Religion, politik og samfund · Forskningsprojekt om konflikt og kommunikation

35 svar
Senest opdateret 9 dage siden · 6 bruger(e) deltager
14 dage siden

Jeg køre fortiden et forskningsprojekt, hvor jeg gennem interview udfordre menneskers forståelse inden for felter og emner, som de finder vigtige, og finder, at andre negligere. Herved forsøger jeg at indsamle empiri, som kunne be- eller afkræfte de teorier, som jeg for tiden er ved at udvikle omkring det, som vi i dagdagssprog kalder konflikter.
I samme forbindelse deltager jeg i mange debatter på primært Facebook.
Jeg påtager mig ikke en "Rasmus-modsat" eller en djævlens advokat rolle.
Alene det; at jeg præsentere min ærlige men undersøgende kritik, kan være provokerende nok til at møde mennesker, der ser det som en konflikt.
Den udfordrende dialog (Som jeg heller vil sige om det, som andre kalder en konflikt) er dermed også mulig som skriftlig kommunikation/debat/dialog.
Jeg vil derfor gerne beder deltagere her fra fyldepennen til at udfordre mig på, om jeg gennem de teorier, som jeg er i gang med at afprøve, kan afmontere eller afværge det som ellers kunne være konfliktfyldt.
Har du en mening om, at noget er vigtigere end de fleste andre tilsyneladende er opmærksome på, vil jeg meget gerne bede om din hjælp.
Enten her via fyldepennen eller via fb gruppen 'Konflikt dialog'

Tak
Wernn

14 dage siden
14 dage siden

Facebook gruppen hedder naturligvis "Konfliktfri dialog"

Jeg får det rettet, når jeg finder ud af hvordan ;-)

14 dage siden
14 dage siden

Det lyder interessant, og jeg har da også konfliktemner som jeg gerne vil have udredet. Men jeg vil gerne vide lidt mere om hvad det går ud på. Hvad forventer du at jeg skal gøre?
Kåemer

14 dage siden
14 dage siden

Hej Kåemer

"Hvad forventer du at jeg skal gøre?"
Mennesker, der tror på et religiøst narrativ, vil sikkert pege på dette.
Jeg tænker at de fleste af os har en slags "kæphest", som vi gerne vil formidle vores forståelse af.
Det er den 'Kæphest', som jeg vil udfordre og dermed pege på en evt. konflikt.
Du peger herover på konflikt.
Konflikt kunne meget nemt og relevant være det emne vi kunne belyse gennem en dialog.

Min tanke er at dele dialogen om i tre dele.
(Formen er ikke 100 % på plads endnu. Jeg bygger metoden ud fra de erfaringer, som jeg høster).

Førte del handler om at opbygge en så præcis og stærk præsentation af emnet og begrundelsen for vigtigheden som muligt.
Det vil sige: Arbejde med Toulmins argumentodel eller lignende.
Og at stille opklarende spørgsmål.
For tiden arbejder jeg med 5 spørgsmål.

Anden del handler om at formulere kritiske spørgsmål ud fra, hvad vi kan komme i tanke om, at 'andre' kunne indvende.
Jeg er endnu ikke kommet så lange med nogen, men her tænker jeg tilsvarende, at vi forsøger at svare på 5 spørgemål.

Tredje del handler om at afprøve modargumenter.

Fjedre del handler om at forholde sig til den modsatte eller næsten modsatte position. For at afprøve, hvordan man begrunder positionen X som bedre (hvad det så end betyder) end den uforenelige position Not-X.

Min opgave er at bevare den gode dialog tiltros for udfordringen.

Hvis dette ikke frister dig til dialog. Må jeg så bede dig om at skrive et par ord om, hvad der holder dig tilbage?

Tak for dit spørgsmål
Wernn

14 dage siden
14 dage siden

For mig lyder det som de debatter vi har haft her på Fyldepennen i årevis.

Jeg har i det sidste haft nogle konflikter med nogen hvor emnet har været homofobi.

Vi har haft en debat om dette for ikke så længe siden, men det er en sag med mange aspekter.
Kåemer

14 dage siden
14 dage siden

Hej Kåemer
"For mig lyder det som de debatter vi har haft her på Fyldepennen i årevis"
Det tænker jeg også. Der er derfor jeg forsøger mig her.

Jeg tænker også at jeg vil kaste mg over deverse debatter her på fyldepennen.

Forskellen er dog, at jeg skal bruge erfaringerne som empiri til min forskning.
Det er vist ikke sket på fyldepennen før.

Wernn

14 dage siden
14 dage siden

Jeg er nok lidt tungnem, men jeg har stadig ikke fattet hvad det går ud på og hvad jeg i tilfælde skulle gøre. Du er da velkommen til at se på alle debatter jeg har deltaget i og bruge hvad du vil.
Kåemer

14 dage siden
13 dage siden

Jeg har det også som Kåemer udtrykker: Jeg skal helst forklares to eller flere gange.
Men jeg kan da prøve mig frem med en påstand. En påstand, der ikke er hellig. Jeg er også klar til at indrømme.

Men det er min erfaring at, der i den danske befolkning kun er få, der har en politisk overbevisning - bevidsthed. Det er kun partier til venstre, der har rod i folket.
Der er kun få af de, der stemmer på de gamle etablerede partier der ved, at de stemmer for NATOs og nære allierede,at de så stemmer på krige - den lange række af ulovlige krige, der gentagne gange bliver startet på løgn.
Jeg ved minpåstand er en generalisering, for der findes selvfølgelig få undtagelser. Men forholdet er sådan - efter min erfaring i debatter mellem folk, jeg træffer og på nettet -også her på Fyldepennen.

13 dage siden
13 dage siden

Hej Kåemer
Det eneste, som jeg har brug for fra din side, er dit samtykke.
Og det læser jeg at du har givet ;-)
Hvis du ønsker at trække dig, er der intet der forhindre dig i det.

Mit spørgsmål er nu:
Man taler om:
Interessekonflikt. Instrumentelkonflikt, personkonflikt, væbnet konflikt osv.
De har begrebet 'konflikt' til fælles.

1 Hvilket spørgsmål kan vi formulere for at blive klogere på dette fælles konflikt begreb?
Hvordan svarer vi på dette spørgemål?

13 dage siden
13 dage siden

Jeg ville gerne svare, men forstår ikke spørgsmålet.

Når det gælder homofobi, som jeg har nævnt, så må det vel være personkonflikt.

13 dage siden
13 dage siden

Wernn

Hvis du vil have noget ud af dette, så må du nok være lidt grundigere med forklaring. Dette er antagelig velkendt stof for dig. Det er det ikke for os.

13 dage siden
13 dage siden

Jeg fatter intet.

Men jeg har da gennem tiden tænkt over debatters metode og form.
Man kan tonse løs med sin egen mening - eller begynde med at opsummere modargumenter, for så at påvise deres manglende holdbarhed og sammenhæng.
Eller man kan tautologisere sit synspunkt. For eksempel ved at opstille en parallel til noget andre (publikum?) dårligt kan være uenig i.
Og så udnytte at andre ikke har taletid nok til at påvise den formelle fejl og så også nå at sige sin mening og argumentere for den.
Sådant ser vi meget af i vor tids debat i medier.

13 dage siden
12 dage siden

Bare et enkelt spørgsmål. Du taler om et "forskningsprojekt"; i hvilket regi foregår dette forskningsprojekt?

12 dage siden
12 dage siden

@ JohannesB

Tak for dit spørgemål.
Det er min private hobby inde for sociologi.

Jeg har skrevet problemformulering og er i gang med metodeafsnit.
Mit indlæg her er en afprøvning af en metode.

12 dage siden
12 dage siden

@ Kåemer

"Hvis du vil have noget ud af dette, så må du nok være lidt grundigere med forklaring"

Min erfaring er, at jeg gennem en for dyb forklaring kommer til at farve dialogen.

Lad mig prøve med en betragtning.
Du er underviser og jeg er den studerende.
Jeg forudsætter at:
-Du kender et emne, som du tillægger en anselig betydning for eller i din hverdag.
-Du mener, at andre eller du ville kunne have gælde af, at andre kendte mere til dette emne.
Jeg stiller op som den, der vil lære mere om dette emne.
That's all.

Du har peget på konflikt som emne.
Det har vi ikke lås os på.
Jeg følger en debat, hvor jeg forsøger, at opnå dybere forståelse af, hvad nogle mennesker mener med ordet/begrebet ideologi.
Andre dialoger, som jeg har haft, har handlet om: Retfærdighed, børneopdragelse, relationer mellem mennesker, kommunikation, begrebet 'hjem', og begrebet 'ansættelse'.

Af begrebet, som jeg selv har fremført som eks. er: Vielse, retssag (forbrydelse/straf) og ledelse.

Med andre ord: Begreber, der peger på fænomener mellem mennesker.

Og så er jeg nu tilbøjelig til selv at pege på endnu et fænomen, nemlig retorik.
Kender du det retoriske trick: "Meg ek fostå"?

Det handler om, hele tiden at pege på, at den, der fremfører et eller andet, ikke har gjort det klart nok, uden selv at går ind i dialogen og pege på de svagheder som hindre en i at forstå det.

Du kan i princippet blive ved med at skrive at jeg ikke har forklaret mig godt nok.
Jeg kan blive ved med at forklare i 'vest'. mens den svaghed, som du (ikke) peger på, ligger i 'øst'.

Jeg vil meget gerne forklare mig. Men jeg har brug for, at du viser mig svagheder i det, som jeg har skriver, som jeg så kan korrigere. Jeg kan ikke gætter mig til de betingelser og behov, som du skal have opfyldt for at gå i dialog med et andet menneske.

"Menneske er alle tings målestok" sagde Protagoras.

Jeg stiller ikke selv betingelser for dialog- Derfor er jeg på bar bund.

Sidst og måske mindst: Du kan ikke vide, hvordan jeg opnår den empiri, som jeg mener, at jeg skal bruge i forbindelse med dette arbejde. Så lad venligst være med at fortæller mig, hvad jeg skal være grundig med.
ELLER hvis du på en eller måde har en erfaring, som du bygger denne formaning på, så er jeg åben for at kende din begrundelse for at pege på, hvad det er jeg skal være grundig med.
Men lige nu står din formaning ret alene og ubegrundet.
Kan vi blive enige om, at du ikke kender metoden?
Kan vi blive enige om, at det med empirien, er mit ansvar?
Dit valg går alene på, om du vil deltage eller ej.
Har du betingelser, så fremfør dem som betingelser. Ellers; kan du trække dig, hvis der skulle ske noget, som du ikke kan være med til.

Peg gerne grundeigt på, hvad der holder dig fra at deltage- Det kan jeg bruge til noget.

Jeg må beklage, at jeg står udenforstående over for det problem som du tydeligvis forsøger at påpege.
Peg venligst lidt mere præcist på problemet. Jeg vil meget gerne forsøge at imødekomme det.
Jeg kan ikke imødekomme noget, som jeg ikke kender.

Wernn

12 dage siden
12 dage siden

Wernn

"Meg ek fostå"?

"Peg venligst lidt mere præcist på problemet" - Ja, det ER jo problemet.

Vi har i årevis haft debatter her på Fyldepennen, og vi har ikke haft problemer med at forstå hinanden, heller ikke når vi var vildt uenige.

Så du må hellere opgive os, eller da jeg jo ikke kan tale på andres vegne, du må hellere opgive mig.

Kåemer

12 dage siden
12 dage siden

Kære Wernn.
Du må forstå, at det er dig der vil have noget af os og ikke omvendt. Derfor må du forklare dig forståeligt og tage al kritik til efterretning, vel også for din egen og dit projekts skyld.
Selv har jeg forsøgt at besvare de spørgsmål, du har givet mig uden rigtig at kende din dagsorden eller dit mål. Ja undskyld, men hvis du forventer, at folk skal tage dig og dit projekt alvorligt, er du nødt til også at tage os og vores spørgsmål angående dit projekt alvorligt. Alt andet er arrogant.

12 dage siden
11 dage siden

"du må hellere opgive mig"
Må jeg i det mindste bede om en begrundelse?
Jeg opgiver ikke noget. Her er det dig, der opgiver her.

Generelt, når jeg møder noget, som jeg ikke forstår, så indvoldverer jeg mig i det. Skal jeg læse, at du har den modsatte tilgang?
Er det ikke samme begrundelse, som begrundelsen for at blive i en fanatisk ideologi gennem at pege på at, men ikke forstår andet?

Hvad er det du ikke forstår og hvordan er det et problem?

Du skriver, at der en noget, som du (og andre) forstår.
Hvorfor så ikke fremføre dette, frem for at pege på det, som du ikke forstår?

Hvordan kommer du til forståelsen af forståelse?
Hvordan kommer du til forståelsen af ikke-forståelse?
Hvordan er det ikke blot ytinger uden belæg?

Det er som om, du vil forstå resultatet, før jeg er færdig.
Jeg kender ikke resultatet.

Hvorfor vil du ikke bare indrømme, at du ikke vil dialog?

11 dage siden
11 dage siden

Vi har haft dialog hele tiden. Du har skrevet 8.indlæg og jeg har skrevet 6 - foruden hvad de andre har skrevet.

11 dage siden
11 dage siden

"Vi har haft dialog hele tiden"
Ok- Den godtager jeg, som din forståelse af dialog.
Vi har tydelig vis lidt forskellige kriterier for, hvad vi betragter som dialog.
I min forståelse, har jeg kun læst retorik.

Nu var det en specifik dialog om et specifikt emne, som jeg søgte.

En åben ligeværdig undersøgende (Sokratisk) dialog.

Findes der et spørgsmål, som jeg kan stille, og du ærligt vil forsøge at svare på?

Netop det at forsøge at imødekomme den andens spørgsmål (Al-la Kierkegaard "At møde den anden ..."), er et af mine kriterier for at betragte en ordudvæksling som dialog.

Giver det mening for dig, når jeg skelner mellem "Tale til" og "Tale med"?

Jeg tænker at komunikation kan betragtes gennem mange nuancer.
Så som gradueringen: Komunikation der hanler om:
- At informere (Afsende > modtager - modellen)
- At udveksle information (Peer to Peer modellen)
- At søge infomation (Hermeneutisk)
- At generere information (Videnskabelig tilgang).

Det fordre mod at gå ind i en dealog som indebære, at man kommer til helt ny viden. Måske er det det der skræmmer dig. Jeg ved det ikke, det er rent gæt.

Jeg læser, at vi skriver 'TIL' hinanden.
Jeg ser, at du har paraderne meget højt oppe og jeg forsøger at forstå, hvorfor du vælger denne tilgang?
Men det hjælper tydeligvis ikke at stille spørgemål.

Du kunne vælge at stille spørgemål. Det sker ikke
Du kunne væge at svare på mine spørgsmål. Det sker ikke.
Det er de data, som jeg har at bygge en forståelse af denne 'dialog' ud fra.
Men det er er for lidt for mig.
Så jeg vælger ikke at slutte noget.
Det har jeg svært ved at anerkende som dialog.

Kender du Edgar Shein?
Jeg plejer ikke at anbefale folk bøger, fordi jeg ser det som udtryk for, at man ikke selv giver forklare sig.
Men nu evner jeg ikke selv (af en eller anden grund som ikke kan gennemskue) at opnå en åben dialog med her, så jeg vil gerne pege på bogen 'Spørg'.
Den handler om at spørger ind før vi springe til at dømme.

Hvorfor?
Jo fordi jeg læser:
At du stiller krav om, at der er noget (?), som du skal kunne forstå.
At du stiller krav om at der er noget (?), som jeg skal kunne forklare.
For at vi kan komme videre med noget (?).
Hvor kommer disse krav dog fra?
Og hvad er det for noget (?), som du peger på?

Som jeg ser det ligner det samme retorik, som mennesker med en fanatisk religiøs tilgang fremføre over for evolution. At der er et "missing link".
Uanset hvor lille det missing link bliver vil det altid være der.
Du kan blive ved med at fastholde at du ikke har forstået det.
Du kan blive ved med at fastholde at jeg ikke har forklaret det godt nok (hvad det så end er jeg skal forklarer).
Det ser, for mig, ud som du et trådt ud på en sti, der handle om, at jeg aldrig vil kunne nå nogle kritieier. Måske fordi de ikke findes.
Som om ønsket om, at jeg skal nå dem, ikke findes.

Venligst Wernn

11 dage siden
11 dage siden

Kære Nicolas Jessen

"Du må forstå, at det er dig der vil have noget af os og ikke omvendt"
For mig at se, tilbyder jeg en slags 'mikrofon'.

Men!
Lad mig forsøge at gå med på præmissen.
Jeg vil have noget, som folk har- Så?
hvorfor vil de ikke dele!
Eller hvad er problemet i, at det er mig det vil have noget?
Står jeg så pludseligt i gæld?
Hvis jeg står i gæld - Så er det vel ikke mig, der vil have noget?
Hvilken omkostning, ser du, for de mennesker, der går ind i dialogen med mig?

"Derfor må du forklare dig forståeligt"
Der er ikke noget jeg heller vil. Men, hvad er det jeg skal forklare?
Jeg kan umuligt vide, hvad folk har brug for at få forklaret?
Mennesker kommunikerer hele tiden. Men når jeg kommer og vil kommunikere- Så skal jeg pludseligt forklare mig?
Håber at det er muligt at finder lidt forståelse for, at det femstår noget akavet for mig, at skulle skrive dette.
Jeg kunne skrive de næste 20 sider. Og folk vil stadig stadig kunne pege på, at det ikke er en tilstrækkeligt forklaring.
Jeg kan ikke læse mig til hvordan og hvilken forklaring der er relevant for dig.
Jeg vil gerne forklare op og ned af stolper- Men hvad hvis resultaterne af undersøgelserne viser det modsatte af, hvad jeg har forklaret?

Stil gerne alle de spørgsmål du har og jeg skal gerne forsøge at svare på hver og et.

Men hvordan skal jeg svare på spørgsmålet; Forklar ...?

Jeg kunne retorisk vende den om: Forklar mig, hvad der forhindre folk i at blot at sige "ja" til en opfordring?
Især her på fyldepennen, hvor det handler om at anledninger til at udtrykke sig skriftligt.
Jeg ser det måske lidt for selvhøjtideligt, når jeg ser, at jeg tilbyder noget. Nemlig: En sparing i undersøgelsen af et emne, som interessere en.

"tage al kritik til efterretning"
Meget gerne.
Men "Du har begået en fejl", er det kritik, når der ikke peges på en specifik fejl?
Jeg begår fejl hele tiden. Det har jeg skrevet en del om gennem årene.
Men, hvordan ser jeg, at den, der fremfører en kritik, begår en mindre fejl end jeg?
Peger du ikke på 'Afsender > modtager-modellen'. Og pålægger modtager ansvare for at forstå afsenders information (Se evt. mit svar til Kåemmer)?

"vel også for din egen og dit projekts skyld"
Kan vi blive enige om, at jeg er den, der ved mest, hvad projektet har brug for?
Og her er mit projekt nu dødt. Det kommer jeg mere ind på i næste indlæg.

Jeg udelukker ikke, at andre kunne byde konstruktivt ind. Tværtimod.
Jeg er bestemt også interesseret i samarbejde. Hvis andre deler samme interesse for konfliktfri kommunikation.

"Selv har jeg forsøgt at besvare de spørgsmål, du har givet mig"
Tak.

"uden rigtig at kende din dagsorden"
Der er ikke nogen dagsorden. Den bygger vi under selve dialogen (Den hermeneutisk/videnskabelige tilgang, som jeg peger på i mit svar til Kåemmer).
Jeg lægger mig ikke fast på noget, da jeg ikke ved, hvad det er for et emne der undersøges i dialogen.
Jeg tænker, at forskellige emner fordre forskellige dagsordner. Det er i hver fald min erfaring.
Jeg har endnu ikke haft en dialog, hvor det har være hensigtsmæssigt at holde stringent på formen med de 5 spørgsmål. Lige som det stadig er svært for mig helt at holde modargumenter tilbage i de første seancer.

Det er den frie udvikling af dialoge, der et mål.
Min undersøgelse går på, at finder de mekanismer, der sætter dialogen fri på den måde.
Det er betragtning, der går på at dialogen er agentløs og ikke forgår som et spil mellem to agender. Men har sit eget 'liv' i rummet mellem de to agenter.
Denne betragtning bygger på Michael White's (1948 - 2008) betragtninger om eksternalisering.

Mit mål:
At blive klogere på, hvordan viden/forståelse sprogligt formidles, modtages og opnås gennem dialog.

"Ja undskyld, men hvis du forventer, at folk skal tage dig og dit projekt alvorligt"
Det er ikke en froudsætning. Hvis bare de tager sig selv og emnet alvorligt. Resten er mit ansvar.

"er du nødt til også at tage os og vores spørgsmål angående dit projekt alvorligt"
Og her antyder du, at det jeg ikke har gjort. Det beklager jeg rigtigt meget.
Vil du pege på, hvor eller hvordan jeg misser dette?

"Alt andet er arrogant"
Enig- Men er vil dette ikke komme til at fremstå som en dom uden præmisser?
Fordi: Hvor ydmygt skal et menneske agere, for ikke at blive regnet for arrogant?
Er der et objektivt mål for arrogance?
Jeg stopper her. Jeg er med på, at det sidste kan fremstå arrogant.

Må jeg, så entydigt som jeg overhovedet formår, understrege at det er den ligeværdige dialog, som jeg søger.
At det er mig, der søger indsigt hos mennesker, som har indsigt.
Det er forløbet af overførelsen af denne indsigt, som er mål for min undersøgelse.
Og lige nu; går det ikke så godt.

Og her må jeg bede om hjælp ("dig der vil have noget af os"), hvis nogen kan komme med bud på, hvor jeg kommer til at fremstå arrogant- Så peg venligst så præcist på dette, at jeg har en reel mulighed for at korrigere det.

Tak for dine input. Håber at min kommentar rammen nogen lunde det, som du peger på.
Wernn

11 dage siden
11 dage siden

Hermed er undersøgelsen lukket.
Alle, der har læst forløbet i denne tråd er nu diskvalifiseret.
Fordi de nu vil have fokus på dialogen frem for emnet.

Det kan jeg kun beklage rigtigt meget.

Fejlen er tydeligis min. Men jeg er helt på bar bund mht. til, hvilke fejl jeg har begået i min henvendelse her.

Hvis nogen har bud på, hvordan jeg kunne gøre det anderledes, en anden gang, når jeg hendvender mig til andre mennesker.
Så er jeg helt åben for forslag.

Jeg har gennem tråden her læst et masse krav om, at jeg skal leve op til et eller andet.
Jeg ved ikke, hvad det er.
Men det er meget tydeligt, at jeg er dumpet på ALLE parametre.

Så spar mig venliget for, at der bliver trådt mere i det.

Hjælp mig i stedet til at kvalifisere mig til at undgå samme fejl igen.

Dem, der påpeger, at jeg har begået fejl, må være dem er er best kvalifiserede til at informere mig om hvilke fejl.

Ja jeg beder om noget her.
På en eller anden måde er det vigtigtere at pege på, at jeg beder om noget, end at se på, hvad der hindre mennesker i at imødekomme det jeg beder om.

Denne tråd har sat min forskning tilbage. Min skuffelse fremgår sikker tydeligt mellem linierne.

Jeg ser nu frem til konstruktive indput til, hvordan jeg alternativt kunne have henvendt mig for at opnå en ligeværdige dialoger.

Jeg kan desvære ikke takke for noget her (kald det bare arrogant).
Det ligger i, at jeg ikke kan tage nogen læring med mig fra denne tråd.
Jeg bør tydeligvis gøre noget andet- Men ikke et ord om hvad eller hvordan.

Wernn

11 dage siden
11 dage siden

Jeg ved godt at # 19 er rettet til Kåemer, men jeg vil alligevel deltage en smule.

Du skriver:
"Det fordre mod at gå ind i en dealog som indebære, at man kommer til helt ny viden. Måske er det det der skræmmer dig. Jeg ved det ikke, det er rent gæt."

Skriver du bevidst i konjunktiv, eller har du bare glemt r i nutid?
Og hvorfor tror du at folk bliver skræmt?

Du vil ikke være en Rasmus-modsat. Men du vil gerne være en Erasmus. Og han var temmelig modsat! (Eller hedder det kontradirektiv på nudansk?)

Du siger at du køre(r) et forskningsprojekt. At du selv står bag med din interesse for sociologi. Fint nok!
Men kom dog til sagen! Stil dine spørgsmål.
Dine indlæg ligner det mest uforskammede bullshit jeg længe har set.
Eksempel på dette:
"Sidst og måske mindst: Du kan ikke vide, hvordan jeg opnår den empiri, som jeg mener, at jeg skal bruge i forbindelse med dette arbejde. Så lad venligst være med at fortæller mig, hvad jeg skal være grundig med.
ELLER hvis du på en eller måde har en erfaring, som du bygger denne formaning på, så er jeg åben for at kende din begrundelse for at pege på, hvad det er jeg skal være grundig med.
Men lige nu står din formaning ret alene og ubegrundet.
Kan vi blive enige om, at du ikke kender metoden?
Kan vi blive enige om, at det med empirien, er mit ansvar?
Dit valg går alene på, om du vil deltage eller ej.
Har du betingelser, så fremfør dem som betingelser. Ellers; kan du trække dig, hvis der skulle ske noget, som du ikke kan være med til."

Man kender godt de undersøgelser, hvor man hælder lort i hovedet på folk. Ikke fordi de fortjener det, men fordi man vil se hvordan de reagerer. Og når de så brokker si,g svarer man at de først på specificere præmisserne for deres kritik og at man som den der har formuleret problemet står uden for og ikke er en del at aggressionsprocessen der kun angår dem der er gjort til genstand for undersøgelsen osv.

11 dage siden
11 dage siden

Til Flemming Dino

Dine tanker er velkomne.

"Skriver du bevidst i konjunktiv, eller har du bare glemt r i nutid?"
Jeg er beklagevis sprogs passer. Beklager at mine evner ikke lever op til standart. Men det er nu handicap.
Jeg lever med det og arbejder på det hver eneste dag. Tak for at træde i det.

"Og hvorfor tror du at folk bliver skræmt?"
Fordi vi forbinder vores forståelse med vore identitet.
Kommer vi i situationer, hvor vi må sætte spørgsmålstegn ved vore identitet, oplever vi diskomfort og til tider krise.
Derfor undgår vi den slags viden.
Det er tydeligst for mennesker, der betragter sig som religiøse.
Du kan læse mere om dette i kognitiv psykologiens betragtninger om omverdens-teori og jeg-teori.
Det er alment anerkendt. Det er dog ikke ens for alle.

"Men du vil gerne være en Erasmus"
Nu kunne det være konstruktivt, hvis du peger på, hvor i min tekst du finder belæg for denne dom?

"Men kom dog til sagen! Stil dine spørgsmål."
"Vil du deltage i en dialog omkring et emne, som du vælger?"
Det er det eneste spørgsmål, som jeg har.
Jeg vil meget gener uddybe dette spørgsmål til den enkelte, der stiller modspørgsmål.
Men jeg kan ikke forklare det generelt.

"Dine indlæg ligner det mest uforskammede bullshit jeg længe har set."
OK- Igen ville det være mere brugbart, hvis der var noget konkret i det.
Jeg er ikke i tvivl om, at jeg her trådt i spinaten her.
Jeg har bare ingen ide om, hvordan det er sket.
Og at flere påpeger dette, hjælper mig ikke.
Så længe ingen peger på, hvad jeg ellers kunne/skulle have gjort.
Jeg kan ikke sige, at jeg er blevet klogere på, hvordan jeg henvender mig mindre uheldigt.

"Du kan ikke vide, hvordan jeg opnår den empiri, som jeg mener, at jeg skal bruge i forbindelse med dette arbejde. Så lad venligst være med at fortæller mig, hvad jeg skal være grundig med."
Igen- Tak for at pege på: AT der er problemer, uden at pege på, Hvad, der er problemet.
Hvad skulle jag havde skrevet?

Jeg ved godt, hvad jeg selv har skrevet.
Det behøver du ikke oplyse mig om.
Men jeg kan ikke vide, hvordan andre læser det.
Der kan du hjælpe mig.
Jeg kan ikke selv se problemerne, i det jeg har skrevet.
Dem kender du tilsyneladende. Men holder dem hemmelige over for mig.
Hvorfor?

"hvor man hælder lort i hovedet på folk"
Og hvor har jeg gjort det?
Du giver mig intet.

"men fordi man vil se hvordan de reagerer"
Og så antager du pr. automatik, at det er mig ærinde?
Hvordan viser jeg, at det ikke er tilfældet?
Hvordan fosvare man sig mod denne form for fordom?

"at man som den der har formuleret problemet"
Hvilket problem har jeg formuleret her?
Hvor læser du, at jeg skulle have den tilgang?
Hvordan er det IKKE en forudindtaget dom, der kommer til udtryk?
Peger jeg ikke igen og igen på, at jeg anerkender, at jeg har begået fejl.
Så hvordan får du disse anklager til at passe på mit arbejde?
Hvordan ser præmisserne ud?

"kun angår dem der er gjort til genstand for undersøgelsen"
Jeg ser ikke, at nogen er genstand for den undersøgelse, som jeg ønsker.
Der har ikke være nogen undersøgelse fra min side endnu.

MEN!

Hvis det er den slage oplevelser, som i er bevæget af, så giver det pludseligt mening at jeres parader er så højt oppe og at i møder mig med den fjendtlighed.

Mit ærende er dog det stik modsatte.
Jeg vil afprøve teorier omkring, hvordan man UNDGÅR diskomforten ved at blive præsenter for informationer, som går imod ens verdensforståelse.
Det er ikke mig, der præsenter andre for ny viden. Jeg er den studerende og den jeg interviewer er underviseren, der præsentere mig for ny viden/indsigt.
Det er mig selv, der er 'genstanden' her.
Så du kan næsten ikke ramme mere ved siden af.

Så trods alt den med forståelse, som du nu har vækket hos mig, må jeg alligevel pege på, at du dømmer mit forehavende ud fra negative forventninger. Og ikke ud fra en nøgtern analyse af det, som jeg faktisk har skrevet.

Hvor står vi nu?

Er situationen blevet mere klar for dig nu?
Det er det for mig og tak for det.
Ellers: Spørg ind, jeg er lige her og vil gerne svare.
Men du kommer til at leve med mine begrænsede sproglige færdigheder. Det her jeg gjort i 57 år. Så kan du nok klare det gennem en skriftlig dialog.

11 dage siden
11 dage siden

Jeg må blankt erkende, at jeg ikke på noget tidspunkt har fattet et pip af, hvad dette såkaldte for mig at se temmelig løse, uklare og uigennemskuelige såkaldte "forskningsprojekt" skulle gå ud på.

Men OK, nu er det så også lagt i graven, kan jeg forstå, og dermed er jeg så også fri for at bruge tid og energi på yderligere kommentarer til emnet.

"Hermed er undersøgelsen lukket"!

11 dage siden
11 dage siden

JohannesB

Vil du skrive lidt om, hvad det er for en forståelse, som du har brug for og hvorfor det er så vigtigt, at have denne forståelse?

Jeg skal geren belyse hele projektet. Det giver dog først mening efter at jeg har analyseret resultaterne.
Og det har intet med denne tråd at gøre.

Meningen med denne tråd var at indsamle empiri.
Det er så mislykkedes totalt.

"dermed er jeg så også fri for at bruge tid og energi på yderligere kommentarer til emnet"
Emnet?
Hvad er emnet?
Som jeg læser det, er jeg blevet emnet.
Med ovenståemde peger du på endnu en kæmpefejl, som jeg har begået.
Jeg troede, åbenbart meget naivt, at fyldepenne handlede om at udflode sig kriftligt.

Jeg er vist gået galdt i byen på mange niveauer.

Venligst Jens

11 dage siden
11 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

Blot for at understege, at jeg ikke ser mig selv som uden for noget.

Jeg er meget berørt og ked af forløbet.

Jeg er på den anden side ikke i tvivl om, at i mener, at det er min egen skyld.

Der er tydeligvis nogle kralv om, at jeg skulle have nogle konpetancer, som jeg skulle bruge, men ikke havde.

Og endnu ikke har.

Wernn

11 dage siden
10 dage siden

De citater jeg bragte i mit indlæg bør være forklaring og eksemplificering nok.
Næppe nogen her fatter hvad det er du vil.
Vil du have at vi skal debattere et emne?
Fint. Men så kom med emnet, i stedet for at kvæle os i alt det metodefnidder.
Saml gerne empiri. Men om hvad?

10 dage siden
10 dage siden

"Men så kom med emnet"
Har du overhovedert læst, noget af det jeg har skrevet?

Den, der går med til en dialog, vælger emnet.
Jeg kan ikke vide, hvad der bevæger andre mennesker til at stå op om morgenen, eller hvad de selv finder interesant, eller finder vigtigt, at vi andre bør vide mere om.

Det er en dialog. Ikke et forhør.

Jeg tror ikke på, at jeg vil kunne høste nogen brugbar empiri ud af en dialog her, efter dette forløb.

10 dage siden
10 dage siden

"Den, der går med til en dialog, vælger emnet."

Jamen er det ikke hvad vi gør og har gjort i hundredvis debatter her på Fyldepennen?

10 dage siden
10 dage siden

Kåemer

"Jamen er det ikke hvad vi gør"
For mig at se, er det mere en debat. Og ikke en dialog.

Debat: handler om at vinde. (Kommer vist af fransk og betyder 'slag').

Dialogen handler om at møde (mindst) et andet menneske, og har ikke noget formål, ud over mødet.
Man kan bruge dialogen og dermed give den specifikke dialog et formål.

Jeg mener ikke, at man blot kan skrive en række ord, og så SKAL andre anerkende det som udtryk for dialog.

Jeg vil meget gerne dialogen. Men som kilde til empiri til min forskning, det løb er kørt.

Tænk på det sociologiske eksperiment: Milgram-eksperimentet. (se evt. https://da.wikiped...ram-eksperimentet).
Ville det havde virket, hvis man havde oplyst om meningen med forsøget?

Det er sådan, at når man laver sociologisk forskning, er det vigtigt, at forsøgspersonernes tilgang, er så neutral som mulig. Eller at de har en specifik tilgang.
Jeg har brug for den helt neutrale tilgang. Nærmest ligegyldighed over for mit formål med dialogen.
Du har fra start af. ikke kunne acceptere denne præmis.
Derfor vil empirien nu være farvet af forløbet her over. Du har dannet dig et billede af mig, som ikke uden videre kan 'Slettes'.

Jeg har ikke læst en klar tilkendegivelse fra din side, omkring din villighed til at gå ind i en dialog på de præmisser som jeg beskrev under #3.
Du skrev "interesant" i #2. Men allerede i #4 kommer du til at trække en masse støj ind, frem for for blot at svare.

Selv om jeg medgiver dig det, og betragte tråden som dialog. Er det ikke den dialog, som jeg søger og har valgt at bruge som kilde for empiri.
Men det ændre dog ikke ved, at teorierne også er i mit baghovede under debatter og andre dialoger.
Her har jeg bare ikke et samtykke til at styre dialogen på sammen måde som den dialog, som jeg kontrolerer.

Jeg vil MEGET gerne tage en dialog med dig (Det vil så mest være træning for mig. Du har udtryk interesse så ok)

Vil du eller vil du ikke prøve den dialog, som jeg beder om hjælp til?

Du peger i #4 på Homoforbi.
Er det emnet ?
Så går jeg ind i debatten om homofobi og formulere ET spørgsmål af gangen. Som i grunden handler om at bede dig om at formulere et spørgsmål som beskrevet i #3.

Men jeg har brug for dit "JA"! Så jeg kan vide, hvad du svarer på.

Vi kunne lave den aftale at: Under Homofobi-dabatten handler vores dialog om homofobi og det der afledes herfra.

Dialog om dialogen (Meta-kounikation) holder vi i denen tråd.

Lyder det rimeligt?

10 dage siden
10 dage siden

#7 Engbo

Undskyld jeg ført henvender mig til dig nu.
Håber at du kan finde forståelse for, at jeg lige ville forholde mig til den modvind, som jeg pludselig oplevede.

"Jeg skal helst forklares to eller flere gange"
Kan vi vente med dine spørgsmål til efter dialogen?
Fordi: Lige som for Kåemmer vil jeg gerne, som træning, tage en dialog med dig. Hvis du stadig er interesseret?

Du skriver:
"Kun få i den danske befolkning kun er få, der har en politisk overbevisning"
"Det er kun partier til venstre, der har rod i folket"
"at de stemmer for NATOs og nære allierede"
"at de så stemmer på krige"
"den lange række af ulovlige krige"
"der gentagne gange bliver startet på løgn"

Det læser jeg som mange påstande.
Skal vi undersøge en med "Kun få i den danske befolkning kun er få, der har en politisk overbevisning"
Og så se om de andre dukker op som argumenter eller præmisser?

Et klart "Ja" fra din side og så er vi igang. Mere er der ikke i det.

Her må jeg komme med et spørgsmål. Hvordan gør vi det nemmest her på fyldepennen?
Jeg er ny her og skal lige bruge lidt støtte.

Vi kan blive i denne tråd eller en af os kan skriver det som oplæg til en ny debat.
Hvad tænker du?

10 dage siden
10 dage siden

Debat eller dialog. Jeg vil hævde at vi har begge dele og at de to blandes uløseligt sammen. Ja, man vil gerne vinde i en debat, men vi vil også lære. Jeg vil hævde at vi her på Fyldepennen har haft en god tone, og selvom debatten kan være skarp ind imellem, så har den også været præget af stor respekt for hinanden. Ja, der er opstået personlige venskaber.

Jeg respekterer skam også dig, du er en ny farve på paletten, men respekterer du os andre?

10 dage siden
9 dage siden

"respekterer du os andre?"
Ubetinget.

Spørgsmålet er måske: Hvilke betingelser stiller i, for at anerkende en adfærd som respektfuld nok?

Det er ikke mig, der kalder andres kommentarer for bullshit.
Jeg mener ikke, at nogen, med selv med de mest negative briller, kan finde nogle værdidomme eller persondomme fra min side.

Jeg er blodt vild overasket over den modvind, som jeg oplever her.

Vil du skrive lidt om, hvorfor det er så svært, at indvolvere sig i en dialog?

Jeg har endnu ikke læst noget "ja" fra din side.

Jeg stillede ET spørgsmål. Det svarede du ikke på. Derfor er kan jeg ikke se det som dialog.
Jeg anerkender, at du ser det som dialog. Men SKAL vi mene det samme?
Du skriver sig: "At de to blandes uløseligt sammen" og peger dermed også på To froskellige og ikke to ens.
Man kan vel ikke blande 'ens'?

9 dage siden
9 dage siden

Årh pyt, så meget modstand har du ikke fået. Vi har klaget over at vi ikke forstod dit projekt. så det er jo det.

9 dage siden
9 dage siden

Jeg skrev modvind og ikke modstand.

"at vi ikke forstod dit projekt"
Og jeg har, i stort set hvert ENESE indlæg bedt jer om at pege på, hvad det er, som i åbenbart vil spilde jeres tid med at prøve at forstå?

Der er på nuværende tidspunkt absolut iintet som folk kan bruge med mindre de går ind i projektet.

Jeg skal gerne skrive 20 sider for at spilde både jeres og min egen tid.

Men i giver mig intet, som jeg kan adressere de 20 sider til.

Sidste gang!
Hvorfor VIL du ikke svare på et eneste spørgsmål?

Og jo- Det, at du skriver igen og igen uden, at svare på det, som jeg spørger om - Hvordan er det ikke modstand?

9 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Forskningsprojekt om konflikt og kommunikation er startet 01/11-2019 08:12 af Jens Verner jørgensen (Wernn) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

5Entropi og evolution
1 time, 45 minutter siden · dino
5Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
13 timer siden · Wernn
3099Dagens ord
15 timer siden · Engbo
108Homofobi
19 timer siden · Wernn
52Demokrati
1 dag siden · Kåemer
5En lille opgave
1 dag, 2 timer siden · Wernn
6Er E-sport sport?
1 dag, 7 timer siden · dino
22Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 dag, 18 timer siden · Wernn
8El-biler
2 dage, 1 time siden · Wernn
2Er man tvunget til tavshed?
2 dage, 18 timer siden · Eddie
9Udslettelse af selvet
3 dage siden · Blækhuset
324Kontraster
3 dage siden · Savanti
18Ligheder
4 dage siden · Savanti
29Sentimentalitet
4 dage siden · Wernn
5Pengetroen
5 dage siden · Wernn
14Kunst og digte
6 dage siden · rasmusgron
35Forskningsprojekt om konflikt og ko...
9 dage siden · Wernn
19Lykke
10 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
11 dage siden · Wernn
2Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
16 dage siden · Jes B
1Det store intet
18 dage siden · dino
106Dagens Vits
20 dage siden · Savanti
5Bøger om at skrive
1 måned, 3 dage siden · neran
16Køn
1 måned, 6 dage siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
1 måned, 9 dage siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
1 måned, 9 dage siden · dino
0Skrivegruppe Midtjylland
1 måned, 14 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
1 måned, 15 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
1 måned, 16 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 måned, 18 dage siden · Engbo
6Lige margener?
1 måned, 20 dage siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
1 måned, 21 dage siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
1 måned, 23 dage siden · NAHansen
0Internet
1 måned, 23 dage siden · Savanti
2Redigering
1 måned, 23 dage siden · Machula T.
1Margit Sandemo
2 måneder, 1 dag siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
2 måneder, 4 dage siden · dino
6Jalousi
2 måneder, 4 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
2 måneder, 5 dage siden · Fink
19Mere end almindelig klangfuld
2 måneder, 16 dage siden · dino
1Synonymer
2 måneder, 18 dage siden · JohannesB
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
2 måneder, 22 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
2 måneder, 26 dage siden · knudkp
30Kristendom
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
3 måneder, 1 dag siden · knudkp
1En god slutning
3 måneder, 1 dag siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
3 måneder, 4 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
3 måneder, 4 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
3 måneder, 10 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
3 måneder, 12 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
3 måneder, 12 dage siden · NAHansen
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
3 måneder, 15 dage siden · Savanti
6Samtykke
3 måneder, 15 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
3 måneder, 15 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
3 måneder, 15 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
3 måneder, 15 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
3 måneder, 15 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
3 måneder, 18 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
3 måneder, 18 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
3 måneder, 18 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
3 måneder, 23 dage siden · knudkp
1To Liv
3 måneder, 27 dage siden · Engbo
10Danmark
4 måneder, 8 dage siden · dino
16Chettoer
4 måneder, 13 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
4 måneder, 14 dage siden · Engbo
74På'n igen.
4 måneder, 26 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
4 måneder, 27 dage siden · Machula T.
3Sonateform
5 måneder, 1 dag siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
5 måneder, 1 dag siden · Muhkovending
9Humor .
5 måneder, 7 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
5 måneder, 10 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
5 måneder, 10 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
5 måneder, 13 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
5 måneder, 15 dage siden · Polo
7Saxo.com
5 måneder, 24 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
5 måneder, 26 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
5 måneder, 26 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
6 måneder, 3 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
6 måneder, 3 dage siden · Engbo
2Skrivegruppe Randers og omegn
6 måneder, 11 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
6 måneder, 13 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
7 måneder, 2 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
7 måneder, 4 dage siden · Savanti
21Porno
7 måneder, 6 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
7 måneder, 8 dage siden · maryanna
3Hjælp til handling
7 måneder, 10 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
7 måneder, 10 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
7 måneder, 13 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
7 måneder, 14 dage siden · sylvain_24
2Google
7 måneder, 16 dage siden · Savanti
1Dagbøger
7 måneder, 16 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
7 måneder, 16 dage siden · Engbo
9Novellesamling
7 måneder, 17 dage siden · dino
6Sprogproblemer
7 måneder, 20 dage siden · Marver
102Kontraster
7 måneder, 20 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
7 måneder, 21 dage siden · mandeniskoven
9Komma
7 måneder, 22 dage siden · Dyppepennen
8Bøn
7 måneder, 23 dage siden · Morpheus
82Perfekt?
7 måneder, 25 dage siden · Engbo
7Hvor kan jeg finde noget om Egyptis...
7 måneder, 25 dage siden · dino
23Efter døden
7 måneder, 25 dage siden · dino
7Helbred opdatering.
7 måneder, 27 dage siden · Savanti
6Skriveøvelser
7 måneder, 29 dage siden · Miss-Leth
1Retstilstand og retssikkerhed
8 måneder, 2 dage siden · Kattegat
0Sjovt!
8 måneder, 3 dage siden · knudkp
2Er det virkelig rigtigt?
8 måneder, 3 dage siden · dino
2Mindre smerter når jeg skriver
8 måneder, 5 dage siden · dino
4Gratis
8 måneder, 6 dage siden · Savanti
2GROFT
8 måneder, 7 dage siden · knudkp
0Statestik
8 måneder, 11 dage siden · knudkp
14Historisk forfatter?
8 måneder, 20 dage siden · Bondekonen
2Statestikken der gik
8 måneder, 20 dage siden · knudkp
3Krav om 5 kommentarer før tekst kan...
8 måneder, 23 dage siden · Birkmand
24Digte
8 måneder, 23 dage siden · Kåemer
4Plagiat, inspiration, kopiering ell...
8 måneder, 24 dage siden · Hellerhigh
16Skrivegruppe Midtjylland
8 måneder, 28 dage siden · MissJPHC
2I gang.
8 måneder, 29 dage siden · dino
2Grundvand . Spildevand .
9 måneder siden · dino
5BESTAWARE....
9 måneder, 1 dag siden · Kattegat
2Sekventielt
9 måneder, 4 dage siden · knudkp
0Varmepumpen .
9 måneder, 5 dage siden · Savanti
32Politik .
9 måneder, 6 dage siden · Engbo
6Feisbuuk
9 måneder, 6 dage siden · Savanti
2Folkepension - hvornår?
9 måneder, 6 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
9 måneder, 6 dage siden · Inghard
1Sparring på krimi-roman
9 måneder, 6 dage siden · Emilsch
4Stavefejl.
9 måneder, 7 dage siden · jebomik
2Næsten 500 gange Lort på Pose
9 måneder, 7 dage siden · knudkp
27Evolutions forskning.
9 måneder, 8 dage siden · Inghard
0Fleksjobbers tilknytning til arbejd...
9 måneder, 9 dage siden · knudkp
8Circumcisio.
9 måneder, 9 dage siden · dino
5Cookies og trejdepart!
9 måneder, 12 dage siden · Titken Toft
0Annoncer på facebook!.
9 måneder, 13 dage siden · Savanti
32Din dag.
9 måneder, 13 dage siden · Eddie
1Hjemløse !.
9 måneder, 13 dage siden · Savanti
6Den nye EU aftale
9 måneder, 14 dage siden · dino
1Moderniseringsstyrelsen !.
9 måneder, 14 dage siden · Kattegat
6Danske Bank
9 måneder, 16 dage siden · Savanti
2Grænse politi .
9 måneder, 17 dage siden · Savanti
2Klimaet .!.
9 måneder, 18 dage siden · Savanti
62Parti til alternativ befrielse af D...
9 måneder, 18 dage siden · Engbo
8Ros til Forlag mellemgaard .
9 måneder, 21 dage siden · Savanti
2Pigen på piedestalen
9 måneder, 22 dage siden · dino
7Råd til hvordan man starter på en 2...
9 måneder, 24 dage siden · NAHansen
2Salg af digtsamling
9 måneder, 25 dage siden · Savanti
6Homofobi
10 måneder siden · Kåemer
0Delta One Six Out (Kritik ønskes)
10 måneder, 2 dage siden · Niels Peter
5Skriverefugium
10 måneder, 4 dage siden · Syrene Hvid
0Fast læser/kritiker på engelsk roma...
10 måneder, 5 dage siden · Malle2684
0Medvirk i podcast.
10 måneder, 10 dage siden · Rasmus C
1Hej hej
10 måneder, 14 dage siden · Engbo
0FebruaryFICTION
10 måneder, 15 dage siden · Syrene Hvid
3Caruso
10 måneder, 17 dage siden · Mons1957
4Godt nytår
10 måneder, 19 dage siden · polina s
0500 gange er Nedsmeltning set
10 måneder, 21 dage siden · knudkp
5Fjernede indlæg
10 måneder, 22 dage siden · Kåemer
0Betalæsning
10 måneder, 22 dage siden · Eddie
12Glædelig Jul!
10 måneder, 23 dage siden · Babyangel85
0Betalæsning af et brev
11 måneder, 2 dage siden · Spirit_Dreamkee...
7Kromosomer
11 måneder, 2 dage siden · Kattegat
9Skriveblokering/flow
11 måneder, 7 dage siden · Polo
5Med omtanke
11 måneder, 9 dage siden · tope
4Salme
11 måneder, 10 dage siden · Engbo
10Forfatter
11 måneder, 10 dage siden · tope
7Kulturen står i en stilstand, der k...
11 måneder, 10 dage siden · tope
2Beta-byttecentral
11 måneder, 11 dage siden · PRESMA
8Musik i film
11 måneder, 11 dage siden · dino
6Hvordan foretrækker du at sidde og ...
11 måneder, 16 dage siden · jebomik
83Mand/kvinde
11 måneder, 17 dage siden · dino
0En cool mand. En god historie.
11 måneder, 18 dage siden · Morten Vesterga...
2Kan man redigere i en publiceret te...
11 måneder, 19 dage siden · Djani Sejd
2Mødregruppen
11 måneder, 21 dage siden · Savanti
5Værdier
11 måneder, 23 dage siden · Inghard
5Hjælp - hvad skal jeg gøre her? VIG...
11 måneder, 23 dage siden · knudkp
5Hvordan øndrer justerer man tekst, ...
11 måneder, 24 dage siden · Kåemer
6Victoria
11 måneder, 27 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år siden · Engbo

Religion, politik og samfund

108Homofobi
19 timer siden · Wernn
52Demokrati
1 dag siden · Kåemer
22Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 dag, 18 timer siden · Wernn
5Pengetroen
5 dage siden · Wernn
35Forskningsprojekt om konflikt og ko...
9 dage siden · Wernn
19Lykke
10 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
11 dage siden · Wernn
1Det store intet
18 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
1 måned, 9 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 måned, 18 dage siden · Engbo
30Kristendom
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
3 måneder, 10 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
3 måneder, 18 dage siden · dino
74På'n igen.
4 måneder, 26 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
6 måneder, 13 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
7 måneder, 16 dage siden · Engbo
8Bøn
7 måneder, 23 dage siden · Morpheus
32Politik .
9 måneder, 6 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
9 måneder, 6 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
9 måneder, 6 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
9 måneder, 8 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
9 måneder, 9 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
9 måneder, 14 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
9 måneder, 18 dage siden · Engbo
4Salme
11 måneder, 10 dage siden · Engbo
6Victoria
11 måneder, 27 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 1 måned siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 1 måned siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 1 måned siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 1 måned siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 2 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 3 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 4 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 5 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 6 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 6 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 6 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 7 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 7 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 8 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 8 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 8 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 10 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 11 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 11 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 11 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
3 år siden · Kattegat
5Et eventyr
3 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
3 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
3 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
3 år siden · Fink
3Målsætninger
3 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
3 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
3 år siden · Kåemer
53Mærkedag
3 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
3 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
3 år siden · Villain
6Journalistik eller?
3 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
3 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
3 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
3 år siden · Engbo
17Homofobi
3 år siden · dino
0Hjemmehjælp
3 år siden · Kåemer
13Grundlov
3 år siden · Engbo
8Danmark Frit
3 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
3 år siden · Fink
46I krig igen?
3 år siden · Engbo
23Skattesnyd
3 år siden · Engbo
20Afsløringer
3 år siden · Engbo
8Burka
3 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
3 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
3 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
3 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
3 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
3 år siden · Engbo
15Moral
3 år siden · dino
94Holdningsændring
3 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
3 år siden · Engbo
16ungdom idag
3 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
3 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
3 år siden · dino
2Faderstyre
3 år siden · dino
9En sort liste
3 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
3 år siden · Engbo
18Hæderlighed
3 år siden · maryanna
9Cannabis
3 år siden · dino
64Ikke mere EU
3 år siden · Kåemer
36Treenigheden
4 år siden · Kåemer
60Terror
4 år siden · dino
33Spørgsmål til religionerne
4 år siden · Engbo
4Snerydning
4 år siden · Fink
1et tyveri
4 år siden · dino
7Social Tillid
4 år siden · Robert Kallehav...
1Politiets agéren i Tibet-sagen
4 år siden · dino
132% kirkegængere !
4 år siden · Robert Kallehav...
28Kultur eller Varme hænder ?
4 år siden · Kattegat
16Dommedag
4 år siden · Robert Kallehav...
2Tidehverv ?
4 år siden · Robert Kallehav...
26Den vestlige civilisation
4 år siden · dino
2950 ideer der ændrede verden.
4 år siden · dino
10Snørede fødder
4 år siden · dino
3Manden i ministeriet
4 år siden · dino
1Gangart
4 år siden · dino
9'Hva nu hvis' med Grækenland ?
4 år siden · dino
104Beskriv valgets tema i 2015.
4 år siden · Robert Kallehav...
4dollarmillionærer i Danmark
4 år siden · Kåemer
30Punktafgift på det danske sprog
4 år siden · Skafte
11Løst og fast om Folkekirken
4 år siden · Engbo
25brændstof under 2.verdenskrig ?
4 år siden · CCDK
4Et af Liberalismens sande ansigter.
4 år siden · Robert Kallehav...
72FRED ER AT SKABE
4 år siden · Engbo
1Kgl. Priviligerede Kroer ?
4 år siden · Kattegat
9Nultimers
4 år siden · Robert Kallehav...
1IBM skam og storpolitik
4 år siden · Robert Kallehav...
19blasmefriparagraffen, skal den afsk...
4 år siden · dino
27Putin
4 år siden · Kattegat
19Strøtanker om livets efterår.
4 år siden · Post Scriptum
2Google
4 år siden · Kåemer
16religiøse udtryk for 'dem udenfor'.
4 år siden · dino
20At tale om sig selv
4 år siden · Kåemer
29Det er vel nødvendigt ...
4 år siden · Engbo
66hvorfor altid vesten som politibetj...
4 år siden · dino
3Gabestok eller anonymitet ?
4 år siden · Kattegat
13Ukraines rædsler.
4 år siden · Engbo
1Hvad sker der når vi fødes?
4 år siden · Engbo
35Folkets talsmænd M/K
4 år siden · dino
26Hvad er det Rusland kæmper imod ?
4 år siden · Engbo
37Respekt for religion ...
4 år siden · dino
124Fundamentalisme
4 år siden · Kåemer
3Budskabet til de Fattige om Fred på...
4 år siden · Engbo
53Statsborgerskab.
4 år siden · Kåemer
19Hvorfor porno?
5 år siden · dino
41DR TV
5 år siden · Engbo
17Mordere
5 år siden · dino
13Kristendom og kristendom
5 år siden · Kåemer
4Et dement samfund
5 år siden · Camra
57Forfattere og etik
5 år siden · Engbo
8Mit livs øjeblik
5 år siden · Engbo
5Fra mn natbog
5 år siden · Grosvenor
18MRSA, fortsat
5 år siden · dino
4Registreret partnerskab
5 år siden · Pia Hansen
8NATO Ukraine og Andre Eksempler
5 år siden · Engbo
26Den nylige terroralarm
5 år siden · Kåemer
30Skal korstogene genetableres ?
5 år siden · Engbo
55Er vi på vej mod politistat? - Thri...
5 år siden · Husholdninger
104Tro og religion
5 år siden · dino
45Hunde og deres ejere
5 år siden · Tula
38Hvem ser du ned på?
5 år siden · RuntOfTheLitter
9Kirkeklokker
5 år siden · Kåemer
11Bedsteforældre på frihjul
5 år siden · Tula
22Våben køb
5 år siden · dino
41Ord
5 år siden · Engbo
3MRSA ?
5 år siden · dino
98verdenssituationen??? hvad er din h...
5 år siden · Ajardo
5Arrogant overgreb på hjemløse
5 år siden · Fink
98Ratfucking i Venstre
5 år siden · frivole
30Poul Madsens juleønske
5 år siden · dino
5Hedegaard-attentatet
5 år siden · frivole
21Børn i sele & snor ...
5 år siden · Skønno
18Urimelig sammenstilling.
5 år siden · dino
21Fordomme
5 år siden · dino