Religion, politik og samfund · Metwo-two

11 svar
Senest opdateret 11 dage siden · 6 bruger(e) deltager
14 dage siden

Vi bør vel reflektere over et meget aktuelt emne i Danmark, nemlig sagen med TV stationernes problemer med sexisme, hvilket har ført til skrivning af et brev, hvor mange har skrevet under.
Jeg vil ikke forholde mig til de såkaldte habilitetsproblemer, ud over at jeg nok ikke ser de store problemer i den sag, der skulle give grund til at udelukke underskriverne fra journalistisk arbejde med sagen. Jeg har opfattelsen at det ikke er holdningsspørgsmålet der giver anledning til udelukkelsen, men kun selve underskriften. (Hvis holdning alene skulle føre til udelukkelse, kunne man vist helt lukke nyhedskanalerne.)

Nej, det jeg mere er optaget af er den risiko vi løber, hvis forholdet imellem kønne bliver for stærkt problematiseret.
På mit arbejde er der et stort antal kvinder og mænd.
Der er kønsadskillelse i omklædningsrummene. Det kan de fleste bifalde eller i det mindste acceptere.
Men på selve jobbet arbejder kvinder og mænd sammen.
Jeg har engang i ungdommen arbejdet et halvt år i en virksomhed, hvor kvinder og mænd var ret skarpt opdelt. (Autobranchen.) Jeg vil sige det sådan: Det var ikke kønt!
Der flød det med sexistiske udsagn. Og det var grimt at høre på.
Et er hvad man tænker, et andet hvad man siger.

På mit arbejde er begge køn ligeværdigt engageret i de samme funktioner, og det giver for mig at se en helt anden stemning.
Jeg ved godt at mændene er forskellige. Der er nogle der er meget mere "den friske gadedreng" end jeg. Og det kan høres på tonen.
Men det jeg må frygte at er at samfundsudviklingen hvor nogle afsløres som sexistiske uhyrer vil føre til at man "straffer" alle.
Politisk korrekthed har fanden skabt, mener jeg.
Og den skulle helst ikke give fanden frit spil. Og frit spil til fanden handler om at nogen får den geniale idé at kvinder og mænd bør arbejde adskilt for at undgå problemet med sexisme.
I rummene hvor personalet hver morgen fordeles, kunne det så ske at man sorterede efter køn, så kvinder og mænd ikke kom i samme rum.
Det ville ikke gå ud over mig, for jeg kan gå hvor jeg vil. Men de fleste andre måtte så finde sig i det.
Det vil gøre det til en dårligere arbejdsplads.

Måske er jeg ikke objektiv. Måske vil nogen synes at det er godt med, for eksempel, tre kvinder i rum 1, tre mænd i rum 2 osv.
Det ville jeg finde afskyeligt. Jeg finder det klart fordelagtigt med at kønnene blandes tilfældigt, så man kommer sammen med mange forskellige af blandet køn.

Men ikke mindst mændene har et ansvar for at opføre sig sådan at kvinder kan acceptere dem som ligeværdige kolleger og venner, som man ikke skal være bange for eller nære ubehag ved.

Hos os går mændene ikke og klasker pigerne bagi. Det vover man ikke. Men en krammer efter lang tids fravær, det kan man ofte få. (før coronaen!)
Jeg kan også give en kompliment, hvis en kvinde viser sig i civil, og tøjet er en flot kjole, der vækker opmærksomhed. Men så ved hun at den stopper der. Hun ved at der ikke kommer et ubehageligt efterspil. (Jeg løfter ikke op i hendes skørter!)

Jeg synes det er vigtigt at alle prøver at opføre sig sådan, at alle kan have det godt på jobbet. De slemme eksempler skal helst ikke føre til at nogle finder på radikale løsninger, så som at indføre kønsapartheid på selve arbejdspladsen, som man har det i omklædningsrummene.
Det er godt for mennesker af begge køn at fungere sammen. I hvert fald mens tøjet er på.

På skoler kan det fungere, på hospitaler ditto. Det burde også være muligt på TV stationer.

14 dage siden
14 dage siden

Det er muligt at fanden har skabt politisk korrekthed og jeg kan også blive helt arrig hvis man ikke må benytte sig af ord som kælling, eskimo og negerkys. Jeg holder dog på, at der er grænser for hvornår man må sige noget og hvornår man skal lade være. Er det i orden, at sige til noget "Hvis du skal have højere løn, skal du sutte min pik først!" eller stille sig ved siden af dem ved busstoppestedet og hviske dem i øret "I want to fuck you gooood!"?

Jeg antager, at du frygter, nogen vil opdele køn i hverdags situationer, som at gå på arbejde, rejse med tog eller lign. og ikke er noget du har hørt kommer til at ske? - Jeg tror ikke det kommer til at ske. Hovedsagligt fordi kvinder der bliver forulempet, ikke har til agenda at "bukke under" for sexismen, som jeg mener man gør ved at stikke halen mellem benene og dermed ikke vil arbejde med mænd. Som du selv skriver, er der mange mænd der ikke er ubehagelig - modsat findes der jo også kvinder der forudlemper mænd/drenge.

Jeg tror og holder på mit ord, når jeg siger, at kvinder ikke flygter fra mænd, men ønsker et samfund, hvori de frit kan færdes uden at blive krænket på deres udseende eller seksuele formåen og -færdigheder. Det største vi som samfund kan opnå, er at vi alle lever i harmoni med hinanden, uden at nogen skal føle sig utilpas i deres hverdagssituationer.

Jeg tror desværre det handler meget om branche, jargon og lederskab. Jeg tror der findes sexisme i alle brancher, nogle flere end andre; jeg tror der findes en jargon, som man skal overveje og særligt i håndværksfag kan tonen være hård og blot fordi det er en velkendt og gammel jargon - skal man så finde sig i den? Jeg tror på, at dårlig lederskab, folk der ikke sætter ind, når nødvendigt er, findes alle vegne.

Jeg hørte om en pige i metroen, der var blevet chikaneret offentligt. Ingen trådte til og hjalp hende. Om jeg vil have gjort det selv - ved jeg ikke. Jeg tror det er et instinkt i kroppen der træder ind eller ej. Men jeg tror på vores samfund kan gøres mere behageligt at være i - og jeg tror det sidste nogen ønsker er kønsopdeling alle vegne. Der kæmpes for lige rettigheder og det opnår vi ikke ved at kønsopdele - MPOV

14 dage siden
14 dage siden

Tak for indsparket, Marianne.

Jeg er ret enig med dig. Dog, når jeg siger at politisk korrekthed er noget fanden har skabt, mener jeg ikke at vi skal til at sige uforskammetheder til hinanden, og slet ikke om en tilstedeværende tredjepart. Det er ikke "politisk korrekthed" der lærer os almindelig god opførsel.

Jeg tror heller ikke at vi skal til at have separate placeringer af kønnene i jobbene, da det ville modsige de seneste mange årtiers samfundsudvikling.

Alligevel er risikoen til stede.
Se bare dette eksempel: Nogle mener at mandlige pædagoger ikke må hjælpe børnene på toilettet.
Der er også dem der mener at mandlige radiografer ikke må lave mammografi.
Og visse patientgrupper kræver at kun kvinder deltager i undersøgelsen af dem.

Denne kønsdiskrimination eksisterer.

Og så kommer den politiske korrekthed ind og siger at "så skal det være sådan!"
Er man ikke læge, har man som mand en lavere værdighed i hospitalsarbejdet med patienter end kvinderne. (Og som sagt, nogle patienter kræver at selv lægen skal være en kvinde.)

Man hører om kedelige sager hvor mandligt personale har forulempet kvindelige patienter, når de har været i en hjælpeløs tilstand. Sådanne ting skal stoppes straks. Men dog behandles som individuelle sager, der ikke vedrører mænd som sådanne og i almindelighed.

Det jeg forsøger at sige er at kønsadskillelse ikke så langt borte som man måske ville tro.
Vi skal i hvert fald prøve at undgå at opføre os sådan at den kommer nærmere.

14 dage siden
14 dage siden

Feminisme og ligestilling er vel kun et nulsumsspil for de der ikke kender oddsene, statistikerne og historien (?). En kampagne som #metoo viser da endda, at statistikerne oven i købet er VÆRRE end det mareridt de ellers tilsiger, de registrerede tal. Og alle der arbejder med overlevere af krænkere har jo i årtier råbt op om det, uden at nogen lyttede, uden at nogen læste mellem linjerne på statistikerne, læste alt det der står med småt (f. eks hvor svært det er at stå frem og blive en del af statistikken, uanset hvor meget anonymitet der loves).

Omend hovedansvaret ligger på os mænds skuldre (ift. fysisk og psykisk vold, seksuel krænkelse, magtmisbrug, privilegieblindhed osv osv), tænker jeg også at ethvert konkurrence- og materialismeforherligende samfund, der fremmer yang/maskuline/rigide kvaliteter over yin/feminine/fleksible kvaliteter, et samfund filosofisk mere inspireret af konfutsianske idealer om hierarki, stabilitet og orden end daostiske idealer om ligestilling, innovation og solidaritet, uundgåeligt vil ende i intern konflikt, i egoisme fremfor altruisme, i et ræs mod bunden, i en kamp om rosen på toppen af et bjerg af lort.

Den daoistiske model er aldrig som sådan prøvet - velfærdssamfundet er måske det tætteste verden har været på det, på et samfund med ligestilling og social mobilitet, men at tro at vi her i Danmark er i mål med velfærdssamfundet, med ligestilling og med den sociale mobilitet, er en falliterklæring, og det samme synes jeg det er at anskue kønsdiskriminering som kønsadskillelse - kønsdiskriminering er en fejl i systemet af gode hensigter (nogle gange en uundgåelig en der ligesom fordomme aldrig vil forgå men derfor alligevel må bekæmpes/rettes konstant), mens kønsadskillelse er et helt andet system, milevidt fra hvor vi er i dag, fra mit perspektiv.

Fordomme vil altid eksistere, jeg selv gør mig skyldig i dem dagligt, men det at tage fejl, at generalisere på baggrund af uvidenhed, er da en mulighed for at lære, en mulighed for at holde af ENDNU flere mennesker, endnu en ny sang at høre, endnu en ny støj at slukke. At sige til sig selv "jeg ved det ikke""jeg tog fejl", kan være katarsisk såvel som angstprovokerende, det afhænger af overskuddet og indgangsvinklen.

Idéer som borgerløn og globale initiativer ang. klimaforandringer, private såvel som offentlige, samt den mere filosofiske genopblussen af værdidebat, materialisme/forbrugerisme kontra bæredygtighed, lover da SÅ godt for fremtiden, det hele skal nok gå, så længe dialogen forbliver i nuet og ikke afspores af hypotetiske mareridtsscenarier for fremtiden. Ikke at de ikke har en plads, hypoteser, men alt i moderation, særligt moderation. At snakke dystopi ind i en debat om magtmisbrug og sexisme er som at snakke science fiction ind i en debat om historie. Omend dystopier altid er vigtige at diskutere og undgå, synes jeg det her er at tale udenom, hvilket er forståeligt pga emnet - ethvert komplekst (!) emne afføder associationer, men netop ligestilling og hvilke psykologiske/biologiske/sociologiske faktorer der hindrer det, hvad der forhindrer maksimal udnyttelse af menneskeligt potentiale til at finde løsninger på nutidens og fremtidens problemer, er simpelthen for vigtigt til ikke at fastholde fokus.

Et eksempel - jeg har deltaget i flere terapigrupper for seksuelt misbrugte, nogle krænket i barndommen og andre som voksne. Der har ingen kønsopdeling været. Men de selvsamme steder der tilbød terapien tilbyder OGSÅ grupper af kun det ene eller andet køn. Jeg har flere gange følt mig kønsdiskrimineret og har selv gjort det samme, udtalt idiotiske fordomme om kvinder, og omend det for mig personligt har givet mindst ligeså meget healing at være i gruppe med kvinder som med mænd, har jeg FULD forståelse for at nogle personer ikke KAN stole på et andet køn (ikke altid det modsatte) i deres terapi - jeg tog det først personligt, men har lært og læres af det og ville ikke være det foruden; når jeg mødes af det i dag internaliseres det ikke, andet end i et ønske om at lære at være mere sensitiv og mindre kynisk overfor andre, en læreproces der da aldrig bør stoppe.

At man glemmer hvad man selv mener man er, bare et øjeblik, og i stedet lytter til hvad den der provokerer én siger, hvilken perception de anskuer verden igennem, og selvom der ikke opnås enighed, opnås måske forståelse og accept af hvad man ikke kan ændre, og taknemmelighed for (og ibrugtagen af (!)) hvad man kan. Og forhåbentlig en læreprocess frem mod måske i morgen at kunne ændre og forstå det man ikke kan i dag.

mvh Ansu
PS: Nellie Mckay - Its A Pose (tekst tilgængelig online);

14 dage siden
14 dage siden

@ 1 Marianne Maria Marie Toft:

"Det er muligt at fanden har skabt politisk korrekthed"
Er det?
Er det virkeligt?
Jeg har de fint med, at mennesker bruger sproget på den måde.
Det der nager mig, er når de sammen mennesker, der i det ene øjeblik er klar til at bruge sproget så upræcist, er lige så meget på stikkerne for at fortælle andre mennesker, hvad ordene betyde i næste øjeblik.

"der mange mænd der ikke er ubehagelig"
Det er bare ikke dem er, der emnet her vel?
Var de det ALLE nazister, der ikke gassede jøder?

"der jo også kvinder der forudlemper mænd/drenge"
Fuldstændig irrelevant.
Kan du pege, på at naboen tæver sine børn, som forsvar for at tæve dine børn?

"når jeg siger, at kvinder ikke flygter fra mænd, men ønsker et samfund ..."
Præcis.
Det handler ikke om hverken kvinder eller mænd.
Det handler om hvilke værdier et samfund er bygget på.
Kan individet ofres for noget større eller kan det ikke.
Resten hanker blot om HVEM det så er, der kan ofres. hvis først man har svaret "Ja" til dette spørgsmål.

"Det største vi som samfund kan opnå, er at vi alle lever i harmoni med hinanden"
Og det er et valg.
Det er valget: At sætte individet over alt andet.

"uden at nogen skal føle sig utilpas i deres hverdagssituationer"
Fordi: Hvem er det der føler sig utilpas?
Det er individet.
Så enkelt er det.

"Jeg tror desværre det handler meget om branche, jargon og lederskab"
Det er så blot en masse ord, der peger på noget andet end individet så JA!

"skal man så finde sig i den"
NEJ NEWER!

"Jeg tror på, at dårlig lederskab"
Har du data som bekræfter dette?
Ser du ideen om at nogle mennesker bestemmer over andre, som en del af løsning eller en del af problemet?

"når nødvendigt er, findes alle vegne"
Måske fordi ideen om, at nogle bestemmer over andre, praktiseres alle vegne.

"Jeg hørte om en pige i metroen, der var blevet chikaneret offentligt. Ingen trådte til og hjalp hende"
Har du tænkt over hvorfor?

"Jeg tror det er et instinkt i kroppen der træder ind eller ej"
Hvad mener du med instinkt?

"jeg tror på vores samfund kan gøres mere behageligt at være i"
Det bliver lidt underligt at læse.
Hvis vi forandre samfundet til et ligeværdig individualisme er det så ikke et andet samfund?
Nå lad det ligge.

"og jeg tror det sidste nogen ønsker er kønsopdeling"
Og hvis rigtig mange ønskede det, hvad så?
Har du ikke lige retfærdiggjort gruppe voldtægt?
Hvis antal tæller ...

"Der kæmpes for lige rettigheder"
Og det er en del af problemet.
Skal kvinder først have ret til at gå i fred, før mænd behøver at lade kvinder gå i fred?
Det er noget forbandet sluder.
Mennesker SKAL lade andre mennesker være i fred.
Det er ikke en ordre men en observation.
Sker det ikke må vi intervenerer imod årsagen.
Hvordan kommer et narrativ om rettigheder ind i billedet?
Hvad betyder rettigheder for dig?
Betyder det ikke noget med at nogle mennesker kan/skal tvinges til noget? At noget skal håndhæves?
Men er det ikke lige præcis den tankegang, der er problemet?

Wernn

14 dage siden
14 dage siden

Jeg mener at man kan sige meget med et glimt i øjet, nu er jeg næppe en årgang der vil blive tiltalt på den sjoflet måde der er fremført i medierne, Men de har nok gjort der fordi de havde held med deres foregavne, uden tanke for hvor nedladende det lød.
De helt unge mennesker har bedre pli, de bliver opdraget til at at tiltale hinanden ordentlig, så mon ikke det i fremtiden dør med den ældre generation. Vi må se hvad fremtiden viser, men godt at give et slag for at tiltale hinanden ligeværdigt..

14 dage siden
13 dage siden

@ 5 Fink

"Jeg mener at man kan sige meget med et glimt i øjet"
Jeg tænker, at du må mene, at andre mener noget andet.
Ellers giver det vel ikke mening at pege på dig selv på den måde?

"Men de har nok gjort der fordi de havde held med deres fore[h]avne"
Vil du uddybe?
Jeg tænker at dette er centralt for at forstå, hvad der foregår.

"uden tanke for hvor nedladende det lød"
Hvad viser dig at det ikke netop ER forehavende?

"så mon ikke det i fremtiden dør med den ældre generation"
Er det ikke en indrømmelse af problemet?
Hvorfor så starte med undskyldning og bagatellisering?

"godt at give et slag for at tiltale hinanden ligeværdigt"
Så hvorfor ikke blot gøre det?

Wernn.

13 dage siden
13 dage siden

"De helt unge mennesker har bedre pli, de bliver opdraget til at at tiltale hinanden ordentlig" (#5)

Rart at vide, især når man gang på gang skal læse og høre i diverse medier, at det er et stigende problem (ups, undskyld: udfordring, naturligvis), at der er en generelt stigende mandschauvinistisk holdning blandt unge (teenagere, sågar mindre børn) drenge i vores samfund, med piger og kvinder omtalt, endda tiltalt, i sjofle og groft nedladende vendinger, ikke mindst i Internettets såkaldt "sociale medier", som man nok snarere skulle betegne "asociale"!

13 dage siden
13 dage siden

Man hører på TV om fester på gymnasier i de velstillede områder, hvor forældrene burde have overskud til at lære børnene takt og tone, hvor der røbes klare holdninger i retning af at de kønneste piger skal med til festen fordi de kan bruges til noget. De mindre kønne kan bare blive væk.

Når lavheden florerer på højeste sted, gør den det nok også på de lavere.

13 dage siden
12 dage siden

#6
Jeg har ikke været på arbejdspladser, hvor sexisme har forekommet, specielt i frisørfaget er/ var der flere homoer ansat, som gav er god balance.

Det jeg mener Wern er at den indforståethed man har på en arbejdsplads, giver en kærlig dril, som er med til at sætte en god stemning.
Det satte jeg selv pris på, en form for at blive set.

Men stikpiller om hinandens svagheder, er den virkelige mobning, fortæller mere om afsenderen, som fortsætter hjemme i vedkommendes egen privatliv.

12 dage siden
12 dage siden

@ 9 Hanna Fink (Fink)

"Det jeg mener Wern er at den indforståethed man har på en arbejdsplads, giver en kærlig dril, som er med til at sætte en god stemning.
Det satte jeg selv pris på, en form for at blive set"
Helt enig.
Og så er det ikke problemet vel?

Debatten handler om de kommentere, som er uønsket. Om det at blive set på en måde, som man ikke ønsker at blevet set.
Helt grundlæggende om at respekten for den andens autonomi og integritet.
Hvorfor?
Fordi vi selv ønsker vores autonomi og integritet respekteret.

"Men stikpiller om hinandens svagheder, er den virkelige mobning"
Ja- Så hvor starte med at pege på eksempler, som ikke er mobning?

"fortæller mere om afsenderen, som fortsætter hjemme i vedkommendes egen privatliv"
Hvis nogen slår din hund ihjel, så dør den.
De dør ikke mere elle mindre afhængigt af, hvad bevægede en til den handling.
Er handlingen uønsket af DIG er det dit ansvar at undgå den.
Undgår vi mobning ved at pege på afsenderen som enkelt person, når mange enkeltpersoner gør det samme?
Eller bør vi se på det sociale fænomen i stedet?

Wernn

12 dage siden
11 dage siden

Nu haler man Jeppe Kofoed igennem svikmøllen på grund af en hændelse fra fortiden, som nogle finder moralsk angribelig.

Kofoed er udenrigsminister. Og vi kan nok gætte hvorfor.
Det var nok fordi Sass Larsen måtte forlade folketingspolitikken af personlige grunde.
Han var nemlig udset til at blive finansminister.
Og Nikolaj Vammen skulle så have været udenrigsminister.
Men Vammen måtte tage finansministerposten, og hvem havde man så til at gøre til udenrigsminister?

Jeg synes man skal se sådan på det: Har vi livstidsstraf for noget der i sin tid ikke var ulovligt?
Og hvis vi har, hvorfor gik den radikale politiker så ikke til makronerne dengang regeringen blev konstitueret?
Skyldes det måske at hun stod for tur til at profilere sig?

11 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Metwo-two er startet 13/09-2020 13:05 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

15Hvad hedder det modsatte
10 timer, 59 minutter siden · Nicolas Jessen
6skrive start hjælp
11 timer, 19 minutter siden · JacobScribus
21Dagens Had
18 timer siden · Prem
3583Dagens ord
20 timer siden · Fink
229Forbyde kritik?
1 dag, 8 timer siden · dino
8Etik af begrænsninger for tekst
5 dage siden · Emeli
2Hvad hedder det når
8 dage siden · Engbo
446Kontraster
10 dage siden · Engbo
11Metwo-two
11 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
12 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
16 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
17 dage siden · Wernn
11668
17 dage siden · Wernn
26JULEN
23 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
24 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
25 dage siden · Prem
11Hvem er du?
25 dage siden · Prem
13Dagens anekdote
25 dage siden · Prem
64Lykken
26 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
1 måned siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
1 måned, 1 dag siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
1 måned, 9 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
1 måned, 14 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
1 måned, 22 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
1 måned, 23 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
1 måned, 23 dage siden · dino
2Musik fænomen.
1 måned, 24 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
1 måned, 27 dage siden · dino
0Betalæsere søges til fantasy roman
1 måned, 27 dage siden · melberg
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
1 måned, 27 dage siden · melberg
8Spansk
1 måned, 28 dage siden · Savanti
4Dans
2 måneder, 3 dage siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
2 måneder, 4 dage siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
2 måneder, 7 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
2 måneder, 10 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
2 måneder, 12 dage siden · JohannesB
126Virus
2 måneder, 12 dage siden · Fink
12Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
2 måneder, 12 dage siden · Morpheus
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
2 måneder, 15 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
2 måneder, 18 dage siden · Wernn
0Soul & neosoul - musikinspiration
2 måneder, 20 dage siden · Prem
54Ligheder
2 måneder, 22 dage siden · Engbo
10Noget teknisk
2 måneder, 26 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
2 måneder, 28 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
2 måneder, 28 dage siden · Savanti
3Lidt snak om Fyldepennen
3 måneder, 1 dag siden · Prem
0Kringsat
3 måneder, 3 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
3 måneder, 9 dage siden · Engbo
3Droner
3 måneder, 10 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 6 dage siden · Nordigarden
52Treenigheden
4 måneder, 8 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
4 måneder, 10 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
4 måneder, 15 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
4 måneder, 18 dage siden · Kafkaesque
2Royalty
4 måneder, 20 dage siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
4 måneder, 22 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
5 måneder, 3 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
5 måneder, 3 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
5 måneder, 7 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
5 måneder, 14 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
5 måneder, 27 dage siden · Savanti
17Din dag
6 måneder, 8 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
6 måneder, 18 dage siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
6 måneder, 20 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
6 måneder, 26 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
6 måneder, 26 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
7 måneder siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
7 måneder, 4 dage siden · Wernn
27SAS
7 måneder, 5 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
7 måneder, 7 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
7 måneder, 13 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
7 måneder, 15 dage siden · dino
379Gud
7 måneder, 18 dage siden · Wernn

Religion, politik og samfund

229Forbyde kritik?
1 dag, 8 timer siden · dino
11Metwo-two
11 dage siden · dino
11668
17 dage siden · Wernn
26JULEN
23 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 måned, 23 dage siden · dino
126Virus
2 måneder, 12 dage siden · Fink
185Den frie verdens leder
2 måneder, 18 dage siden · Wernn
0Kringsat
3 måneder, 3 dage siden · Engbo
52Treenigheden
4 måneder, 8 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
7 måneder, 4 dage siden · Wernn
27SAS
7 måneder, 5 dage siden · Morpheus
379Gud
7 måneder, 18 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 19 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
7 måneder, 28 dage siden · dino
4Nytårstalen
8 måneder, 27 dage siden · dino
117Statsborgerskab
9 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
9 måneder, 3 dage siden · dino
65Demokrati
9 måneder, 15 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
9 måneder, 21 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
9 måneder, 22 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
9 måneder, 22 dage siden · Wernn
109Homofobi
9 måneder, 28 dage siden · leviP
5Pengetroen
10 måneder, 22 dage siden · Wernn
19Lykke
10 måneder, 27 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
10 måneder, 28 dage siden · Wernn
1Det store intet
11 måneder, 6 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
11 måneder, 26 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 1 måned siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 1 måned siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 2 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 3 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 6 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 6 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 7 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 7 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 7 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 7 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 7 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 8 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 8 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 9 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 10 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 11 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino
31Spare på DR?
2 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo
0Land og by
2 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
2 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
2 år siden · dino
22#metoo
2 år siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
3 år siden · dino
13Koranen
3 år siden · Kåemer
53Skat
3 år siden · Kåemer