Ordet er frit · Liv andre steder?

15 svar
Senest opdateret 7 måneder, 22 dage siden · 8 bruger(e) deltager
8 måneder, 1 dag siden

Et emne vi før har haft oppe er spørgsmålet om liv andre steder end på Jorden.
Man oplever at nogle inddrager sandsynlighedsbetragtninger i en argumentation for liv på andre planeter. Og her er der umiddelbart kode chancer for et rigtigt gæt. For med den store mængde af planeter der opfylder dette kriterium: et miljø hvor komplicerede kemiske processer kan fungere, vil sandsynligheden i sig selv være stor.
Tanken er baseret på at kemi der ligner jordisk livs vil være nødvendig, eller i det mindste være en god basis for muligheden for liv.
Denne jordiske kemi handler om kulstof som det centrale atom. Derudover er der i høj graf ilt, kvælstof og brint samt desuden calcium og jern m. m. Og så naturligvis natrium, kalium og klor.
Grunden til at jeg nævner de tre sidste stoffer særskilt er at saltvand udgør en slags miljø, der ikke i sig selv hører til den egentlige organiske kemi.
Organisk kemi er faktisk en pseudobetegnelse. Men kulstoffets kemi er "tilfældigvis" grundstammen i det organiske liv.
Når man så er færdige med at tale om sandsynligheden for at der findes liv "derude," må man også beskæftige sig med sandsynligheden for at vi opdager det. Her vil held spille en rolle.
Når vi kigger ud i universet (med vore teleskoper m. m.) ser vi tilbage i tiden. Jo længere ud vi spejder, desto længere tilbage er tiden, men det område vi ser ud i blive også større. Og det skaber dette dilemma:
Jo større område vi ser på i et forsøg på at finde liv (hvilket i sig selv bør værre en god idé) desto fjernere i tid kommer vi. Problemet heri er, at skulle vi ved at se på et stort område så være heldige at finde tegn på liv, så ligger det vi ser så langt tilbage i tiden at sandsynligheden for at livet er der endnu bliver tilsvarende mindre.
Hvis intelligente væsener kigger ud i rummet og finder planeten Jorden i en afstand af 250 millioner lysår, så vil det liv de måske ser værre koncentreret i havet med højst meget primitive livsformer på land.
De vil jo ikke kunne vide at her 250 millioner år senere lever mennesker der kan lave en kikkert der kan kikke tilbage imod dem!
Så sandsynligheden for at der findes liv er nok stor. Men sandsynligheden for at vi opdager det er lille. Og sandsynligheden for at det liv vi opdager er noget der kan føre til en brugbar kontakt er igen meget lille.

En anden ting der giver anledning til spørgen, er om vi overhovedet kan antage, at det vi hos os forstår ved "intelligent liv" overhovedet har mening. For er "intelligent" et universelt begreb? Eller er det kun en parameter ved vores livsudfoldelse?
Det spørgsmål vil jeg for mig selv vove at svare ja til. For hvis jeg tror på udviklingen på jorden, må jeg også tro på udvikling andre steder, hvor der måske er liv. Og intelligens er en overlevelsesparameter. Men det er drilagtigt at menneskelig intelligens kun er ca 1 million år gammel, i det højeste. Og det er kort tid i forhold til livet selv som går mere end en milliard år tilbage, hvis man medregner de mest primitive organismer.
Jeg vil dog antage at egentlig intelligens må føre til en form for matematik og fysik. For der bør nok opstå et behov for at kunne tælle og vurdere arealer. Mange opgaver må være naturlige. For eksempel ved vi på Jorden at en cirkels areal er lig med omkredsen ganget med den halve radius. Det kan man nok også regne ud andre steder.
Men vil vi kunne kommunikere meningsfuldt? Og vil vi kunne mødes i tillid? Det sidste vil give anledning til en del panderynken hos mange. For de tænkte møder imellem mennesker og væsener fra andre verdener, som kunstnere har udtænkt gennem årene, er sjældent præget af tillid! Snarere den ene parts trang til total udryddelse af den anden!
Sådan er det i "Klodernes Kamp" efter H. G. Wells og i holocaustpastichen "Independence Day."
Men ud over en eventuel praktisk nytte (eller u-nytte) ved kontakt er der på et filosofisk plan et stort ønske hos mange om simpelthen at få bekræftet at der er eller kan være liv andre steder end på Jorden.
Men hvis der er - hvad viser så det? Efter min mening ingen ting! For hvis Gud har skabt liv på jorden, kan han jo også have gjort det andre steder uden vort vidende.
Der vil derfor næppe være afgørende religiøse konsekvenser af en sådan opdagelse.

Har I andre en mening om liv i andre verdener? Er det muligt? Er det nyttigt? Er det farligt?

8 måneder, 1 dag siden
8 måneder, 1 dag siden

Hvad er 'LIV'?

Wernn

8 måneder, 1 dag siden
8 måneder, 1 dag siden

Når et spørgsmål er så kort formuleret, er svaret nok svært, tror jeg.
Men lad mig prøve!

Det er fristende i første gang at skelne imellem liv i astronomens kikkert og liv i grundsubstansen set fra en biologs ellers filosofs side.

Det første er nok noget med at man ser ting i tid og rum som må skyldes aktivitet fra et væsen der må opføre sig ud fra en viljesakt.
Det er nok til at få astronomen til at sige: "Der ER liv derude!"

Men det andet - hvad er egentlig liv?
Vi lærte i skolen at der var nogle ytringer der hørte animalsk liv til:
1. stofskifte
2. irritabilitet
3. forplantning (og en heraf følgende embryonal vækst af afkom.)
4. ...hmmm

Jeg vil tilføje at liv er materie i en organisation der fører til at denne materie har en vilje. En vilje til at eksistere, at bestå.

Men der findes uden tvivl klogere definitioner.

8 måneder, 1 dag siden
8 måneder siden

Jeg tror helt sikkert der er liv. Vores galakse; mælkevejen, som indeholder et utal af stjerner (vores sol er en stjerne) der igen har planeter omkring sig, er bare en ud af flere galakser end vi kan visualisere for vores indre blik. At tro at jorden er det eneste sted er i min optik en smule absurd. At der er liv derude og om det er farligt. Det kommer vel an på dette livs interesser og/eller dets færden. Jeg kunne faktisk godt fristes til at tro, at vi er underlagt en allerede eksisterende orden, kontrolleret af liv udefra, uden at vi ved det. Måske er denne orden styret af vores fremtidige selv? Vi ville ikke ane hvis vi så eller oplevede en menneskelig karakter fra en anden tid. Hvad hvis hele vores virkelig er en stor simulation hvor vi via vores handlinger løser et givent problem for en mere overlegen eksistens, blandt flere multi simulationer ☺️. Jeg ved med sikkerhed at jeg fatter meget meget lidt af hele det store, vi alle er en del af. Der er så mange faktorer på spil at jeg får helt ondt i hovedet hehe

8 måneder siden
7 måneder, 29 dage siden

Niels Bohr sagde engang at hvis man ikke bliver lidt svimmel af at diskutere kvantefysik, så har man intet forstået.

Og nok det samme om himmelrummet.

Det har sin fristelse at tænke på universet som en sammenhængende realisering af en plan.
Barnet i kejserens nye klæder har for mig altid været den betragtning at hvis vi var resultatet af en plan, så burde vi være skruet anderledes sammen. Jeg ser os og dyrene som resultatet af tilfældighedernes nytte.

Jeg mindes en sang af Ian Anderson der hed "user friendly." Den begynder med: "Do we inhabit some microspace..."
forstået sådan at vore makroomgivelser (solsystemet - mælkevejen) er mikrotilstande i en langt større målestok.

7 måneder, 29 dage siden
7 måneder, 27 dage siden

Vore astronomer spejder ud i det fjerne efter liv.

Men arkæologer m. m. søger efter fremmed liv i vor fortid.
Mange ting er fundet som kan give tanker om besøg fra fremmede verdener. Det sker når man finder noget der er såvel gammelt som så avanceret at man ville tvivle på at det var lavet af mennesker på den tid.

Der er også gamle tekster der kan få os til at tænke på fremmede væsener. For eksempel Daniels bog og Ezekiels bog i Bibelen.

Desuden hvad jeg har skrevet om tidligere den "romantiske" historie om Maria Orsic der var ven med Nicola Tesla og så fik syner som hun skrev ned på et oldgammelt sprog som hun umuligt kunne kende. En tekst der anviste konstruktionen af flyvende tallerkener.

Der er mangt og meget der kan give tanker om de fremmede. Om det nu har troværdighed eller ikke.

7 måneder, 27 dage siden
7 måneder, 27 dage siden

Den øverste for Nasa er en svejtser som er opvokset ikke langt herfra.
I hans sidste svejtser interview meddelte han følgende - planer om at lande på Mars - grunden man søger efter begyndelsen til liv. Hans far var præst, og han kender biblen, men alligevel kender han den ikke, derfor har han også et problem angående hans afdøde forældre. Er det som de prædigede eller ikke.
Gud er personlig han skal opleves - man skal kunne genkende hans virken,
uden ham er vi ingenting.

7 måneder, 27 dage siden
7 måneder, 27 dage siden

Jeg har aldrig haft fantasi til at forestille mig, at der IKKE skulle være en eller anden form for organisk liv på andre kloder. Universet er af ufatteligt gigantiske dimensioner, så jeg anser sandsynligheden for at der er organisk liv andre steder for betydeligt større end sandsynligheden for at det ikke skulle være tilfældet.

Om det har nogen betydning for mit generelle verdens- og livssyn? - Ikke det mindste, al den stund jeg også tror mennesket vil være forsvundet (uddød), lang tid før vi vil have kunnet opdage dette liv, så hvorfor spekulere videre over dét.

7 måneder, 27 dage siden
7 måneder, 26 dage siden

Der er noget om det håbløse i sagen.

At få øje på liv er at se lyset der udsendes fra det. Og dette lys skal netop ramme vor planet i vor levetid.

En ting er at det rammer, en anden ting er om det er for svagt? Vi kigger normalt efter stjerner, og lysstyrken derfra er jo enorm, sammenlignet med det sollys der reflekteres fra en "abe der knækker en pind."
Og hvis der skal være liv, skal der nok være en atmosfære. Og hvor meget lys trænger ud gennem atmosfæren fra disse små tegn på liv?

Skal vi håbe på signaler der antyder liv, skal det nok være signaler som intelligensvæsener har udsendt med en hensigt.

Jeg synes det er lidt frustrerende: Vi ved at verden er der, men vi kan ikke nå den.

Jeg synes bestemt at vi skal spekulere videre over det. Menneskene har altid søgt efter noget der er stort og som giver perspektiver til vore liv.

Men vi bør nok ikke besættes af det så vi glemmer at gøre tingene bedre her hos os selv.

7 måneder, 26 dage siden
7 måneder, 26 dage siden

Om der er liv på andre kloder har jeg ingen forestilling om. Men jeg tænker på de religiøse forestillinger om himlen, om Gud omgivet af englehære, og om at nogle af disse engle har besøgt jorden. Måske er det bare væsner der er kommet fra en anden klode, og som er af en helt anden art end os.

I 1. Mosebog står der om Gudsønner der materialiserede sig og giftede sig of fik børn med jordiske kvinder. - Det er naturligvis myter, men myter bunder ofte i en virkelighed.

7 måneder, 26 dage siden
7 måneder, 26 dage siden

Jeg tror på der er liv andre steder.
Vi er ikke de største på jorden. Heldigvis for det. Godmorgen fyldepen.dk

7 måneder, 26 dage siden
7 måneder, 26 dage siden

Der er mange som tvivler på Gud, fordi de ikke ser eller oplever ham. Jesus svarede farisæerne, da de spurgte ham om et tegn, at de fik ikke andet, end tegnet om Jonas som blev opslugt af valen. Dermed er opstandelsen ment.
Biblen vidner på mange måder, fx de mange profetier sagt meget længe forud. Guds virke er også set med under tegn og helbredelser som før i tiden.
Efeserbrevet 6 - 12 taler om ondskabens åndemagter i himmelsrummet. Det er der djævlen og de faldne engle opholder sig, også kaldt den anden himmel, Den første er jorden, og den tredje er paradiset. Sådan forklarede Paulus det i 2 Korinter brev 12 - 2.
Ved at studere det Gamle Testamente mærker man, at nogle af profeterne bevægede sig fra den ene dimension ind i en anden meget hurtigt. Jeg vil mene, man skal ind i en anden dimension for at finde noget som har med liv at gøre. Alting taget i betragtning, vidner det ikke om Guds almægtige størrelse.
Jesus siger i Åbenbaringen 3 - 14, jeg vil udspy dig ud af min mund, fordi du er hverken kold eller varm. Mon ikke der er mange lunkne kristne, som i virkeligheden ikke tror, men forlader sig på deres egen viden.
Jesus har gjort det meget let, antag ham og leve efter ordet.
Den som ikke giver op, vil opleve den tre enige Gud inderlig med tegn og virke ud af til.
Vores liv her er forberedelse til en arv som vi er lovet, at leve og regere med Kristus i al evighed.

7 måneder, 26 dage siden
7 måneder, 25 dage siden

Jeg sad lige og kom i tanker om, at jeg engang har hørt betegnelsen "ormehuller". Jeg véd ikke, hvor udviklet teorien om eksistensen af sådanne er, eller om den helt er afvist i dag; men de muligheder et ormehul skulle frembyde er, som nedenstående artikel viser, da ganske fascinerende:

https://videnskab...envej-i-universet

7 måneder, 25 dage siden
7 måneder, 24 dage siden

Ja, man forestiller sig at der er genveje, så man "kan" rejse i kortere tid for at komme en vis afstand.

Det fik mig engang til at tænke denne tanke:

Hvis man i sit teleskop ser en stjerne i f. eks 100 lysårs afstand, og man så opdager et ormehul - hvem siger så at ikke også lyset mod vores teleskop valgte denne vej? Sådan at de 100 lysår vi bedømmer i teleskopet så faktisk er ormehulvejen? (Og at der ikke findes kortere veje?)
Det kan jeg ikke vide, men jeg har lidt mistanke om at vi ikke kan gøre noget.

Der var en film, der vist hed "Interstellar," som havde "sådan noget" i handlingen. Jeg tror ikke på mulighederne i det, men Anne Hathaway var jo med i filmen så...

Jeg er skeptisk omkring det at rejse til andre verdener for at bo der.
Det synes mig en bedre tanke at bygge et stort rumskib og lade det være den nye verden.

Vi mennesker bærer en modsigelse i os: Vi er en "art" ligesom myrer og termitter. Men vi trives ikke med at være det. Vi vil være med og til stede SELV!
Vi har ikke nok i at "en idé" lever videre ude i det fjerne. Hvis vi ikke selv kan få en billet til rejsen, så er der ikke noget ved det.

Men ærlig talt: Selv hvis mennesker kunne komme med og trives derude, så er der jo alligevel ikke os alle der er plads til. I hvert fald ikke hverken du eller jeg.

7 måneder, 24 dage siden
7 måneder, 24 dage siden

"Selv hvis mennesker kunne komme med og trives derude, så er der jo alligevel ikke os alle der er plads til. I hvert fald ikke hverken du eller jeg." (#13)

Øv, så brast den illusion også! :-)

7 måneder, 24 dage siden
7 måneder, 22 dage siden

Haha dagens morgen fnis. Tak for det. Mvh Ann . Savanti .

7 måneder, 22 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Liv andre steder? er startet 04/03-2020 09:53 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Ordet er frit.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

130Læserbreve
16 sekunder siden · dino
3660Dagens ord
36 minutter siden · Engbo
5Godt man ikke kan
1 time, 8 minutter siden · Wernn
0Finding Forrester
1 time, 47 minutter siden · Kafkaesque
1Skal vi starte et skrive- fortællef...
1 dag siden · Savanti
55Ligheder
1 dag, 8 timer siden · Savanti
9skrive start hjælp
2 dage, 2 timer siden · Prem
133Virus
2 dage, 5 timer siden · Inghard
5Jalousi kontra .
3 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
3 dage siden · Savanti
29Dagens Had
3 dage siden · Engbo
38Big Brother Is Watching You!
5 dage siden · Wernn
452Kontraster
5 dage siden · Engbo
0jeg søger feedback
7 dage siden · AAND
0Anti virus og ærligt menneske .
7 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
7 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
12 dage siden · Wernn
8Meddelelse
13 dage siden · Engbo
19Hvad hedder det modsatte
14 dage siden · Wernn
105Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 1 dag siden · Wernn
230Forbyde kritik?
1 måned, 2 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
1 måned, 9 dage siden · Emeli
11Metwo-two
1 måned, 15 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
1 måned, 16 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
1 måned, 20 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
1 måned, 20 dage siden · Wernn
11668
1 måned, 21 dage siden · Wernn
26JULEN
1 måned, 27 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
1 måned, 28 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
1 måned, 29 dage siden · Prem
11Hvem er du?
1 måned, 29 dage siden · Prem
13Dagens anekdote
1 måned, 29 dage siden · Prem
64Lykken
2 måneder siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
2 måneder, 4 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
2 måneder, 5 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
2 måneder, 13 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
2 måneder, 18 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
2 måneder, 26 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
2 måneder, 27 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
2 måneder, 27 dage siden · dino
2Musik fænomen.
2 måneder, 28 dage siden · julia97hansen
12Nicht diese Töne...noch eimal.
3 måneder siden · dino
0Betalæsere søges til fantasy roman
3 måneder, 1 dag siden · melberg
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
3 måneder, 1 dag siden · melberg

Ordet er frit

130Læserbreve
16 sekunder siden · dino
452Kontraster
5 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
1 måned, 9 dage siden · Emeli
13Dagens anekdote
1 måned, 29 dage siden · Prem
8Spansk
3 måneder, 2 dage siden · Savanti
4Hobbitten
3 måneder, 14 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
4 måneder, 1 dag siden · Wernn
116Dagens Vits
4 måneder, 2 dage siden · Savanti
8Udødelige fortællinger
4 måneder, 13 dage siden · Engbo
3Droner
4 måneder, 14 dage siden · JohannesB
2Royalty
5 måneder, 24 dage siden · WeirdSpace
0Tillykke til dronningen
6 måneder, 18 dage siden · Savanti
15Liv andre steder?
7 måneder, 22 dage siden · spilskabet
1470% sænkning af CO2 udslip
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
10 måneder, 4 dage siden · Wernn
23Entropi og evolution
10 måneder, 25 dage siden · Wernn
2Hærværk
10 måneder, 28 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
11 måneder, 11 dage siden · Savanti
1Brug af navne i bøger?
11 måneder, 14 dage siden · Eddie
0Diskrimination af kvindesport?
1 år, 1 måned siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
1 år, 2 måneder siden · heksemutter
4Gætteleg
1 år, 5 måneder siden · Polo
3Udgivelse af digtsamling
1 år, 5 måneder siden · Fink
1Retstilstand og retssikkerhed
1 år, 7 måneder siden · Kattegat
2Mindre smerter når jeg skriver
1 år, 7 måneder siden · dino
4Gratis
1 år, 7 måneder siden · Savanti
2I gang.
1 år, 8 måneder siden · dino
5BESTAWARE....
1 år, 8 måneder siden · Kattegat
4Stavefejl.
1 år, 8 måneder siden · jebomik
0Fleksjobbers tilknytning til arbejd...
1 år, 9 måneder siden · knudkp
5Cookies og trejdepart!
1 år, 9 måneder siden · Titken Toft
0Annoncer på facebook!.
1 år, 9 måneder siden · Savanti
1Hjemløse !.
1 år, 9 måneder siden · Savanti
1Moderniseringsstyrelsen !.
1 år, 9 måneder siden · Kattegat
6Danske Bank
1 år, 9 måneder siden · Savanti
2Grænse politi .
1 år, 9 måneder siden · Savanti
2Klimaet .!.
1 år, 9 måneder siden · Savanti
0Medvirk i podcast.
1 år, 10 måneder siden · Rasmus C
0FebruaryFICTION
1 år, 10 måneder siden · Syrene Hvid
7Kromosomer
1 år, 10 måneder siden · Kattegat
5Med omtanke
1 år, 11 måneder siden · tope
10Forfatter
1 år, 11 måneder siden · tope
7Kulturen står i en stilstand, der k...
1 år, 11 måneder siden · tope
6Hvordan foretrækker du at sidde og ...
1 år, 11 måneder siden · jebomik