Religion, politik og samfund · Saudi-Arabien - Rusland

71 svar
Senest opdateret 1 år, 4 måneder siden · 7 bruger(e) deltager
1 år, 5 måneder siden

Når nu vi har et forum, der hedder Religion, Politik og samfund, undrer det mig , at der ikke er flere, der har lyst til at bruge det forum.

De gamle venner her inde ved jo, hvor ofte jeg er kommet med min mening - og stort set fået at vide, at det burde jeg ikke. Jeg skal ikke glemme undtagelserne , der bakkede mig op.
Men som kommunist ved i jo, at jeg taler arbejdeklassens sag. Arbejdere i hele verdens sag. Men jeg ved da at andre har andre meninger. Så mit spørgsmål er: hvorfor udtrykker i så ikke de meninger.
De der tilslutter sig de gamle etablerede partier burde da føle trang til at forsvare denne holdning - eller vil man helst undlade? Jeg tænker på mordet i Saudi-Arabiens konsulat i Tyrkiet og at vi danskere og amerikanere med flere boykottede Rusland på grund af et formodet giftmord og på grund af støtten til kupregeringen i Ukraine.

Men vi støtter stadig handels udviklingen med Saudi- Arabien sammen med vore allierede, hvor våbenhandel taler sit tydelige sprog. Saudi -Arabien er i krig - næsten hele tiden. Så selv om giftmordet er en handling, der berettiger til protest, så er det da ikke noget i forhold til de menneskeliv, der dagligt tabes eller undertrykkes i vort allieredet land.

Er det underlig at jeg gerne vil høre forsvar for denne politik fra de der støtter regeringen og andre krigsførende partier.

Måske er jeg naiv, når jeg spørger: har I ikke en mening. Jeg lytter og ser gerne?

1 år, 5 måneder siden
1 år, 5 måneder siden

Engbo

Jeg synes nu ikke det skorter på meningsudvekslinger, de foregår bare ikke her på Fyldepennen. Der er jo så mange medier hvor man kan ytre sig i dag.

Jeg selv har nu altid sagt og skrevet mine uforgribelige meninger om alt muligt. Også om politik, men der er jeg nok noget forsigtig. Ikke at jeg er i tvivl hvad jeg mener, men for det meste er det jo bare min personlige mening, og ikke noget jeg har konkret belæg for.

Jeg følger med så godt jeg kan i den danske og globale politik, men kompliceret det er det, og jeg har ingen ideologi i ryggen til at diktere mig hvad jeg skal mene.

I min ungdom var jeg Jehovas Vidne, og da havde jeg svar på alt. I dag har jeg almindelig viden som jeg skaffer mig mange steder fra, og desuden mine egne livserfaringer. Sådan vil jeg også helst have det. Fundamentalisme i enhver form, religiøs, politisk eller ideologisk skal jeg ikke vide noget af. Det gør jo at jeg altid har flere spørgsmål end svar.

Kåemer

1 år, 5 måneder siden
1 år, 5 måneder siden

Kåemer: "Det gør jo at jeg altid har flere spørgsmål end svar."
Det synes jeg er en god vinkel i den her forbindelse. Det er jo også svaret på det spørgsmål , jeg søger. Kan det virkelig passe, at de mange, der stemmer på NATO partierne ikke stiller spørgsmål ved, hvad stemmerne bruges til.

Når jeg diskuterer privat hører jeg ikke nogen socialdemokratisk eller venstre vælgere sige: Jo, jeg synes det er godt vi samarbejder med Saudi-Arabien og boykotter Rusland.
Mange nævnte vælgere befinder sig godt i det selskab og vil helst være fri for sådan en stillingtagen.

Jeg mener det omvendte som en moralsk pligt: Man bør tage stilling. Som Scharnberg opfordrer: "Du der husker tilbage udnyt den viden du har. Det er forspildte dage, du ikke søger et svar."

1 år, 5 måneder siden
1 år, 5 måneder siden

Nu er der faktisk en hel del der tager stilling, sommetider er det vel nok hen i vejret. Og hvad mener du med, at det er en pligt at tage moralsk stilling? Det kræver vel at man forstår det man tager stilling til, og hvordan kan man det med de modstridende oplysninger man får. Og politikerne, danske og udenlandske tager jo faktisk stilling, det er bare mange gange stillinger som hverken du eller jeg er enige i.

Du har din ideologi i ryggen som hjælper dig til at tage stilling. Godt for dig. Personlig mener jeg, at alle ideologier, religioner og filosofiske retninger er gode som inspiration, men de duer ikke i praktisk politik. Og bygger man på en enkelt ideologi, så bliver det let til fundamentalisme.

Kåemer

1 år, 5 måneder siden
1 år, 5 måneder siden

Jeg har ikke spor svært ved at tage stilling til hvordan jeg skal leve mit personlige liv, men at tage stilling til forholdet mellem Saudi-Arabien og Rusland, om Israel og palæstinenserne, om USA og Europa, osv. nej der kommer jeg til kort. Jeg har mine sym- og antipartier, men de er ikke særlig godt funderede. Det er bare mine meninger, som jeg da også ind imellem har givet udtryk for her på Fyldepennen.

Kåemer

1 år, 5 måneder siden
1 år, 5 måneder siden

De der søger en mening med livet - hermed også angående samfund, og de der ikke har politiske meninger har dog det tilfælles, at de lever på de betingelser, som de herskende kræfter byder.

Skal vi kritisere Saudi-Arabien kan det koste mange millioner. For Saudi-Arabien er en god kunde, især har de brug for våben. Det vil ryste amerikansk økonomi, hvis våben kontrakterne med Saudi- Arabien bliver afbrudt. Hvad så med et enkelt mord og med de konstante krige landet fører?
Når vi har demokrati, så er det altså på vore vegne vi bakker op og boykotter. "
Jeg husker sætningen fra Scherfiegs bog om den fhv. kommunist: "Han interesserer sig slet ikke for politik og har meldt sig ind i Socialdemokratiet." Den sætning kan vis bruges på flere partier, hvor der bare er hyggelige stemmekvæg.

1 år, 5 måneder siden
 
Viser kun 10 af i alt 71 indlæg
1 år, 4 måneder siden
#66 Engbo

Den væsentlige årsag til flygtninge strømme er vore krig. NATO er ikke en garant for fred. Vi bør i stedet for styrke og bruge FN. Søge det formål som FNs oprindelige.

Vi skal undgå krige - og begyndelsen er, at vi respekterer de godkendte landgrænser. Det er ikke nok; men en begyndelse.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Det er banalt at sige, at man er imod krig. Jeg har aldrig mødt nogen der er for. Men man må vel tænke over, hvad hver enkelt krig går ud på. Hvor mange er imod at England og USA gik i krig imod Tyskland og nazismen.

Og hvordan kan man være imod krig og samtidig mene, at de europæiske forsvarsudgifter bør øges. Militæret er der vel for at kunne bruges hvis det bliver nødvendigt.

Men skal man til at analysere hvad hver enkelt krig går ud på, ja, da bliver det indviklet.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Det kan man sagtens Kåemer. Churchill blev valgt på et nedrustningsprogram. Men da Tyskland angreb Polen, indså man at øgede forsvarsudgifter var nødvensige. Men det var ikke fordi man ikke hellere ville være fri for krig.

Usa var før verdenskrig 2 på et ganske lavt forsvarsbudget og man var ikke interesseret i krig.
Men da Japan angreb Hawaii, indså man at man havde noget at få rettet op på. Man frygtede en invasion fra Japan, og at "de ville nå helt frem til Chicago, førend man fik dem bremset."

Overfor aggressive magter kan selv den fredeligste være nødt til at købe ind af isenkram.

Egentlig er meningen at våbnene slet ikke skal bruges. Men de SKAL VÆRE DER for at afskrække.

Derfor kan man også rynke på næsen overfor de danske indkøb "joint strike fighterjagere" (med et tåbeligt forhold imellem pris og mængde)
For er de led i en forsvarsstrategi eller handler det om internationale aktioner?
På en måde kan man godt forstå tanken. "Hvis ikke vi bekæmper fjenden på fjendens egen jord, må vi en dag slås med ham her. Vil vi hellere det?"
Sådanne udsagn kan man høre.
Tankegangen er at influere på styreformerne i "visse lande." For kan man regulere dem, kan man måske opnå at disse lande ikke etablerer sig som aggressive nationer, som man så må bekæmpe i "totale krige."

Men som Engbo siger, så kan der være den bivirkning at disse lande forbliver så instabile at befolkningerne kommer i en varig tilstand af opbrud og rejsetrang.
Det var nemmere for 50 år siden. Ingen flygtninge og de fjerne lande kunne man altid slå i en gammeldags krig om nødvendigt.
Den krig som vi vanskeligst kan vinde er en borgerkrig hos os selv.

Vor politik bør derfor centrere sig om at undgå forudsætningerne for at en sådan kan opstå. Og det kan kun ske ved at sikre at der aldrig bliver så mange modkulturelle folk at de kan udgøre en magtudfordrer med et vinderpotentiale.
Så længe der fødes relativt flere børn med "modkulturel opdragelse" og man vedbliver at tillade denne opdragelse, så er nederlaget til de fremmede kun et spørgsmål om matematik.
Aldersfordelingen er en farlig komplicering: 10 babyer kan med tiden vinde over 1000 pensionister. (Om 20 år er de sikre på sejren.)

Europas politikere må tvinges til at tænke langsigtet. Det gør "de andre."

Jetjagere, slagskibe, atombomber hjælper ikke her.
England og Frankrig er atommagter. Kan I forestille jer hvad der sker, hvis muslimer får magten over dem?
Den dag kan resten af Europa tages som gidsel.
Skulle der komme et kulturelt magtskifte, kan Frankrig og UK være nødt til i tide at evakuere deres atomarsenal. Men hvortil?
Rigtigt! Til vore gode venner overthere!
Derfor skal vi bevare vort gode forhold til USA. Og ikke ødelægge det bare fordi venstrefløjen ikke kan lide Donald Trump.
Han har højst 6 år tilbage i modsætning til visse andre lande hvor lederen kan blive genvalgt i det uendelige.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Dino

Jamen, jeg er jo fuldstændig enig, i hvert fald i det med militæret. Men kan man så kalde sig pacifist? Kan man sige sådan generelt at man er imod krig.. Der er nok ikke mange der elsker krig, men de kæmper dels for at forsvare deres land og territorium, og dels for at få deres egen ideologi igennem, sådan som vi kæmper for demokratiet. - Det er da meget agtværdigt, er det ikke? "Kæmp for alt hvad du har kært. Dø om så det gælder."

Jeg kan aldrig blive klog på din brug af ordet og begrebet muslimer og islam. Mener du virkelig at alle muslimer er radikale og fundamentalister? Jeg har faktisk aldrig mødt nogen der er det. -
Kåemer

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden
#70 Engbo

Flygtninge for 50 år siden?

Jo, der kommer nok flere i dag; men jeg bemærker nu en forskel på den måde, man behandler flygtninge - og flygtninge problemet. Det er endnu et bevis på, at bedømmelsen desværre ikke skifter på grund af humanistisk opfattelse; men af politisk.

Flygtninge fra de socialistske lande blev modtaget med åbne arme og uden særlige begrundelser. Den gang var det især de højre orienterede partier, der forsvarede de forfulgte også når de ikke var forfulgte. Så er jeg iøvrigt enig i, at de fleste ikke vil krig.
Det er derfor, jeg stadig opfordrer til at tænke over, om det er rigtigt, det landets ledere siger.

Efter min mening er den nuværende oprustning helt uden grund - og vi hører ikke i medierne noget om forslag fra anden side for gensidig nedrustning. Man lyver, når man siger, at Rusland truer os.
Men er man trofast vælger, så beslutter man altså at Rusland truer os.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden
#71 Engbo

I Yemen dør der et barn hver 10 minut på grund af sult og sygdom. Men der er hjælp på vej; men hjælpen kan ikke nå frem på grund af krigen - først og fremmest Saudi-Arabiens krig.

Flere lande har fulgt opfordringen til at standse handel med våben til Saudi-Arabien. Organisationen IBIS har skrevet til statministeren og opfordret ham til at standse våben salg til landet.
Vi er dybt involveret. Vi er medskyldige i den hungerkatastrofe der har ramt Yemen.

Prøv at sammenligne vor reaktion med andre tragedier. Vi er meget oprørte over formodede skyldige i nogle lande og nogle personer; men forfærdelig ligegyldige over store forbrydelser.
Er det mediernes magt over vore følelser?

1 år, 4 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten Saudi-Arabien - Rusland er startet 27/10-2018 00:07 af Engbo og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3283Dagens ord
1 time, 2 minutter siden · Savanti
0Klima krigeren.
16 timer siden · Savanti
67Virus
1 dag, 19 timer siden · Fink
4Udødelige fortællinger
1 dag, 22 timer siden · JohannesB
34Ligheder
6 dage siden · Savanti
17Din dag
8 dage siden · Inghard
15Liv andre steder?
19 dage siden · Savanti
6Fyldepennen.dk
21 dage siden · Savanti
15Fusk i forlagskonstrakten?
21 dage siden · WeirdSpace
375Kontraster
25 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
27 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
27 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
1 måned siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 måned, 4 dage siden · Wernn
27SAS
1 måned, 5 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
1 måned, 7 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
1 måned, 14 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
1 måned, 15 dage siden · dino
379Gud
1 måned, 18 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 19 dage siden · Wernn
0Yousee.
1 måned, 21 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
1 måned, 22 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
1 måned, 22 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
1 måned, 27 dage siden · Morpheus
27Hvad mener i?
1 måned, 27 dage siden · Wernn
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
1 måned, 28 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
1 måned, 28 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
2 måneder, 2 dage siden · Savanti
1Skriveklub
2 måneder, 3 dage siden · Wernn
1Det blå EU
2 måneder, 5 dage siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
2 måneder, 5 dage siden · hermanøv
3Synonymer
2 måneder, 7 dage siden · Engbo
11Så udkommer min digtsamling
2 måneder, 9 dage siden · Fink
5Verdens økonomi
2 måneder, 10 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
2 måneder, 11 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
2 måneder, 19 dage siden · dino
4som der
2 måneder, 19 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
2 måneder, 19 dage siden · Savanti

Religion, politik og samfund

67Virus
1 dag, 19 timer siden · Fink
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 måned, 4 dage siden · Wernn
27SAS
1 måned, 5 dage siden · Morpheus
379Gud
1 måned, 18 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 19 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 måned, 28 dage siden · dino
4Nytårstalen
2 måneder, 27 dage siden · dino
117Statsborgerskab
3 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
3 måneder, 3 dage siden · dino
65Demokrati
3 måneder, 15 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
3 måneder, 21 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 22 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
3 måneder, 22 dage siden · Wernn
109Homofobi
3 måneder, 29 dage siden · leviP
5Pengetroen
4 måneder, 22 dage siden · Wernn
19Lykke
4 måneder, 27 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
4 måneder, 28 dage siden · Wernn
1Det store intet
5 måneder, 6 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
5 måneder, 27 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
6 måneder, 6 dage siden · Engbo
30Kristendom
7 måneder, 16 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
7 måneder, 27 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
8 måneder, 6 dage siden · dino
74På'n igen.
9 måneder, 14 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år, 4 dage siden · Engbo
8Bøn
1 år siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 1 måned siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 1 måned siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 1 måned siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 1 måned siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 1 måned siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 2 måneder siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 2 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 3 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 4 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 5 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 6 måneder siden · Engbo