Ordet er frit · Entropi og evolution

3 svar
Senest opdateret 5 måneder, 13 dage siden · 2 bruger(e) deltager
11 måneder, 21 dage siden

Her er endnu et "essay" om noget der har min interesse. Jeg håber I andre også finder det interessant.
Det kommer af at jeg oplevede at en mand sagde om magasinet "Illustreret Videnskab," at han havde læst det med interesse, men at han var holdt op fordi man opererede med tankegange som ikke var beviste.
Jeg undlod at spørge nærmere, men kunne nok gætte hvad det handlede om. Mit gæt var at han ikke fandt at evolutionsteorien var bevist og derfor ikke kunne gøres til selvfølgelig reference for videre betragtninger.
Jeg tænkte for mig selv, at vist var den da bevist, men jeg ville nok ikke kunne gå ind på en diskussion uden at bruge for lang tid og ville nok også forårsage en vise malice.
Men jeg tillader mig i stedet for at tale om sagen her. Jeg har dog skrevet om emnet tidligere, for eksempel i debatten "noget galt i halsen."

Beviser kan man dele op i to grupper: empiriske beviser og formelle beviser.
Mængden af empiriske beviser er overvældende stor. Hele botanikken, zoologien og palæontologien er fuld af eksempler der udviser så store ligheder imellem arter, at det anses for stærkt usandsynligt at der ikke skulle være tale om slægtskab. Og med slægtskab forstås at arter har faktiske genetiske relationer til ældre arter.

Men så er der det formelle bevis. Og der er nok mange der ikke kender et sådant. Altså en kort formel eller sætning der fortæller at evolutionen er et faktum. Men den findes. Mange kender den endog uden at se en forbindelse til biologien. Der vil tilmed nok findes mange mennesker som kender formlen/sætningen og anerkender dens sandhed og betydning, men som alligevel afviser evolutionsteorien ud fra et kreationistisk ståsted.

Der er ikke tale om en formel, men om en fysisk lov. Det handler om termodynamik, og mere specifikt varmeteoriens anden hovedsætning. Den siger at "overgang fra en tilstand til en anden medfører altid stigning i entropi."
Hvad betyder så det? Mange ting, men blandt andet at processer, hvor energi overføres, ikke kan ske uden tab. Man kan også formulere det sådan at et system i en vis ordnet tilstand ikke kan overgå til en anden tilstand uden at der tilgår en vis uorden.
Entropi har samme enhed som energi, men udtrykker den del af energien der er tabt og ikke kan bruges. Man kan ofte forbinde sådan noget som friktionsvarme som tabt energi, varme kan godt anvendes, hvis man kan "opsamle den." Faktisk sagde den franske fysiker, Carnot, at overalt hvor der er en temperaturforskel, kan der vindes et arbejde. Det er det der bruges i de varmepumper der bliver mere og mere almindelige.
Hvis man læsser en bunke sand af en lastbil og derefter skovler den op og smider bunken et nyt sted, vil man kunne postulere at det er så usandsynligt at alle sandskornene skulle havne præcis samme sted (i relation til de øvrige) at vi kan se bort fra denne mulighed. Havde vi haft nummer på hvert sandskorn og deres drejning i rummet, ville vi være sikre på at de to bunker ville udvise forskelle. Ikke af principielle grunde! De kunne godt havne på samme måde. Der er faktisk intet der reelt hindrer dem i det. Men antallet af måder disse sandskorn kan være organiserede på er så gigantisk at det ville være lettere at vinde i Lotto tusind gange i træk!
Læsser man en bunke sand af en bil, kunne bunken godt danne en kopi af Kronborg slot. Men der er så mange andre måder sandet kan havne på at vi ikke skal regne med at opleve det.
Umiddelbart kan man sige at alle konfigurationer af sandet principielt er lige sandsynlige, og Kronborg slot er bare en ud af sytten fantasillioner andre. Men der kan trods alt være fysiske love der påstår at visse former er mindre sandsynlige end andre. For eksempel er spir måske mindre sandsynlige end simple pyramideformer.

Sådan gør naturen. Den går fra det mindre sandsynlige til det mere sandsynlige. Og sandslotte eroderes af vind og vand.

Vi kan nu tænke os en fabrik der laver DVD film. En maskine sættes til at kopiere Morten Korch film i stort tal. En film dur hvis dens mønster af huller ved afspilning giver en fejlfri film, der er magen til originalen.
Men der kan ske fejl. Nogle bits bliver forkerte, sådan at filmen flimrer, et sted, flere steder eller mange steder. Måske kan den slet ikke spilles! Men lad os nu forestille os at fejlene er sådan at de danner et mønster. Lad os sige at der sker kopieringsfejl sådan at filmen kommer ud som en James Bond film. Det kunne godt tænkes, men det er helt usandsynligt. Men sandsynligheden for at der sker visse tilfældige fejl er til gengæld ikke helt lille.
Men hvor stor er nu sandsynligheden for at kopieringen sker fejlfrit, 100 gange dagligt, i tusinder af år? Den er nok meget lille! Det er faktisk helt usandsynligt at der aldrig i så lang tid kommer en DVD uden fejl overhovedet.
Hvorfor? Fordi organiseringen tenderer imod mindre organisering ifølge vores naturlov.
Sådanne kopieringsprocesser findes ikke kun på filmfabrikker. De sker også overalt i biologien, når DNA skal kopieres.
Det vil være usandsynligt at DNA kopieres fejlfrit altid. Fejl sker. Nogle er mindre, andre er større.
Og det er evolutionens princip. Arterne forandrer sig, fordi de ikke kan forblive uforandrede.
Ingen ønsker evolution. Ingen celle ønsker kopieringsfejl. Men da antallet af kopieringer er svimlende stort, vil der opstå fejl. Og fejlene er principielt degenerative. De er uønskede skader og i bedste fald harmløse.

Så kan der ske det at visse forandrede gener kan føre til individer der er en smule bedre tilpasset naturen end andre. Nogle giraffer har måske en lidt længere hals, så de kan nå bladene højere oppe. Så kan de lettere spise sig mætte og leve længere. Så længe at de når at få afkom selv osv.
Ingen har bedt om det. Men det kan ske. Og over lang tid vil det med stor sandsynlighed ske.

Fejl er sandsynlige. Degenerative processer er sandsynlige. For uordenen sker. Entropien stiger.
Og derfor forandrer arterne sig, når man venter længe nok. Ikke ud fra en plan, men fordi de ikke har mulighed for at forblive konstante.

11 måneder, 21 dage siden
11 måneder, 17 dage siden

Hejsa. Tak for dine spændene indlæg.
Det er altid rart at lære noget nyt. Så tsk for det.
Mvh
Ann.

11 måneder, 17 dage siden
11 måneder, 17 dage siden

Tusind tak.

Så skal jeg dog også komme med et kort supplement.

Nogle kunne få den tanke at mit indlæg rummer en selvmodsigelse. For hvis evolution er udtryk for en stigning i entropi (går imod højere uorden) hvorfor er der så liv overhovedet? Liv har jo et højt niveau af orden. En høj organisation der ikke netop præges af tilfældigheder.

Denne selvmodsigelse kræver naturligvis en ophævelse. Og naturen tilbyder faktisk en kattelem på den måde at når blot den totale entropi stiger, kan den godt falde lokalt - i begrænset sted og tid.
Hvordan sker det så? Ved solens ødsle energiforsyning.
Hvis man lagde en matematisk cirkel uden om galaksen (principielt hele molevitten) Så skal der "bare" gælde at den samlede entropi stiger.

Sandslotte kan eksistere en tid fordi vi mennesker bruger energi på at bygge dem. Disse slotte har lavere entropi end sandbunken der siden overskylles af havet.
Og livet har lavere entropi end de døde og henfaldne kroppe.
En betydelig "entropisænker" er planternes fotosyntese, der producerer en masse kemisk aktivt stof ved solenergi og som så dyrene kan have gavn af.

11 måneder, 17 dage siden
5 måneder, 13 dage siden

Jeg har netop læst Dan Browns vistnok seneste bog: "Oprindelse."
Hans bøger handler stort set alle om det samme. En sympatisk professor og en køn dame er på flugt sammen. Kun ved at løse gåder kan tingene gå i orden.
Men "Oprindelse" er tæt på at være hans bedste, trods alt.

I denne (som sædvanligt letlæste) bog præsenteres en banebrydende videnskabelig opdagelse der helt vil udrydde religionerne.
Det er store ord, og det er ikke sandt. De udrydder ikke noget, og de er ikke banebrydende.
Dan Brown kunne bare have læst denne debat. Heri står en stor del af hans banebrydende videnskabelige opdagelse.

Men han er god til at tjene penge på den slags. I den disciplin er vi andre endnu på et af evolutionens lavere stadier.

Der er altid plads til religion. For som professoren i bogen spørger: "Hvis livet blev skabt alene af de fysiske love, hvad/hvem har så skabt disse fysiske love? Hvordan er de opstået?"

Det er ikke let at svare på. En fysiker kunne sige at lovene blev "skabt" ved Big Bang. Det besvarer spørgsmålet om hvad og hvornår. Men ikke hvorfor!
Hvorfor skete Big bang? Og hvornår skete det? Vi ved vel omtrent hvornår det skete, når vi tager vor nutid som reference. Men hvorfor netop da og ikke en time tidligere?
Man vil svare at spørgsmålet ikke har mening, da tiden som begreb blev til samtidig med Big Bang. Derfor kan man ikke meningsfuldt spørge hvad der var en time før.
Men der er nok ingen der føler sig helt tilfredse med det?

Problemet ved krestionismen kontra evolutionismen er at den første blot siger "skabelse." Men man forklarer intet om hvordan skabelsen så foregår. Hvordan gjorde han? Hvilke formler blev anvendt? Og hvad har så skabt Gud, hvis han har skabt alt derefter?

Videnskaben er et forsøg på at give en forklaring på verden. Kreationisterne siger bare "Gud." Og opgiver siden at forklare noget.

Men Dan Brown gør faktisk nytte alligevel! For han har tænkt et skridt længere end jeg.
For han siger mellem linjerne at livet som lokale sænkninger af entropien (som generelt stiger) faktisk også er en del af entropistigningen. Lokale fald i entropi er et redskab til hurtigere at få den til at stige på den store målestok.

Min forklaring hidtil var at solens ødsle energiforsyning muliggør lokale fald i entropi. Altså materiens organisation til organismer i en verden der ellers tenderer imod lavere organisation. (Sandslottet som nedbrydes.)
Men jeg gjorde for lidt ud af at forklare hvordan denne lokale og tidsbegrænsede organisation egentlig kunne ske. Jeg skrev bare at fotosyntesen kunne opsamle energi til gavn for processer der kunne give liv til for eksempel dyr.
Men Brown skriver (dog ikke helt præcist) at selv denne entropisænkende proces er en del af den samlede stigning i entropi.
Han kalder det for redskaber til at sprede energi.
Koncentrationer af energi er det modsatte af spredt energi. Men energien vil "gerne" spredes, så entropien og altings desorganisation kan øges.
Og livets organisation med lavere entropi er virksomheder der øger muligheden for at sprede energi. Og med større spredning også større (hurtigere?) stigning i entropi.

Jeg kan ikke p.t. lodde den fulde dybde af denne spredningstanke. Men den er interessant.
Så Brown skal alligevel have tak for bidraget.

5 måneder, 13 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Entropi og evolution er startet 04/11-2018 18:13 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Ordet er frit.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3046Dagens ord
6 timer, 14 minutter siden · Engbo
4Løsrivelse - af provinser og hele l...
6 timer, 16 minutter siden · Engbo
303Kontraster
1 dag, 12 timer siden · Engbo
3Sentimentalitet
7 dage siden · Kåemer
5Bøger om at skrive
8 dage siden · neran
47Politiske ideologier anno 2019
10 dage siden · dino
68Homofobi
10 dage siden · dino
12Ligheder
11 dage siden · Engbo
16Køn
12 dage siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
14 dage siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
15 dage siden · dino
3El-biler
17 dage siden · Kåemer
0Skrivegruppe Midtjylland
19 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
21 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
21 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
24 dage siden · Engbo
6Lige margener?
25 dage siden · Pia Hansen
1Hvad betyder
26 dage siden · dino
3Børnebogsforfatter Søges
28 dage siden · NAHansen
0Internet
28 dage siden · Savanti
105Dagens Vits
28 dage siden · Hannepedersen89
2Redigering
28 dage siden · Machula T.
11Lykke
1 måned, 2 dage siden · Engbo
1Margit Sandemo
1 måned, 7 dage siden · dino
1Kvindelige betalæsere søges
1 måned, 9 dage siden · dino
6Jalousi
1 måned, 9 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
1 måned, 10 dage siden · Fink
19Mere end almindelig klangfuld
1 måned, 21 dage siden · dino
1Synonymer
1 måned, 24 dage siden · JohannesB
3Er E-sport sport?
1 måned, 26 dage siden · Savanti
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
1 måned, 28 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
2 måneder, 1 dag siden · knudkp
30Kristendom
2 måneder, 4 dage siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
2 måneder, 6 dage siden · knudkp

Ordet er frit

303Kontraster
1 dag, 12 timer siden · Engbo
0Diskrimination af kvindesport?
15 dage siden · dino
105Dagens Vits
28 dage siden · Hannepedersen89
2Skrivegrupper eller blot makkere
2 måneder, 9 dage siden · heksemutter
4Gætteleg
4 måneder, 20 dage siden · Polo
3Udgivelse af digtsamling
5 måneder, 8 dage siden · Fink
3Entropi og evolution
5 måneder, 13 dage siden · dino
1Retstilstand og retssikkerhed
7 måneder, 7 dage siden · Kattegat
2Mindre smerter når jeg skriver
7 måneder, 10 dage siden · dino
4Gratis
7 måneder, 11 dage siden · Savanti
2I gang.
8 måneder, 4 dage siden · dino
5BESTAWARE....
8 måneder, 7 dage siden · Kattegat
4Stavefejl.
8 måneder, 12 dage siden · jebomik
0Fleksjobbers tilknytning til arbejd...
8 måneder, 14 dage siden · knudkp
5Cookies og trejdepart!
8 måneder, 17 dage siden · Titken Toft
0Annoncer på facebook!.
8 måneder, 18 dage siden · Savanti
1Hjemløse !.
8 måneder, 19 dage siden · Savanti
1Moderniseringsstyrelsen !.
8 måneder, 20 dage siden · Kattegat
6Danske Bank
8 måneder, 22 dage siden · Savanti
2Grænse politi .
8 måneder, 22 dage siden · Savanti
2Klimaet .!.
8 måneder, 23 dage siden · Savanti
0Medvirk i podcast.
9 måneder, 16 dage siden · Rasmus C
0FebruaryFICTION
9 måneder, 20 dage siden · Syrene Hvid
7Kromosomer
10 måneder, 7 dage siden · Kattegat
5Med omtanke
10 måneder, 15 dage siden · tope
10Forfatter
10 måneder, 16 dage siden · tope
7Kulturen står i en stilstand, der k...
10 måneder, 16 dage siden · tope
6Hvordan foretrækker du at sidde og ...
10 måneder, 22 dage siden · jebomik
83Mand/kvinde
10 måneder, 23 dage siden · dino
0En cool mand. En god historie.
10 måneder, 23 dage siden · Morten Vesterga...
5Værdier
10 måneder, 29 dage siden · Inghard
11NaNoWriMo
11 måneder, 14 dage siden · Eddie
15Endestation - eller strengt nåleøje...
11 måneder, 21 dage siden · tope
0Zenon, Newton og høeg
11 måneder, 28 dage siden · dino