Religion, politik og samfund · Forbyde kritik?

198 svar
Senest opdateret 12 timer siden · 11 bruger(e) deltager
29 dage siden

Der er nogle der gerne ser et forbud imod at kritisere hellige bøger.

Hvad skal man så mene om det?

Umiddelbart er argumentet tautologisk i sin form. For hellige bøger er vel netop hellige fordi de blandt andet er hævet over kritik?
Man må altså ikke kritisere det der ikke kan kritiseres?

Når man skal diskutere sådanne spørgsmål, må man forsøge at blive enige om hvad man egentlig taler om.

For hvad er en hellig bog? Hvornår er en bog hellig?
Bliver noget helligt når en eller flere personer synes at den er det?
Skal der være et vist antal der mener det, før end helligheden er gyldig?
Eller er der objektive kriterier der skal opfyldes?

Er det eventuelt gudsforholdet der gør en bog hellig?
Det er der nok en del der mener.

Men - hvorfor skulle man overhovedet kritisere en hellig bog?
En bog er vel harmløs og skaber kun glæde for dem der synes om den?

Nazismen var en ideologi. Det var ikke en religion.
Men havde nazismen været det, ville måske "Mein Kampff" være blevet ophøjet til betegnelsen hellig.
Og så måtte man nok ikke kritisere den.

Det ville nok ikke alle være enige i.
Og hvorfor? Hvilke grunde kunne disse mon have?

Kan det have noget at gøre med hvad der står i "Mein Kampff?"
Indeholder bogen noget der kan virke stødende, og som kunne få nogen til at rette kritik imod bogen?
Hvis der nu står at alle jøder burde udryddes, ville en vis kritik da ikke være at forvente?
Men det skulle altså være forbudt?

Nu er Mein Kampff jo ikke hellig. Eller er den? Det kommer vel an på hvem man spørger?
Nu kan vi nok gennemskue at de der eventuelt ville kalde denne bog hellig står for svagt til at kunne gennemføre en justits imod dem der kritiserer bogen.
Så derfor går det an at kritisere Mein Kampff.

Handler en bogs hellighed derfor om styrken hos dem der kalder den hellig?

Eller kan man forestille sig at denne styrke ville blive endnu større, hvis man kunne lokke andre til at godkende forbuddet imod kritik?

Det sidste spørgsmål kan jeg selv besvare. Det er nemlig vigtigt at alle forstår det.
Ja, hvis man kan lokke folk til at acceptere et forbud imod kritik af en hellig bog, så er denne bogs tilhængere blevet væsentlig styrket!

Man kan forestille sig denne handel omkring et aktuelt emne:
"Hvis I lover ikke at kritisere vores hellige bog, så vil vi afstå fra at kritisere jeres!"

Lyder det ikke som en rimelig aftale?

Hvis altså ikke-muslimer lover at undlade kritik af for eksempel Koranen, så vil muslimer til gengæld afstå fra kritik af Bibelen.

Nu er der flere forskelle.
Den ene er denne: I Bibelen er der ikke Islamkritik. I Koranen er der kritik af ikke-muslimer.
Den anden er at det danske samfund vil ikke styrkes af at Bibelen ikke længere kan udsættes for kritik. (Mange danskere kritiserer den allerede selv, og resten er temmelig ligeglade med om Bibelen kritiseres. En dansker vil nemlig ofte mene at jo stærkere en bog er, desto bedre tåler den kritik! Men der er nogen der tænker på en anden måde.)

Hvorimod det islamiske samfund i Danmark vil styrkes væsentligt hvis deres bog ikke længere kan gøres til genstand for kritik.
Ikke mindst fordi kritik af Islamiske væremåder nemt kan påstås at være kritik af den hellige skrift, som dikterer denne adfærd.

At acceptere en sådan aftale om gensidig afståelse af kritik af "hellige" bøger vil derfor være som at bytte en hest med en sæk rådne æbler, som det sker i H. C. Andersens "Hvad fatter gør."

Hvis nogen har trang til at kritisere en bog, må man spørge hvad det er der forsager kritikken.
Står der noget i bogen der kan støde andre? Hvis det er tilfældet, så kan man ikke forvente at disse andre skal undlade kritik.

29 dage siden
29 dage siden

Man bør altid være åben for kritik den beretning jeg afleverer bør være åben for kritik. Den opfindelse jeg vist bør være åben for kritik. Men der findes urimelig kritik. Det må man leve med. En Indre missions dame bed mig af med: "Guds Rige er ikke til diskussion." Den holdning er uholdbar. Jeg er i mod at stene nogen til straf. Kritik kan bruges som styrke. Det gælder også Bibelen.

29 dage siden
29 dage siden

At en bog er helligt betyder, at den er givet af Gud, og med Gud diskuterer man altså ikke. - I Bibelen, i Jobs Bog er der faktisk en der diskuterer med Gud, nemlig Satan, men også her får Gud det sidste ord.

Men findes der virkelig bøger der direkte ord til ord er forfattet af Gud? Noget bevis på det findes ikke, så det må stå for de troendes egen regning - så må vi jo så respektere deres tro, men vi må protestere når de troende vil udstrække den til også at gælde os ikke-troende.

I min ungdom troede jeg på Bibelen som Guds ord, men troen gik lidt efter lidt i opløsning konfronteret med virkeligheden. . Men efter at jeg holdt op med det opdagede jeg, at jeg fik meget mere ud af den. Det er klart, at bogen er af Gud, så er der jo ikke rigtig noget at tænke over, men tror jeg den er skrevet ag mennesker der præget af deres egen tid og omstændigheder, så er der meget at tænke over. Og jeg tænker stadig at Bibelen er den rigeste bog der findes, og jeg læser den jævnligt.

29 dage siden
29 dage siden

Hej Flemming Dalsgaard (dino),

nej, hellige bøger er ikke hellige, fordi de er hævet over kritik.

Hellige bøger er hellige, fordi de er personlige. Fordi ordene deri er hinsides ord. Fordi associationerne er forskellige fra person til person. Fordi KONTEKSTEN de læses i er forskellig fra person til person.

Stopper du med at kritisere, fordi andre siger at du ikke må? I så fald siger det mere om dig end om dem. At din kritik bare er ord, og at der ingen vægt, ingen indsats, ingen risiko, er i dem. Den der kritiserer kan ikke adskilles fra det kritiserede, uanset hvor meget en maske af 'neutralitet'/objektiv observatør forsøges taget på. At du overhovedet er i STAND til at kritisere, er da et privilegie, et ansvar, du må tage på dine skuldre og leve op til.

Når du ønsker at kritisere andres levemåde, sker det så ud fra et oprigtigt ønske om positivitet, om konstruktiv dialog, eller et ønske om konflikt, om drama, om endorfiner i form af spænding?

Når du kritiserer hellige bøger, angriber (ja, angriber) du andres spirituelle føde. Det kan være fair nok, hvis føden er giftig, for dem selv og for andre. Men hvem FUCK er du at definerer hvad der er giftig føde og hvad der er sundt? Hvilke ord der healer, og hvilke der korrumperer? Desuden afslører dit 'debat'oplæg at det slet ikke er hellige bøger du ønsker at kritisere, men mennesker. Ja, det er min definition, lige pt., af det jeg har læst (hvor jeg må indrømme at jeg ikke fatter de fleste referencer).

Hvem er du at kritisere mennesker over så bred en kam? Har du nogensinde mødt en religiøs, der påstod at være inkarnationen af deres hellige bog? Alle religiøse mennesker søger, meget... EKSTREMT få af dem påstår at være i ét med det søgte.

Nogle definerer 'religio' som betydende 'brobygning'. Jeg respekterer, beundrer og fascineres af denne brobygning, af ønsket om forståelse, om solidaritet. At jeg intet ønske eller behov har for en bro/broer, er MIT valg, men mit valg er ikke bedre end andres. Men det ER mit valg, og er jeg ikke villig til at dø for det valg, hvad pokker ER det så for et valg?

Sjovt nok respekterer alle religiøse jeg har talt med (og som har forsøgt at dele deres føde), mit valg. Deres ønske om dialog, om at dele deres spirituelle føde, er ikke i min verden disrespekt for det valg, mit valg om ateisme (jeg er aldrig stødt på en retfærdig definition af ordet ateisme, og kommer nok aldrig til det). Tværtimod har samtalerne, dialogerne, altid været frugtfulde, positive, konstruktive, for mig i hvert fald. Og nej, de religiøse jeg har mødt er ikke 'bare' århusianere og ikke bare online.

Såkaldte ateister derimod... Sjældent er det dialog der ønskes, men monolog. Er man som ateist ikke klar over ens egen bagage, ens egen tro (er alt relativt, er al information tro), og tror man endda sig selv som freaking oplyst, så er man som ateist LANGT VÆRRE end nogen religiøse. Religion og ideologi er IKKE det samme - ideologi er mere end bare brobygning, ideologi er civilisation. Hvordan har Moder Jord det med vor civilisation?

Jeg er et fjols, min IQ er målt til under 100, og jeg er en kujon. Gudskelov står jeg ikke alene. Ingen af os står alene. Men det er disrespekt overfor vor alles forfædre og formødre, at kritisere andre uden at kritisere sig selv. For deres arv er ikke kritik, er ikke konflikt-monolog, men dialog. Solidaritet. Ikke tolerance, ikke sympati (begge indikerer et magtforhold), men respekt og solidaritet - lighed. Dialog på lige vilkår. Introvert monolog, ekstrovert dialog.

Ingen ville være her i dag, lige nu, uden forældre der i et øjeblik var i dialog. I et øjeblik. VAR i dialog.

Mvh Ansu
PS: Kunstneren, aktivisten og journalisten Akala SPØRGER på tracket 'God', om religion. SVARER ikke, men spørger. Mit indlæg her fremstår måske som om jeg giver MIT svar, og til det kan jeg kun sige whatever. Jeg fik en smule opkast i munden over debatindlægget, beklager hvis det flød over i ordene skrevet; Akala - God;

29 dage siden
29 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"For hellige bøger er vel netop hellige fordi de blandt andet er hævet over kritik?
Hvordan undersøger man om en bog er hellig?
Eller den anden vej rundt om argumente, undersøger om hvorvidt en bog er hævet over kritik?

"Når man skal diskutere sådanne spørgsmål, må man forsøge at blive enige om hvad man egentlig taler om"
Har du noget der underbygger dette som en præmis elbat ler hvad du nu tænker på, med at fremføre denne påstand/betragtning?

Det eneste, der er relevant i den forbindelse, må være.
Hvad skal der ske med dem, der ikke anerkender påstanden om at noget er hellig?
Beskriv for mig, hvis du mener at jeg tager fejl, hvordan noget, der ikke bygger på dette, som en præmis, kan være alment relevant?

Nåe nej. Du svare ikke på spørgemål. du kommer med påstande, som bygger på at du alene VED, hvordan verden virker.
Hvilket vel er det samme ræsonement, som at pege på noget som helligt.
Er det du skriver helligt og hævet over kritik?

Wernn

29 dage siden
29 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"hvorfor skulle man overhovedet kritisere en hellig bog?"
Fordi vi mennesker får dårlige ideer og skriver disse ideer ned i bøger.
Der er jo ikke specifik bogen man kritiserere. Men de ideer som er repræsenteret i bogen.
Og så kalder du mig for ordkløver- suk.

Ideen om at en bog kan være hellig, er en ide som du selv tager op til kritik i denne tråd. Så???

Wernn

29 dage siden
 
Viser kun 10 af i alt 198 indlæg
4 dage siden

@ 192 Camilla

"Stol ikke på en observation, før den er bekræftet af en teori"
Arthur Eddington.

Han pege dermed, på en lidt humoristisk måde, på et grundlæggende videnskabsteoretisk princip.
At man ikke kun slutte (dømme) fra en observation.
Har vi ikke en teori, der siger noget om observationen, vil vores underbevidsthed opfinde en forklaring.
Fx vil en hver observationen af solens bevægelse over himlen pege på at solen bevæger sig rund om jorden. Det er teorien, der forklare os, at det er jorden, der rotere og at vi fra en roterende planet ser på solen relative bevægelse uden at kunne sige noget om solen absolutte bevægelse.
Det samme gælder for stort set alt andet, men det er særligt udtalt, når vi observere menneskers gøren og laden.
Vi kan umuligt have en tilstrækkelig vide om, hvad der sker inde i andre menneskers hoveder, til at vi kan sige noget synderligt præcist om, hvorfor et mennesker gør, hvad denne gør.
Det er ret nemt at komme til at tænke det stik modsatte, af det, der reelt forholdet.
Dialogen er den eneste vej til en sådan indsigt.
Men stadig har vi langt at gå. Den vi spørger, kan lyve.
Det kan være at den vi spørger ikke selv ved det.
Så ja, vi må dømme gennem mere eller mindre kvalificerede gæt. Og tilstræbe kvalifikationerne.
Det tror jeg, at vi bedst gør gennem logik. Det er også det der undervises i på alle uddannelsessteder fra folkeskolen til universiteterne.
Kender du et alternativ til logik, er jeg åben.
Selv om vi ikke kan være inde i andres hoveder, er vi på den anden side heller ikke tvunget til at være udelukket.
Tænk på din hjerne som dit hus.
Ved en elektriker noget om el-installationen i dit hus uden nogensinde at have været i dit hus?
Ja fordi denne har en faglighed.
Din geninstallation er opbygget efter nogle standarter.
Det er den faglighed som neurologen og psykologen har med hensyn til vores hjerne. Og det er noget af den faglighed, som vi alle må tilegne os lidt af.
Jo mere faglighed vi har, des bedre domme kan vi afsige.
Men, og det er min påstand, vi kan ikke kommet til en dom, der er så præcis, at den kan retfærdiggøre, at tvinge et andet menneske til et bestemt valg.
Vi kan kun retfærdiggøre at sandsynliggøre andres valg, ved at vi gennem dialog at præsentere dem for alternativer, som vi kan håbe på, at de ikke kendte i forvejen.
Så ja vi dømmer. Og der er vist ingen vej uden om.
Det væsentlige er dog- Hvordan eksekverer vi dommen?
I hvor høj grad gør vi andre menneskers mulighed for autonomi til mål for vores eksekvering?
Og det er denne tilbageholdenhed med hensyn til den anden, som jeg taler for.

Psykisk vold:
Jeg fokusere på psykisk vold i dette indlæg, fordi det vel ikke er urimeligt at tænke, at ideen om at forbyde kritik, handler om at beskytte nogen eller noget imod psykisk vold (Det er ikke mit synspunkt).
Jeg forstår, det som du skriver.
Jeg har arbejdet med emnet i flere år.
Jeg tror dog ikke på, at det forholder sig sådan som du beskriver.
Men andre ord: Jeg tror ikke, at det er en sand beskrivelse af noget reelt fænomen.
Mit problem er, at du peger på noget i en kontekst og forsøger at sige noget om en alternativ kontekst.
Jeg peger på, at den alternativ kontekst ikke findes.
At der ikke er nogen "ikke fysisk vold" situation.
Og at vi begår en fejl når vi ikke vurdere tingene i den aktuelle kontekst.
Det er for mig, som at sige: Fisken har det fint nu. Hvad skulle så problemet ved at tage den op af vandet?
Det er det, der er problemet!
Eller omvendt: Barnet er ved at drukne, hvordan skulle det så være hjælp at tage det op af vandet.
Det er det, der er hjælpen.
Nede i vandet og op fra vandet er to meget forskellige forhold og præcis den forskel, som gør HELE forskellen.
Vi kan ikke blidt pege på situationen i en kontekst og forvente at den er kontekst uafhængig.
Vi kan godt undersøge tingene i deres rette opgivelser og sige noget om, hvordan de vil have det i andre omgivelser.
Men vi kan ikke undersøge objektet, uden for de forhold/kontekst, som objektet er betinget af og sige noget særligt præcist om, hvordan den fungere i andre omgivelser.
Det er videnskabsteori som du forbryder dig imod her.
Man skelner mellem felt observationer og laboratorie observationer.
Fordi vi ved at omgivelserne har betydning.
I laboratoriet kan man udelukke noget som man ikke kan i felten.
Problemer er at som mennesker har vore bevidsthed og erfaringer om omverden uden for laboratoriet med os ind i laboratoriet.
Vi kan ikke udlukke omgivelser betydning for et objekt, der ikke selv udlukker disse omgivelsers betydning.
Det blev lidt langhåret. Hvordan giver det mening?

Jeg betvivler ikke dine observationer.
Jeg betvivler din konklusion.
Jeg kan ikke læse mig til, hvilken teori du lægger til grund for din udelukkelse af fysisk vold?

Og nu, hvor jeg har fat i dette med teori.
Når vi fremfører en overbevisning som ret forståelse og peger på teorier, argumentet , præmisse osv.
Så kan vi se den andens angreb, som udtryk for ikke helt perfekt dialog.
Fordi vil kan vælge at se angrebet, som et rettet imod teorier, argumentet, præmisse eller andet.
Men når mennesker fremfører sin overbevisning med et: "jeg har ret, fordi jeg er den der har ret" -agtigt.
Så kan et hvert forsøge på dialog eller den anden blotte adfærd, ses som angreb på ens person. Men det er jo en selv, der bringer sin person i spil.
Det gør man når man siger: "Jeg er ingeniør og det er mit felt".
Eller "Jeg er muslim".
"Jeg er ligeglad med hvad du kalder dig- Du tager fejl fordi det du siger er forkert".
Vil den der identificere sig med det fremførte ikke hurtigere opleve noget som et angreb, end den der eksternaliserer sin betragtning fra sin identitet?
Så jeg er stadig uenig med dig i det absolutte kritik af kritikkens form. Eller i det hele taget at dømme menneskers dialog som værende kritik.
Dette lille indspark fordi jeg mener, at jeg selv skylder dig alle argumenter for, at jeg ikke godtager dommen om, at andres alternative forståelse kan eller skal ses som hverken kritik eller angreb.

"Nogle gange uoprettelig skade, selvom der ikke blev brugt fysisk vold"
Vi kommer ind på dette forhold flere gange gennem min refleksion her under.
Jeg ved ikke, hvordan eller hvor i verden du går hen for at undgå fysisk vold?
Er det psykisk vold for dig, så længe, at der ikke er nogen fysisk aktion?
Er trusler om fysisk vold, et udtryk for psykisk vold?
Hvis "ja". Så er vi enige.
Men det er jo netop det, som jeg pege på med: At grine af truslen om en løve. Eller skulle jeg havde skrevet: En ildsprudende flyvende drage?
Hvis der ikke er nogen indsprudende drage, er truslen tom.
Det samme med volden. Er der ikke er nogen fysisk vold, er der heller ingen reel trussel.
Men den fysiske vold er tilstede hele tiden.
Hvorfor låser man sin dør?
Hvorfor har man virusbeskyttelse på sin computer?
Hvorfor står mennesker foran spejlet og dømmer sig os før vi går ud?
Fordi vi forsøger at mindske sandsynligheden for vold.
Eller hvad?
Det du kalder psykisk vold, er eller er ikke det, som jeg ser som bevidstheden om fysisk vold?
Du må mene, at jeg tager fejl.
Men frem for at pege på min fejl. Gentager du det narrativ, som du tror på.
Det bliver lidt ... Når du samtidig selv peger på, at du gentager dig selv.
Så lad være.
Jeg har ikke noget imod angreb. Tværtimod er det det, som jeg tilstræber.
Det er min opgave og mit ansvar at finde det konstruktive i angrebet.
Så peg endelig på det, som du ser som fejl i mine konklusioner. Selv om jeg holde mig tilbage med at udpeger alle de fejl, som jeg læser i det, som du skriver.
Jeg læser ikke samme åbenhed over for angreb fra din side, som jeg selv forsøger at praktisere.
Jeg har har fået et citat af min frue, som hun har fået fra en af hendes ledere.

"'At rumme sig selv i mødet med den anden'

Det bliver inde for mit narrativ til: "At lade tankerne om vort eget skib hvile, når vi besøger den andens skib".
Det er også det mindfullness handler om. At være til stedet i det aktuelle og lade alt andet hvile.
Jeg var til et 'facetime' møde om introduktion til protreptik.
Her fremførte jeg en metafor for dette.
"At pakke sit egen narrativ (jeg brugte et andet ord fordi det var en anden kontekst) ned et sikkert sted. Fx i en metaforisk kiste. Når det ikke er ens eget narrativ, der er aktuelt er i spil.
Jeg læser, at du ikke tænker så meget over hvilket skib vi besøger.
Er det dit skib?
Er det mit skib?
Jeg forsøger selv at være bevidst om dette. Og for det meste er det mig, der er på besøg hos den anden.
Det er mig, der har det svage narrativ og ønsker hjælp. Det betyder ikke, at jeg skal bede om hjælp. Det betyder at jeg må lytte for selv at finde den hjælp, som jeg tror på, at jeg har brug for.
Når jeg beskriver mit eget skib, er det ikke for at belære den anden om noget. Det er for at høre hvilke løsninger den anden har valgt over for tilsvarende problematikker.
I det narrativ som jeg tror på er vi mest ens.
Det der virker for den anden kunne potentielt også virke for mig.
Derfor spørger jeg.
Derfor lytter jeg.
Og når jeg selv fortæller, er det er for at kunne lytte til responsen.

"for man kan ikke undskylde sig selv med, at det jo bare var ord"
Kan du huske min tekst om ords ladning?
Heller ikke de ord det står i en gammel bog.
Enig!
Men ord har værdiladning i forhold til kontekst.
Vi kan vælge ord, der kreditere den anden.
Eller ord, der debitere den anden.
På den måde kan vi løfte hinanden op eller nedgøre.
Vi er slet ikke uenige her.
Men det gæler bare ikke kun kritikken.
Det gælder også for det der er fremført og er mål for kritikken.
Jeg læser at du kommer til kun at pege på krav til kritikken.
Det der står i de gamle bøger er tilsvarende ikke bare ord.
Men af en eller anden grund, som du ikke uddyber, er du mere kritisk over for kritikken af indholdet i gamle bøger end over for bogen indhold i sig selv.
Det der står i bøgerne er i sig selv både kritik og angreb. Endda pligt til fysisk angreb.

"Ord har en magt, også til at forvolde skade gennem overgreb og angreb"
Hvad er din anke imod, at jeg peger på at ord har værdi ladning og ikke magt?
Hvor har du det voldsfrie rum, hvor du kan isolere mennesker fra deres bevidsthed om fysisk vold og dermed udlukke at det handler om bevidstheden og forventningen om fysisk vold?
Jeg lever med vold, hver eneste dag.
Jeg kan ikke udelukke fysisk vold bare et sekund af mit liv.
Så hvordan gør du?
Vi kan ikke sætte et menneske ind i et voldsfrit laboratorie, og forlange at denne ikke må have sine mindre og erfaringer med sig. Eller evt. psykiske skader.
Hvor et menneske ER. Er også dette menneskes hele omverdens forståelse (narrativet) med alt, hvad indebære af bevidsthed om vold.
Dette du skriver her er en eksempel på at slutte fra observation, uden en objektiv teori.
Du beskriver ikke, hvordan du kommer fra de mentale skader til en og kun en årsag.

"Derfor anerkender jeg vold mod psyken"
Det gør jeg også. Men det er den fysiske vold.
Vi er isoleret fra den fysiske verden. Men det er vores underbevidsthed ikke.

Jeg er selv rigtig godt tilfred med resten af det, som jeg har skrevet, som respons til dit indlæg.
Det blev til 12 side, som jeg så betragter som træning.
Så jeg vil begrænse mig til overstående.
Har du skrevet noget, som du mener, at jeg ikke forholdt mig tilstrækkeligt til. Så findes det sikker i min kladde og det være nemt for mig at finde det.

Wernn

4 dage siden
1 dag, 10 timer siden

Hvis jeg må gribe denne ene sætning fra #193

"Stol ikke på en observation, før den er bekræftet af en teori"
Arthur Eddington.

Jeg kender ikke udtrykket, men jeg synes det lyder meget troværdigt.

Hvis altså man ikke rammes i nakken af ironien: "Stol heller ikke på en påstand, førend den er bekræftet osv.

Nå, spøg til side.

Vi kender den med: "Hent lige Waldorffsalaten i køleskabet!"

Her kunne man måske bruge udelukkelsesmetoden, men hvis man ikke har en mening om hvad Waldorffsalat er, kan man principielt ikke få øje på den i køleskabet.
Så hvis man ser noget man ikke ved hvad er, vil man ikke tilstrækkeligt kunne beskrive for andre hvad man ser (observerer.)

Som hvis stenalderfolk observerer en jetjager, kan de heller ikke give en forklaring på hvad de ser. For de har ingen teori om hvad en jetjager er.

Har jeg forstået det nogenlunde?

1 dag, 10 timer siden
1 dag, 8 timer siden

>>
Så gik kejseren i processionen under den dejlige tronhimmel og alle mennesker på gaden og i vinduerne sagde: "Gud hvor kejserens nye klæder er mageløse! hvilket dejligt slæb han har på kjolen! hvor den sidder velsignet!" Ingen ville lade sig mærke med, at han intet så, for så havde han jo ikke duet i sit embede, eller været meget dum. Ingen af kejserens klæder havde gjort sådan lykke.

"Men han har jo ikke noget på," sagde et lille barn. "Herregud, hør den uskyldiges røst," sagde faderen; og den ene hviskede til den anden, hvad barnet sagde.
<<

Argumentet imod kritik er kommet til at handle om kritikkens form.
At en kritik bør være en slags oplæg til dialog.

Var barnets udbrud oplæg til dialog?

Flemming Jensen havde for nogle år siden en sketch, hvor folkemængden kaster sig over barnet, for at afsløre deres illusion.

Var det folkemængden mere på den rette side end barnet?

Hvad skal der ske med dem, der ikke fremføre deres kritik på den rigtige form?

"Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed"
sagde Nitzsche.

Hvad er formålet med at stille betingelser eller hindringer for kritik?

Er kravet om forbud mod kritik fremført som oplæg til dialog?

Kan man overhovedet fremføre hindringer eller betingelser for kritik og dermed for dialog, som oplæg til dialog?

Så hvorfor gælder dette krav mht. form kun den ene vej?

Jeg er helt med på, at der kan være en forskel afhængig af retning.
Men hvad er det, der viser os en retning?

Er det ikke magten retning?

At kritik fra magtens side skal være betinger og gerne hindres. Synes for mig at være oplagt.
Det er vel det retsprincippet handler om.
Men den anden vej?
Bør det ikke være sådan, at alle magten symboler bør være legitime mål for kritik UANSET kritikkens form, for at vi kan tale om et åbent samfund?
Om det så er latterliggørelse eller destruktion af symboler må det være åben for folket, så længe det ikke er organiseret gennem et andet magtforhold.
Jeg ser alene et problem ved institutionel kritik mod individet.

Og jeg er stadig, efter oven værende debat, blind over for problemer med individers kritik. Uanset form eller mål.

Wernn

1 dag, 8 timer siden
23 timer siden

@ 194 Flemming

"Hvis jeg må gribe denne ene sætning fra #193"
Meget gerne. Videnskabsteori er mit yndlingsemne.

"Så hvis man ser noget man ikke ved hvad er"
Sådan virker vore hjerne så ikke.
Problemet, i den situation, er ikke: "Hvad er, det jeg ser på" Men "Hvordan benævner i andre det, jeg ser på" "Eller "hvordan ser ud. Som i nævner".
Det handler om kommunikation mellem mennesker. Ikke hvad, der faktisk er i fx køleskabet.
Selv om man med stor præcision fastslår, hvad der faktisk ER i køleskabet, gør det ingen forskel, hvis man ikke kender de benævnelser de aktuelle andre bruger.
Uanset om denne benævnelse er nok så upræcis, er det den, der fungere i aktuel og lokalt.

"vil man ikke tilstrækkeligt kunne beskrive for andre hvad man ser (observerer.)"
Den fagligt kompetente mekanikker kan beskriver et teknisk problem på billen nok så præcis og begrunde dette i en faglig indsigt.
Hvis dem, der er mål for kommunikationen om problemet, ikke har en forståelse for dette problem, handler det ikke om, hvad mekanikeren har observeret og faktisk evne at beskrive.
Det handler om at kunne finde og forstå en målgruppes sprog og målgruppens beskrivelse.

"Som hvis stenalderfolk observerer en jetjager"
De vidste ikke, hvad solen var.
De vidste ikke, hvor vandet i floderne kom fra.
Det vidste ikke noget ud deres lokal område.
Fx bruger en stamme i Sydamerikas regnskove samme ord for skoven selv og hele verden, fordi det fra deres perspektiv er det samme.
Det svare til at vi siger at solen står op.
Vort sprog hænger ikke sammen med den faktiske verden.
Men ved bålet fortalte mennesker alligevel narrativer om solen, om vandet og om fjerne steder.
Og lige som ved evolution, de narrativer som bidragede til på en for dem ønskværdig måde, blev genfortalt, resten døde ud.

"Har jeg forstået det nogenlunde"
Det er tæt på.
Hvis du tænker lidt på "hvordan er ... " frem for "hvad er ... ".
Så er du lidt tættere på mål.
Som i: "Hvordan er Waldorffsalaten havnet i køleskabet"

Wernn

23 timer siden
22 timer siden

Hej Wernn

Tak for det!

22 timer siden
12 timer siden

Vel bekomme.

12 timer siden

Besvar debattråd

Debatten Forbyde kritik? er startet 07/07-2020 11:02 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3460Dagens ord
8 minutter siden · Fink
4Det primitive holdbare.
9 minutter siden · Fink
198Forbyde kritik?
12 timer siden · Wernn
3Det filosofiske hjørne.
20 timer siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
21 timer siden · dino
2Musik fænomen.
2 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
4 dage siden · dino
0Betalæsere søges til fantasy roman
4 dage siden · melberg
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
4 dage siden · melberg
8Spansk
5 dage siden · Savanti
31Er kunst mulig eller umulig?
7 dage siden · Fink
4Dans
10 dage siden · dino
6Hvem er du?
11 dage siden · Engbo
63Lykken
11 dage siden · JacobScribus
11Råd søges om tid til at skrive
11 dage siden · JacobScribus
3Down to Earth . Med zac efron.
11 dage siden · Savanti
6Tips og tricks til skriveprocessen
14 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
17 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
19 dage siden · JohannesB
126Virus
19 dage siden · Fink
12Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
19 dage siden · Morpheus
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
22 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
25 dage siden · Wernn
12Dagens anekdote
27 dage siden · Prem
0Soul & neosoul - musikinspiration
27 dage siden · Prem
54Ligheder
29 dage siden · Engbo
428Kontraster
1 måned siden · Engbo
10Noget teknisk
1 måned, 3 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
1 måned, 5 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
1 måned, 5 dage siden · Savanti
3Lidt snak om Fyldepennen
1 måned, 8 dage siden · Prem
0Kringsat
1 måned, 10 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
1 måned, 16 dage siden · Engbo
3Droner
1 måned, 17 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
1 måned, 24 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 13 dage siden · Nordigarden
52Treenigheden
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
2 måneder, 17 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
2 måneder, 22 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
2 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
2Royalty
2 måneder, 27 dage siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
2 måneder, 29 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
3 måneder, 10 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
3 måneder, 10 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
3 måneder, 14 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
3 måneder, 21 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
4 måneder, 5 dage siden · Savanti
17Din dag
4 måneder, 15 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
4 måneder, 25 dage siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
5 måneder, 3 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
5 måneder, 3 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
5 måneder, 7 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
5 måneder, 11 dage siden · Wernn
27SAS
5 måneder, 12 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
5 måneder, 14 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
5 måneder, 20 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
5 måneder, 22 dage siden · dino
379Gud
5 måneder, 25 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
5 måneder, 26 dage siden · Wernn
0Yousee.
5 måneder, 28 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
5 måneder, 29 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
5 måneder, 29 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
6 måneder, 4 dage siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
6 måneder, 5 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
6 måneder, 5 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
6 måneder, 9 dage siden · Savanti
1Skriveklub
6 måneder, 9 dage siden · Wernn
1Det blå EU
6 måneder, 12 dage siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
6 måneder, 12 dage siden · hermanøv
3Synonymer
6 måneder, 14 dage siden · Engbo
5Verdens økonomi
6 måneder, 17 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
6 måneder, 17 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
6 måneder, 25 dage siden · dino
4som der
6 måneder, 26 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
6 måneder, 26 dage siden · Savanti
16Kunst og digte
6 måneder, 27 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
7 måneder, 3 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
7 måneder, 4 dage siden · dino
117Statsborgerskab
7 måneder, 7 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
7 måneder, 7 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
7 måneder, 10 dage siden · dino
3Fatter du det?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
7Redigering
7 måneder, 19 dage siden · NAHansen
65Demokrati
7 måneder, 22 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
7 måneder, 23 dage siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
7 måneder, 28 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
7 måneder, 28 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
7 måneder, 28 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder, 29 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
7 måneder, 29 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
7 måneder, 29 dage siden · Wernn
2Hærværk
8 måneder, 2 dage siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
8 måneder, 5 dage siden · Eddie
109Homofobi
8 måneder, 5 dage siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
8 måneder, 9 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
8 måneder, 15 dage siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
8 måneder, 15 dage siden · Engbo
11El-biler
8 måneder, 16 dage siden · dino
8En lille opgave
8 måneder, 16 dage siden · dino
1Brug af navne i bøger?
8 måneder, 17 dage siden · Eddie
3Er der en vinkender tilstede?
8 måneder, 22 dage siden · ordkløver6
6Er E-sport sport?
8 måneder, 25 dage siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
8 måneder, 27 dage siden · Eddie
29Sentimentalitet
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
5Pengetroen
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
19Lykke
9 måneder, 4 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
9 måneder, 5 dage siden · Wernn
2Gådemagerens Gade aka Svendborg Mys...
9 måneder, 10 dage siden · Jes B
1Det store intet
9 måneder, 13 dage siden · dino
5Bøger om at skrive
9 måneder, 27 dage siden · neran
16Køn
10 måneder, 1 dag siden · JohannesB
0Sekterisk aggression
10 måneder, 4 dage siden · dino
0Diskrimination af kvindesport?
10 måneder, 4 dage siden · dino
0Skrivegruppe Midtjylland
10 måneder, 8 dage siden · MissJPHC
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
10 måneder, 10 dage siden · dino
0Gode fonde til rejselitteratur
10 måneder, 10 dage siden · Rejseforfattere...
2Uartige børn i gamle dage og idag
10 måneder, 13 dage siden · Engbo

Religion, politik og samfund

198Forbyde kritik?
12 timer siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
21 timer siden · dino
126Virus
19 dage siden · Fink
185Den frie verdens leder
25 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 måned, 10 dage siden · Engbo
52Treenigheden
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
5 måneder, 11 dage siden · Wernn
27SAS
5 måneder, 12 dage siden · Morpheus
379Gud
5 måneder, 25 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
5 måneder, 26 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
6 måneder, 5 dage siden · dino
4Nytårstalen
7 måneder, 4 dage siden · dino
117Statsborgerskab
7 måneder, 7 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
7 måneder, 10 dage siden · dino
65Demokrati
7 måneder, 22 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
7 måneder, 28 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder, 29 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
7 måneder, 29 dage siden · Wernn
109Homofobi
8 måneder, 5 dage siden · leviP
5Pengetroen
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
19Lykke
9 måneder, 4 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
9 måneder, 5 dage siden · Wernn
1Det store intet
9 måneder, 13 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
10 måneder, 4 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
10 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Kristendom
11 måneder, 23 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 4 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år siden · dino
74På'n igen.
1 år, 1 måned siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 4 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 6 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 6 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 6 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 6 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 6 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 6 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 6 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 8 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 9 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 9 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 10 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 10 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 10 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 11 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino
31Spare på DR?
2 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo
0Land og by
2 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
2 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
2 år siden · dino
22#metoo
2 år siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
3 år siden · dino
13Koranen
3 år siden · Kåemer
53Skat
3 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
3 år siden · dino
11Normal
3 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
3 år siden · Engbo
58Udvisning
3 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
3 år siden · Kåemer
5Finansloven
3 år siden · Kattegat
5Et eventyr
3 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
3 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
3 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
3 år siden · Fink
3Målsætninger
3 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
3 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
3 år siden · Kåemer
53Mærkedag
3 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
3 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
3 år siden · Villain
6Journalistik eller?
3 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
4 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
4 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
4 år siden · Engbo
17Homofobi
4 år siden · dino
0Hjemmehjælp
4 år siden · Kåemer
13Grundlov
4 år siden · Engbo
8Danmark Frit
4 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
4 år siden · Fink
46I krig igen?
4 år siden · Engbo
23Skattesnyd
4 år siden · Engbo
20Afsløringer
4 år siden · Engbo
8Burka
4 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
4 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
4 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
4 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
4 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
4 år siden · Engbo
15Moral
4 år siden · dino
94Holdningsændring
4 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
4 år siden · Engbo
16ungdom idag
4 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
4 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
4 år siden · dino
2Faderstyre
4 år siden · dino
9En sort liste
4 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
4 år siden · Engbo
18Hæderlighed
4 år siden · maryanna
9Cannabis
4 år siden · dino
64Ikke mere EU
4 år siden · Kåemer
60Terror
4 år siden · dino