Ordet er frit · 70% sænkning af CO2 udslip

14 svar
Senest opdateret 1 år, 10 måneder siden · 5 bruger(e) deltager
1 år, 11 måneder siden

Sådan har vore politikere maget energipolitikken frem til 2030.

Nogle kaldte de mest rabiate for klimatosser. Denne betegnelse er måske ikke helt forkert, men sagde man ikke også tosser om dem der troede at man kunne bygge flyvemaskiner? Eller køre uden heste?

I hvert fald ser det ud til at det kostede stemmer til liste DF.
Og klimasagen blev en trojansk hest, der hjalp de røde til magten.

Det turde være en gevaldig huskekage til de blå partier!

Men nu gælder det altså 70% uanset om det nu gavner klimaet eller ikke.

Hvad skal vi gøre?
Jeg har en idé der måske/måske ikke kunne bruges.

Vore vindmøller drejer når det blæser. En mølle har en effektivitet på 10%.
Det er ikke ret meget. Derfor bør man forsøge at opsamle dens ydelse når det blæser meget.
Og her er endnu et problem: Uanset hvordan vinden blæser, er der måske ikke afsætning for dens elektricitet hele tiden.

Men man kan altså se en mening i at gemme den energi man ikke kan bruge netop nu.Og så bruge energien senere.
Hvordan gør man det?
Nogle vil tænke på batterier. Og det er også teknologisk brugbart.
Men det er nok ikke særlig grønt! For det koster energi og sikkert også CO2 at lave batterier.
Og vi kan ikke lave dem selv. Det kan man i Kina!

Men kunne man gøre noget andet?
Måske: Man kunne bygge vandtanke og brænde møllestrømmen af i en dyppekoger, så vandet bliver varmt.

Den franske fysiker/ingeniør, Carnot, har formuleret et dogme: "Overalt hvor man har en temperaturforskel, kan man vinde et arbejde."
Det må betyde at hvis man har noget varmt vand, kan man lave et stykke arbejde ud af det. Det handler om termodynamik.

Man hvad nu med dette vand? BlLiver det ikke koldt? Jo det gør det, hvis man ikke varmeisolerer det.
Men kan man det? Så det er effektivt nok?
Her vil jeg påstå, at naturen kommer os til hjælp. For jo større vandvolumen, desto lettere er det at varmeisolere det!

Det lyder måske ikke umiddelbart indlysende, for en stor tank skal dan have en masse "Rockwool" omkring sig?
Ja, men mængden af isolation stiger mindre end vandets volumen.

Det indses af dette eksempel:
En terning har en sidelængde på 1 cm.
Volumen? ! kubikcm. Overflade? 1x1x6 cm = 6 kvadratcm.
Forhold? 6 til 1

Sidelængde 2 cm,
Volumen? 8 kubikcm. Overflade? 2x2x6 cm = 24 kvadratcm.
Forhold? 3 til 1

Sidelængde 3 cm
Volumen? 27 kubikcm. Overflade? 3x3x6 cm = 54 kvadratcm.
Forhold? 2 til 1

Derfor er det lettere at holde på varmen i store tanke end i små.

Sådanne anlæg kan man lave i Danmark, og produktionen er ikke specielt miljøfjendsk.

Det varme vand kan veksles til høj temperatur så man kan bruge det til fjernvarme, eller man kan via en varmepumpe lave elektricitet.
Der vil ganske vist være et tab i forhold til den elektricitet der umiddelbart produceres i møllerne. Og tabet er nok større end i batteribanker. Men uden samme miljøbelastning, og måske til en meget lavere pris.
Men det vil sikre en vis kapacitet til tider hvor det ikke blæser, og her bør der være en synlig gevinst.

Kloge folk må tage stilling til om idéen er god nok. Andre har nok tænkt den før, men måske i andre tider?

1 år, 11 måneder siden
1 år, 11 måneder siden

Ideen er vel ikke dårlig, det handler om at bruge den eller lagre den.

Jeg så hellere staten slap grebet på afgifter og at det bliver attraktivt for husstande at blive selvforsynende med jordvarme, solpaneler og vand opsamling til brugsvand (bad og vask) det vil dog kræve batteriet du snakker om, vindmøllen er lidt en varm kartoffel uden vi lagrer den overskydende energi, og at vi så importerer el fra Sveriges A-kraft (og vand) når vi underproducerer, samt vi bremser møllerne i overproduktion pga overbelastning af kabelnettet

...man løser vel også lidt situationen med at forsyningsværker er reelle mål i krig.

Mener det var japanerne der lavede havenergi ved at tage det varme vand i toppen, opvarme en gas der kunne drive turbine og så blev det kølet ned igen i bunden af havet, en konstant vedvarende energi, problemet var der var kun 2 steder i verdenen den ville kunne fungere med havtemperaturen...dengang... men der er jo sket meget med havets temperature på 30 år... måske det var en idé

1 år, 11 måneder siden
1 år, 11 måneder siden

Hej Dino

Jeg tror du skal læse op på termodynamikkens tre love, for det er ikke sådan bare at ting om til andre ting. Bare fordi man har vand med høje temperature og bakker det godt ind i en tank, hvor det ikke nødvendigvis kun handler om, hvorvidt den er stor eller ej, men hvor stort dens overfladevolume er og hvad den er lavet af, så betyder det ikke at man kan lave det om til brugbart energi. Desuden så bruges der allerede vand fra kræftvarmeværker til fjernvarmesystemet, der er bare lige det ved det at 3-4 måneder om året er der ikke behov for det, for der er det sommer og der lukkes for varmen i langt de fleste hjem og der hældes kraftvarmeværkernes varme vand i havet.

Jeg kan ikke huske de præcise tal og jeg har ikke tid til at skulle lede efter dem, men forestil dig hvor meget energi, der går tabt ved at elektricitet skal opvarme en kæmpe mængde vand, der så skal bruges til noget andet. Det er meget.

Nedenfor er formlen for hvor meget energi det kræver at opvarme vand fra en temperatur til en anden, med Cp for vand værende 4.18 J/K*mol, så kan du eventuelt selv prøve at regne på det, bare husk at dine temperature skal være i kelvin.
deltaH = Cp * m * (T2 - T1)

batterier er det ikke nødvendigvis kun kuldioxid der er problemet, men også at der bruges diverse former for metal og det kan ikke nødvendigvis genanvendes 100 %.

Turbiner i havet, det ved jeg ikke noget om, så kan ikke udtale mig om hvorvidt det kan lade sig gøre. Men hvis det kan, så burde de ud fra min viden om flow, skulle placeret steder hvor der er kraftig strømme i vandet, fx understrøm hvis turbinen står på havbunden. Så udmiddelbart steder, der grundet havbunden i form af fx indsnævringer eller rev, der kan generer store bølger et bud, så fx i nærheden af surfer strande.

1 år, 11 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Ja, der bruges damp fra vore elværker. Det er en måde at øge den samlede effektivitet fra kraftværkerne.
En måde er at varme op med brændsel, men der er bedre økonomi i at bruge elværkerne til at kombinere med fjernvarme.

Vi har det problem at vi er i en fase, hvor vi netop gør store os anstrengelser for at erstatte kul og oliekraft med vindkraft.
Man vil netop gerne undgå fortsat at bruge fossile brændsler, så meget som muligt.
Og derfor bruger vi nu vindkraft i stor stil, og måske endnu mere i fremtiden.

Og så må man prøve at optimere møllernes drift bedst mulig.

Vi har det generelle problem at der ikke er perfekt synkron elproduktion og elforbrug. Det må man forholde sig til.
En måde er at sælge strøm til andre forbrugere, måske i udlandet, eller man kan koble møller fra på tider hvor man ikke kan aftage det hele.
Desuden er der problemet at vinden ikke blæser lige meget altid.
Og selv over året, vil 90 % af vindens energi afleveres i 10% af tiden.
Det har den irriterende konsekvens at middeleffekten fra en mølle kun er 10% af maksimaleffekten.
Der er derfor behov for størst mulig optimering af driften.

Vi må altså forholde os til at vindens middelenergi og maksimalenergi (eller i det mindste det max som møllerne kan klare) er meget forskellige.

Og så er vi ved sagens kerne: Kan man opmagasinere den energi som møllerne kan producere, men som vi ikke kan bruge her og nu?

I DK er vi oppe på ca 50% dækning af energibehovet ved vindkraft. Det er meget højt! (I halvfjerdserne ville det have været anset for temmelig umuligt.)
Skal vi højere op i dækning ved vindkraft, skal vi enten have mange møller der er unødvendigt store (og dyre) eller også må vi udnytte produktionen bedre.

Der vil altid være tab, når energi skal transformeres til andet medium. Det gælder ved såvel batterier (og når energien skal bruges igen) som ved opvarmning af vand.

Etablerer man et varmeværk ved afbrænding af f. eks, halm, vil der gælde visse vilkår når vand varmes op. (Det er den termodynamik som du henviser til.)
Men her har vi CO2 forureningen ved halmafbrændingen. Og det var jo det vi ville undgå!
Nu kan vi varme vand op med vindkraft. Her er der ikke megen forurening med CO2!
Og de termodynamiske tab i processen er nok ikke større end i halmfyret!
Din formel for opvarmning af vand gælder uanset hvilken varmekilde du bruger. Og derfor er der ingen grund til at regne den ud, førend man når til praksis.
Så rent termodynamisk står det nok lige!
Og den energi vi tager fra møllerne er måske energi som vi ikke kunne bruge alligevel!
Og derfor tror jeg at ideen principielt er god.

(Hvis man altid havde gjort sådan, tror du så ikke at man ville ryste på hovedet ved tanken om at brænde halm eller træflis af til dette formål? Og fylde atmosfæren med CO2?)

Som jeg skrev, tænkes ofte på batterier, men vi er nok enige om at de er krævende at lave. og dyre at skaffe. De indeholder en masse kemi som giver problemer når de er udtjente og skal skiftes.

Du nævner en udregning af energikravet ved opvarmning af vand.
Det er en egenskab ved vandet! Og det gælder uanset om du bruger møllevarme eller varme fra brændte organiske materialer.
Men der er forureningen med røg og CO2 til forskel.

Man kunne supplere et træflis/halm varmeværk med en mølle-dyppekoger og bruge værket på samme måde som ellers. Forskellen er bare hvor energien kommer fra. Og mængden af CO2.

Du må undskylde, men dine indvendinger kan jeg ikke rigtig se ændrer noget.

Det er rigtigt at bølgeenergi har visse muligheder.
Man har lavet forsøg, men apparaterne går i stykker.
En anden model er tidevandsenergi, hvor et stort emne hæves af tidevandet (Bretagne eller Cornwall hvor der er stort tidevand) og derefter yder et arbejde når den falder igen ved ebbe. Men her vil der være stor forskel på maksimaleffekt og middeleffekt, da tidevandet kun skifter hver sjette(?) time.
Så umiddelbart er der en økonomisk pointe.
Bølgeenergien synes derimod at være mere ideel, når de arbejder jævnt i store dele af døgnets timer.

En tredje energikilde kan være geotermisk energi, som vi har i Danmark.
Her har man for relativt nylig gjort den opdagelse at gendannelsen af varmen fra jordlagene rundt om stedet hvor man tager varme ud, sker væsentlig hurtigere end før antaget.
Det kan betyde en bedre effekt. (højere antal Watt i gennemsnit)
Men man har endnu ikke rigtig fået det på skinner.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Dino

Det du skriver er noget fordrukent vrøvl.
Du skriver en møgbunke af falske forudsætninger.

Blot for at orientere dig. Jeg giver ikke gå dybere ind i det og jeg gider end ikke læse det hele.

Fordi der ikke er nogen vilje til ny læring fra din side.

Nu er du orientere og jeg er ret sikker på, at det ikke gør nogen forskel.

Men jeg kunne også tænke, at du måske undrede dig over, hvorfor jeg ikke blander mig, når du bringer et emne op, der ligger mig så mege på sinde og som jeg har undervist i ved flere lejligheder.
Det er du så bekendt med nu.

Wernn

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Hej igen, Dani .

Varme kan laves om til arbejde. Det sker i en varmepumpe.
Jeg har selv en derhjemme.
Når det er koldt udenfor, kan varmepumpen blæse varme ind i stuen.

Det er ikke en evighedsmaskine. Den bruger elektricitet fra lysnettet.
Når den bruger 1500 watt, flytter den 6750 watt varme ind i stuen.
Den skaber ikke varme ud af intet, men via en kompressor, flyttes den kolde lufts varme.
Som du selv siger skal man regne i kelvingrader.
Hvis det er 0 grader celsius udenfor, er det stadig 273 grader kelvin.

Kompressoren laver et område der er koldere (ekspansion af væske) og den luft der er ude er varmere. Derfor vil denne varme tabe sin energi til det som kompressoren har kølet af.
Denne mekaniske proces koster noget energi, men kun knapt en fjerdedel af varmeudbyttet. Det vil sige at "Q-faktoren" (= godhedsfaktoren) er på 4.5.

Der findes pumper der er endnu bedre.

Jo varmere udeluften er desto lettere er det at få varme i stuen.
Hvis udeluften er en luftmængde der er varmet af møllestrøm har man energi til rådighed.

Denne energi kan overføres til fjernvarme som pumpes rundt til huse.

Eller hvis varmt vand presses igennem et koldt rør, vil der opstå et tryk, som kan yde et arbejde.

Som man vil vide kan solens varme udnyttes i solvarmeanlæg.
Her varmer solens stråler vand op som kan bruges til opvarmning.

Om det er solvarme eller varme fra vand som møllestrøm har varmet op, er egentlig lige gyldigt.

Men som alle med viden om termodynamik vil vide, er der altid tab i processer hvor energien skifter til et andet medium.

Hej Wernn.

Nej, jeg undrer mig ikke over at du ikke blander dig.

Men du er velkommen til at dele din utvivlsomt store viden med os andre.
Det er jo et emne som "ligger dig meget på sinde."

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Et varmeværk kan virke på denne enkle måde:

Via en varmekilde ophedes vand. Ved kogning bliver det til damp.
Dampen sendes i en turbine, og da turbinen er kold i den anden ende, opstår der et trykfald. Den tabte energi omsættes til et drejningsmoment i turbinen. Denne kan nu dreje en generator, som laver elektricitet.
Turbinen har normalt større diameter i den kolde ende, hvor trykket er lavest. Herved kan man have ensartet drejningsmoment i hele turbinen.
(Den ene ende skal ikke trække den anden.)

Varmekilden er måske gas, kul, olie eller elektricitet fra møller.

Men hvorfor dog bruge møllestrøm til at lave elektricitet? Er det ikke Ebberød Bank? I nogen grad! Men man kan opnå en bedre styring og udnyttelse. (Og man tager ikke den møllestrøm der kunne bruges på normal vis.)

Men man kan også varme større volumener op til en lavere temperatur og så bruge en varmepumpe, eller direkte pumpe varmt vand rundt til forbrugerne.

Alt ialt ser jeg en mulighed for at forbedre vor CO2 samvittighed.

Men som sagt: Det handler om at udnytte den møllekapacitet, som vi ikke kan bruge direkte i elforsyningen på grund af enten overproduktion eller i perioder hvor det blæser for lidt.

Er det da helt skørt?

Hensigten er at finde systemer der bruger elektricitet uden at man brænder fossilt brændsel af for at producere den.

en anden ting der måske kan reducere CO2 er at bruge den normale elproduktion bedre.
Det er vist ikke rigtig slået an med at give rabat til forbrugere der bruger strøm om natten.
Det synes jeg er en dårlig idé.
For hvis mange vasker tøj osv om natten, vil det ikke spare på den totale energi.
Det vil ikke reducere elforbrugets middelværdi. Men det vil reducere spredningen!

Hvorfor er det godt? Jo, det betyder at man ikke skal investere i meget store forsyningsenheder der skal til for at producere strøm til høj spidsbelastnng.
Hvis et lands spidsbelastning er meget stor er møller ikke nok. Så skal der et stort kraftværk til.
Og dette store anlæg vil så over døgnet lave langt mindre el.
Det er en dyr investering, som alt andet lige vil være mere miljøbelastende.

Det svarer til at jeg købte en Ferrari til 3 millioner og så nogle gange i døgnet kørte 270 km/h. Og så resten af dagen kørte 50 km/h.
Det vil være billigere at købe en Fiat Panda og så køre 53 km/h hele dagen.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

@ #6 dino

"Det er jo et emne som "ligger dig meget på sinde."
Ja det er det.
Men det er det tydeligvis ikke for dig.
For dig handler det tisyneladende om at masturbere på tekst.
Og det ønsker jeg ikke at være en del af.

Wernn

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Vi taler/skriver jo alle som vi har forstand til.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Hej Wernn

Du vil ikke være en del af debatten, siger du.

Men det er du jo heller ikke. Du bringer intet nyt eller konstruktivt. Kun uunderbygget kritik.

Jeg havde håbet at oplægget kunne aflokke medlemmerne her nogle forslag til reduktion af CO2'en.

Men det vil du så ikke være med til. Det er en skam, for når man læser din #4, indser man at du ellers meget nemt kunne overstråle et fordrukkent vrøvlehoved som mig.
Øs dog af din viden i stedet for.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Jeg er da vist kommet ugeskriftet "Ingeniøren" lidt i forkøbet. For da jeg fik bladet for to dage siden var der en debat der netop handlede om omstrukturering i varmeforsyningen. Altså fossile varmeværker kontra varmepumper osv.
En mente at træflis var CO2 neutral over en periode på 30-40 år.
Den køber jeg ikke. Det kan godt være rigtigt at hvis man genplanter træer, så vil de efter perioden kunne absorbere CO2 osv.
Men de vi er i stor forlegenhed bør vi gå mere drastisk til værks. Vi må holde op med at fælde træer for at brænde dem.

En anden mente at varmepumper støjer. Måske, men min varmepumpe har kun et ubetydeligt lydligt output. Helt uden betydning.

For at opsummere:

Vindmøller kan producere elektricitet. Den er alle med på.
Men for at udnytte møllerne maksimalt, må man også lade dem lade EL selvom der ikke altid er afsætning.
Så kan møllerne lave EL til at varme vand i stedet for at varme vandet med fossilt brændsel.
Varmt vand kan også bruges SENERE end det tidspunkt hvor det blev varmet op. Det giver en udglatning af varmeforsyningen over døgnet, så energien ikke absolut skal bruges samtidig med at den produceres!

Og det må give en bedre udnyttelse af møllerne som laver EL uden CO2. (Bortset fra den CO2 der røg ud da møllerne blev bygget. Men kun at bruge batterier til at gemme energien er da at føje spot til skade.)

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Det er forhåbentligt ikke for sent at gøre noget ved klimaproblemet.
Det var heller ikke for sent at gøre noget ved ozonhullet ved at forbyde eller reducere freonudslip i større mængder.
Men lur mig om ikke karma eller skæbnen ikke står for selv at rette op på problemet ved et naturfænomen mht global opvarmning.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Vi var måske heldige med freonet?

Vi er heldige hvis man kan finde en ufarlig erstatning.
Men er der ikke stadig freon i varmepumper? Eller er det noget andet kemi?
Jeg lærte engang en kemisk reaktion:

Freon + ozon giver ilt + freon

Heraf ser man alvoren!

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

@ #12 Flemming Dalsgaard (dino)

Her finder du vist det der er relevant i denne forbindelse.
Der kom nye regler pr. 010115.
https://www.teknol...koelemidler/35379

Wernn

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

@ #11 Kenneth Brehmer Nielsen (Brehmer)

"Det er forhåbentligt ikke for sent at gøre noget ved klimaproblemet"
Det afhænger virkeligt meget af hvad du mener med "Noget ved".
Vi gør alle rigtigt meget hver eneste dag for at forværre det.
Men rette det op til en nul-effekt. Det er længst passeret.

Og jo der gøres en del på næste alle planer.

"Men lur mig om ikke karma eller skæbnen ikke står for selv at rette op på problemet ved et naturfænomen mht. global opvarmning"
Det er nok det vi kan være mest sikre på, IKKE kommer til at ske.
Men jeg kan sagtens følge dig i hvor komfortabel det må være at kunne fra lægge sig ansvar på den måde.

Wernn

1 år, 10 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten 70% sænkning af CO2 udslip er startet 05/01-2020 17:50 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Ordet er frit.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

0Menneskerettighederne
4 timer, 43 minutter siden · Morpheus
4084Dagens ord
15 timer siden · Engbo
0Musisk oplevelse
3 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
4 dage siden · MariaMolgaard
10Kunsten i fokus
4 dage siden · Nicolas Jessen
0En ulykke sker aldrig alene
4 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
5 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
12 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
14 dage siden · Engbo
5Hvordan skriver man en musical?
16 dage siden · Miss-Leth
2Valg af forlag til digtsamling
17 dage siden · Michael But
151Hvad er du taknemmelig for i dag?
17 dage siden · Michael But
4Din søndag min søndag
17 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
24 dage siden · JesperSB
94Ligheder
26 dage siden · Savanti
497Kontraster
26 dage siden · Engbo
0Alexander Woods musiker
29 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
1 måned, 2 dage siden · dino
1Feedback søges til min novellepodca...
1 måned, 13 dage siden · Henrik German Q...
8Hvordan har du det
1 måned, 15 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
1 måned, 19 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
2 måneder, 2 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
2 måneder, 2 dage siden · Den Lianer Gois...
12Hvad inspirerer dig
2 måneder, 7 dage siden · ClPollux
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
2 måneder, 11 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
2 måneder, 11 dage siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
2 måneder, 13 dage siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
2 måneder, 20 dage siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
2 måneder, 23 dage siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
2 måneder, 23 dage siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
2 måneder, 26 dage siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
2 måneder, 28 dage siden · Blækhuset
8Freddy - drengen fra skoven
2 måneder, 28 dage siden · Pia Hansen
0Lejlighed insperation vintage art
3 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
3 måneder, 6 dage siden · Engbo
0Hvad skal du i aften du lyst til at...
3 måneder, 7 dage siden · MariaMolgaard
1Internationalt
3 måneder, 8 dage siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
3 måneder, 8 dage siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
3 måneder, 19 dage siden · Anniina
11Transgender
3 måneder, 20 dage siden · Inghard
22Lykke
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
2Søger læsere!
3 måneder, 22 dage siden · Dahlenborg
4Troen og kirken
3 måneder, 27 dage siden · Engbo
6Teater stykke
4 måneder siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
4 måneder, 7 dage siden · Engbo
2Skrive-software?
4 måneder, 13 dage siden · Mons1957
75Bibelen
5 måneder, 18 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
5 måneder, 28 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
5 måneder, 28 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
5 måneder, 29 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
6 måneder, 5 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
6 måneder, 25 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
6 måneder, 28 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
7 måneder siden · Brehmer
0Presse meddelser
7 måneder, 20 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
8 måneder siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
8 måneder, 24 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
8 måneder, 28 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
8 måneder, 29 dage siden · Prem
2Navne
8 måneder, 29 dage siden · Engbo
20Komplimenter
9 måneder, 1 dag siden · Prem
710 trælse brølere...
9 måneder, 3 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
9 måneder, 4 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
9 måneder, 4 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
9 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
9 måneder, 8 dage siden · mlsj
1DAGENS KÆRLOGHED
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
9 måneder, 13 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
9 måneder, 22 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
9 måneder, 24 dage siden · Aurelian
2opbygning
9 måneder, 24 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
9 måneder, 25 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
9 måneder, 27 dage siden · mlsj
7Kalle er død
9 måneder, 27 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
10 måneder siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
10 måneder, 1 dag siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
10 måneder, 1 dag siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
10 måneder, 3 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
10 måneder, 5 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
10 måneder, 6 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
10 måneder, 8 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
10 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
10 måneder, 13 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
10 måneder, 16 dage siden · dino
2jeg søger feedback
10 måneder, 23 dage siden · Ormstunge
137Virus
11 måneder, 4 dage siden · dino
1Mangler kritik
11 måneder, 12 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
11 måneder, 14 dage siden · dino

Ordet er frit

497Kontraster
26 dage siden · Engbo
1Feedback søges til min novellepodca...
1 måned, 13 dage siden · Henrik German Q...
4Hjælp ønskes til sangtekster
2 måneder, 2 dage siden · Den Lianer Gois...
0Presse meddelser
7 måneder, 20 dage siden · JesperSB
20Komplimenter
9 måneder, 1 dag siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
6Dagens Dammark ,døde mink
9 måneder, 25 dage siden · Engbo
123Dagens Vits
10 måneder, 8 dage siden · Savanti
27Godt man ikke kan
1 år siden · Wernn
50Liv andre steder?
1 år siden · Wernn
157Læserbreve
1 år siden · Savanti
5Jalousi kontra .
1 år, 1 måned siden · Wernn
8Etik af begrænsninger for tekst
1 år, 2 måneder siden · Emeli
17Down to Earth . Med zac efron.
1 år, 2 måneder siden · Wernn
8Spansk
1 år, 4 måneder siden · Savanti
4Hobbitten
1 år, 4 måneder siden · Kafkaesque
8Udødelige fortællinger
1 år, 5 måneder siden · Engbo
3Droner
1 år, 5 måneder siden · JohannesB
2Royalty
1 år, 6 måneder siden · WeirdSpace
0Tillykke til dronningen
1 år, 7 måneder siden · Savanti
2Klima krigeren.
1 år, 8 måneder siden · Savanti
1470% sænkning af CO2 udslip
1 år, 10 måneder siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
1 år, 11 måneder siden · Wernn
23Entropi og evolution
1 år, 11 måneder siden · Wernn
2Hærværk
2 år siden · dino
0Gælds styrelsen .
2 år siden · Savanti
1Brug af navne i bøger?
2 år siden · Eddie
0Diskrimination af kvindesport?
2 år siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
2 år siden · heksemutter
4Gætteleg
2 år siden · Polo
3Udgivelse af digtsamling
2 år siden · Fink
1Retstilstand og retssikkerhed
2 år siden · Kattegat
2Mindre smerter når jeg skriver
2 år siden · dino
4Gratis
2 år siden · Savanti
2I gang.
2 år siden · dino
5BESTAWARE....
2 år siden · Kattegat
4Stavefejl.
2 år siden · jebomik
0Fleksjobbers tilknytning til arbejd...
2 år siden · knudkp
5Cookies og trejdepart!
2 år siden · Titken Toft
0Annoncer på facebook!.
2 år siden · Savanti
1Hjemløse !.
2 år siden · Savanti
1Moderniseringsstyrelsen !.
2 år siden · Kattegat
6Danske Bank
2 år siden · Savanti
2Grænse politi .
2 år siden · Savanti
2Klimaet .!.
2 år siden · Savanti
0Medvirk i podcast.
2 år siden · Rasmus C
0FebruaryFICTION
2 år siden · Syrene Hvid
7Kromosomer
2 år siden · Kattegat
5Med omtanke
3 år siden · tope
10Forfatter
3 år siden · tope
7Kulturen står i en stilstand, der k...
3 år siden · tope
6Hvordan foretrækker du at sidde og ...
3 år siden · jebomik
83Mand/kvinde
3 år siden · dino
0En cool mand. En god historie.
3 år siden · Morten Vesterga...
5Værdier
3 år siden · Inghard
11NaNoWriMo
3 år siden · Eddie
15Endestation - eller strengt nåleøje...
3 år siden · tope
0Zenon, Newton og høeg
3 år siden · dino
11Dåseåbner
3 år siden · Kåemer
1Roman
3 år siden · Eddie
7Klimaet
3 år siden · dino
0Brevkassen er åben
3 år siden · Savanti
0En hyldest
3 år siden · Savanti
9Foreslag
3 år siden · Savanti
5Global opvarmning
3 år siden · Lille
7Pornografi
3 år siden · Kåemer
4Fjodor, Jussi, Lars og Jules.
3 år siden · dino
13Lysets Engel
3 år siden · Engbo
10Det at skrive
3 år siden · JacobPatrickPou...
11Sand identitet på Fyldepennen
3 år siden · Dyppepennen
5Skal vi skrive en gyser sammen?
3 år siden · smukkehjerte
0Kritik
3 år siden · Brehmer
0Bruger du cliffhangers i din tekst?
4 år siden · Dizzy76
8NaNoWriMo - National Novel Writing ...
4 år siden · Syrene Hvid
16Hvad er det der gør dig til forfatt...
4 år siden · Pino
1Emails til de stræbende
4 år siden · Kåemer
2Det der med at gøre opmærksom på si...
4 år siden · Bondekonen
1LÆSEKLUB ODENSE
4 år siden · Hairy Poetter
12Godt nok!
4 år siden · Morpho
3Fantasi
4 år siden · Kåemer
6Sprogets kodeks
4 år siden · Morpho
3slevudgivelse
4 år siden · Mons1957
16Symboler
4 år siden · Kattegat
1Hjælp til det meste
4 år siden · Bondekonen
1Bogblogevent for selvudgivere
4 år siden · Mons1957
12Lidt hjælp tak.
4 år siden · HanneR
10Hvad kan man dele i sin dagbog heri...
4 år siden · Tranborg85
5Hjælp til brainstorm.
4 år siden · Willow Gram