Selvudvikling og livskvalitet · Kynisk frelse

12 svar
Senest opdateret 2 år siden · 3 bruger(e) deltager
2 år siden

Individet glorificerer den kyniske sindstilstand. Individet fristes af dets bedøvende appel og den dertilhørende mulighed for det passive martyrskab. For der synes at være frelse at finde fra livets tragedier i fraværet af følelsen. Et tilflugtssted. Men måske individet i højere grad søger kynismen i et fortvivlet forsøg på at opnå en mental modstandsdygtighed? For individet begærer den universelle urørlighed, ja. Men hvad individet på trods af dets umiddelbare enkelhed hidtil har overset, er implikationerne ved urørligheden. For hvad individet da tilstræber er en umenneskelighed. At være urørlig er at give slip på livet. Med dette erkender individet, at den sande urørlighed først venter ved livets ende, og dermed står i kontrast til livet selv. At formidle disse tanker tydeliggøre deres betydning, og må da give anledning til en rekonstruktion af individets spiritualitet. For der må være stolthed og mental robusthed at finde andetsteds end i den kyniske frelse. Individet er Jeg.

2 år siden
2 år siden

SentTænkteTanker

"Individet glorificerer den kyniske sindstilstand"

Jeg tænker, at vi er enige om at det er en absolut dom.
Vil du fremlægge præmisserne for at komme til en konklution om at det forholder sig sådan?

Wernn

.

2 år siden
2 år siden

Schopenhauer skrev at man lever i kraft af viljen til at leve. På det punkt kan der forekommen en vis lighed imellem ham og Darwin, som kunne mene: Man lever i kraft af evnen til at leve.

Jeg opfatter kynisme som en slags moralsk analgesi, en undertrykkelse af smerten i kraft af at man kan flytte sin bevidsthed til andre områder, hvor smerten ikke mærkes.

Kynisme kan dog være en kort succes. For ud over en moralsk byrde der kan tvinge et individ til at bevare en "selvskadende" empati, er der hele samfundets sociale konstruktion. Denne vil ofte svække personens leveevne i kraft af andres insisteren på at leve også.

Selve ordet "kynisme" er et "etisk deskriptivt" ord. Det vil sige at ordet i sin blotte nævnelse skaber en holdning der er negativ. Kynisme er noget dårligt, noget vi bør undgå. For vi har vedtaget i sproget at ordet henviser til noget der er ondt og asocialt.
I den forstand kan man ikke forsvare, end sige glorificere begrebet kynisme.
Kynikere er placeret socialt som personer på en forkert kurs.
Men kynismen kan være en fristelse, som nogen lettere griber til end andre.

Men der er nok i vort samfund enighed om at det ikke er positivt at være kynisk. Kynismen er en mulig vej ud af pinen.
Vi mødte et eksempel på kynismen i aflivningen af de mange mink. Den store kvantitet af dyr der skulle dræbes, fremtvang en kynisk holdning til det enkelte individ. Der var ikke plads til medlidenhed med den enkelte, for det hastede at få dræbt de mange.

Her opleves forskellen på humanismen (individets umistelige rettigheder) og totalitarismen (de manges umistelige rettigheder).
Og vi oplever hvordan kvantiteten slår om i kvalitet: Når kvantiteten af dyr bliver meget stor, får vi et andet kvalitativt forhold til det enkelte dyr.
Desværre.
Vi ændrer os fra den grædende der går til dyrlægen for at få aflivet et elsket dyr, til bødlen der slet ikke interesserer sig for det enkelte dyr.
Vi går fra hospice til holocaust når en magthaver knipser med fingrene.

2 år siden
2 år siden

Jeg må lige tage tråden lidt op igen fra mit indlæg #2

Jeg skrev:
"I den forstand kan man ikke forsvare, end sige glorificere begrebet kynisme."

Jeg begrundede det med at ordet "kynisme" er i selskab med "mord." "mandatsvig," "marodør" osv. Det er ord hvis etiske indhold er givet fra den blotte nævnelse af ordene.
Man kan ikke meningsfuldt diskutere om disse ord kan henvise til noget godt eller dårligt.
Vil man argumentere for noget godt vedrørende sådanne aktiviteter, må man finde andre ord at iklæde dem.
Så kunne man kalde dem: "eutanasi," (dødshjælp) "rettidig omhu," (initiativ i en uvisionær og handlingslammet bestyrelse) "bjergning" (indsamling af værdigenstande, hvor en katastrofe ellers med stor sikkerhed vil destruere dem, mens ejeren er drevet på flugt.)
Eller sådan noget. Der kan nok findes mange og bedre eksempler.

Men - selvom jeg må hævde at "kynisme" pr definition er noget dårligt, kan det overgå ethvert menneske at ty til den!

Et eksempel på sådan kynisme hørte vi om da færgen, Estonia, sank.
Passagerer der var kommet i redningsflåder udviste en selvfrelsende adfærd der bragte andres frelse i fare. Sådant kan med rette betegnes kynisme.
Men det er en kynisme der ikke forud er kalkuleret. (Det KAN den være, men er helt sikkert ikke altid.)
Psykopaten kan, stående på dækket, sige til sig selv: Hvis jeg kan få held til at komme op i en redningsflåde, vil jeg gribe en åre og slå andre i hovedet, så de ikke får held til at ødelægge det for mig.
Men jeg tror at de fleste først når panikken rammer erfarer at de har egenskaber der er meget lidt glorværdige og heltemodige.
Det er krybdyrhjernen der vækker selvopholdelsesdriften og får os til at udvise kynisme, selvom vi i trygge omgivelser ville tage afstand fra den.

Det sidste har noget tragisk over sig og er ikke en glorificering. Det er tilmed heller ikke psykopatens beslutning. Han ser det bare som en nødvendig vej til redningen. Han ser det ikke som noget godt. Han erkender det blot som noget nødvendigt. Det er næppe noget han sidenhen vil prale med.

Hvor kan glorificering af kynismen så komme ind? For jeg fornemmer at jeg ikke bare kan afvise det.
Jeg omtalte minkeksemplet. Men selv det skete i hvad politikerne mente var en ædel hensigt. ("Folkesundheden.") Heller ikke de vil glorificere kynismen.

Hvem glorificerer da kynismen? Hvilke kynisk handlende mennesker glorificerer den?
Man kan spørge: er det overhovedet kynismen der glorificeres? Eller er det handlingerne der glorificeres og ANDRE der kalder dem kyniske.
Som med Holocaust?
Nazisterne glorificerede handlingerne, men er det ikke VI ANDRE der kalder dem kyniske? (For ikke at nævne ofrene, forstås.)

"Kynisme" er er værdiladet ord. Det har en negativ værdiladning.
Og ordet bruges oftest om andre der udviser den.

Ingen glorificerer egne slette handlinger. De glorificerer handlinger som de selv finder gode. Og om dem bruger de ikke negative ord.

Men igen - har begrebet ingen ret? Altså glorificering af kynismen?

Man kan prøve at tænke på de såkaldte "venligboere." De prøver at hjælpe flygtninge i situationer hvor samfundet modarbejder dem.
Og politiske parter (partier eller andre folkegrupperinger) kan skabe en fælles følelse af at der skal sættes klare grænser for tilstrømningen.
Og denne "gejlen op" til at mene, at det er helt i orden at smide flygtningene ud, kunne venligboerne så måske kalde for en glorificering af kynismen.
Fordi det næsten kan se ud som om man hygger sig med denne faste holdning imod tilstrømningen.

Men igen: Ordet kynisme bruges også her blandt venligboerne. Ikke blandt "udsmiderne."

Derfor tror jeg at konstruktionen "glorificering af kynismen" ikke er rigtig.
Men jeg bliver gerne klogere.

2 år siden
2 år siden

@ 2 Flemming Dalsgaard

"Schopenhauer skrev at man lever i kraft af viljen til at leve"
Og muhanissen siger gennem en påstand om en koran, at vi lever for at kunne tilbede og hylde en allanisse.

Må jeg minde dig om berebet 'Quote mining'.

Du er den, der vælger et citat, og er dermed den eneste der kan godtgører hvorfor du vælger et peger på et citat som siger et, frem for, at vælge at pege på et citat der siger noget andet.
Schopenhauer betragtning er en tautologi, hvis den ikke sættes ind i en kontekst, fordi 'viljen til liv' kan betyde, hvad som helst.
Det ville være det nemmeste i verden, at peger på at selvmord til tider mislykkedes.
Og det er tilsvarende nemt, at svare tilbage med "så var det fordi denne stadig havde vilje til at leve".
Det er samme retorik som: "Cu kan ikke se jesusnissen, fordi du ikke tror mok".
Det er, som du fremføre citatet her, fuldstændigt gratis for dig.
Og derfor pr dif. betydningsløst.
Og det er min begrundelse for ikke at gide, at læse resten.

Jeg har skrevet det før, og jeg vil skrive set igen.
Prøv for EN gang skyld, at underbyg det, som DU vælger at skrive.
Det er på ingen måde nok, at skrive 'some (many) people says'.
Det ser jeg som endnu et eksempel på trumpisme.
Korriger mig gerne, hvis du mener og har belæg for, at din argumentation på nogen måde overstiger trump-niveau.

Wernn

2 år siden
2 år siden

Hej Wernn

Rart at høre fra dig igen!

Men hvad med at ignorere mit bras og så selv skrive noget om emnet:
"glorificering af kynisme"

Jeg nævnte Schopenhauer og Darwin for at gøre opmærksom på at betydelige personligheder i vores kulturhistorie har lagt megen vægt på det der driver et menneske til gennembryde socialsamfundets hæmmende moralbegreber og styre efter egen umiddelbare gavn.

Schopenhauer fremhæver viljen som et basalt og uomgåeligt vilkår i udfoldelsen af liv.
Darwin plæderer for at konkurrencen om overlevelsen selekterer de bedst egnede. Disse bedst egnede kan udvise egenskaber som kynisme og hvad kulturmennesket kunne kalde samvittighedsløshed.

Er det forkert?

2 år siden
2 år siden

@ 5 Flemming Dalsgaard

"hvad med at ignorere mit bras og så selv skrive noget om emnet"
Hvorfor?

Af alle de indlæg jeg har læst fra din side kan jeg kunne komme på ET udsagn fra din side sonm du har begrundet.
Her kommer du med en opfordring igen helt ude at pege på hvorfor du ønsker at læse mig holdning til kiýnisme?

hvad med at ignorere det bras, som din hjerne kommer op med som indfald ud af den bllå luft.
Og istedet så at skrive ud fra en reel undersøgelse og reflektion.

Lad mig, på samme måde som du, 'Quote mine' etr svar på dit spørgsmå:

"When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new"
- Dalai Lama
Derfor vil jeg hellere læse end skrive.

Lad mig derefter (Vel vidende, at du ikke svare på spørgsmål på samme måde som man ikke går det inde for dogmatisk dyrlkelse af påstanden om religon).
Hvorfor VIL du ikke underbygge bare lidt af det bras, som DU vælge at skrive?

Hvilket spørgsmål, kan jeg formulere til din betragtninger om kynisme, som du vil forsøge at svare sagligt og fagligt på?

Wernn

2 år siden
2 år siden

@ 5 Flemming Dalsgaard

"Er det forkert"

Det er der vel ingen, der kan afgøre. Der er ingen mellemregninger eller argumenter, som underbygger det som korrekt.

Efter facitlisten (Faglitteraturen på området) er det FORKERT på stort set alle måder.
Men facitlisten kan også være forkert. Men argumenterne er underbygget af data.
Data giver dog ikke nødvendigvis EN og kun EN konklusion.
For at komme til EN konklusion, må vi kende ALLE relevante data. Og det gør vi sjældent.
Så vi må gå med den konklusion, der er bedst underbygget og anerkendt af fagpersoner inde for området.
Og det med at underbygge er ikke rigtigt noget, som du gør det i.
Så helt generelt begår vi en mindre fejl ved at afvise ALT, hvad du skriver, end hvis vi godtager noget, som ikke er underbygget fra anden side.

Se fra min position ligner det ren ideologi.

Problemet er at DU tror på, at det er korrekt, uden at underbygge, hvordan DU kommer til den konklusion, fra de data og præmisser, som du har taget med i betragtningen.

Noget helt andet er.
Jeg er ligeglad med om det er korrekt eller ej.
Det er processen op til konklusionen, der interessere mig.
Det er den dialog, som jeg ønsker.
Ikke absolutte domme.

Wernn

2 år siden
2 år siden

Hej Wernn

Rart at høre fra dig igen.

2 år siden
2 år siden

@ 8 Flemming Dalsgaard

Når ja det er rigtig- Det kan ikke være dig ansvar at bidrage til dialog.

Wernn

2 år siden
2 år siden

@ 8 Flemming Dalsgaard
(#9 Wernn)

Undskyld!
Det blev noget vrøvl.
Jeg gider ikke mere forholde mig til det, som du skriver.
Men jeg mener dog, at jeg skyder (almindelig høflighed) at itlkendegive problemet.
Derfor blev min reaktion noget hurtig og venstrehåndsagtig, uden ekstre gennem læsning efter at jeg korrigerede i indlæget.

Mit budskab var, at den selvretfærdige tilgang, hele tiden peger på dig, som den forudrettede. Helt uden et kritiske blik på din egen ageren.

Wernn

2 år siden
2 år siden

Wernn

Du er hjerteligt velkommen til at sige din mening om alt muligt. Tilmed om de emner der kastes op her i debatten.
Du synes dog at have en forkærlighed for at kommentere mine indlæg.
Det er du også velkommen til.
Men kunne andre ikke have glæde af at se hvad du mener om debatternes emner?

2 år siden
2 år siden

@ 11 Flemming Dalsgaard

"Du er hjerteligt velkommen til at sige din mening om alt muligt"
Ren støj igen.
Hvornår har dette været relevant?
Nej vel- På intet tidspunkt har vi behandlet det spørgsmål. Du vælger altså at trække denne kommentar ind blot for at forplumre og hindre dialog.

Jeg har på intet tidspunkt skrev noget om mine begrænsninger i den retning.
Jeg skriver og spøger ind til DIN uvilje fra at stå på mål for blot en eneste af dine ufatteligt mange menneinger.

Der komme ike noget sagligt fra din side vel?

Hvis du nu læste andre tråde. Så vile du opdage, at der findes mennesker som forsøger at beskrive deres position på en saglig måde.

Jeg skrive til dine indlæg for at påpege den ufattalige selvretfærdig, selvcentrerethed, selvhøjtidelighed, som dine udgydelser er udtryk for.
Således at andre ikke skal stå alene med deres evt. mishag.

"Men kunne andre ikke have glæde af at se hvad du mener om debatternes emner"
Men jeg må ikke spørger ind til din mening-
Endnu et eksempel på dit selvsyn, som peger på et helt andet sæt fordringer for dig end hvad du tillægger andre.

Hvordan skulle min tilfældige og fejlbehæftede mening være interessant for et eneste menneske i verden?
Nej det er dig, med dine helt ufattelige høje tanker om dine tilfældige, grundelyse og tomme indskydelser som vil fortæller os andre noget.
Men lige som med muhamed og trump er det ikke muligt at spørger ind. Fordi der ikke er noget at spørger ind til. Det er tomhed 'begrundet' i tomhed.

Jeg ville gå over bjerge for at lære, dine egene tanker om dine begrundelser, at kende. Mem det er tydeligvis ikke en mulighed.

Wernn

2 år siden

Besvar debattråd

Debatten Kynisk frelse er startet 02/12-2020 12:09 af SentTænkteTanker og er placeret under Selvudvikling og livskvalitet.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

161Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 9 timer siden · Inghard
5Litteratur er mange ting
1 dag, 10 timer siden · Bullensohn
11Filosofi
6 dage siden · Bullensohn
4147Dagens ord
8 dage siden · Savanti
519Kontraster
8 dage siden · Savanti
2Dagens citat
9 dage siden · Nicolas Jessen
0Veggie fars / plantefars
10 dage siden · Ansu
5Er jeg den eneste, som savner en pe...
12 dage siden · Eddie
36'Penge'
12 dage siden · Bullensohn
2Blinder eller blænder
12 dage siden · Unknownsoul101
2Egen hjemmeside⁸
14 dage siden · MollyTrine
1Dagens Sketch (del en sketch/joke)
24 dage siden · Ansu
0Wadskjær Forlag
25 dage siden · RBAN
23Kommentarer
25 dage siden · Ansu
10But why?
29 dage siden · DeuceF43
31Hvad inspirerer dig
1 måned siden · Bullensohn
9Kritik til tale
1 måned siden · Nicolas Jessen
101Ligheder
1 måned, 3 dage siden · Ansu
0Harry Potter - for yngre børn?
1 måned, 6 dage siden · Løvinde
4Hvordan håndterer man skriveblokade...
1 måned, 13 dage siden · grkemacar
33Mellemgaard - et forlag i frit fald
1 måned, 13 dage siden · Henrik Petersen
1Hansens klejner
2 måneder, 7 dage siden · heksemutter
9Længde på noveller
2 måneder, 20 dage siden · Henning Nørgård
4Tro og juletid
2 måneder, 28 dage siden · Inghard
3Høj opløsning billed redigering
3 måneder, 13 dage siden · switch
8Hvor mange læser egentlig noveller ...
3 måneder, 20 dage siden · Henning Nørgård
2Boganmeldelser
4 måneder siden · Brit Skovgaard
2Fyldepennen
4 måneder, 1 dag siden · Ansu
5Hurra! Charterrejsen til Cypern er ...
4 måneder, 8 dage siden · Brit Skovgaard
2Definitionen på erotiske tekster
4 måneder, 10 dage siden · Nettish
0Forfatter søges til Børnebogsuniver...
4 måneder, 15 dage siden · Untitled
3Færdig med digtsamling
4 måneder, 17 dage siden · DeuceF43
5Blive til noget?
4 måneder, 23 dage siden · DeuceF43
1Rette hylde?
4 måneder, 24 dage siden · DeuceF43
9Hvornår har en begyndelse for meget...
4 måneder, 25 dage siden · Gandalflight
0Erotisk billede tilladt?
4 måneder, 26 dage siden · DeuceF43
140Dagens Vits
5 måneder, 6 dage siden · leviP
7Anbefalinger til forlag?
5 måneder, 9 dage siden · Krimi4Y
0Skrivegruppe!
5 måneder, 16 dage siden · Clara de N
27Chatten
5 måneder, 22 dage siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
6 måneder siden · Eddie
1Formatering fra word til Fyldepenne...
6 måneder, 9 dage siden · Pia Hansen
1Prøver her
7 måneder, 6 dage siden · FaetterA
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
9 måneder, 17 dage siden · Turse
0Kunst og verden politik
10 måneder, 17 dage siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
10 måneder, 19 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
10 måneder, 19 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
10 måneder, 21 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
10 måneder, 24 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
10 måneder, 25 dage siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
11 måneder, 22 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
11 måneder, 23 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
11 måneder, 25 dage siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
1 år siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
1 år siden · Cath Brown
2Datid og fortid
1 år siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
1 år siden · Provenceflemmin...
3Gør ægte kærlighed blind?
1 år, 1 måned siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
1 år, 2 måneder siden · Stenfisker
0Musik
1 år, 2 måneder siden · Savanti
0ups
1 år, 2 måneder siden · Savanti
0Musisk oplevelse
1 år, 2 måneder siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
1 år, 2 måneder siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
1 år, 2 måneder siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
1 år, 2 måneder siden · MariaMolgaard

Selvudvikling og livskvalitet

1Forstå Michael strunge og David Bow...
1 år, 4 måneder siden · Allimacc
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
1 år, 5 måneder siden · Kåemer
12Kynisk frelse
2 år siden · Wernn
33Din dag.
2 år siden · smukkehjerte
4Hvad hedder det når
2 år siden · Savanti
64Lykken
2 år siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
2 år siden · Savanti
20Udslettelse af selvet
3 år siden · Morpheus
4Grammatikkurser?
3 år siden · Mette-Maj Ronja
82Perfekt?
3 år siden · Engbo
23Efter døden
3 år siden · dino
2Pigen på piedestalen
4 år siden · dino
3Lidt om dig og mig :-)
4 år siden · nillepoulsen
11Kønsskifte
5 år siden · smukkehjerte
9Ensomhed
6 år siden · Fink
20OCD
6 år siden · michalik82
5Fortrydelse og anger
6 år siden · dino
7Hedonistisk tilvænning ?
7 år siden · Engbo
8Alderdom
7 år siden · dino
8At se sig selv udefra
7 år siden · Fink
14Viser
8 år siden · dino