Religion, politik og samfund · Statsborgerskab

29 svar
Senest opdateret 1 time, 6 minutter siden · 5 bruger(e) deltager
5 dage siden

Det har undret mig at man kan fratage nogen statsborgerskabet, oven i købet administrativt uden at få det prøvet ved domstolene. Har man statsborgerskab, så er man vel dansker, er man ikke?

Jeg forstår dog udmærket, at der er nogen der er så slemme, at vi helst ikke vil have dem her i landet. Men er det ikke lidt sent at tænke efter at de har fået statsborgerskabet? Får man statsborgerskab med visse betingelser?

Men kunne man ikke udvide denne praksis til at gælde alle forbrydere, også dem der er etniske danskere. Så kunne de begå deres ugerninger i andre lande. Hvad skulle det rage os?

Hvorfor blev Britta Nielsen hentet hjem efter at hun havde bedraget for 117 millioner (eller hvor meget det nu var). Kunne man ikke have frataget hende statsborgerskabet og ladet dem beholde hende i Sydafrika?

5 dage siden
5 dage siden

Jeg er enig Kåemer. Man burde ikke ku fratage statsborgerskab. Man har nogle pligter over for samfundet - man har også nogle rettigheder. Det er klart, der kommer en reaktion fra samfundet, hvis man overtræder love. Men jeg synes, det er vigtigt at kende til menneskeret - selv over for forbrydere.

5 dage siden
5 dage siden

Et aktuelt og ikke uinteressant emne.

Nogle ser det omtalte statsborgerskab som noget der er lige så helligt som religionernes hellige bøger. Noget der én gang er givet aldrig kan tages tilbage. Og slet ikke uden retssag.

Nogle af tilhængerne af at hente folk hjem til retsager (med statsborgerskabet i behold) bruger det argument at ellers kunne de rende rundt i udlandet og lave flere ulykker. Eller endnu værre: rejse illegalt til DK og lave terror her.
Man forstår godt dette argument.

Et argument imod retssagerne opstår når man leget med tanken om hvad der kunne blive konsekvensen af at tage dem hjem til en retssag.
Hvad ville der ske? (Selv tror jeg at det sker med meget stor sandsynlighed.)
Sagerne ville blive dyre og besværlige. Et forsvarsadvokaternes slaraffenland.
Og disse forsvarere vil helt sikkert få held til at få sager afvist pga manglende solide beviser. Og selv hvis der fældes dom, vil straffene blive latterligt små.
Resultatet ville blive at alle dem der frifindes eller straffes mildt, vil så være hos os igen. "Her har I os tilbage!" lyder melodien.
For de der frifindes, vil man jo så ikke sende til Syrien eller Tyrkiet! De ville havne her og to sekunder senere har man dem tilbage i bistandssystemet. Og så skal man gå og frygte deres gøren og laden sidenhen. Tænk på aktuelle sag fra England.
Selv socialdemokrater har set det scenario.

Tænk hvor lidt der skal til for at miste kørekortet, selvom man har fået det på lovlig vis. Hvis man tydeligt demonstrerer at man vil blæse på alle færdselslovens paragraffer og færdselsregler, så mister man kørekortet.

Så er der jo Britta Nielsen. Hun er i sig selv en vanskelig sag.
I relation til at beholde sit pas, kan man sige at der ikke er nogen fare forbundet med at hun er i Danmark. Hun har måske flyttet lidt rundt på nogle konti. Men hun er ikke farlig på nogen måde. Hun er sikkert lige så sød som naboens kone.

Personlig er jeg ikke religiøs. Heller ikke omkring statsborgerskabet.

5 dage siden
4 dage siden

Manden, der mister sit kørekort må ikke køre bil; men han har stadig rettigheder som statsborger. Jo, statsborgerskabet bør være hellig. Det betyder ikke overbærenhed for forbrydelser. Vi skal ikke genindføre fredsløse. .

4 dage siden
4 dage siden

Vi som har dansk statsborgerskab har pligter over for staten, men staten har også forpligtelser over for os. Det er et bånd som er uløseligt. Og hvis det ikke er, hvorfor gælder dette så kun ikke-etniske danskere.

Det er rigtigt, at det vil være dyrt og måske farligt at hente disse mennesker hjem, men de vil vel være lige så farlige hvor de så befinder sig, så det er vel den risiko og omkostning den danske stat må påtage sig. Hvorfor skal andre lande gøre det? - Eller skal disse mennesker sættes helt uden for verden. Dødsstraf ville være mere humant.

Og når det gælder børn og helt unge, så er dette da endnu klarere. De er vores forpligtelse, ikke andres. Og når det gælder hvor farlige de kan være, så siger jeg bare: "tøsedrenge!". Hvad med at erkende vort ansvar og tage konsekvensen?

4 dage siden
4 dage siden

Jeg er lidt enig med jer i at Danmark kan være tilbøjelig til at fraskrive sig sit ansvar.
Men jeg føler mig ikke besjælet af "humanistiske" anskuelser i denne affære.

4 dage siden
4 dage siden

Igen læser jeg en masse selvfølgeligheder fra andre mennesker, som jeg ikke selv kender noget til.

Hvordan opnår jeg samme indsigt, som I giver udtryk for her?

Fx:
Statsborgerskabet: Det er tilsyneladende noget man kan miste og noget man kan opnå. Men I er ikke helt klare på det der med at miste. Men hvad er det og hvordan erkende man det?

Dansker: Hvad er det og hvoran erkender man det?

Pligter: Hvad er det og hvordan ewrkender man det?

Rettigheder: Hvad er det og hvordan erkenmder man det?

Er det en eller anden der liget vil skrive et par linjer som kan hjælpe mig med at komme til samme indsigt, som I udvæksler her?

Blot til en start. I skriver rigtigt maget andet som jeg heller ikke forstå.
Men lad os tage mindre skridt. Jeg er ikke den hurtigste puch maxi på havnen.

Jeg spørger af ærlig uvidenhed. Jeg har hørt begrberne nævnt mange gange. Men jeg har ikke kunne finder noget som beskriver, hvad det er og hvordan man erkender disse.

4 dage siden
4 dage siden

"Sagerne ville blive dyre og besværlige." - men det er vel demokratiets pris, ligesom det at blive frifundet på grund af manglende beviser er det. "humanistiske anskuelser" - det lyder udansk i mine ører. Det er et alvorligt skred, når det at gå på kompromis med vores demokratiske principper bliver et alment augment. Så må folk gerne kalde det en "humanistiske anskuelse," men ikke desto mindre er den demokratisk.
Desuden, hvad ville der ske rent sikkerhedsmæssigt, hvis de blev frifundet? Heldigvis har vi jo en dygtig efterretningstjeneste.

4 dage siden
4 dage siden

Kan et demokrati være mere eller mindre demokratisk?

4 dage siden
4 dage siden

Wernn

Du må være et underligt menneske, når du ikke forstår mine indlæg. Jeg synes de er klare nok, og de andre debatdeltagere har åbenbart ikke haft svært ved at forstå. - Pindehuggeri er i hvert fald ikke debat.

4 dage siden
4 dage siden

En almindelig debat er ikke en eksamen i filosofi, hvor man dumper hvis man begår den fejl at tro at censor er et almindeligt vidende menneske, der ikke kræver alt formuleret uden overspringshandlinger.

Jeg forstår fuldt ud Kåemers indlæg. For jeg er for dum til at se alle de logiske fejl han måske begår.

Efter 2v. krigen afholdt man Nürnbergprocessen. Det var en retssag, hvor man vel arbejdede ud fra en undtagelsestilstand.
De fleste fandt nok at det kun var rimeligt, for nazistiske lederes forbrydelser var kvalitativt så grove, at man sikkert ikke ville risikere frifindelser pga juridiske fodfejl. Og der var nok også tilstrækkeligt med bevismateriale til stede.

En retssag i Danmark vil næppe være en proces hvor man arbejder ud fra en undtagelsestilstand.
Hvad er straffen for at give en mand en ordentlig gang tæv, så han invalideres?
Hvad er straffen for at hugge benene af en pige der flygter fra voldtægt og slaveri?
Hvad er straffen for at myrde børn for øjnene af forældrene og tvinge dem til at spise af børnene?

Rigtigt! Den samme!
Vi har kun den sædvanlige maksimale strafferamme for grov vold med evt døden til følge og altså kun med uomstødelige beviser. Og kan man være sikker på at have dem til rådighed for dem alle?
Ikke alle mener at denne danske straf er nok. De mener at udstødelse af DK er en værre straf. Og derfor ønsker de denne udstødelse.

Og efter nogle få år i et dansk fængsel - er de så forandret? Er de tilbage til den danske tankegang, som vi bilder os ind at alle civiliserede mennesker har? Jeg tvivler.
I England har man netop set et eksempel til anskuelse. Efter løsladelse på halvvejen med fodlænke, begik en mand terrormord. Han kunne ikke styre sig. Heldigvis havde han iført sig et falskt bombebælte, så politiet kunne skyde. De kunne ikke vide at det ikke var ægte.

En terrorist begik i Dk et skudattentat mod et arrangement som ikke havde hans sympati. Politiet var tilstede i lokalet hvor perwsoner i risiko opholdt sig.
Men den intelligente pistolmand stod udenfor og skød med et våben der havde stor nok kaliper til at gennemskyde glasvæggen. Rigtig smart! Det var godt fundet på. Således kunne han skyde uden at politiet kunne gribe ind.
Senere gik han til krystalgade og dræbte en jøde foran synagogen.
Der var også politi til stede. Men Kling og Klang var ikke rutineret i brugen af deres automatvåben. Og gerningsmanden optrådte også som en der var fuld og nok harmløs. Han kunne løbe bort efter mordet.
Naive er vi.
En bevogtet fange skulle med fire betjente til skadestuen på Bispebjerg hospital. Han havde håndjern på.
Men han kunne stadig løbe. Så han løb hen til en bil der ventede på ham.
Naive er vi.
En farlig fange kom på psykiatrisk hospital i Slagelse. Han blev befriet. Han havde fået smuglet en pistol ind i en kage.
Naive er vi.
Danmark er naivitetens højborg.
Og derfor ønsker mange at intelligente forbrydere holdes på forsvarlig afstand. For igen og igen bliver vi outsmartet. Det vil helt sikkert ske igen.

4 dage siden
3 dage siden

Dino

"Og derfor ønsker mange at intelligente forbrydere holdes på forsvarlig afstand. For igen og igen bliver vi outsmartet. Det vil helt sikkert ske igen."

Det er sikkert rigtigt, men skal vi give afkald på etik? I Danmark er det ikke skik med kollektiv afstraffelse. Skal det indføres nu? Da kan vi virkelig spørge hvor vi vil ende.

Jeg mener bestemt disse mennesker skal afstraffes, men det skal være en for en, ikke kollektivt.

Man kan ikke undgå farer, vi lever i en farlig verden, men vi skulle gerne kunne give vort beskedne bidrag til en bedre verden, ikke til en værre.

3 dage siden
3 dage siden
#12 Engbo

#11 Jeg er meget enig. Husk lige på, at politiet jo også er mennesker - både trofaste og svigtende. Jeg husker en sag om en mand, der blev dømt på trods af, at han ikke indrømmede. Han kom i fængslet. Tiden gi, så den virkelige skyldige meddelte politiet, at det var ham, der havde begået forbrydelsen.

Men der skete ingen ting, da medierne opdagede det kontaktede de politiet. Svaret var. "Vi kan ikke se, der er blevet lavet fejl fra vores side. " Så henvendelsen fra den skyldige ændrede intet. Sagen var jo slut.

3 dage siden
3 dage siden

Jeg synes at de herrer i Syrien eller hvor det nu er har meldt sig ud af Danmark.
Gentager: De har ved deres adfærd og utilslørede had til danske værdier
MELDT SIG UD SELV.
At inddrage deres danske statsborgerskab, kræver ingen moralske overvejelser. Det er blot at tage dem på ordet. Og deres avl må de selv tage ansvar for som de gode forældre de er.

Hvis en dansker erklærer at han er emigreret til Kina, så er han ikke dansker længere. Han har gjort et valg selv. Hvis han nu fortryder, vil hans tilbagekomst bero på hvad han har bedrevet derude, herunder hvordan han har svinet DK til i mellemtiden.
Samt på hvordan man skønner han vil opføre sig i DK, hvis kan kommer tilbage. Hvis man må antage at han vil begå terror, så snart han får chancen, ser jeg ikke hvorfor han skal tilbage.
Det kræver ingen retssag at træffe denne beslutning.

3 dage siden
3 dage siden

Ja, hvis man selv frasiger sig sit statsborgerskab er det selvfølgelig i orden. Men har de det? Det må vist undersøges i hvert enkelt tilfælde.

Men man kan opholde sig i årevis i udlandet uden at miste sit statsborgerskab. Jeg boede tolv år i Norge i min ungdom, og det var egentlig min tanke at blive der hele live, men da jeg altså kom tilbage til Danmark var jeg stadig statsborger. Og selv min søn var dansk statsborger, skønt han var født i Norge, og boede der til han var seksten.

3 dage siden
2 dage, 14 timer siden

Nej, det har de ikke.
Men hvis Heinrich Himmler eller Heidrich havde haft et dansk pas, skulle man så have taget dem "hjem" fra Tyskland for at dømme dem i DK?

Skulle de kunne nyde fordel af den danske retssals mildhed?
Ville det ikke være en himmelråbende hån imod deres ofre?

Har korrektheden ingen grænser? Er det intet tilfælde hvor man kan sige "fuck dem!"

Og jeg synes absolut ikke at man kan bruge dig som eksempel. Du hører ikke til blandt det klientel. synes jeg i hvert fald.

2 dage, 14 timer siden
2 dage, 13 timer siden

Dino

"Men hvis Heinrich Himmler eller Heidrich havde haft et dansk pas, skulle man så have taget dem "hjem" fra Tyskland for at dømme dem i DK?" Ja, naturligvis. Hvad skulle passet vel ellers gøre godt for. Hvert land må vel tage sig af sine egne forbrydere. - Men der findes jo også internationale love, dem har jeg ikke ordentligt rede på.

"Er det intet tilfælde hvor man kan sige "fuck dem!" - Hvis du mener lovene, nej det er der ikke, eller burde der ikke være. For øvrigt er der ikke tale om korrekthed men om principper. Hvert menneske må dømmes ud fra sine egne synder, ikke kollektivt,

"Og jeg synes absolut ikke at man kan bruge dig som eksempel. Du hører ikke til blandt det klientel. synes jeg i hvert fald." - Tak for det. Og jeg kan godt kende forskel på Norge og Syrien, og på mig og IS-krigerne, men jeg flyttede dog fra Norge på grund af mine synder, så øh! - Men her er der tale om statsborgerskab, og det kan vel godt sammenlignes.

2 dage, 13 timer siden
2 dage, 6 timer siden

Nu skelnes der jo imellem dem der kun har dansk pas og dem der har dobbelt pas. Det er de sidste man berøver det danske.
Og man skal vel ikke nødvendigvis hende andre landes statsborgere til DK for at stille dem for retten?

Man har desuden bevis for at de er skyldige i "noget," som er slemt nok.
Men det kan blive meget svært at skaffe bevis for ting som er forbudte efter dansk lov.
Så ja, det er for en stor del tale om en politisk dom.

2 dage, 6 timer siden
2 dage, 6 timer siden

Nåja, det med dobbelt statsborgerskab, der ved jeg ikke rigtigt hvad jeg skal mene. Det må blive en sag for juristerne. Politikerne kan det vel ikke være.

Naturligvis kan det være svært eller umuligt at skaffe beviser, men sådan er det jo i så mange sager. Så må dommerne tage stilling.

Og det hedder jo, at det er bedre at en skyldig går fri, end at en uskyldig bliver dømt. Og det er vel ikke forandret.

2 dage, 6 timer siden
2 dage, 6 timer siden

Om så de ikke havde dansk statsborgerskab, hvad skete der da ved at have dem siddende i et dansk fængsel? Javist koster det penge, men vi har vel bedre råd end så mange andre.
Det sjove er, at når det gælder skatteforhold, er de fleste danskere enige om, at det er de rige, der skal løfte den største del af byrden. Men hvorfor gælder det ikke i international flygtningepolitik? Er demokrati og lighed ikke det værd at kæmpe for? Kan vi ikke bare modtage de forbrydere som anstændige rige mennesker, sætte dem for en dommer og fængsle dem - færdig basta! Hvad skader det os?

2 dage, 6 timer siden
1 dag, 15 timer siden

Fordi de IKKE kommer i fængsel, eller højst i en kortere periode. De vil være på fri fod i DK længe førend de er nået til at ændre syn på verden.

Man ser igen og igen det tautologiske argument: "De kan lige så godt blive straffet her og så opretholder vi vore forpligtelser som retsstat!"

Det er sandt i sig selv. Men sådan går det ikke. De bliver ikke straffet!
I hvert fald ikke hvis man ved straf forstår en proces, hvor de erkender at de er forkert på den, og indser at det er bedst aldrig at gøre det igen.
Forsvarsadvokaterne vil få kronede dage, og "forbryderne" vil også få noget at fejre.

Demokrati er værd at kæmpe for. Et godt resultat af en sådan kamp er at Danmark bebos af mennesker der går ind for demokrati. Et dårligt resultat er at DK med årene bliver et sted hvor en stigende andel af befolkningen mener at demokrati i bund og grund er blasfemi.
Hvorfor skal vi kæmpe for at nå frem til en sådan situation?

Og når de er statsborgere i et andet land, hvorfor skal DK så holde for? De har jo gjort deres gerninger hjemme i Mellemøsten!

(Og med hensyn til de rige og skatten, så bærer de rige faktisk også den største del af skattebyrden, men det er fra en anden debat.)

1 dag, 15 timer siden
1 dag, 14 timer siden

Danske love er vel som vi ønsker de skal være, og politikerne er jo lovgivere. Og hvis lovene er utilstrækkelige eller forkerte så bliver de lavet om. Sådan er den demokratiske proces jo. Enten lovene er som de er, eller de skal laves om, så er det vel stadig sådan at "med lov skal land bygges".

At handle imod demokratiet er vel ikke demokratisk.

Selvfølgelig er Danmark under pres fra udlændinge, mest fra USA. Det varsler forandring, men forandring på mange måder er også nødvendigt. Hvor forandringerne bærer hen vil fremtiden vise, forhåbentlig mod mere demokrati, ikke mindre. Men foreløbig er de kræfter der kæmper imod demokratiet ganske små. Stærke kræfter, det er sandt, men stadig små. - Og lad os for guds skyld holde fast ved at bruge demokratiske metoder, ellers bidrager vi selv til "undergangen".

1 dag, 14 timer siden
1 dag, 10 timer siden
#22 Engbo

Militær og økonomisk magt er ikke det samme som demokrati. Når vi på demokratisk vis indretter os efter de magter, så er der også alvorlige spørgsmålstegn demokratiske aktivitet. Vi er stadig allierede med USA på trods af dette lands forbrydelser. Det er måske godt, for så skyder de jo ikke statsministeren eller bomber vore byer.---?

1 dag, 10 timer siden
1 dag, 4 timer siden

"Fordi de IKKE kommer i fængsel, eller højst i en kortere periode. De vil være på fri fod i DK længe førend de er nået til at ændre syn på verden." Hvem ved? Måske er det blot mig, som er et humanistisk fjols, men det nytter ikke noget, at vi som de privilegerede lader lande som Tyrkiet - som i forvejen har mange andre problemer at kæmpe med - bære hele byrden. Ifølge den tyrkiske regering over 700 udenlandske IS-krigere. Et lille demokratisk land som Danmark kan nemt holde øje med de få danske statsborgere, der her er tale om, og langt bedre end hvad et semidemokratisk land som Tyrkiet både geografisk, resursemæssigt og infrastrukturelt har mulighed for.

1 dag, 4 timer siden
14 timer siden

Ja, det kan man godt sige.
Nu har Tyrkiet imidlertid været på erobringstogt i Syrien, og derfor desværre fået en masse ISmænd ind under deres hat. På det punkt ligger de vist som de har redt.

Men jeg deler heller ikke din analyse af hvor gode Danmark og Tyrkiet er til at holde styr på folk. Et demokratisk land som DK har vist sig at være dårligt til at holde styr på fanger. Vurderet efter hvor mange der har held til at stikke af. Og mange som vort styre har en erklæret politik om at udvise får alligevel lov at blive, hvis de har haft et job i nogen tid.

Hertil kommer de kriminelle der er her på tålt ophold. Dem sender man heller ikke hjem. For deres hjemlande gider ikke tage imod deres egne borgere.
Men det skal Danmark da gøre! Vi er jo demokrater!

Og tales der om ressourcer, så ved jeg ikke hvor mange penge tyrkerne spenderer på de enkelte fanger. Jeg gætter på at det er væsentlig færre end danskerne.
Mht infrastruktur, ser jeg heller ikke et problem, hvis man bare lukker folk ind i en betonkasse og smækker porten i. Der er det nok ikke motorveje der er så megen brug for.

Der er ikke noget galt med humanismen. Humanismen er en borgerlig ideologi, der giver plads til at forstå verden ud fra det enkelte menneske, frem for den totalitære stat, hvor den enkelte flyttes rundt som bønderne i et skakspil. (Faktisk har de socialistiske lande mange dygtige skakspillere!)
Humanisme handler om det enkelte menneskes ret. Ikke om af være godgørende i en grad der svækker vort lands muligheder for at bevare demokratiet i fremtiden. Kun et land der bebos af et folk, hvor et klart flertal er demokrater og "humanister" kan bevare demokratiet og "humanismen" på længere sigt.

Jeg forstår godt det "teologiske" argument: "Giv en sulten mand en bid brød. Skulle han senere myrde dine børn, betyder det ikke at det var forkert at give ham mad. For det var det rigtige at gøre i den umiddelbare situation."
Som forfatteren P. D. James sagde et sted: "Du skal gøre hvad der er rigtigt (netop nu) - så må Gud svare for konsekvenserne."
Det er det gode menneskes filosofi. Nogle gange kan det dog betale sig at tænke længere.
Og det gør folk jo også! Deres langsigtede tanker handler nok om Danmarks rygte på længere sigt.
Det minder om Israel: Det er regionens eneste demokrati. Alligevel er alt de gør forkert i folks øjne. For til demokratier stiller man moralske krav, som man aldrig ville belaste diktaturer med.

Det er ikke et lille lands pligt at redde verden. Det skal først og fremmest redde sine børn.

14 timer siden
13 timer siden

"Som forfatteren P. D. James sagde et sted: "Du skal gøre hvad der er rigtigt (netop nu) - så må Gud svare for konsekvenserne."

Jeg giver P.D. James ret Ønsker vi demokrati, beskytter vi det ikke ved at udhule det.

Demokrati har sine svagheder. Diktatur er naturligvis mere effektivt, men er det hvad vi ønsker?

Hvis nogen vil gøre mig eller mine noget ondt, slog jeg gerne voldsmanden ned eller slog ham ihjel. Men da er jeg glad for at jeg dybt i mit hjerte har fået indprentet at straffen må overlades til myndighederne.

13 timer siden
12 timer siden
#26 Engbo

"Det er ikke et lille lands pligt at redde verden. Det skal først og fremmest redde sine børn." dino

Din bedømmelse af, hvem der er humanister, og hvem der er modsat, går nu ikke op - eller er med mange forbehold. ---det var ikke de borgerlige, der afslørede den grusomme krig mod Vietnam - ikke bare krig; men alvorlige krigsforbrydelser fra vore allieredes side.
Så kom der en række krige, hvor vi aktivt deltog - igen på løgnagtige motiver. Jeg mener at man som borgerlig eller socialist skal være rede til at lytte til kritik og kræve ændringer og bod.
Det landspolitiske, det internationale - og for den sags skyld billedet her fra Fyldepennen ligner.
De borgerlige finder sig bare i uretten.

12 timer siden
10 timer, 7 minutter siden

OK Engbo, jeg ser hvad du mener.

Men det har bare ikke noget med humanisme at gøre.
Humanismen kom i renæssancetiden, hvor man tog afstand fra middelalderens forlængelse, hvor man så mennesket som en brik i det gudsskabte samfundsmaskineri.
Ifølge den nye humanisme blev det enkelte menneske et der havde en fri vilje og hvert menneske var noget i sig selv. Man blev et individ.
Man kan lidt firkantet sige at humanismen forsvaret det enkelte menneskes ret over for samfundet/gruppen.
Totalitarismen forsvarer samfundets/gruppens ret over for individet.

Derfor er det socialistiske diktatur (et styre hvor regeringen ikke frigiver sit mandat med mellemrum) humanismens modsætning.

Men så er der jo humanitet, som man beskriver som beskyttelse af den fattige/værgeløse. Og det er jo godt i sig selv.

Nogle mener ikke at IS folk fortjener at kunne spille rollen som fattige/ værgeløse. De ser dem som skurken, ikke offeret.

Og sådan kan man mene så meget. Men jeg tror at man vil fortryde hvis man inviterer den slagne og udsultede ræv tilbage i hønsegården.

10 timer, 7 minutter siden
6 timer, 15 minutter siden
#28 Engbo

Jeg synes du kommer med grundige svar, dino. Men alligevel er der ting du går uden om. En gang får vi måske begreberne sat på plads, så vi ved hvad man mener med ordene. Jeg anser socialisme som den højeste form for demokrati.

Det er rigtigt at man taler om proletariatets diktatur - altså de besiddelsesløses magt. Men det skal jo ses som forholdets til kapitalens magt. Meningen er at den organiserede arbejderklasse skal have samme magt som kapitalisternes nu.
Har jeg ikke ret i det, så må man jo sige at kapitalisme er lig med demokrati. Nyhederne har jo længe handlet om kapitalens magt - bankernes hvidvask og våbenindustriens rolle.
Så de borgerlige har altså også problemet. Husk også at kampen for demokrati var med navne som højre og Venstre. De lever endnu; men lever bare ikke op tijl navnene. Slet ikke Venstre. Venligst ind til videre Engbo

6 timer, 15 minutter siden
1 time, 6 minutter siden

Kåemer skriver i første indlæg: "Har man statsborgerskab, så er man vel dansker, er man ikke?" - Det må være det væsentlige. Min personlige erfaring - fra venner og bekendte af udlands herkomst - er den, at det kan være svært at føle sig som dansker, når man ikke er dansk statsborger. Det er ikke det samme som, at de ikke føler tilknytning til den danske kultur. Jeg kender mange uden dansk statsborgerskab, der lever typisk dansk, men det er mit indtryk, at med statsborgerskabet følger også danskhedsfølelsen.

Er man dansk, når man har dansk statsborgerskab? - ja, det mener jeg bestemt. Og i og med at betingelserne efterhånden er blevet så spidsfindige, at selv de mest eksemplariske flygtninge jeg kender først kan forvente at blive danske statsborgere lang ud i fremtiden, (hvilket er en helt anden diskussion) tror jeg også, at langt de fleste af dem der får tildelt statsborgerskabet føler sig danske eller i hvert fald stærkt forbundet til vores land.

1 time, 6 minutter siden

Besvar debattråd

Debatten Statsborgerskab er startet 01/12-2019 16:46 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

29Statsborgerskab
1 time, 6 minutter siden · Nicolas Jessen
3128Dagens ord
1 time, 47 minutter siden · Engbo
24Ligheder
1 dag, 10 timer siden · Savanti
1Journaliststuderende på jagt efter ...
2 dage siden · Eddie
13Udslettelse af selvet
2 dage, 5 timer siden · Morpheus
40Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 dage, 6 timer siden · Morpheus
109Homofobi
2 dage, 14 timer siden · leviP
1Det sner på fyldepennen kan jeg se
3 dage siden · Engbo
327Kontraster
3 dage siden · Savanti
14Entropi og evolution
3 dage siden · dino
20Det kimer nu til vinterfest
6 dage siden · dino
0Hærværk
8 dage siden · dino
33Løsrivelse - af provinser og hele l...
10 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
12 dage siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
12 dage siden · Engbo
11El-biler
13 dage siden · dino
8En lille opgave
13 dage siden · dino
1Brug af navne i bøger?
14 dage siden · Eddie
58Demokrati
14 dage siden · dino
3Er der en vinkender tilstede?
19 dage siden · ordkløver6
6Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
21 dage siden · dino
6Er E-sport sport?
22 dage siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
24 dage siden · Eddie
29Sentimentalitet
26 dage siden · Wernn
5Pengetroen
26 dage siden · Wernn
14Kunst og digte
28 dage siden · rasmusgron
19Lykke
1 måned, 1 dag siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 måned, 2 dage siden · Wernn
2Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
1 måned, 7 dage siden · Jes B
1Det store intet
1 måned, 10 dage siden · dino
106Dagens Vits
1 måned, 11 dage siden · Savanti
5Bøger om at skrive
1 måned, 24 dage siden · neran
16Køn
1 måned, 28 dage siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
2 måneder siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
2 måneder, 1 dag siden · dino
0Skrivegruppe Midtjylland
2 måneder, 5 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
2 måneder, 7 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
2 måneder, 7 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
2 måneder, 10 dage siden · Engbo
6Lige margener?
2 måneder, 11 dage siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
2 måneder, 12 dage siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
2 måneder, 14 dage siden · NAHansen
0Internet
2 måneder, 14 dage siden · Savanti
2Redigering
2 måneder, 14 dage siden · Machula T.
1Margit Sandemo
2 måneder, 23 dage siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
2 måneder, 25 dage siden · dino
6Jalousi
2 måneder, 25 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
2 måneder, 26 dage siden · Fink
19Mere end almindelig klangfuld
3 måneder, 7 dage siden · dino
1Synonymer
3 måneder, 10 dage siden · JohannesB
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
3 måneder, 14 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
3 måneder, 17 dage siden · knudkp
30Kristendom
3 måneder, 20 dage siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
3 måneder, 22 dage siden · knudkp
1En god slutning
3 måneder, 23 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
3 måneder, 25 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
3 måneder, 26 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
4 måneder, 1 dag siden · Engbo
18Dinosaurus.
4 måneder, 3 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
4 måneder, 3 dage siden · NAHansen
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
4 måneder, 6 dage siden · Savanti
6Samtykke
4 måneder, 7 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
4 måneder, 7 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
4 måneder, 7 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
4 måneder, 7 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
4 måneder, 7 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
4 måneder, 9 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
4 måneder, 9 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
4 måneder, 9 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
4 måneder, 14 dage siden · knudkp
1To Liv
4 måneder, 19 dage siden · Engbo
10Danmark
5 måneder siden · dino
16Chettoer
5 måneder, 4 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
74På'n igen.
5 måneder, 17 dage siden · Engbo

Religion, politik og samfund

29Statsborgerskab
1 time, 6 minutter siden · Nicolas Jessen
40Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 dage, 6 timer siden · Morpheus
109Homofobi
2 dage, 14 timer siden · leviP
33Løsrivelse - af provinser og hele l...
10 dage siden · dino
58Demokrati
14 dage siden · dino
5Pengetroen
26 dage siden · Wernn
19Lykke
1 måned, 1 dag siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 måned, 2 dage siden · Wernn
1Det store intet
1 måned, 10 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
2 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
2 måneder, 10 dage siden · Engbo
30Kristendom
3 måneder, 20 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
4 måneder, 1 dag siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
4 måneder, 9 dage siden · dino
74På'n igen.
5 måneder, 17 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder, 5 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
8 måneder, 8 dage siden · Engbo
8Bøn
8 måneder, 15 dage siden · Morpheus
32Politik .
9 måneder, 27 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
9 måneder, 27 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
9 måneder, 28 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
9 måneder, 29 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
10 måneder, 1 dag siden · dino
6Den nye EU aftale
10 måneder, 5 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
4Salme
1 år, 2 dage siden · Engbo
6Victoria
1 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 1 måned siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 2 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 2 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 2 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 3 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 4 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 5 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 6 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 6 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 7 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 7 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 8 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 8 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 8 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 8 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 9 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 10 måneder siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
3 år siden · Kåemer
5Finansloven
3 år siden · Kattegat
5Et eventyr
3 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
3 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
3 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
3 år siden · Fink
3Målsætninger
3 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
3 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
3 år siden · Kåemer
53Mærkedag
3 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
3 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
3 år siden · Villain
6Journalistik eller?
3 år siden · Kattegat