Religion, politik og samfund · Penge-tro vs. religion eller?

19 svar
Senest opdateret 1 år, 6 måneder siden · 2 bruger(e) deltager
1 år, 6 måneder siden

Penge-tro vs. religion.

Mennesker har brændt andre mennesker på bål, i troen på hekse.
Mennesker går i krig på deres tro.
Mennesker pisker, stener og halshugger andre mennesker, for ikke. at leve op til en tro.
Mennesker kravler på gulvet i overensstemmelse med deres tro.
Hvorfor er det så, så svært, at se: At når vi afskære mennesker fra mad og husly, kan dette også være begrundet i tro?
Troen på en påstand om fattigdom?
Der er hverken præmisser eller beviser for domme om at nogen kan være fattige.
Fattig er ikke noget mennesker ER.
Men en måde vi agerer over for nogle mennesker i overensstemmelse med vores tro.
Som i:
Økonomiens "Rige" modsvarer: Religionens "Rettroende" eller "Udvalgte",
Økonomiens "Fattige" modsvarer: Religionens "Vantro"
Økonomiens "Økonomer" modsvarer: Religionens "Præster"
Økonomiens "Markedskræfterne" modsvarer: Religionens "Guds vilje"
Økonomiens "virksomheder" modsvarer: Religionens "kirker"
Økonomiens "Forskning" modsvare religionens Fordybelse og tolkning af de hellige skrifter.
Økonomiens "Fattigdom" Modsvarer Religionens "Guds straf"
Økonomiens "Handelsskoler" modsvarer: Religionens "Koran/bibelskoler"
Økonomiens "Betaling" modsvarer: Religionens "Ritualer"
Og endeligt og over alt!
Økonomiens "Markedet" Modsvare Religionens gud.
-Det som vi må forstå og adlyde.
Troen på økonomi, er at sammenligne med troen på en religion.
I virkeligheden:
Er der ingen vantro og der er ingen fattige
Det er påstande begrundet i tro.
Der er heller ingen hekse.
Men kvinden, der står på bålet dør, når de tænder bålet.
Mennesker sulter, når vi afskær dem fra mad.
Mennesker sulter ikke fordi de er fattige: Men fordi vi, i overensstemmelse med vores tro, har lært at de er fattige og derfor SKAL afskæres fra mad og husly.
Vi tvinger, med andre ord, mennesker til at dø af sult eller på anden måde, til at lide afsavn.
Og påstanden om at kapitalisme trækker folk ud af fattigdom. Er lige så dækkende, som at påstå, at religion trækker mennesker ud af vantro.
Uden påstanden religion. Er 'vantro' ikke et meningsbærende ord.
Uden troen på påstanden om kapitalisme. Er 'fattig' ikke et meningsbærende ord.
Der er ingen objektive belæg for domme om vantro.
Der er ingen objektive belæg for domme om fattige.
At henvise til tekster, tal og ritualer er at pege på konstruerede "beviser" og netop ikke noget objektivt.
Men nogen har oplært os til at acceptere, at vi ikke må leve i virkeligheden.
Og det har en pris.
Den pris tvinger vi nogen til at betale, gennem, at kalde dem fattige.
På samme måde som nogle mennesker måtte lide døden på bålet for vores tro på hekse.
Virkelighed er noget vi kan erkende individuelt.
Tro er noget vi SKAL vedligeholdes i fællesskab. Det gør vi gennem, at ofre nogle af vore medmennesker.
Vi kalder disse mennesker for fattige, inden for penge-troen.
Inde for religion kaldes de mennesker, som skal ofres, for vantro.
Religion og økonomi er trossystemer, der begge handler om, at nogle menneskers ret/pligt i forhold til andre. Og om, hvordan denne fiktive ret skal udøvelse som sanktioner imod de vantro/fattige. Og for de vantros/fattiges egen skyld.
Under en parole, der går nogen lunde sådan:
"De kan jo bare ... "
"Ellers må vi jo ... "
"For vi kan jo ikke bare ... "
Der er ingen evidens for troen på at mennesker kan være "Rige"
Eller "Rettroende"
Ikke "Fattige"
Ikke "Vantro"
-"Økonomer"
-"Præster"
Og ikke belæg for påstanden om "Markeds kræfter" eller "Guds vilje".
Det er ikke belæg for, at se det, som andet, end domme begrundet i uvidenhed og tro
Det er blot noget vi mennesker bliver oplære til, at tro på, via "Handelsskoler" og "Koran/bibel-skoler"
Og når vi tror, vi ser, at det virker. Så er det ikke et markedet eller guds vilje vi ser.
Det er blot den fortælling vi er opdraget til, at tolke. Det er de "briller" vi ser igennem.
I virkeligheden handler det nok mere om, hvordan mennesker, agerer, over for andre mennesker, i overensstemmelse med deres tro,.
Vi tager imod ordre, fra dem vi tror på, som nogen, der har mere autoritet (flere rettigheder) end en selv. (Rettroende/Rige).
Og vi giver selv ordre til dem, vi tror på, som nogen, der har mindre autoritet (færre rettigheder) end os selv.
(Fattige/vantro).
Men også autoritet og rettigheder er dele at de to trossystemer. Og ikke begrundet virkelighed.
Ligesom ved religion. Er der rigtig meget social kontrol i pengetroen.
Bla. en tillært oplevelse af en ret/pligt til agere negativt overfor mennesker for, at konvertere eller blot for, ikke at leve op til den fortælling om et ansvar, i forhold til at leve i overensstemmelse med det fiktive markedets krav og forskrifter.
Hvad er det vi ser, som er så hensigtsmæssigt ved troen på økonomi?
Hvorfor bør ikke se efter en alternativ tro, at kunne konvertere til?

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Jeg håber at de andre her på Fyldepennen er klogere end jeg.
For jeg fatter ikke en meter af ovenstående.

Dog, ét lagde jeg mærke til:

"Mennesker går i krig på deres tro."

Er det ikke en selvmodsigelse, når krige ikke eksisterer?

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

@ #1 dino

"Jeg håber at de andre her på Fyldepennen er klogere end jeg"
Jeg ser ikke mig selv som den hurtigste puch maxi på havnen.
Det ændre ikke ved mit ønske om at vide mere om det som mennesker præsentere mig for.
Der er dog også emner, som jeg ikke interesserer mig for.
Dem, der vejer tungest for mig, er dem, som flest mennesker bruge mest dagligdagstid på.
Så jeg håber ikke, at du mener dette, som argument for et eller andet. Men at du, lige som jeg, i grunden mener at intelligens er irrelevant.

"jeg fatter ikke en meter af ovenstående"
Jeg tror selv, at jeg skriver dansk. Men det gør jeg tydeligvis ikke.
Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen, for at lære dansk?
Jeg her ikke noget problem med at læse dansk, men det er åbenbart ikke en rettesnor for det modsatte.
At der er noget jeg ikke fatter, er det, der bevæge mig til at sætte mig ind i tingene.
Og det er lige præcis min startposition overfor alt det, som mennesker præsentere mig for.
Men i stedet for at peger på emnet. Peger jeg på mig selv og forsøger at formulere de spørgsmål, som jeg tror på, vil bringen mig nærmere en forståelse af emnet, som det er præsenteret.
Jeg oplever dog ofte en uvilje mht. at hjælpe mig med dette.
Til forskel vil jeg forsøge at svare på ALLE de spørgsmål, som mennesker kan komme på, for at blive klogere på det, som jeg har fremført.
Kan jeg ikke svare kunne det være udtryk for at min forståelse er fejlagtigt
Også således, at de kan gendrive det, som jeg skriver, hvis de skulle mene, at det bør gendrives.
Og de må de jo mene, efter som de selv har valgt at tror på noget andet.
Det er den med: 'P frem for Not-P'.
I hver fald er det nok for mig, at andre tror på noget andet, at jeg har en opgave med at sætte mig ind i forskellen i forståelse.

Så spørgemålet må være: Ønsker du at kende og kunne kritisere alternative betragtning omkring dette emne?
Fordi: Jeg tænker ikke, at du mener, at pege på, at der er noget man ikke forstår, er argument for rigtigheden af det, som man tror, at man har forstået.
Min tilgang er, at jeg tager fejl. Jeg har blot brug for at andre viser mig, hvordan jeg kan tage mindre fejl.

"Er det ikke en selvmodsigelse, når krige ikke eksisterer?"
Jo det er fuldstændigt korrekt.
Her skal vi lige en tur omkring Søren Kierkegaard.
"Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der"

Her undersøger vi troen på narrativet om penge. Ikke troen på narrativet om krig.
At tage alt det, som jeg ikke tror på, på en gang, vil nok være en for stor mundfuld for de fleste andre.
Og så kan man jo med rette stille spørgsmål ved, om jeg kan læse dansk, når jeg nu kommer til en så anderledes konklusion i forhold til andre.

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Jens, jeg vil nu alligevel sige at der må være forskel på økonomi og religion i substansen. Ikke kun i følge fænomeners fremtrædelsesformer og de benævnelser vi giver dem. (Jf. din liste, hvor du sammenligner.)

For religion handler om tro på kræfter der har et forhold til mennesker lige fra "skabelsen" af dem til efter-døds vilkår.

Økonomi er noget særdeles jordnært. Økonomi handler om helt basale forhold til ressourcer og fordelingen af dem.
Nogen har opdaget at sådan noget følger mønstrer der er så regelmæssige at det er rimeligt at tale om lovmæssigheder, der kan gøres til genstand for abstrakt beskrivelse.

Jeg tør dog ikke udelukke at økonomi kan have indflydelse på hvordan man definerer sin religion og det "himmelske univers."
(En fattig (som jeg definerer sådan en) kan have en anderledes religion end en rig.)

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

@ #3 dino

Lad mig prøve med en lille abstraktion.

Vi skal have gang i din forestillingsevne.

Kan du forstille dig, at du kommer til isoleret stammesamfund?
De har deres mytologiske beskrivelser af verden omkring dem og deres ritualer.

Vil du forklare dem, at de tager fejl?
Vil du forklare det, som vi har lært om verden?
Vil du nu sætte dig lidt tilbage og se og lytte, for at forstå deres mytologi så neutralt som muligt.
Vil du spørge ind til det, som du ikke forstår?
Vil du sætte dig ind deres mytologiske beskrivelser af verden omkring dem og ritualer for at blive overbevist?

Med det for øje.
Min mission er ikke at overbevise dig.
Jeg ønsker blot at klæde dig så meget på omkring det jeg fremlægger, at du kan overbeviser mig om de fejlene i min forståelse som du ser.
Vil du bruge tid på det?

Jeg læser, at du mener, at jeg ikke har fattet en hulende fis af, hvad der sker omkring mig.
Lad mig lidt karikering vise dig, hvordan jeg kommer til den forståelse.

Jeg påtager mig rollen som dig og overdriver det, som jeg tror, at du tænker.

>>
"der må være forskel på økonomi og religion i substansen"
Og
"For religion handler om tro på kræfter der har et forhold til mennesker lige fra "skabelsen" af dem til efter-døds vilkår."
Og
"Økonomi handler om helt basale forhold til ressourcer og fordelingen af dem"
Og
"sådan noget følger mønstrer der er så regelmæssige at det er rimeligt at tale om lovmæssigheder"

"Sådan" Så ved ham Jens det. Det havde han nok ikke tænkt over, så det er nødvendigt, at jeg fortæller ham om det".
<<

Jf. de to overstående betragtninger:
Hvad forventer du af mig nu?
Du har ingen spørgsmål: Hvilket burde betyde, at du mener, at du har en fuldstændig af det jeg forsøger at præsentere.
Du præsentere almen 'viden': Hvilket kunne betyde, at du mener, at jeg end ikke har den basale forståelse med i den research, som ligge til grund den betragtning, som jeg fremfører herover. At jeg fortæller dig, at jeg har læst mere økonomi end de fleste, imponerer dig nok ikke.
Det du skriver viser mig, at du ikke har sat dig ind i økonomi som et fag. Men at du præsentere din almen forståelse.
Du tager fat i sider af narrativerne om religion og narrativerne om økonomi, som jeg ikke har skrevet om. Dels uden at vise, hvordan det er relevant. Dels ud fra en falsk præmis om at DET ER og kun kan være som du har forstået det. Og del som endnu en tur rundt i 'Nu-skal-jeg-vise-min-forsteåelse-kausellen'.

Hvad skal jeg?
Skal jeg debunkke det, som du har skrevet. Så du kan skrive noget nyt. Som jeg så kan bruge tid på at gendriver. For at få tiden til at gå, uden at komme til at udfordre andet DIN forståelse og kun ubetydeligt?
Det har jeg ikke noget problem med. Men jeg har erfaret at i ikke svare på spørgsmål. Så jeg har end ikke troen på at det kan blive en tovejs kommunikation.

Du har slet ikke ønske om, hverken at blive præsenteres for noget nyt eller at forstå noget nyt vel?

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Hej Jens.

Jeg synes nu ikke at jeg er så langt bagefter med hensyn til "forestillingsevne."

Og den rækker til at indse, at der ikke er en principiel forskel på de religiøse begreber der behersker vort samfund og dem i dit tænkte primitive samfund.
For det er det samme der sker begge steder:
Man gør sig tanker om livets oprindelse og vilkår efter død osv. Ingen væsentlig forskel her, ud over "kvantitative" forskelle. (Hos os har vi større kikkerter osv.)
Men den basale bekymring vi har om livets store spørgsmål er af samme natur hos begge samfund.

Og ligeledes med økonomi: Økonomi findes både hos os og hos de såkaldt primitive. Forskellen er igen "kvantitativ:" Pengesummer og varesortiment er større hos os. Men vore definitioner af køb, salg, fortjeneste osv er de samme i såvel det "avancerede" samfund som i det "primitive.

Så jeg synes ikke at du rører ved noget principielt. Men du kommer med det sædvanlige om at jeg bare slynger postulater (narrativer) ud i den tro at du ikke allerede ved langt mere end jeg.

Altså Jens: Skal vi ikke droppe det der personfnidder og hygge os med en snak om tingene i stedet for at se det som en duel?

Jeg siger ikke at jeg besidder større sandheder. Men jeg har en vis tro på at mine påstande er rigtige. Kloge folk er velkomne til at korrigere. Vi kan alle blive klogere.
Og jeg begyndte med at skrive at jeg ved "alt alt for lidt om økonomi."

Hvad er forskellen på økonomi og økologi?
IKKE at det ene angår mennesker og det andet naturen!

Ordene ligner hinanden og de har en del til fælles.
Økologi kan man se som naturens økonomi. Valutaen er blot ikke penge, men livet selv. Der er i biotoper en grad af biologisk balance. Og når der opstår ubalance, vil der siden indstille sig en balance igen. Det er som oprørt vand. Senere vil vandet igen stå plant.

Økonomi er menneskets bevidste omgang med kapitalbalancer. Men disse principper adlyder alligevel love der kan beskrives abstrakt. Ud af det kommer der love, som kan bruges til at forudsige pengemæssige udsving.
Det vi i økonomien kalder "renter" kan man genfinde i økologien som konkurrence.
Renter i menneskets verden udtrykker et "fordel-ulempe barometer." Det kan svinge og gå op og ned.
Hvor renten er positiv udtrykker det en konkurrencefordel i potentiel livsudfoldelse (købekraft.)

Fælles for økonomi og økologi er at det ikke er religion.

Alligevel er der overlap! Vi kender udtrykket: "Når pengene i kisten klinger..."
Det er imidlertid udtryk for at økonomien er trængt ind på religionens område. Ikke omvendt!

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

@ #5 Flemming


"at der ikke er en principiel forskel på de religiøse begreber der behersker vort samfund og dem i dit tænkte primitive samfund"
Og
Rækker den også til at forstille dig, at mennesker, der tror på en konkret religion, mener at lige præcis samme?
At deres religion er substantiel forskellig fra andre religioner?

Du tro på et narrativ og ser dette som væsentligt forskelligt fra andre narrativer.
Andre mennesker tror tilsvarende et narrativ og ser dette som væsentligt forskelligt fra andre narrativer.

I grunde er det eneste, som du har skrevet til mig. At der er noget du tror på og noget du ikke tror på.
Alene (jeg har endnu ikke læst andet) begrundet at netop du tror på det, er det derfor forskelligt fra alt det, som du ikke tror på.
Så bliver en verden vist ikke mere selvcentreret.

Men det er der vi er, lad os afprøve den.

Kan du, nu du mener at du har forestillingsevne , forsøge at beskriver dette for mig:

Lad og trække din person ud af ligningen så det ikke bliver personfnidder.

Jeg tænker at du mener, at der noget som andre menneske ved. Og så er der noget, som de tror på.
Det vi kan betragte som et menneskes samlede erkendelsesverden.

Vil du beskrive forskellen på det, i andre menneskers erkendelsesverden, som du ser som viden.
Og det, hos andre menneskers erkendelsesverden, som du ser som tro.

Så objektivt og neutralt som muligt. Det handler ikke om dig.

Og sætte et ar ord på, hvordan du tænker, at disse erkender denne eller måske en anden forskel.

Tak Jens

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Der er noget der kan antages at være fælles for alle mennesker:
De ved at de lever og at deres liv afhænger af forhold som kan og vil give dem problemer.
Alle har et håb om at kunne overkomme de problemer som generer dem i deres livsudfoldelse.
Religioner opstår ud fra at man forestiller sig at der er nogen der magter de ting som gør os andre magtesløse. (For eksempel guder.)
Det kvalitative indhold af religioner kan variere. Men der er nok den fælles faktor at alle stiller spørgsmål til naturens styrelse og har et ønske om at denne vil styre til menneskenes bedste.
Fælles er nok også at der hos alle bliver udfoldet fantasi angående verdens styrelse
Så må de forestille sig hvad de vil.
Vi behøver ikke at kunne forstå alt om dem. Og jeg gør slet ikke. Det er heller ikke nødvendigt for at kunne udtale sig om almene træk ved menneskers religiøsitet.

De fysiske love gælder for alle. De er ikke fantasi, selvom der kræver meget at kunne formulere og bevise dem.
Vi kalder det vel objektivitet?

Og der er også objektivitet om økonomiske forhold. Der er økonomiske forhold der gælder overalt.

Det er hvad jeg har skrevet, og hvad jeg tror er rigtigt.

Se dette eksempel:

An mand i Arabien vil gerne købe en kamel. Men han har ingen penge. Derfor vil han låne dem.
Han besøger en mand der gerne låner penge ud.
Han siger: Kan jeg låne penge til en kamel?
Udlåneren svarer: Javist, naturligvis!

Men jeg vil ikke betale renter af lånet, for det er forkert.
Udlåneren: Det er da klart. Jeg vil slet ikke opkræve renter. Her har du pengene, så går du hen til torvet og køber din kamel. Når du så har gjort det, trækker du kamelen hen til mig. Jeg vil gerne låne den af dig. Men jeg vil ikke betale for det. Du låner mig den gratis i tre måneder, ligesom jeg ikke skal have renter af dit lån. Du låner 1000 kr, og betaler 1000 kr tilbage.

Keine hexerei. Nul renter!

Men renterne er der jo alligevel. Renten består af tre måneders brug af en kamel.
Det er sådan noget jeg mener med at økonomi er objektiv og findes i alle samfund.

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

#7 Flemming

"Der er noget der kan antages at være fælles for alle mennesker"
Ja. Så som at nogen mener vi er skab af en himmelnisse.

Du ser slet ikke problemet vel?

At du igen reefere det som du tror på fordi du tror på det.
Der var en helt bestemt grund til, at jeg spurge til andres erkendelsesverden.
Nemlig for at etablere en mulighed for neutralitet.

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

@ #7 Flemming

Lad os prøve med Jeopardy.

Vil du formulere spørgsmålet til dette svar (Mit spørgsmål var tydeligvis ikke dansk):

"Men renterne er der jo alligevel. Renten består af tre måneders brug af en kamel"

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

"Men renterne er der jo alligevel. Renten består af tre måneders brug af en kamel"

Dette er to svar. Der skal derfor stilles to spørgsmål!

Spørgsmål 1: "Der kan naturligvis ikke være renter i en forretning som den omtalte?"
Svar 1: "Men renterne er der jo alligevel."

Spørgsmål2: "Hvordan kan man forklare renten, når der ikke er indgået aftale om den?
Svar 2: "Renten består af tre måneders brug af en kamel."

Jeg forstår at du afkræver bevis når man udsiger "narrativer."
Men jeg synes ikke at du selv er for flink til at bevise noget.

Og jeg forstår at Fyldepennen ikke er et sted hvor man skal bevise noget. Det er et forum hvor man kan skrive hvad man vil. (Når blot man ikke bryder de regler som ejeren har sat op.)

Jeg har lige skrevet:
"Der er noget der kan antages af være fælles for alle mennesker."

I stedet for at kræve bevis, kan du jo selv prøve at bevise det modsatte.

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

#10 dino

Jeg stiller to spørgemål omkring erkendelsesverden.
Der læser du til:

Spørgsmål 1: "Der kan naturligvis ikke være renter i en forretning som den omtalte?"

Spørgsmål2: "Hvordan kan man forklare renten, når der ikke er indgået aftale om den?

For mig har det intet med hinanden at gøre. Men det må du jo læse.
Har du nogen ide til, hvordan jeg lukker det kæmpe hul i mine dansk færdigheder?

"Jeg forstår at du afkræver bevis"
Igen.
Min dank er tydeligvis meget dårlig.
Vil du pege på det, som jeg har skrevet, som kan læses på den måde?

"Men jeg synes ikke at du selv er for flink til at bevise noget"
Hvad har jeg fremført på andres vegne, som jeg ikke har stået på mål for?

"Og jeg forstår at Fyldepennen ikke er et sted hvor man skal bevise noget"
Nej det er jeg til gengæld ikke i tvivl om.
På en eller anden måde er det blevet et frirum, hvor du ikke har noget ansvar.
Der kommer ikke noget fra din side som underbygger at det skulle forholde sig sådan.

"Det er et forum hvor man kan skrive hvad man vil"
Og det spændende spørgsmål er jo. Hvorfor vil nogen skrive alt muligt som der it ikke er det fjerneste belæg for?

Hvis nu der fandtes et feriemål, hvor man ikke skal tage hensyn til nogen. Vile du så udnytte det?
Hvorfor udnytter du så at du kan fylde andre mennesker med løgn uden at gøre opmærksom på at du ikke har den indsigt som du foregiver?
Men det er nok mere et spørgsmål om moral eller mangel på samme.

Jeg vil ikke forbyde dig at skriver. Jeg vil bare også skriver og påpeger alt det tomme snak, som du lukker ud.

"Der er noget der kan antages af være fælles for alle mennesker."
Hvilket jeg skrev "Ja" til. Men åbenbart helle ikke på dansk.
Vi kan antage at mennesker skal vurderes og rankes efter hudfarve.
Vi kan antage at det er i orden at voldtage børn.
Vi kan antage at mennesker har ret til at ødelægge kloden.
Vi kan antage at mennesker har pligt til at skære halsen over på mennesker, der ikke beder til en imaginær himmelnisse fem gange om dagen.
Vi kan antage at individet ikke har noget ansvar ud over det som autoriteter sætter på individets vegne (det ser ud som du allerede har gjort den antagelse med: "Fyldepennen ikke er et sted hvor man skal bevise noget").
Spørgemålet må være. Hvorfor skal vi antage en masse frem for at undersøge tingene?
Du skriver ikke noget om, hvorfor vi skal eller bør gøre det.

Måske samme tomme tanke som det med at skrive uden belæg for det man skriver.
"Fordi man kan". "Fordi ingen autoritet har sagt noget andet"

Jeg ved ikke, hvordan du kan læse mit spørgemål om erkendelsesverden på en måde, der får en ytring om antagelser til at ligne et svar eller et argument
Men det må igen være mit dansk, som synder mig.

"I stedet for at kræve bevis, kan du jo selv prøve at bevise det modsatte"
Det modsatte af hvad?
Du har ret. Somme tider har jeg også svært ved at læse hvad folk skriver.
Jeg har ikke noget problem med bevisbyrder.
Peg endelig på noget, som du mener at skylder bevis for.
Men peg venligst så præcist så jeg har en change. Jeg kender legene 'lege' der handler om at afvise alle former for bevis.
Og kom nu ikke og påstå at der er de jeg gør.
Det er det stik modsatte. Det handler om at d påtår at de det tror på automatisk er bevise fordi du tror på.

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Jens, du sagde at vi skulle prøve jeopardy. Det gjorde jeg så!
Og anvendt på den sætning som du havde kopieret fra mit indlæg.

"Hullet i dine danskfærdigheder" vil måske lukkes i dette tilfælde, hvis du indså at jeg blot tog konsekvensen af din egen henvendelse.

Som i "jeopardy" skal man formulere spørgsmål sådan at det skrevne bliver svaret. Og det gjorde jeg.

I #8 læser jeg klart at du vil have bevis for min påstand, at noget er fælles for alle mennesker.

Og jeg foreslog jeg at du i stedet for beviste det modsatte.
Og så spørger du "det modsatte af hvad???"

Som der stod:

"Der er noget der kan antages af være fælles for alle mennesker."

I stedet for at kræve bevis, kan du jo selv prøve at bevise det modsatte.

Det modsatte af det der står i linjen oven over!!! Hvad ellers???

Du kommer med din evindelige himmelnisse. Prøv nu at bevise at der IKKE er noget der er fælles for alle mennesker.

Du siger at du ikke har problemer med beviser.
Så prøv at bevise noget for en gangs skyld.

Du skriver at du ikke vil forbyde mig at skrive.
Jeg får lyst til at svare: "har man hørt en loppe gø?"

I al den tid du har skrevet her, har du absolut intet skrevet der gav læserne ny viden om noget som helst.
Du fortæller stort set kun hvor totalt andre tager fejl.

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

#12 Flemming Dalsgaard (dino)

"Det gjorde jeg så"
Ja. Beklager at min anerkendelse af dette heller ikke gik i gennem.
Det er som om, der er et filter mellem det jeg forsøger at skriver og du kan læse på din skærm.

Formålet med jeopardy-øvelsen var at finde ud af hvilke spørgsmål, du svarede på.
Det opnåede vi.
Min undre gik på, hvordan man kommer fra mine spørgemål om erkendelsesverden til svar, der indebære kameler og renter.
Hvilket er mig meget uklart.
Apropos tennisbolden: Der kommer noget tilbage, som jeg ikke kan fange fordi jeg sender 'bolden i en retning, og den kommer tilsyneladende tilbage fra en helt anden bane.

"Og anvendt på den sætning som du havde kopieret fra mit indlæg"
Og jeg mener ikke, at jeg har fremført nogen kritik af dit svar på denne øvelse.

"hvis du indså at jeg blot tog konsekvensen af din egen henvendelse"
Ja og den har jeg modtaget. Du skriver som om, at jeg har afvist noget?
Jag ved dog stadig ikke, hvordan man kommer fra erkendelsesverden til kameler og renter.

"læser jeg klart at du vil have bevis for min påstand"
Og det er aldrig nogensinde før i dit liv sket, at du har læst forkert?
Hvorfor peger du ikke på det aktuelle udsagn, så jeg kan udrede?
Apropos tennisbold. Det er som, du sender en helt anden bold tilbage, end den jeg sende.

"at noget er fælles for alle mennesker"
Der godtager jeg. Men det er så fosvindende lidt og det ved ALLE mennesker ikke.
Du kunne komme med et eksempel.
Men hvordan i hele verden, er det relevant i forhold til mit spørgsmål om erkendelsesverdner?

"I stedet for at kræve bevis, kan du jo selv prøve at bevise det modsatte"
Hvorfor skal jeg bevise det modsatte af det, som jeg har anerkendt og fremført flere eksempler på?
Hvordan der det relevant, at vi kan antage alt muligt?
Vi kan også lade være med at antage mere end der er belæg for.
Det er vel et valg.

"Prøv nu at bevise at der IKKE er noget der er fælles for alle mennesker."
Det kan jeg ikke. Hvordan vil du bevise, at du ikke eksisterer?
Det er i mine øjne fuldstændigt absurds.
Det virker som om, at du mener, at vi er uenige. Det er vi ikke. Så hvad skal bruge dette bevis til?
Peg i stedet på noget som du IKKE tror på, men andre mennesker finder bevist. Så kan vi bruge det som reference.

"Så prøv at bevise noget for en gangs skyld"
Hvorfor?
Det er dig der taler om beviser. Der er mennesker, der påstår at det er bevist at der findes en himmelnisse. Sjovt nok ikke den samme himmelnisse. Det skulle så betyde, at der er flere himmelnisser. Men de samme mennesker mener at der kun er en.
Når de kan tro på beviser på den måde. Så har jeg valgt bevisbegrebet helt fra. Men alligevel står der "bevis" når min tekst kommer op på din skræm.
Det det må være det er med mine dansk færdigheder igen.

"I al den tid du har skrevet her, har du absolut intet skrevet der gav læserne ny viden om noget som helst"
Nå. Fint.
Hvis vi lader vidensbegrebet ligge. Er vi så enige om, at vi to tror på forhold er gensidigt udelukker hinanden?
Du tror på narrativt om krig. Det gør jeg ikke.
Du tror på narrativet om økonomi. Det gør jeg ikke.
Du tror på, at dialog handler om bevis. Det gør jeg ikke.

Dermed må vi nødvendigvis og logisk begge mene, at den anden tager fejl.
Hvorfor er det ikke legitimt udgangspunkt for en dialog?

Der er forhold som vi begge tro på.
At solen er centrum for solsystemet. Det er der mennesker, der ikke tror på.
At jorden er en planet. Det er der mennesker, der ikke tror på.
At jorden er ca. 4,5 mia. år. Det er der mennesker, der ikke tror på.
At de dyr og mennesker der lever i dag er udtryk for evolution. Det er der mennesker, der ikke tror på.

Set i forhold til så mange andre mennesker, er vi to ret enige.
Problemet er dog: Jeg ikke bruger hverken bevis elle enighed (eller uenighed) som mål for noget.
Vi tror alle på noget forskelligt af forskellige grunde.
Jeg har ikke noget problem med ikke at vide noget overhovedet.
Jeg problematiserer påstanden om at en forståelse er udtryk for viden.
Lide al la Sokrates.

Hvis du tror på "Errare humanum est" må din etiske fordring være, at starte med, at du tager fejl.
Det kunne give logisk mening, hvis du mener, at du har været der, og at du gennem den proces, nu er kommet til en valid forståelse af det, som lige nu er din erkendelsesverden ( noget vi ikke har kunnet undersøge, da den bolt faldt totalt til jorden).
Jeg spørger ikke om beviser. Jeg søger en indsigt i den proces som har bragt dig til en forståelse af, at du er kommet til sandforståelse.

Jeg har skrevet det jeg tænker. Jeg kan kun håber at det jeg tænker nogen lunde er det, der står på din skærm.

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Du spørger ikke om beviser, siger du, Jens.

Hvorfor siger du så hele tiden at jeg kommer med vrøvl og udokumenterede fakta? Er det ikke at ønske bevis?

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

@ #67 dino

"En søgning giver svaret at Churchill var premierminister fra 1940-45"
Ja. Lige som du kan finde at jorden blev skabt for 4400 år siden, gennem en tilsvarende søgning.
Stadig er vi ikke kommet længere end, at du fortæller, hvad du tror på.
Ok det er ok.
Jeg er alene bevæget af at forstå, hvorfor du vælger t tro på netop dette frem for fx det modsatte.
Kan det være hensigtsmæssigt for dig at tro på. Er jeg åben for, at det også kunne være hensigtsmæssigt for mig.

"Men jeg skrev også "cirka," da det ikke var særlig vigtigt"
Nej det er ikke vigtigt.
Er det vigtigt med 4400 år?
Eller er det selve påstanden om skabelse, der er problematisk?
Hvornår noget der ikke er sket, påstås at være sket, er vel e er vel ikke relevant?
Du har ikke underbygget påstanden om en premierminister.

Hver gang man skriver noget om verden, fortæller du at det er noget vrøvl"
Gør jeg?
Hvor gør jeg det?
Ok. Jeg kommer til at indrømmer, at jeg til tide bliver træt af folks påstand på påstand. Så kommer jeg til at skrive sådan at min irritation skinner igennem.
Beklager.
Men jeg er primært bevæget af ønsket om at bliver lidt klogere på det, som folk tror på. Men i særdeleshed klogere på andre menneskers begrundelser for at tro på det, som det er kommet til at tro på.
Jeg mener dog ikke, at jeg har brugt ordet vrøvl. Igen ville det være rart med eksempler, der underbyggede dig anklage. Men det der med at underbygge noget af det du skiver, er ikke rigtigt noget du bruger. Og ærligheden omkring, hvorfor du ikke gør det, er heller ikke noget vi kan have en dialog om.

"Du har i din tid på Pennen stort set intet bibragt offentligheden"
Og.
Er der et krav om det.
Nu tænker jeg, at millioner af mennesker lidelse under den falske påstanden om krig er noget.
Deres lidelse tæller ikke i dine øjne.
Som jeg har skrevet mange gange før. Jeg er her som elev. Jeg er her for at lære.
Ikke for at undervisse.

"Hvis du som Sokrates intet ved, kan jeg ikke se hvordan du skal kunne udtale sig om andre"
Om andre?
Hvor gør jeg det?
Jeg mener selv at jeg alene peger på, at det der bliver fremført, ikke stemmer med andet, som bliver fremført af andre. Og at derfor må være tale om et valg.
Til tider kan man læser det stik modsatte. Der er derfor jeg peger på P og Not-P.
Derfor må, hver eneste menneske logisk nødvendigt have en begrundelse for at vælge at tro på netop p frem for Not-P. Det er alene den begrundelse, som jeg spørger ind til.

Dem der tror på narrativet om en himmelnisse tror også på dette som viden.
Hvordan kan du afviser deres viden?
Hvorfor er det så så forskelligt når jeg gør det samme omkring det som du er kommet til at tro på som viden?

"Hvis du ved noget som andre kan have glæde af, så skriv om det"
Det har jeg gjort flere gange. Det er tydeligvis ikke nok.
Vi lever i en simulation.
Krig findes ikke.
Økonomi er et trossystem på samme måde som religion.

Du er kommet til at tror på noget andet, og det er tydeligvis vigtiger.
Så lad os undersøge det.
Dine argumenter er godt nok de samme, som mennesker, der tror på en imaginær himmelnisse bruger.
Det er åbenbart i orden, at du afviser den type argumenter.
Men når jeg gør nøjagtigt det samme. Så er det: "At rakke på andre".
Jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de mennesker, der tror på narrativet om en imaginær himmelnisse, mener at du rakker på dem.

"i stedet for at rakke andre ned"
Hvor gør jeg det?
Eksempler tak.
Det er vist kun gået ud over dig.

"Ved du noget overhovedet"
Jeg er ret sikker på, at jeg ved mere end du på de områder, UDEN for dit fag og hvor jeg har en interesse.
Tag ikke fejl for min respekt for faglighed.
Men du har gentagende gange givet udtryk for at det ikke handler om viden. Men om komfort (ved egen-fortællingen om at være den, der har en mening). På samme måde som mennesker, der tror på narrativet om en himmelnisse oplever komfort ved at kunne kalde sig religøs.

"Du har tydeligvis læst noget om filosofi. Men derudover? Jeg tvivler"
Jeg læser at du anser dig selv for mere belæst end jeg.
Det er ok. Så har du læst meget.
Men det gør vel kun spørgsmålstegne ved "Hvorfor må jeg ikke være den nysgerrige spørgende elev?"
endnu større.

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

@ #14 dino

"Du spørger ikke om beviser, siger du, Jens.
Fakta, data, belæg, argumenter osv osv kan være underbyggende og/eller bekræftende uden at bevise,

Jeg spørger til mennesker subjektive begrundlese for at vælge at tror på P frem for Not-P.
Så enkelt er det.

Jeg mener ikke selv, at jeg har brugt ordet 'vrøvl'.
Værdidomme er noget jeg forsøger at undgå.
Har jeg det uden at begrunde, at det er vrøvl. er det en fejl fra min side.

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Vi mennesker har en hukommelse.
Den tjener mange gode formål. Et af disse er at udgøre en fælles database.
For mange mennesker har en masse informationer i databasen som de er fælles om.
Dette forhold tjener til at lette kommunikation imellem mennesker.

Hvordan det?
Jo, det betyder at de ikke hele tiden skal bevise alt hvad de siger. For en stor del af det der siges er noget de andre allerede ved, og som de dermed ikke skal bruge tid og kræfter på at spørge om.

Var der ikke denne fælles sum af viden, ville alle kunne stille spørgsmål til alt.

Et udsagn der opstiller påstande om noget, vil ofte rumme påstande der forudsættes bekendt af de øvrige.

Hvis jeg skriver at Apolloprogrammet bestod af Saturn 5 raketter, der kunne frakaste tomme brændstoftanke undervejs, så den del der skal fortsætte til månen bliver lettere, så vil det også gøre alting lettere hvis jeg ikke skal bebrejdes at jeg ikke underbygger eksistensen af raketfart og månen i det hele taget. Eller skal have fortalt at rumrejser ikke eksisterer.

Så kunne man nemlig komme frem til det interessante, at det lette månemodul kombineret med månens lave gravitation kan gøre det muligt at lette derfra for at rejse hjem. Hvilket kunne implicere at rejser til Mars, hvor man gerne vil hjem igen, vil være langt vanskeligere.

Men man kommer altså aldrig ud at rejse hvis man først skal bevise at Månen er til, og ikke bare er en brieost der lyser på himlen.

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

@ #17 dino

"Vi mennesker har en hukommelse"
Ja- som er udviklet på savanen.
Vi er ikke på savanen.
Det svare til at bruge en sko som hammer.
Det går måske. Men!

"Den tjener mange gode formål"
Det gøre vore fingre også.
Fordi vi har udviklet dem ved at klatre i træer. Er de anvendelige til meget andet.
Men ikke optimale til noget.

"For mange mennesker har en masse informationer i databasen som de er fælles om"
Ja. Men hvordan skelner vi mellem skidt og kanel?
For det er vel langt mere tom tro?

"Dette forhold tjener til at lette kommunikation imellem mennesker"
Kan vi genbeskrive trossystemer, som ikke har noget hold i virkeligheden?
Kan mennesker kommunikere om en handlingen i en film eller en bog?

" det betyder at de ikke hele tiden skal bevise alt hvad de siger"
Igen er det dit trossystem, som du beskriver og du har ikke vist at det har noget med virkelighed eller os andre at gøre.

"For en stor del af det der siges er noget de andre allerede ved"
Så som: at en himmelnisse skabte universet. Men ikke rigtigt viden om, hvad nissen eller et univers er.
Du er med på, at der er mennesker, der ikke tor på evolution?
Du er med på, at der er mennesker, der tror at jorden er flad?
At der er mennesker, der ser gamle bøger som udtryk for viden.

"Var der ikke denne fælles sum af viden, ville alle kunne stille spørgsmål til alt"
Hvad viser dig, at man kan generaliserer til, at det er viden?
SKAL jeg anerkende at det forholde sig sådan?
Det er påfaldende, som din betragtningen her ligner biblen NT Romer 2:15.

"Et udsagn der opstiller påstande om noget, vil ofte rumme påstande der forudsættes bekendt af de øvrige"
Det gælder vist for stort set ALLE påstanden, hvad enten de indre viden eller ej.

"Hvis jeg skriver at Apolloprogrammet bestod af Satbiblen urn 5 raketter"
Så er der ikke ret mange, der er fortrolig med det.
Alle dem, der tror på en flad jord, vil siger at du løber med på 'faka news'.
Og det er de enige som fælles viden.

"der kunne frakaste tomme brændstoftanke ... "
Det stemmer med det som jeg TROR på.
Hvis man nu kan finde en sand betragtning i biblen. Betyder det at man blindt skal godtage alt andet i biblen?
Nej vel?
Hvorfor er det noget andet for det, som du mener at kende, som en slags fælles viden?
I rigtig mange år blev biblen anset som den fælles viden.
Koranen bliver, af mange mennesker, anset for fælles viden.
Hvorfor tæller deres påstand om fælles viden, ikke ligeværdigt med din påstand om fælles viden,.
Det er bemærkelsesværdigt, som i alle peger på netop jeres "viden", som hævet over krav om underbygning.

"Eller skal have fortalt at rumrejser ikke eksisterer"
Det er der mennesker, der mener.
Du peger dermed på disse mennesker som idioter.
Hvad skal der ske med disse idioter?
Gaskammer?
Pisk?
Stening?
Brændes på bål?
Halshugning?
Hængning
Eller hvad tænker du?

"Men man kommer altså aldrig ud at rejse hvis man først skal bevise at Månen er til, og ikke bare er en brieost der lyser på himlen"
Enig.
Vores tro kan være tilstrækkelig underbygget.
Men at den KAN være det omkring et emne. Er ikke vel ensbetydende med at den ER det på tværs af emner.
Det vil være en generalisering.
19. Kompositorisk fejlslutning.
Hvis det gælder den ene vej, hvorfor så ikke den anden?
Mange mennesker tror at regnbuer findes som et objektivt fænomen uafhængig af observatør. Det viser at vi aldrig kan regne med fælles indsigt.
Beklager at verden ikke er så sort/hvid som du fejlagtigt forestiller dig.
Der er noget du tror på...Og længere er den sådanset ikke.

Wernn

1 år, 6 måneder siden
1 år, 6 måneder siden

Q E D.

1 år, 6 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten Penge-tro vs. religion eller? er startet 20/01-2020 22:17 af Jens Verner jørgensen (Wernn) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

6Teater stykke
1 dag, 10 timer siden · Nicolas Jessen
3Troen og kirken
3 dage siden · MariaMolgaard
4004Dagens ord
5 dage siden · Engbo
21Lykke
7 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
8 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
12 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
12 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
14 dage siden · Mons1957
0Internationalt
27 dage siden · Savanti
492Kontraster
27 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 11 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 18 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 19 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 29 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 29 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
2 måneder siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 6 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 26 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 29 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 1 dag siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 21 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
4 måneder siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 25 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 29 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 29 dage siden · Prem
2Navne
5 måneder siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder, 2 dage siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder, 2 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 4 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 5 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 5 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 9 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 11 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 14 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 14 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 22 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
5 måneder, 24 dage siden · Aurelian
2opbygning
5 måneder, 25 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
5 måneder, 26 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
5 måneder, 27 dage siden · mlsj
7Kalle er død
5 måneder, 28 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
6 måneder, 1 dag siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 2 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
6 måneder, 2 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
6 måneder, 4 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder, 6 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 7 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 8 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 9 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 14 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
6 måneder, 16 dage siden · dino
2jeg søger feedback
6 måneder, 23 dage siden · Ormstunge
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
6 måneder, 27 dage siden · hermanøv
137Virus
7 måneder, 5 dage siden · dino
1Mangler kritik
7 måneder, 13 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
7 måneder, 15 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
7 måneder, 15 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
7 måneder, 21 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
7 måneder, 22 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
7 måneder, 25 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
8 måneder, 6 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
8 måneder, 10 dage siden · Wernn
33Din dag.
8 måneder, 13 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
8 måneder, 14 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
8 måneder, 23 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 26 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 28 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
9 måneder, 2 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
9 måneder, 4 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
9 måneder, 5 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 5 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
9 måneder, 9 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
8Meddelelse
9 måneder, 15 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 3 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 4 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
10 måneder, 11 dage siden · Emeli
11Metwo-two
10 måneder, 17 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
10 måneder, 18 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
10 måneder, 22 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
10 måneder, 22 dage siden · Wernn
11668
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
26JULEN
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
11 måneder siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
11 måneder, 1 dag siden · Prem
11Hvem er du?
11 måneder, 1 dag siden · Prem
64Lykken
11 måneder, 2 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
11 måneder, 6 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
11 måneder, 7 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
11 måneder, 20 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
11 måneder, 28 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
11 måneder, 29 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
11 måneder, 29 dage siden · dino
2Musik fænomen.
1 år siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
1 år, 3 dage siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
1 år, 3 dage siden · melberg
8Spansk
1 år, 4 dage siden · Savanti
4Dans
1 år siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
1 år siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
1 år siden · JacobScribus
4Hobbitten
1 år siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
1 år siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
1 år siden · Filia
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
10Noget teknisk
1 år, 1 måned siden · mariebeck
3Lidt snak om Fyldepennen
1 år, 1 måned siden · Prem
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
1 år, 1 måned siden · Engbo
3Droner
1 år, 1 måned siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
1 år, 1 måned siden · Anita A
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
1 år, 2 måneder siden · knudkp
31Hvad mener i?
1 år, 2 måneder siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
1 år, 2 måneder siden · Kafkaesque
2Royalty
1 år, 2 måneder siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
1 år, 2 måneder siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
1 år, 3 måneder siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
1 år, 3 måneder siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
1 år, 3 måneder siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
1 år, 3 måneder siden · Savanti
2Klima krigeren.
1 år, 4 måneder siden · Savanti
17Din dag
1 år, 4 måneder siden · Inghard
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 år, 5 måneder siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
1 år, 5 måneder siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
1 år, 5 måneder siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
1HJÆÆLP
1 år, 5 måneder siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
1 år, 5 måneder siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
1 år, 5 måneder siden · dino
379Gud
1 år, 5 måneder siden · Wernn
0Opdateringer og Google Chrome.
1 år, 5 måneder siden · MollyTrine
15Min roman.
1 år, 5 måneder siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
1 år, 6 måneder siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
1 år, 6 måneder siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 6 måneder siden · dino
1Skriveklub
1 år, 6 måneder siden · Wernn
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
1 år, 6 måneder siden · hermanøv
3Synonymer
1 år, 6 måneder siden · Engbo
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
1 år, 6 måneder siden · Wernn
0En molbohistorie?
1 år, 6 måneder siden · dino
4som der
1 år, 6 måneder siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
1 år, 6 måneder siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
1 år, 7 måneder siden · hermanøv
4Nytårstalen
1 år, 7 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
3Fatter du det?
1 år, 7 måneder siden · Wernn
7Redigering
1 år, 7 måneder siden · NAHansen
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
1 år, 7 måneder siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
1 år, 7 måneder siden · Eddie
23Entropi og evolution
1 år, 7 måneder siden · Wernn
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
1 år, 7 måneder siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
2Hærværk
1 år, 8 måneder siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
1 år, 8 måneder siden · Eddie
109Homofobi
1 år, 8 måneder siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
1 år, 8 måneder siden · dino
0Gælds styrelsen .
1 år, 8 måneder siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
1 år, 8 måneder siden · Engbo
11El-biler
1 år, 8 måneder siden · dino
8En lille opgave
1 år, 8 måneder siden · dino
1Brug af navne i bøger?
1 år, 8 måneder siden · Eddie
3Er der en vinkender tilstede?
1 år, 8 måneder siden · ordkløver6
6Er E-sport sport?
1 år, 8 måneder siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
1 år, 8 måneder siden · Eddie
29Sentimentalitet
1 år, 8 måneder siden · Wernn
5Pengetroen
1 år, 8 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 9 måneder siden · Wernn
2Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
1 år, 9 måneder siden · Jes B
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
5Bøger om at skrive
1 år, 9 måneder siden · neran
16Køn
1 år, 9 måneder siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
1 år, 10 måneder siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
1 år, 10 måneder siden · dino
0Skrivegruppe Midtjylland
1 år, 10 måneder siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
1 år, 10 måneder siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
1 år, 10 måneder siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
6Lige margener?
1 år, 10 måneder siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
1 år, 10 måneder siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
1 år, 10 måneder siden · NAHansen
0Internet
1 år, 10 måneder siden · Savanti
1Margit Sandemo
1 år, 10 måneder siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
1 år, 10 måneder siden · dino
6Jalousi
1 år, 10 måneder siden · dino

Religion, politik og samfund

3Troen og kirken
3 dage siden · MariaMolgaard
21Lykke
7 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 dage siden · Inghard
137Virus
7 måneder, 5 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 26 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 28 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 5 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 3 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 4 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 17 dage siden · dino
11668
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
26JULEN
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
11 måneder, 29 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 5 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 6 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 7 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 8 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 8 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 9 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 10 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
3 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
4 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
4 år siden · Engbo
7Flygtninge
4 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino
11Normal
4 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 år siden · Engbo
58Udvisning
4 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
4 år siden · Kåemer
5Finansloven
4 år siden · Kattegat
5Et eventyr
4 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
4 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
4 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
4 år siden · Fink
3Målsætninger
4 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
4 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
4 år siden · Kåemer
53Mærkedag
4 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
4 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
4 år siden · Villain
6Journalistik eller?
4 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
5 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
5 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
5 år siden · Engbo
17Homofobi
5 år siden · dino
0Hjemmehjælp
5 år siden · Kåemer
13Grundlov
5 år siden · Engbo
8Danmark Frit
5 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
5 år siden · Fink
46I krig igen?
5 år siden · Engbo
23Skattesnyd
5 år siden · Engbo
20Afsløringer
5 år siden · Engbo
8Burka
5 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
5 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
5 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
5 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
5 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
5 år siden · Engbo
15Moral
5 år siden · dino
94Holdningsændring
5 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
5 år siden · Engbo
16ungdom idag
5 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
5 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
5 år siden · dino
2Faderstyre
5 år siden · dino
9En sort liste
5 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
5 år siden · Engbo
18Hæderlighed
5 år siden · maryanna
9Cannabis
5 år siden · dino
64Ikke mere EU
5 år siden · Kåemer
60Terror
5 år siden · dino
33Spørgsmål til religionerne
5 år siden · Engbo
4Snerydning
5 år siden · Fink
1et tyveri
5 år siden · dino
7Social Tillid
5 år siden · Robert Kallehav...
1Politiets agéren i Tibet-sagen
5 år siden · dino
132% kirkegængere !
5 år siden · Robert Kallehav...
28Kultur eller Varme hænder ?
5 år siden · Kattegat
16Dommedag
5 år siden · Robert Kallehav...
2Tidehverv ?
6 år siden · Robert Kallehav...
26Den vestlige civilisation
6 år siden · dino
2950 ideer der ændrede verden.
6 år siden · dino
10Snørede fødder
6 år siden · dino
3Manden i ministeriet
6 år siden · dino
1Gangart
6 år siden · dino
9'Hva nu hvis' med Grækenland ?
6 år siden · dino
104Beskriv valgets tema i 2015.
6 år siden · Robert Kallehav...
4dollarmillionærer i Danmark
6 år siden · Kåemer
30Punktafgift på det danske sprog
6 år siden · Skafte
11Løst og fast om Folkekirken
6 år siden · Engbo
25brændstof under 2.verdenskrig ?
6 år siden · CCDK
4Et af Liberalismens sande ansigter.
6 år siden · Robert Kallehav...
72FRED ER AT SKABE
6 år siden · Engbo
1Kgl. Priviligerede Kroer ?
6 år siden · Kattegat
9Nultimers
6 år siden · Robert Kallehav...
1IBM skam og storpolitik
6 år siden · Robert Kallehav...
19blasmefriparagraffen, skal den afsk...
6 år siden · dino
27Putin
6 år siden · Kattegat
19Strøtanker om livets efterår.
6 år siden · Post Scriptum
2Google
6 år siden · Kåemer
16religiøse udtryk for 'dem udenfor'.
6 år siden · dino
20At tale om sig selv
6 år siden · Kåemer
29Det er vel nødvendigt ...
6 år siden · Engbo
66hvorfor altid vesten som politibetj...
6 år siden · dino
3Gabestok eller anonymitet ?
6 år siden · Kattegat
13Ukraines rædsler.
6 år siden · Engbo
1Hvad sker der når vi fødes?
6 år siden · Engbo
35Folkets talsmænd M/K
6 år siden · dino
26Hvad er det Rusland kæmper imod ?
6 år siden · Engbo
37Respekt for religion ...
6 år siden · dino
124Fundamentalisme
6 år siden · Kåemer
3Budskabet til de Fattige om Fred på...
6 år siden · Engbo
53Statsborgerskab.
6 år siden · Kåemer
19Hvorfor porno?
6 år siden · dino
41DR TV
6 år siden · Engbo
17Mordere
6 år siden · dino
13Kristendom og kristendom
6 år siden · Kåemer
4Et dement samfund
6 år siden · Camra
57Forfattere og etik
6 år siden · Engbo
8Mit livs øjeblik
6 år siden · Engbo
5Fra mn natbog
6 år siden · Grosvenor
18MRSA, fortsat
6 år siden · dino
4Registreret partnerskab
6 år siden · Pia Hansen
8NATO Ukraine og Andre Eksempler
6 år siden · Engbo
26Den nylige terroralarm
7 år siden · Kåemer
30Skal korstogene genetableres ?
7 år siden · Engbo
55Er vi på vej mod politistat? - Thri...
7 år siden · Husholdninger
104Tro og religion
7 år siden · dino
45Hunde og deres ejere
7 år siden · Tula
38Hvem ser du ned på?
7 år siden · RuntOfTheLitter
9Kirkeklokker
7 år siden · Kåemer
11Bedsteforældre på frihjul
7 år siden · Tula
22Våben køb
7 år siden · dino
41Ord
7 år siden · Engbo
3MRSA ?
7 år siden · dino
98verdenssituationen??? hvad er din h...
7 år siden · Ajardo
5Arrogant overgreb på hjemløse
7 år siden · Fink
98Ratfucking i Venstre
7 år siden · frivole