Religion, politik og samfund · Æblemostreglementet

7 svar
Senest opdateret 11 måneder, 11 dage siden · 2 bruger(e) deltager
11 måneder, 21 dage siden

John Irving skrev engang en bog der hed "Æblemostreglementet." Dette værk har jeg ikke læst, men jeg har set filmen. Og denne er tilstrækkelig til at give indtryk af en væsentlig pointe i fortællingen. Det såkaldte æblemostreglement er puttet ind i handlingen som man måske kender det fra en fabel, hvor der på et tidspunkt står: "Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus." Og vi indser at det netop er det der er hændt indtil videre.
Æblemostreglementet er en gakket samling af paragraffer, der er helt skæve i forhold til vilkårene der gælder i arbejdet med at plukke æbler og bringe dem til mosteriet. Den gale sammenhæng imellem praksis og principper er selve pointen ved filmen: De mennesker, der sidder i storbyens regeringskontorer og udsteder love og regler, kender alt for lidt til de forhold folk må leve under, fjernt fra hovedstaden.
Det nytter altså ikke at man møder folks handlinger med løftede pegefingre og fordømmelse, for lederne i hovedstaden har ikke forstand på hvad det virkelige liv drejer sig om. Selvom det i filmen udstrækkes til narkomisbrug og kvaksalveri.
Jeg har på fornemmelsen af at jeg selv mange gange har gjort mig skyldig i at dømme om noget der ligger fjernt fra mit eget liv. Alligevel er der ting som alle mennesker har ret til at mene noget om, da der måske faktisk er noget alment menneskeligt i en sag.
Tænker jeg mon her på omskærelsesdebatten? Nej, jeg tænker på ulvedebatten! For her oplever vi en sag, hvor der synes at være divergerende holdning alt efter hvor man selv bor, og hvor tæt man har problemet inde på livet.
I en TV debat i går var der en journalist der spurgte om løbet var kørt for ulvene i Danmark. Hertil blev der svaret ja. En skovbørnehave havde været på tur og der set en ulv, angivelig ca. 50 m borte. Om denne afstandsangivelse er korrekt, er ikke til at sige, men jeg kan fortælle at 50 m ikke er ret meget for et hurtigt løbende dyr.
Havde ulven været klog, havde den lagt sig ned på ryggen og spillet legesyg og kort efter rejst sig og spænet bort. Det havde været en rigtig god ide, men den stod bare der og kiggede. Og deraf problemet. For hvad betød det? Holdt den sig forsigtigt i baggrunden for at se på de søde børn? (Som jo videnskaben og Hr. Klein ved ikke står på nogen ulvs menukort!)Eller pønsede den på en lejlighed til et angreb?
Den stakkels ulv ved ikke at tvivlen er farlig, for denne vil mennesker misbruge til at fantasere i mange retninger.
Statistisk set er der nok større chancer for at dø af hvepsestik osv. end ved et ulveangreb. Den er jeg med på. Hvis nogen som i "Jurassic Park" fremavler en Tyrannosaurus Rex er der nok heller ikke grund til at skyde den, for statistikken siger at der de seneste 100 år ikke er blevet spist ret mange mennesker af sådanne dyr. (Nå, det var en vits.)
Vi kan ikke udrydde hvepse og skovflåt, men vi kan udrydde de danske ulve. Og jeg gætter på at det vil ske inden få år.
Men æblemostreglementet spøger alligevel. For centralt, i hovedstadsområdet, kan man være tilbøjelig til at dømme ud fra tanker der ikke deles af befolkningen i ulvens områder.
Jeg har selv en "mistanke" om at ulveelskerne mest er at finde på den politiske venstrefløj. Giver det mening? Ja i nogen grad. For man indser sammenhængen med kritikken af det industrialiserede landbrug, som også venstrefløjen er kendt for. Det industrialiserede landbrug der gerne ser hele Danmark under storbøndernes 12-skærs plove, trukket af kæmpestore traktorer.
Hvis du eller jeg ser en ulv, har vi nok ikke noget ønske om at den skal blive skudt, hvis blot den lunter af. Men filmen knækker når der bliver tale om børn. For ved børn levner kun de færreste plads til tvivl. I hvert fald når det gælder deres egne børn. Hveps, flåt og hugorm har hidtil ikke holdt børnene hjemme på de gule og blå stuer. Men ulve kan måske gøre det, og så får ulven blot endnu et problem.
Vi foragter fæhovedet der fra sin bil skød en ulv. For der er forskel på offentligt sanktioneret regulering af en bestand og selvtægt, begået af en mand der ikke fortjener betegnelsen "jæger." Den mand har gjort ulvemodstanderne en bjørnetjeneste. Men han s elv tænker måske bare: "Jamen de skide københavnere, de gør jo ikke noget! De burde rejse herover, så de kan få lidt møg på deres italienske lædersko".
Folk i Nordvestjylland kan nok føle sig lidt som æbleplukkerne der var underlagt Æblemostreglementet.

11 måneder, 21 dage siden
11 måneder, 13 dage siden
#1

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 13 dage siden

Ja, jeg kan godt forstå argumentet: Når nogen kan dø af et hvepsestik, skal der også være muligheder for at blive bidt ihjel af en ulv, det er kun rimeligt. Og når man kan dø af cancer, og mange faktisk gør det, så peger det også på at ulvene skal have lov at være her. Der er stadigvæk langt større sandsynlighed for at dø af alt muligt andet end ulvebid.

Det lødige argument for ulvens bevarelse må være at ulve er flotte og respektindgydende dyr, som vi mennesker ikke bare har lov at udrydde fordi vi har fået en fiks og måske ubegrundet idé om at de er farlige.

Jeg har dog lagt mærke til at hidtil alle forsvarere af ulvene endnu ikke selv har deres krop og familie i farezonen. Og derfor har jeg bragt eksemplet med "Æblemostreglementet."

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 13 dage siden
#3

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 13 dage siden
#4

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 13 dage siden

Ja tak. Det er spændende hvad der sker derovre, det skal jeg i hvert fald ikke modsige. Og begrebet nationalpark handler jo om steder hvor man har vedtaget særlige regler for dyre og planter. Og mennesker, ikke mindst.
Det almindelige danske landbrugsland og skovområder hvor danskere af alle køn og aldre gennem generationer har kunnet færdes ude frygt for andet end hvepse og småkravl - dyr hvis angreb man normalt håndterer ved i ro og mag at køre hjem eller til lægen, hvis det er slemt - er bare så kultiveret at man næppe kan sammenligne med nationalparker. Et barn kan græde ved et hvepsestik, og mor kan blive bekymret for borrelia ved flåtbid, men det er ting der ikke terroriserer os og som normalt er til at håndtere.
Der er forskel på Yellowstone Park og almindeligt dansk kulturlandskab. Yellowstone Park er på 1/5 af Danmarks størrelse, og vi har ikke noget tilsvarende hos os.
Ulve i Danmark er ikke unaturlige, og de har været her før. Men hvad med vildsvinene? De kommer også af sig selv og de er vel lige så naturlige som ulvene. Mennesker er nok et endnu mere usandsynligt middagsmademne for vildsvinene end for ulvene! Jeg tror bestemt heller ikke at der står mennesker på vildsvinenes menukort, som man på samme måde har argumenteret til forsvar for ulvene. Alligevel tror jeg ikke at ret mange bryder sig om nærkontakt med vildsvin.

Personligt hælder jeg til at Danmark i vor tid er et land, der i så høj grad er tilpasset mennesket, at det kan give problemer med ulve, såvel som vildsvin. Og som vort samfunds "psyke" nok er skruet sammen, skal der kun ét tilfælde at dræbt barn på bordet, førend man siger at det går simpelthen ikke.

Men tillad mig at minde om "Æblemostreglementet." Synes du, The Void, at jeg rammer helt ved siden af skiven der? Mener du at jeg tager helt fejl i at påpege sammenhængen imellem mening om ulve i DK og det område man bor i?
Jeg ville gerne høre folk i Nordvestjylland fortælle at ulvene slet ikke er noget problem. At det bare er hysteriske eller skydegale københavnere der vil af med dem.
Selv er jeg ikke skydegal. Jeg er hverken jæger eller fisker. Jeg har ikke noget ønske om at slå dyr ihjel. Jeg spiser både kød og fisk, men overlader det til professionelle at skaffe det.
Og jeg håber at ulvene vil demonstrere at de er præcist lige så fredelige overfor mennesker som deres varmeste fortalere hævder. Og så synes jeg at landmændene bør have ordentlige hegn om deres får og køer.
Man siger at der er masser af hjortevildt til at ulvene kan klare sig. Fint. Så vil jeg afvente at der kommer ulve til Jægersborg Dyrehave. For der er der da nok at leve af.

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 11 dage siden
#6

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

11 måneder, 11 dage siden
11 måneder, 11 dage siden

Godt indlæg, The Void. Også selvom jeg ikke er enig i ret meget af det.

Jeg har længe bemærket et personsammenfald omkring holdningen til ulven. Adresse i det østlige Danmark, og en mildt sagt skeptisk holdning til den moderne, industrielle landmand. Desuden ofte en placering i den røde blok. (Det sidste kender jeg ikke noget til hos dig.)

Ja, frygten er en drivkraft. Det tror jeg egentlig gælder alle. Man kan for eksempel frygte at vor levestandard vil dale ubehageligt, hvis vi skulle indrette landet efter dyrenes betingelser alene. Når levestandarden falder meget, vil der komme slagsmål imellem mennesker. Og det kan også ende med at gå ubehageligt ud over dyrene i den sidste ende.

Ulven har været en del af den danske natur. Men det betyder ikke at den stadig er det. Menneskene udryddede den. Og mennesket er også et naturligt biologisk væsen.
Med så stor en magt som mennesket har følger også et ansvar. Det er ubehageligt hvordan menneskene har tromlet hen over alt andet, blot fordi de kunne.

Jeg forstår godt at du ikke principielt bebrejder de dyr der eventuelt dræber dine børn. Men mon ikke du i en konkret situation ville forhindre det hvis du kunne?
Nu er dine børn én ting. En anden er andres børn. Hvis din nabos datter kunne reddes, hvis du trykkede på aftrækkeren, ville du så lade være?
Det er måske svært at svare på.

Hvis en større bestand af ulve kræver at vi mennesker begynder at opføre os på en anden måde i naturen, så vil nok nogle synes at vi bør gøre det. Andre vil ikke give køb på deres hævdvundne rettigheder.

Overalt er der i naturen visse balancer. Det gælder også for store rovdyr. Jeg er ikke tilhænger af at man straks og systematisk dræber ulve fordi der simpelthen ikke skal værre nogle. Jeg ser også charmen ved det usædvanlige.
Det er også spændende hvis der kommer hvide hajer i danske farvande. For jeg er ikke en type der havbader. Men jeg er heller ikke tilhænger af at man laver badeforbud i større målestok. Hvis man er imod drab på hvide hajer, bør man nok afskaffe alt fiskeri. For sild og torsk bliver heller ikke behandler særlig pænt på fiskerbådene. Menneskene har altid påstået at fisk ikke er følsomme. Men hvorfor skulle de dog ikke være det? Smerte er et helt basalt evolutionært redskab der gør det muligt at leve længere og forplante sig mere.

Vi er alle placeret i Maslows pyramide. Hidtil har vist ingen kunnet argumentere troværdigt modsigende for den påstand. Og vor holdning til mangt og meget afhænger af hvor vi er placeret.
Kærlighed til dyr optræder mest hos folk der har let ved at få stillet sulten.
Det har vi så i Danmark, og derfor skal vi heller ikke straks opføre os som om vort liv afhænger af at vi straks dræber alt som var vi en mink i en hønsegård.
A propos, hører vi fra Tyskland at få ulve har nedlagt hobe af tamdyr, som langt overstiger hvad ulvene kan spise. Altså et urimeligt myrderi.
Hvorfor sker det? Det tror jeg er let at gennemskue. Det er en biologisk ubalance at en ulv møder så mange let nedlæggelige byttedyr på en gang. Derfor gør ulvene som minken i hønsegården. De dræber løs fordi det er sådan man gør. Normalt skal ulvene virkelig kæmpe om føden, og der er sjældent mere end lige netop nok til at ulvene kan overleve. Der har drabet på byttet fuld legitimitet. Men denne ubalance, hvor mennesker stuver byttedyr sammen i hundredevis på et lille område (hvorfra de ikke kan flygte og spredes for at begrænse antallet af døde) er der nu engang.
Så kan man sige, at så må menneskene lade være med at have sådanne abnormt store husdyrhold. Så i sidste ende har mennesket også skylden der!

Men sådan er der så meget. Og ja, man må få lavet nogle bedre hegn.

11 måneder, 11 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Æblemostreglementet er startet 08/05-2018 13:23 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

0hvilke lande, hvilke genrer?
6 timer, 51 minutter siden · december87
2686Dagens ord
19 timer siden · Confucius
30Kontraster
20 timer siden · Engbo
49På'n igen.
1 dag, 19 timer siden · Engbo
3Grammatikkurser?
2 dage siden · Dyppepennen
1Bøger om at skrive
2 dage, 6 timer siden · dino
120Hvad er du taknemmelig for i dag?
6 dage siden · Inghard
0Lidt sjov med statestikken
8 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
9 dage siden · Savanti
21Porno
11 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
14 dage siden · maryanna
11Forfatteri og ensomhed
15 dage siden · Engbo
3Hjælp til handling
15 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
15 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
18 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
19 dage siden · sylvain_24
2Google
21 dage siden · Savanti
1Dagbøger
21 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
21 dage siden · Engbo
10Min nye bog er netop sat i salg
22 dage siden · Syrene Hvid
9Novellesamling
22 dage siden · dino
32Hvad er meningen med livet?
25 dage siden · dino
6Sprogproblemer
25 dage siden · Marver
102Kontraster
25 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
26 dage siden · mandeniskoven
5Humor .
27 dage siden · Savanti
9Komma
27 dage siden · Dyppepennen
8Bøn
28 dage siden · Morpheus
82Perfekt?
1 måned siden · Engbo
7Hvor kan jeg finde noget om Egyptis...
1 måned siden · dino
23Efter døden
1 måned siden · dino
7Helbred opdatering.
1 måned, 2 dage siden · Savanti
7Udslettelse af selvet
1 måned, 4 dage siden · Morpheus
6Skriveøvelser
1 måned, 4 dage siden · Miss-Leth
1Retstilstand og retssikkerhed
1 måned, 7 dage siden · Kattegat
4Samtykke
1 måned, 7 dage siden · dino
0Sjovt!
1 måned, 8 dage siden · knudkp
2Er det virkelig rigtigt?
1 måned, 8 dage siden · dino
1Hvilke skrivebord bruger i, når i s...
1 måned, 10 dage siden · Kåemer
2Mindre smerter når jeg skriver
1 måned, 10 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

49På'n igen.
1 dag, 19 timer siden · Engbo
120Hvad er du taknemmelig for i dag?
6 dage siden · Inghard
82Tysklands ansvar
21 dage siden · Engbo
32Hvad er meningen med livet?
25 dage siden · dino
8Bøn
28 dage siden · Morpheus
32Politik .
2 måneder, 11 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 måneder, 11 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
2 måneder, 11 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 måneder, 13 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
2 måneder, 14 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
2 måneder, 19 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 måneder, 23 dage siden · Engbo
4Salme
4 måneder, 16 dage siden · Engbo
6Victoria
5 måneder, 2 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
5 måneder, 11 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
6 måneder, 5 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
6 måneder, 26 dage siden · Engbo
9Sandhed
7 måneder, 3 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
7 måneder, 3 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
7 måneder, 21 dage siden · dino
67Burkaforbud
7 måneder, 28 dage siden · Kåemer
41Demokrati
8 måneder, 2 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
8 måneder, 28 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
10 måneder, 2 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
10 måneder, 25 dage siden · dino
7Æblemostreglementet
11 måneder, 11 dage siden · dino
5Før Adams tid.
11 måneder, 20 dage siden · Engbo
59Den selektive etik.
11 måneder, 27 dage siden · dino
31Spare på DR?
1 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år siden · Engbo
0Land og by
1 år, 1 måned siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 1 måned siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 2 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 3 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 4 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 4 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 4 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 7 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 7 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 8 måneder siden · Kåemer