Religion, politik og samfund · Forbyde kritik?

226 svar
Senest opdateret 11 dage siden · 13 bruger(e) deltager
2 måneder, 17 dage siden

Der er nogle der gerne ser et forbud imod at kritisere hellige bøger.

Hvad skal man så mene om det?

Umiddelbart er argumentet tautologisk i sin form. For hellige bøger er vel netop hellige fordi de blandt andet er hævet over kritik?
Man må altså ikke kritisere det der ikke kan kritiseres?

Når man skal diskutere sådanne spørgsmål, må man forsøge at blive enige om hvad man egentlig taler om.

For hvad er en hellig bog? Hvornår er en bog hellig?
Bliver noget helligt når en eller flere personer synes at den er det?
Skal der være et vist antal der mener det, før end helligheden er gyldig?
Eller er der objektive kriterier der skal opfyldes?

Er det eventuelt gudsforholdet der gør en bog hellig?
Det er der nok en del der mener.

Men - hvorfor skulle man overhovedet kritisere en hellig bog?
En bog er vel harmløs og skaber kun glæde for dem der synes om den?

Nazismen var en ideologi. Det var ikke en religion.
Men havde nazismen været det, ville måske "Mein Kampff" være blevet ophøjet til betegnelsen hellig.
Og så måtte man nok ikke kritisere den.

Det ville nok ikke alle være enige i.
Og hvorfor? Hvilke grunde kunne disse mon have?

Kan det have noget at gøre med hvad der står i "Mein Kampff?"
Indeholder bogen noget der kan virke stødende, og som kunne få nogen til at rette kritik imod bogen?
Hvis der nu står at alle jøder burde udryddes, ville en vis kritik da ikke være at forvente?
Men det skulle altså være forbudt?

Nu er Mein Kampff jo ikke hellig. Eller er den? Det kommer vel an på hvem man spørger?
Nu kan vi nok gennemskue at de der eventuelt ville kalde denne bog hellig står for svagt til at kunne gennemføre en justits imod dem der kritiserer bogen.
Så derfor går det an at kritisere Mein Kampff.

Handler en bogs hellighed derfor om styrken hos dem der kalder den hellig?

Eller kan man forestille sig at denne styrke ville blive endnu større, hvis man kunne lokke andre til at godkende forbuddet imod kritik?

Det sidste spørgsmål kan jeg selv besvare. Det er nemlig vigtigt at alle forstår det.
Ja, hvis man kan lokke folk til at acceptere et forbud imod kritik af en hellig bog, så er denne bogs tilhængere blevet væsentlig styrket!

Man kan forestille sig denne handel omkring et aktuelt emne:
"Hvis I lover ikke at kritisere vores hellige bog, så vil vi afstå fra at kritisere jeres!"

Lyder det ikke som en rimelig aftale?

Hvis altså ikke-muslimer lover at undlade kritik af for eksempel Koranen, så vil muslimer til gengæld afstå fra kritik af Bibelen.

Nu er der flere forskelle.
Den ene er denne: I Bibelen er der ikke Islamkritik. I Koranen er der kritik af ikke-muslimer.
Den anden er at det danske samfund vil ikke styrkes af at Bibelen ikke længere kan udsættes for kritik. (Mange danskere kritiserer den allerede selv, og resten er temmelig ligeglade med om Bibelen kritiseres. En dansker vil nemlig ofte mene at jo stærkere en bog er, desto bedre tåler den kritik! Men der er nogen der tænker på en anden måde.)

Hvorimod det islamiske samfund i Danmark vil styrkes væsentligt hvis deres bog ikke længere kan gøres til genstand for kritik.
Ikke mindst fordi kritik af Islamiske væremåder nemt kan påstås at være kritik af den hellige skrift, som dikterer denne adfærd.

At acceptere en sådan aftale om gensidig afståelse af kritik af "hellige" bøger vil derfor være som at bytte en hest med en sæk rådne æbler, som det sker i H. C. Andersens "Hvad fatter gør."

Hvis nogen har trang til at kritisere en bog, må man spørge hvad det er der forsager kritikken.
Står der noget i bogen der kan støde andre? Hvis det er tilfældet, så kan man ikke forvente at disse andre skal undlade kritik.

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Man bør altid være åben for kritik den beretning jeg afleverer bør være åben for kritik. Den opfindelse jeg vist bør være åben for kritik. Men der findes urimelig kritik. Det må man leve med. En Indre missions dame bed mig af med: "Guds Rige er ikke til diskussion." Den holdning er uholdbar. Jeg er i mod at stene nogen til straf. Kritik kan bruges som styrke. Det gælder også Bibelen.

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

At en bog er helligt betyder, at den er givet af Gud, og med Gud diskuterer man altså ikke. - I Bibelen, i Jobs Bog er der faktisk en der diskuterer med Gud, nemlig Satan, men også her får Gud det sidste ord.

Men findes der virkelig bøger der direkte ord til ord er forfattet af Gud? Noget bevis på det findes ikke, så det må stå for de troendes egen regning - så må vi jo så respektere deres tro, men vi må protestere når de troende vil udstrække den til også at gælde os ikke-troende.

I min ungdom troede jeg på Bibelen som Guds ord, men troen gik lidt efter lidt i opløsning konfronteret med virkeligheden. . Men efter at jeg holdt op med det opdagede jeg, at jeg fik meget mere ud af den. Det er klart, at bogen er af Gud, så er der jo ikke rigtig noget at tænke over, men tror jeg den er skrevet ag mennesker der præget af deres egen tid og omstændigheder, så er der meget at tænke over. Og jeg tænker stadig at Bibelen er den rigeste bog der findes, og jeg læser den jævnligt.

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Hej Flemming Dalsgaard (dino),

nej, hellige bøger er ikke hellige, fordi de er hævet over kritik.

Hellige bøger er hellige, fordi de er personlige. Fordi ordene deri er hinsides ord. Fordi associationerne er forskellige fra person til person. Fordi KONTEKSTEN de læses i er forskellig fra person til person.

Stopper du med at kritisere, fordi andre siger at du ikke må? I så fald siger det mere om dig end om dem. At din kritik bare er ord, og at der ingen vægt, ingen indsats, ingen risiko, er i dem. Den der kritiserer kan ikke adskilles fra det kritiserede, uanset hvor meget en maske af 'neutralitet'/objektiv observatør forsøges taget på. At du overhovedet er i STAND til at kritisere, er da et privilegie, et ansvar, du må tage på dine skuldre og leve op til.

Når du ønsker at kritisere andres levemåde, sker det så ud fra et oprigtigt ønske om positivitet, om konstruktiv dialog, eller et ønske om konflikt, om drama, om endorfiner i form af spænding?

Når du kritiserer hellige bøger, angriber (ja, angriber) du andres spirituelle føde. Det kan være fair nok, hvis føden er giftig, for dem selv og for andre. Men hvem FUCK er du at definerer hvad der er giftig føde og hvad der er sundt? Hvilke ord der healer, og hvilke der korrumperer? Desuden afslører dit 'debat'oplæg at det slet ikke er hellige bøger du ønsker at kritisere, men mennesker. Ja, det er min definition, lige pt., af det jeg har læst (hvor jeg må indrømme at jeg ikke fatter de fleste referencer).

Hvem er du at kritisere mennesker over så bred en kam? Har du nogensinde mødt en religiøs, der påstod at være inkarnationen af deres hellige bog? Alle religiøse mennesker søger, meget... EKSTREMT få af dem påstår at være i ét med det søgte.

Nogle definerer 'religio' som betydende 'brobygning'. Jeg respekterer, beundrer og fascineres af denne brobygning, af ønsket om forståelse, om solidaritet. At jeg intet ønske eller behov har for en bro/broer, er MIT valg, men mit valg er ikke bedre end andres. Men det ER mit valg, og er jeg ikke villig til at dø for det valg, hvad pokker ER det så for et valg?

Sjovt nok respekterer alle religiøse jeg har talt med (og som har forsøgt at dele deres føde), mit valg. Deres ønske om dialog, om at dele deres spirituelle føde, er ikke i min verden disrespekt for det valg, mit valg om ateisme (jeg er aldrig stødt på en retfærdig definition af ordet ateisme, og kommer nok aldrig til det). Tværtimod har samtalerne, dialogerne, altid været frugtfulde, positive, konstruktive, for mig i hvert fald. Og nej, de religiøse jeg har mødt er ikke 'bare' århusianere og ikke bare online.

Såkaldte ateister derimod... Sjældent er det dialog der ønskes, men monolog. Er man som ateist ikke klar over ens egen bagage, ens egen tro (er alt relativt, er al information tro), og tror man endda sig selv som freaking oplyst, så er man som ateist LANGT VÆRRE end nogen religiøse. Religion og ideologi er IKKE det samme - ideologi er mere end bare brobygning, ideologi er civilisation. Hvordan har Moder Jord det med vor civilisation?

Jeg er et fjols, min IQ er målt til under 100, og jeg er en kujon. Gudskelov står jeg ikke alene. Ingen af os står alene. Men det er disrespekt overfor vor alles forfædre og formødre, at kritisere andre uden at kritisere sig selv. For deres arv er ikke kritik, er ikke konflikt-monolog, men dialog. Solidaritet. Ikke tolerance, ikke sympati (begge indikerer et magtforhold), men respekt og solidaritet - lighed. Dialog på lige vilkår. Introvert monolog, ekstrovert dialog.

Ingen ville være her i dag, lige nu, uden forældre der i et øjeblik var i dialog. I et øjeblik. VAR i dialog.

Mvh Ansu
PS: Kunstneren, aktivisten og journalisten Akala SPØRGER på tracket 'God', om religion. SVARER ikke, men spørger. Mit indlæg her fremstår måske som om jeg giver MIT svar, og til det kan jeg kun sige whatever. Jeg fik en smule opkast i munden over debatindlægget, beklager hvis det flød over i ordene skrevet; Akala - God;

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"For hellige bøger er vel netop hellige fordi de blandt andet er hævet over kritik?
Hvordan undersøger man om en bog er hellig?
Eller den anden vej rundt om argumente, undersøger om hvorvidt en bog er hævet over kritik?

"Når man skal diskutere sådanne spørgsmål, må man forsøge at blive enige om hvad man egentlig taler om"
Har du noget der underbygger dette som en præmis elbat ler hvad du nu tænker på, med at fremføre denne påstand/betragtning?

Det eneste, der er relevant i den forbindelse, må være.
Hvad skal der ske med dem, der ikke anerkender påstanden om at noget er hellig?
Beskriv for mig, hvis du mener at jeg tager fejl, hvordan noget, der ikke bygger på dette, som en præmis, kan være alment relevant?

Nåe nej. Du svare ikke på spørgemål. du kommer med påstande, som bygger på at du alene VED, hvordan verden virker.
Hvilket vel er det samme ræsonement, som at pege på noget som helligt.
Er det du skriver helligt og hævet over kritik?

Wernn

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"hvorfor skulle man overhovedet kritisere en hellig bog?"
Fordi vi mennesker får dårlige ideer og skriver disse ideer ned i bøger.
Der er jo ikke specifik bogen man kritiserere. Men de ideer som er repræsenteret i bogen.
Og så kalder du mig for ordkløver- suk.

Ideen om at en bog kan være hellig, er en ide som du selv tager op til kritik i denne tråd. Så???

Wernn

2 måneder, 17 dage siden
 
Viser kun 10 af i alt 226 indlæg
14 dage siden

@ 219 Flemming Dalsgaard (dino)

"Jeg har erklæret mig uenig i den holdning"
Og dermed har du alene vist, at der findes to modstridende holdninger.
Jeg tænker, at ingen er overrasket.
Der findes modstridende holdninger på stort set alle områder.
Det du skriver, er dermed trivielt.
Hvordan er det relevant for noget menneske i verden, at netop DU er kommet til tilfældig holdning, der strider imod nogle andre menneskers tilfældige holdninger?
Alle mennesker har holdninger, som strider imod andre mennesker holdninger.
Så?

"Og det er hvad denne debat handler om"
Ok, hvor finder jeg dine:
Belæg
Argumenter
Eksempler
Hjemmel
Rygdækning
Bare et eller andet, der viser, at jeg bør tillægger din holdning mere vægt end den modsatte.
Hvor finder jeg den debat (argumentation)?
Lige nu er jeg fuldstændig ligeglad med jeres holdninger.
Fortæl mig, hvordan jeres tilfældigt og fuldstændigt tomme holdninger har betydning for mig.
Underbyg det, du tror og lad debatten begynde.
Op til nu har du alene informeret os andre om, at du tror, at du har en holdning.
Tillykke! Det har alle andre mennesker også.
Jeg et liv. Jeg vil ikke bruge tid på alle de tilfældige holdninger mennesker kan finde på.


"jeg har forsøgt at anbefale andre at mene det samme som jeg"
Tillykke! Det gør dem, der har den modsatte holdning også.

"Og ytre enighed i at man godt må kritisere bøger"
Lige som, der er mennesker, der ytre, at de er enige om det modsatte.
Jeg tillægger ikke enighed nogen betydning, og det gør du heller ikke, hvis den går dig imod. Så hvorfor skriver du om enighed?

"Du synes mere optaget af at påvise at jeg er totalt rådden i hovedet"
Ikke rådden.
Men totalt selvcentreret og uden nogen form for blik for at andres holdninger kunne være velunderbygget.

"Du bruger ordet "os" i betydningen dig og alle andre her end mig"
OK. Hvor finder jeg noget, der viser mig, at det din holdning er relevant for noget mennesker på jorden og i hele historien, for den sags skyld.
Du må meget gerne pege på det specifikke menneske, som du mener, at det er relevant for og hvordan/hvorfor det er relevant for denne.
At det ikke er relevant, for mig til at kalde det støj.

"jeg alene ror i en anden helt for mig selv"
OK
Hvordan er det relevant for DIG?

"nervøs for at du rammer lidt ved siden af skiven der"
Bare et forslag. Prøv den tanke over for det, som du selv skriver.

"Om hellige bøger skal kunne kritiseres eller ikke"
Hvor mange gange skal jeg svare på samme spørgsmål?
Hvordan kommer vi til debatten om, hvorfor mennesker kommer til forskellige holdninger.
Eller vil du bare slås?
Vil du bare samle så mange på din side, at i kan banke de andre?
Så tillykke igen. Det er samme taktik som dem, der er kommet til modsatte holdning bruger.

"Du argumenterer ikke for eller imod min påstand"
Hvilke argumenter bygger den på?
Hvad skal jeg angribe?
At du har en holdning?
Det har du jo nok. Hvorfor skulle jeg argumentere for eller imod det?
Det ville være som at slå i den tomme luft. Det har du vist så mange gange.
Når det komme til stykket, kommer der ikke noget belæg for din holdning, som jeg kunne blive klogere af.
Samme øjeblik noget går dig imod. Så er det en mening, som DU HAR RET til.
Hvilket så blot er endnu en tom påstand.
Jeg skriver alene dette svar som læse/skrive træning.

"at man generelt ikke kan kræve at bøger"
Netop.
Har du også en holdning omkring, at man ikke skal kunne springe til månen?

"kun kan have til formål at lukke munden på mig"
Præcis.
Da du ikke tænker, at underbygge eller tage ansvar nogle af dine udgydelser, ville alle være bedre tjent uden disse.

"For du ved vist godt at jeg ikke kan følge dig i det cirkus du gerne opstiller"
Ja det gør jeg. Du vil kun den totale tomhed. Tanker om at følge op på noget af det du selv skriver, findes vist slet ikke inden for dine forståelse af debat.
Jeg påpeger alene dette således at det også bliver tydelig for andre.

"Jeg har nok lidt svært ved at opfatte dine indlæg på den måde, når det kommer til stykket"
Igen- Hvordan er DINE evner i den retning relevant for nogen?
Gå ind i dialog/debat eller glem dine forventninger om, at andre vil hoppe med på din agenda.
"Noget for noget", kunne man sige.

"spørgsmål er jo anerkendt som at den mindre kloge henvender sig til den mere kloge"
Kan den mindre kloge have set noget, som den mere kloge har overset?
Så havner vi ikke samme sted igen?
Hvordan er klog vs mindre klog relevant?
Hvorfor køre du på personlige forhold frem for reelle data og fakta?
Det der interessere mig er
-Hvordan er en betragtning underbygget?
-Vedrører det mig.
Jeg gider ikke personfnider om, hvem der er klogest, hvem der bruge de største sko eller hvem der er tilfældigvis er enige.

"Men sådan læser jeg ikke dine spørgsmål"
Igen. "Det er KUN Flemings læsning, der tæller".
Kan du tage fejl?
Hvordan afprøver og erkender du, hvorvidt du tager fejl?
Nåe! Nej! Dumt spørgsmål.
"Andre tager fejl når de ikke er enige med Flemming, Det er afprøvningen. Flemming kan ikke tage fejl".

"For du ser ikke dig selv som den mindre kloge"
Vis mig, hvordan mit tilfældige selvsyn er relevant?
Ved det klogeste menneske verden alt?
Eller må det klogeste menneske i verden gå til læge, til mekaniker og til bager lige som os andre?
Fordi om man så er nok så klog, erstatter det ikke faglig indsigt uden for ens eget felt..

"Dine spørgsmål virker retoriske og manipulerende"
Endnu en anklage.
Eksempler? Nej!
Igen intet, der bakker din anklage op.
Tomheden er total.
Det der kunne ligne et udsagn viser sig igen og igen, kun at være støj.
Alt støj inde i Flemmings hoved skal åbenbart slynges i hovedet på ALLE andre.
Det er er den forståelse, som Flemming er kommet til, og som i Flemmings ufattelige høje tanker om Flemming, er det det ENESTE det tæller.
Men du ser stadig ikke det problem, som jeg forsøger at adresserer, vel?
At min holdning er, at jeg vil dialog, tæller tydeligvis ikke, da den ikke stemmer overens med Flemmings holdning.
Andes holdninger tæller kun, hvis de udtrykker enighed med Flemmings holdning.
Fordi: "Flemming er altings målestok"

Lad mig gøre det så tydeligt jeg kan:
Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du tilfældigvis er kommet til at tror på som en holdning.
Beskriv, hvordan du er kommet til den holdning og jeg er lutter øre.

"men som stresses så meget at han intet ord kan få frem"
Jeg spørger igen:
Hvilket spørgsmål ville du ønske, at jeg formulerede, for at give dig mest mulig spillerum til at fremlægge dine bedste argumenter for det bedste svar inden for det emne, der interesserer dig mest?

"Jeg gider ikke forsøge"
Jeg ved det. Du har en holdning.
Den er ikke til debat.
Den er ikke ment, som et oplæg eller indlæg til debat.'
Det er jo Flemmings holdning, ikke et almindeligt menneskes holdning.
Enten er man med den eller imod den. Verden er sort/hvid. Flemming har RET alle andre har URET.
Jeg gentager mig selv, men det er åbenbart nødvendigt.
Det jeg skriver her over er jo ikke nyt.
Det er noget du har kunne forholde dig til meget længe.
Men du viser: At da det ikke stemmer med din fortåelse vil du end ikke forsøge at gendrive det.
Der komme blot igen en strøm af anklager og værdidomme, alene baseret på, hvorvidt det fremførte stemmer med Flemmings holdning eller ej.

"Du kan forholde dig til sagen eller lade være"
Og jeg vælger at bruge mit liv på noget andet end de tilfældige 'ideer', som andre mennesker slynger om sig med, og som de ikke selv vil bruge tid på at undersøge ordentligt.

Dine mærkelige ideer må være dit ansvar.
Hvordan kan du tænke, at det på nogen måde kunne være mit ansvar at forholde mig mere til den støj der kommer fra dig end fra støj fra alle andre mennesker i verden. Jeg deler ikke de høje tanker om Flemming, som du tilsyneladende er totalt er forblindet af?
Jeg har spurgt ind, for at finde ud af om din holdning har betydning for nogen eller noget i verden uden for dit hoved. Det har det tydeligvis ikke efter, som der ikke kommer noget svar.

Jeg interessere mig også for hvordan/hvorfor mennesker kommer på vanvittige ideer, uden at de opdager det. Og i den forbindelse ser jeg igen og igen udtryk for mere eller mindre fravær at ganske almindelig kritisk sans.
Hvis folk (du) ikke selv er klar til at udføre lidt kritik over for den støj deres hjerne kommer op med, før de kalder støjen for meninger eller holdninger eller noget andet end kognitiv støj, er deres forventning om, at andre vil bruge tid på at byde ind med den berettigede kritik, lige så tom som "holdningen.
Der kommer så mange helt grundløse ideer (støj), at man kunne bruge hele sit liv på det, uden at komme i nærheden at et mål.
Du kan godt underkende andres holdning. Hvad med at starte med, at feje for egen dør?

Wernn

Ps: Ja det er meget frustrerende at læse dine udgydelser. Jeg håber at jeg selv har være saglig. Det har jeg i hvert fald forsøgt. Og jeg er åben for saglig kritik, selv om jeg afviser tomme værdidomme.

14 dage siden
14 dage siden

@ 218 (Engbo):

"jeg er f.eks. kritisk over for oprustningen"
Ok.
Hvordanm er den kritik begrundet?
Hvis den ikke er begrundet, vil du hjælpe mig med at forklare hvordan en kritik der ikke er begrundet kan være relevant?
Det er det spørgemål som Dino og jeg er kørt fast i.
Han vil tydeligvis ikke svare på det spørgsmål. Jeg håber at du vil byde ind.

Wernn

14 dage siden
14 dage siden
#223 Engbo

Tak. DEt vil jeg da gerne uddybe. Oprustning had propaganda og løgne begrunder hinanden. Bemærk, at når man kader forstå, at russerne er farlige, så kommer der ikke noget ind der fortæller om forsøg på samtaler om gensidig nedrustning - afløst af samarbejde og konflikt løsninger. Det sidste holder jeg på - og må derfor være kritisk over for våben industrien.

14 dage siden
14 dage siden

Wernn

Jeg har begyndt denne debat (som man plejer at kalde det her.) og jeg har nævnt min holdning til et emne.
Jeg anbefaler andre at ytre deres holdning til sagen.

Hvis man er uinteresseret i min holdning, foreslår jeg følgende:
1. Ignorer mit indlæg.
2. Angiv egen mening om emnet.
3. Man er også velkommen til at forælle hvorfor man er uenig med mig.

Du taler ikke meget om sagen, Wernn. Du bruger en masse plads og strøm på at fortælle hvor ligegyldige mine holdninger er.
Derfor foreslår jeg at du vælger punkt 1.

Jeg vil gerne svare på spørgsmål, hvis jeg kan. Men der er jo det gamle ordsprog: "En nar kan spørge om mere end ti vise kan svare på."
Min visdom forslår i hvert fald ikke.

14 dage siden
14 dage siden

@ 224 Flemming Dalsgaard (dino)

"Angiv egen mening om emnet"
Hvor mange gange skal jeg vare på samme spørgsmål?
Jeg deler din holdning, på samme måde, som der er mange mennsker, der deler den modsatte holdning.
Og hvad så?
Når du bliver ved med at fiske sådan, må du mene at det er relevant for nogen eller noget.
Oplys mig!

Jeg, for mit vedkommende, er fuldstændig ligeglad med din holdning, min holdning, alle andre holdninger og påstanden om et forbud mod kritik.
Fortæl mig, hvorfor jeg ikke bør være lige glad?

"Du taler ikke meget om sagen"
Fordi jeg ser på implikationer, årsager og sociale virkninger. Også kaldet holistisk. Og ikke deler dit snæversyn.
Men enig. Jeg ser også, hvordan du hænger fast, helt uden evne til at analysere eller undersøge et forholds betydning ud over forholdet selv.

"Derfor foreslår jeg at du vælger punkt 1."
Dine forslag tæller lige som meget, som alle dine andre floskler.

Stop med at skrives, hvis du ikke kan tåle, at andre ikke tænker på samme menenskefjendske måde som du.
Jeg er et menneske, så jeg gør modstand.

"En nar kan spørge om mere end ti vise kan svare på."
Ja og spørgejørgen blev tævet.
Men ser tydeligt traditionen og, hvordan det stemmer med overskriften for debatten her.
Kritik og spørgsmål har op gennem historien været uønsket.
Så det handler ikke om, hvorvidt jeg er eller ikke er imod kritik af dårlige ideer. Men om du er klar til at indrømme, at du er imod sådan kritik og spørgemål hvis de går dig imod. Til trods af at du påstår det modsatte.

Har jeg kaldt nogen for nar, for at stille mig spørgsmål?
Nej vel.
Jeg går ikke efter budbringer.

Wernn

14 dage siden
11 dage siden

Findes der et spørgsmål, som nogen af jer ville gå i dialog for at undersøge?

Hvis nej.

Hvordan er det ikke det samme outcome, som forbud mod kritiske spørgsmål, uden magten til at kunne forbyde kritiske spørgsmål?

"Hvis jeg ikke svare, så er der ingen, der modsiger mig, så kan jeg fortælle mig selv, at jeg har ret."

Eller:

"Hvis jeg forbyder spørgsmål, så er der ingen, der modsiger mig, så kan jeg fortælle mig selv at jeg har ret."

Begge dele handler at undgå at finde og korrigere sine forståelses fejl.

Hvad er det for en betydende forskel som i ser og som jeg overser?
Hvordan er den betydende?

Nåe nej- I svare ikke på spørgsmål.

Denne debat tråd er blevet helt central, for et billede af en fyldepen debat.
Man taler i selvhøjtidelig vendinger for eller imod en ide, mens man selv praktiserer det stik modsatte.

Der findes et "udefra perspektiv" som vi kan vælge, hvis vi vil.
Og vi skal ville det, det er ikke et perspektiv vores hjerne
selv vælger.
Den vil helst se alt 'indefra'.

Wernn

11 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Forbyde kritik? er startet 07/07-2020 11:02 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3572Dagens ord
1 time, 23 minutter siden · leviP
8Etik af begrænsninger for tekst
2 timer, 20 minutter siden · Emeli
12Hvad hedder det modsatte
2 timer, 41 minutter siden · Wernn
5skrive start hjælp
3 dage siden · JuliaS
2Hvad hedder det når
3 dage siden · Engbo
446Kontraster
5 dage siden · Engbo
11Metwo-two
6 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
7 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
11 dage siden · Engbo
226Forbyde kritik?
11 dage siden · Wernn
30Hvad er meningen med
11 dage siden · Wernn
11668
12 dage siden · Wernn
26JULEN
18 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
19 dage siden · Prem
1Dagens Had
20 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
20 dage siden · Prem
11Hvem er du?
20 dage siden · Prem
13Dagens anekdote
20 dage siden · Prem
64Lykken
21 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
25 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
26 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
1 måned, 4 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
1 måned, 9 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
1 måned, 17 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
1 måned, 18 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
1 måned, 18 dage siden · dino
2Musik fænomen.
1 måned, 19 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
1 måned, 22 dage siden · dino
0Betalæsere søges til fantasy roman
1 måned, 22 dage siden · melberg
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
1 måned, 22 dage siden · melberg
8Spansk
1 måned, 23 dage siden · Savanti
4Dans
1 måned, 28 dage siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
1 måned, 29 dage siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
2 måneder, 2 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
2 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
2 måneder, 7 dage siden · JohannesB
126Virus
2 måneder, 7 dage siden · Fink
12Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
2 måneder, 7 dage siden · Morpheus
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
2 måneder, 9 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
2 måneder, 12 dage siden · Wernn
0Soul & neosoul - musikinspiration
2 måneder, 15 dage siden · Prem
54Ligheder
2 måneder, 17 dage siden · Engbo
10Noget teknisk
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
2 måneder, 22 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
2 måneder, 23 dage siden · Savanti
3Lidt snak om Fyldepennen
2 måneder, 25 dage siden · Prem
0Kringsat
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
3 måneder, 4 dage siden · Engbo
3Droner
3 måneder, 5 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
3 måneder, 12 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 1 dag siden · Nordigarden
52Treenigheden
4 måneder, 3 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
4 måneder, 5 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
4 måneder, 10 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
4 måneder, 13 dage siden · Kafkaesque
2Royalty
4 måneder, 15 dage siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
4 måneder, 16 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
4 måneder, 27 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
4 måneder, 28 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
5 måneder, 2 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
5 måneder, 9 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
5 måneder, 22 dage siden · Savanti
17Din dag
6 måneder, 3 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
6 måneder, 13 dage siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
6 måneder, 15 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
6 måneder, 21 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
6 måneder, 21 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
6 måneder, 24 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
6 måneder, 29 dage siden · Wernn
27SAS
7 måneder siden · Morpheus
1HJÆÆLP
7 måneder, 2 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
7 måneder, 8 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
7 måneder, 10 dage siden · dino
379Gud
7 måneder, 13 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 14 dage siden · Wernn
0Yousee.
7 måneder, 16 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
7 måneder, 16 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
7 måneder, 17 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
7 måneder, 22 dage siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
7 måneder, 23 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
7 måneder, 23 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
7 måneder, 27 dage siden · Savanti
1Skriveklub
7 måneder, 27 dage siden · Wernn
1Det blå EU
8 måneder siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
8 måneder siden · hermanøv
3Synonymer
8 måneder, 2 dage siden · Engbo
5Verdens økonomi
8 måneder, 5 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
8 måneder, 5 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
8 måneder, 13 dage siden · dino
4som der
8 måneder, 13 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
8 måneder, 14 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
8 måneder, 20 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
8 måneder, 22 dage siden · dino
117Statsborgerskab
8 måneder, 25 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
8 måneder, 25 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
8 måneder, 28 dage siden · dino
3Fatter du det?
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
7Redigering
9 måneder, 7 dage siden · NAHansen
65Demokrati
9 måneder, 9 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
9 måneder, 11 dage siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
9 måneder, 16 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
9 måneder, 16 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
9 måneder, 16 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
9 måneder, 17 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
9 måneder, 17 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
9 måneder, 17 dage siden · Wernn
2Hærværk
9 måneder, 19 dage siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
9 måneder, 22 dage siden · Eddie
109Homofobi
9 måneder, 23 dage siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
9 måneder, 27 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
10 måneder, 2 dage siden · Savanti

Religion, politik og samfund

11Metwo-two
6 dage siden · dino
226Forbyde kritik?
11 dage siden · Wernn
11668
12 dage siden · Wernn
26JULEN
18 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 måned, 18 dage siden · dino
126Virus
2 måneder, 7 dage siden · Fink
185Den frie verdens leder
2 måneder, 12 dage siden · Wernn
0Kringsat
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
52Treenigheden
4 måneder, 3 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
6 måneder, 29 dage siden · Wernn
27SAS
7 måneder siden · Morpheus
379Gud
7 måneder, 13 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 14 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
7 måneder, 23 dage siden · dino
4Nytårstalen
8 måneder, 22 dage siden · dino
117Statsborgerskab
8 måneder, 25 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
8 måneder, 28 dage siden · dino
65Demokrati
9 måneder, 9 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
9 måneder, 16 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
9 måneder, 17 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
9 måneder, 17 dage siden · Wernn
109Homofobi
9 måneder, 23 dage siden · leviP
5Pengetroen
10 måneder, 17 dage siden · Wernn
19Lykke
10 måneder, 22 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
1Det store intet
11 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
11 måneder, 21 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 1 dag siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 1 måned siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 1 måned siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 2 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 3 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 5 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 6 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 7 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 7 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 7 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 7 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 7 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 7 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 8 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 9 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 10 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 11 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino
31Spare på DR?
2 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo
0Land og by
2 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
2 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
2 år siden · dino
22#metoo
2 år siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
3 år siden · dino
13Koranen
3 år siden · Kåemer
53Skat
3 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
3 år siden · dino
11Normal
3 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
3 år siden · Engbo
58Udvisning
3 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
3 år siden · Kåemer
5Finansloven
3 år siden · Kattegat
5Et eventyr
3 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
3 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
3 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
3 år siden · Fink
3Målsætninger
3 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
3 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
3 år siden · Kåemer
53Mærkedag
4 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
4 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
4 år siden · Villain
6Journalistik eller?
4 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
4 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
4 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
4 år siden · Engbo
17Homofobi
4 år siden · dino
0Hjemmehjælp
4 år siden · Kåemer
13Grundlov
4 år siden · Engbo
8Danmark Frit
4 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
4 år siden · Fink
46I krig igen?
4 år siden · Engbo
23Skattesnyd
4 år siden · Engbo
20Afsløringer
4 år siden · Engbo
8Burka
4 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
4 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
4 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
4 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
4 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
4 år siden · Engbo
15Moral
4 år siden · dino
94Holdningsændring
4 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
4 år siden · Engbo