Religion, politik og samfund · Forbyde kritik?

230 svar
Senest opdateret 2 måneder siden · 13 bruger(e) deltager
4 måneder, 24 dage siden

Der er nogle der gerne ser et forbud imod at kritisere hellige bøger.

Hvad skal man så mene om det?

Umiddelbart er argumentet tautologisk i sin form. For hellige bøger er vel netop hellige fordi de blandt andet er hævet over kritik?
Man må altså ikke kritisere det der ikke kan kritiseres?

Når man skal diskutere sådanne spørgsmål, må man forsøge at blive enige om hvad man egentlig taler om.

For hvad er en hellig bog? Hvornår er en bog hellig?
Bliver noget helligt når en eller flere personer synes at den er det?
Skal der være et vist antal der mener det, før end helligheden er gyldig?
Eller er der objektive kriterier der skal opfyldes?

Er det eventuelt gudsforholdet der gør en bog hellig?
Det er der nok en del der mener.

Men - hvorfor skulle man overhovedet kritisere en hellig bog?
En bog er vel harmløs og skaber kun glæde for dem der synes om den?

Nazismen var en ideologi. Det var ikke en religion.
Men havde nazismen været det, ville måske "Mein Kampff" være blevet ophøjet til betegnelsen hellig.
Og så måtte man nok ikke kritisere den.

Det ville nok ikke alle være enige i.
Og hvorfor? Hvilke grunde kunne disse mon have?

Kan det have noget at gøre med hvad der står i "Mein Kampff?"
Indeholder bogen noget der kan virke stødende, og som kunne få nogen til at rette kritik imod bogen?
Hvis der nu står at alle jøder burde udryddes, ville en vis kritik da ikke være at forvente?
Men det skulle altså være forbudt?

Nu er Mein Kampff jo ikke hellig. Eller er den? Det kommer vel an på hvem man spørger?
Nu kan vi nok gennemskue at de der eventuelt ville kalde denne bog hellig står for svagt til at kunne gennemføre en justits imod dem der kritiserer bogen.
Så derfor går det an at kritisere Mein Kampff.

Handler en bogs hellighed derfor om styrken hos dem der kalder den hellig?

Eller kan man forestille sig at denne styrke ville blive endnu større, hvis man kunne lokke andre til at godkende forbuddet imod kritik?

Det sidste spørgsmål kan jeg selv besvare. Det er nemlig vigtigt at alle forstår det.
Ja, hvis man kan lokke folk til at acceptere et forbud imod kritik af en hellig bog, så er denne bogs tilhængere blevet væsentlig styrket!

Man kan forestille sig denne handel omkring et aktuelt emne:
"Hvis I lover ikke at kritisere vores hellige bog, så vil vi afstå fra at kritisere jeres!"

Lyder det ikke som en rimelig aftale?

Hvis altså ikke-muslimer lover at undlade kritik af for eksempel Koranen, så vil muslimer til gengæld afstå fra kritik af Bibelen.

Nu er der flere forskelle.
Den ene er denne: I Bibelen er der ikke Islamkritik. I Koranen er der kritik af ikke-muslimer.
Den anden er at det danske samfund vil ikke styrkes af at Bibelen ikke længere kan udsættes for kritik. (Mange danskere kritiserer den allerede selv, og resten er temmelig ligeglade med om Bibelen kritiseres. En dansker vil nemlig ofte mene at jo stærkere en bog er, desto bedre tåler den kritik! Men der er nogen der tænker på en anden måde.)

Hvorimod det islamiske samfund i Danmark vil styrkes væsentligt hvis deres bog ikke længere kan gøres til genstand for kritik.
Ikke mindst fordi kritik af Islamiske væremåder nemt kan påstås at være kritik af den hellige skrift, som dikterer denne adfærd.

At acceptere en sådan aftale om gensidig afståelse af kritik af "hellige" bøger vil derfor være som at bytte en hest med en sæk rådne æbler, som det sker i H. C. Andersens "Hvad fatter gør."

Hvis nogen har trang til at kritisere en bog, må man spørge hvad det er der forsager kritikken.
Står der noget i bogen der kan støde andre? Hvis det er tilfældet, så kan man ikke forvente at disse andre skal undlade kritik.

4 måneder, 24 dage siden
4 måneder, 24 dage siden

Man bør altid være åben for kritik den beretning jeg afleverer bør være åben for kritik. Den opfindelse jeg vist bør være åben for kritik. Men der findes urimelig kritik. Det må man leve med. En Indre missions dame bed mig af med: "Guds Rige er ikke til diskussion." Den holdning er uholdbar. Jeg er i mod at stene nogen til straf. Kritik kan bruges som styrke. Det gælder også Bibelen.

4 måneder, 24 dage siden
4 måneder, 24 dage siden

At en bog er helligt betyder, at den er givet af Gud, og med Gud diskuterer man altså ikke. - I Bibelen, i Jobs Bog er der faktisk en der diskuterer med Gud, nemlig Satan, men også her får Gud det sidste ord.

Men findes der virkelig bøger der direkte ord til ord er forfattet af Gud? Noget bevis på det findes ikke, så det må stå for de troendes egen regning - så må vi jo så respektere deres tro, men vi må protestere når de troende vil udstrække den til også at gælde os ikke-troende.

I min ungdom troede jeg på Bibelen som Guds ord, men troen gik lidt efter lidt i opløsning konfronteret med virkeligheden. . Men efter at jeg holdt op med det opdagede jeg, at jeg fik meget mere ud af den. Det er klart, at bogen er af Gud, så er der jo ikke rigtig noget at tænke over, men tror jeg den er skrevet ag mennesker der præget af deres egen tid og omstændigheder, så er der meget at tænke over. Og jeg tænker stadig at Bibelen er den rigeste bog der findes, og jeg læser den jævnligt.

4 måneder, 24 dage siden
4 måneder, 24 dage siden

Hej Flemming Dalsgaard (dino),

nej, hellige bøger er ikke hellige, fordi de er hævet over kritik.

Hellige bøger er hellige, fordi de er personlige. Fordi ordene deri er hinsides ord. Fordi associationerne er forskellige fra person til person. Fordi KONTEKSTEN de læses i er forskellig fra person til person.

Stopper du med at kritisere, fordi andre siger at du ikke må? I så fald siger det mere om dig end om dem. At din kritik bare er ord, og at der ingen vægt, ingen indsats, ingen risiko, er i dem. Den der kritiserer kan ikke adskilles fra det kritiserede, uanset hvor meget en maske af 'neutralitet'/objektiv observatør forsøges taget på. At du overhovedet er i STAND til at kritisere, er da et privilegie, et ansvar, du må tage på dine skuldre og leve op til.

Når du ønsker at kritisere andres levemåde, sker det så ud fra et oprigtigt ønske om positivitet, om konstruktiv dialog, eller et ønske om konflikt, om drama, om endorfiner i form af spænding?

Når du kritiserer hellige bøger, angriber (ja, angriber) du andres spirituelle føde. Det kan være fair nok, hvis føden er giftig, for dem selv og for andre. Men hvem FUCK er du at definerer hvad der er giftig føde og hvad der er sundt? Hvilke ord der healer, og hvilke der korrumperer? Desuden afslører dit 'debat'oplæg at det slet ikke er hellige bøger du ønsker at kritisere, men mennesker. Ja, det er min definition, lige pt., af det jeg har læst (hvor jeg må indrømme at jeg ikke fatter de fleste referencer).

Hvem er du at kritisere mennesker over så bred en kam? Har du nogensinde mødt en religiøs, der påstod at være inkarnationen af deres hellige bog? Alle religiøse mennesker søger, meget... EKSTREMT få af dem påstår at være i ét med det søgte.

Nogle definerer 'religio' som betydende 'brobygning'. Jeg respekterer, beundrer og fascineres af denne brobygning, af ønsket om forståelse, om solidaritet. At jeg intet ønske eller behov har for en bro/broer, er MIT valg, men mit valg er ikke bedre end andres. Men det ER mit valg, og er jeg ikke villig til at dø for det valg, hvad pokker ER det så for et valg?

Sjovt nok respekterer alle religiøse jeg har talt med (og som har forsøgt at dele deres føde), mit valg. Deres ønske om dialog, om at dele deres spirituelle føde, er ikke i min verden disrespekt for det valg, mit valg om ateisme (jeg er aldrig stødt på en retfærdig definition af ordet ateisme, og kommer nok aldrig til det). Tværtimod har samtalerne, dialogerne, altid været frugtfulde, positive, konstruktive, for mig i hvert fald. Og nej, de religiøse jeg har mødt er ikke 'bare' århusianere og ikke bare online.

Såkaldte ateister derimod... Sjældent er det dialog der ønskes, men monolog. Er man som ateist ikke klar over ens egen bagage, ens egen tro (er alt relativt, er al information tro), og tror man endda sig selv som freaking oplyst, så er man som ateist LANGT VÆRRE end nogen religiøse. Religion og ideologi er IKKE det samme - ideologi er mere end bare brobygning, ideologi er civilisation. Hvordan har Moder Jord det med vor civilisation?

Jeg er et fjols, min IQ er målt til under 100, og jeg er en kujon. Gudskelov står jeg ikke alene. Ingen af os står alene. Men det er disrespekt overfor vor alles forfædre og formødre, at kritisere andre uden at kritisere sig selv. For deres arv er ikke kritik, er ikke konflikt-monolog, men dialog. Solidaritet. Ikke tolerance, ikke sympati (begge indikerer et magtforhold), men respekt og solidaritet - lighed. Dialog på lige vilkår. Introvert monolog, ekstrovert dialog.

Ingen ville være her i dag, lige nu, uden forældre der i et øjeblik var i dialog. I et øjeblik. VAR i dialog.

Mvh Ansu
PS: Kunstneren, aktivisten og journalisten Akala SPØRGER på tracket 'God', om religion. SVARER ikke, men spørger. Mit indlæg her fremstår måske som om jeg giver MIT svar, og til det kan jeg kun sige whatever. Jeg fik en smule opkast i munden over debatindlægget, beklager hvis det flød over i ordene skrevet; Akala - God;

4 måneder, 24 dage siden
4 måneder, 24 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"For hellige bøger er vel netop hellige fordi de blandt andet er hævet over kritik?
Hvordan undersøger man om en bog er hellig?
Eller den anden vej rundt om argumente, undersøger om hvorvidt en bog er hævet over kritik?

"Når man skal diskutere sådanne spørgsmål, må man forsøge at blive enige om hvad man egentlig taler om"
Har du noget der underbygger dette som en præmis elbat ler hvad du nu tænker på, med at fremføre denne påstand/betragtning?

Det eneste, der er relevant i den forbindelse, må være.
Hvad skal der ske med dem, der ikke anerkender påstanden om at noget er hellig?
Beskriv for mig, hvis du mener at jeg tager fejl, hvordan noget, der ikke bygger på dette, som en præmis, kan være alment relevant?

Nåe nej. Du svare ikke på spørgemål. du kommer med påstande, som bygger på at du alene VED, hvordan verden virker.
Hvilket vel er det samme ræsonement, som at pege på noget som helligt.
Er det du skriver helligt og hævet over kritik?

Wernn

4 måneder, 24 dage siden
4 måneder, 24 dage siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"hvorfor skulle man overhovedet kritisere en hellig bog?"
Fordi vi mennesker får dårlige ideer og skriver disse ideer ned i bøger.
Der er jo ikke specifik bogen man kritiserere. Men de ideer som er repræsenteret i bogen.
Og så kalder du mig for ordkløver- suk.

Ideen om at en bog kan være hellig, er en ide som du selv tager op til kritik i denne tråd. Så???

Wernn

4 måneder, 24 dage siden
 
Viser kun 10 af i alt 230 indlæg
2 måneder, 21 dage siden

@ 224 Flemming Dalsgaard (dino)

"Angiv egen mening om emnet"
Hvor mange gange skal jeg vare på samme spørgsmål?
Jeg deler din holdning, på samme måde, som der er mange mennsker, der deler den modsatte holdning.
Og hvad så?
Når du bliver ved med at fiske sådan, må du mene at det er relevant for nogen eller noget.
Oplys mig!

Jeg, for mit vedkommende, er fuldstændig ligeglad med din holdning, min holdning, alle andre holdninger og påstanden om et forbud mod kritik.
Fortæl mig, hvorfor jeg ikke bør være lige glad?

"Du taler ikke meget om sagen"
Fordi jeg ser på implikationer, årsager og sociale virkninger. Også kaldet holistisk. Og ikke deler dit snæversyn.
Men enig. Jeg ser også, hvordan du hænger fast, helt uden evne til at analysere eller undersøge et forholds betydning ud over forholdet selv.

"Derfor foreslår jeg at du vælger punkt 1."
Dine forslag tæller lige som meget, som alle dine andre floskler.

Stop med at skrives, hvis du ikke kan tåle, at andre ikke tænker på samme menenskefjendske måde som du.
Jeg er et menneske, så jeg gør modstand.

"En nar kan spørge om mere end ti vise kan svare på."
Ja og spørgejørgen blev tævet.
Men ser tydeligt traditionen og, hvordan det stemmer med overskriften for debatten her.
Kritik og spørgsmål har op gennem historien været uønsket.
Så det handler ikke om, hvorvidt jeg er eller ikke er imod kritik af dårlige ideer. Men om du er klar til at indrømme, at du er imod sådan kritik og spørgemål hvis de går dig imod. Til trods af at du påstår det modsatte.

Har jeg kaldt nogen for nar, for at stille mig spørgsmål?
Nej vel.
Jeg går ikke efter budbringer.

Wernn

2 måneder, 21 dage siden
2 måneder, 18 dage siden

Findes der et spørgsmål, som nogen af jer ville gå i dialog for at undersøge?

Hvis nej.

Hvordan er det ikke det samme outcome, som forbud mod kritiske spørgsmål, uden magten til at kunne forbyde kritiske spørgsmål?

"Hvis jeg ikke svare, så er der ingen, der modsiger mig, så kan jeg fortælle mig selv, at jeg har ret."

Eller:

"Hvis jeg forbyder spørgsmål, så er der ingen, der modsiger mig, så kan jeg fortælle mig selv at jeg har ret."

Begge dele handler at undgå at finde og korrigere sine forståelses fejl.

Hvad er det for en betydende forskel som i ser og som jeg overser?
Hvordan er den betydende?

Nåe nej- I svare ikke på spørgsmål.

Denne debat tråd er blevet helt central, for et billede af en fyldepen debat.
Man taler i selvhøjtidelig vendinger for eller imod en ide, mens man selv praktiserer det stik modsatte.

Der findes et "udefra perspektiv" som vi kan vælge, hvis vi vil.
Og vi skal ville det, det er ikke et perspektiv vores hjerne
selv vælger.
Den vil helst se alt 'indefra'.

Wernn

2 måneder, 18 dage siden
2 måneder, 4 dage siden
#227

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 måneder, 4 dage siden
2 måneder, 4 dage siden

#227 JohannesB

Tak.
Jeg tilslutter mig.
Om end ikke 100 %, så ikke afvigelse nok, til at tage en debat.

Wernn

2 måneder, 4 dage siden
2 måneder, 3 dage siden

Skønt at høre en begavet mand tale om emnet. England er et af de mest proliferative lande, når det handler om humor, ironi og sarcasme. Det ville være en sørgelig dag, hvis man der skulle forbyde det.

2 måneder, 3 dage siden
2 måneder siden
#230 Engbo

Når Danmark udvikler venskabelige forbindelser med Saudi Arabien, er problemet nu ikke at forbyde kritik. Problemet er, at for få ikke kritisere det forhold. Vore politikere kan med rette slå fast, at de kan byde deres vælgere næsten hvad som helst. det er stort set ikke forbrydelsernes størrelse; men hvem der udfører disse..

2 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten Forbyde kritik? er startet 07/07-2020 11:02 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

130Hvad er du taknemmelig for i dag?
9 timer, 31 minutter siden · Engbo
3712Dagens ord
9 timer, 32 minutter siden · Engbo
51Skrivegruppe søges - København og o...
2 dage, 16 timer siden · SS Wensley
27Godt man ikke kan
3 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
6 dage siden · Wernn
63Ligheder
9 dage siden · smukkehjerte
33Din dag.
9 dage siden · smukkehjerte
32Dagens Had
9 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
10 dage siden · Savanti
1Betalæsere søges til fantasy roman
17 dage siden · Stefan H
4Dagens Dammark ,døde mink
17 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
19 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
22 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
25 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
28 dage siden · Kafkaesque
1Skal vi starte et skrive- fortællef...
29 dage siden · Savanti
9skrive start hjælp
1 måned siden · Prem
133Virus
1 måned siden · Inghard
5Jalousi kontra .
1 måned, 1 dag siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 måned, 1 dag siden · Savanti
452Kontraster
1 måned, 3 dage siden · Engbo
0jeg søger feedback
1 måned, 5 dage siden · AAND
4Hvad hedder det når
1 måned, 5 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
1 måned, 10 dage siden · Wernn
8Meddelelse
1 måned, 11 dage siden · Engbo
19Hvad hedder det modsatte
1 måned, 12 dage siden · Wernn
105Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 29 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
2 måneder siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
2 måneder, 7 dage siden · Emeli
11Metwo-two
2 måneder, 13 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
2 måneder, 14 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
2 måneder, 18 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
2 måneder, 19 dage siden · Wernn
11668
2 måneder, 19 dage siden · Wernn
26JULEN
2 måneder, 25 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
2 måneder, 26 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
2 måneder, 27 dage siden · Prem
11Hvem er du?
2 måneder, 27 dage siden · Prem
13Dagens anekdote
2 måneder, 27 dage siden · Prem
64Lykken
2 måneder, 28 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
3 måneder, 2 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
3 måneder, 3 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
3 måneder, 11 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
3 måneder, 16 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
3 måneder, 24 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
3 måneder, 25 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
3 måneder, 25 dage siden · dino
2Musik fænomen.
3 måneder, 26 dage siden · julia97hansen
12Nicht diese Töne...noch eimal.
3 måneder, 29 dage siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
3 måneder, 29 dage siden · melberg
8Spansk
4 måneder siden · Savanti
4Dans
4 måneder, 5 dage siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
4 måneder, 6 dage siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
4 måneder, 9 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
4 måneder, 12 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
4 måneder, 14 dage siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
4 måneder, 17 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
4 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Soul & neosoul - musikinspiration
4 måneder, 22 dage siden · Prem
10Noget teknisk
4 måneder, 28 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
5 måneder siden · Wernn
116Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti

Religion, politik og samfund

130Hvad er du taknemmelig for i dag?
9 timer, 31 minutter siden · Engbo
46Big Brother Is Watching You!
22 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
25 dage siden · Wernn
133Virus
1 måned siden · Inghard
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 måned, 1 dag siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 29 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
2 måneder siden · Engbo
11Metwo-two
2 måneder, 13 dage siden · dino
11668
2 måneder, 19 dage siden · Wernn
26JULEN
2 måneder, 25 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
3 måneder, 25 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
4 måneder, 20 dage siden · Wernn
0Kringsat
5 måneder, 5 dage siden · Engbo
52Treenigheden
6 måneder, 10 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
9 måneder, 6 dage siden · Wernn
27SAS
9 måneder, 7 dage siden · Morpheus
379Gud
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
10 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
10 måneder, 12 dage siden · dino
4Nytårstalen
10 måneder, 29 dage siden · dino
117Statsborgerskab
11 måneder, 2 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
11 måneder, 5 dage siden · dino
65Demokrati
11 måneder, 17 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
11 måneder, 23 dage siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
11 måneder, 24 dage siden · Wernn
109Homofobi
1 år siden · leviP
5Pengetroen
1 år siden · Wernn
19Lykke
1 år siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 1 måned siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 1 måned siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 1 måned siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 2 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 3 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 3 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 4 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 5 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 8 måneder siden · Engbo
8Bøn
1 år, 8 måneder siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 9 måneder siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 9 måneder siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 9 måneder siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 9 måneder siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 9 måneder siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 10 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 10 måneder siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
2 år siden · dino
5Før Adams tid.
2 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
2 år siden · dino
31Spare på DR?
2 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo