Religion, politik og samfund · Hvad betyder én menneskehed for dig?

60 svar
Senest opdateret 5 dage siden · 6 bruger(e) deltager
17 dage siden

Et emne jeg bruger en del tid på at undersøge er verden omkring os. Hvad vi tror vi ved, hvor vi søger informationer, hvilke erfaringer mennesker får, når de rejser ud og hvad mødet med andre nationer og kulturer gør ved vores egen opfattelse af verden omkring os.

Spørgsmålene kunne være.

Hvilke menneskelige strategier skal der til, for at fremme en fælles verdenskultur?
Hvilke handlinger kan vi udfordre os selv på, for selv at blive aktive aktører?
Er vi overhovedet interesserede i at tænke i verdensborgerskab, eller kunne man forestille sig, at vi er begrænsede af de forestillinger vi har omkring vort eget kulturhistoriske ophav, såvel som fordomsfulde holdninger til det fremmede omkring os?

17 dage siden
17 dage siden

Jeg gætter på at tingene har ændret sig gennem tiderne. Forskellige imperier har haft ambitioner om at udbrede sig til andre lande og folk.

Idag synes vi - der har boet i omegnen af store kolonimagter som England, Holland, Frankrig osv - og også selv forsøgt at udbrede os i lide mindre målestok - nok at vi ikke som dengang har ret til at tro at den hele verden skal ligne os.

De store religioner som Kristen dommen og Islam har haft og har endnu ønske om at underlægge sig alverden.
Islam har det mål at gøre al Dar-al-harb til Dar-al.islam. Altså gøre alt land som Islam ikke kontrollerer til land som kommer ind under den rette tro og magt.
Det er en evig pligt, og ingen kan påberåbe sig en gudgiven ret til ikke at blive muslimer, eller at underkaste sig og leve som dhimier. I Islam er tanken om verdensborgerskabet til stede, men kun i egenskab af "Dar-al.islam."

Sådan kan visse linjer trækkes op og det er på den baggrund at vi i vor verdensdel skal forholde os til verden og andre folk.

Jeg er sikker på at vi altid har nydt godt af lærdom og kunnen andre steder fra.
Og jeg ønsker stadig at forskellige folk lærer af hinanden.

Et verdensborgerskab baseret på en fælles kultur vil ikke kunne oprettes med fredelige midler, hvis jeg skal sige min mening.

I årtusinder har verden været delt op i forskellige om råder, hvor folk har haft forskellige kulturer. Oven i købet har de haft forskellig hudfarve og mange andre antropologiske egenarter.
Sprogene har været vidt forskellige og måderne at tænke på derfor ligeså.

At man i løbet af få år vil slå alle sammen til samme globale folk er at bede om ballade.
Folk har netop delt sig op for at opnå fred!
Det er som hvis alle folk i et land boede i det samme hus og sov i samme værelse.
Det går ikke. Folk spreder sig og deler sig så de kan leve i fred med dem de føler sig lige med.

Handel og samarbejde om store ting er godt. At besøge hinanden og se hinandens lande er godt.

Men vil man slå alle samfund sammen, er det at glemme alle de grunde de tidligere havde til at gå hver til sit.

Der er mange grunde til at hvide bor i Europa, sorte i Afrika og gule i asien. (For nu at bruge denne alt for enkle måde at udtrykke det på.)
Sådan har det været i årtusinder.
Hvis man blander sig, kan der ske en masse gode ting. Men blandes man for meget, vil man slås før eller siden.

Men en ting er disse forskelle - hvad med det som vi alle har fælles? At vi bor på den samme jord? Skal der ikke betyde noget?
Jeg er bange for at det bliver ved flosklerne hvis vi alle skal gøres til
"citizen of planet earth." (Jeg skriver det på udenlandsk for at tydeliggøre titlen.)
Substansen i folks liv ligger nærmere de fællesskaber de historisk har været vant til, tror jeg.

Vi kan sammenligne med EU. Føler folk sig som danskere, tysker osv? Eller føler de sig som europæere?
Jeg tror de fleste vil sige at "vi er danskere primært. Og vi er gode venner og partnere med vore naboer." Næppe omvendt.

Verdensborgerskabet er sympatisk, men med kendskab til verdens historie, tror jeg ikke på at det ligger lige for.
Det er ikke tilfældigt at verdensborskabstanken ikke har slået and for længe siden.

17 dage siden
17 dage siden

Morpheus

Du skriver om, at vi bør udfordre os selv.
Jeg tænker, at vi bør lade os udfordre af hinanden.
Læs ikke, at jeg afviser det, som du skriver.
Læs i stede mine måske negative kommentarer, som et bud på udfordring.

"Et emne jeg bruger en del tid på at undersøge er verden omkring os"
Verden som den er eller 'verden' som mennesker fra et begrænset udsyn beskriver den?

"Hvad vi tror vi ved"
At vi kender verden, som den er.
At det narrativ vi er socialt/kulturelt oplært til at tror på, repræsentere en sand beskrivelse af en virkelighed.

"hvor vi søger informationer"
Vi søger kun informationer inden for vort fag.
Uden for vort fag løber vi med på gentagelsen af narrativer.

"når de rejser ud og hvad mødet med andre nationer og kulturer"
Vi lære om andres virkelighedsfjerne narrativer.
Oftest tolker vi derfra og til: At dem, der er kommet til at tro på andre narrativer, ikke er så udviklet som man selv.

"gør ved vores egen opfattelse af verden omkring os"
Forhåbentligt at vi, når vi opdager, hvor stor forskel der er mellem de narrativer, som mennesker genfortæller, Erkender at vores egen opfattelse blot er udtryk for troen på et narrativ lige som andres opfattelser er det.
At det, at andre tror på noget andet end man selv tror på, IKKE kan bruges som utryk for, at de tager fejl. Blot gennem vurderingen af, at deres narrativer ikke stemmer med det, som man selv er kommet til at tror på.

"Hvilke menneskelige strategier skal der til, for at fremme en fælles verdenskultur?
Ja det kunne være et spørgsmål.
Men hvorfor ikke istedet spørge:
Hvorfor skulle vi ønske en sådan ensretning?
Hvorfor ikke blot opgive kultur begrebet helt?
Hvad giver det os af gevinst at dyrke narrativet om kultur?

Hvilke handlinger kan vi udfordre os selv på, for selv at blive aktive aktører?
Gennem kritisk og åbent for alternativer, at stiller spørgemålet: hvordan vi finder det, som vi er kommet til at tror på, givdigt i forhold til de alternativer narrativer som andre er kommet på?

"Er vi overhovedet interesserede i at tænke i verdensborgerskab"
Vi? måske.
Jeg? nej. (Undsyld, men her vælger jeg at være ærlig frem for konstruktiv)

"kunne man forestille sig, at vi er begrænsede ..."
Stort JA!
Og det er denne problematik, som jeg forfølger og udfordre.
Vel 'vidende', at den vinkel, som jeg 'angriber' fra, i sig selv er udtryk for et socialt/kulturelt tillært narrativ.

Tak for din udfordring, Du taler direkte ind i det som jeg er bevæget af.
Måske læser du ikke mine udfordringer helt så konstruktive, som du kunne ønske.
Men de kommer fra en vinkel, som handler om meget mere enighed end uenighed.
Så du er ikke i modvind.
Tværtimod vil jeg forsøge at være med til at skærbe argumenterne. 'Seelmaning'.

Wernn

17 dage siden
16 dage siden

Vi ved nok alt for lidt om andre. Og disse andre alt for lidt om os.

Når folk rejser ud for at møde andre mennesker og kulturer, vil de almindeligvis møde en masse mennesker som har nok at gøre med at få deres eget liv til at fungere.

At rejse ud til de mange andre folk er en Maslow 5 aktivitet.

I 17-18-19 hundredetallene rejste en masse europæere til Amerika. Det var ikke en Maslow 5! Det lå langt længere nede. Svenskere, sicilianere, irere havde det svært i Europa, og de ville til Amerika for at få et bedre liv.
Man kan kalde dem "bekvemmelighedsflygtninge," for at bruge et ord der har en lidt uskøn klang.

Men disse folk skulle ikke over for at studere indianske kulturer!
Den tanke lå dem snarere uendelig fjernt!

Rejste de da for at blive en del af den globale menneskehed? Heller ikke!

Som sagt: I mange tusind år har menneskene været delt op efter race, sprog, kultur osv. Alle disse forskelle har spredt dem over hele verden, hvor de i mellemtiden har forstærket deres individuelle særpræg.

Vi ved hvor kolonialisme og krige har skabt elendigheder.
Og i vor tid er der opstået nye former for konflikter, alene fordi det er blevet muligt at globalisere informationer og rejser.

Kulturrejser, kundskabsrejser, forretningsrejser, turisme osv har gjort en masse godt.
Men ikke mindst fordi folk er rejst hjem igen.

I Europa kaldes folkevandringstiden for middelalderen. Og vi forbinder den med lidet positive tanker.
Folkevandringer er synonymt med ustabilitet, uanset hvilke gode grunde der kan være til at de opstår.
Når mange forskellige folk blandes sammen på samme territorium opstår ikke følelsen af fællesskab og harmoni. Tværtimod.

Stabile forhold kan give gode naboskaber og overskud til at stå sammen om store fælles problemer.
Men invaderer folk hinandens hjem, er der næppe overskud til at løse problemer i større målestokke.

16 dage siden
16 dage siden

@ #3 dino

"Vi ved nok alt for lidt om andre"
Vi ved alt for lidt helt generelt, ja! Fordi vi er bundet i tro. og det demonstrerer du med største tydelighed i overstående indlæg.
Men, hvilken viden, mener du specifikt, at vi mangler om andre?
Jeg er MEGET uenig, men jeg vil lige forsøge, at følge din tanke.

"Og disse andre alt for lidt om os"
Jeg har ikke noget at fortælle andre om mig.
Hvad er du klar til at fortæller andre?
Jeg er tydeligvis ikke en af disse af disse 'andre' eftersom du ikke svare på mine spørgsmål.

Resten af det du skriver, kan jeg kun læse, som en opremsning af ideologiske fordomme.
Og dermed udstilling af den uvidenhed, som du selv starter med pege på.

Wernn

16 dage siden
16 dage siden

Jeg tænker på bogen "Den tredje mand." Skurken mødtes med sin gamle ven oppe i et Pariserhjul i Østrig. Skurken pegede ned på menneske mylderet og sagde: "Se hvor de myldrer. Har man brug for at slette et par stykke, så vil de dog stadig myldre videre." "Efter hukommelse.)
Jeg har det modsatte synspunkt. Vel kan mennesker være besværlige. De kan være både borgerlige og reaktionære. Men jeg ser dem nu helst levende myldre videre.

16 dage siden
 
Viser kun 10 af i alt 60 indlæg
7 dage siden

@ #54 Camilla

"Samfundet er jo med til at skabe dem"
Vigtigste erkendelse i teksten. Tak for den.
Mener jeg, at alt er samfundets skyld?
Jeg tror ikke på skyldsbegrebet.
Men alt det, som jeg, som jeg ser det, ikke bryder mig om i samfundet, er mit ansvar.
Det er ikke et ansvar, som jeg kan uddelegere til en autoritet eller til undersåtter.
Det er det individuelle ansvar. Fordi ingen andre ser tingen på helt samme måde som en selv.

Jens

7 dage siden
7 dage siden
#56 Engbo

Jeg siger også tak for debatten Wenn

7 dage siden
6 dage siden

@ #56 Engbo

Selv tak.

Dog- Virker det lidt malplaceret.

Jeg skriver et spørgsmål.
Du skriver "Tak for debatten" i stedet for "Tak for spørgsmålet".

Det ville jo være rart, hvis jeg kunne sige "Tak for svaret".

Jeg undre mig noget over, hvordan man kan mene, at man deltager i en debat, når man næsten konsekvent, ikke svarer på spørgsmål.

Jeg kan kun gætte på årsagen. Fordi jeg ikke kan få svar på mine spørgsmål.

Wernn

6 dage siden
6 dage siden

Wernn

Ansvaret er først vort eget, når vi erkender. Indtil da ved vi vel ikke, hvad vi skal tage ansvar for.
Gudskelov er mennesket i stand til at erkende og forstå meget, fordi der altid er en pris, når vi ikke gør. Det er ikke altid os selv der betaler prisen, men nogle gange gør vi og det er ofte der vi erfarer, at noget må forandres og gøres anderledes. Men jeg tror egentlig ikke på at mennesker forandre sig, medmindre det gør ondt nok.

Jens anerkender du egentlig, det gode og det onde i verden?

Tror du på, at mennesket er født godt eller ondt?

Jeg tror ikke på det, hverken det ene eller det andet. Jeg tror på muligheden for at udvikle det gode, eller det onde. Men det betyder så også at jeg anerkender narrativet om det gode og det onde.

Gør du?

Camilla

6 dage siden
5 dage siden

@ #58 Camilla

"Ansvaret er først vort eget, når vi erkender"
Jeg er desværre ikke i stand til at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre?
Hvem har ansvaret før vi erkender?

Er det også sådan med virus?
At virus venter med at angribe indtil immunforsvaret er klart?

"Indtil da ved vi vel ikke, hvad vi skal tage ansvar for"
Det betyder blot at vi ikke kan løfte det. Vel ikke, at vi ikke har ansvaret?

"Gudskelov er mennesket i stand til at erkende og forstå meget"
Nå. Beklager min erfaring sige mig det modsatte.
Hvad bygger du den forståelse på?

"fordi der altid er en pris, når vi ikke gør"
Ja. Men det siger ikke noget om hvem der skal betale denne pris.
Hele historien viser, hvordan man har dømt syndebukke.

"Det er ikke altid os selv der betaler prisen"
Netop

"nogle gange gør vi og det er ofte der vi erfarer, at noget må forandres og gøres anderledes"
Enig.

"Men jeg tror egentlig ikke på at mennesker forandre sig"


"medmindre det gør ondt nok"
Netop den tilgang har medført retfærdiggørelse af mange grusomheder.
Har du læst psykologihistorie?
Prøv evt. det.

"anerkender du egentlig, det gode og det onde i verden?"
Nej.
Noget er til skade for os andet er til gavn (Gevinst).
Vi bør tilstræbe det der er til gavn for os og undgå det der er til skade.

"Tror du på, at mennesket er født godt eller ondt?"
Jeg tror vi er født perfekte. Det vil sige ufejlbarlige.
Det er et narrativ som jeg tror gennem ren logik.

"Jeg tror ikke på det, hverken det ene eller det andet"
Det er jeg glad for at læse.

"Jeg tror på muligheden for at udvikle det gode, eller det onde"
Så du har alligevel begreberne med dig?

"Men det betyder så også at jeg anerkender narrativet om det gode og det onde"

Gør du?
Hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt er nok det længste, som jeg kan strække mig.
Både det hensigtsmæssige og det uhensigtsmæssige kan dog akkummuleres.
Det du kalder ondt, er i mine øjne måske en akkummulering af uhensigtsmæsigge forhold.

Vil du skrive lidt om, hvordan du bruger sådanne begreber ('Ustyr' i skibs analogien) til?

Jens

5 dage siden
5 dage siden

Måske ringe formuleret.
Vi kan først tage ansvaret når vi erkender, at det er vores ansvar.

Eksempelvis syntes ingen regering, NGO eller for den sags skyld andre med mulighed for at hjælpe de internt fordrevne i en IDP lejr, i Kabul, at de har ansvaret for at hjælpe de mennesker, der gennem 16 år har boet i lejren.
Regeringen angriber jævnligt og hjælpeorganisationerne tager intet initiativer, da det er regeringsejet land.
Det betyder, at mennesker lever udendørs, dog med plastikduge man kan kravle i ly af, tigger for at skaffe mad, voksne som børn, brænder gummidæk for at få varme. Kvinder føder i bidende kulde, og der er intet sted at tage hen.

Der må altså være nogle, der ikke erkender deres muligheder for at tage et ansvar og heller ikke ser deres pligt til det.

Man kan selvfølgelig være ligeglad med det ansvar man erkender, men det er noget andet end ikke at have erkendt sit ansvar.
Betyder det så, at man ikke er ansvarlig, når man ikke har erkendt.

Det kommer an på, hvem der fælder dommen.
Hvis vi ikke fælder dom, så er der vel det du kalder fuld autonomi.

Jeg tror nu ikke på fuld autonomi. Hvad er det?

Og hvad er det at være født perfekt?

Det lyder næsten religiøst, som at være skabt i Guds billede.

Hvad er ufejlbarlig?

Ondskab - en akkumulering af uhensigtsmæssige forhold.

Hvad filan er det?

Hvis tre mænd gruppevoldtager en ung pige, er det så en akkumulering af uhensigtsmæssige forhold?

Eller vil du sige, de er jo autonome mennesker?

Kunne jeg sige, de havde ikke erkendelsen, derfor står de uden ansvar?

Hvorfor lyver de så, når de ikke har erkendelsen?

Mange der dømmes starter med en løgn for at slippe fri af ansvar og skyld. Det er fordi de har erkendt.
Hvis de vitterligt ikke havde erkendt, ville de stadigvæk blive dømt.

Så ansvaret vil altid blive placeret af dommeren, uagtet om det er dommeren i retten, eller dommeren som menneske.

Er vi ikke alle dommere?

Selv du Wernn?

Når du ikke begriber andre menneskers dumhed, og for eksempel banker hovedet ned i bordet.

Har du så ikke gjort dig til dommer?

Det er dér, hvor jeg siger, nogle gange skal det gøre ondt nok for at mennesket vil forandres.

Forandrer man sig ikke, efter bevidst at have ødelagt andre mennesker.

Så vil min dom være, at Ondskaben lever og i bedste fald, har ondskaben skabt syge mennesker, der begår onde handlinger, hvilket ikke er perfekt i mine øjne.

Hvad mener du med perfekt, når du ikke syntes, at mennesket lærer og forstår meget?

Er vi perfekte i skabelsen, eller er vi perfekte som menneskeligt individ?

Det giver ingen mening at tale om det perfekte, når det ikke findes.

Jeg syntes naturligvis at mine børn er perfekte, som mor, men de er ikke fejlfri, og det mener jeg strider imod perfektionsbegrebet.

Rousseau skrev i 1700 tallet dannelsesromanen Emile. Den skulle du læse. Handler om barnets autonomi, og ret.
Den revolutionerede et datidens børnesyn. Men de fleste steder i verden slog dannelsestankerne aldrig igennem, men der er spor af dem, den dag idag.

Camilla

5 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Hvad betyder én menneskehed for dig? er startet 10/01-2020 23:22 af Camilla Morpheus (Morpheus) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

69Skyder de; fordi, der er krig?
4 timer, 10 minutter siden · Engbo
26Forfatteri og ensomhed
7 timer, 11 minutter siden · Eddie
3209Dagens ord
18 timer siden · Savanti
1Det blå EU
1 dag, 15 timer siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
1 dag, 16 timer siden · hermanøv
16Penge-tro vs. religion eller?
2 dage, 9 timer siden · Wernn
3Synonymer
3 dage siden · Engbo
16Din dag
4 dage siden · Regina
11Min roman.
5 dage siden · MollyTrine
11Så udkommer min digtsamling
5 dage siden · Fink
60Hvad betyder én menneskehed for dig...
5 dage siden · Morpheus
363Kontraster
5 dage siden · Savanti
5Verdens økonomi
6 dage siden · dino
324Gud
6 dage siden · Wernn
1470% sænkning af CO2 udslip
6 dage siden · Wernn
32Ligheder
10 dage siden · Savanti
0En molbohistorie?
14 dage siden · dino
4som der
15 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
15 dage siden · Savanti
16Kunst og digte
16 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
22 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
23 dage siden · dino
117Statsborgerskab
26 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
26 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
29 dage siden · dino
7Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 måned, 5 dage siden · peter_romer
3Fatter du det?
1 måned, 6 dage siden · Wernn
7Redigering
1 måned, 8 dage siden · NAHansen
65Demokrati
1 måned, 11 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
1 måned, 12 dage siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 måned, 17 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
1 måned, 17 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
1 måned, 17 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 18 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
1 måned, 18 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 måned, 18 dage siden · Wernn
2Hærværk
1 måned, 21 dage siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
1 måned, 24 dage siden · Eddie
109Homofobi
1 måned, 24 dage siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
1 måned, 28 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
2 måneder, 4 dage siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
2 måneder, 4 dage siden · Engbo
11El-biler
2 måneder, 5 dage siden · dino
8En lille opgave
2 måneder, 5 dage siden · dino
1Brug af navne i bøger?
2 måneder, 6 dage siden · Eddie
3Er der en vinkender tilstede?
2 måneder, 11 dage siden · ordkløver6
6Er E-sport sport?
2 måneder, 14 dage siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
2 måneder, 16 dage siden · Eddie
29Sentimentalitet
2 måneder, 18 dage siden · Wernn
5Pengetroen
2 måneder, 18 dage siden · Wernn
19Lykke
2 måneder, 23 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 24 dage siden · Wernn
2Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
2 måneder, 29 dage siden · Jes B
1Det store intet
3 måneder, 2 dage siden · dino
106Dagens Vits
3 måneder, 4 dage siden · Savanti
5Bøger om at skrive
3 måneder, 16 dage siden · neran
16Køn
3 måneder, 20 dage siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
3 måneder, 22 dage siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
3 måneder, 23 dage siden · dino
0Skrivegruppe Midtjylland
3 måneder, 27 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
3 måneder, 29 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
3 måneder, 29 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
4 måneder, 2 dage siden · Engbo
6Lige margener?
4 måneder, 3 dage siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
4 måneder, 4 dage siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
4 måneder, 6 dage siden · NAHansen
0Internet
4 måneder, 6 dage siden · Savanti
1Margit Sandemo
4 måneder, 15 dage siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
4 måneder, 17 dage siden · dino
6Jalousi
4 måneder, 17 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
4 måneder, 18 dage siden · Fink
19Mere end almindelig klangfuld
4 måneder, 29 dage siden · dino
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
5 måneder, 6 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
5 måneder, 9 dage siden · knudkp
30Kristendom
5 måneder, 12 dage siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
5 måneder, 14 dage siden · knudkp
1En god slutning
5 måneder, 15 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
5 måneder, 17 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
5 måneder, 18 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
5 måneder, 23 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
5 måneder, 25 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
5 måneder, 25 dage siden · NAHansen
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
5 måneder, 28 dage siden · Savanti
6Samtykke
5 måneder, 29 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
5 måneder, 29 dage siden · dino
2Har du osse været ude for det?
5 måneder, 29 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
5 måneder, 29 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
6 måneder, 1 dag siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
6 måneder, 1 dag siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
6 måneder, 1 dag siden · dino

Religion, politik og samfund

69Skyder de; fordi, der er krig?
4 timer, 10 minutter siden · Engbo
16Penge-tro vs. religion eller?
2 dage, 9 timer siden · Wernn
60Hvad betyder én menneskehed for dig...
5 dage siden · Morpheus
324Gud
6 dage siden · Wernn
4Nytårstalen
23 dage siden · dino
117Statsborgerskab
26 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
29 dage siden · dino
65Demokrati
1 måned, 11 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 måned, 17 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 18 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 måned, 18 dage siden · Wernn
109Homofobi
1 måned, 24 dage siden · leviP
5Pengetroen
2 måneder, 18 dage siden · Wernn
19Lykke
2 måneder, 23 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 24 dage siden · Wernn
1Det store intet
3 måneder, 2 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
3 måneder, 22 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
4 måneder, 2 dage siden · Engbo
30Kristendom
5 måneder, 12 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
5 måneder, 23 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
6 måneder, 1 dag siden · dino
74På'n igen.
7 måneder, 9 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
10 måneder siden · Engbo
8Bøn
10 måneder, 7 dage siden · Morpheus
32Politik .
11 måneder, 19 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
11 måneder, 19 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
11 måneder, 20 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
11 måneder, 21 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
11 måneder, 23 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
11 måneder, 27 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 2 dage siden · Engbo
4Salme
1 år, 1 måned siden · Engbo
6Victoria
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 2 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 3 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 4 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 4 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 4 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 4 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 5 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 6 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 7 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 8 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 8 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 8 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 9 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 9 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 10 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 10 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 10 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 11 måneder siden · dino
22#metoo
2 år siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
3 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
3 år siden · Kåemer
5Finansloven
3 år siden · Kattegat
5Et eventyr
3 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
3 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
3 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
3 år siden · Fink
3Målsætninger
3 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
3 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
3 år siden · Kåemer
53Mærkedag
3 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
3 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
3 år siden · Villain
6Journalistik eller?
3 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
3 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
3 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
3 år siden · Engbo
17Homofobi
3 år siden · dino
0Hjemmehjælp
3 år siden · Kåemer
13Grundlov
3 år siden · Engbo
8Danmark Frit
3 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
3 år siden · Fink
46I krig igen?
3 år siden · Engbo