Ordet er frit · Alt er relativt

0 svar
Senest opdateret 10 måneder, 9 dage siden · 1 bruger(e) deltager
10 måneder, 9 dage siden

Hej Fyldepennere,

jeg oversatte forleden en gammel transskription af en tale på video der engang lå på youtube - jeg brugte dengang et program til at lave transskriptionen på engelsk og rettede så til, og her er så den danske version. Talen handler om meningen med livet - om psykologisk evolution og om oplysning. Jeg deler den her såvel som en publiceret tekst herinde, medmindre det frarådes (?).

Jeg vil tilføje at jeg er vokset op i et miljø og et hjem der alle var Osho-fanatikere, såkaldte sannyasins, og at jeg selv er ekstremt skeptisk overfor Osho, af den simple grund at han, inspireret af Epikur, af Jean-Paul Sartre og af Simone de Beauvoir, samt af Lao Tzu, Zhuangzi, sufi-islam, Buddha og ikke mindst af især Jiddu Krishnamurti, bryder et hav af Jiddu Krishnamurtis principper om sokratisk læren, kort sagt. Osho forsøgte selv at modarbejde tilbedelsen af ham (han er i dag ved at udvikle sig til religion i Indien og rundt om i verden, udråbt som den nye Buddha), men forsøget var relativt halvhjertet, hvilket er meget forståeligt når man sætter sig ind i hans personlige baggrund og historie, som professor i filosofi og som personlig terapeut for mange, inden han blev mere kendt. Jeg håber at indslaget her kan starte en debat, og forhåbentlig en sober og oplyst en.

Endelig skal det siges at når teksten her benævner "oplyst tilstand", menes der en spirituel tilstand, en 'ikke-væren', og har intet med information at gøre som der typisk menes i Vesten; i Østen har 'oplyst'/'enlightened' en markant anden mening end herhjemme. Deling af følgende transskription sker på mit eget fulde ansvar, og sker udelukkende af uddannelses- og debat-mæssige årsager.

---

Spørger; 'Osho,
jeg husker dig sige at menneskets vækst er dialektisk; og du har også forklaret tese, antitese og syntese. Vil du venligst uddybe indenfor denne reference om væksten imod oplysning?'

Osho:
'Al vækst, vækst som sådan, er dialektisk. Det har brug for tese, antitese og syntese; syntese bliver til sin tid igen til tese, og skaber antitese og syntese - som igen, til sin tid, bliver til tese.

Det er på denne måde at hele eksistensen fungerer. Det er derfor du finder dualitet overalt. Dualitet er tese og antitese. Man kan forblive fanget imellem de 2, delt, splittet; og der vil ingen vækst være. Man kan lave en bro imellem de 2, og skabe et nyt fænomen: som er syntese. Man kan forblive ved syntesen; hvorved væksten stopper der, medmindre at denne syntese igen fungerer som en tese til at producerer antitese, og så videre.

For eksempel, du har kærlighed og had. Kærlighed er tesen, had er antitesen; og de fleste mennesker dør fanget i kampen, konflikten, imellem de 2. De er aldrig i stand til at se at der er en subtil forbindelse imellem kærlighed og had; at de ikke er 2 energier men 1 energi havende 2 poler. De er præcis ligesom det negative og det positive i elektricitet - men det er ikke desto mindre elektricitet.

Had er også en form for kærlighed der står på hovedet. Det sker at du kan glemme din ven, men du kan ikke glemme din fjende. Fjenden hjemsøger dig mere end vennen. Du tænker mere på at destruere fjenden end på at hjælpe din ven. Grunden er at kærlighed er blevet en tese - simpelthen. Had er en antitese - det er blevet mere kompliceret. Det er blevet til negation, og negativitet har en attraktion - af mange grunde.

Man er bange for negativitet fordi du ikke kan hade nogen uden at skabe et sår inden i dig selv. Ingen foregiver had. Det er altid autentisk, fordi hvorfor skulle nogen lade som om de hader? - det gør ondt.

Folk foregiver kærlighed; de er måske ikke i virkeligheden forelskede, men selve idéen om at de er forelskede er lindrende. Så kærlighed kan forblive overfladisk; men had går altid dybt - det kan ikke forblive overfladisk. Det er derfor at man bliver mere optaget af fjenden end af vennerne.

Mennesket som arbejder for oplysning er nødt til at finde en bro imellem dualiteterne, for uden at finde broen kan hun ikke transcendere dem, hun kan ikke gå over dem. Og broen er der - den har bare at blive opdaget. Man bliver nødt til at se hvordan kærlighed bliver til had, hvordan had bliver til kærlighed - at de er i stand til at transformere hinanden. Naturligvis, de kan ikke være forskellige energier; bare forskellige situationer, tilstande, af den samme energi.

Som du bliver opmærksom på at kærlighed og had er den samme energi, så skal du ikke være optaget af kærlighed og had, for disse er kun 2 poler; du er nødt til at være mere optaget af energien som de er poler af: hvad er denne energi? Seende dette, begynder en ny styrke inden i dig at vokse som er syntese.

Du kommer til et punkt hvor du ved at kærlighed og had er ét.

Dette er en stor syntese - dualismen er færdiggjort. Men med afslutningen af dualismen kommer dit liv til et statisk punkt. Du er vokset hinsides kærlighed og had, og der vil være en form for medfølelse - som vil være syntesen. Du hader ikke, du elsker ikke, men du har en bestemt medfølelse for både venner og fjender. Men igen bliver medfølelse en simpel ting.

Det er derfor at syntesen altid bliver til en tese - endnu en begyndelse. Og medfølelse må have noget dualitet som du først bliver opmærksom på når du har opnået medfølelse.

Hvad er antitesen til medfølelse? Det er ligegyldighed, upekchha. Dét er ordet som Buddha har brugt. Det betyder mere end "ligegyldighed". Det er en form for ingen interesse, hverken denne vej eller den anden... som om personen overhovedet ikke eksisterer for dig. Medfølelse vil bringe dig til ligegyldighed.

Og alle disse faser kan du finde i væksten af forskellige mennesker på det punkt, hvor de sidder fast. For eksempel sidder Jaina-munkene fast i ligegyldighed. Det bliver til forsagelse, ikke at blive generet af verden.

Hinduen er også blevet fanget i dette og tænker at verden kun er en drøm; det betyder ikke noget, du behøver ikke være bekymret for det. De er vokset lidt; men på ligegyldighedspunktet vil de begynde at krympe, de sidder fast igen. De er nødt til at finde noget mellem medfølelse og ligegyldighed - broen.

Der er en bro, der er altid en bro i enhver dualitet, medmindre du kommer til et punkt der ikke har nogen dualitet.

Det punkt er oplysningens punkt.

Det har ingen antitese, så du kan ikke engang kalde det tese; og det er ikke en syntese. Det har tabt alle tre - hele trekanten. Det er noget ud over evolutionens trekant. Og skønheden er, at fordi det ikke er en del af en trekant så sidder du ikke fast. Og fra det punkt ændrer væksten sin natur fuldstændigt: den er ikke længere dialektisk.

Før oplysning er vækst dialektisk: altid splittet, altid findende noget der forener det, og så igen en anden division og endnu en division. Men et tidspunkt kommer- for eksempel mellem medfølelse og ligegyldighed, hvor syntesen er ligevægt. Det buddhistiske ord for det er samata.

Du er ligeligt afbalanceret, du er hverken ligeglad eller medfølende, hverken læner dig til denne side eller den anden side. Samata kan blive et punkt hvorfra forandringen, den radikale ændring sker i evolutionsprocessen.

Under samata er alt dialektisk. Du kan ikke elske uden at hade; de vil begge gå sammen. Den ene vil være bevidst, den anden vil være ubevidst; men de er én ting. Derfor kan du nemt vende dem: en lille hændelse, og kærlighed bliver had.

Den person du ville dø for, nu kunne du dræbe ham! Elskere har dræbt den samme person som de ville have ofret sig for. Det er den samme energi, men den er vendt fuldstændig på hovedet.

Samata, ligevægt, er blevet enormt rost af Gautam Buddha. Det betyder simpelthen fravær af nogen præference - hverken det ene eller det andet. Du er simpelthen så meget i midten, så absolut i midten, at du næsten er ude af dualiteten - samata - fordi du har trukket din energi tilbage fra begge sider, du bruger ikke din energi på nogen dualitet.

Hele energien bliver koncentreret. I den koncentration af din samlede energi er der muligheden for eksplosion. Det lille punkt præcis i midten kan ikke indeholde så meget energi, som var spredt over en linje opdelt i mange sektioner, over hele spektret. Det er næsten som en atomeksplosion. Men det er den atomare eksplosion i bevidstheden.
Atomet er ikke materielt, men et levende væsen. En levende eksplosion af dine energier bliver næsten som en lotusblomst. Formen af eksplosionen set af den oplyste person ligner meget formen på lotusblomsten. Det er på grund af dette, at lotusblomsten er blevet symbolsk for oplysning.

Fra dette punkt er alt helt anderledes. Der er vækst - vækst stopper aldrig - men vi kan ikke kalde det vækst, fordi det kan skabe forvirring. Før var det dualistisk; nu er det ikke-dualistisk. Før var der konstant konflikt; nu er der ingen konflikt - den fortsætter simpelthen med at vokse.

Derfor er der absolut stilhed og stor lyksalighed, fordi du for første gang er fri for torturen ved at blive fanget i to modsatrettede polariteter. Der er ingen spænding, alt er afslappet, alt er roligt. I stedet for at kalde det vækst, er det et slip, en slippen.

Nu bliver strømmen af dit liv et afslappet fænomen.

Der er ingen ende på evolutionen. Oplysning er enden på dualistisk vækst, men begyndelsen på en ikke-dobbelt udvikling... en fredelig, tavs energibevægelse der fortsætter med at blive større og større og fortsætter med at miste sin adskillelse fra universel energi. Det forbliver altid individuelt, selvom det er spredt over hele universet.

Den følelse kan ikke udtrykkes med "jeg", fordi "jeg" bare er en anden måde at sige "ego" på. Før oplysningen var der ego; ego kan kun eksistere i konflikt. Denne tilstand kan kun omtales som "væren", uden noget "jeg". Det er en meget mærkelig følelse: Det er du ikke, og alligevel er du. Du er ikke dit gamle jeg; du er ikke længere et selv, men du har ikke mistet følelsen af væren.

Så spørgsmålet om hvad der sker med individer når de opløses i det universelle... De forbliver stadig individer, men uden nogen påstand om "jeg" i dem... bare en stille sang om væren og ikke-væren.

Det er som om vi sætter hundredvis af stearinlys i dette rum; alt deres lys vil blive ét. Du kan ikke skelne i lyset - hvilken del der hører til hvilket lys - det er blevet et universelt fænomen. Men alligevel har hvert lys sin egen flamme, det har en vis individualitet. Individualiteten er ikke forsvundet, men den er meget stille og meget tavs og meget ikke-bekræftende. Det er næsten som om det ikke er noget, men det er der stadig.

Og det er et af de største mysterier: at føle sig ét med hele eksistensen og alligevel kende sin indre flamme... en del af helheden, og alligevel ikke bare en del - du er også en helhed.

Upanishaderne har en erklæring: "Fra det fuldkomne kommer det perfekte. Alligevel er det perfekte efterladte stadig lige så perfekt som før" - intet er taget væk fra det. Det perfekte opløses i det perfekte, men det er ikke sådan at to fuldkommenheder bliver til en større fuldkommenhed; det er den samme perfektion. Det understreges at det ikke er et spørgsmål om kvantitet, det er kun et spørgsmål om kvalitet.

For eksempel vil hundrede stearinlys, der brænder i dette rum, ikke gøre lyset tungere; det bliver lettere. Ændringen vil være kvalitativ, men den vil ikke være kvantitativ. Hvert lys vil blive spredt over hele rummet, og der vil ikke være nogen konflikt i hundrede stearinlys der spredes over hele det samme rum, fordi disse ikke er materielle genstande.

Ligesom lys... er bevidsthed endnu mere en kvalitet. Lys har måske en vis mængde i sig. Jeg tror forskerne siger, at når der er sollys over fem kvadratkilometer har lyset lidt vægt, men meget lille. Jeg ved ikke, hvad der svarer til fem tolas... Tres gram. Tres gram. Men på fem kvadratkilometer, hvis vi kan samle det lys, koncentrere det lys, flytter det vejeskalaen til tres gram. Så selvom det virker ganske ikke-kvantitativt, har det en lille mængde i sig.

Men bevidstheden har ingen mængde - fem mil eller fem tusind mil eller fem millioner mil, det gør ingen forskel. Bevidsthed har ingen vægt. Så uendelige bevidstheder kan eksistere i det samme rum uden at komme i nogen konflikt. Og universet er uendeligt, så væksten stopper aldrig.

Men vi skal huske, at det ikke er den gamle vækst; det er absolut et nyt fænomen. Det er som om den første vækst var noget, der lignede seksuel reproduktion: to energier, mandlige og kvindelige, negative og positive, afhandling og antiteser, der skaber fødslen af et barn - syntesen.

Men den anden del, efter oplysning, er ikke-seksuel. Din bevidsthed fortsætter bare med at udvide sig; det føder ikke noget barn.

Derfor har jeg altid fordømt Jesus-idéen om Guds enbårne søn. Hvis Gud er den ultimative bevidsthed eller svarer til den, så er der ingen mulighed for nogen fødsel af et barn. Og hvis du accepterer fødslen af et barn, så er den kristne treenighed ikke rigtig; der skal være en kvinde som en antitese til manden.

De har undgået kvinden bare for at miskreditere hende, bare for ikke at sætte hende på en så høj piedestal at de er en del af Gud; ellers bliver hun guddommelig. Men de har glemt at barnet kun er muligt gennem dualitet.

Hvis Gud er alene, eller den ultimative bevidsthed er alene - hvilket er en langt bedre og mere udviklet terminologi. Jainismen bruger kaivalya til den ultimative bevidsthedstilstand. Det betyder ensomhed. Ordet "Gud" er meget primitivt og barnligt - men ren ensomhed... og det fortsætter med at vokse. Dets lyksalighed, dets glæde, dets ekstase fortsætter med at vokse, kender ingen grænser.

Men før det kan ske skal du gennemgå en dialektikproces, for hvor vi er, er vi under dialektikkens lov. At blive fri for dialektik er et af de store projekter i åndelig evolution.

Men det er meget let muligt hvis man arbejder gennem meditation, fordi det er den eneste måde at finde ud af den gyldne middelvej, det midterste punkt, som er transcendens. Buddha kaldte endda hele sin vej "mellemvejen", fordi det altid er at finde nøjagtigt midtpunktet.

I det øjeblik du har fundet midtpunktet mellem kærlighed og had, er du hinsides begge: du er trådt ind i et nyt område, uudforsket. Men stop ikke før du finder noget der ikke har nogen dualitet til sig. Fortsæt og fortsæt og søg efter hver dualitet efter det ene punkt der ikke har nogen polaritet til det; fordi det er pointen mellem de to vækster - før oplysning og efter oplysning.

Så på en måde er oplysning et mål, et mål.

På en anden måde er det en begyndelse, en enorm begyndelse.'

10 måneder, 9 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Alt er relativt er startet 26/03-2022 09:51 af Ansu Orheim (Ansu) og er placeret under Ordet er frit.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

0Dagens citat
38 minutter siden · Ansu
158Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 time, 8 minutter siden · Ansu
0Veggie fars / plantefars
1 time, 46 minutter siden · Ansu
10Filosofi
1 dag, 10 timer siden · Bullensohn
5Er jeg den eneste, som savner en pe...
1 dag, 12 timer siden · Eddie
36'Penge'
1 dag, 13 timer siden · Bullensohn
2Blinder eller blænder
1 dag, 17 timer siden · Unknownsoul101
2Egen hjemmeside⁸
3 dage siden · MollyTrine
517Kontraster
6 dage siden · Savanti
1Dagens Sketch (del en sketch/joke)
14 dage siden · Ansu
0Wadskjær Forlag
15 dage siden · RBAN
23Kommentarer
15 dage siden · Ansu
4144Dagens ord
18 dage siden · Ansu
10But why?
19 dage siden · DeuceF43
31Hvad inspirerer dig
19 dage siden · Bullensohn
9Kritik til tale
19 dage siden · Nicolas Jessen
101Ligheder
23 dage siden · Ansu
0Harry Potter - for yngre børn?
26 dage siden · Løvinde
4Hvordan håndterer man skriveblokade...
1 måned, 2 dage siden · grkemacar
33Mellemgaard - et forlag i frit fald
1 måned, 2 dage siden · Henrik Petersen
1Hansens klejner
1 måned, 26 dage siden · heksemutter
9Længde på noveller
2 måneder, 10 dage siden · Henning Nørgård
4Tro og juletid
2 måneder, 17 dage siden · Inghard
3Høj opløsning billed redigering
3 måneder, 2 dage siden · switch
8Hvor mange læser egentlig noveller ...
3 måneder, 9 dage siden · Henning Nørgård
2Boganmeldelser
3 måneder, 19 dage siden · Brit Skovgaard
2Fyldepennen
3 måneder, 20 dage siden · Ansu
5Hurra! Charterrejsen til Cypern er ...
3 måneder, 28 dage siden · Brit Skovgaard
2Definitionen på erotiske tekster
3 måneder, 29 dage siden · Nettish
0Forfatter søges til Børnebogsuniver...
4 måneder, 4 dage siden · Untitled
3Færdig med digtsamling
4 måneder, 6 dage siden · DeuceF43
5Blive til noget?
4 måneder, 12 dage siden · DeuceF43
1Rette hylde?
4 måneder, 13 dage siden · DeuceF43
9Hvornår har en begyndelse for meget...
4 måneder, 14 dage siden · Gandalflight
0Erotisk billede tilladt?
4 måneder, 15 dage siden · DeuceF43
140Dagens Vits
4 måneder, 26 dage siden · leviP
7Anbefalinger til forlag?
4 måneder, 29 dage siden · Krimi4Y
0Skrivegruppe!
5 måneder, 5 dage siden · Clara de N
27Chatten
5 måneder, 11 dage siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
5 måneder, 19 dage siden · Eddie
1Formatering fra word til Fyldepenne...
5 måneder, 28 dage siden · Pia Hansen
1Prøver her
6 måneder, 25 dage siden · FaetterA
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
9 måneder, 7 dage siden · Turse
0Kunst og verden politik
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
10 måneder, 9 dage siden · Ansu

Ordet er frit

5Er jeg den eneste, som savner en pe...
1 dag, 12 timer siden · Eddie
517Kontraster
6 dage siden · Savanti
0Wadskjær Forlag
15 dage siden · RBAN
4Hvordan håndterer man skriveblokade...
1 måned, 2 dage siden · grkemacar
33Mellemgaard - et forlag i frit fald
1 måned, 2 dage siden · Henrik Petersen
2Boganmeldelser
3 måneder, 19 dage siden · Brit Skovgaard
140Dagens Vits
4 måneder, 26 dage siden · leviP
27Chatten
5 måneder, 11 dage siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
5 måneder, 19 dage siden · Eddie
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
9 måneder, 7 dage siden · Turse
0Alt er relativt
10 måneder, 9 dage siden · Ansu
2Feedback søges til min novellepodca...
1 år, 1 måned siden · Stenfisker
4Hjælp ønskes til sangtekster
1 år, 4 måneder siden · Den Lianer Gois...
0Presse meddelser
1 år, 9 måneder siden · JesperSB
20Komplimenter
1 år, 11 måneder siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
1 år, 11 måneder siden · Engbo
6Dagens Dammark ,døde mink
2 år siden · Engbo
27Godt man ikke kan
2 år siden · Wernn
50Liv andre steder?
2 år siden · Wernn
157Læserbreve
2 år siden · Savanti
5Jalousi kontra .
2 år siden · Wernn
8Etik af begrænsninger for tekst
2 år siden · Emeli
17Down to Earth . Med zac efron.
2 år siden · Wernn
8Spansk
2 år siden · Savanti
4Hobbitten
2 år siden · Kafkaesque
8Udødelige fortællinger
2 år siden · Engbo
3Droner
2 år siden · JohannesB
2Royalty
2 år siden · WeirdSpace
0Tillykke til dronningen
2 år siden · Savanti
2Klima krigeren.
2 år siden · Savanti
1470% sænkning af CO2 udslip
3 år siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
3 år siden · Wernn
23Entropi og evolution
3 år siden · Wernn
2Hærværk
3 år siden · dino
0Gælds styrelsen .
3 år siden · Savanti
1Brug af navne i bøger?
3 år siden · Eddie
0Diskrimination af kvindesport?
3 år siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
3 år siden · heksemutter
4Gætteleg
3 år siden · Polo
3Udgivelse af digtsamling
3 år siden · Fink
1Retstilstand og retssikkerhed
3 år siden · Kattegat
2Mindre smerter når jeg skriver
3 år siden · dino
4Gratis
3 år siden · Savanti
2I gang.
4 år siden · dino
5BESTAWARE....
4 år siden · Kattegat