Religion, politik og samfund · #metoo

22 svar
Senest opdateret 3 år siden · 6 bruger(e) deltager
3 år siden

Vil #metoo kampagnen have fungeret tidligere og fået den samme opmærksomhed, uden de sociale medier?
Hvilken holdning har du til #metoo?
Bare BYD ind her i debatten.
Vh. Hanna Fink

3 år siden
3 år siden

Tjoh, det er helt sikkert rigtigt at mange kvinder har måttet finde sig i meget. Selv i vor del af verden hvor der ikke er en principiel opdeling der lovmæssigt underordner kvinder i forhold til mænd. Endnu værre må det være i de lande hvor denne lovmæssighed eksisterer.

Mænd er generelt bedre til vold end kvinder. Derfor misbruger manden sin magt til at skaffe sig fordele.
Den biologiske grund til hannernes større muskelmasse og hormonbetonede aggressivitet burde handle om at holde rivaler borte. Ikke om at underkue hunnerne.

3 år siden
3 år siden

Jeg synes Metoo-kampagnen er kommet skævt ud fra starten ved at skabe fronter, mænd og kvinder på hver sin side. Mon ikke de fleste mænd er enig i at overgreb på kvinder er forkasteligt.

Offerrollen klæder ingen, og dækker over de, kvinder og mænd, som virkelig er ofre. Det er en underlig modsætning: Mænd der udnytter deres position til at misbruge kvinder, og på den anden side, kvinder der bruger deres køn til at opnå fordele.

I den virkelige verden, det vil sige den verden som jeg og de fleste af os lever i, har mænd og kvinder det udmærket med hinanden.

Så skal jeg give et råd til Metoo'erne: allier jeg med mændene, de allerfleste af os er på jeres side.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Ingen tvivl om at vi er blevet "taget med bukserne nede" med #Metoo, men et overraskelsesangreb giver ofte en større reaktion.
Hvis mennesker har magt ser man ofte at grænserne er svævende, bla. Økonomisk svindel eller udnyttelse af mennesker.
Det er nok foregået altid, men kvinders selvværd er vokset, og åbenhed nøgleordet.
Min holdning er at begge parter ved hvornår et overgreb er et overgreb, og ikke flirteri.
Det er ikke synd for mænd, men det er dog de færreste der ikke følger uskrevne regler.
Vh. Hanna Fink

3 år siden
3 år siden

Synd for mænd? Næh, hvorfor skulle det være det? Er det da synd for kvinder? Det er vel synd for alle, mænd og kvinder, der bliver udsat for en eller anden form for overgreb.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Nej, Hanna, det er lige humlen. Man ved msnge gange ikke, at noget er et overgreb, før andre sætter hælene ned og fortæller en det. Når jeg har oplevet og påtalt dårlig stil over for kvinder, så kunne jeg nogle gange se, at vedkommende ikke fattede, at han trådte i spinaten. Vi er ikke født med at kende hinandens grænser.

3 år siden
3 år siden

Nu har mændene været dominerende i århundreder. Så skal jeg da ikke klynke fordi der for en gangs skyld kommer lidt den anden vej.

Men argumentationen virker lidt tautologisk, som man også ser det på andre fronter: Voldtægt er forkert, vold er forkert, overgreb er forkert osv.
Det siger sig selv og det ligger i selve ordene. Man kan ikke være uenig i at noget forkert er forkert! Så bryder sproget sammen og man kan ikke blive taget alvorligt.

Det handler om hvor grænserne går. Hvis blot man overalt i verden ville respektere alle menneskers veto omkring det der skal ske med deres personer og kroppe.
I nogle egne betyder en kvindes talte ord ikke så meget som hendes handlinger. Hun kan ikke gå halvt eller helt nøgen rundt og troværdigt udtale at hun ikke er interesseret i mændenes opmærksomhed. Det hænger ikke sammen. (I disse egne af verden.)
Hos os er der lidt større respekt om kvindens sproglige udtryk. Nej, betyder nej, uanset hendes påklædning, og sådan bør det også være, synes jeg.

3 år siden
3 år siden

Dino, det er også nærmest tautologisk at sige, at motion er sundt, og man bliver sund af at motionere. Derfor er man jo nødt til at gøre det og gentage det alligevel, ikk'?! Lige så er man nødt til at sige fra i stedet for bare at forvente, at skadevolder retter ind af sig selv.

3 år siden
3 år siden

Ja, men kun tautologisk hvis man har godkendt præmissen at ordet motion i sig selv er ensbetydende med sundhed. Ellers er påstanden "motion er sundt" kun et syntetisk udsagn - en erklæring om "verden."

Når jeg kom ind på det uheldige ved tautologien er det fordi, den ofte misbruges, så den også griber om ting der ikke hører hjemme der.
Vi kender det fra den politikske debat, som for eksempel:
Nogen vil gerne sænke topskatten, og herimod siger så en anden: "Jamen, mener I ikke at dem med de bredeste skuldre bør bidrage til at løfte samfundets byrder?" Og så forføres alle til at købe argumentet, til trods for at det ikke i sig selv er et godt argument for ikke at sænke topskatten.

Og med "Metoo" kan tautologien misbruges til at gøre det odiøst i sig selv overhovedet at man som mand viser interesse for kvinder.
"Jamen, er det ikke forkert at forulempe kvinder?" Det er en tautologi fordi ordet "forulempe" i sig selv har en etisk betydning der gør det umuligt at bruge glosen om noget godt. Men ingen kan bruge det til at påvise at enhver tilnærmelse fra en mands side er uetisk.
Tautologien kan dog føre til at mænd helt opgiver at vise interesse for kvinder, men der er måske også nogle der synes at mænd og kvinder helt burde leve hver for sig? Èn erhvervsgren vil helt sikkert nyde fremme herved, nemlig prostitutionen, hvor penge erstatter forførelseskunsten.

Når det er sagt, er jeg helt enig! Det er på tide at der sættes en stopper for voldtægt, forulempelse osv. Hvis så bare man ville medindfatte samfundsstrukturer der rummer forhold imellem mænd og kvinder der ligner århundreder gammelt vraggods. Men de mest kvindeforkæmpende organisationer har hidtil vist tilbøjelighed til helt at forbigå sådanne strukturer, Og man kan kun med vanskelig tage dem helt alvorligt, når de er så selektive i deres adressering af problemet.

3 år siden
3 år siden

#8 Jeg er helt enig i det sidste afsnit dino skriver. Selvfølgelig skal man tage afstand fra vold og det bør høre med til opdragelsen, at man skal lære at respektere kvinder.

Men budskabet bør nu altså både være til kvinder og mænd. Jeg husker en sang, der ofte blev sendt i Ciro 413 ønske koncerten. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Men det gik ud på en pige der ville bryde venskabet med kæresten - i telegram stil "fordi Jan tog mig i mod min vilje bi bip bip. det gjorde du ikke bip bip bip - så farvel bip bip bip." osv
Ja, det var jo bare en sang. Men jeg kan nu fortælle, hvad mange selvfølgelig ved, at slige eksempler støder man også på i virklighedens verden.

Jeg har i fortrolige samtaler hørt piger fortælle om deres adfærd på det område. Med stærk kritik til den voldelige; men med en undertone af respekt - og nedladende ord om den velopdragede. Men vi møder også den grå sone i litteraturen - mange steder.

3 år siden
3 år siden

Dino, nu er det så kvinder, der står frem og giver deres egne historier. Så det er derfor, at det ikke giver mening at argumentere for at kvinder ikke kommer nogen vegne med tautologiske argumenter. 1. En beretning om et overgreb er ikke et tautologisk argument. 2. Tautologien om at vold er dårligt kan jo sagtens bruges, for man kan ikke gå ud fra den præmis, at vi alle er vidende om sådanne tautologier, som ikke siger noget nyt om noget. Der er såmænd mange mennesker, der er aldeles ubekendte med endog selvindlysende sandheder (logik).

3 år siden
3 år siden

I Kina er det forbudt at ytre sig om Metoo i det offentlige rum, det bliver øjeblikkeligt slettet hvis det forekommer.
Jeg hørte i dag et indslag på 24syv at der er et stort problem i Kina med overgreb på kvinder i det offentlige transportsystem.
Spændende at følge om Kina kan holde kvinderne ude af METOO for evigt.

3 år siden
3 år siden

Ja, Camilla. og jeg mener netop at tautologierne betyder en forplumring og en svækkelse af de lødigere argumenter. De er netop et udtryk for at man kobler substansen af.
Sådant sker når en sag bredes ud over hele samfundskagen.

Jeg opfatter "metoo" sådan at den udtrykker solidaritet med ofrene for den grovere sexchikane ved at sige: "Jeg forstår dig, for jeg har også prøvet det. Du er ikke alene lad os sammen protestere!"
Her har vi relevansen!
Forplumringen sker, når bagateller blæses op til at være forbrydelser.
Jeg har også fået lussinger af min far. Men det fører ikke til at jeg stiller op blandt voldsofre og siger "metoo" og siger at jeg er også et voldsoffer, for en lussing er vold og vold er pr definition forkert.

Er det en forbrydelse og voldshandling at kigge med fryd (ganske diskret) på en dames bagdel, så er vist alle mænd forbrydere.
Det kan ende med at man ikke tør åbne en (tung) dør for en dame, fordi hun så tror at man er ude på noget. Men sandheden er jo at der ved denne handling ER et spil på færde, der handler om at demonstrere sin mandige kraft overfor en svag kvinde og så håbe på hendes anerkendelse, og at opmærksomheden så gør hende lidt varm.
Pointen er "lev og lad leve!" og hvis man husker også at åbne døren for "gamle grimme koner" så har man rent mel i posen, vil jeg mene.

Hvis man får lagt hovedkræfterne på bagatellerne og til gengæld ignorerer det mere reelle og alvorlige, så har man dummet sig.
I Sverige demonstrerer kvinder i "metoo-bevægelsen," men retter de fokus på de efterhånden meget hyppige voldtægter der sker i deres land?
Retter man skytset imod dem der begår voldtægterne? Eller skal det kun handle om velbjærgede, modne, hvide mænd der for 17 år siden klemte en damebalde eller til en julefest fik kigget lidt for dybt i en kavalergang på en højt fnisende sekretær?
Den lødigere del af "metoo" handler om vold og misbrug, ingen tvivl om det. Men hvad med at få sat en stopper for den vold der sker i dag?

3 år siden
3 år siden

Ingen tvivl om Dino at der er mænd der ryster i bukserne over at de har forulempet kvinder, og ikke kun betragtet et par baller.
Metoo handler om at fortælle " I kan bare prøve, men så kommer I på forsiden i morgen"
Hvis det er det der skal til for at få en "magtliderlig" person til at tænke sig om, er det ok.for mig at metoo er kommet for at blive.

3 år siden
3 år siden

Dino, er den magt, der ligger i et klem på balden ikke et mentalt overgreb ... hvis den, der rager på balden, er ens chef f.eks.? Og er er mentalt/psykisk overgreb ikke lige så slemt som fysisk overgreb? Nu spørger jeg bare, for jeg havde en disput med en herre, der fik sagt, at mænd jo var smukkere og klogere end kvinder, og hvis jeg ikke forstod den form for humor, så manglede jeg humor i det hele taget. Jeg replicerede, at jeg ville synes, at det var ganske morsomt, hvis herren ville oplyse mig om størrelsen på hans scepter og to rigsæbler. Således at jeg kunne informere om målene offentligt. For hvis humor skulle være nedgørende, så ville jeg da gerne demonstrere, at jeg har humor. Dino, den herre betakkede sig, og det passer ikke med dit argument, hvis du mener at psykisk grænseovertrædende opførsel ikke kan give lige så slemme så som de fysiske.

3 år siden
3 år siden
#15 Kato

Er der kun piger/kvinder, der er udsat for seksuelle overgreb, der markerer sig på #METOO? Mænd, der bliver krænket, siger det ikke?
Over 20% af dem, der krænker børn og unge, er kvinder. De fleste af kvinderne krænker deres egne børn, sønner oftere end døtre. Disse drenge bliver som regel både voksne og gamle, uden at anmelde krænkeren. De fleste anmelder det slet ikke. Det er meget tabu at være mandligt offer for en kvindelig krænker. Jeg er ved at skrive en roman om denne problematik, det ville være rart med tilbagemeldinger om emnet.

3 år siden
3 år siden

Der var noget forleden på Tv om at en overraskende del af volden i parforholdene begås af kvinden.
En mand var blevet voldeligt behandlet og truet endnu mere af konen. Først efter - jeg tror det var - 6 år kom han ud af ægteskabet.
Men hun virkede også så ond at hvis han endelig slog igen tror jeg han var nødt til at slå hende ihjel, og så har vi balladen.
Hun havde truet med at skære i ham eller dræbe ham.

Men jeg vil gætte på at 95% af mænd kan banke konen hvis de virkelig vil. Men mandens vold er farlig og han får hele samfundet på nakken.
Mænd er stærke når de gribes af raseri. Og den fornuftige mand ved det godt. Så hellere gå en tur til der er faldet ro over gemytterne.

Man hører folk tale om ikke at bo sammen, men være kærester fra hver sin bolig. Man kan også med rette sige at ægteskabet og bolig sammen er en rigtig godt gennemprøvet model. Jeg forstår godt at nogle vil prøve noget andet.

3 år siden
3 år siden
#17 Engbo

Jeg havde tænkt på det, når vi sad i arbejdskuret. Vi, også jeg, var i grunden nogle mærkelige originaler. Men i hvert fald en afveg og lignede det vi burde ligne.
En velklædt arbejder, der også havde hold i sit arbejde. Han forstod at håndtere beton elementerne - han havde håndelag.

MEN min gode; men problematiske ven morede sig med at synge "Alfred skal giftes nu til morgen, enten han v il det eller ej..."

Jeg skulle nemlig giftes. Folkene ironiserede venligt der over. Til sidst tog den velklædte, idealet, ordet. Det kan jeg godt sige dig. Vis fra begyndelsen af, hvem der bestemmer. Ellers..." Da vi havde fået den lille," forsatte idealet," så skete det, at hun græd om natten og konen, moderen trøstede - og de blev ved årh,nårh.
Men jeg skulle tidlig op og passe mit arbejde. Så jeg gjorde en ende på det og gav dem en røvfuld hver. Så blev der stille."

Ingen i skuret protesterede. Sådan skulle det nok være.

3 år siden
3 år siden

Hvorfor får kvinder lavet siliconebryster?

Jeg ved ikke hvor mange kvinder det egentlig er, der får foretaget den slags operationer, men jeg synes de er et udtryk for et sygt kvindeideal.

Man må vel formode, at de gør det for mændenes skyld, men kvinderne gør det vel dog ganske frivilligt, og de synes at være stolte af disse kunstige attributter.

Hvis dette er et kvindeideal, er det da så mærkeligt at ungee mænd råber "store patter?"

Kåemer

3 år siden
3 år siden

For ikke at tale om forstørrede læber, som jeg synes er grimme, når det ikke er naturligt.
Zoologen Desmond Morris vil helt sikkert kunne causere over brystemnet, og da jeg faktisk engang har set ham i kortene ved at læse hans bog om "kvinden," vil jeg udtale:
Der er elementære former der hos kvinderne tiltrækker mænd. Skal vi vedgå vor biologiske fortid er disse former ubetvivleligt lig med balder. Hvilke balder opdager man først når nogle kvinder plukker jordbær på savannen? Rigtigt: De store! Her ligger muligvis en forklaring på at mange kvinder fylder mere i regionen, som de bliver ældre: Herved kan mændene stadig let få øje på dem!
Nu siger Morris, at i samme takt som hjernen og bevidstheden/sproget osv udvikles, bliver det mere og mere relevant at parterne mødes ansigt til ansigt. For det er ikke mindst ansigtets organer der involveres, når sproget antager sine højere stader. (Og vrikkende hofter ikke længere er nok.)
Og så må man spørge, hvilken rolle spiller balderne når man ser hinanden i øjnene og taler sammen? Rigtigt: En ganske lille! Og derfor siger Morris at brysterne der ved øjenkontakt næsten er i synsfeltet (der kræves i hvert fald kun en let sænkning af blikket. Det har nok mange opdaget.) kan erstatte glæden ved baldeindblikket, når blot brysterne antager omtrent samme rumgeometriske former. Og derfor synes mange at store runde halvkugler er spændende, er de end kunstige eller ej.

Jeg er enig med Kåemer. Hvad skal det gøre godt for? Det naturlige er da bedst!

3 år siden
3 år siden

Jeg vil hævde, at kvinder ikke er undertrykt et minut længere end de selv ønsker det.

Jeg vil også hævde, at undertrykkelsen lige så ofte bliver udført af kvinder som af mænd.

Metoo er god på den måde, at kvinder endelig tager sagen i sin egne hænder, men at de begår den fejl at rette skytset mod mænd i stedet for mod undertrykkelsen.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Jeg må rose Jer for at gå vidt omkring i debattens emne, men det er ikke en invitation til at voldtage kvinder.

Men Dino, det er kvinderne der måler sig på hinanden med læber, balder og bryster.
Spørger du mænd, skræmmer det dem med den overdrivelse.
Jeg tænker lidt at når den generation kommer på plejehjem sidder de med stramme balder og strittede bryster, men demente.
Der er mange måder at skille sig ud, vi aflæser mennesker, " hun ligner en der kommer med 4toget" eller " hun lægger selv op til det" vi har måske brug for at at sætte mennesker i bås, og tro at vi kan behandle dem ud fra det vi tror de er.

Vi lever i dag med andre levevaner, holdninger, etik og moral. Det er blevet nemmere at via de sociale medier at tro man kan tillade at overfuse andre med kritik, hvor øjenkontakten ikke forekommer.
Vi har måske levet i den bedste tid.
Vh. Hanna Fink

3 år siden
3 år siden

Det med "den bedste tid," sagde min far også i min barndom!
Og nok også Stefan Zweig i årene før 1. verdenskrig. Så det er nok et generelt synspunkt.

Jeg gætter dog på at mange damer pynter sig ud fra hvad de formoder er attraktivt fra mændenes vinkel.
Jeg synes ikke man behøver at stræbe meget højere end til Eva i paradisets have

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten #metoo er startet 09/01-2018 19:46 af Hanna Fink (Fink) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4003Dagens ord
5 timer, 35 minutter siden · Savanti
21Lykke
1 dag, 16 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 16 timer siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
3 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
7 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
7 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
9 dage siden · Mons1957
0Internationalt
21 dage siden · Savanti
492Kontraster
21 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 6 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 12 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 14 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 23 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 23 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 måned, 24 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 1 dag siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 21 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 24 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
2 måneder, 25 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 15 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
3 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 19 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 23 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 24 dage siden · Prem
2Navne
4 måneder, 25 dage siden · Engbo
74Ligheder
4 måneder, 26 dage siden · Prem
20Komplimenter
4 måneder, 27 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
4 måneder, 29 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 3 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 5 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
5 måneder, 19 dage siden · Aurelian
2opbygning
5 måneder, 20 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
5 måneder, 21 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
5 måneder, 22 dage siden · mlsj
7Kalle er død
5 måneder, 22 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
5 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
5 måneder, 26 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
5 måneder, 26 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
5 måneder, 28 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 2 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 3 dage siden · Clara de N

Religion, politik og samfund

21Lykke
1 dag, 16 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 16 timer siden · Inghard
137Virus
6 måneder, 29 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 20 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 23 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
8 måneder, 29 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
9 måneder, 27 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
9 måneder, 29 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 12 dage siden · dino
11668
10 måneder, 18 dage siden · Wernn
26JULEN
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
11 måneder, 24 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 5 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 5 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 6 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 7 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 8 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 8 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 9 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 11 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo