Religion, politik og samfund · Hvad er meningen med livet?

38 svar
Senest opdateret 2 dage, 18 timer siden · 16 bruger(e) deltager
9 måneder, 16 dage siden

Lad mig se jeres tanker

9 måneder, 16 dage siden
9 måneder, 16 dage siden

Burde du ikke lægge ud med at fortælle dine egne tanker".

Karen Blixen skrev, at hensigten med livet er at fuldbyrde den idé Gud havde med at skabe os. Man behøver ikke at være særlig religiøs for at følge det råd. Vi er alle født med visse evner og muligheder, dem bør vi gøre vort bedste for at opfylde.

Kåemer

9 måneder, 16 dage siden
9 måneder, 16 dage siden

Jeg tror meningen med livet er, aldrig at stoppe med at være nysgerrig efter at finde svaret.

Og så tror jeg det handler om at give livet videre - ikke nødvendigvis med at få børn - men at man af sin egen sjæl, deler sine tanker, til kommende individer man møder - og giver dem, lidt af sig selv - og sit liv. Så de kan give lidt af mit videre til andre. Meningen med livet er at i er mig, og jeg er jer.


Bland

9 måneder, 16 dage siden
9 måneder, 16 dage siden
#3

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

9 måneder, 16 dage siden
9 måneder, 16 dage siden

En Schopenhauer kunne have sagt omtrent (Jeg skal vogte mig for at tale om hvad han præcis ville sige!)
Man lever fordi man vil det. Denne vilje til liv skaber meningen i sig selv.

Så snart livet opstod, VILLE livet leve.

Jeg synes at en væsentlig del af meningen er at lære noget nyt.
I samme stund man slår øjnene op - og ørerne - dukker spørgsmålet op: Hvad???
Og man søger et svar.
Dermed mener jeg på den anden side at livet ikke har en mening forud.
Man må skabe en mening.
Men ikke alle har det så let at de orker at beskæftige sig med det. De har travlt med at overleve som det primære.
Først må man leve, siden kan man spørge hvorfor.

9 måneder, 16 dage siden
9 måneder, 15 dage siden
#5

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 15 dage siden

Jeg kan anbefale at man stifter (et perifert) bekendtskab med den klassiske konflikt imellem synspunkter ytret af Martin Luther og Erasmus af Rotterdam.
Jeg aner ikke om de selv udvekslede meninger (jeg gætter at de ikke) eller om det er eftertiden der har sat dem op mod hinanden.
Det handler om
Determinisme kontra indeterminisme.

En kæmpe stort emne!

Determinismen handler om at ting er forudbestemt. Ikke nødvendigvis sådan at mennesker kan få kendskab til en sådan forud lagt plan, men at Gud har det.
En almægtig gud kan næppe tænkes ikke at kunne se ud i fremtiden, da alt er ham muligt. Da Gud således kender fremtiden må den føje sig efter hans vilje, og menneskenes gøren og laden er dermed fastlagt på forhånd - selvom menneskene ikke selv kender planen.
Det betyder at mennesket reelt ikke har en fri vilje. Mennesket må følge det spor som Gud har lagt ud.

En sådan tankegang giver selvsagt problemer. For dermed vil også forbrydelser være kendte af Gud. Selv de forbrydelser der endnu ikke er begået. Hvad gør så Gud for at undgå forbrydelserne?
Tjah... Hvis han ikke griber direkte ind og forhindrer dem - det ved vi jo at han ikke gør, for så ville ingen forbrydelser jo ske - hvor megen skyld kan man da lægge på menneskenes samvittighed?
Men Gud griber måske ind på en anden måde, nemlig gennem hans ord som er givet ved Bibelen. Disse ord kunne holde menneskene på det rette spor. Men hvilken, mening giver det, hvis Gud alligevel kender resultatet?
Allerede i Paradisets Have sås problemet. For Gud må så have vidst at Adam og Eva ville spise af æblerne. Hvorfor satte han så overhovedet visdommens træ, når han vidste at menneskene ville være ulydige?
Hvis man lægger en frikadelle foran en hund med beskeden at den ikke må spise den, hvad gør man da når man en dag senere opdager at frikadellen alligevel er spist? Smider man hunden ud som straf? Man vidste jo godt at den ikke kunne lade godbidden ligge.

Hvem står nu bag dette deterministiske synspunkt?
Det gjorde Luther. For han kunne ikke tænke sig en Gud der ikke vidste alt.

Det var Erasmus der stod for indeterminismen. Som tages til indtægt for menneskenes frie vilje.
Har mennesket en fri vilje kan heller ikke Gud kende resultatet af dets handlinger!
Indeterminismen har været populær op til vor tid. Specielt skal fremhæves atomfysikken, hvor Københavnerskolen, som ikke mindst repræsenteres af Bohr og Heisenberg, fremlagde den model, at kvantemekanikken betød et farvel til den fulde kausalitet, ikke blot i verden som et hele, men helt ned til det fysiske eksperiment.
Indeterminismen var en principiel og dermed uundgåelig egenskab ved fysikkens kvantemekaniske mikroverden. Og da denne kvantefysik måtte gælde for hele verden, ville også indeterminismen slå igennem som et bærende princip.
Jeg har selv engang her i debatten om empiriokriticismen argumenteret for at man ikke kan udlede en generel indeterminisme ud fra kvantemekanikken.

Men menneskets såkaldte frie vilje er igen kommet under pres. Og det skyldes at eksperimenter har syntes at påvise at vor bevidsthed ikke fungerer helt som vi troede.

Men det er en anden sag.

Hvor om alting er - som man ofte ser det kaldet - spørgsmålet om mening støder sammen med ovenstående konflikt. For er alt givet på forhånd, a la Luther, så er der en mening med alting.
Tyer men derimod til indeterminismen og dermed menneskets frie vilje, nærmer man sig snarere den tanke, at meningen med livet ikke er forud givet, men noget vi må skabe selv.

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 15 dage siden
#7

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 15 dage siden

Jeg. Er. Her. Nu.

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 15 dage siden

Der er skrevet bøger på dansk om emnet, men jeg kan ikke nævne referencer for determinismen. Men jeg husker en Bergsteins forsvar for indeterminismen.
Wiki bringer dog dette:
Dog har mange markante tænkere indenfor kristendommen ment, at ideen om Guds almagt er forenelig med den frie vilje - f.eks. Thomas Aquinas - og de tager derved en position man kalder kompatibilisme. Men det er ikke alle der mener dette. Martin Luther kendes for kategorisk at have afvist, at mennesket skulle besidde en egentlig fri vilje, og skaber altså grobund for prædestinationslæren, hvor det enkelte menneskes frelse eller fortabelse allerede på forhånd er bestemt af Gud.

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 15 dage siden
#10 Engbo

Når der nu i debatten bliver brugt det religiøse om en mening med livet, så mener jeg,at sætningen om mennesket "Er skabt i vort billede," er en god formulering, når vi taler om en mening med livet.

Meningen med livet er, at vi selv planter det paradis, som vi blev ud drevet fra. ---
Vi kan være lykkelige over at have et godt liv; men vi bør ikke være lykkelige på bekostning af de der sulter, eller er ofre fra krige. En mening med livet er, at vi kæmper for en rigere tilværelse for vore medmennesker. Men vi kan da gruble i stedet for at være aktive i forhold til det vi tror på.

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 15 dage siden
#11 Engbo

Johannes Døberen blev halshugget, fordi moderen til den herlige danserinde gav datteren det råd. at det ønske som kongen vil opfylde er: Giv mig Johannes Døberens hoved på et fad. Før Johannes sad i fængsel havde han opfordret til at dele rigdomme til de der intet havde.
Det var og er stadig grimme tanker.

Han havde kritiseret kongehuset for deres grådige og syndige liv. Det var vigtigt for dansepigens moder at forsvare de friheds idealer. Så var munden da lukket på kritikeren.

Historien kan let sættes på nutiden, hvor øksen til henrettelser stadig bliver brugt mens pæne damer laver aftaler med bødlerne.
Der er forskelige opfattelser om meninger med livet.

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 15 dage siden

Spørgsmålet om meningen med livet forudsætter, at der er en mening, og at denne er meningen, altså, at den er ens for alle mennesker.
Nu går jeg ud fra, at både stilleren af spørgsmålet og dem, der forventes at svare, er mennesker, men det er netop et problem. Mennesket er ikke specielt egnet til at svare på denne type spørgsmål.
Spørgsmålet bliver nemt til et spørgsmål om lykke, men de to ting er ikke ens, selv om svaret ofte vil være det. For mennesket er måske nok en art, men det er først og fremmest en samling individer, og af dem kan man næppe forvente et entydigt svar.
Nogle gange er det nok at konstatere, at tingene findes, uden at man behøver at søge en mening med dem, men selv dette, at noget skulle findes, kan der næppe nås enighed om. Hvis tingene findes, findes der måske en mening med dem, men det er næppe meningen, at det skulle være til debat, hvad meningen er. Det er en del af projektet at finde sin mening i virvaret af meninger.

9 måneder, 15 dage siden
9 måneder, 14 dage siden
#13

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 14 dage siden
#14 Engbo

Der er jo også en tekst, der siger: "Den der søger skal finde...banker på og der skal lukkes op."

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 14 dage siden

Lignelsen om de betroede talenter

Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to, og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 14 dage siden
#16

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 14 dage siden
#17

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 14 dage siden

Hypotese:
Vi er noget liv: (tanke følelse vilje) Dette liv har svøbt det materielle omkring sig. Det gjorde det for at få nogle oplevelser, som det ikke havde kunnet få i den IKKE materielle verden, som det kom fra (En verden der består alene af tanke følelse vilje).
Nu kommer alle de materielle sanser og giver et helt nyt spektrum af oplevelser.
Hensigten med livet er at OPLEVE alt det der kan opleves i den materielle verden.
Vore tanker, følelser, viljer, er jo fulgt med. De giver en stadig vurdering af vore oplevelser og giver impulser til nye tanker, følelser, viljer. En dag dør vi, og er så igen i tanke, følelse, viljes verdenen. Nu har vi lært noget om universets regler, som vi ellers ikke kunne have lært. Så glæder vi os/fortryder/angrer/forstår det gode/det onde/ bedre end før. Så prøver vi at blive 'bedre' og er klar til en ny omgang...
En ny baby !!!

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 14 dage siden

Ordet og begrebet talent stammer fra denne lignelse om de betroede talenter. Det er ikke uden grund, at ordet talent har fået betydningen "evne". Vi har alle nogen talenter, og livet går ud på hvordan vi udvikler og udnytter dem.

Kåemer

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 14 dage siden

Det er nogle spændende kommentarer I bringer her.

Så meningen er ikke alene at lære, men også at gøre noget (konstruktivt) med sin lærdom.

i Harald Kiddes roman "Helten" er der en mand der fra sin barndom har været dybt troende. Han har ikke ønsket sig stort andet end at leve efter sin kristendoms budskab.
Det får umiddelbart den konsekvens at han intet gør. Han isolerer sig på Anholt og levet et asketisk, (men dog for skolebørnene nyttigt) liv.

I sit livs krise erkender han at han intet nyttigt har gjort i sit liv. I sin næsten klosteragtige ensomhed har han forsømt at "få sig et liv." Og det er noget man måske kunne bebrejde munke der lever i deres celler og sjældent taler et ord.
Han trøstes dog ved den besked at han ved sit gode eksempel nok har reddet en mand fra at blive morder. Så en enkelt god ting har han altså udrettet.

Det må være træls for en munk, der siden novicetiden har levet i total askese, til slut at erkende at Gud ikke har ønsket at han skulle leve i askese og (måske) fordummende passivitet. for slet ikke at tale om den krise der opstår, hvis han i alderdommen begynder at tvivle om Guds eksistens.

9 måneder, 14 dage siden
9 måneder, 13 dage siden

#14 (Engbo): Der er jo også en tekst, der siger: "Den der søger skal finde...banker på og der skal lukkes op."

Hvad betyder det?

9 måneder, 13 dage siden
9 måneder, 13 dage siden
#22

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

9 måneder, 13 dage siden
9 måneder, 13 dage siden
#23 Engbo

#21 Anna I debatten ingik der bemærkninger om det fastlåste - som jeg forstod som alt var forudbestemt. Der for mener jeg - lidt modsat -, at den der søger kan også finde en mening med livet.

Det er noget jeg ofte har tænkt på. I barndommens skole blev vi belært om, som eksempel Skolelæreren fortalt om Peters svigt:"Inden hanen galer to(?) gange vil du fornægte mig tre gange."
Læreren tilføjede. Havde Peter ikke fornægtet sit tilhørsforhold ville der have sket noget stort - ikke at Jesus ikke skulle korsfæstes, for det var jo spået; Men..."

Jeg er absolut modstander af den tankegang - for så skulle alt jo være fastlåst. Jeg tager spådomme som advarsler og ikke som automatik.
Så bare i gang med at forbedre verden og kæmp for retfærdighed.

9 måneder, 13 dage siden
9 måneder, 13 dage siden

Spørgsmålet var: "Hvad er meningen med livet?". De fleste teorier, jeg er stødt på, er enige om, at livet opstod. Devisen er vel, at livet er her nu, derfor må det være kommet et sted fra. Er der så en mening med, at det opstod?
Ting opstår ikke uden grund. Logikken foreskriver derfor, at der må være en mening med det, ellers ville det ikke være opstået.
Hvad denne mening så er, er vi meget langt fra, at kunne svare på. Spørgsmålet ligner et af de mere fundamentale spørgsmål, nemlig, hvorfor der er noget og ikke intet.
Hvis vi kunne svare på, hvorfor materien eksisterer, ville det være nemt at svare på, hvorfor livet findes, og selvfølgelig også, hvad meningen med det er. Måske er den bedste metode til at finde svaret, at arbejde sig frem til et spørgsmål, det rent faktisk ville være muligt at besvare. Det er bare meget sværere at arbejde sig den modsatte vej.
Det kræver en sytematisk tilgang, og det er sandsynligvis ikke nok.

9 måneder, 13 dage siden
9 måneder, 3 dage siden

Jeg mener livet er hvad man gør det til.
Det handler om at kende sine grænser og lære en masse nye ting hver eneste dag.
At gøre sig selv, men også andre glade.
At udrette ting for verden.
At gøre de ting man godt kan lide at lave.
At opleve nye og spændende ting og steder.
At være der for hinanden.
At opleve smerte, men også behagelige ting, som gør én stærkere med årene.
At lave fejl og så at rette dem.
At få sig forskellige hobbyer.
At skabe liv, hvis man gerne vil det.
At komme ovenpå igen, efter man har været i et sort, dybt hul.
At se lyset for enden af tunnelen.
At give slip og at komme videre.
At yde sit allerbedste i hver en situation.

9 måneder, 3 dage siden
8 måneder, 25 dage siden

Min personlige mening, er at der ikke er nogen mening.
Dette betyder ikke, at man skal stoppe med at leve, men at vi umuligt kan sige hvad meningen med livet er.
Selvom vi mennesker står over andre dyr grupper, fordi vi kan betvivle vores egen eksistens, betyder ikke at vi kan kende den til.
For mig er det lidt et paradoks, da en person kan komme med et grundlag, og at der altid kan være en anden, som kan modsige dette.
Et væsen skal have skabt en til, for at der kan være en mening, men i verden hvor flere og flere bliver ateister, forsvinder formålet lidt.

Hvis man direkte vil have en mening, er det at følge naturens gang, og finde vores egne meninger, så vi kan bevæge os fremad.

8 måneder, 25 dage siden
2 måneder, 20 dage siden

Mening med livet kan komme tilfældigt med det er best hvis du selv vil være den, som giver mening til dit eget liv

2 måneder, 20 dage siden
2 måneder, 20 dage siden
#28 Engbo

Hvis man følger lidt med i nyheder og debatter, så er der brug for en mening med livet - efter min mening. Tænk på trods af al rigtig kritik af regeringen med dens nedskæringer og samtidig dyr oprustning, så kunne en amerikaner i Deadline fortælle, at hvis USA støttede u-lands bidraget på samme måde som Danmark, Norge og Sverige, så kunne vi opfylde FNs beslutning om fattigdoms bekæmpelse i verden - her under en rimelig føde og skolegang. Som nævnt meget kritik af den danske regering er rigtig; men her er der da et forbehold, hvor vi kunne svare USAs krav om større beløb til oprustning med det danske eksempel for fred og velstand. Kæmp for alt hvad du har kær--Det er en mening med livet

2 måneder, 20 dage siden
2 måneder, 19 dage siden

Jeg følger ikke med i nyheder for det tapper mig for energi og synes det er spild af min tid. Det giver mig overskud at lade være. Så jeg oplever nuet og den virkelighed der er ægte virkelighed . Tilykke til livet .

2 måneder, 19 dage siden
2 måneder, 18 dage siden

I tråd med det, er det måske mere nærværende at spørge, hvad får du ud af at leve? Svaret er simpelt. Intet. Absolut ingenting. Der er ingen mening med livet. Hvis det er det, man søger, er man gået forkert. Og vil gå forkert gang på gang.

2 måneder, 18 dage siden
2 måneder, 18 dage siden
#31 Engbo

Nej. det er ikke svaret. Men det er sandt, at du selv skal søge en mening. Jeg sammenligner med de pensionister, der ikke kan få tiden til at gå. De har ikke begrebet, at der altid er nogen, der har brug for dem - brug for dig. Lad være med at køre fast i problemerne; men udnyt mulighederne. Vi kan være mere og mindre kloge; men ligegyldighed er ikke tilladt.

2 måneder, 18 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

At sige at der skal være en mening med ting er vel at sige at verden på et bestemt tidspunkt skal se ud på en allerede planlagt måde?

Det har jeg personligt svært ved at tro på.
Verden udvider sig, divergerer. Den samler sig ikke, konvergerer ikke.
Man kan ikke se gennem kaos. Kaos er en uigennemtrængelig tåge af uforudsigeligheder. Ikke at kaos opløser kausalitet, for kausaliteten virker stadigvæk og altid i makroverdenen*
Men kaos opløser begivenhederne til så mange at ingen kan holde styr på dem og overskue dem. Derfor er fremtiden ikke forudsigelig.

*Vi har tidligere diskuteret dette forhold på Fyldepennen. Nogen har hævdet at når kvantemekanikken viser at kausaliteten opløses i atomverdenen, og denne er altings byggesten, kan kausaliteten heller ikke være til stede i makroverdenen.

Det var jeg ikke enig i. Makroverdenen manifesterer sig i form af reducerede statistiske muligheder. Det kan kræve en forklaring: En mursten består af atomer i svimlende tal. Disse atomer kan befinde sig i et hav af tilstande, men da de har bundet sig sammen, er der sket en reduktion af statistiske tilfælde. Når et atom er bundet, er der en masse teoretiske muligheder som det ikke længere har.
Det er som med spadserende børnehavebørn. De kunne springe hid og did på gaden, og skabe kaos, men netop når de holder i hånden to og to er et stort antal muligheder forsvundet. Flokkens bevægelse er blevet temmelig forudsigelig nu.
Derfor gælder også for murstenen kausale love. For det er blevet statistisk helt usandsynligt at murstensatomerne skulle opføre sig anderledes. De matematiske muligheder der kunne gælde for det enkelte atomer er nu så stærkt reducerede at vi med troværdighed kan se murstenen som ét samlet legeme, hvorom der kan gives kausale, mekaniske regler.

I menneskets samfund er der så mange forskellige forhold at holde styr på, at kaos også spiller roller. For en ung dansk mand er det ganske vist mere sandsynligt at han bliver buschauffør end sælfanger. Men at der siden vor kulturs første dage skulle være lagt en plan for ham kan jeg ikke lige se. Det ville jo kræve at man allerede dengang kendte hans forældre osv.

2 måneder, 17 dage siden
20 dage siden

Meningen med livet ?
Et spørgsmål som mennesket op igennem tiderne og i fremtiden har stillet / vil stille sig selv og medmennesker, forekommer det mig
Det menneskelige behov for mening er omdrejningspunktet, er pointen

Dog ?
Er der brug for mening, det mener jeg ikke, det selvom milliarder mener
således. Forstå mig ret... jeg føler mig på ingen måde bedre eller klogere end mine medmennesker, men har et stærkt ønske om oprigtighed og forståelse frem for at få ret som sådan.
Mit eget standpunkt:
Jeg er Agnostiker i erkendelse af at jeg ved at jeg ikke ved
Argument:
"hvad hjælper det at få ret, hvis man ikke har forstået et givent emne"

Gennem min færden i filosofi og psykologi, samt historie, mener jeg der er
evidens for at mennesket har skabt Gud, via sit behov for mening.
Det betyder ikke at jeg disrespekterer religioner, men at jeg ikke har det behov selv, samt igen, jeg mener ikke der er en gud som mennesket beskriver denne i forskellige former - det betyder dog ikke at jeg afviser en mulig skabelse eller en mulig skaber, det finder jeg muligt og reflekterer også over disse emner.

Menneskets liv på jorden mener jeg således ikke har en given mening, den har mennesket selv mulighed for at skabe, via oplevelse, samliv og deling af livet med ens medmennesker.

Ser jeg op på himlen er skyerne, en blå himmel for mig smukt.
Ser man op på en nattehimmel er stjerner og universet for mig smukt.
Skuer man ud over naturen i forskellige lande, finder jeg det uendeligt smukt
Er jeg sammen med min elskede, mine børn er livet smukt

De ting og mange, mange flere giver mig rig mening med livet,
her i ser jeg også uendelighed i det min familie formerer sig og
fører livet videre efter jeg ikke er her mere, hvilket også giver
livet mening for mig.

Med dette indlæg her erkender jeg at det er således jeg anskuer
livet og en mulig mening med dette.
Således respekterer jeg andres søgning efter mening og her i mulige trosretninger som lige så valide som mine tanker og tro om livet m.m.

Min slutpointe er om at vi bør søge at forstå det vi ikke selv er og leve
i sameksistens med vore medmennesker uanset hvor man er fra aller hvad man tror.
Som Piet Hegn formulerede det: "Coexistence or no existence"
Det opsummerer efter min mening reelt hvad livet drejer sig om

Kh Ove

20 dage siden
18 dage siden

"Hvor er Livet tomt og betydningsløst. - Man begraver et Menneske; man følger ham til Jorden, man kaster tre Spader Jord paa ham; man kjører ud i Kareth, man kjører hjem i Kareth; man trøster sig med, at der ligger et langt Liv for Een. Hvor langt er vel 7 × 10 Aar? Hvorfor gjør man det ikke af paa eengang, hvorfor bliver man ikke derude, og gaaer ned med i Graven, og trækker Lod om, hvem den Ulykke skal times, at være den sidst Levende, der kaster de sidste 3 Spader Jord paa den sidste Døde?"
(Søren Kierkegaard: "Enten - Eller", 1. del)

Så kan det vist dårligt blive mere deprimerende - Fortsat god dag! :-)

18 dage siden
15 dage siden

Jeg ville ikke være til, hvis ikke der var en mening med det.
Uden tvivl er omverden med til at give livet indhold.
Det kan være naturen, familien, arbejdet, aktiviteter, musik og mange andre ting. Når disse ting er med til at give hverdagen indhold, hvordan kan man sige at livet ikke har noget indhold?
Måske er spørgsmålet hvorfor er jeg til???
Det er et vældigt godt spørgsmål. Når vi er i stand til at stille sådan et spørgsmål skulle der også være et svar til det, mener jeg. Hvis man siger, der er ingen mening med livet, udelukker man alt som har med vores ånd at gøre, for det er vores ånd som søger efter et svar. Mennesket er ikke kun sjæl ( følelser ) og legeme, vi har også en ånd. En ånd er udødelig, og det er den som søger efter et svar.
Svaret ligger i det udødelig, og det som kommer efter. Det er det vi skal finde ud af.

15 dage siden
4 dage siden

Der er ingen fast mening med livet, skulle der være en må vi kigge på naturen. Det tætteste må så være, at videre give vores gener. Jeg mener som sagt ikke, at der er nogen fast mening med livet, det betyder at vi selv skal give livet mening.

Vi har kun en kort tid, til gengæld frygter jeg ligeså lidt 1119 som jeg frygter år 2219. Vi må fylde den tid vi har, med det der giver mening for os hver især.

Jeg har aldrig set en sjæl eller en ånd? hvor sidder den? er der nogen der kan vise mig sådan en, der kan tænke uden en fysisk krop? Tro? nej, det kan jeg ikke bruge til noget, der man både kan TRO på noget der er rigtigt og forkert. Jamen vil du sige, du tror da også..Ja, men min "tro" er ikke som din, min kan testes..ligeså hvis jeg tror, at jeg kan tænde min mobil, hvis jeg trykker på den..virker det, bekræftiges jeg i min tro..kan du gøre det samme med din? Jeg kan tro på andre mennesker, - men hvis de gør noget forkert, kan de miste min tiltro til dem..igen, min tro er ikke ubetinget.

4 dage siden
4 dage siden

Når jeg kigger på folk der mener, at blot fordi der ikke er noget efter livet, så gør det selve livet ringere, så forstår jeg dem ikke?! Det svare til, at du lotto vinder en fin præmie, et besøg på en restaurant. Når du så sidder på denne resturant, så sidder du og vræler over, at dit besøg er begrænser og at du derfor ikke har tænkt dig at nyde maden. Seriøst spild af en vinder kupon.

4 dage siden
2 dage, 18 timer siden

Kort og godt. Det er overladt til enhver at tror eller ikke, dette indlæg håber jeg ikke bliver til en slags skrive kamp,
men den gode bog viser os, at vi består af ånd sjæl og legeme. Ånden er vores samvittighed, følelserne er knyttet til ånden. Af og til får følelserne overhånd over vores samvittighed. Vi har også en computer som registrere det hele. Det åndelige forlader os når vi dør, vores personality følger med. Når vi kommer ind på det overnaturlige, er der mange retninger, men Kristus kom og viste vejen, han har tilbudt os sin Ånd, og han har sagt, at som han overkom verden, vil vi ved hans hjælp også overkomme. Inge

2 dage, 18 timer siden

Besvar debattråd

Debatten Hvad er meningen med livet? er startet 02/09-2018 15:39 af Anna Bland (Ingenting) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2788Dagens ord
11 timer, 37 minutter siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
16 timer siden · Engbo
86Kontraster
1 dag, 15 timer siden · Savanti
38Hvad er meningen med livet?
2 dage, 18 timer siden · Inghard
9Humor .
4 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
7 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
8 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
10 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
12 dage siden · Polo
67På'n igen.
12 dage siden · dino
7Saxo.com
21 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
23 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
23 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
1 måned, 1 dag siden · Fink
8MODERSMÅLET
1 måned, 1 dag siden · Engbo
3Entropi og evolution
1 måned, 5 dage siden · dino
91Dagens Vits
1 måned, 6 dage siden · Engbo
2Skrivegruppe Randers og omegn
1 måned, 8 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 11 dage siden · Engbo
2Bøger om at skrive
1 måned, 21 dage siden · litteraturmagi
0hvilke lande, hvilke genrer?
1 måned, 22 dage siden · december87
3Grammatikkurser?
1 måned, 24 dage siden · Dyppepennen
0Lidt sjov med statestikken
2 måneder siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
2 måneder, 1 dag siden · Savanti
21Porno
2 måneder, 3 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
2 måneder, 6 dage siden · maryanna
11Forfatteri og ensomhed
2 måneder, 7 dage siden · Engbo
3Hjælp til handling
2 måneder, 7 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
2 måneder, 8 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
2 måneder, 10 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
2 måneder, 11 dage siden · sylvain_24
2Google
2 måneder, 13 dage siden · Savanti
1Dagbøger
2 måneder, 13 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
2 måneder, 14 dage siden · Engbo
10Min nye bog er netop sat i salg
2 måneder, 14 dage siden · Syrene Hvid
9Novellesamling
2 måneder, 14 dage siden · dino
6Sprogproblemer
2 måneder, 18 dage siden · Marver
102Kontraster
2 måneder, 18 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
2 måneder, 19 dage siden · mandeniskoven
9Komma
2 måneder, 20 dage siden · Dyppepennen
8Bøn
2 måneder, 21 dage siden · Morpheus
82Perfekt?
2 måneder, 23 dage siden · Engbo
7Hvor kan jeg finde noget om Egyptis...
2 måneder, 23 dage siden · dino
23Efter døden
2 måneder, 23 dage siden · dino
7Helbred opdatering.
2 måneder, 24 dage siden · Savanti
7Udslettelse af selvet
2 måneder, 26 dage siden · Morpheus
6Skriveøvelser
2 måneder, 26 dage siden · Miss-Leth
1Retstilstand og retssikkerhed
2 måneder, 29 dage siden · Kattegat
4Samtykke
2 måneder, 29 dage siden · dino
0Sjovt!
3 måneder siden · knudkp
2Er det virkelig rigtigt?
3 måneder siden · dino
1Hvilke skrivebord bruger i, når i s...
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
2Mindre smerter når jeg skriver
3 måneder, 2 dage siden · dino
4Gratis
3 måneder, 3 dage siden · Savanti
2GROFT
3 måneder, 5 dage siden · knudkp
0Statestik
3 måneder, 9 dage siden · knudkp
14Historisk forfatter?
3 måneder, 18 dage siden · Bondekonen
2Statestikken der gik
3 måneder, 18 dage siden · knudkp
3Krav om 5 kommentarer før tekst kan...
3 måneder, 20 dage siden · Birkmand
24Digte
3 måneder, 20 dage siden · Kåemer
4Plagiat, inspiration, kopiering ell...
3 måneder, 21 dage siden · Hellerhigh
16Skrivegruppe Midtjylland
3 måneder, 25 dage siden · MissJPHC
2I gang.
3 måneder, 26 dage siden · dino
2Grundvand . Spildevand .
3 måneder, 27 dage siden · dino
5BESTAWARE....
3 måneder, 29 dage siden · Kattegat
2Sekventielt
4 måneder, 1 dag siden · knudkp
0Varmepumpen .
4 måneder, 2 dage siden · Savanti
32Politik .
4 måneder, 3 dage siden · Engbo
6Feisbuuk
4 måneder, 3 dage siden · Savanti
2Folkepension - hvornår?
4 måneder, 3 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
4 måneder, 4 dage siden · Inghard
1Sparring på krimi-roman
4 måneder, 4 dage siden · Emilsch
4Stavefejl.
4 måneder, 4 dage siden · jebomik
2Næsten 500 gange Lort på Pose
4 måneder, 4 dage siden · knudkp
27Evolutions forskning.
4 måneder, 5 dage siden · Inghard
0Fleksjobbers tilknytning til arbejd...
4 måneder, 6 dage siden · knudkp
8Circumcisio.
4 måneder, 7 dage siden · dino
5Cookies og trejdepart!
4 måneder, 9 dage siden · Titken Toft
0Annoncer på facebook!.
4 måneder, 10 dage siden · Savanti
32Din dag.
4 måneder, 11 dage siden · Eddie
1Hjemløse !.
4 måneder, 11 dage siden · Savanti
6Den nye EU aftale
4 måneder, 12 dage siden · dino
1Moderniseringsstyrelsen !.
4 måneder, 12 dage siden · Kattegat
6Danske Bank
4 måneder, 14 dage siden · Savanti
2Grænse politi .
4 måneder, 14 dage siden · Savanti
2Klimaet .!.
4 måneder, 15 dage siden · Savanti
62Parti til alternativ befrielse af D...
4 måneder, 16 dage siden · Engbo
8Ros til Forlag mellemgaard .
4 måneder, 18 dage siden · Savanti
2Pigen på piedestalen
4 måneder, 19 dage siden · dino
7Råd til hvordan man starter på en 2...
4 måneder, 21 dage siden · NAHansen
2Salg af digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · Savanti

Religion, politik og samfund

44Politiske ideologier anno 2019
16 timer siden · Engbo
38Hvad er meningen med livet?
2 dage, 18 timer siden · Inghard
67På'n igen.
12 dage siden · dino
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 11 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 måneder, 14 dage siden · Engbo
8Bøn
2 måneder, 21 dage siden · Morpheus
32Politik .
4 måneder, 3 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
4 måneder, 3 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
4 måneder, 4 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
4 måneder, 5 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
4 måneder, 7 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
4 måneder, 12 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
4 måneder, 16 dage siden · Engbo
4Salme
6 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Victoria
6 måneder, 24 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
7 måneder, 3 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
7 måneder, 28 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
8 måneder, 18 dage siden · Engbo
9Sandhed
8 måneder, 25 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
8 måneder, 25 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
9 måneder, 14 dage siden · dino
67Burkaforbud
9 måneder, 20 dage siden · Kåemer
41Demokrati
9 måneder, 24 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
10 måneder, 20 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
11 måneder, 25 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 1 måned siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 1 måned siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 1 måned siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 2 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 3 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 3 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 3 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 4 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 6 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 6 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 6 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 8 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 8 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 9 måneder siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 11 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 11 måneder siden · Engbo
7Flygtninge
1 år, 11 måneder siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
2 år siden · Fink
3Målsætninger
2 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
2 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
2 år siden · Kåemer
53Mærkedag
2 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
2 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
2 år siden · Villain
6Journalistik eller?
2 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
2 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
2 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
2 år siden · Engbo
17Homofobi
3 år siden · dino
0Hjemmehjælp
3 år siden · Kåemer
13Grundlov
3 år siden · Engbo
8Danmark Frit
3 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
3 år siden · Fink
46I krig igen?
3 år siden · Engbo
23Skattesnyd
3 år siden · Engbo
20Afsløringer
3 år siden · Engbo
8Burka
3 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
3 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
3 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
3 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
3 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
3 år siden · Engbo
15Moral
3 år siden · dino
94Holdningsændring
3 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
3 år siden · Engbo
16ungdom idag
3 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
3 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
3 år siden · dino
2Faderstyre
3 år siden · dino
9En sort liste
3 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
3 år siden · Engbo
18Hæderlighed
3 år siden · maryanna