Religion, politik og samfund · Politik .

32 svar
Senest opdateret 2 år siden · 8 bruger(e) deltager
2 år siden

Hej fyldepen .

Det er godt, at der bliver kritiseret af Donald Trump. Det er godt , at han ikke får sin vilje hele tiden og der bliver følget op på hans sager.
Det er godt, at de menneskelige mennesker der har indflydelse tager hånd om det og ikke bare giver ham lov til at gøre hvad han vil. Det er fortrøstningsfuld , synes jeg . For så gentager historien sig ikke igen .
Vil tænke positiv og skrive positivt.
For på den måde bliver verden et bedre sted at være. Hav en god dag, det var dejligt at få det ned på papir.
Med venlig hilsen
Ann R. Sørensen .

2 år siden
2 år siden

Man kan nok kritisere Trump for en masse ting.
Ligesom en masse af verdens øvrige politiske ledere.
Men der har været spenderet enorme ressourcer hos TV stationerne på at føre en massiv propaganda imod ham.
Hillary Clinton blev ikke valgt, for folk ville ikke have hende. De mente ikke at hun duede.
Man synes bevidst at ignorere at Trump blev valgt på demokratisk vis. (Med forbehold for den bullshitfactor der nok skal regnes med i amerikanske valgkampe.)
Og han vil gå af igen på demokratisk vis.

Hvordan er det lige med ledere i verdens øvrige store lande? Rusland? Kina? Den arabiske verden?
Hvor mange steder i Afrika går en leder frivilligt af efter et ufordelagtigt valg?

2 år siden
2 år siden

Man fordømte Trumf, fordi, Han mente, det var muligt at få et bedre forhold til Rusland. Man roste ham fordi han startede et bombeangreb angreb, fordi man mente, at et andrekendt land stod bag giftgas angreb på civile.

Rets bevistheden er ikke særlig stor - heller ikke i kritikken.
Ja,Savanti. Det er godt at få sine tanker på papir - og afprøvet med andres holdninger. Så er der muligheder for at både lære at forstå andre og sig selv. Venligst Engbo

2 år siden
2 år siden

Hej Engbo.

Vil holde øje med debatterne om samfund og politik .
Ja, man kan altid lærer noget nyt.
Tak for jeres svar.

Mvh
Ann. Savanti.

2 år siden
2 år siden

Jeg husker en episode fra mi til forordnede ved valgkampen. Jeg tror det var moder og datter, der var gået i nabostemme boksene. De diskuterede højlydt deres tvivl og holdningerne,før de satte krydset.
Umidelbart kan det synes et godt tegn. De tager sagen alvorlig.
En anden hørte jeg sige: Jamen jeg tænker ikke bare på parti; men også på den person, jeg har tillid til.
Begge dele er forståelige.
Men indrømmet, det er ikke mig, der taler sådan.I politik og historie søger jeg mine rødder. Jeg kende mange gode folk, der er soc. venstremænd eller konservative.Men jeg kunne ikke drømme om at stemme på dem til politiske valg. Jeg hører ikke hjemme i adelsen, blandt kongelige, eller herremands vældet. Jeg høre heller ikke hjemme blandt - i den moderne tids arvetagere: kapitalismen.
Jeg står på de undertrykkelses side.
Hvem, der i finansloven står på de riges side og hvem der i udenrigspolitikken står fredens- eller krigens løsninger, får mig ikke til at vakle. Nordahls sang En opfordring til Ungdommen udtrykker klarest min mening: Kringsat af fiender

Læs den, Syng den Det vil da en tid være en god godnatsang i fællesskab på nettet og i tankerne.

2 år siden
2 år siden

Kære Engbo

Det er jo altid godt at holde med de undertrykte. Hvem gør ikke det? Det er som om du placere dig selv i et samfund fra 1850, hvor samfundsklasserne var klare. I dag er det langt mere blandet, og man må bedømme mennesker mere på holdninger end på samfundsklasser.

Og i Foletinget har vi "det samarbejdende demokrati". Hvert parti har selvfølgelig deres eget program, og det skændes de bravt om, men i reglen får de et nogenlunde fornuftigt resultat ud af det. Der opstår ikke store kriser, som f.eks. i England og USA.

Jeg har skam også mine politiske holdninger, og dem sætter jeg gerne på prøve over for alle mulige andre holdninger, og det sker skam at jeg må justere lidt her og der. Det er ikke så så svært når man er demokrat.

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#6 Polo

Dino, Clinton fik næsten 3 millioner stemmer mere end trumpen. Det var ikke fordi, majoriteten ikke ville have hende - men på grund af nogle tåbelige regler om antallet af stemmernes værdi i de forskellige dele af USA - altså hvor mange stemmer, der skal til et givet sted for at vinde en valgmand. Og hvis nogle flere demokrater havde lettet deres amerikanerpopo og vraltet hen til stemmeboksen, så ved man, at hun ville have vundet.

2 år siden
2 år siden

Jeg synes ikke at man kan kalde sig undertrykt bare fordi naboen er rig.
Hvis Bill Gates flytter til Danmark, bliver Danmark rigere. Men ingen bliver mere undertrykte af den grund.
Et rigt land er et land hvor der findes mange rige.

Jeg mindes (omtrent) den gamle vise om merværdien.
"Jeg står op om morgenen, går hen på mit job, jeg laver mit værk og jeg hæver min løn - men det jeg laver er mere værd end jeg får. Hvordan sku nogen ellers ku' blive rige uden at lave noget."

Det lyder jo så rigtigt, og der er også noget om det! Især når det gælder den gamle adelsstand. Det mest besværlige de udsatte sig selv for var at ansætte folk til at piske bønderne. Men de skulle jo også gå på jagt og avle unger med de kønneste tjenestepiger.

Vore dages rige er anderledes. Man kan sige at formuen som begreb er blevet demokratiseret. tør man løbe store økonomiske risici og gider man arbejde til sent om aftenen, kan man tjene penge. Hvis man altså er flittig, dygtig, risikovillig og måske også heldig.

Der er gældende naturlove i økonomi. Der findes ingen rigdom uden arbejde.
Det tager måske ti minutter at grave en guldskat op fra sit spinatbed. Men man kan veksle den til noget som andre har arbejdet år for at fremstille.
Det er ikke retfærdigt og går kun fordi man har vedtaget at guld kan bruges som betaling. Af en sådan rigdom burde man betale en stor skat. Kunne man mene.
Men mange har faktisk arbejdsfri indtægter. Ikke mindst på ejendomsmarkedet.

Sådan er der så meget. Generelt betaler de rige langt mere i skat end de fattige.
Det er vel ædelt at bekæmpe fattigdom, men at tro det bedst gøres ved at stille alle lige er en fejl.

2 år siden
2 år siden

"Et rigt land er et land hvor der findes mange rige"

Ja, Grækenland, Italien, Spanien, Rusland, Singapore er da lysende eksempler.

"Generelt betaler de rige langt mere i skat end de fattige."

Den lader vi lige stå lidt.
Indtil en - udover mig går ind i Danmarks statistik og får påstanden verificeret.

Med venlig hilsen
Kattegat..

2 år siden
2 år siden

Ja, det var Glistrup Fremskridt Partiet,der åbent erklære de, der kunne snyde i skat for Danmarks frihedskæmpere. De rige har meget store muligheder for at unddrage sig skat. At det er de rige, der bære skattebyrden, er nok en påstand, der kan får visse til at trække på smilebåndet..

2 år siden
2 år siden

Sidst på ugen rettede jeg spørgsmål til Danmarks Statistik om sagen. Vi må se om de svarer og hvad de så siger.
Hvis de svarer på en klar måde som jeg kan forstå, så vil jeg bringe svaret uanset dets tendens.
Men jeg forventer ikke svar her i weekenden.

Jeg spurgte: "Hvor stor % af Danmarks skatteindtægter stammer fra den rigeste halvdel af befolkningen?"
Et sådant spørgsmål skal man være lidt forsigtig med. For der er mulighed for fejlfortolkning.

Ser man på en enkelt familie, så betaler far måske en høj skat. Men medtæller man hans hjemmegående kone og deres tre børn, så kommer skatten nu fra fem personer. Og så betaler de ikke så meget i snit.
Statistik er en vanskelig ting!

2 år siden
2 år siden
#11 Engbo

Når de borgerlige betegner socialismen eller kampen der for, så er der jo plads til en god latter, når tolkningen siger. Tag alle pengene fra de rige og fordel dem til alle. Ha, ha - hvad skulle det hjælpe. Den Danske Bank er ikke eneste eksempel; men et godt eksempel på, hvor problemet er. Det er jo ikke misundelig på grund af bilen. Der har været mange diskussioner også med DDB deltagelse.
Men et års overskud på 15 milliarder siger jo noget om værdier, der er værd ar kæmpe for.
."Lykken har rod i det ærlige sind..." Men det giver nu ikke milliarder.

2 år siden
2 år siden

Der skal ikke være tvivl om at visse bankfolks grådighed er grotesk og helt ud over det rimelige.
Men når de tilraner sig penge skyldes det ikke mindst at pengene eksisterer. Og at disse penge reelt er omsættelige i værdier.
Havde Europa været socialistisk, er det ikke sikkert at disse penge ville eksistere.
En sulten dreng kan ikke stjæle kager fra et udækket bord.

2 år siden
2 år siden
#13 Engbo

"Havde Europa været socialistisk, er det ikke sikkert at disse penge ville eksistere.
En sulten dreng kan ikke stjæle kager fra et udækket bord." skriver dino.

Ja, ud fra den tanke, må vi jo hellere beholde udbytter systemet. Heg får de fattige da gode smuler fra de riges bord. Det får mig til at tænke på en lille, selvironisk historie., fra et DDR skrift. . En visttysk og østtysk dreng mødtes ved afspærringen. Den vesttyske drillede mens hanspiste en banan. næh-bæh. I har ingen bananer. "Nåh, nej, sa,de østtyske; men vi ar da socialisme."

Det får vi også snart," sagde den vestlige-. "Æh, bæh så har I heller igen bananer." længere, sluttede den østlige ddr.

2 år siden
2 år siden
#14 Engbo

Der er jo sætninger i historien, der måske ikke rimer; men ihvertfald ligner fælles bekymringer.
"Hvis bonden får sin frihed vil staten skælve i sine grundvolde. Som bekendt var også grundloven, ude af kraft ca. de første 50 år af sin levetid. Højre og kongemagt ville ikke risikere at almindelige bønder kunne være værdige til at regere.

Der var jo også den gamle AP Møller, der citerede Hitler for at sige: "Jamen med almindelig stemmeret, vil selv den ringeste malke pige have lige så meget magt som en industrileder."
"Fornuftigt, som så meget andet den herre har sagt,"bekræftede AP Møller. Vist vi socialister har fået advarsler nok.

2 år siden
2 år siden

Så kom svaret fra Danmarks Statistik angående fordelingen af indkomst og skattebetaling.

Se #7, 8 og 10.
(Jeg kan maile linket hvis man er interesseret.)

Men jeg vil referere nogle væsentlige pointer her:

Citat:
Indkomstskatterne i Danmark er progressive. Det vil sige, at personer med en højere indkomst også betaler en større andel af deres indkomst i skat. I 2016 betalte den tiendedel af danskerne med de højeste indkomster i gennemsnit 37,8 pct. i indkomstskatter. Tiendedelen med de laveste indkomster, som for en stor dels vedkommende er studerende og hjemmegående uden indkomst, betalte til sammenligning 13,7 pct. i skat, mens personerne i 5. og 6. deciler betalte henholdsvis 26,7 og 29,0 pct. af deres indkomst i skat.

Ser man på, hvor mange penge de forskellige indkomstgrupper betalte i skat i 2016, er forskellen større. I kroner og ører betalte den tiendedel af befolkningen med den højeste indkomst 163 mia. kr. i personlige indkomstskatter i 2016. Samlet bidrog denne gruppe med 34 pct. af indkomstskatterne. Det er over dobbelt så meget som personerne i 9. decil, der betalte 74 mia. kr. i indkomstskat. De tre deciler med de laveste indkomster betalte samlet 37 mia. kr. i indkomstskat. Dette udgjorde 7,7 pct. af indkomstskatterne i 2016.
Citat slut.

Også i den grafiske fremstilling ses en meget tydelig tendens i retning af at de højeste indkomstklasser betaler markant mere i skat. Ikke kun i procent af deres indkomst, men især i kronebeløb.

Min påstand, at de rige bidrager mest til skatten, er altså til overflod bevist.

Så kan man nu være fri for den evindelige misundelse mod de "rige" som man ser som tyve der intet skaber, men kun stjæler fra vor fælles pengekasse.

2 år siden
2 år siden

Ja, som du skrev i et tidligere indlæg dino, så kan statistik bruges på mange måder. Det har du nu bevist ud over alle grænser.
Du har nu bevist at den rigeste tiendedel af befolkningen har betalt 34 % eller 163 mia. af personskatterne. Det vil så sige, at de 90 % resterende har betalt 316 mia. Altså en væsentlig større andel af de 471 mia.i skatteprovenu, som personskatterne udgør.
Nu er personskatterne godt nok en væsentlig del af Statens samlede skatteprovenu. Man skønner at de samlede skatte- og afgifts indtægter i 2018 vil udgøre ca. 1000 mia.
Hvor kommer de 529 mia. i manglende skatteindtægter fra? Og hvem betaler den største andel af dem?

"Generelt betaler de rige langt mere i skat end de fattige."

Den lader vi fortsat lige stå lidt.
Indtil en - udover mig går ind i Danmarks statistik og får påstanden verificeret.

Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

Vil lige give en kommentar til Singapore, fordi det er nævnt i sammenhang med Rusland og Grækenland. Jeg har ofte på fornemmelsen, når det kommer til politik, så ved man alting bedre selv. Vi boede 24 år i Singapore og har stadigvæk forbindelser der, vi besøgte landet sidste forår.
Ja Singapore har mange rige, det har sine grunde, land og huse er utrolig dyre. Selv en almindelig rengøringsdame er muligvis millionær. Alle har arbejde også efter pensionsalderen, hvis de vil, der kunne man lære meget. Landet har ingen resourser ud over befolkningen, De har en stabil, fornuftig regering, folket murer ikke, men er stolt af deres land. Kriminalitet og koruption bliver behandlet hårdt. Mange udlændinge har hjulpet til at bygge landet op, derfor har mange singaporianer hjulpet andre omliggende lande.
De har de 4 store religioner og de lever fredeligt sammen uden at se skævt til hinanden. Alle har deres specielle festdage. Derfor har landet 14 dage med helligdage ved siden af deres ferie. Regeringen består af medlemmer hver med deres egen religion og de bliver respekteret.
Kristendommen er uden tvivl den poulærste religion, landet har mega kirker med mange 1000 i en gudstjeneste. Med undergrundsbane kan man i kort tid rejse fra den ene del af det lille land til det andet. Det funktionere utroligt godt.
De har ikke haft terror anslag, alle hjælper til at sørge for ro og orden.
De har skoler, sygehuse, universiteter og meget mere efter nyeste standard.
Det er selvfølgelig en stor ros. Største delen af befolkningen er kineser og kineser forstår at holde sammen, også selv om de ikke atid er enige.
Dette er ment for Singapore og ikke for Kina. Inge

2 år siden
2 år siden

Min sammenligning med Singapore byggede på den statistiske ulighed landene imellem målt på Gini koefficienten.

Danmark = 29,3
Singapore = 42, 5

Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden
#19 Engbo

#17 Man kan da lære nyt her i debatten. De beskrivelse af Singapore, kendte jeg ikke.Landet er jo ligefrem eksemplarisk. Tak for den orientering.

Beskrivelen frister mig til omtale en episode - en dans med en pige, der ikke lignede en fynsk-.
Jeg spurgte, hvor kommer du fra, oprindeligt. Jeg hører ikke så godt, så jeg spurgte igen. Silkeborg?
"Nej, Singapore,"svarede den skønne. Det er godt at få ting sat på plads, når man er rede til at lytte og se efter bedste evne.

2 år siden
2 år siden

"personskatterne. Det vil så sige, at de 90 % resterende har betalt 316 mia. Altså en væsentlig større andel af de 471 mia.i skatteprovenu, som personskatterne udgør" Som du siger, Kattegat.

Her synes jeg at du manipulerer, Kattegat. Og det rykker ikke pointen i mit argument, når du selv kan se at de rigeste 10% betaler 67% af det hele!

Du lægger de øvrige "deciler" sammen, som om de fattigske og de næstrigeste var i samme båd!

Du kunne lige så godt (og med langt større rette) lægge de tre rigeste deciler sammen og konkludere at de tredive rigeste procent af danskerne betaler langt størstedelen af pengene.
De rigeste 3+% betaler i skemaet ca 298 mia kroner. De 70% fattigste ca 183.
og det siger ganske tydeligt at de "rigeste" 30% betaler langt mere i skat end de "fattigste" 70%.

Og det er den vigtigste lære der kan drages. Og det er uden manipulation!

Om det så er berettiget at der overhovedet er væsentlige indtægtsforskelle er en helt anden og politisk sag.
Men samfundet bliver altså i høj grad kompenseret for at ikke alle er lige velhavende.
Og jeg har været i Danmarks Statistik. Du kan få kilden til artiklen her:https://www.dst.dk...el-i-indkomstskat

2 år siden
2 år siden

Jeg fik lige lyst til at give nogle flere oplysninger om Singapore som jeg antager at man ikke ved besked om. Teen-ager skal for cirka 2 år ugentlig gøre tjeneste i en eller anden social institution. De bliver også evaluert.
Det medfører at mange senere hen blive ved med at gøre frivilligt arbejde.
Læger og andre ser det som en ære at tjene landet ved ugentlig at give billige konsultationer. Foreksempel bliver en klinik betjent af 3 læger, hver har deres ugedag. Befolkningen står sammen - i vores tid gik den stejle kurve på indtægterne ned for et par år. Det regulerer man med bonussen. Der er meget store skatte på biler fordi landet er lille. De fleste synes det er rigtig.
Man studerer vesten og passer det til som er til fordel for landet. Befolkningen bliver grundigt opklaret over alting og vist hvor det betaler sig at fortsætte. Man har tillid til dem som regerer.
Til sidst vi har levet i Afrika Indien og Asien, men hvis Afrikanerne ville være lige så fornuftige som Kineserne så ville det se anderledes ud.
På vores kina tur for nogle år siden så vi ingen som tiggede med undtagelse af et par handikappede de har tilladelse til det. Det samme gælder for Singapore. Inge

2 år siden
2 år siden

Jeg har set inde på facebook at der er et nyt politisk parti det vil ind i Danmark .
Så håber jeg bare at Danmark stemmer nej. Men hvis de er naive stemmer de ja også har se mere at brokke sig over.

2 år siden
2 år siden

Det lyder bestemt positivt med tillid imellem folk og regering.
Hos os er mistilliden nok altid til stede, selvom mistilliden normalt ikke er total.
Om det er venstre + konservative eller socialdemokratiet + sf - der udbryder nok ikke ligefrem revolution om det er den ene eller den anden part der styrer for tiden.
Men vi har altid set tingene ud fra om man er rød eller blå. Hvis der i DK var total koncensus, ville man nok sige at nogle måtte have misforstået tingene.
For så er man enten en salonkommunist eller en småborgerlig overløber.

I et land så lille som Singapore er det nok godt at alle kan se at der må gælde nogle særlige regler, hvis tingene skal virke på lang sigt.

2 år siden
2 år siden

"Generelt betaler de rige langt mere i skat end de fattige."

Ovenstående citat er for mig stadigvæk udgangspunktet for min videre deltagelse i denne diskussion mellem dig og mig dino, da den jo ikke vedrører strengens tema, men er en påstand fremsat af dig, og som jeg stadig mangler grundlag for.

Først af alt vil jeg gerne affeje din beskyldning om manipulation. Mine tal er taget ud fra dine egne angivelser på størrelse og fordeling.
Ligesom jeg vil tilbagevise de 67 % som jeg ifølge dig skulle tillægge de rigeste skattebetalere. Deres andel er som jeg skrev kun 34 %.
Hvad manipulation angår, hvorfor koncentrerer du dig så enøjet om den progressive indkomstskat og ikke medregner de flade skatter og afgifter, der jo med sine ca. 529 mia. repræsenterer mere end halvdelen af Statens skatteproveneu.
Skyldes det en forglemmelse? Eller er du vidende om, at flade skatter altid vender den tunge ende nedad?
Er sidstnævnte tilfældet. Ja, så er det da i mine øjne grov manipulation.

"Generelt betaler de rige langt mere i skat end de fattige"
Indtil videre lader jeg din påstand stå.

Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

#21
Privat godgørenhed er da påskønnelsesværdigt, men er desværre ikke universel.

Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

Undskyld jeg spørger dumt men hvad betyder jeres beskeder når i laver den der firkant foran jeres navne???

2 år siden
2 år siden

Hej Kattegat, se det diagram der hedder "indkomstskattebetalinger fordelt på deciler 2016"

Se højderne på de tre søjler til højre der omhandler de tre højeste indkomstgrupper. Læg nu de tilsvarende betalinger sammen, så får du ca 67%.

De 34% som du omtaler gælder den allerrigeste tiendedel. De 67% gælder de tre rigeste grupper.

De fattigste 70% står så for ca 33% af indbetalingen.

Jeg tror vi har talt forbi hinanden hvad det angår.

Rent politisk mener jeg at hvis man forcerer en udvikling igennem, der vil gøre søjlerne omtrent lige høje*, vil resultatet blive at søjlernes samlede højde vil blive langt lavere.
Det er en høj pris at betale for lighed.

* med lige høje mener jeg at alle tjener det samme og derfor betaler det samme i skat.

Jeg er tilhænger af at de med lavest indkomst har et godt bundfradrag, så de har mere tilbage i nettoindtægt.
Jeg er også tilhænger af at de bredeste skuldre bærer mest.
Men topskat mener jeg er en dårlig ide. For den handler ikke om at de bredeste skuldre skal bære mest. (Det gør de jo allerede) Den handler om at straffe de bredskuldrede. Og det synes jeg er dumt.

2 år siden
2 år siden
#28

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 år siden
2 år siden

Hej Lina tak for din respons .
Mvh
Ann. Savanti.

2 år siden
2 år siden

Tak dino!
Du er helt fantastisk! - Jeg bøjer mig for din overbevisende analyse af problemet.
"Generelt betaler de rige langt mere i skat end de fattige."
Tænk! - At kun ved at trække de tre lavest beskattede deciler fra de højst beskattede deciler, har du til fulde bevist din påstand.
"Generelt betaler de rige langt mere i skat end de fattige"
Du har endda derudover med din overbevisende analyse endegyldig fastslået, hvem der er fattige og hvem der er rige.
Jeg blev helt og aldeles overbevist om dine argumenters fuldkomne klarhed og tyngde, da jeg udvidede din metode ved at trække den laveste decil fra de øvrige. Resultatet var overbevisende.
Tusind tak dino: Jeg trækker mig fra videre debat. Den har været virkelig oplysende og lærerig.
Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

Selv tak Kattegat.

Jeg ser at mit seneste indlæg har gjort sin gavn, da du i dit forrige indlæg syntes at være af en helt anden mening.
Det er dejligt at folk kan blive klogere, når de præsenteres for klare og koncise fremstillinger af et ellers meget vanskeligt problem.
For det er jo vanskeligt at forstå noget der er i modstrid med folks forudfattede holdninger, og selv klare facts kan forekomme uforståelige ved mødet med folks hidtidige vrangforestillinger.

Men tak for rosen. Jeg har altid sat en ære i at kunne formidle og belyse svære problemstillinger selv overfor folk der ellers har været hyllet i mørke.

Ps: Noget af det sjove ved ironi er at lade som om man ikke forstår den. :-)

2 år siden
2 år siden
#32 Engbo

Man bør optræde både med sine holdninger såvel som at lytte til andres. Man skal ikke bare have bekræftet sine fordomme.

2 år siden

Besvar debattråd

Debatten Politik . er startet 30/01-2019 09:55 af Ann R. Sørensen (Savanti) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4008Dagens ord
3 timer, 24 minutter siden · Savanti
4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
6Teater stykke
7 dage siden · Nicolas Jessen
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
14 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
18 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
18 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
20 dage siden · Mons1957
0Internationalt
1 måned, 3 dage siden · Savanti
492Kontraster
1 måned, 3 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 17 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 24 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 25 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
2 måneder, 5 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
2 måneder, 5 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
2 måneder, 6 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 12 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
3 måneder, 5 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 7 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 27 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
4 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
5 måneder, 5 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
5 måneder, 6 dage siden · Prem
2Navne
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder, 8 dage siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder, 8 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 10 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 11 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 11 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 11 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 15 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 28 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
6 måneder, 1 dag siden · Aurelian
2opbygning
6 måneder, 1 dag siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
6 måneder, 2 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
6 måneder, 3 dage siden · mlsj
7Kalle er død
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
6 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 8 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
6 måneder, 10 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder, 12 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 13 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 14 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 15 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 20 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
6 måneder, 23 dage siden · dino
2jeg søger feedback
6 måneder, 29 dage siden · Ormstunge
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
7 måneder, 3 dage siden · hermanøv
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
1Mangler kritik
7 måneder, 19 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
7 måneder, 21 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
7 måneder, 21 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
7 måneder, 27 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
7 måneder, 29 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
8 måneder, 1 dag siden · Michael But
27Godt man ikke kan
8 måneder, 12 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
8 måneder, 16 dage siden · Wernn
33Din dag.
8 måneder, 19 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
8 måneder, 20 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
9 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
9 måneder, 10 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
9 måneder, 11 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
9 måneder, 15 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
8Meddelelse
9 måneder, 21 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
10 måneder, 17 dage siden · Emeli
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino
11668
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
26JULEN
11 måneder, 5 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 år siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år, 1 måned siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 6 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 7 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 8 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 9 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 9 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 10 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
3 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
4 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
4 år siden · Engbo
7Flygtninge
4 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino