59 Engbo

#58 Det er sandt at der er en dyb modsætning mellem arbejde og kapital Men det betyder ikke, at man ikke skal være dialektisk og søge enhed om opgavers løsning - f.eks i det daglige liv på arbejdspladsen. Jeg skal ikke fordybe mig mere i det, da jeg husker, det var et eksempel, du brugte. Jeg skriver sammen med en indvandrer, der ofte betyder, at han sætter meget pris på Danmark. Det er mit indtryk, at han praktiserer den bedømmelse både i sit arbejde og i familien.

Lige så har jeg, som jeg, før har fremført bekendte, der vender sig i mod had fortolkningen af Koranen. En brugte udtrykket om krisen på grund af Jyllands postens tegning. "Jeg tror sheikerne er lige glade med Muhammed; men de ser bare endnu en mulighed for, hvordan de kan undertrykke det jævne folk. ,
Så husk også, at kristendommen lover, at alverdens folk skal komme til at bøje knæ "for mig" - Jesus - Men indrømmet, der er flere muslimer, der tager troen alvorligt end folk i den kristne verden.
Så skal vi også huske på vore ledere manupolerer meget frem og tilbage med at støtte muslimer og med at bekæmpe dem.

6 timer, 11 minutter siden

Besvar debattråd

Debatten På'n igen. er startet 16/04-2019 10:01 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2742Dagens ord
5 timer, 53 minutter siden · Savanti
62Kontraster
6 timer, 3 minutter siden · Savanti
59På'n igen.
6 timer, 11 minutter siden · Engbo
3Udgivelse af digtsamling
5 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
5 dage siden · Engbo
0Hvordan er Saxo Publish?
5 dage siden · litteraturmagi
3Entropi og evolution
10 dage siden · dino
91Dagens Vits
11 dage siden · Engbo
2Skrivegruppe Randers og omegn
13 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
15 dage siden · Engbo
2Bøger om at skrive
25 dage siden · litteraturmagi
0hvilke lande, hvilke genrer?
27 dage siden · december87
3Grammatikkurser?
28 dage siden · Dyppepennen
0Lidt sjov med statestikken
1 måned, 4 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
1 måned, 6 dage siden · Savanti
21Porno
1 måned, 8 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
1 måned, 10 dage siden · maryanna
11Forfatteri og ensomhed
1 måned, 12 dage siden · Engbo
3Hjælp til handling
1 måned, 12 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
1 måned, 12 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
1 måned, 15 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
1 måned, 16 dage siden · sylvain_24
2Google
1 måned, 18 dage siden · Savanti
1Dagbøger
1 måned, 18 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
1 måned, 18 dage siden · Engbo
10Min nye bog er netop sat i salg
1 måned, 19 dage siden · Syrene Hvid
9Novellesamling
1 måned, 19 dage siden · dino
32Hvad er meningen med livet?
1 måned, 22 dage siden · dino
6Sprogproblemer
1 måned, 22 dage siden · Marver
102Kontraster
1 måned, 22 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
1 måned, 23 dage siden · mandeniskoven
5Humor .
1 måned, 24 dage siden · Savanti
9Komma
1 måned, 24 dage siden · Dyppepennen
8Bøn
1 måned, 25 dage siden · Morpheus
82Perfekt?
1 måned, 27 dage siden · Engbo
7Hvor kan jeg finde noget om Egyptis...
1 måned, 27 dage siden · dino
23Efter døden
1 måned, 27 dage siden · dino
7Helbred opdatering.
1 måned, 29 dage siden · Savanti
7Udslettelse af selvet
2 måneder siden · Morpheus
6Skriveøvelser
2 måneder, 1 dag siden · Miss-Leth
1Retstilstand og retssikkerhed
2 måneder, 4 dage siden · Kattegat
4Samtykke
2 måneder, 4 dage siden · dino
0Sjovt!
2 måneder, 5 dage siden · knudkp
2Er det virkelig rigtigt?
2 måneder, 5 dage siden · dino
1Hvilke skrivebord bruger i, når i s...
2 måneder, 7 dage siden · Kåemer
2Mindre smerter når jeg skriver
2 måneder, 7 dage siden · dino
4Gratis
2 måneder, 8 dage siden · Savanti
2GROFT
2 måneder, 9 dage siden · knudkp

Religion, politik og samfund

59På'n igen.
6 timer, 11 minutter siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
15 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 måned, 18 dage siden · Engbo
32Hvad er meningen med livet?
1 måned, 22 dage siden · dino
8Bøn
1 måned, 25 dage siden · Morpheus
32Politik .
3 måneder, 8 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
3 måneder, 8 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
3 måneder, 8 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
3 måneder, 10 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
3 måneder, 11 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
3 måneder, 16 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
3 måneder, 20 dage siden · Engbo
4Salme
5 måneder, 12 dage siden · Engbo
6Victoria
5 måneder, 29 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
6 måneder, 7 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
7 måneder, 2 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
7 måneder, 22 dage siden · Engbo
9Sandhed
8 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
8 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
8 måneder, 18 dage siden · dino
67Burkaforbud
8 måneder, 25 dage siden · Kåemer
41Demokrati
8 måneder, 29 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
9 måneder, 25 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
10 måneder, 29 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
11 måneder, 22 dage siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år siden · dino
5Før Adams tid.
1 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 1 måned siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 1 måned siden · Engbo
0Land og by
1 år, 2 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 3 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 4 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 5 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 5 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 5 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 7 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 8 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 9 måneder siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 10 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 10 måneder siden · Engbo
7Flygtninge
1 år, 10 måneder siden · Morpho
26det rød hvide flag
1 år, 11 måneder siden · dino
13Koranen
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer