Religion, politik og samfund · Saudi-Arabien - Rusland

71 svar
Senest opdateret 8 måneder, 6 dage siden · 7 bruger(e) deltager
8 måneder, 25 dage siden

Når nu vi har et forum, der hedder Religion, Politik og samfund, undrer det mig , at der ikke er flere, der har lyst til at bruge det forum.

De gamle venner her inde ved jo, hvor ofte jeg er kommet med min mening - og stort set fået at vide, at det burde jeg ikke. Jeg skal ikke glemme undtagelserne , der bakkede mig op.
Men som kommunist ved i jo, at jeg taler arbejdeklassens sag. Arbejdere i hele verdens sag. Men jeg ved da at andre har andre meninger. Så mit spørgsmål er: hvorfor udtrykker i så ikke de meninger.
De der tilslutter sig de gamle etablerede partier burde da føle trang til at forsvare denne holdning - eller vil man helst undlade? Jeg tænker på mordet i Saudi-Arabiens konsulat i Tyrkiet og at vi danskere og amerikanere med flere boykottede Rusland på grund af et formodet giftmord og på grund af støtten til kupregeringen i Ukraine.

Men vi støtter stadig handels udviklingen med Saudi- Arabien sammen med vore allierede, hvor våbenhandel taler sit tydelige sprog. Saudi -Arabien er i krig - næsten hele tiden. Så selv om giftmordet er en handling, der berettiger til protest, så er det da ikke noget i forhold til de menneskeliv, der dagligt tabes eller undertrykkes i vort allieredet land.

Er det underlig at jeg gerne vil høre forsvar for denne politik fra de der støtter regeringen og andre krigsførende partier.

Måske er jeg naiv, når jeg spørger: har I ikke en mening. Jeg lytter og ser gerne?

8 måneder, 25 dage siden
8 måneder, 25 dage siden

Engbo

Jeg synes nu ikke det skorter på meningsudvekslinger, de foregår bare ikke her på Fyldepennen. Der er jo så mange medier hvor man kan ytre sig i dag.

Jeg selv har nu altid sagt og skrevet mine uforgribelige meninger om alt muligt. Også om politik, men der er jeg nok noget forsigtig. Ikke at jeg er i tvivl hvad jeg mener, men for det meste er det jo bare min personlige mening, og ikke noget jeg har konkret belæg for.

Jeg følger med så godt jeg kan i den danske og globale politik, men kompliceret det er det, og jeg har ingen ideologi i ryggen til at diktere mig hvad jeg skal mene.

I min ungdom var jeg Jehovas Vidne, og da havde jeg svar på alt. I dag har jeg almindelig viden som jeg skaffer mig mange steder fra, og desuden mine egne livserfaringer. Sådan vil jeg også helst have det. Fundamentalisme i enhver form, religiøs, politisk eller ideologisk skal jeg ikke vide noget af. Det gør jo at jeg altid har flere spørgsmål end svar.

Kåemer

8 måneder, 25 dage siden
8 måneder, 25 dage siden

Kåemer: "Det gør jo at jeg altid har flere spørgsmål end svar."
Det synes jeg er en god vinkel i den her forbindelse. Det er jo også svaret på det spørgsmål , jeg søger. Kan det virkelig passe, at de mange, der stemmer på NATO partierne ikke stiller spørgsmål ved, hvad stemmerne bruges til.

Når jeg diskuterer privat hører jeg ikke nogen socialdemokratisk eller venstre vælgere sige: Jo, jeg synes det er godt vi samarbejder med Saudi-Arabien og boykotter Rusland.
Mange nævnte vælgere befinder sig godt i det selskab og vil helst være fri for sådan en stillingtagen.

Jeg mener det omvendte som en moralsk pligt: Man bør tage stilling. Som Scharnberg opfordrer: "Du der husker tilbage udnyt den viden du har. Det er forspildte dage, du ikke søger et svar."

8 måneder, 25 dage siden
8 måneder, 25 dage siden

Nu er der faktisk en hel del der tager stilling, sommetider er det vel nok hen i vejret. Og hvad mener du med, at det er en pligt at tage moralsk stilling? Det kræver vel at man forstår det man tager stilling til, og hvordan kan man det med de modstridende oplysninger man får. Og politikerne, danske og udenlandske tager jo faktisk stilling, det er bare mange gange stillinger som hverken du eller jeg er enige i.

Du har din ideologi i ryggen som hjælper dig til at tage stilling. Godt for dig. Personlig mener jeg, at alle ideologier, religioner og filosofiske retninger er gode som inspiration, men de duer ikke i praktisk politik. Og bygger man på en enkelt ideologi, så bliver det let til fundamentalisme.

Kåemer

8 måneder, 25 dage siden
8 måneder, 25 dage siden

Jeg har ikke spor svært ved at tage stilling til hvordan jeg skal leve mit personlige liv, men at tage stilling til forholdet mellem Saudi-Arabien og Rusland, om Israel og palæstinenserne, om USA og Europa, osv. nej der kommer jeg til kort. Jeg har mine sym- og antipartier, men de er ikke særlig godt funderede. Det er bare mine meninger, som jeg da også ind imellem har givet udtryk for her på Fyldepennen.

Kåemer

8 måneder, 25 dage siden
8 måneder, 24 dage siden

De der søger en mening med livet - hermed også angående samfund, og de der ikke har politiske meninger har dog det tilfælles, at de lever på de betingelser, som de herskende kræfter byder.

Skal vi kritisere Saudi-Arabien kan det koste mange millioner. For Saudi-Arabien er en god kunde, især har de brug for våben. Det vil ryste amerikansk økonomi, hvis våben kontrakterne med Saudi- Arabien bliver afbrudt. Hvad så med et enkelt mord og med de konstante krige landet fører?
Når vi har demokrati, så er det altså på vore vegne vi bakker op og boykotter. "
Jeg husker sætningen fra Scherfiegs bog om den fhv. kommunist: "Han interesserer sig slet ikke for politik og har meldt sig ind i Socialdemokratiet." Den sætning kan vis bruges på flere partier, hvor der bare er hyggelige stemmekvæg.

8 måneder, 24 dage siden
 
Viser kun 10 af i alt 71 indlæg
8 måneder, 10 dage siden
#66 Engbo

Den væsentlige årsag til flygtninge strømme er vore krig. NATO er ikke en garant for fred. Vi bør i stedet for styrke og bruge FN. Søge det formål som FNs oprindelige.

Vi skal undgå krige - og begyndelsen er, at vi respekterer de godkendte landgrænser. Det er ikke nok; men en begyndelse.

8 måneder, 10 dage siden
8 måneder, 10 dage siden

Det er banalt at sige, at man er imod krig. Jeg har aldrig mødt nogen der er for. Men man må vel tænke over, hvad hver enkelt krig går ud på. Hvor mange er imod at England og USA gik i krig imod Tyskland og nazismen.

Og hvordan kan man være imod krig og samtidig mene, at de europæiske forsvarsudgifter bør øges. Militæret er der vel for at kunne bruges hvis det bliver nødvendigt.

Men skal man til at analysere hvad hver enkelt krig går ud på, ja, da bliver det indviklet.

8 måneder, 10 dage siden
8 måneder, 10 dage siden

Det kan man sagtens Kåemer. Churchill blev valgt på et nedrustningsprogram. Men da Tyskland angreb Polen, indså man at øgede forsvarsudgifter var nødvensige. Men det var ikke fordi man ikke hellere ville være fri for krig.

Usa var før verdenskrig 2 på et ganske lavt forsvarsbudget og man var ikke interesseret i krig.
Men da Japan angreb Hawaii, indså man at man havde noget at få rettet op på. Man frygtede en invasion fra Japan, og at "de ville nå helt frem til Chicago, førend man fik dem bremset."

Overfor aggressive magter kan selv den fredeligste være nødt til at købe ind af isenkram.

Egentlig er meningen at våbnene slet ikke skal bruges. Men de SKAL VÆRE DER for at afskrække.

Derfor kan man også rynke på næsen overfor de danske indkøb "joint strike fighterjagere" (med et tåbeligt forhold imellem pris og mængde)
For er de led i en forsvarsstrategi eller handler det om internationale aktioner?
På en måde kan man godt forstå tanken. "Hvis ikke vi bekæmper fjenden på fjendens egen jord, må vi en dag slås med ham her. Vil vi hellere det?"
Sådanne udsagn kan man høre.
Tankegangen er at influere på styreformerne i "visse lande." For kan man regulere dem, kan man måske opnå at disse lande ikke etablerer sig som aggressive nationer, som man så må bekæmpe i "totale krige."

Men som Engbo siger, så kan der være den bivirkning at disse lande forbliver så instabile at befolkningerne kommer i en varig tilstand af opbrud og rejsetrang.
Det var nemmere for 50 år siden. Ingen flygtninge og de fjerne lande kunne man altid slå i en gammeldags krig om nødvendigt.
Den krig som vi vanskeligst kan vinde er en borgerkrig hos os selv.

Vor politik bør derfor centrere sig om at undgå forudsætningerne for at en sådan kan opstå. Og det kan kun ske ved at sikre at der aldrig bliver så mange modkulturelle folk at de kan udgøre en magtudfordrer med et vinderpotentiale.
Så længe der fødes relativt flere børn med "modkulturel opdragelse" og man vedbliver at tillade denne opdragelse, så er nederlaget til de fremmede kun et spørgsmål om matematik.
Aldersfordelingen er en farlig komplicering: 10 babyer kan med tiden vinde over 1000 pensionister. (Om 20 år er de sikre på sejren.)

Europas politikere må tvinges til at tænke langsigtet. Det gør "de andre."

Jetjagere, slagskibe, atombomber hjælper ikke her.
England og Frankrig er atommagter. Kan I forestille jer hvad der sker, hvis muslimer får magten over dem?
Den dag kan resten af Europa tages som gidsel.
Skulle der komme et kulturelt magtskifte, kan Frankrig og UK være nødt til i tide at evakuere deres atomarsenal. Men hvortil?
Rigtigt! Til vore gode venner overthere!
Derfor skal vi bevare vort gode forhold til USA. Og ikke ødelægge det bare fordi venstrefløjen ikke kan lide Donald Trump.
Han har højst 6 år tilbage i modsætning til visse andre lande hvor lederen kan blive genvalgt i det uendelige.

8 måneder, 10 dage siden
8 måneder, 10 dage siden

Dino

Jamen, jeg er jo fuldstændig enig, i hvert fald i det med militæret. Men kan man så kalde sig pacifist? Kan man sige sådan generelt at man er imod krig.. Der er nok ikke mange der elsker krig, men de kæmper dels for at forsvare deres land og territorium, og dels for at få deres egen ideologi igennem, sådan som vi kæmper for demokratiet. - Det er da meget agtværdigt, er det ikke? "Kæmp for alt hvad du har kært. Dø om så det gælder."

Jeg kan aldrig blive klog på din brug af ordet og begrebet muslimer og islam. Mener du virkelig at alle muslimer er radikale og fundamentalister? Jeg har faktisk aldrig mødt nogen der er det. -
Kåemer

8 måneder, 10 dage siden
8 måneder, 9 dage siden
#70 Engbo

Flygtninge for 50 år siden?

Jo, der kommer nok flere i dag; men jeg bemærker nu en forskel på den måde, man behandler flygtninge - og flygtninge problemet. Det er endnu et bevis på, at bedømmelsen desværre ikke skifter på grund af humanistisk opfattelse; men af politisk.

Flygtninge fra de socialistske lande blev modtaget med åbne arme og uden særlige begrundelser. Den gang var det især de højre orienterede partier, der forsvarede de forfulgte også når de ikke var forfulgte. Så er jeg iøvrigt enig i, at de fleste ikke vil krig.
Det er derfor, jeg stadig opfordrer til at tænke over, om det er rigtigt, det landets ledere siger.

Efter min mening er den nuværende oprustning helt uden grund - og vi hører ikke i medierne noget om forslag fra anden side for gensidig nedrustning. Man lyver, når man siger, at Rusland truer os.
Men er man trofast vælger, så beslutter man altså at Rusland truer os.

8 måneder, 9 dage siden
8 måneder, 6 dage siden
#71 Engbo

I Yemen dør der et barn hver 10 minut på grund af sult og sygdom. Men der er hjælp på vej; men hjælpen kan ikke nå frem på grund af krigen - først og fremmest Saudi-Arabiens krig.

Flere lande har fulgt opfordringen til at standse handel med våben til Saudi-Arabien. Organisationen IBIS har skrevet til statministeren og opfordret ham til at standse våben salg til landet.
Vi er dybt involveret. Vi er medskyldige i den hungerkatastrofe der har ramt Yemen.

Prøv at sammenligne vor reaktion med andre tragedier. Vi er meget oprørte over formodede skyldige i nogle lande og nogle personer; men forfærdelig ligegyldige over store forbrydelser.
Er det mediernes magt over vore følelser?

8 måneder, 6 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Saudi-Arabien - Rusland er startet 27/10-2018 00:07 af Engbo og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

166Kontraster
13 timer siden · Savanti
2853Dagens ord
14 timer siden · Engbo
13Kristendom
19 timer siden · dino
96Dagens Vits
8 dage siden · Savanti
10Danmark
9 dage siden · dino
60Hvad er meningen med livet?
12 dage siden · Lowrater
16Chettoer
14 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
15 dage siden · Engbo
0To Liv
23 dage siden · Dyekjaer
74På'n igen.
27 dage siden · Engbo
0Er E-sport sport?
27 dage siden · dino
0Otiumstol - anbefalinger
28 dage siden · Machula T.
3Sonateform
1 måned, 2 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
1 måned, 2 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
1 måned, 3 dage siden · Engbo
9Humor .
1 måned, 8 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
1 måned, 11 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
1 måned, 11 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
1 måned, 13 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
1 måned, 16 dage siden · Polo
7Saxo.com
1 måned, 24 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
1 måned, 26 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
1 måned, 27 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
2 måneder, 4 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
2 måneder, 4 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
2 måneder, 9 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
2 måneder, 11 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 14 dage siden · Engbo
2Bøger om at skrive
2 måneder, 24 dage siden · litteraturmagi
3Grammatikkurser?
2 måneder, 27 dage siden · Dyppepennen
0Lidt sjov med statestikken
3 måneder, 3 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
3 måneder, 5 dage siden · Savanti
21Porno
3 måneder, 6 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
3 måneder, 9 dage siden · maryanna
11Forfatteri og ensomhed
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
3Hjælp til handling
3 måneder, 11 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
3 måneder, 11 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
3 måneder, 13 dage siden · Brehmer

Religion, politik og samfund

13Kristendom
19 timer siden · dino
60Hvad er meningen med livet?
12 dage siden · Lowrater
74På'n igen.
27 dage siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
1 måned, 3 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 14 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
3 måneder, 17 dage siden · Engbo
8Bøn
3 måneder, 24 dage siden · Morpheus
32Politik .
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
5 måneder, 7 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
5 måneder, 7 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
5 måneder, 8 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
5 måneder, 10 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
5 måneder, 15 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
5 måneder, 19 dage siden · Engbo
4Salme
7 måneder, 11 dage siden · Engbo
6Victoria
7 måneder, 28 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
9 måneder, 1 dag siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
9 måneder, 21 dage siden · Engbo
9Sandhed
9 måneder, 28 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
9 måneder, 29 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
10 måneder, 17 dage siden · dino
67Burkaforbud
10 måneder, 24 dage siden · Kåemer
41Demokrati
10 måneder, 27 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
11 måneder, 24 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 1 måned siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 2 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 2 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 2 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 3 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 3 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 4 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 5 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 6 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 7 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 7 måneder siden · Camra