Religion, politik og samfund · Vilde dyr tilbage i naturen?

7 svar
Senest opdateret 1 år, 10 måneder siden · 5 bruger(e) deltager
1 år, 10 måneder siden

Der tales meget om ulvenes genkomst til Danmark (dvs Jylland!)
Nogle er imod, andre er for. Der synes desuden at være en vis sammenhæng imellem denne holdning og holdningen til andre ting. Holdnngen til liberalt landbrug osv. I ved godt hvad jeg mener - højre og venstre i det politiske spektrum.

Fra enheds listen hedder det at ulvene pr definition ikke angriber mennesker, bortset fra så ekstreme tilfælde at man kan se bort fra dem. Opgaven for politikerne er derfor kun pædagogisk: Man skal informere folk (altså jævne folk) om hvad der er fakta.

Jeg ser lidt anderledes på det. Ulve angriber ikke og spiser mennesker. Hvorfor ikke? Fordi det er en så vanskeligt bytte at de pr tradition(!) ikke har gjort det i deres levetid. Der er ikke en biologisk grund til at ulve ikke skulle spise mennesker! De har kunnet leve af andre ting.

Hvis der er rigeligt med får, lam og kalve, så tager de dem. Det er nemt for dem. Men hvad kan der ske hvis ulve der plejer at spise landbrugsdyr, og bønderne med ét hegner disse inde så ulvene ikke kan nå dem? Hvad gør en sulten ulv så, hvis et barn dukker op på dens vej. Et barn der er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt?
Vil ulven mon så tænke: "Den der tobenede sag skal jeg ikke spise. Den er ganske vist nem at nedlægge, og den smager sikker udmærket, men vi ulve spiser nu engang ikke den slags."
Hvem har lært ulven det? Dens forældre har ikke lært den at spise mennesker, men nød plejer at lære nøgen kvinde at spinde, så mon ikke en sulten ulv kan lære sig at spise børn?

Sker det bare én eneste gang, er jo fanden løs! Og hvem tager ansvaret?

Danmarks landskab er i store træk ikke et naturlandskab, men et kulturlandskab, og menneskene her har tilpasset landskabet til sine fødevarebehov og behov for ferie og transport osv. Naturen er stort set borte alligevel.
Så jeg tror man skal holde igen med at lade ulvene få for megen plads. Det er ikke længere naturligt

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

" I gamle dage, i fatigdommens dage, var der ulve i hele landet..." (Astrid Lindgren)

Jeg er enig dino - og jeg er uenig med Enhedslisten i det spørgsmål.

Hvor der er mange ulve sker det ofte de angriber mennesker. Men enlige ulve er bange for mennesker.
Det var ikke uden grund ulvene blev udryddet i Danmark. Læs gamle beretninger om ulvetiderne. Det kan være Jeppe Åkjærs Jens Langkniv, Astrid Lindgren eller Jach London I Nordens Skove. Nævnte er romaner; men bygger helt bestemt på en virkelighed.
Der er j forskel på vore og svenskernes og Canadiernes ødemarker.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Jeg forstår udmærket bønderne. De er bange for deres kvæg og deres børn. Men vi kan altså ikke bare sådan rydde ud i dyreverdenen, fordi visse arter ikke passer os. - Faktisk udryddes den ene dyreart efter den anden. Det er ikke godt at vi skal bedrage til den massakre.

Kåemer

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Ulven hørte tidligere naturligt hjemme i den danske fauna. Det gør den på en måde stadigvæk.
Som jæger bevæger jeg mig dagligt i naturen og kan følge den udvikling der er sket igennem min levetid.
Jeg har set den eksplosive udvikling i hjortebestanden. Her kunne ulven bestemt gøre en stor indsats til forbedring af sundhedstilstanden.
Jeg har også set den katastrofale nedgang i fugle- og inseksbestandene, grundet monokulturenes fremmarch.
I øvrigt har jeg kun fundet et dokumenteret ulve overfald på mennesker.
Dertil kommer, at folk rundt i Europa lever ganske udmærket og problemløst med ulve.

Med venlig hilsen
Kattegat

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Ja, hvem har ikke hørt om klassikere fra Amerika, hvor man bortskød ulvene fordi det var synd for hjortevildtet. Det førte til overbevildtning og hjortene døde i titusindvis af sult.
Det blev en lærestreg i økologi.

Men hvis man nu forestillede sig at ulvene dukkede op i Jægersborg dyrehave, hvor de ikke alene spiste dåvildtet, men også dukkede op ved aftenstide i de nærliggende villakvarterer - hvor ville man så finde de ulveglade gentofteborgere? På den gamle tilhængerplads?
Ville man ikke sige at herovre ved kystbanen gælder de artsdiverse økoprincipper ikke? Man kan ikke sammenligne Klampenborg med Holstebro!

Ulven har været borte i mange år. Men jeg tror at folk i tidligere tider havde deres grunde til at glæde sig over dens bortgang. For Danmark er et lille land. Siden Eriko Dalgas brækkede heden fri af allagets udyrkelighed, er de danske ødemarker svundet ind, mens kulturlandskabet har taget magten næsten overalt.
Der er nok en portion nostalgi over de ulveglades åbne favne. Og ulven er da også et flot dyr! Man kan næsten følte stolthed over den gråpelsede antiveganer.
Jeg synes bare at man bør tilråde forsigtighed. Ikke mindst når landmændene får sat deres hegn op. Så kan der pludselig opstå en for ulvene uventet fødevareknaphed.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Det her kommer vel til at lyde helt sindssygt, men: Hvad nu hvis vi havde ulve, men blot sørgede for at styre bestanden - ligesom vi gør med alverdens andre dyr?
Jeg ved godt, at det lyder fuldstændig crazy - tænk sig, at have en lille ulvebestand, der klarede sig selv og blot blev reguleret af og til. Nej, nej, hvis ulven er her i Danmark, må den selvfølgelig ende med at komme ud af kontrol og pludselig er der ulve over alt! De kommer ind i dit villakvarter og æder din baby! Løb, menneske, løb!

Vi skal beskytte vores produktionsdyr mod ulven. Selvfølgelig. Hegn, hunde, der er alverdens testede metoder som man kan bruge. Vi må tage ved lære af, hvordan vores nabolande beskytter sig.
Lad være med at lade dit fem årige barn gå rundt alene i en skov - det burde så være almen viden allerede, men whatever.
Ser du en stor, farlig ulv? Så skrig lidt af den, og så løber den sgu nok sin vej. Eller tag et billede og nyd synet af dyret.
Lader bestanden til at komme ud af kontrol? Så begynd af regulere den, ligesom vi gør med hjorte. Er det ikke det, vi har jægerne til?
Bare fordi ulven ikke kan æde får, betyder det jo ikke, at den vil sulte. Vi har en enorm hjortebestand her i landet, som ulven fint kan jagte. Den kommer sgu ikke til at sulte lige foreløbigt - så nej, den kommer ikke efter os mennesker i ren desperation.

Man kan vel håbe, at ulven kan være en hjælpende hånd til at tage livet af nogle mårhunde - den egentlige trussel mod dansk natur - siden vi mennesker ikke har kunne tage livet af dem.

Vi kan sagtens håndtere det her. Ja, fortidens danskere havde deres grunde til at hade ulven og udrydde den - men de havde så heller ikke nutidens teknologier og viden. Bare fordi noget var farligt for folk før i tiden, betyder det ikke, at det stadig er sådan.
Før i tiden kunne man dø af en almindelig forkølelse, men det er sjovt nok blevet lidt af et særtilfælde i dag.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Tak, Anne, for det indlæg, som man næsten kun kan være enig i.
For mig siger det stort set: "Lad os dog ikke gå i panik, blot fordi vort samfund i seneste generationer er blevet pakket ind i vat."

Du har ret i at vi har (fået) en ganske stor bestand af rådyr og den slags. Og naturligvis kan ulven klare sig på sådanne. De (vildtet) er der jo stort set til benefice for diverse jagtselskaber, som jeg selv aldrig ville melde mig ind i.
Og der kunne indstille sig balancer som vi kunne være tilfredse med. Nu ville jeg nok alligevel ikke lade en femårig alene i skoven, men jeg huske mine drengeår, hvor vi ikke kendte bedre leg end at cykle til nærliggende skove og slå os løs der.
Jeg er virkelig irriteret over de mange skovflåt, som nok kan takke de mange harer og rådyr for deres eksistens. Siden vildtet er blomstret op efter tider med knaphed, er også flåten kommet til "ære og værdighed."

Men når nu ulven er så god til at tilpasse sig fåreholdet på marken, hjortevildtet i skovene, vaskebjørnene og en masse andet, hvorfor tror man så at den for alt i verden ville vige uden om et menneske, hvis den skulle være sulten?
Og jeg synes faktisk at vi skal værdsætte at man kan gå overalt, ikke blot i Jægersborg dyrehave, men også i nordvest Jylland uden at føle frygt, for andet end irriterende flåt og hvepse.
Et er at man tolererer et antal ulve, hvilket jeg godt kan, et andet er at man absolut vil have dem tilbage. Nogle foreslår også "von hören sagen" at man importerer diverse kødædere fra Afrika, som sjakaler og jeg ved ikke hvad.
Man kan få det indtryk at nogle har et ønske om at få så megen forstyrrelse ind i den så længe herskende "venstrebondeidyl" som muligt.
Det kan man da også have ganske legitime grunde til, men jeg minder bare om at blot ét angreb på et barn eller anden forsvarsløs person vil skabe voldsomt røre i andedammen.

Der var fornylig en TV serie om en forsker der rejste til polarområdet for at lære vilde ulve bedre at kende. Det var toppen af poppen at han nåede dertil hvor en hanulv kunne snuse til ham og røre ved ham uden at der opstod nogen fjendtlighed imellem dem.
Det er da også fantastisk at nogen kan svømme med en spækhugger eller klappe en tiger. Det er helt fint at man kan bruge et par millioner kr på at lave sådanne film, det er dejligt at se hvordan mennesker kan blive venner med ellers overlegne dræbere. Men det rykker ikke det generelle billede at der er forskel på kødædere og planteædere, og at byttedyr gør klogt i at holde afstand, noget vi kan lære os ganske gratis.

Ulvene har det som andre dyr: De vil leve! Og de lever når de kan det. Jeg er med på tanken. "Lev og lad leve." Men vi skal bare huske at økologiske revolutioner skaber forhold hvor der kan være en pris at betale. Måske ser nogen det som en genopretning efter industrialismens katastrofer. (Og tilbagevenden til meget lavere bruttonationalprodukt og ingen penge til cafébesøg og "sale" i Magasin.)
Og jeg har endnu til gode at høre folks mening om ulve i Charlottenlunds villahaver, ud over blot det gratis grin der skyldes at den sag ikke er nært forestående. Man har før oplevet at folk skifter mening om ting, når de rykker tæt på.

1 år, 10 måneder siden
1 år, 10 måneder siden

Nogle ser naturen som et mål i sig selv. "Lad naturen passe sig selv. Mennesker skal ikke blande sig."

Jeg synes man glemmer, at mennesker jo også er en del af naturen. Og mennesker kan dumme sig og ødelægge naturen. Men mennesker kan også rette op på skader. de kan standse ørkenen der breder sig på grund af rovdrift.

Her hvor vi bor tæt på storbyen, er vi omgivet af skov. Der var kun få træer for 20 år siden. Nu er mange træer over 10 m . og et stort skovområde. Jeg kan godt lide sådan en skov, hvor der ikke er slanger eller farlige dyr. Jeg kan også lide, at se børnene nyde disse natur glæder.
Det mest farlige er, når nogle ikke kan finde ud af at holde hunde i snor. Men jeg tror nok hundene misunder forståelsen for ulvenes frihed.

Der er sket lidt en ændring i de sidste år. Vildtet er rykket tættere på byerne. Ja, somme tider går der rådyr ind mellem husene. Et par kunstige søer har også lokket mange fugle tæt på f.eks svaner, hejrer og ænder.
Tag det som bevis for - ikke bare tilfreds - men at der er store muligheder for natur glæde, som eksemplet viser.

1 år, 10 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten Vilde dyr tilbage i naturen? er startet 15/03-2018 09:16 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

59Skyder de; fordi, der er krig?
6 timer, 35 minutter siden · Wernn
11Penge-tro vs. religion eller?
6 timer, 54 minutter siden · Wernn
2Synonymer
9 timer, 1 minut siden · Regina
3201Dagens ord
9 timer, 14 minutter siden · Regina
16Din dag
9 timer, 36 minutter siden · Regina
11Min roman.
1 dag, 4 timer siden · MollyTrine
11Så udkommer min digtsamling
1 dag, 7 timer siden · Fink
60Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 dag, 11 timer siden · Morpheus
363Kontraster
1 dag, 13 timer siden · Savanti
5Verdens økonomi
2 dage, 8 timer siden · dino
324Gud
2 dage, 12 timer siden · Wernn
1470% sænkning af CO2 udslip
2 dage, 18 timer siden · Wernn
32Ligheder
6 dage siden · Savanti
18Forfatteri og ensomhed
10 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
10 dage siden · dino
4som der
11 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
11 dage siden · Savanti
16Kunst og digte
12 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
18 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
19 dage siden · dino
117Statsborgerskab
22 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
22 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
25 dage siden · dino
7Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 måned, 1 dag siden · peter_romer
3Fatter du det?
1 måned, 2 dage siden · Wernn
7Redigering
1 måned, 4 dage siden · NAHansen
65Demokrati
1 måned, 7 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
1 måned, 8 dage siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 måned, 13 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
1 måned, 13 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
1 måned, 13 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 14 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
1 måned, 14 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 måned, 14 dage siden · Wernn

Religion, politik og samfund

59Skyder de; fordi, der er krig?
6 timer, 35 minutter siden · Wernn
11Penge-tro vs. religion eller?
6 timer, 54 minutter siden · Wernn
60Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 dag, 11 timer siden · Morpheus
324Gud
2 dage, 12 timer siden · Wernn
4Nytårstalen
19 dage siden · dino
117Statsborgerskab
22 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
25 dage siden · dino
65Demokrati
1 måned, 7 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 måned, 13 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 14 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 måned, 14 dage siden · Wernn
109Homofobi
1 måned, 20 dage siden · leviP
5Pengetroen
2 måneder, 14 dage siden · Wernn
19Lykke
2 måneder, 19 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 20 dage siden · Wernn
1Det store intet
2 måneder, 28 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
3 måneder, 18 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
3 måneder, 28 dage siden · Engbo
30Kristendom
5 måneder, 8 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
5 måneder, 19 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
5 måneder, 27 dage siden · dino
74På'n igen.
7 måneder, 5 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
9 måneder, 26 dage siden · Engbo
8Bøn
10 måneder, 3 dage siden · Morpheus
32Politik .
11 måneder, 15 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
11 måneder, 15 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
11 måneder, 16 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
11 måneder, 17 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
11 måneder, 19 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
11 måneder, 23 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
11 måneder, 28 dage siden · Engbo
4Salme
1 år, 1 måned siden · Engbo
6Victoria
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 2 måneder siden · Engbo