Religion, politik og samfund · På'n igen.

74 svar
Senest opdateret 4 måneder, 23 dage siden · 10 bruger(e) deltager
7 måneder siden

Det er ingen hemmelighed at Advokat Paludans optrædender i det offentlige rum har afstedkommet intifadalignende oprør i lokalbefolkningen visse steder.
Paludan har en alliance med den muslimske befolkning. Han siges nemlig at være imod homoseksualitet, og er der nogen der typisk er enige i det syndpunkt er det muslimerne.

Homoseksualitet findes i alle folkeslag. Der synes bare at være relativt mange i lande som Danmark fordi man her uden større fare kan hoppe ud af skabet.
Men homoseksualitet er dermed et tema der ikke hænger "substantielt" sammen med religion og etnicitet. Fordi den findes alle vegne.
Nu skulle det jo gerne også i fremtiden være farefrit at springe ud. Og det kræver at Islam ikke får magten i Danmark. For ellers er det slut!

Vi har ytringsfrihed i Danmark. Og blasfemiparagraffen er lykkeligvis afskaffet. Den verbale (og skrevne) ytringsfrihed begrænser sig ved injurieloven og retten til ikke som enkeltperson at blive hængt ud og bagvasket. Det er fint med denne begrænsning. For den handler om at beskytte individdet.

Men hvad der ikke kan kræve beskyttelse er ideologier, politikker og religioner. De er fuldstændig fredløse! For de er ikke mennesker, ikke individer.
På Nørrebro talte Paludan i knap tre minutter. Er han end en pauseklovn uden betydning er der én ting man skal hæfte sig ved. Han begik ikke vold. Han rettede ikke sin kritik imod enkeltpersoner i området.
Men borgere på Nørrebro syntes klare til at slå ham ihjel, hvis ikke politiet havde beskyttet ham., Og fjernet ham i tide.

Hvis man kan se sådanne mordforsøg retfærdiggjort (og alskens øvrig begået hærværk og forstyrrelse.) er det ikke alene kriminelt i sig selv, men grundlovstridigt.
At forbyde Paludan at ytre sig imod Islam er at acceptere præmissen, at borgere på Nørrebro (eller hvor det ellers kunne forekomme) begår personfarlig vold, når de føler sig fornærmede.
At forbyde Paludan at ytre sig med henvisning til ovenstående er at acceptere at nogen vil slå ham ihjel.
Den slags holdninger har man ellers kunnet associere med Gestapo og venstrefløjens terrorsegmenter.
Så rent formelt er dette en betænkelig affære.

Så er der den mere praktiske tilgang til sagen. Skal politiets ressourcer i den grad drages til hans optræden at det i sig selv en en stor belastning?
VI har netop oplevet at der har været voldsomt hærværk i Albertslund, trods det at Paludan slet ikke har været der! Det var alene tanken om hans optræden der, der var nok til at starte balladen. Hvem er så skyldige?

Vi kender begrebet afpresning. Man sender budskabet, at "hvis du betaler, eller på anden måde opfylder vore viljer, så sker der ikke noget." Sådan kan det også hurtigt blive med Paludan. "Hvis han eller andre med kritiske holdninger til Islam holder sig borte og tier, så begår vi ikke vold og brænder biler af."

Med andre ord: Hvis man underkaster sig vore krav, så kan samfundet køre fredeligt videre. Det er afpresning.
Det kan man så være tilhænger af eller modstander.

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, synes at være tilhænger. For han siger på TV, at Paludans demonstrationer er et så ressourcekrævende foretagende, at man må kalde det "misbrug af ytringsfriheden."
Vi har altså en grundlovssikret ret til at ytre os, når blot vi ikke misbruger den.
Oxfeldt mener altså, at man skal begrænse grundlovsikrede rettigheder, når (mis)brug af disse får religiøse minoriteter (eller autonome proselytter?) til at begå kriminalitet.

Han spørger ikke hvorfor disse mennesker tyr til vold og hærværk. Det interesserer ham måske ikke? Men han ærgrer sig over det besvær politiet har med at bekæmpe det.
Oxfeldt har det hårdt sammen med sine politikolleger. Det er uendelig sandt! Nu kunne politiet vælge at sige: "Vi forbyder sig at optræde der eller der. Vi kan ikke forhindre dig, men hvis du gør det, må du selv tage ansvaret for følgerne. Vi stiller ikke op."

Det er nok det samme. For mon så Paludan ville komme? Næppe.

Men Oxfeldt leger med ilden. For man kan prøve at erstatte Islam med mafia. "Du er nød til at begrænse din frihed, for ellers vil mafiaen gribe til vold og ballade."
At begrænse friheden med hensyn til mafiaen, betyder at nægte at betale beskyttelsespenge. Ville Oxfeldt forfægte det synspunkt? Nok ikke. Desværre kan han måske ikke se at de to tilfælde er analoge.

Danmark er nødt til at vinde den kamp. Små problemer løses lettere end store.
Grundloven skal ikke begrænses fordi nogle ikke kan tolke en sags videre perspektiver.
Skylden ligger altid hos den der bruger vold.
Verbale ytringer kan ikke retfærdiggøre voldsanvendelse og hærværk imod sagesløses folks ejendom.
Jeg har en ældre veninde, hvis nabo fik brændt sin bil af. Hvilken dækning får man der?

7 måneder siden
7 måneder siden

Kristendommen er faktisk lige så meget imod homoseksualitet som Islam. Jeg ved det for jeg blev selv udstødt af en kristen sekt på grund af dette. Og unge mennesker i indremissionske kredse løber stadig ind i problemer, når de må springe ud. - Dog er dette mildnet meget i de senere år, men det er mere et spørgsmål om kultur end om religion. Jeg har også kendt mange muslimer som er homoseksuelle eller som er venner eller familie med homoseksuelle. - Men naturligvis mennesker der kommer fra lande der er stærkt homofobiske, forandrer ikke indstilling lige straks. Men nye generationer er på vej, og der sker en rivende udvikling både i den "rigtige" og "forkerte" retning. Nogle unge bliver radikaliserede, men det er trods alt et fåtal, andre glider lidt efter lidt ind i det danske samfund. En religion som Islan kan frembringe fine rettænkende mennesker, og den kan frembringe grumme fanatikere - og det kan kristendommen også.

Det gælder for os ikke selv at blive en slags fundamentalister.

Alt det med Paludan og demonstrationer og gadekampe har jeg ikke rigtig fordøjet endnu, og nogen færdiglavet mening har jeg ikke.

7 måneder siden
7 måneder siden

Ja, Kåemer, i kristendommen har homoseksualitet altid været en stor synd. Men det har stabiliseret sig i vort delvist sekulariserede samfund.
Og rigtigt, der er mange muslimske mænd der er homoseksuelle. Men det kan de ikke takke Islam for. De er flygtet til et land, hvor de ikke bliver henrettet for det.
Rettroende heteroseksuelle muslimer fordømmer det stadig på det skarpeste. Og de bruger ordet bøsse som et slemt skældsord.

Men Kåemer, var det ikke JHV der udstødte dig? Det var vist ikke folkekirken?

Advokaten Tyge Trier udtalte netop at man skulle holde igen med ytringsfriheden overfor religiøse minoriteter. Men han undlod - som det er sædvane blandt folk af hans slags - bevidst at forsvare kristendommens ret til at blive skånet for fornærmelser.
Blandt venstreorienterede er kristendommen fredløs. Kun Islam skal skånes for kritik.

Folk der kaster med brosten og brænder biler skal stoppes. Det er ingen undskyldning at de er sure over en ikke-voldelig persons verbale udgydelser.

Vi oplevede at man gjorde det i Albertslund uden at Paludan havde været der. Hvad fortæller det? At de er parate til vold når det passer dem.
Stoppes det ikke, vil volden stige kvadratisk. Og jeg mener kvadratisk, fordi volden hænger sammen med unge mennesker.
Når der er flere unge mennesker med en voldskultur, vil volden stige med to faktorer: 1. proportionalt med antallet af unge. 2. Det store antal giver dem mod til at handle, så en større brøkdel af dem bliver voldelige.
Det ender som med sorte huller: Passerer man begivenhedshorisonten, er der ingen vej tilbage.
Og det hjælper ikke at Hr. Paludan får mundkurv på. På længere sigt tværtimod.
Når de voldelige ser at Paludan bliver stækket, kan de kun se det som en sejr. Et bevis på at danske myndigheder er blevet bange for dem.
Og den udvikling er farlig.

7 måneder siden
7 måneder siden

dino Jeg høre til de du benævner, venstre orienterede. Jeg har altid været modstander af vold - og den vold du skriver om. Når jeg udtrykker mig i mod den vold - også når nogen smykker sig med at være for sagens skyld, for socialismens skyld, så er det ingen undskyldning. Til gengæld må du indrømme, at når vi deltager i krige og ofte støtter terroriseter, ser vi ingen protester her. Der er ingen af de borgerlige debattører, der har protesteret mod vort lands deltagelse i krig - krig bygget på løgn. Krig hvor man medvirkede i tortur. Ingen fra den borgerlige side har bebrejdet statsministeren at han har støttet terrorister. Ingen af de system tro har protesteret med tabet af så mange menneskeliv i krigene mod Afghanistan , Irak og stadig flere i den arabiske verden. Men måske skyldes det, som du, dino, udtrykker det "at forsætte den fredelige udvikling?"

7 måneder siden
7 måneder siden

Dino

Nej, naturligvis kan homoseksuelle ikke takke islam for deres frihed, men de kan da heller ikke takke kristendommen. Så sent som i 1989 da jeg blev viet med min ven på Københavns Rådhus, var det ikke muligt at blive viet i kirken, ja, det måtte ikke engang hedde ægteskab men registreret partnerskab. Det er der rettet op på senere.

Jeg har megen sympati for Folkekirken på grund af dens smidighed og evne til at bevæge sig, men det er nu heller ikke den man kan takke for de homoseksuelles frigørelse.

Ja, det var Jehovas Vidner der i sin tid udstødte mig, men JV er jo også en side af kristendommen. Folkekirken har ikke noget monopol. Kristendommen er i det hele taget mangesidig, og det er islam også.

7 måneder siden
7 måneder siden

Altså lige et par ord om homoseksuellitet - håber jeg skrev ordert rigtig.
Jeg er glad for at man her i Svejts opklarer den slags grundigt over medien. Der er mennesker som bliver født md dobbelt sex. det viser sig først i teenager alderen hvad de virkelig er. Det er også muligt at opklare det efter fødslen men det er meget smertefuldt for barnet. Det bliver gjort i Kina.
De som leger med sex eller føler sig draget til det andet køn, er noget helt andet. Jeg hører ikke til dem som fordeler skyld eller noget i den retning,
jeg havde en god ven i Oslo som var homo, ham behøvede jeg bare at holde hånden blev inviteret ud og opvartet. de er også gode mennesker.
men et eller andet er forkert, for et normalt menneske reagere ikke sådan.
En kinesisk læge som havde opereret utrolig mange over mange år, sagde det samme. Hvis man vil leve på den måde så er der jo ingen som forhindre det her i vores samfund. Spørgsmål er hvad er mode og hvad er normalitet.
Gud skabte mennesket som det skulle være, alt andet som vi lider under har en grund den ligger imellem Adam og os. Jeg kan godt lide at holde mig til sandheden uden omsvøb og lange filosofiske forklaringer.

7 måneder siden
 
Viser kun 10 af i alt 74 indlæg
4 måneder, 28 dage siden
#69 Engbo

Jeg er nu tilfreds med , at Rød blok gik frem - på trods af alle problemerne. Det er desværre ikke rigtigt, at Enhedslisten gik frem. EL gik lidt tilbage.

Dino. du søger stadig den sympati og anti -sympati om om indvandrerene og muslimerne. Løkke har dog arbejdet stærkt fra sin ungdom med at støtte terrorister og senere med blokeringer vendt mod Rusland og venskab med det krigeriske Saudi Arabien. Jeg ved godt, at de fleste danskere ikke er tilhængere af denne udvikling; men bare sløvt stemmer på de, der misbruger tilliden.

4 måneder, 28 dage siden
4 måneder, 28 dage siden

Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og retten til at dele sig efter personlig opfattelse og anskuelse er uløseligt forbundet med demokrati.
Hvem herinde er imod demokrati?

Med venlig hilsen
Kattegat

4 måneder, 28 dage siden
4 måneder, 25 dage siden

Vi roser os alle af at være glade for demokrati.
I så henseende er jeg særlig glad. For jeg glæder mig til at demokratiet bevares de næste 1000 år, ja - længere endnu om muligt.
Men det vil ikke ske hvis vi tillader styreformer der har travlt med at afskaffe det.

Historiens erfaring er at Islam, kommunismen og nazismen er eksempler på systemer der afskaffer demokratiet.
Kommunismen er dog lidt flov ved det. For her er man tilbøjelig til ikke at indrømme det. De kalder deres ét partistyre for det idéelle demokrati. Semantik!

Jeg er tilhænger af et system der tillader at folket med intervaller på korte åremål kan stemme regeringen ud igen.
Og det kan folket i vort parlamentariske demokrati.

Engbo: Der er noget der hedder sikkerhedspolitik. Og den vil inkludere fokus på internationale problemer. To fremmede lande som vi ikke kan lide særlig godt, kan godt få vor støtte, hvis det medfører at de slås indbyrdes i stedet for at slås med os.
Den dag vi slår hånden af Saudi Arabien ("Vi" = USA) vil Rusland række dem hånden i stedet for.
Verden er en speget pølse.

4 måneder, 25 dage siden
4 måneder, 24 dage siden
#72 Engbo

Dino: "Den dag vi slår hånden af Saudi Arabien ("Vi" = USA) vil Rusland række dem hånden i stedet for.
Verden er en speget pølse."
I politik bruges ofte mange fremmedord. Din bemærkning her er da vist et godt eksempel på hvad opportunisme betyder.

Andre ord er kommunisme. Kommunisme er en fremtids vision. DKP kæmper for et socialistisk Danmark - sammenmed andre socialistiske kræfter. For uden den internationale kamp er det der binder mig til den overbevisning, at det vcar DKP, der blandt andre modstandere mod besættelsen, kæmpede for demokratiet i Danmark, medens andre med Staunings ord "Underordnede sig de nye betingelser i Europa." Men jeg ved godt, at for mange er ordet demokratisk, lig med kapitalens magt.

Hele den danske historie fra Enevældens ophævelse, Grundloven 1849 med videre udvikling, en kamp mod herremænd og de moderne kapitalister.

Men helt bestemt går udviklingen den forkerte vej i den nuværende historie liberalismen triumferer. Et lille håb er der dog med blå bloks nederlag.

4 måneder, 24 dage siden
4 måneder, 24 dage siden

Ja, Engbo, jeg forstår godt din glæde over blå bloks nederlag.
Jeg tror dog at glæden højst varer til næste valg. Men nok om det.

Opportunisme - ja, et så lille land som Danmark må, omgivet af langt større og stærkere lande, have en opportunistisk holdning. Vi må så vidt vi formår hælde os til de sider der gavner os mest.
Sådan er det internationalt.
På den nationale front (nej, det var ikke en vits) stemmer vi alle også opportunistisk. Vi stemmer på dem som vi mener vil gavne os og vort samfund mest.

DKP's indsats under besættelsen var da også opportunistisk. Man ville gerne overleve nazismen, for det var farligt at være sovjetvenlig kommunist efter at Hitler havde angrebet Rusland.
Men man håbede at Hitlers nederlag ville føre til en stærk kommunistisk repræsentation i Folketinget og at udenrigspolitikken ville hælde mod øst.
Det var godt hvis man var DKP'er.
Det glæder mig at tingene ikke gik således. Men med stærk deltagelse af KGB gjorde DKP da hvad de kunne.

DKP's kamp for demokratiet i Danmark var også opportunisme. For det var det man i første omgang måtte tage del i. Men på sigt stod DKP for demokratiets afskaffelse. Ambitionen var at et DKP ved magten skulle sikre at det ikke fire år senere kunne miste den igen ved et demokratisk valg. Ikke alene ud fra egne ønsker, men fordi KGB ville kræve det.
Det vil du muligvis benægte. Det er op til dig. Men du vil finde at den vej går op ad bakke.

4 måneder, 24 dage siden
4 måneder, 23 dage siden
#74 Engbo

Dino Du må nu finde dig i, at jeg er enig med dig om demokratiet. Det forsvarede DKP også for under besættelsen. Senere i fredskampen og mod EU.

På trods af Folkebevægelsens nederlag ved valget, frygter de herskende demokratiet, når man ville underordne sig helt, som i 1992. Lisabon traktaten blev i stedet for vedtaget i stilhed. Stilhed kontra Demokrati.

EUs retspolitik vendte danskerne sig også i mod. Forsvars forbeholdet vil magthaverne også gerne afskaffe, for det hindrer jo vor deltagels i en a-bevæbnet EU hær.
Jeg holder på en gensidig nedrustning - afskaffelse af de militære blokke og samarbejde igennem FN mod krig og for udvikling i stedet for sult og fattigdom.

Det gjorde de allierede også ved 2.Verdenskrigs af slutning. Men oprustnings industrien havde brug for dyrkelse af fjendskab.

4 måneder, 23 dage siden

Besvar debattråd

Debatten På'n igen. er startet 16/04-2019 10:01 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

83Homofobi
9 timer, 21 minutter siden · Morpheus
2Er man tvunget til tavshed?
11 timer, 16 minutter siden · Eddie
46Demokrati
17 timer siden · dino
9Udslettelse af selvet
1 dag, 2 timer siden · Blækhuset
7El-biler
1 dag, 10 timer siden · dino
324Kontraster
1 dag, 15 timer siden · Savanti
18Ligheder
1 dag, 20 timer siden · Savanti
20Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 dag, 21 timer siden · Wernn
3095Dagens ord
2 dage, 8 timer siden · Engbo
29Sentimentalitet
2 dage, 12 timer siden · Wernn
5Pengetroen
2 dage, 16 timer siden · Wernn
14Kunst og digte
4 dage siden · rasmusgron
35Forskningsprojekt om konflikt og ko...
7 dage siden · Wernn
19Lykke
7 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
8 dage siden · Wernn
2Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
13 dage siden · Jes B
1Det store intet
16 dage siden · dino
106Dagens Vits
18 dage siden · Savanti
5Bøger om at skrive
1 måned siden · neran
16Køn
1 måned, 4 dage siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
1 måned, 7 dage siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
1 måned, 7 dage siden · dino
0Skrivegruppe Midtjylland
1 måned, 11 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
1 måned, 13 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
1 måned, 13 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 måned, 16 dage siden · Engbo
6Lige margener?
1 måned, 17 dage siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
1 måned, 19 dage siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
1 måned, 20 dage siden · NAHansen
0Internet
1 måned, 20 dage siden · Savanti
2Redigering
1 måned, 21 dage siden · Machula T.
1Margit Sandemo
1 måned, 29 dage siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
2 måneder, 1 dag siden · dino
6Jalousi
2 måneder, 1 dag siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
2 måneder, 2 dage siden · Fink
19Mere end almindelig klangfuld
2 måneder, 13 dage siden · dino
1Synonymer
2 måneder, 16 dage siden · JohannesB
3Er E-sport sport?
2 måneder, 18 dage siden · Savanti
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
2 måneder, 20 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
2 måneder, 23 dage siden · knudkp
30Kristendom
2 måneder, 26 dage siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
2 måneder, 29 dage siden · knudkp
1En god slutning
2 måneder, 29 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
3 måneder, 1 dag siden · heksemutter
2Kulturkanon
3 måneder, 2 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
3 måneder, 7 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
3 måneder, 9 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
3 måneder, 9 dage siden · NAHansen
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
3 måneder, 12 dage siden · Savanti
6Samtykke
3 måneder, 13 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
3 måneder, 13 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

83Homofobi
9 timer, 21 minutter siden · Morpheus
46Demokrati
17 timer siden · dino
20Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 dag, 21 timer siden · Wernn
5Pengetroen
2 dage, 16 timer siden · Wernn
35Forskningsprojekt om konflikt og ko...
7 dage siden · Wernn
19Lykke
7 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
8 dage siden · Wernn
1Det store intet
16 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
1 måned, 7 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 måned, 16 dage siden · Engbo
30Kristendom
2 måneder, 26 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
3 måneder, 7 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
3 måneder, 15 dage siden · dino
74På'n igen.
4 måneder, 23 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
6 måneder, 11 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
7 måneder, 14 dage siden · Engbo
8Bøn
7 måneder, 21 dage siden · Morpheus
32Politik .
9 måneder, 3 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
9 måneder, 3 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
9 måneder, 4 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
9 måneder, 5 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
9 måneder, 7 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
9 måneder, 12 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
9 måneder, 16 dage siden · Engbo
4Salme
11 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Victoria
11 måneder, 24 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 3 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 1 måned siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 1 måned siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 1 måned siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 2 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 3 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 4 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 5 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 6 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 6 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 6 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 7 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 7 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 8 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 8 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 8 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 9 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 11 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 11 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 11 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer